Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2009.gada 6.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""

TA-3130

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.364 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklāta konkursa nolikums""

TA-3425

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

TA-2271

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene" Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā"

TA-3286

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.352 "Par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju""

TA-3409

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Pilcenes skola" un "Pilcene" Rēzeknes novada Dricānu pagastā nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1373

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-3161

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"

TA-364

______________________________________________________

(L.Mūrniece, D.Trofimovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

9.§

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-402

______________________________________________________

(L.Mūrniece, D.Trofimovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

10.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Hanzas ielā 22, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-3072

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumā Nr.343 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu""

TA-3177

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" reorganizāciju"

TA-3159

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā:

2.1. līdz 2010.gada 30.jūnijam informatīvo ziņojumu par Nacionālā kino centra piesaistīto ārvalstu finansējumu nozares attīstībai un attiecīgi šim mērķim izlietoto finansējumu;

2.2. ārējā normatīvā akta projektu rīkojuma projekta 2.3.apakšpunktā minētās funkcijas deleģēšanai.

 

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"

TA-2998

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros"

TA-1750

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

TA-2556

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai, ja nepieciešams, nodrošināt personām iespēju iepazīties ar projektā minēto starptautisko dokumentu tulkojumu latviešu valodā vai to skaidrojumu.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aizsargā personas īpašumu, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis"

TA-2325

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību""

TA-3110

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3465

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi""

TA-3464

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr.922 "Valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3463

______________________________________________________

(B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.863 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3461

______________________________________________________

(B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3466

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-3506

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai izvērtēt Katastrofu medicīnas centra sniegtos publiskos maksas pakalpojumus, ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdē pieņemtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem" (prot. Nr.45 35.§) noteiktos kritērijus, un veselības ministram līdz 2009.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektus par grozījumiem Ārstniecības likumā un likumā "Par nodokļiem un nodevām", paplašinot to valsts nodevu objektu loku, kuriem Ministru kabinets saskaņā ar deleģējumu ir tiesīgs noteikt valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā tā iekasējama.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība"

TA-1726

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim nodrošināt Latvijas nacionālo standartu LVS ISO 11784+A1:2008 "Dzīvnieku identifikācija pēc radiofrekvences. Koda struktūra" un LVS ISO 11785:2008 "Dzīvnieku identifikācija pēc radiofrekvences. Tehniskā koncepcija" tulkojumu latviešu valodā.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

TA-3433

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""

TA-3518

______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 26.pantu pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras budžeta apakšprogrammai 38.07.00 "Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas 71 projekta finansēšanai 1 296 261 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 1 152 224 latus.

 

 

 

 

27.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 31.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums"" 2.punkta izpildi

TA-3264

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.50 31.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums"", pagarināt 2.punkta dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.martam.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības kravu kontroles kārtība uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās"

TA-2984

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība"

TA-3040

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 "Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""

TA-2899

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība""

TA-2723

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"

TA-3146

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.262 "Noteikumi par Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3516

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai""

TA-3529

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

TA-3530

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3531

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"

TA-3535

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

38.§

Likumprojekts "Enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums"

TA-3434

______________________________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Uzraudzības komitejas nolikums"

TA-3068

______________________________________________________

(A.Ūbelis, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu, komitejas sastāvā ar padomdevēja tiesībām iekļaujot arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvi, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"

TA-3302

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3490

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-3505

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

43.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-3498

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

44.§

Noteikumu projekts "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"

TA-2832

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Veselības norēķinu centra nolikums"

TA-3462

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2009.gada 10.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"", paredzot, ka:

3.1. Veselības norēķinu centrs veiks veselības aprūpes pakalpojumu finanšu apjomu analīzi, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma prognozēšanu un šo pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšanu;

3.2. Veselības inspekcija veiks veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzību, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

46.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3515

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.881 "Par darba grupu""

TA-3555

______________________________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 4.punktu, paredzot, ka rekomendācijas tiek iesniegtas Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

48.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas"

TA-3456

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts aģentūrai "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" paredzēt atmaksas finansējuma saņēmējiem sekojošu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējam nodrošinot no saviem līdzekļiem, šādā apmērā:

2.1. 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" - par summu ne vairāk kā 14 324 162 lati;

2.2. 3.4.4.2.aktivitātē "Sociālo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" - par summu ne vairāk kā 3 824 676 lati;

2.3. 3.5.2.1.aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" - par summu ne vairāk kā 3 814 429 lati;

2.4. 3.5.2.2.aktivitātē "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" - par summu ne vairāk kā 17 345 203 lati.

