Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.285

Rīgā 2009.gada 14.oktobrī (prot. Nr.39, 10.p.)

Publiskojamā versija

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu 2010.-2012.gadā


 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom", vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 (turpmāk - SIA "Lattelecom"), tīmekļa vietnē publicēto "SIA Lattelecom starpsavienojumu pamatpiedāvājumu" (turpmāk - Starpsavienojumu pamatpiedāvājums), SIA "Lattelecom" 2009.gada 28.jūlija iesniegumu Nr.17275 "Ziņojums par 2008.gada pakalpojumu izmaksām", 2008.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.15319 "Ziņojums par 2007.gada pakalpojumu izmaksām" un 2007.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.15179 "Ziņojums par 2006.gada pakalpojumu izmaksām" (visi iesniegumi kopā turpmāk - Izmaksu ziņojumi).

Komisija konstatē:

1. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 30.jūnija lēmumu Nr.172 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" publiskajā telefonu tīklā tirgū" (turpmāk - Lēmums Nr.172) SIA "Lattelecom" ir noteikts par elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā SIA "Lattelecom" publiskajā telefonu tīklā tirgū.

2. Lēmuma Nr.172 lemjošās daļas 3.punkts nosaka SIA "Lattelecom" caurredzamības saistību izstrādāt un publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem par pamatpiedāvājuma izstrādes kārtību, iekļaujamo informāciju un publicēšanu.

3. Lēmuma Nr.172 lemjošās daļas 8.punkts nosaka SIA "Lattelecom" tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību tuvināt savienojuma pabeigšanas un ar to saistīto pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

4. Lēmuma Nr.172 lemjošās daļas 6.punkts nosaka SIA "Lattelecom" tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistību aprēķināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas un iesniegt ziņojumu par izmaksu aprēķināšanu un attiecināšanu saskaņā ar Komisijas apstiprināto elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem, ieņēmumi no kuru sniegšanas, aprēķinot tos par katru pakalpojumu atsevišķi iepriekšējā pārskata gadā, pārsniedza divpadsmit tūkstošus latu.

5. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 42.panta trešo daļu, ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam ir jāpierāda Komisijai, ka tarifi ir balstīti uz pamatotām izmaksām, ņemot vērā peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija izmaksu aprēķināšanai var izmantot arī citādas metodes, nevis tās, kuras izmantojis elektronisko sakaru komersants, kā arī tarifus salīdzināmos tirgos. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, tā ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

6. Starpsavienojumu pamatpiedāvājumā savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" publiskajā telefonu tīklā (turpmāk - savienojuma pabeigšana SIA "Lattelecom" tīklā) tarifi ir Ls 0,0088 par izsaukumu un Ls 0,008 par izsaukuma minūti.

7. Savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifi ir nemainīgi kopš 2005.gada 1.oktobra.

8. Izmaksu ziņojumos SIA "Lattelecom" izmaksas savienojuma pabeigšanai SIA "Lattelecom" tīklā 2008.gadā ir Ls** par izsaukumu un Ls** par izsaukuma minūti, 2007.gadā - Ls** par izsaukumu un Ls** par izsaukuma minūti, 2006.gadā - Ls** par izsaukumu un Ls** par izsaukuma minūti.

9. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009. gada 7.maija Ieteikumu 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā (turpmāk - Ieteikums), katras Eiropas Savienības valsts elektroniskos sakarus regulējošajai institūcijai (turpmāk - regulators) ir jānodrošina, ka līdz 2012.gada 31.decembrim ir ieviesti uz efektīvām izmaksām balstīti, simetriski savienojuma pabeigšanas tarifi. Izņēmuma gadījumā - it īpaši ierobežoto resursu dēļ, ja regulators nespēj savlaicīgi ieviest Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli un spēj pierādīt, ka cita regulēšanas metode dod vajadzīgo rezultātu, regulators līdz 2014.gada 1.jūlijam var noteikt tarifus, izmantojot šo metodi. Ja atsevišķiem regulatoriem līdzekļu trūkuma dēļ rastos nesamērīgas grūtības ieviest ieteikto izmaksu modeli līdz 2014.gada 1.jūlijam, šie regulatori var turpināt izmantot citas regulēšanas metodes, ja vien notiek sadarbība ar Eiropas Komisiju un tās attiecīgām darba grupām. Alternatīvajām regulēšanas metodēm ir jānodrošina, ka savienojuma pabeigšanas tarifi nepārsniedz vidējos savienojuma pabeigšanas tarifus, kurus citi regulatori ir noteikuši, izmantojot ieteikto izmaksu modeli.

10. Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija dokumentā C(2009)3359, kas pievienots Ieteikumam, norādīts, lai 2011.gada beigās sasniegtu Ieteikumā minētos uz efektīvām izmaksām balstītus savienojuma pabeigšanas tarifus, vidējais savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifs samazināsies par apmēram 15% gadā, paredzot nelielu, precizējošu tarifu samazinājumu 2012.gadā.

11. Eiropas regulatoru grupas izstrādātajā 2009.gada 18.maija dokumentā 23b "Pilnveidotais tirgus pētījums par savienojumu pabeigšanu mobilo sakaru tīklos" ir norādīts, ka Eiropas Savienības 19 valstu regulatori savienojuma pabeigšanas tarifu regulēšanai ir izvēlējušies pakāpenisku tarifu samazināšanu (glide-path) reizi gadā vai reizi pusgadā vairāku gadu periodā.

12. Saskaņā ar Eiropas Komisijas četrpadsmito Ieviešanas ziņojumu par vienotu Eiropas elektronisko komunikāciju tirgu (Progress Report on The Single European Electronic Communications Market (14th Report), turpmāk - Ieviešanas ziņojums) 2008.gada oktobrī Eiropas Savienības vidējā maksa par savienojuma pabeigšanu fiksētajā tīklā bija 0,86 EUR centi/minūtē (Ls 0,006) par vienkāršo tranzītu un 1,16 EUR centi /minūtē par dubulto tranzītu (Ls 0,0082), ja izsaukuma ilgums ir 3 minūtes. Maksa par savienojuma pabeigšanu SIA "Lattelecom" tīklā, ja izsaukuma ilgums ir 3 minūtes, ir Ls 0,01093 minūtē, ņemot vērā, ka SIA "Lattelecom" piemēro tarifu par izsaukumu un tarifu par izsaukuma minūti.

13. Saskaņā ar Ieviešanas ziņojumu laika periodā no 2005.gada oktobra līdz 2008.gada oktobrim Eiropas Savienības vidējais savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifs ir samazinājies par 9% par vienkāršo tranzītu un par 16 % par dubulto tranzītu.

14. Komisija 2009.gada 3.jūnijā publicēja Konsultāciju dokumentu par savienojuma pabeigšanas tarifu elektronisko sakaru nozarē regulēšanu 2009.-2012.gadā (turpmāk - Konsultāciju dokuments), lai izzinātu elektronisko sakaru tirgus dalībnieku viedokli par savienojumu pabeigšanas tarifu regulēšanu laika periodā no 2009. - 2012.gadam. Saņemtas četru elektronisko sakaru komersantu atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, priekšlikumi un komentāri, kas ņemti vērā, sagatavojot šo lēmumu.

15. Komisija 2009.gada 30.septembrī nosūtīja SIA "Lattelecom" vēstuli Nr.1-2.73/3469, kurā Komisija iepazīstina SIA "Lattelecom" ar lēmuma projektu. SIA "Lattelecom" 2009.gada 12.oktobrī iesniedza Komisijai priekšlikumus par sagatavoto lēmuma projektu.

16. Uz šā lēmuma izskatīšanu Komisijas padomes sēdē tika uzaicināts SIA "Lattelecom" pārstāvis. SIA "Lattelecom" pārstāvis atbalstīja savienojuma pabeigšanas tarifu augšējās robežas noteikšanu un uzsvēra nepieciešamību 2010.gadā noteikt simetriskus savienojuma pabeigšanas tarifus fiksētajā telefonu tīklā visiem elektronisko sakaru komersantiem, kam ir noteikta būtiska ietekme savienojuma pabeigšanas fiksētā vietā individuālajā publiskajā telefonu tīklā tirgū.

Komisija secina:

1. Starpsavienojuma pamatpiedāvājumā norādītie savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifi Ls 0,0088 par izsaukumu un Ls 0,008 par izsaukuma minūti nav tuvināti šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

2. Savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifi Ls 0,0088 par izsau­kumu un Ls 0,008 par izsaukuma minūti apmēram ** reizes pārsniedz šo pakalpojumu izmaksas, kas minētas Izmaksu ziņojumos. Turklāt SIA "Lattelecom" no 2005.gada 1.oktobra nav samazinājusi savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu. Tādējādi SIA "Lattelecom" nav veikusi darbības, lai tuvinātu savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

3. Maksa par savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā minūti, ja izsaukuma ilgums ir 3 minūtes, būtiski pārsniedz maksu, kāda vidēji ir Eiropas Savienības valstīs.

4. Lai tuvinātu savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, ir jānosaka šo tarifu augšējā robeža, kas balstīta uz šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām un Eiropas Savienības valstu labāko praksi, kā arī ņemot vērā Ieteikumu.

