Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.722

Rīgā 2009.gada 21.oktobrī (prot. Nr.72 22.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā


 

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 67., 124., 130., 159., 168., 179.nr.; 2009, 18., 29., 31., 35., 49., 78., 96., 99., 114., 121., 128.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot sadaļā "SAĪSINĀJUMI" vārdus "VSMTVA - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra";

1.2. papildināt sadaļu "SAĪSINĀJUMI" ar vārdiem "VEC - Veselības ekonomikas centrs" (alfabēta secībā);

1.3. izteikt 157.punktu šādā redakcijā:

"157. Aktivitātes atbalsta veids: Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana (veicinot ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanas koncentrēšanu vienā adresē) un prakšu infrastruktūras sakārtošana (atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi) saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plānu 2005.-2010.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojums Nr.854) (turpmāk - Programmas ieviešanas plāns) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.";

1.4. izteikt 159. un 160.punktu šādā redakcijā:

"159. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar Programmas ieviešanas plāna 1.pielikumu.

160. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No EUR 1 000 līdz EUR 450 000.";

1.5. izteikt 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/ apakš­aktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemša­nas datums

3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība

APIA

VM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

VEC

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

2009.gada 4.ceturksnis

3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība

IPIA

VM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

VEC

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

2009.gada 4.ceturksnis

3.1.5.2.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība

IPIA

VM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

VEC

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

2008.gada 3.ceturksnis

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība

IPIA

VM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

VEC

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

2009.gada 1.ceturksnis

3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība

IPIA

VM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

VEC

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši kompetencei

2008.gada 2.ceturk­snis"

1.6. izteikt 196.punktu šādā redakcijā:

"196. Pasākuma 3.1.5.1.2., 3.1.5.2., 3.1.5.3.1. un 3.1.5.3.2.aktivitātes ierobežotās projektu iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts sakarā ar to, ka ar minētajām aktivitātēm plānots īstenot Programmu, Programmas ieviešanas plānu un NMP pamatnostādnes, turklāt projektu iesniedzēju loks ir ierobežots un noteikts minētajos nozares plānošanas dokumentos.";

1.7. papildināt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu ar 196.1 punktu šādā redakcijā:

"196.1 Pasākuma 3.1.5.1.1.aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts, lai nodrošinātu vienādas iespējas iesniegt projektu iesniegumus jebkuram interesentam, kurš atbilst aktivitātes finansējuma saņēmēju lokam. Vienlaikus ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem tiks nodrošināta veselības nozares politikas ieviešana un veicināts efektīvs finansējuma sadalījums, orientējot atbalstu uz lauku teritorijām un stimulējot kopprakšu izveidi.";

1.8. izteikt 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais publiskais finansējums,
EUR

Privātais finansējums,
EUR

3.1.5. Veselības aprūpes infrastruktūra

243 850 094

243 614 474

207 272 580

36 341 894

235 620

2007

26 638 171

26 494 672

22 642 445

3 852 227

143 499

2008

29 120 549

29 028 428

24 752 467

4 275 961

921 21

2009

31 802 762

31 802 762

27 032 347

4 770 415

0

2010

34 599 584

34 599 584

29 409 646

5 189 938

0

2011

37 498 629

37 498 629

31 873 835

5 624 794

0

2012

40 523 690

40 523 690

34 445 137

6 078 553

0

2013

43 666 709

43 666 709

37 116 703

6 550 006

0

3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība

26 197 647

25 962 027

22 268 000

3 694 027

235 620

2007

3 188 859

3 045 360

2 710 530

334 830

143 499

2008

3 084 676

2 992 555

2 621 975

370 580

921 21

2009

3 368 798

3 368 798

2 863 478

505 320

0

2010

3 665 059

3 665 059

3 115 300

549 759

0

2011

3 972 148

3 972 148

3 376 326

595 822

0

2012

4 292 587

4 292 587

3 648 699

643 888

0

2013

4 625 520

4 625 520

3 931 692

693 828

0

3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla attīstība

5 236 000

5 000 380

4 450 600

549 780

235 620

2007

3 188 859

3 045 360

2 710 530

334 830

143 499

2008

2 047 141

1 955 020

1 740 070

214 950

921 21

2009

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība

20 961 647

20 961 647

17 817 400

3 144 247

0

2007

0

0

0

0

0

2008

1 037 535

1 037 535

881 905

155 630

0

2009

3 368 798

3 368 798

2 863 478

505 320

0

2010

3 665 059

3 665 059

3 115 300

549 759

0

2011

3 972 148

3 972 148

3 376 326

595 822

0

2012

4 292 587

4 292 587

3 648 699

643 888

0

2013

4 625 520

4 625 520

3 931 692

693 828

0

3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība

10 925 388

10 925 388

9 286 580

1 638 808

0

2007

0

0

0

0

0

2008

852 941

852 941

725 000

127 941

0

2009

5 036 224

5 036 224

4 280 790

755 434

0

2010

5 036 223

5 036 223

4 280 790

755 433

0

2011

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība

206 727 059

206 727 059

175 718 000

31 009 059

0

2007

23 449 312

23 449 312

19 931 915

3 517 397

0

2008

25 182 932

25 182 932

21 405 492

3 777 440

0

2009

23 397 740

23 397 740

19 888 079

3 509 661

0

2010

25 898 302

25 898 302

22 013 556

3 884 746

0

2011

33 526 481

33 526 481

28 497 509

5 028 972

0

2012

36 231 103

36 231 103

30 796 438

5 434 665

0

2013

39 041 189

39 041 189

33 185 011

5 856 178

0

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība

192 644 705

192 644 705

163 748 000

28 896 705

0

2007

23 449 312

23 449 312

19 931 915

3 517 397

0

2008

20 488 814

20 488 814

17 415 492

3 073 322

0

2009

18 703 622

18 703 622

15 898 079

2 805 543

0

2010

21 204 184

21 204 184

18 023 556

3 180 628

0

2011

33 526 481

33 526 481

28 497 509

5 028 972

0

2012

36 231 103

36 231 103

30 796 438

5 434 665

0

2013

39 041 189

39 041 189

33 185 011

5 856 178

0

3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība

14 082 354

14 082 354

11 970 000

2 112 354

0

2007

0

0

0

0

0

2008

4 694 118

4 694 118

3 990 000

704 118

0

2009

4 694 118

4 694 118

3 990 000

704 118

0

2010

4 694 118

4 694 118

3 990 000

704 118

0

2011

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0"

2. Veselības ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 722Pieņemts: 21.10.2009.Stājas spēkā: 21.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 23.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
199553
21.10.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"