Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.672

Rīgā 2009.gada 30.septembrī (prot. Nr.61 2.§)

Grozījumi Eirokodeksa standartu nacionālajā ieviešanas plānā 2008.-2011.gadam

 

Izdarīt Eirokodeksa standartu nacionālajā ieviešanas plānā 2008.-2011.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.455 "Par Eirokodeksa standartu nacionālo ieviešanas plānu 2008.-2011.gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 117.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.nodaļu šādā redakcijā:

"4. Galvenie uzdevumi plāna rezultātu sasniegšanai un uzdevumu izpildes laika plānojums

tabula

Nr.

p.k.

Galvenie uzdevumi

Uzdevuma izpildes termiņš

Rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās institūcijas

Piešķirtais finansējums

(LVL)

Papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums (LVL)

2008.

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Pārtulkot Eirokodeksa standartus

2008.

Līdz 2008.gada 31.decembrim pārtulkot četrus Eirokodeksa standartus

EM

 

 

27 100,60

0

0

0

2.

2009.

Līdz 2009.gada 31.decembrim pārtulkot divus Eirokodeksa standartus

EM

SAM

0

0

0

0

3.

2010.

Līdz 2010.gada 31.decembrim pārtulkot 13 Eirokodeksa standartus

EM

SAM

0

0

0

25071,00

4.

Sagatavot Eirokodeksa standartu nacionālos pielikumus

2008.

Līdz 2008.gada 31.decembrim sagatavot piecus Eirokodeksa standartu nacionālos pielikumus

EM

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

0

5.

2009.

Līdz 2009.gada 31.decembrim sagatavot astoņus Eirokodeksa standartu nacionālos pielikumus

EM

SAM

0

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

6.

2010.

Līdz 2010.gada 31.decembrim sagatavot deviņus Eirokodeksa standartu nacionālos pielikumus

EM

 

 

0

0

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

7.

2011.

Līdz 2011.gada 31.decembrim sagatavot sešus Eirokodeksa standartu nacionālos pielikumus

EM

 

 

0

0

0

piešķirto līdzekļu ietvaros

8.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīviem

2008.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.451"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-07 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"''

EM

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

0

9.

2008.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.139 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas"''

EM

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

0

10.

2008.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 1999.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.140 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektēšanas normas"''

EM

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

0

11.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Latvijas būvnormatīviem

2009.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumos Nr.520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-99 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"''

EM

0

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

0

12.

2010.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.284 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 214-03 "Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes"''

EM

0

0

piešķirto līdzekļu ietvaros

0

13.

Sagatavot jaunus Latvijas būvnormatīvus būvkonstrukciju projektēšanā

2011.

Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204 "Tērauda konstrukciju projektēšana"''

EM

0

0

Ls 24700 būvnor­matīva un nacio­nālo pielikumu projekta sagatavošanai

14.

Metodiski izglītot universitāšu docētājus un ieviest Eirokodeksa sistēmu studiju programmā

2008.

Līdz 2008.gada 1.septembrim būvkonstrukciju studiju priekšmetu apmācību nepieciešams nodrošināt atbilstoši Eirokodeksa standartu noteiktajai metodoloģijai

EM

RTU, LLU

Uzde­vums izpildīts

0

0

0

15.

Izglītot būvkonstrukciju projektēšanas praktiķus par projektēšanas īpatnībām saskaņā ar Eirokodeksa standartiem

2009.

Organizēt būvkonstrukciju projektētāju apmācības sadarbībā ar RTU un LLU docētājiem Latvijas Būvinženieru savienības un tās struktūrvienības "LBS Konsultants" organizētajos kursos (2009.gadā vismaz trīs semināri)

EM

RTU, LLU

0

0

0

0

16.

Jāpiesaista Eiropas Savienības "veco dalībvalstu" tehniskā palīdzība

2011.

Organizēt trešo valstu - Ukrainas un Uzbekistānas - speciālistu
apmācību - divi vai vairāk pieredzes apmaiņas semināri Uzbekistānas speciālistiem un viens semināru cikls Ukrainas speciālistiem par

būvkonstrukciju projektēšanas Eirokodeksa (standartu EN 1990) sistēmas ieviešanu un par

būvizstrādājumu direktīvas 89/106/EEK ieviešanu

EM

RTU, LLU

0

0

0

0

17.

2011.

Latvijas ekspertu kvalifikācijas paaugstināšana sadarbībā ar Vācijas Būvtehnikas institūta (Deutsches Institut für Bautechnik) vai kādas citas "vecās" Eiropas Savienības dalībvalsts speciālistiem, iesaistoties trīspusējās sadarbības projektos ar trešajām valstīm

EM

0

0

0

0''

 

2. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Eirokodeksa standartu ieviešanas grafiks

Standarta numurs

Konstrukcijas tips (joma)

Tulkošana latviešu valodā

Nacionālais pielikums

Duālās pieejas sākuma datums

Pilnīga pāreja uz Eirokodeksu

Nepieciešamais finansējums standartu tulkošanai

Nepieciešamais finansējums nacionālo pielikumu sagatavošanai

Ekonomikas ministrija

LVS EN 1990:2006

Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi

Iztulkots 2006.gadā

2008.gadā sagatavots projekts

2008.gada

1.oktobris

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-1:2006

Iedarbes uz konstrukcijām

Iztulkots 2006.gadā

2008.gadā sagatavots projekts

2008.gada

1.oktobris

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-2:2006

Iztulkots 2007.gadā

2008.gadā sagatavots projekts

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-3:2006

Iztulkots 2006.gadā

Reģistrēts 2006.gadā

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-4:2006

Iztulkots 2006.gadā

2008.gadā sagatavots projekts

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-5:2007

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-6:2007

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.oktobris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-1-7:2007

