Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.691

Rīgā 2009.gada 12.oktobrī (prot. Nr.56 59.§)

Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam


 

1. Izdarīt Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.35 "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2009, 13., 87.nr.) šādus grozījumus:

1.1. daļā "Saīsinājumi":

1.1.1. svītrot vārdus "VPP - valsts un privātā partnerība;";

1.1.2. papildināt daļu ar šādiem vārdiem (alfabēta secībā): 

"PPP - publiskā un privātā partnerība;";

1.2. aizstāt visā tekstā saīsinājumu "VPP" ar saīsinājumu "PPP";

1.3. daļā "Veicamie pasākumi, to īstenošanas termiņi un rezultatīvie rādītāji":

1.3.1. aizstāt 1.punkta 4.ailē skaitļus "2. 01.07.2009." ar skaitļiem "2. 01.10.2009.";

1.3.2. aizstāt 5.punkta 4.ailē skaitļus "2. 01.07.2009." ar skaitļiem "2. 01.12.2009.";

1.3.3. izteikt 8.punkta 4. un 5.aili šādā redakcijā:

"1. 01.12.2009.

2. 15.12.2009.

3. 15.12.2009.

1. Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK noteikumu projekts par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosakot kārtību, kādā Zemesgrāmata pārliecinās par maksājumu veikšanu.

2. Visās zemesgrāmatu nodaļās ieviesti POS termināļi.

3. Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai MK grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, paredzot, ka izziņu par nomaksātajiem nodokļiem vairs nepieprasa papīra formā no 01.07.2010."

1.3.4. aizstāt 25.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "15.12.2009.";

1.3.5. aizstāt 29.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "01.09.2009.";

1.3.6. aizstāt 37.punkta 4.ailē skaitļus "01.05.2009." ar skaitļiem "15.12.2009.";

1.3.7. izteikt 46.punkta 3. un 4.aili šādā redakcijā:

"FM

01.10.2009."

1.3.8. aizstāt 64.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "01.12.2009.";

1.3.9. izteikt 65.punkta 5.aili šādā redakcijā:

"Izstrādāti MK noteikumi, kas paredz valsts zinātnisko institūciju intelektuālā īpašuma reģistrēšanas un izmantošanas kārtību, un noteiktā kārtībā iesniegti MK."

1.3.10. papildināt daļu ar XII sadaļu šādā redakcijā:

"XII sadaļa - 2009.gada 2.ceturksnī papildus identificētie pasākumi

70.

Vispārējā akcīzes preču nodrošinājuma apjomu samazināšana atsevišķos gadījumos

FM, VID

15.12.2009.

Sagatavoti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi MK 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem".

71.

Publicēta "lietotājiem draudzīga" informācija par tipiskām procedūrām ar meža īpašumu

ZM

01.12.2009.

Sagatavotas un publicētas ZM un VMD tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtītas virsmežniecībām viegli uztveramas shēmas tipiskām procedūrām ar meža īpašumu.

72.

Tiešsaistes elektroniskā sistēma transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai

SM, CSDD

01.12.2009.

Sagatavoti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu tiešsaistes elektronisko sistēmu transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai.

73.

Pavadzīmju ar VID piešķirtu numuru noformēšanas prasību vienkāršošana

FM, VID

01.12.2009.

Sagatavoti un noteiktā kārtībā iesniegti MK grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos, paredzot atcelt pavadzīmes ar VID piešķirto numuru.

74.

Publicēta vienkārši uztverama, "lietotājiem draudzīga" informācija par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu

TM

30.11.2009.

Sagatavota un publicēta TM, VZD un ZG tīmekļa vietnēs informācija par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu.

75.

Elektroniski veikto maksājumu atzīšanas vienkāršošana

FM sadarbībā ar visām ministrijām un to padotības iestādēm

01.11.2009.

Sagatavoti un noteiktā kārtībā iesniegti MK risinājumi internetbankas maksājumu atzīšanas vienkāršošanai."

1.4. daļā "Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2009.gadam":

1.4.1. aizstāt 1.punkta 4.ailē skaitļus "2. 01.07.2009." ar skaitļiem "2. 01.10.2009.";

1.4.2. aizstāt 5.punkta 4.ailē skaitļus "2. 01.07.2009." ar skaitļiem "2. 01.12.2009.";

1.4.3. izteikt 8.punkta 3. un 4.aili šādā redakcijā:

"1. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK noteikumu projektu par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosakot kārtību, kādā Zemesgrāmata pārliecinās par maksājumu veikšanu.

