Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.62

2009.gada 24.septembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.9.00

   

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Par sociālajai aizsardzībai paredzētajiem izdevumiem, kā arī par likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 71.panta trešās daļas trešajā apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes gaitu un koncepcijas projekts "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību"

TA-3440-IP, TA-3439

______________________________________________________

(U.Augulis, J.Muižniece, K.Gerhards, E.Repše, A.Kampars, B.Bāne, I.Šmitiņa, L.Straujuma, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Izvērtējums par sociālās aizsardzības sistēmas attīstību un iespējamo izdevumu optimizāciju" un koncepcijas projektu "Par sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu attīstību".

2. Finanšu ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēt koncepcijas projektu un steidzami iesniegt atzinumu Labklājības ministrijai.

3. Labklājības ministrijai, ja nepieciešams, precizēt koncepcijas projektu, pievienot atzinumus un iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdē.

4. Saskaņā ar labklājības ministra izteikto priekšlikumu jautājumu par sociālajai aizsardzībai paredzētajiem izdevumiem 2010.gadam izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē.

 

 

2.§

Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"

TA-3441-IP, SAN-1686

______________________________________________________

(E.Repše, I.Ošiņa, L.Mūrniece, G.Veismane, K.Gerhards, T.Koķe, E.Zalāns, M.Segliņš, U.Augulis, B.Rozentāle, A.Kampars, I.Rimšēvičs, T.Tverijons, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, lai nevienai amatpersonai likuma pieņemšanas rezultātā līdzšinējā mēnešalga netiktu palielināta, papildināt likumprojekta anotācijas pielikumu ar spēkā esošo mēnešalgu skalu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju", kā arī izvērtēt šajos noteikumos ietverto mēnešalgu augšējo robežu samazināšanas iespējas, un iesniegt precizēto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdē.

3. Ņemt vērā iesniegto informāciju par Eiropas Kopienas tiesību normām centrālās bankas darbinieku atalgojuma regulēšanā.

 

 

3.§

Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem

TA-3392-IP

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, G.Puķītis, M.Lazdovskis, U.Augulis, J.Sārts, L.Mūrniece, M.Segliņš, J.Dūklavs, I.Dālderis, K.Gerhards, T.Koķe, S.Zvidriņa, E.Zalāns, K.Vāgnere, J.Šnore, A.Kampars, A.Matīss, L.Straujuma, A.Ploriņš, I.Černušenko, A.Teikmanis, R.Vējonis, J.Šints, A.Ūbelis, I.Stepanova, G.Veismane, N.Freivalds, I.Kārkliņa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Vides aizsardzība". Vides ministram funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

2. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Aizsardzība". Aizsardzības ministram funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

3. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Sabiedriskā kārtība un drošība". Iekšlietu ministrei kopīgi ar tieslietu ministru funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām, kā arī iekšlietu ministrei kopīgi ar zemkopības ministru izvērtēt iespēju ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanas apakšfunkcijā iekļaut arī meža ugunsgrēku dzēšanas apakšfunkciju un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

4. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Kultūra, sports, atpūta". Kultūras ministram kopīgi ar iesaistītajiem ministriem funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām, ņemot vērā to, ka dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai un finansējums valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanai netiek samazināts, papildus izvērtēt jautājumu par finansējuma sadalījumu muzejiem un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

5. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju papildus izvērtēt juridiskos aspektus jautājumā par līgumu pārskatīšanu vai laušanu valsts galvotajiem aizņēmumiem Latvijas Olimpiskās komitejas uzsākto reģionālo olimpisko sporta centru būvniecības īstenošanai, samazinot dotāciju Latvijas Olimpiskajai komitejai - valsts galvoto aizņēmumu atmaksai.

6. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Izglītība". Izglītības un zinātnes ministrei kopīgi ar iesaistītajiem ministriem funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām, ņemot vērā, ka mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu atalgojumam tiek saglabātas 100% apmērā, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus finansējuma pārdalei funkcijai piešķirtā finasējuma ietvaros un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

7. Apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Ekonomiskā darbība". Satiksmes ministram kopīgi ar iesaistītajiem ministriem funkcijai iedalītā finansējuma ietvaros sadalīt to pa apakšfunkcijām, un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

8. Noteikt valsts budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" finansējumu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2010.gadā 99 000 000 latu apmērā, tai skaitā valsts budžeta apakšprogrammai 23.04.00 "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)" 22 572 000 latu, valsts budžeta apakšprogrammai 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" 76 428 000 latu. Ņemot vērā minēto, no "Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību" svītrot 14.4.apakšpunktu.

