Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.66

2009.gada 3.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.10.40

   

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

332-s

______________________________________________________

()

Slepeni

 

 

2.§

Informatīvais ziņojums "Par 2009.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros uzņemto saistību segšanai"

TA-3536

______________________________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Finanšu ministram veikt nepieciešamās darbības, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielinātu Zemkopības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju 41 987 000 latu apmērā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu un pasākumu īstenošanai, kad saņemts atbilstošs līdzekļu pieprasījums no Zemkopības ministrijas un nav saņemti iebildumi no starptautisko aizdevēju puses.

 

 

3.§

Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par ģimenes valsts pabalsta finansēšanu 2010.-2012.gadā"

TA-3544-IP

______________________________________________________

(U.Augulis, J.Muižniece, B.Bāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto ģimenes valsts pabalsta reformas 3.variantu - saglabāt līdzšinējo ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas kārtību.

 

 

4.§

Koncepcijas projekts "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību"

TA-3439

______________________________________________________

(U.Augulis, J.Muižniece, B.Bāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, atbalstot koncepcijā ietvertā risinājuma 3.variantu.

Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.

2. Lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas attīstības nepārtauktību, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Finanšu ministriju veikt nepieciešamās darbības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piesaistei un projekta uzsākšanai ar 2010.gada 1.janvāri.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

TA-3541

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem

TA-3392-IP

______________________________________________________

(E.Repše, Dz.Jakāns, D.Tauriņš, M.Segliņš, A.Kampars, K.Gerhards, E.Zalāns, U.Augulis, B.Bāne, M.Gruškevics, B.Rozentāle, U.Augulis, G.Veismane, L.Mūrniece, S.Bajāre, I.Kārkliņa, S.Zvidriņa, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. (N) Valsts ieņēmumu dienestam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 13.oktobra sēdē informāciju par līdzšinējo dienesta darbu nodokļu iekasēšanas nodrošināšanā, kā arī finansiāli pamatotus un savstarpēji sabalansētus priekšlikumus par to, kā uzlabot nodokļu iekasēšanas efektivitāti, saglabājot dienesta kapacitāti (iespējama papildu līdzekļu piešķiršana Valsts ieņēmumu dienestam kontekstā ar tāda paša apmēra nodokļu ieņēmumu prognozes palielinājumu).

2. (N) Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegtos priekšlikumus nodokļu ieņēmumu bāzes paplašināšanai, un Finanšu ministrijai sagatavot un iekļaut vienotā paketē ar likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam":

2.1. grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", paredzot ar 2010.gada 1.janvāri:

2.1.1. paplašināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi, iekļaujot tajā kapitāla ienākumus (saņemtās dividendes aplikt, sākot ar 2010.gadu) un piemērojot nodokļa likmi 10 procenti;

2.1.2. aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, piemērojot nodokļa likmi 10 procenti;

2.1.3. samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo summu no 4000 latiem līdz 2000 latiem gadā par ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;

2.1.4. paaugstināt nodokļa likmi līdz 23 procentiem pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem);

2.1.5. samazināt attaisnoto izdevumu normu no 20 procentiem uz 10 procentiem ieguldījumiem pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un atcelt nodokļa stimulu ieguldījumiem investīciju fondos;

2.1.6. aplikt ar nodokli dāvinājumus, kas pārsniedz 1000 latus gadā, ja tie saņemti no personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei;

2.1.7. pagarināt pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (par attaisnotajiem izdevumiem) atmaksas termiņu no 3 mēnešiem līdz 12 mēnešiem;

2.1.8. iekļaut apliekamā ienākuma aprēķinā summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts;

2.1.9. paredzēt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli no izložu un azartspēļu laimestiem līdz 500 latiem ietur, izmaksājot laimestu;

2.1.10. samazināt darba devēja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo dāvanu apmēru no minimālās mēnešalgas līdz ½ no minimālās mēnešalgas;

2.2. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 14.jūnija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai", paredzot ar 2010.gada 1.janvāri samazināt atvieglojumu par apgādībā esošu personu līdz 35 latiem mēnesī;

2. 3. grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot ar 2010.gada 1.janvāri :

2.3.1. palielināt nodokļa likmi zemei un saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām līdz 1,5 procentiem;

2.3.2. noteikt minimālo nodokļa maksājumu 5 lati par katru nodokļa objektu (zemi, ēku);

2.3.3. piemērot nodokli pēc 3 procentu likmes neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;

2.4. grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", paredzot ar 2010.gada 1.janvāri:

2.4.1. samazināt reprezentācijas izdevumu normu, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% līdz 40%;

2.4.2. mainīt nodokļa piemērošanas kārtību ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, piemērojot tiem līdzvērtīgu nodokļa slogu kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumiem;

2.5. grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzot ar 2010.gada 1.februāri paaugstināt akcīzes nodokli vīnam un raudzētajiem dzērieniem no 40 latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem (par 100 litriem) jeb par 12,5 procentiem un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) no 42 latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem (par 100 litriem) jeb par 7,1%;

2.6. grozījumus likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli", paredzot ar 2010.gada 1.janvāri nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķināt atkarībā no automobiļa radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma, savukārt motocikliem - atkarībā no dzinēja tilpuma (m3).