 

 

49.§

Informatīvais ziņojums "Par informācijas par valsts pārvaldes iestāžu veiktajām transakcijām pieejamību Valsts kases mājas lapā"

TA-3354

______________________________________________________

(G.Medne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kasei nodrošināt informatīvajā ziņojumā ietvertā uzdevuma izpildi tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums "Par finansējuma apjomu un izlietojumu stacionārajām ārstniecības iestādēm un par veselības nozares administratīvo izdevumu samazinājumu"

SAN-3425, SAN-2967/19504

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus, lai rastu risinājumu trūkstošā finansējuma segšanai, un līdz 2009.gada 12.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

51.§

Informatīvais ziņojums "Par Invaliditātes likuma finansiālo ietekmi"

TA-2329

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

52.§

Likumprojekts "Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām"

TA-2934

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un likumprojektu, kā arī šī protokola 51.paragrāfā minēto informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

4. Konvencijas īstenošanu iesaistītās institūcijas 2009.gadā un turpmākajos gados nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

53.§

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu
plāna projekts 2010.-2012.gadam

TA-1361

______________________________________________________

(U.Augulis, S.Baltiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Plāna projekts par 2009.gada budžeta grozījumos iekļautajiem izdevumu samazinājumiem un strukturālo reformu ieviešanu

TA-3323

______________________________________________________

(L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt plānā iekļauto pasākumu izpildes statusu atbilstoši stāvoklim uz 2009.gada 1.oktobri, un iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, paredzot, ka tiek pieņemtas zināšanai līdz 2009.gada 30.septembrim veiktās strukturālās reformas un finansējuma samazinājums ministrijās un citās centrālajās valsts institūcijās, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādņu projekts 2009. - 2015.gadam

TA-2248

______________________________________________________

(I.Kalniņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Koncepcijas projekts "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepcija"

TA-1491

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projektā vārdus "līdz 2009.gada 1.decembrim" ar vārdiem "līdz 2010.gada 1.aprīlim" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

57.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3459

______________________________________________________

(E.Zalāns, J.Plūme, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, ņemot vērā rīkojumu, precizēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas "bāzes izdevumus" 2010.gadam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

58.§

Atbildes vēstules projekts Valsts prezidenta kancelejai un noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem"

TA-3548, TA-2945, SAN-3306

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra iesniegto atbildes projektu Valsts prezidenta kancelejai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts prezidenta kancelejai.

3. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

TA-3532

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

60.§

Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas 2008.gada valsts budžeta izpildes un pašvaldību budžetu (to finansiālā stāvokļa) pārskatu"

TA-3534

______________________________________________________

(G.Medne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Latvijas Republikas 2008.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli).

2. Valsts kancelejai sagatavot Latvijas Republikas 2008.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu iesniegšanai Saeimā.

 

 

61.§

Koncepcijas projekts par iespējām stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, lai spētu apmierināt pakalpojumu pieprasījuma palielinājumu

TA-3525

______________________________________________________

(U.Augulis, I.Stepanova, E.Egle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2010.gadam nodrošināt Labklājības ministrijai noteiktā maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2010.gadam ietvaros, Labklājības ministrijai noteiktā izdevumu samazinājuma ietvaros veicot izdevumu pārdali starp funkcijām un apakšfunkcijām.

3. Noteikt, ka Labklājības ministrija Nodarbinātības valsts aģentūras finansējuma nodrošināšanai 2010.gadā var novirzīt resursus no Labklājības ministrijai nesamazināmā finansējuma iemaksām starptautiskajās organizācijās 266 666 latu apmērā (iemaksas Starptautiskajā darba organizācijā 2010.gadā neveikt, bet 2011.gadā risināt budžeta sagatavošanas gaitā), nodrošinot šo izdevumu iekļaušanu arī 2011.gada Nodarbinātības valsts aģentūras "bāzes izdevumos".

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3192

______________________________________________________

(J.Bundulis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu atbilstoši Veselības ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem un sagatavot parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

63.§

Noteikumu projekts "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai"

TA-3468

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""

TA-3473

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.411 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

TA-3553

______________________________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

 

66.§

Rīkojuma projekts "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta "Nacionālais diagnostikas centrs" izveidošanu""

TA-3484

______________________________________________________

(J.Dūklavs, B.Rozentāle, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Zemkopības ministrijai precizēt rīkojuma projektā minētā izveidojamā institūta nosaukumu, 5.punktu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3218

______________________________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, E.Zalāns, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pieprasīt no Talsu novada pašvaldības pamatojošos dokumentus par aizņēmuma no Valsts kases 239 748 latu apmērā faktisko izlietojumu un pēc tam iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tikai par to finansējuma apmēru, kas Talsu novada pašvaldībai papildus piešķirtajam aizdevumam ir nepieciešams 2009.gadā, pamatojot to ar apliecinošiem dokumentiem (rēķinu apmaksa), investīciju projektam "Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība", nepārsniedzot 239 748 latu apmēru, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3220