9. Ņemot vērā satiksmes ministra un veselības ministres priekšlikumu, palielināt dotāciju zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogramma 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem") 6,1milj. latu apmērā. Iekļaut minēto pasākumu Sociālās drošības tīkla stratēģijā, un pārdalīt finansējumu no Veselības ministrijai Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem.

10. Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktā minētajam precizēt Sociālās drošības tīkla stratēģiju un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2009.gada 2.oktobrim.

11. Ekonomikas ministrijai definēt atsevišķā apakšfunkcijā līdzekļus, kas paredzēti Latvijas dalībai EXPO 2010 izstādē. Noteikt, ka šajā apakšfunkcijā paredzētiem līdzekļiem netiek piemērots samazinājums.

12. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par finansējuma samazinājuma apmēru Uzņēmumu reģistra attīstībai.

13. Palielināt 2010.gada valsts budžeta "bāzes izdevumos" finansējumu biodegvielas ražotāju atbalstam par 830742 latiem, par finanšu avotu paredzot attiecīgu līdzekļu samazinājumu budžeta apakšprogrammai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

14. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt un samazināt 2010.gada budžeta bāzes izdevumus, atbilstoši ministrijas apkopotajai un izvērtētajai informācijai par nepieciešamo finansējumu 2009.gadā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai izpildītu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 15. un 16.punktā noteikto.

15. Apstiprināt finansējumu funkcijai "Veselība" saskaņā ar finanšu ministra priekšlikumu.

16. Pamatā apstiprināt samazināto finansējumu funkcijai "Vispārīgie valdības dienesti". Ārlietu ministrijai samazināt finansējumu diplomātiskajām misijām ārvalstīs par 6% un par finanšu avotu nesamazinātajai summai 1,6 milj. latu apmērā paredzēt attiecīgu līdzekļu samazinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Noteikt, ka izdevumiem zinātnei un Nacionālajam botāniskajam dārzam tiek noteikts samazinājums 30% apmērā.

17. Pieņemt zināšanai Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas un Centrālās vēlēšanu komisijas sniegto informāciju par līdzekļu samazinājuma apjomu 2010.gadam, kā arī Tiesībsarga, Valsts kontroles, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tiesu administrācijas, Ģenerālprokuratūras un Centrālās zemes komisijas informāciju par to, ka līdzekļus samazināt nav iespējams. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus par neatkarīgo institūciju finansējuma samazinājumu par 10%, ievērtējot provizorisko finansējuma samazinājumu atalgojumam saistībā ar vienotas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas ieviešanu.

18. Ministrijām izvērtēt to kompetencei atbilstošo nenodokļu ieņēmumu prognozes un nepieciešamības gadījumā līdz 2009.gada 30.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu informāciju.

19. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu izslēgt no Satiksmes ministrijas 2010.gada valsts budžeta "bāzes izdevumiem" finansējumu Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšanai, Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšanai un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai sakarā ar šo iestāžu finansēšanas shēmas maiņu atbilstoši Satiksmes ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Dzelzceļa likumā un likumā "Par aviāciju". Satiksmes ministrijai līdz 2009.gada 29.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par "bāzes izdevumu" precizēšanu.

20. Ministriem izvērtēt paredzēto finansējumu funkcijai '"Valsts pārvaldes iestādes" un "Politiku veidošana", ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus līdzekļu pārdalei un līdz 2009.gada 28.septembrim plkst.12.00 iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijai.

21. Tieslietu ministrijai līdz 2009.gada 8.oktobrim vienoties ar Finanšu ministriju par Sabiedrības integrācijas fonda funkciju un finansējuma nodošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Sagatavojot priekšlikumus par finansējuma samazinājumu un pārdali, ņemt vērā, ka administrēšanas izdevumus finansēs no tehniskās palīdzības līdzekļiem.

22. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdē.

 

 

4.§

Par ministriju papildus pieprasītajiem līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.55

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 62Pieņemts: 24.09.2009.
198374
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"