3. (N) Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā:

3.1. informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu fiskālo ietekmi;

3.2.detalizētus priekšlikumus par iespējām iekļaut ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā objektā gūto labumu no darba devējam piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām un par iespējām aplikt ar nodokli inženiertehniskās būves;

3.3. konceptuālai izskatīšanai priekšlikumus par uzņēmumu ienākuma nodokļa progresīvās likmes piemērošanu un par pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (par attaisnotajiem izdevumiem) atmaksas nenoteikšanu par 2010.gadu;

3.4. ar Latvijas banku saskaņotus priekšlikumus par Latvijas bankas maksājumiem 2010.gada valsts budžetā.

4. (N) Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem.

5. (N) Apstiprināt funkcijai "Politiku veidošana", "Vispārīgie valdības dienesti", "Valsts pārvaldes iestādes" un "Sabiedriskā kārtība un drošība" samazinātā finansējuma sadalījumu pa apakšfunkcijām atbilstoši anotācijas pielikuma 3.tabulai.

6. (N) Pamatā akceptēt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2010.gadam ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk - ministrijas) atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam saskaņā ar anotācijas pielikuma 2.tabulu.

7. (N) Papildus Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdē (prot. Nr.64 3.§ 3.punkts) nolemtajam, samazināt Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada "bāzes izdevumus" par 2 890 629 latiem un 2011.gada "bāzes izdevumus" par 1 113 660 latiem Latvijas Olimpiskās komitejas valsts galvoto aizņēmumu atmaksai Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" rekonstrukcijas projekta īstenošanai un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.622 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta un Lietišķo sporta veidu centra "Kleisti" attīstības projekta īstenošanu", paredzēt Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" rekonstrukcijas projekta realizāciju uzsākt 2010.gadā un aizdevuma atmaksas uzsākt no 2011.gada, un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta realizāciju (izņemot projektēšanu) uzsākt 2011.gadā un aizdevuma atmaksas uzsākt no 2012.gada. Ietaupīto finansējumu 2010.gadā pārdalīt funkcijas "Izglītība" ietvaros definētajām apakšfunkcijām augstākajai izglītībai - Izglītības un zinātnes ministrijai 2 246 587 latus, Zemkopības ministrijai 328 834 latus un Kultūras ministrijai 315 208 latus.

8. (IP)

9. (N) Samazināt Centrālās vēlēšanu komisijas "bāzes izdevumus" 2010.gadam par 165032 latiem, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju.

10. (N) Atļaut Zemkopības ministrijai precizēt finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondam (EZF), lai nodrošinātu finansējumu atbalsta pasākumam/prioritāram virzienam "Tehniskā palīdzība", nepalielinot "bāzes izdevumos" plānoto kopējo finansējumu:

10.1. 2010.gadā ELFLA - 5 084 960 lati, tai skaitā atlīdzība - 2 737 920 lati, EZF - 571 315 lati, tai skaitā atlīdzība - 422 938 lati;

10.2. 2011.gadā ELFLA - 4 484 806 lati, tai skaitā atlīdzība - 2 737 920 lati, EZF - 563 815 lati, tai skaitā atlīdzība - 422 937 lati.

11. (N) Noteikt, ka Veselības ministrijai maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu apjoms 2010.gadam ir 3,4% apmērā no iekšzemes kopprodukta jeb 405 154 200 latu, tai skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai 398 564 023 latu apmērā (tai skaitā Zāļu valsts aģentūras izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 3 969 477 latu apmērā un izdevumi saskaņā ar funkcijām: "Valsts pārvaldes iestādes", "Politiku veidošana", "Izglītība", "Kultūra, sports, atpūta" paredzēto finansējuma samazinājumu 6 311 901 lata apmērā) un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 6 590 177 latu apmērā.