2. Visās zemesgrāmatu nodaļās ieviest POS termināļus.

3. Sagatavot grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos un iesniegt izskatīšanai MK, paredzot, ka izziņu par nomaksātajiem nodokļiem vairs nepieprasa papīra formā no 01.07.2010.

TM

1. 01.12.2009.

2. 15.12.2009.

3. 15.12.2009."

1.4.4. aizstāt 25.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "15.12.2009.";

1.4.5. aizstāt 29.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "01.09.2009.";

1.4.6. aizstāt 37.punkta 4.ailē skaitļus "01.05.2009." ar skaitļiem "15.12.2009.";

1.4.7.  izteikt 46.punkta 4.aili šādā redakcijā:

"FM

01.10.2009."

1.4.8. aizstāt 64.punkta 4.ailē skaitļus "01.07.2009." ar skaitļiem "01.12.2009.";

1.4.9. izteikt 65.punkta 2. un 3.aili šādā redakcijā:

"Mērķis: Nodrošināt valsts zinātniskajām institūcijām iespējas reģistrēt un izmantot intelektuālo īpašumu.

Uzdevums:

Izstrādāt un iesniegt MK noteikumu projektu, kas paredz valsts zinātnisko institūciju intelektuālā īpašuma reģistrēšanas un izmantošanas kārtību.

Izstrādāt un iesniegt MK noteikumu projektu, kas paredz valsts zinātnisko institūciju intelektuālā īpašuma reģistrēšanas un izmantošanas kārtību."

1.4.10. papildināt daļu ar XII sadaļu šādā redakcijā:

"XII sadaļa - 2009.gada 2.ceturksnī papildus identificētie pasākumi

70. Vispārējā akcīzes preču nodrošinājuma apjomu samazināšana atsevišķos gadījumos

Apstākļos, kad tirgus apjoms samazinās un jācīnās par izdevumu samazināšanu, nodokļu maksātāja izmaksas, izpildot normatīvajos aktos noteiktos neizdevīgos nosacījumus, kas saistās ar akcīzes nodokļa nodrošinājuma saņemšanu, būtiski tiek palielinātas, un tā rezultātā nodokļu maksātājs ir spiests pārtraukt attīstīt savu uzņēmējdarbību vai arī izbeigt to vispār.

Esošajā tirgus situācijā nodokļu maksātājam, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus attiecībā uz akcīzes nodokļa nodrošinājuma saņemšanu, ir ļoti grūti saņemt aizdevumus vai tiem līdzīgos galvojumus no komercbankām, un to cena ir ļoti augsta, jo nodrošinātāja statusu ieguvušās apdrošināšanas kompānijas un komercbankas apzinās, ka viņu starpā nav konkurences un viņu pakalpojumu nepieciešamība izriet no esošās normatīvo aktu bāzes, kas regulē akcīzes nodokļa nodrošinājuma saņemšanas un dzēšanas kārtību.

Mērķis: Uzticamiem komersantiem, kuriem nav pārkāpumu saistībā ar akcīzes preču apriti un kuriem ir būtisks produkcijas eksporta apgrozījuma apjoms, samazināt vispārējā akcīzes preču nodrošinājuma apjomu.

Uzdevums: Veikt grozījumus MK 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem".

Sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus MK 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem".

FM, VID

15.12.2009.

71. Publicēta "lietotājiem draudzīga" informācija par tipiskām procedūrām ar meža īpašumu

Sagatavot un publicēt ZM un VMD tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtīt virsmežniecībām viegli uztveramas shēmas tipiskām procedūrām ar meža īpašumu (meža inventarizācija, meža zemes transformācija, lauksaimniecības zemes transformācija par meža zemi u.c.) - kuri dienesti un kādā secībā jāapmeklē un kurā dienestā kādi dokumenti tiek iesniegti un saņemti.

Mērķis:

Atvieglot informācijas iegūšanu par procedūrām meža īpašniekiem un sekmēt likumdošanai atbilstošu meža apsaimniekošanu.

Uzdevums:

Publicēt skaidru, "lietotājiem draudzīgu" informāciju par tipiskām procedūrām, kas jāveic meža īpašniekiem.

