Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1189

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 60.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 


Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 151.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai."

2. Svītrot 4.punktu.

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās iepriekšējā gada sākumā. Pilsētās ar lauku teritoriju pasākumu īsteno tikai lauku teritorijā. Pasākuma īstenošanas vieta nav Babītes novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ķekavas novada, Salaspils novada, Garkalnes novada, Ropažu novada, Mālpils novada, Siguldas novada, Inčukalna novada, Carnikavas novada, Ādažu novada, Saulkrastu novada, Baldones novada, Stopiņu novada, Sējas novada un Krimuldas novada Krimuldas pagasta teritorijas."

4. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot pirts vai saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju);".

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

9.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;

9.2. kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, kuru izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;

9.3. attīsta un paplašina saimniecisko darbību, izpildot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. jaunu darbavietu radīšana;

9.3.2. esošo darbavietu saglabāšana;

9.4. projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajām prasībām;

9.5. lai īstenotu šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minēto aktivitāti, uz atbalstu var pretendēt tikai tādi atbalsta pretendenti, kuru tūristu mītnēs nav vairāk par 20 gultasvietām."

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti".

7. Papildināt noteikumus ar 10.1.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;".

8. Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu (ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts), kuru iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu;".

9. Izteikt 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. bukletu vai izdruku, kas minēta šo noteikumu 9.2.apakšpunktā;".

10. Izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, kas atbilst šo noteikumu 12.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam no šo noteikumu 12.2.1. vai 12.2.3.apakš­punktā minētajiem rādītājiem, kā arī palielina vismaz vienu no šo noteikumu 12.2.1. vai 12.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem par 0,05 salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas."

11. Aizstāt 13.punktā vārdus "projekta iesnieguma apstiprināšanas un līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu par atbalsta piešķiršanu" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu".

12. Papildināt III nodaļu ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.1 pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (2.2 pielikums).

13.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (2.2 pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu."

13. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši tās teritorijas attīstības indeksu grupai (2.3 pielikums), kurā īsteno aktivitāti."

14. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 375 000 ekvivalents latos."

15. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Sākot projektu iesniegumu vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests izvērtē projektu iesniegumu atbilstību pamata kvalitatīvajiem kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.punkta, 9.2.apakš­punkta, 11. un 12.punkta prasībām, un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai vērtēšanas turpināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai."

16. Izteikt 23.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāru, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 23.2.3.apakš­punktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 23.2.3.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.2.1., 23.2.2. un 23.2.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;".

17. Izteikt 23.4.3. un 23.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4.3. iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 6.4.apakš­punktā minētās aktivitātes īstenošanu;

23.4.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāru, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 23.4.3.apakš­punktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 23.4.3.apakš­punktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.4.1., 23.4.2. un 23.4.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;".

18. Svītrot 1.pielikumu.

19. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

20. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

Pielikumi WORD formātā

"2.1 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313)

01.JPG (87047 bytes)

02.JPG (102175 bytes)

03.JPG (22308 bytes)

21. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu dažādošana" (kods 313)

04.JPG (49139 bytes)

05.JPG (89092 bytes)

22. Papildināt noteikumus ar 2.3 pielikumu šādā redakcijā:

"2.3 pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754

Atbalsta intensitāte atbilstoši teritorijas attīstības indeksu grupām

A.  Atbalsta intensitātes grupu sadalījums novadiem, kuru sastāvā ir pilsētas

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss(intervāls)

Atbalsta intensitāte (%)

1.

V

zemāks par -1,914

50

2.

IV

no -1,914 līdz -1,087

40

3.

III

no -1,086 līdz -0,579

40

4.

II

no -0,578 līdz 0,261

30

5.

I

augstāks par 0,261

30

B.  Atbalsta intensitātes grupu sadalījums novadiem, kuru sastāvā ir tikai pagasti

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss(intervāls)

Atbalsta intensitāte (%)

1.

V

zemāks par -0,701

50

2.

IV

no -0,701 līdz -0,349

40

3.

III

no -0,348 līdz -0,105

40

4.

II

no -0,104 līdz 0,141

30

5.

I

augstāks par 0,141

30"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 22.oktobri.

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1189

"2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754

N1189_PAGE_11.JPG (103414 bytes)

N1189_PAGE_12.JPG (144364 bytes)

N1189_PAGE_13.JPG (131065 bytes)

N1189_PAGE_14.JPG (122830 bytes)

N1189_PAGE_15.JPG (118929 bytes)

N1189_PAGE_16.JPG (120347 bytes)

N1189_PAGE_17.JPG (124519 bytes)

N1189_PAGE_18.JPG (136908 bytes)

N1189_PAGE_19.JPG (138013 bytes)

N1189_PAGE_20.JPG (104000 bytes)

N1189_PAGE_21.JPG (49916 bytes)

N1189_PAGE_22.JPG (173995 bytes)

N1189_PAGE_23.JPG (162432 bytes)

N1189_PAGE_24.JPG (52256 bytes)

N1189_PAGE_25.JPG (99251 bytes)

N1189_PAGE_26.JPG (83375 bytes)

N1189_PAGE_27.JPG (115686 bytes)

N1189_PAGE_28.JPG (206632 bytes)

N1189_PAGE_29.JPG (212624 bytes)

N1189_PAGE_30.JPG (178188 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1189Pieņemts: 13.10.2009.Stājas spēkā: 22.10.2009.Zaudē spēku: 27.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
199420
22.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)