______________________________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pieprasīt no Daugavpils novada pašvaldības pamatojošos dokumentus par aizņēmuma no Valsts kases 265 000 latu apmērā faktisko izlietojumu un pēc tam iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tikai par to finansējuma apmēru, kas Daugavpils novada pašvaldībai papildus piešķirtajam aizdevumam ir nepieciešams 2009.gadā, pamatojot to ar apliecinošiem dokumentiem (rēķinu apmaksa), investīciju projektam "Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana", lai nodrošinātu skolēnu veselībai drošus apstākļus, Sventes vidusskolā Daugavpils novada Sventē, Daugavpils ielā 1, nepārsniedzot 246 592 latu apmēru, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

69.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3574

______________________________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pieprasīt no Cesvaines novada domes pamatojošos dokumentus par aizņēmuma 300 000 latu apmērā faktisko izlietojumu un pēc tam iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par to finansējuma apmēru, kas Cesvaines novada pašvaldībai papildus piešķirtajam aizdevumam ir nepieciešams 2009.gadā, pamatojot to ar apliecinošiem dokumentiem (rēķinu apmaksa), investīciju projekta "Cesvaines jaunās skolas būvniecība" ietvaros paveikto būvniecības darbu apmaksai, nepārsniedzot 310 000 latu apmēru, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumā Nr.635 "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku""

TA-3577

______________________________________________________

(b.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Informatīvais ziņojums par tiesvedību starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko baznīcu un Latvijas Republikas Ministru kabinetu, Preiļu novada domi, Preiļu rajona padomi

TA-3546

______________________________________________________

(L.Berga, L.Medina, E.Dreimane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Neatbalstīt izlīguma parakstīšanu civillietā Nr.C03051808.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

72.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu

TA-3514

______________________________________________________

(A.Ūbelis, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

73.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 9.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-3570

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 9.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

1.1. Komisijas paziņojums "Ilgtspējīga nākotne transportam - ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu" - Politikas debates;

1.2. Padomes Lēmuma projektu par papildus direktīvām, kas iekļaujamas sarunās par Kopienas Transporta līguma izveidi starp Eiropas Kopienu un Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercogovinu, Horvātiju, Melnkalni un Serbiju, kā arī Kosovu, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Drošības Padomes Rezolūciju 1244(1999) - Pieņemšana;

1.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

1.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās vai atiet no tām, kā arī par Direktīvas 2002/6/EK atcelšanu - Progresa ziņojums;

1.5. Priekšlikums Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam Padomes sanāksmē: par Amerikas Savienoto Valstu, no vienas puses, Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no otras puses, Īslandes, no trešās puses, un Norvēģijas Karalistes, no ceturtās puses, gaisa satiksmes nolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu; un par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, Īslandes, no otras puses, un Norvēģijas Karalistes, no trešās puses, gaisa satiksmes papildnolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu attiecībā uz gaisa satiksmes nolīguma piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, Īslandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses;

1.6. Priekšlikums Padomes Lēmumam pilnvarot Komisiju risināt sarunas par divpusēja nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par savstarpēju sertifikācijas rezultātu atzīšanu civilās aviācijas drošības un vides aizsardzības prasību atbilstības jomā;

1.7. Projekts Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu Federālo aviācijas administrāciju par sadarbības memorandu pētniecības un izstrādes jomā civilās aviācijas nozarē.

2. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Bergholcam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē 2009.gada 9.oktobrī Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

74.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 35.§) "Priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" 14.punkta izpildi

TA-2772-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

75.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 67.§) 10.punkta izpildi

TA-3242-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

76.§

Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"

TA-3441-IP

______________________________________________________

(I.Ošiņa, M.Riekstiņš, B.Rozentāle, M.Segliņš, E.Zalāns, K.Gerhards, R.Vējonis, L.Mūrniece, I.Dālderis, U.Augulis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos atšķirīgos viedokļus par likumprojektā iekļauto variantu, atbilstoši kuram amatpersonu un darbinieku mēnešalgu nosaka, nepārsniedzot Valsts prezidenta mēnešalgas apmēru.

2. Balsojumā par likumprojektā iekļauto mēnešalgu noteikšanas variantu: par - 2 (iekšlietu ministre L.Mūrniece, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 8 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, labklājības ministrs U.Augulis, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, satiksmes ministrs K.Gerhards, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, vides ministrs R.Vējonis).

3. Jautājumu turpināt izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomē.

4. Finanšu ministrijai likumprojekta izskatīšanai koalīcijas partiju Sadarbības padomē sagatavot informāciju par to, kā salīdzinājumā ar likumprojektā iekļauto variantu mainās amatpersonu un darbinieku algas, ja mēnešalgu nosaka, nepārsniedzot Ministru prezidenta mēnešalgas apmēru.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā.

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.10

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 67Pieņemts: 06.10.2009.
198964
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"