Iztulkots 2007.gadā

2008.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-2:2004

Iztulkots 2004.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-3:2006

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1991-4:2006

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1992-1-1:2005

Betona konstrukciju projektēšana

2009.gada 31.decembris

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.oktobris

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1992-1-2:2007

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1993-1-1:2005; LVS EN 1993-1-1+AC:2006

Tērauda konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2006.gadā

2011.gada 31.decembris

Nebūs

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

Ls 24700 nacionālo pielikumu un būvnormatīva projekta sagatavošanai

LVS EN 1993-1-2:2005; LVS EN 1993-1-2:2005/AC:2006

Iztulkots 2006.gadā

2011.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1993-1-4:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 067,50

LVS EN 1993-1-5:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 616,50

LVS EN 1993-1-6:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

2 867,00

LVS EN 1993-1-7:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 098,00

LVS EN 1993-1-8:2005;

LVS EN 1993-1-8:2005/AC:2006;

LVS EN 1993-1-8+AC:2006

Iztulkots 2006.gadā

2011.gada 31.decembris

Nebūs

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1993-1-9: 2005;

LVS EN 1993-1-9:2005/AC:2006

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 098,00

LVS EN 1993-1-10:2005; LVS EN 1993-1-10:2005/AC:2006

2010.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

488,00

LVS EN 1993-1-11:2007

2010.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1037,00

LVS EN 1993-1-12:2007

2009.gada 31.decembris

274,50

LVS EN 1993-3-1:2007

2010.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

2 409,50

LVS EN 1993-3-2:2007

2010.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

915,00

LVS EN 1993-4-1:2007

2011.gada 31.decembris

3 477,00

LVS EN 1993-4-2:2007

2011.gada 31.decembris

1 677,50

LVS EN 1993-4-3:2007

2011.gada 31.decembris

1 677,50

LVS EN 1993-6:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 128,50

LVS EN 1994-1-1:2005

Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana

2010.gada 31.decem­bris

Reģistrēts 2008.gadā

Nebūs

3 599,00

LVS EN 1994-1-2:2007

Iztulkots 2007.gadā

2010.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1995-1-1:2005; LVS EN 1995-1-1:2005/AC:2006

Koka konstrukciju projektēšana

2011.gada 31.decem­bris

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.oktobris

2010.gada

31.decembris

9150,00

LVS EN 1995-1-2:2007

Iztulkots 2007.gadā

2010.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1996-1-1:2006

Mūra konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.oktobris

2010.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1996-1-2:2007

Iztulkots 2007.gadā

2009.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1996-2:2006

2011.gada

31.decembris

2010.gada 31.decembris

1037,00

LVS EN 1996-3:2006

2011.gada 31.decembris

2010.gada 31.decembris

1 250,50

LVS EN 1997-1:2005

Ģeotehniskā projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2011.gada 31.decembris

2005.gada

1.jūnijs-2009.gada 1.janvāris

Nav nepieciešams

Ls 21240 nacionālo pielikumu projektu sagatavošanai

LVS EN 1997-2:2007

Iztulkots 2008.gadā

2011.gada 31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1998-1:2005

Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2011.gada 31.decembris

2008.gada

1.jūlijs- 2009.gada 1.janvāris

2011.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1998-2:2006

2011.gada 31.decem­bris

2011.gada 31.decembris

4 453,00

LVS EN 1998-3:2005

2011.gada 31.decem­bris

2011.gada 31.decembris

2 714,50

LVS EN 1998-5:2005

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1665,40

LV EN 1999-1-1:2007

Alumīnija konstrukciju projektēšana

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

Nebūs

7872,80

LV EN 1999-1-2:2007

2011.gada 31.decembris

2011.gada 31.decembris

1 769,00

Satiksmes ministrija

LVS EN 1990:2006/A1:2006

Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi

Iztulkots 2008.gadā

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.aprīlis

2010.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1992-2:2006

Betona konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2009.gada 31.decembris

2008.gada

1.maijs

2010.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1993-2:2007

Tērauda konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2009.gada 31.decembris

Nebūs

2011.gada 1.janvāris

Nav nepieciešams

LVS EN 1994-2:2006

Tērauda un betona kompo-zīto konstrukciju projektēšana

Iztulkots 2008.gadā

2009.gada 31.decembris

Nebūs

2010.gada

31.decembris

Nav nepieciešams

LVS EN 1995-2:2005

Koka konstrukciju projektēšana

2010.gada 31.decembris

2009.gada 31.decembris

2009.gada

1.janvāris

2011.gada

31.decembris

884,50

Kopā nepieciešamais finansējums (LVL):

55226,70

45940,00''

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Eirokodeksa standartu nacionālajā ieviešanas plānā 2008.–2011.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 672Pieņemts: 30.09.2009.Stājas spēkā: 30.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
198634
30.09.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)