Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.69

2009.gada 13.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"

TA-1614

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"

TA-3303

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt līgumu.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Slokas ielā 37a, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-3282

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Armijas dzelzceļš" Ķeguma novada Rembates pagastā saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-3135

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"

TA-3511

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""

TA-291

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā nodošanu privatizācijai"

TA-1131

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"

TA-3371

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

9.§

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

TA-3373

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

TA-3241

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī un projekta finansējuma plānošanu un uzskaiti""

TA-3543

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Stāķi 20" Gulbenes novada Stradu pagastā pārdošanu"

TA-3307

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Tīsmēri" Dobeles novada Auru pagastā pārdošanu"

TA-3290

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-3324

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

TA-3329

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""

TA-3328

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

TA-3332

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""

TA-3351

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""

TA-3278

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

TA-3322

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.42 52.§) dotā uzdevuma izpildes gaitu un problēmām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3188

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.42 52.§) dotā uzdevuma izpildes gaitu un problēmām" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2009.gada 1.decembrim.

 

 

22.§

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-3562

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3327

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

TA-3271

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

25.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1652

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt likumprojektu ar šī protokola 26.paragrāfā minētā likumprojekta normām, kopīgi ar Veselības ministriju precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3138

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 25.paragrāfā minēto.

2. Likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-3076

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""

TA-3114

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika""

TA-3196

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""

TA-3112

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

TA-3508

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība""

TA-3190

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 2. un 6.punktu atbilstoši vides ministra priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

33.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Vides ministrijas un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā"

TA-3300

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot vides ministru R.Vējoni parakstīt vienošanos.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām"

TA-2423

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā""

TA-3256

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""

TA-3368

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""

TA-3277

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-3255

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-3616

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3627

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"

TA-3591

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

42.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"

TA-3527

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

43.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

TA-1268

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

44.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-3150

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par trūkumu novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā"

TA-3583

______________________________________________________

(E.Zalāns, K.Jaunzeme, A.Neimanis, J.Rozenbergs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

46.§

Noteikumu projekts "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība"

TA-3545

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""

TA-3595, TA-3538

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

48.§

Rīkojuma projekts "Par M.Krastiņa iecelšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora amatā"

TA-3614

______________________________________________________

(E.Zalāns, M.Segliņš, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

49.§

Informatīvais ziņojums par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu

TA-3376

______________________________________________________

(A.Birums, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2009.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā:

2.1. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām", izdarot tehniskos precizējumus noteikumu 1.29., 1.40. un 1.54.apakšpunktā;

2.2. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", precizējot nodokļu maksāšanas kārtību par zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju uzņēmumu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā gūto ienākumu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.secinājumam.

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim)

TA-3385

______________________________________________________

(I.Bārbale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:

2.1. līdz 2011.gada 1.decembrim - likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā";

2.2. līdz 2010.gada 1.martam - rīkojuma projektu par grozījumu Koncepcijā valsts apmaksātās juridiskās palīdzības sistēmas izveidei Latvijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.156 "Par Koncepciju valsts apmaksātās juridiskās palīdzības sistēmas izveidei Latvijā"), paredzot izteikt koncepcijas 6.sadaļas pēdējo teikumu šādā redakcijā: "Pārskats iesniedzams pēc 2 gadiem".

 

 

Ministru kabineta lieta

51.§

Koncepcijas projekts par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem

TA-3334

______________________________________________________

(K.Soms, U.Augulis, A.Kampars, M.Bičevskis, R.Vējonis, A.Matīss, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu un koncepciju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 2.1. un 5.1.apakšpunktā paredzēt, ka projekti sagatavojami triju mēnešu laikā; svītrot 10.punktu; 3.2.2.apakšpunktā paredzēt, ka tiesību akta projekta sagatavošanā izvērtējama iespēja samazināt valsts nodevas apmēru visiem uzņēmumiem; precizēt 4.3. un 4.4.apakšpunktu, paredzot uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izvērtēt iespējas šajos apakšpunktos minēto pasākumu ieviešanu nodrošināt attiecīgi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai vai deleģēt privātajam sektoram vai nevalstiskajām organizācijām, un divu nedēļu laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Valsts kancelejai saskaņot precizēto projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

52.§

Ziņojums par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā

TA-3613

______________________________________________________

(A.Kampars, O.Barānovs, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt ziņojumu atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotiem priekšlikumiem, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Protokollēmuma projekts "Par pašvaldību aizņēmumiem"

TA-3639

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Stucka, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par nepieciešamo finansējumu pašvaldībām administratīvi teritoriālās reformas normatīvo aktu izpildei.

2. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumu "Par valsts budžetu 2010.gadam", iekļaut tajā normu, kas paredz finanšu ministram tiesības dzēst pašvaldību Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksāto daļu, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 15. un 16.punktā paredzētos dotācijas līdzekļus 965 885 latu apmērā.

 

 

54.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 62.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""" 3.punkta izpildi

TA-3589

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

 

 

55.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3656

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Veselības ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-3666

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3646

______________________________________________________

(N.Freivalds, M.Meļķe, K.Gerhards, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt Kokneses novadā, Kokneses pagastā par kopējo summu 50 245 lati:

2.1 zemes vienību "Izgāztuve A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0301) 1300 kvadrātmetru platībā;

2.2. zemes vienību "Gaiļi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0217) 4000 kvadrātmetru platībā;

2.3. zemes vienību "Padegas dīķi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0216) 5600 kvadrātmetru platībā;

2.4. zemes vienības "Lantupīte A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi : 3260 001 0079 un 3260 001 0080) 16400 kvadrātmetru kopplatībā;

2.5. zemes vienības "Grantiņi - A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 003 0191 un 3260 003 0192) 5300 kvadrātmetru kopplatībā;

2.6. zemes vienību "Grantiņi - A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 008 0179) 7000 kvadrātmetru platībā.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai""

TA-3642

______________________________________________________

(A.Matīss, A.Kampars, E.Dreimane, E.Repše, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka: valsts kopējais atbalsts biodegvielas ražotājiem nepārsniedz ar Eiropas Komisiju saskaņoto kopējo atbalsta apmēru 19 milj. latu, saistības, kas pārsniedz 19 milj. latu, valsts uzņemas pēc Eiropas Komisijas pozitīva viedokļa saņemšanas; Zemkopības ministrija neizmaksātā tiešā valsts atbalsta summai nepiemēro noteikumu projekta 6.punktā minēto koeficientu līdz dienai, kad saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs saskaņojums, un Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par to, ka valsts kopējais atbalsta apmērs biodegvielas ražotājiem līdz 2009.gada 31.decembrim nepārsniegs 19 milj. latu.

 

 

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.303 "Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai""

TA-3637

______________________________________________________

(A.Matīss, A.Kampars, E.Dreimane, E.Repše, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka saistības, kas pārsniedz ar Eiropas Komisiju saskaņoto atbalsta apmēru, valsts uzņemas pēc pozitīva Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

60.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""

TA-3640

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

61.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 14.-15.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem

TA-3680

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par 2009.gada 14.-15.oktobrī neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem".

2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei ārējo ekonomisko attiecību jautājumos departamenta direktorei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 14.-15.oktobra neformālajā sanāksmē.

 

 

62.§

Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt 2009.gada valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", lai finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem un citiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā"

TA-3682

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministram veikt nepieciešamās darbības, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielinātu apropriāciju kopējā summā līdz 84 000 000 latiem Izglītības un zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Vides ministrijai, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai, kad saņemts atbilstošs līdzekļu pieprasījums no attiecīgās ministrijas. Apropriācijas palielināšanu veikt šādos apmēros:

2.1. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 10 334 008 latiem;

2.2. Ekonomikas ministrijai līdz 29 556 528 latiem;

2.3. Vides ministrijai līdz 2 773 799 latiem;

2.4. Satiksmes ministrijai līdz 5 302 954 latiem;

2.5. Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdz 36 032 711 latiem.

3. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu ieviešanu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka papildu finanšu līdzekļus pieprasa un piešķir finansējuma saņēmējiem ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmēji apņemas līdz 2009.gada 31.decembrim veikt izdevumus projektā attiecināmo izmaksu segšanai vismaz par piešķirtā maksājuma summu un finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumu par šiem veiktajiem izdevumiem iesniedz līdz 2010.gada 31.janvārim.

4. Ministrijām un citām centrālajām valsts budžeta iestādēm papildus šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam līdz 2009.gada 20.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus papildu finansējuma piešķiršanai 2009.gadam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai, ievērojot šī protokollēmuma 3.punktā paredzētos nosacījumus.

 

 

63.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-3477

______________________________________________________

(T.Koķe, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

3. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 78.§) "Par Sociālā drošības tīkla stratēģiju" 2.punktā, papildinot to ar jaunu teikumu šādā redakcijā: "Stratēģijas ieviešanas termiņš attiecībā uz visu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iespēju apgūt zināšanas, prasmes un kompetences nodrošināšanu tiek noteikts no 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim".

 

 

64.§

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-3478

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-3496

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Konkurētspējas ministru 2009.gada 15.-16.oktobra padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3690

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt informatīvo ziņojumu par 2009.gada 15. un 16.oktobra Eiropas Savienības neformālās Konkurētspējas ministru padomes diskusijas jautājumiem, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē.

2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei K.Vāgnerei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2009.gada 15. un 16.oktobrī.

 

 

67.§

Rīkojuma projekts "Par sociālās korekcijas izglītības iestādes "Strautiņi" likvidāciju"

TA-3660

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 5.punktā, ka ministrija mēneša laikā nosaka turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi"

TA-3598

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, R.Vējonis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Nacionālo bruņoto spēku likumā.

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-3688

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

70.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu

TA-3514

______________________________________________________

(I.Juhansone, A.Ūbelis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par Eiropas Savienības budžeta kopapjomu, t.sk., Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanas un izmantošanas principiem Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros, kā arī par lauku attīstības finansējuma saglabāšanu Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros.

3. Ārlietu ministrijai precizēt pozīciju un iesniegt Valsts kancelejā nosūtīšanai visām ministrijām.

 

 

71.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 19.-20.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-3681

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 Par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastāv vai ir ražoti no tās, par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastāv vai ir ražoti no tās, kā arī par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās.

3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 19.-20.oktobra sanāksmē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

72.§

Noteikumu projekts "Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Daudzpusējam saprašanās memorandam par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"

TA-3356

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Eiropā Augstākā virspavēlnieka štābā pulkvedi A.Ozoliņu parakstīt Pievienošanās protokolu.

 

 

73.§

Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-89-0103

TA-3370

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2009-89-0103.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju aktualizēt atbildes rakstu, ņemot vērā šī protokola 58. un 59. paragrāfu, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot pārstāvjus Latvijas Republikas Satversmes tiesā lietā Nr.2009-89-0103.

 

 

74.§

Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01

TA-3223

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto papildu informāciju Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01.

2. Valsts kancelejai noformēt papildu informāciju un nosūtīt Satversmes tiesai.

 

 

75.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzību administratīvajā lietā Nr.A42564506

TA-3291

______________________________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

 

 

76.§

Par papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-69-03

TA-2939

______________________________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra iesniegto papildu informāciju Satversmes tiesai lietā Nr.2009-69-03 un Nr.2009-90-03.

2. Valsts kancelejai noformēt papildu informāciju un nosūtīt Satversmes tiesai.

3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei nozaru politikas jautājumos L.Medinai pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr. 2009-69-03 un Nr. 2009-90-03.

 

 

77.§

Par papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01

TA-2794

______________________________________________________

(L.Kļaviņa, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu Satversmes tiesai par atbildes pēc būtības sniegšanas termiņa pagarinājumu.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes vēstuli Satversmes tiesai.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju līdz 2009.gada 20.oktobrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā atbildes vēstules projektu pēc būtības Satversmes tiesai par papildu informāciju lietā Nr.2009-11-01.