12. (N) Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrijai tiks palielināta likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteiktā apropriācija Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu un pasākumu īstenošanai, attiecīgi samazināt Zemkopības ministrijas 2010.gada "bāzes izdevumus" ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 41 987 000 latu apmērā. Minētais finansējums 2010.gadā tiek novirzīts:

12.1. 6 311 901 latu, lai kompensētu Veselības ministrijai nesamazināto finansējumu;

12.2. 2 000 000 latu resoram 47. "Radio un televīzija", lai nodrošinātu Nacionālā pasūtījuma īstenošanu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā;

12.3. 9 000 000 latu resoram 64. "Dotācija pašvaldībām" dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībai par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim un dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībai, kam ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas;

12.4. 3 720 000 latu Iekšlietu ministrijai transportlīdzekļu nomas maksas nodrošināšanai;

12.5. 2 837 044 latus Finanšu ministrijai akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšanas zemniekiem samazinājuma kompensēšanai;

12.6. 14 906 265 latus, lai kompensētu funkcijā "Valsts pārvaldes iestādes" samazinājuma izlīdzināšanu un novērstu būtisku situācijas pasliktināšanos atsevišķās apakšfunkcijās.

13. (N) Samazināt finansējumu Tiesībsarga birojam par 200 tūkst. latu un attiecīgi palielināt par šo summu finansējumu Ekonomikas ministrijai ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības nodrošināšanai.

14. (N) Ministrijām precizēt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2011.gadam, ņemot vērā 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazinājuma ietekmi, un līdz 2009.gada 6.oktobra plkst.10.00 iesniegt informāciju Finanšu ministrijā.

15. (N) Noteikt, ka kopējo izdevumu samazinājuma ietvaros izdevumi atlīdzībai jāsamazina ne mazāk kā 5% apmērā no "bāzes izdevumos" iekļautajiem izdevumiem atlīdzībai. Samazinājumam netiek pakļauti izdevumi vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mērķdotācijām pašvaldību profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas izdevumi atlīdzībai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

16. (N) Ja nepieciešams valsts pārvaldes pamatfunkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2010.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp funkcijām un apakšfunkcijām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot šā protokola 15.punktā minētos izdevumus, samazinājumam nepakļautos ar ārvalstu finanšu palīdzību saistītos izdevumus, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētos izdevumus, izdevumus valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Kopienas budžetā, iemaksas NATO, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem.

17. (N) Ministrijām atļaut precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un palielināt ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu, un līdz 2009.gada 6.oktobra plkst.10.00 iesniegt informāciju Finanšu ministrijā.

18. (N) Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam un ministriju iesniegtajai informācijai precizēt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2010.-2011.gadam un līdz 2009.gada 7.oktobrim paziņot ministrijām.

19. (N) Ņemot vērā ierobežoto laiku likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" sagatavošanai, Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 7.oktobrim paziņot ministrijām valsts budžeta pieprasījumos iekļaujamo veidlapu iesniegšanas prioritāro secību.

20. (N) Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" paredzēt valsts budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansiālās bilances kontrolskaitļus 2011.-2012.gadam un nepieciešamos fiskālās konsolidācijas pasākumus to sasniegšanai.

21. (N) Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumā Nr.635 apstiprinātajam 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafikam iesniegt Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumus 2010.-2011.gadam un paskaidrojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem un atbilstoši maksimāli pieļaujamajam valsts budžeta izdevumu apjomam. Lai turpinātu Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā (turpmāk - SAP sistēma) uzsākto valsts budžeta plānošanas procesu, Ministru kabineta noteikumos par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem noteiktos pielikumus ievadīt SAP sistēmas portālā, nodrošināt elektronisku ievadformās ievadīto datu saglabāšanu un iesniegšanu Finanšu ministrijai SAP sistēmā.

22. (N) Noteikt, ka Sociālās drošības tīkla pasākumiem paredzētā finansējuma 2010.gadam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārdali uz atbildīgās ministrijas vai resora budžetu izskata, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

23. (N) Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 6.oktobrim izsūtīt ministrijām informācijas sagatavošanai veidlapas (latviešu un angļu valodā) par īstenojamām strukturālajām reformām un plānoto izdevumu samazinājumu 2010.gadā, sarunu nodrošināšanai ar Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju.

24. (N) Atlikt ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumu Nr.580 "Par privātā sektora parādu restrukturizāciju" atbalstītā privātpersonu kredītu restrukturizācijas risinājuma ieviešanu. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt grozījumus minētajā rīkojumā.

25. (N) Jautājumu par parlamentāro sekretāru institūtu un viņu turpmāko finansēšanas kārtību izskatīt nākamajā koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē.

26. (N) Atzīmēt, ka pēc konsultācijām ar Eiropas Komisijas un Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem Ministru kabineta pieņemtajos līdzšinējos lēmumos par valsts budžeta projektu 2010.gadam ir iespējamas korekcijas.

27. (N) Atbildīgajām amatpersonām, kuras piedalās sarunās ar Eiropas Komisijas un Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem, vispusīgi argumentēt valdības pozīciju līdzšinējos lēmumos par valsts budžeta projektu 2010.gadam.

28. (N) Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumā Nr.635 "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku".

 

 

Sēdi slēdz plkst.12.20

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 66Pieņemts: 03.10.2009.
198963
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"