Sagatavot un publicēt ZM un VMD tīmekļa vietnēs, kā arī nosūtīt virsmežniecībām viegli uztveramas shēmas tipiskām procedūrām ar meža īpašumu.

ZM

01.12.2009.

72. Tiešsaistes elektroniskā sistēma transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai

ES dalībvalstu labā prakse ierosina ieviest tiešsaistes elektronisko sistēmu transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai.

Mērķis: Vienkāršot transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanu.

Uzdevums:

Izvērtēt iespējas ieviest tiešsaistes elektronisko sistēmu transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai.

Sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt MK nepieciešamos grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu tiešsaistes elektronisko sistēmu transportlīdzekļu iznīcināšanas sertifikātu piešķiršanai.

SM (CSDD)

01.12.2009.

73. Pavadzīmju ar VID piešķirtu numuru noformēšanas prasību vienkāršošana

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība apgrūtina kravu loģistikas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Uzņēmēji norāda, ka kravu piegāžu veikšana uz Latviju ir daudz vieglāk un ātrāk izdarāma caur citu ES dalībvalsti, piemēram, Lietuvu, jo šajā gadījumā uzņēmējiem kā pavadzīme nav jālieto pavadzīme ar VID piešķirto numuru.

Tādēļ kravas no trešajām valstīm, kuras paredzētas Latvijai, tiek muitotas citās dalībvalstīs un pēc tam pārsūtītas uz galamērķi Latvijā.

Mērķis: Veicināt loģistikas pakalpojumu sniegšanu Latvijā.

Uzdevums:

Atcelt pavadzīmes ar VID piešķirto numuru.

Sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, paredzot atcelt pavadzīmes ar VID piešķirto numuru.

FM, VID

01.12.2009.

74. Publicēta vienkārši uztverama, "lietotājiem draudzīga" informācija par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu

Pašlaik Latvija atrodas zemā - 77.vietā - Pasaules Bankas Doing Business pētījumā pēc rādītāja "Nekustamā īpašuma procedūras". Lai komersantiem un privātpersonām palīdzētu orientēties šajās procedūrās, jāsniedz vienkārši uztverams, "lietotājiem draudzīgs" apraksts par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu - kuros gadījumos kādi dokumenti jāiesniedz un kādās iestādēs jāvēršas (Valsts zemes dienests, Zemesgrāmata, pašvaldība, notārs, privātie mērīšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.) tādos tipiskos gadījumos kā:

- īpašuma pirmreizējā reģistrācija Zemesgrāmatā,

- pirkuma līgums,

- dāvinājuma līgums,

- īpašuma mantošana,

- īpašuma sadalīšana, nemainoties īpašniekam,

- īpašuma sadalīšana, mainoties īpašniekam,

- kopīpašuma sadale,

- īpašumu apvienošana,

- hipotēkas reģistrācija,

- hipotēkas dzēšana.

Mērķis:

Sniegt vienkārši uztveramu informāciju par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu.

Uzdevums:

Sagatavot un publicēt TM, VZD un ZG tīmekļa vietnēs informāciju (procedūru shēmas, iesniedzamo dokumentu sarakstus un paraugus) par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu.

Sagatavot un publicēt TM, VZD un ZG tīmekļa vietnēs informāciju par tipiskām procedūrām ar nekustamo īpašumu.

TM

30.11.2009.

75. Elektroniski veikto maksājumu atzīšanas vienkāršošana

Pašreizējā praksē gan uzņēmējiem, gan fiziskajām personām, maksājot valsts nodevu ar internetbanku starpniecību, maksājuma izdruka netiek atzīta par pierādījumu maksājuma veikšanai bez attiecīgās bankas zīmoga, tādējādi, lai gan persona, ekonomējot laiku, ir veikusi pārskaitījumu caur internetbanku, tai vienalga jādodas uz banku, lai uz izdrukātā maksājuma apstiprinājuma uzspiestu zīmogu.

Mērķis: Vienkāršot prasības internetbanku maksājumu atzīšanai.

Uzdevums:

Atvieglot prasības internetbanku maksājuma uzdevumu atzīšanai, apmaksājot valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus.

Sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt MK risinājumus internetbankas maksājumu atzīšanas vienkāršošanai.

FM sadarbībā ar visām ministrijām un to padotības iestādēm

01.11.2009."

2. Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 691Pieņemts: 12.10.2009.Stājas spēkā: 12.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
199019
12.10.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"