Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.70

2009.gada 16.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Tiesībsargs

-

R.Apsītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.11.50

   

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"

TA-3441-IP, SAN-3822

______________________________________________________

(I.Ošiņa, M.Riekstiņš, E.Zalāns, M.Segliņš, M.Lazdovskis, U.Augulis, G.Veismane, K.Gerhards, E.Repše, I.Freiberga, L.Mūrniece, B.Rozentāle, I.Dālderis, A.Kampars, T.Koķe, J.Dūklavs, I.V.Lieģis, R.Vējonis, P.Gruziņš, E.Egle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt 34.panta redakciju, paredzot, ka sakaru izdevumu kompensācijas apmēru diplomātiem nosaka ārlietu ministrs; kopīgi ar Vides ministriju papildināt 39.panta redakciju, paredzot apdrošināšanu atbilstoši veicamajiem pienākumiem arī daļai Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku; iekļaut atalgojumu valsts sekretāru vietniekiem vienā kategorijā; paredzēt, ka valsts sekretāra mēnešalgas apmērs atbilst ministra mēnešalgas apmēram (balsojumā: par - 9 (kultūras ministrs I.Dālderis, labklājības ministrs U.Augulis, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, satiksmes ministrs K.Gerhards, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe); pret - 2 (finanšu ministrs E.Repše, Ministru prezidents V.Dombrovskis), atturas - 4 (iekšlietu ministre L.Mūrniece, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars)); svītrot no likumprojekta teksta Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un ģenerālprokurora amatu; papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar punktu, kurā paredzēt uzdevumu Finanšu ministrijai 2011.gadā sagatavot, ja nepieciešams, likuma grozījumus 2012.gadam. Finanšu ministrijai precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā.

4. Finanšu ministrijai pēc likumprojekta izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju:

6.1. sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par tiesu varu" (2009.gada 13.oktobra sēdes prot. Nr.69 79.§ 3.punkts) un citos tiesu varas institūciju darbību regulējošajos likumos, iekļaujot tajos atlīdzības sistēmu, tai skaitā vienkāršotu mēnešalgu noteikšanas principu (attiecīgi piemaksa par kvalifikācijas klasi vai piemaksa par amata pakāpi ir iekļauta mēnešalgā, kura nepārsniedz Ministru prezidenta mēnešalgu) atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam;

6.2. sagatavotos likumprojektus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 22.oktobrī.

 

 

2.§

Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta darbu nodokļu iekasēšanas nodrošināšanā un par nodokļu iekasēšanas efektivitātes uzlabošanu, saglabājot dienesta kapacitāti

TA-3743

______________________________________________________

(Dz.Jakāns, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegtos priekšlikumus nodokļu iekasēšanas efektivitātes uzlabošanai, saglabājot dienesta kapacitāti.

 

 

3.§

Par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā

TA-3667-IP

______________________________________________________

(D.Tauriņš, R.Vējonis, K.Gerhards, P.Krīgers, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt šādus Finanšu ministrijas iesniegtos papildu priekšlikumus nodokļu ieņēmumu palielināšanai:

1.1. samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz 25 latiem mēnesī (300 latu gadā). Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredzētu deleģējumu Ministru kabinetam noteikt papildu atvieglojumu par daudzbērnu ģimenes apgādībā esošu bērnu;

1.2. samazināt darba devēja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo dāvanu apmēru līdz 0 latu;

1.3. samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem apmēru no 300 latiem gadā līdz 150 latiem gadā;

1.4. samazināt nodokļa maksātāja neapliekamo minimumu no 35 latiem mēnesī līdz 25 latiem mēnesī;

1.5. aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamās platības, panākot fiskālo efektu vismaz 13milj. latu apmērā;

1.6. iekļaut ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā gūto labumu (150 latu mēnesī par katru automobili) no darba devējam piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgām vajadzībām;

1.7. aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli inženiertehniskās būves;

2. Jautājumu par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā izskatīt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

 

 

4.§

Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai

TA-3668-IP

______________________________________________________

(B.Bāne, U.Augulis, D.Tauriņš, R.Vējonis, E.Zalāns, A.Jaunsleinis, E.Repše, B.Rozentāle, T.Koķe, J.Dūklavs, D.Lucaua, K.Gerhards, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Valsts kontrolei, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai sagatavot valsts budžeta pieprasījumus 2010.-2011.gadam, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra ārkārtas sēdē noteikto izdevumu samazinājumu, un līdz 2009.gada 17.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā.

3. Fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai atbalstīt papildu izdevumu samazinājumu šādiem pasākumiem valsts budžetā 2010.gadā:

3.1. Finanšu ministrijas apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" - izdevumiem procentu maksājumiem 15 000 000 latu apmērā;

3.2. Finanšu ministrijas apakšprogrammā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" - muitas kontroles punkta "Grebņeva" modernizācijai 1 500 000 latu apmērā;

3.3. Satiksmes ministrijas programmā 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" 9 000 000 latu apmērā;

3.4. Satiksmes ministrijas apakšprogrammā 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" - dotācijai pārvadātājiem 3 000 000 latu apmērā;

3.5. Satiksmes ministrijas programmā 44.00.00 "Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā "Rīga""- dotācijai lidostai "Rīga" 1 150 000 latu apmērā;

3.6. Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana" - LNB būvniecībai 5 000 000 latu apmērā;

3.7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 "Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai" - dotācijai Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai 927 750 latu apmērā;

3.8. Veselības ministrijas budžetā - samazinājums IKP izmaiņu rezultātā 826 200 latu apmērā;

3.9. 64.resora "Dotācija pašvaldībām" programmā 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" 6 300 000 latu apmērā.

4. Noteikt, ka Veselības ministrijai maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms 2010.gadam ir 3,4% apmērā no iekšzemes kopprodukta jeb 404 328 000 latu, tai skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai 397 737 823 latu apmērā (tai skaitā Zāļu valsts aģentūras izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3 969 477 latu apmērā)) un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 6 590 177 latu apmērā.

5. Atļaut Vides ministrijai samazināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2010. un 2011.gadam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai LIFE programmas projektos par 200 000 latiem, attiecīgi palielinot izdevumu apjomu par 200 000 latiem valsts funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu Vides aizsardzības fonda projektu īstenošanu pašvaldībām.

6. Atļaut Zemkopības ministrijai maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjoma 2010.gadam ietvaros samazināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam paredzētos līdzekļus 859 000 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumu apjomu par 859 000 latu Valsts pamatfunkciju īstenošanai apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)" vienotā maksājumu vienību reģistra izveidei un Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu vienotās maksājuma shēmas lauksaimniekiem ieviešanu no 2011.gada.

7. Atbalstīt izdevumu palielinājumu Ārlietu ministrijai 1 902 140 latu apmērā (tai skaitā, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu apakšfunkcijām, kas ietilpst funkcijā "Politiku veidošana" 1017140 latu apmērā (tai skaitā nodrošinot, ka netiek piemērots 20% samazinājums izdevumiem par telpu īri un uzturēšanu K.Valdemāra ielā 3 un Elizabetes ielā 57) un diplomātiskajām misijām ārvalstīs 885 000 latu).

8. Ministrijām atbilstoši sēdē nolemtajam precizēt valsts budžeta pieprasījumus 2010.-2011.gadam un līdz 2009.gada 17.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā.

9. Ministrijām, kuru budžetā paredzēts papildu izdevumu samazinājums, nepieciešamības gadījumā sagatavot un iekļaut likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" paketē grozījumus normatīvajos aktos.

10. Jautājumu par 2010.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem - pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam 20 procentu apmērā un par iespējām 2010.gadā garantēt finansējumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā izskatīt Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"

TA-3739

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3740

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Stepanova, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.10

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 70Pieņemts: 16.10.2009.
199440
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"