5. Lai nodrošinātu Ieteikumā minēto uz efektīvām izmaksām balstītu savienojuma pabeigšanas tarifu ieviešanu līdz 2012.gadam, savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifi ir jāsamazina par 15% gadā līdz 2012.gada 1.janvārim un 2012.gada laikā jāveic savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu pārskatīšana atbilstoši Eiropas Savienības valstu vidējiem savienojuma pabeigšanas fiksētajā tīklā tarifiem, kas noteikti, izmantojot Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli.

6. Savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu pakāpeniska samazināšana laika periodā no 2010. līdz 2012.gadam, nosakot tarifa augšējo robežu un ievērojot savienojuma pabeigšanas tarifa simetriju ar elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir noteikta tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistība tuvināt savienojuma pabeigšanas tarifus pakalpojumu sniegšanas izmaksām, ir atbilstoša Eiropas Savienības valstu labākajai praksei.

7. Komisijai regulāri jāveic ar šo lēmumu noteiktās savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifa augšējās robežas salīdzināšana ar Eiropas Savienības valstu vidējiem savienojuma pabeigšanas fiksētajos tīklos tarifiem. Gadījumā, ja kādam laika periodam noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifa augšējā robeža būtiski atšķirtos no vidējā savienojuma pabeigšanas tarifa, kuru citi regulatori ir noteikuši, izmantojot Ieteikumā ieteikto izmaksu modeli, Komisijai ir jāpārskata noteiktā savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifa augšējā robeža nākamajiem periodiem.

8. Tuvinot savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifus efektīva pakalpojumu sniedzēja izmaksām, tiks panākts būtisks elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājiem noteikto tarifu, īpaši izsaukumiem uz citiem elektronisko sakaru tīkliem, samazinājums.

9. Savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu samazinājums padarīs šos tarifus pieejamākus citiem elektronisko sakaru komersantiem, veicinot elektronisko sakaru tirgus attīstību.

10. Nosakot savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu augšējo robežu laika periodam no 2010. līdz 2012.gadam, tiek veicināta konkurence un elektronisko sakaru tirgus attīstība, nodrošinot prognozējamu komercdarbības vidi.

11. Ņemot vērā minēto, nosakot savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu augšējo robežu, tiktu arī ievērots Administratīvā procesa likuma 13.pantā noteiktais - labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam.

12. Elektronisko sakaru tirgus dalībnieku atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, priekšlikumi un komentāri parāda, ka elektronisko sakaru komersanti kopumā atbalsta šajā lēmumā noteiktās savienojumu pabeigšanas tarifu augšējās robežas 2010.-2012.gadam.

Ņemot vērā Komisijas 2006.gada 30.jūnija lēmumu Nr.172 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" būtisku ietekmi savienojumu pabeigšanai fiksētā vietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" publiskajā telefonu tīklā tirgū", Eiropas Komisijas 2009.gada 7.maija Ieteikumu 2009/396/EK par savienojuma pabeigšanas tarifu reglamentāciju fiksētajos un mobilajos tīklos Eiropas Savienībā, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 6.puntu un otro daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un Elektronisko sakaru likuma 2.pantu, 8.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu un otro daļu, 42.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 4. un 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 65.panta ceturto daļu,

padome nolemj:

1. Apturēt ar 2010.gada 1.aprīli savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu piemērošanu.

2. Noteikt savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa augšējo robežu:

2.1. No 2010.gada 1.aprīļa līdz 31.jūlijam - Ls 0,0075 par izsaukumu un Ls 0,0068 par izsaukuma minūti;

2.2. No 2010.gada 1.augusta līdz 31.decembrim - Ls 0,0069 par izsaukumu un Ls 0,0063 par izsaukuma minūti;

2.3. No 2011.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam - Ls 0,0064 par izsaukumu un Ls 0,0058 par izsaukuma minūti;

2.4. No 2011.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim - Ls 0,0059 par izsaukuma un Ls 0,0054 par izsaukuma minūti;

2.5. No 2012.gada 1.janvāra - Ls 0,0054 par izsaukumu un Ls 0,005 par izsaukuma minūti.

3. Noteikt no 2010.gada 1.aprīļa SIA "Lattelecom" pienākumu piemērot savienojumu pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifus, kas nepārsniedz šā lēmuma lemjošās daļas 2.punktā noteikto savienojuma pabeigšanas SIA "Lattelecom" tīklā tarifu augšējo robežu.

Ja mainās tarifu augšējās robežas vērtību ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu augšējās robežas vērtības pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

** Ierobežotas pieejamības informācija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 285Pieņemts: 14.10.2009.Stājas spēkā: 14.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
199432
14.10.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"