Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.72

2009.gada 20.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par darba grupu konsolidētā ceturtā un piektā kārtējā ziņojuma sagatavošanai par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā"

TA-3712

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-3610

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-3685

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana""

TA-3569

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība"

TA-3295

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju izvērtēt iespēju un nodrošināt gada pārskata datu elektronisku arhivēšanu ne vēlāk kā ar 2011.gada pārskatu.

 

 

6.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" izpildi

TA-3469

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Noteikt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.56 4.§ "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5") atsevišķu punktu izpildes termiņus:

2.1. Iekšlietu ministrijai 2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2010.gada 31.augustam;

2.2. Iekšlietu ministrijai 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2010.gada 31.oktobrim;

2.3. valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu noteikt viena mēneša laikā pēc 2.3.apakšpunktā minēto objektu būvniecības pabeigšanas;

2.4. valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu noteikt astoņu mēnešu laikā pēc 2.3.apakšpunktā minēto objektu būvniecības pabeigšanas;

2.5. Iekšlietu ministrijai 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu noteikt četru mēnešu laikā pēc 2.3.apakšpunktā minēto objektu būvniecības pabeigšanas;

2.6. Finanšu ministrijai 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2011.gada 28.februārim.

 

 

7.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 6.§) "Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3520

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 6.§) "Par Ministru kabineta tiesību aktu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņa starp valsti un pašvaldību", pagarināt protokollēmuma 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-3420

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

TA-3233

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr.408 "Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti""

TA-2569

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 13.maija noteikumos Nr.178 "Noteikumi par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku uzskaiti un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšanu un uzskaiti""

TA-2573

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ērgļu novada Ērgļu pagastā, Rīgas ielā 20, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3421

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Kristīgās akadēmijas Satversmes grozījumu apstiprināšanu"

TA-3341

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.273 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-3658

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3601

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

TA-3111

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā""

TA-3661

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.388 "Noteikumi par hidrometeoroloģijas dienestu darbību valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-3663

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.113 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā""

TA-3665

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.528 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" publisko pakalpojumu cenrādi""

TA-3671

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""

TA-3662

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3655

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība"

TA-2909

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"

TA-3221

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

TA-3369

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-3355

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

TA-3720

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmuma dienesta muitas iestādēs""

TA-3722

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""

TA-3765

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

TA-3764

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās""

TA-3512

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu dibināšanas modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā"

TA-3767

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Itālijas Republikā A.Kurmi Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saprašanās memorandu dibināšanas modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībā.

 

 

33.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3772

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

TA-3590

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-2310

______________________________________________________

(D.Kurpniece, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 36.paragrāfu.

 

 

36.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-2866

______________________________________________________

(K.Jaunzeme, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai papildināt likumprojektu, iekļaujot tajā šī protokola 35.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu, un kopā ar precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2010.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Zemesgrāmatu likumā, paredzot samazinātu kancelejas nodevas apmēru par aprobežojumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, kuri saistīti ar pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanu, un grozījumu Zemesgrāmatu likumā spēkā stāšanās laiku saskaņojot ar grozījumu likumā "Par pašvaldībām" spēkā stāšanās laiku.

 

 

37.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Tēvijas sargs" un Jaunsardzes centra reorganizāciju"

TA-3500

______________________________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Aizsardzības ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju, norādot, cik darbinieku turpmāk nodrošinās katras funkcijas izpildi, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Nacionālo bruņoto spēku likumā.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

TA-933

______________________________________________________

(Dž.Innusa, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

39.§

Rīkojuma projekts "Par rīcības komiteju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanai"

TA-3773

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

40.§

Rīkojuma projekts "Par maksājumu, kas veikti ar internetbankas starpniecību atzīšanas kārtību"

TA-3746

______________________________________________________

(A.Kampars, M.Prikulis, M.Bičevskis, A.Teikmanis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 2., 3. un 4.punktu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

41.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes""

TA-3732

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

42.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"

TA-3766

______________________________________________________

(E.Zalāns, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Latvijas Pašvaldību savienības domes lēmumu par kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas.