 

 

78.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Parex banka""

TA-3670-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

79.§

Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"

TA-3441-IP, SAN-3822

______________________________________________________

(I.Ošiņa, M.Segliņš, E.Zalāns, I.Dālderis, E.Repše, M.Riekstiņš, K.Gerhards, A.Teikmanis, I.V.Lieģis, J.Maklakovs, J.Sārts, L.Mūrniece, P.Gruziņš, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par likumprojektu, to skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka P.Gruziņa izteiktos iebildumus pret tiesnešu amatu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā un vienlaikus izteikto atbalstu tiesnešu atalgojuma samazinājumam likumprojekta anotācijas pielikumā noteiktajā apmērā, atalgojumu nosakot speciālajā likumā.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot no likumprojekta amatu - Valsts prezidents - ievērojot to, ka jautājumus par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu regulē speciāls likums; paredzēt, ka amatpersonu un darbinieku mēnešalgas nosaka, nepārsniedzot Ministru prezidenta mēnešalgas apmēru; precizēt pašvaldību domes priekšsēdētāja mēnešalgas augstāko robežu, nosakot, ka tā nepārsniedz ministra mēnešalgas apmēru; papildināt likumprojektu ar normu par pārcelšanās pabalsta piešķiršanu karavīram; svītrot no likumprojekta tiesnešu un prokuroru amatus; precizēt jautājumu par Ārlietu ministrijas darbinieku amatiem. Precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 16.oktobrī.

3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par tiesu varu", paredzot atalgojuma samazinājumu tiesnešiem atbilstoši likumprojekta anotācijas pielikumā noteiktajam apmēram, nepārsniedzot Ministru prezidenta mēnešalgas apmēru.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā.

 

 

80.§

Par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā

TA-3667-IP

______________________________________________________

(D.Tauriņš, M.Segliņš, E.Zalāns, A.Kampars, R.Vējonis, E.Repše, K.Gerhards, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai šādus Finanšu ministrijas iesniegtos papildu priekšlikumus nodokļu ieņēmumu palielināšanai:

1.1. papildus iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu samazināt līdz 25 latiem mēnesī (300 latu gadā) (2009.gadā 63 lati mēnesī un 756 latu gadā);

1.2. papildus samazināt darba devēja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo dāvanu apmēru [(pašlaik nolemtais samazinājums ir no minimālās mēnešalgas apmēra (Ls 180) līdz 1/2 minimālās mēnešalgas apmēram (Ls 90)] līdz 0 latu;

1.3. samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem apmēru no 300 latiem gadā līdz 150 latiem gadā;

1.4. samazināt nodokļa maksātāja neapliekamo minimumu no 35 latiem mēnesī līdz 25 latiem mēnesī;

1.5. aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamās platības, piemērojot vienotu likmi 0,2% apmērā no kadastrālās vērtības.

2. Neatbalstīt satiksmes ministra ierosināto priekšlikumu - ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa progresīvo likmi 25 procentu apmērā uzņēmumu ienākumam, kas pārsniedz 5 milj. latu.

3. Lūgt koalīcijas partijas izvērtēt šī protokollēmuma 1.punktā minētos priekšlikumus, kā arī ekonomikas ministra A.Kampara izstrādāto 1.5.apakšpunktā minētajam priekšlikumam alternatīvu priekšlikumu.

4. Ekonomikas ministram A.Kamparam izstrādāto alternatīvo priekšlikumu dzīvojamās platības aplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosūtīt visiem ministriem.

5. Lēmumu par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā pieņemt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 16.oktobrī.

 

 

81.§

Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai

TA-3668-IP

______________________________________________________

(B.Bāne, K.Gerhards, U.Augulis, E.Repše, I.Stepanova, R.Vējonis, I.V.Lieģis, E.Zalāns, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Lai nodrošinātu nepieciešamo fiskālo konsolidāciju likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvarā 2010. - 2012.gadam, Tiesībsargam, Valsts kontrolei, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai sagatavot valsts budžeta pieprasījumus 2010. - 2011.gadam, ņemot vērā 2009.gada 3.oktobra Ministru kabineta ārkārtas sēdē noteikto izdevumu samazinājumu.

