Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1080

Rīgā 2009.gada 22.septembrī (prot. Nr.61 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68., 185.nr.; 2005, 8., 63., 157., 201.nr.; 2006, 90., 149.nr.; 2007, 33., 108., 160.nr.; 2008, 29., 122.nr.; 2009, 29., 85.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu ar 68.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68) Komisijas 2009.gada 16.aprīļa Direktīva 2009/36/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai.";

1.2.  3.pielikumā:

1.2.1. papildināt I nodaļu ar 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207. un 208.punktu šādā redakcijā:

"192.

Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo) pirazol-3-karbo­ksilāts un alu­mīnija laka(13)

Skābais dzeltenais 23 CAS Nr. 1934-21-0

Skābais dzeltenais 23 alumīnija laka CAS Nr. 12225-21-7

Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophe-nylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23

Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

193.

N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil) metil)amino)fenil)(2-sulfofenil)metilēn)-2,5-ciklo­heksadiēn-1-ilidēn)-3-sulfo­benzolmetān­amīnijs, iekšējais sāls, dinātrija sāls, amonija sāls un alumīnija sāls(13)

Skābais zilais 9 CAS Nr. 3844-45-9

Skābais zilais 9 amonija sāls

CAS Nr. 2650-18-2

Skābais zilais 9 alumīnija laka CAS Nr. 68921-42-6

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfo-phenyl)-methyl]-amino]- phenyl] [2-sulfophenyl)- methylene]-2,5-cyclohexadien- 1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts

Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

194.

Dinātrija 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonāt-m-tolil)azo]- naftalīn-2-sulfonāts(13) Alūra sarkanais CAS Nr. 25956-17-6

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,4 %

195.

Trinātrija 1-(1-naftilazo)-2- hidroksinafta­līn-4',6,8-trisul­fonāts un alumīnija laka(13)

Skābais sarkanais 18 CAS 2611-82-7

Skābais sarkanais 18 alumīnija laka CAS Nr. 12227-64-4

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4',6,8- trisulphonate and aluminium lake

Acid Red 18

CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

196.

Hidrogēn-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonātfenil) ksantīlija nātrija sāls(13)

Skābais sarkanais 52 CAS Nr. 3520-42-1

Hydrogen 3,6-bis(diethy-lamino)-9-(2,4-disulphona­tophenyl)xanthy­lium, sodium salt Acid Red 52

CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8

CI 45100

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 1,5 %

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,6 %

197.

Dinātrija 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naf­talīn-2,7-disul­fonāts(13)

Skābais sarkanais 33 CAS Nr. 3567-66-6

Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naph­thalene-2,7-disulphonate

Acid Red 33

CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9

CI 17200

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

198.

Nātrija 1-amino-4-(cikloheksila­mino)-9,10-dihidro-9,10- dioksoantracēn-2-sulfonāts(13)

Skābais zilais 62

CAS Nr. 4368-56-3

Sodium 1-amino-4-(cyclohexy-lamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2- sulphonate

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

199.

1-[(2'-metoksietil)­amino]-2- nitro-4-[di-(2'-hidro­ksietil)amino]­benzols(13)

HC zilais No 11 CAS Nr. 23920-15-2

1-[(2'-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydro-xyethyl)amino] benzene

HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

200.

1,5-di-(ß-hidroksietilami­no)-2- nitro-4-hlorbenzols(13)

HC dzeltenais No 10

CAS Nr. 109023-83-8

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-
2-nitro-4-chlorobenzene HC Yellow

No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,1 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

201.

3-metilamino-4-nitrofenoksi­-

e­tanols (13))

CAS Nr. 59820-63-2

3-Methylamino-4-nitropheno­xyethanol

3-Methylamino-4-nitropheno­xyethanol (INCI)

CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,15 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

202.

2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]- 3-nitro­fenil]imino]bis-etanols (13)
HC zilais No 2

CAS Nr. 33229-34-4

2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl) amino]-3-nitro­phenyl]imino]bis-ethanol

HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,8 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Var izraisīt alerģisku reakciju

203.

3-[[4-[bis(2-hidroksietil)­amino]-2-nitro­fenil]amino] 1-propanols(13)

HC violetais No 2

CAS Nr. 104226-19-9

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydro-xyethyl)amino]-2-nitropheny-l]amino] HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Nelietot ar nitrozējo­šām sistēmām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Var izraisīt alerģisku reakciju

204.

2-hlor-6-etilamino-4-nitrofenols (13) CAS Nr.  131657-78-8

Phenol, 2-chloro-6-(ethyl-amino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

3,0 %

Nelietot ar nitrozējo­šām sistēmām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Var izraisīt alerģisku reakciju

205.

4,4'-[1,3-propāndiilbis(oksi)]- bisbenzol-1,3-diamīns un tā tetrahidro­hlorīda sāls(13)

1,3-bis-(2,4-dia­minofenoksi)-propāns

CAS Nr. 81892-72-0

1,3-bis-(2,4-dia­minofenoksi)-propāns HCl CAS Nr. 74918-21-1

4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydro­chloride salt

1,3-bis-(2,4-Diaminopheno­xy)-propane

CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminopheno­xy)-propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrā­cija nedrīkst būt augstāka par 1,2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (1,8 % kā tetra­hidrohlorīda sāļi)

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes.

Var izraisīt alerģisku reakciju

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,2 % kā brīvā bāze (1,8 % kā tetra­hidro­hlo­rī­da sāļi)

b) var izraisīt alerģisku reakciju

206.

6-metoksi- N2-metil-2,3-piri-dīndiamīna hidrohlorīda un dihidrohlorīda sāls(13)

6-metoksi-2-metilamino-3-aminopiridīns HCl

CAS Nr. 90817-34-8 (HCl)

CAS Nr.  83732-72-3 (2HCl)

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyri-dinediamine hydrochloride and dihydrochlo­ride salt

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrāci­ja nedrīkst būt augstāka par 0,68 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidro­hlorīds).

Nelietot ar nitrozējo­šām sistē­mām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes.

Var izraisīt alerģisku reakciju

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,68 % kā brīvā bāze (1,0 % kā di­hid­ro­­hlo­rīds)

b) nelietot ar nitrozē­jošām sistēmām.

Maksimā­lais nitro­zamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

b) var izraisīt alerģisku reakciju

207.

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diols un tā hidrobromīds(13) Dihidroksiin­dolīns

CAS Nr. 29539-03-5 Dihidroksiin­dolīns HBr

CAS Nr. 138937-28-7

2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobro­mide salt. Dihydroxyin­doline

CAS 29539-03-5 Dihydroxyin­doline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Var izraisīt alerģisku reakciju

208.

4-hidroksi­propilamino-3-nitro-fenols(13)

CAS Nr.  92952-81-3

4-Hydroxy­propylamino-3-nitrophenol

4-Hydroxypro­pylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrā­cija nedrīkst būt augstāka par 2,6 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze.

Nelietot ar nitrozējo­šām sistēmām.

Maksimā­lais nitrozamīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 2,6 %

b) nelietot ar nitrozējo­šām sistēmām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepako­jumā

"

1.2.2. papildināt I nodaļu ar 13.piezīmi šādā redakcijā:

"(13) Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja tas nav aizliegts saskaņā ar šo noteikumu II vai XV pielikumu.";

1.2.3. svītrot II nodaļas 17., 24., 30., 31., 34. un 43.punktu, 45.punkta 4. un 5.ailē 2.apakš­punktu, 48. un 62.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.maijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 15.maiju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1080Pieņemts: 22.09.2009.Stājas spēkā: 15.05.2010.Zaudē spēku: 11.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
198290
15.05.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"