 

 

Informatīvie ziņojumi

43.§

Informatīvais ziņojums par situāciju standartizācijas jomā

TA-1501

______________________________________________________

(A.Matīss, E.Zalāns, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa sēdes protokola Nr.25 7.§ "Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā"" 3.punktā doto uzdevumu.

3. Ekonomikas ministrijai līdz šī gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situāciju testēšanas un sertificēšanas jomā, par tajā iesaistītajām institūcijām (arī salīdzinājumā ar situāciju Igaunijā un Lietuvā) un priekšlikumus jomas pilnveidošanai.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums par iespējām paredzēt finanšu ministram veto tiesības valdības lēmumiem ar fiskālu ietekmi

TA-3643

______________________________________________________

(S.Mertena, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3487

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Dātavas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0197) 30 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Ziediņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0209) 1861 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Relziķi - 2A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 006 0300) 100 kvadrātmetru platībā, zemes vienības "Bērzi A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 004 0475, 7494 004 0476 un 7494 004 0483) 1449 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienību "Apīnīši A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0474) 1070 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Mežrūķi 2A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0478) 1251 kvadrātmetru platībā, zemes vienības "Trīsstūri A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 010 0199 un 7494 010 0200) 5125 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienību "Secenieki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0462) 151 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Jauntīreļi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0463) 200 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Senči A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0449) 1333 kvadrātmetru platībā, zemes vienības "Vītoli A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 004 0456 un 7494 004 0457) 1654 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienības "Ozolzīles A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 004 0459 un 7494 004 0460) 2372 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienību "Brīves A" (kadastra apzīmējums 7494 004 0450) 1040 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Pekauši A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0522) 160 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Sniedzes A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0491) 670 kvadrātmetru platībā, zemes vienības "Māliņi A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 010 0331 un 7494 010 0332) 1200 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienību "Silenieki 1A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0202) 169 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Ventinieki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0216) 307 kvadrātmetru platībā, zemes vienības "Kalnstariņi A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 010 0194, 7494 010 0195 un 7494 010 0196) 2100 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienības "Ceļmalas A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7494 010 0189 un 7494 010 0190) 2200 kvadrātmetru kopplatībā, zemes vienību "Bīriņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0205) 200 kvadrātmetru platībā, zemes vienību "Pļavnieki - 2A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0461) 809 kvadrātmetru platībā un zemes vienību "Vidustammas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0215) 9700 kvadrātmetru platībā Ikšķiles novadā par kopējo summu 82 295,97 lati.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

46.§

Vēstules projekts Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-3742

______________________________________________________

(Z.Medne, I.Gratkovska, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un Ģenerālprokuratūru izvērtēt Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01 norādīto tiesiskā risinājuma trūkumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu un līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par iespējamo tiesisko risinājumu.

3. Finanšu ministrijai izvērtēt zaudējumu atlīdzības mehānisma izveides fiskālo ietekmi un līdz 2010.gada 30.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā šī protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju un fiskālās ietekmes vērtējumu.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu"

TA-3470

______________________________________________________

(A.Remeslovs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību nodalīt uzraudzības institūcijas kā kompetences centra funkcijas no citām uzraudzības institūcijas Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajām funkcijām un par izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumiem tālākai rīcībai līdz 2009.gada 1.decembrim iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums""

TA-3467

______________________________________________________

(A.Remeslovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

49.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai"

TA-3768

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 21.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijai sarakstu ar pašvaldībām, kuras piekrīt iepriekš piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai neizmantoto daļu 2010.gadā atmaksāt valsts budžeta ieņēmumos un par šo summu dzēst Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksāto daļu.

3. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam", iekļaut tajā normu, kas paredz finanšu ministram tiesības dzēst pašvaldību Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksāto daļu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavotajam sarakstam.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

50.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā Nr.165 "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā""

TA-3771

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta piemērošanu Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"

TA-3769

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā sagatavošanās gaitu.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""

TA-3747

______________________________________________________

(J.Dūklavs, S.Vība, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Lazdovska sniegto informāciju, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret noteikumu projektu.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""

TA-3748

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3229

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Draudiņš, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§ "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"") 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu.

2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdē pieņemto rīkojuma projektu (TA- 3229) parakstīšanai.