3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par papildu izdevumu samazinājumu šādiem pasākumiem valsts budžetā 2010.gadā fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai:

3.1. Finanšu ministrijas apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" - izdevumiem procentu maksājumiem 15 000 000 latu apmērā;

3.2. Finanšu ministrijas apakšprogrammā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" - muitas kontroles punkta "Grebņeva" modernizācijai 1 500 000 latu apmērā;

3.3. Satiksmes ministrijas programmā 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" 9 000 000 latu apmērā;

3.4. Satiksmes ministrijas apakšprogrammā 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" - dotācijai pārvadātājiem 3 000 000 latu apmērā;

3.5. Satiksmes ministrijas programmā 44.00.00 "Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā "Rīga""- dotācijai lidostai "Rīga" 1 150 000 latu apmērā;

3.6. Labklājības ministrijas programmā 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti" - ģimenes valsts pabalsta samazināšana no 8 latiem uz 6 latiem (izdevumu samazinājums 9 700 000 latu apmērā);

3.7. Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana" - LNB būvniecībai 5 000 000 latu apmērā;

3.8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 "Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai" - dotācijai Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai 927 750 latu apmērā;

3.9. Veselības ministrijas budžetā - samazinājums IKP izmaiņu rezultātā 826 200 latu apmērā;

3.10. 64.resora "Dotācija pašvaldībām" programmā 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" 6 300 000 latu apmērā.

4. Pieņemt zināšanai priekšlikumu noteikt, ka 2010.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam - 20 procentu apmērā.

5. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju, Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas valsts akciju sabiedrībām un ostām ņemt aizņēmumus Valsts kasē.

6. Lai neveiktu izmaiņas ģimenes valsts pabalsta sistēmā un nodrošinātu fiskālo konsolidāciju, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas 2010.gadā pārdot valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas. Priekšlikumus par fiskālās konsolidācijas pasākumiem virzīt izskatīšanai š.g. 16.oktobra Ministru kabineta ārkārtas sēdē.

7. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu samazināt resora 62."Mērķdotācijas pašvaldībām" maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2010.gadam par 2 600 000 latiem, samazinot finansējumu mērķdotācijām pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, un palielināt Izglītības un zinātnes un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2010.gadam par 2 600 000 latiem, lai nodrošinātu finansējumu profesionālās izglītības iestāžu preču un pakalpojumu izdevumu segšanai.

8. Atzīt Ministru kabineta 2009.gada 24.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.66 3.§ 21.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

9. Tieslietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par Naturalizācijas pārvaldes reorganizāciju līdz 2009.gada 31.decembrim un tās funkciju nodošanu Iekšlietu ministrijai. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumu par finansējuma samazinājumu 545 002 latu apmērā un Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumu par finansējuma palielinājumu 445 002 latu apmērā likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

10. Noteikt, ka Satiksmes ministrijai ir atļauts slēgt līgumus un vienošanās par apstiprinātu projektu īstenošanu Eiropas komunikāciju tīklu (TEN-T) projektiem "Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora izpētes pabeigšana" un "Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)" 329 383 latu apmērā.

12. Noteikt, ka Finanšu ministrija, sagatavojot ministrijas budžeta pieprasījumu 2010.-2011.gadam, atlīdzības samazinājumu, kas noteikts ar Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.66 6.§ 15.punkts), nepiemēro Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku atlīdzībai, vienlaicīgi par attiecīgo summu precizējot ministrijai samazināmās kopējās atlīdzības apjomu.

13. Lūgt koalīcijas partijas izvērtēt šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minētos priekšlikumus.

14. Lēmumu par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai 2010.gada budžetā pieņemt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 16.oktobrī.

 

 

82.§

Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" kuģu būves un piegādes līgumā"

TA-3615-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, J.Sārts, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Aizsardzības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentu, kas apliecina grozījumus Aizsardzības ministrijas un akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" kuģu būves un piegādes līgumā.

3. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā dokumenta saņemšanas.

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.45

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 69Pieņemts: 13.10.2009.
199259
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"