3. Nodrošinot šī protokollēmuma 2.punktā minētā rīkojuma izpildi, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pieprasīt no pašvaldībām apliecinājumu, ka novada (republikas pilsētas) pašvaldība savā finansiālajā darbībā ir ievērojusi normatīvo aktu prasības, tajā skaitā likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" noteikto.

 

 

55.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 78.§) "Par Sociālās drošības tīkla stratēģiju" 2.punktu

TA-3802

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 78.§) "Par Sociālās drošības tīkla stratēģiju" 2.punktu, Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas termiņu attiecībā uz piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai noteikt no 2009.gada 1.septembra.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

56.§

Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu

TA-3781

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu.

 

 

57.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2009.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-3792

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2009.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienības pozīcija Kopenhāgenas klimata konferencei (2009.gada 7.-18.decembris)";

2.2. Pozīcija par Padomes secinājumu projektu "Pretī ilgtspējai: Ekoefektīva ekonomika saistībā ar Lisabonas stratēģiju pēc 2010.gada un Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģija";

2.3. Pozīcija par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienības stratēģija labākai kuģu demontāžai";

2.4. Pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE, re-cast) un par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par atsevišķu bīstamo vielu lietošanas ierobežojumu elektriskās un elektroniskās iekārtās (ROHS, re-cast).

3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2009.gada 21.oktobrī.

 

 

58.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-3810

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Pozīcija Nr.2 par Padomes ietvarlēmuma projektu par tiesu ekspertīžu laboratoriju darbības akreditāciju;

2.2. Pozīcija Nr.2 par Padomes lēmuma projektu, ar ko izveido Eiropas noziedzības novēršanas tīklu (EUCPN) un atceļ Padomes lēmumu 2001/427/TI.

3.Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē Luksemburgā.

 

 

59.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-3812

______________________________________________________

(M.Segliņš, S.Laganovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par šādiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. pozīcija par Rezolūcijas projektu par ceļvedi, kā veicināt aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību aizsardzību kriminālprocesā;

2.2. pozīcija par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā un par rezolūcijas priekšlikumu, lai sekmētu to, ka dalībvalstīs īsteno tiesības uz krimināltiesvedības mutisku un rakstisku tulkojumu;

2.3. pozīcija par priekšlikumu Padomes Ietvarlēmumam par kriminālprocesa nodošanu;

2.4. pozīcija par priekšlikumu Padomes Ietvarlēmumam par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ Ietvarlēmumu 2002/629/TI.

3. Tieslietu ministram M.Segliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 23.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

60.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 26.-27.oktobra sanāksmei

TA-3811

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 26.-27.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr. 2 "Lisabonas līguma ieviešana";

2.2. Pozīcija Nr. 1 "Afganistāna/Pakistāna".

3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 26.-27.oktobra sanāksmē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

61.§

Informatīvais ziņojums par Padomes 1996.gada 24.septembra Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli prasību ieviešanas gaitu

TA-3501-DV

______________________________________________________

(R.Vējonis, D.Ozola, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

 

 

62.§

Par līguma projekta apstiprināšanu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu

TA-3761-IP

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt līguma projektu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu Austrijas Republikai.

2. Pilnvarot vides ministru R.Vējoni saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 5.panta piekto daļu līdz 2009.gada 20.novembrim parakstīt līgumu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu Austrijas Republikai.

 

 

63.§

Par papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01

TA-2794

______________________________________________________

(L.Kļaviņa, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto papildu informāciju Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt informāciju, norādot, ka Starptautiskajam Valūtas fondam tiks nosūtīta vēstule, lūdzot fonda pārstāvju izteikto viedokli par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atalgojumu noformēt rakstiski, ņemot vērā Satversmes tiesas pieprasījumu, un pēc viedokļa saņemšanas tas tiks nosūtīts Satversmes tiesai, Valsts kancelejai noformēt informāciju un nosūtīt Satversmes tiesai.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un nosūtīt Starptautiskajam Valūtas fondam vēstuli ar lūgumu iesniegt viedokli par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atalgojumu, un pēc viedokļa saņemšanas iesniegt to Valsts kancelejā nosūtīšanai Satversmes tiesai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

64.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""

322-k

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.45

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 72Pieņemts: 20.10.2009.
199585
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)