Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2009.gada 15.septembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.11.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-3240

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.225 "Dzīvojamo māju privatizācijas ierosinājumu reģistrācijas kārtība""

TA-3157

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti"

TA-2857

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1666

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-3222

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Valsts kancelejai sagatavot un noformēt rīkojuma projektu "Par T.Vēsmiņa atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata" un rīkojuma projektu "Par J.Vilnīša iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā".

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

TA-3175

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā licencēta sabiedrība, kas nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība elektroniski sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam"

TA-2624

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.89 11.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2974

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.89 11.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""", noteikt, ka 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2009.gada 1.novembris.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""

TA-2559

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3244

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2009.gadā""

TA-3075

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība"

TA-2693

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-2646

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"

TA-2843

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

TA-3207

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""

TA-2153

______________________________________________________

(O.Geitus- Eitvina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

17.§

Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība"

TA-3048

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-3149

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-3258

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus"

TA-2822

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai""" 2.punkta izpildi

TA-2982

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 35.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.martam.

 

 

22.§

Likumprojekts "Par 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem"

TA-2606

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Pilnvarot A.Liepiņu, Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Padomē, Latvijas Republikas vārdā parakstīt 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija Grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem, ar likumprojektā noteiktajām atrunām.

3. Zemkopības ministrijai pēc 1986.gada 18.marta Eiropas konvencijas par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija Grozījumu protokola Eiropas konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem, parakstīšanas un depozitārija apliecinājuma saņemšanas iesniegt depozitārija apliecinājumu, 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija Grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem, angļu valodā un to tulkojumu latviešu valodā, likumprojektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot depozitārija apliecinājumu, 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību un 1998.gada 22.jūnija Grozījumu protokolu Eiropas konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem, angļu valodā un to tulkojumu latviešu valodā un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības, kā arī kontroles kārtība"

TA-2475

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-3250

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs""

TA-2757

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Protokollēmuma projekts "Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam"

TA-3274

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ministrijām atbilstoši kompetencei izvērtēt spēkā esošos likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas paredz pašvaldībām funkcijas, uzdevumus un pienākumus, kuru īstenošana samērojama ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem (it īpaši likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas paredz dažāda veida kvantitatīvas prasības, kritērijus, nosacījumus, detalizēti regulē kārtību, kādā funkcijas un uzdevumi pildāmi) un līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem likumos un Ministru kabineta noteikumos uz likuma "Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam" darbības laiku vai priekšlikumus grozījumiem likumos un Ministru kabineta noteikumos, kas noteiktu pastāvīgu pašvaldību darbības regulējumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt ministriju priekšlikumus un līdz 2009.gada 1.decembrim tos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-3123

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-3298

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""

TA-3297

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-3301

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, I.Bergmane, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"

TA-2796

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3166

______________________________________________________

(A.Zikmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība""

TA-2766

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās""

TA-3128

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.377 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-3091

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

36.§

Informatīvais ziņojums par nodokļu politikas pārskatīšanu ekonomikas stimulēšanai

TA-3236

______________________________________________________

(A.Kampars, R.Vējonis, U.Augulis, E.Repše, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegtajā informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus.

2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt konkrētus uzdevumus informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu īstenošanai, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un ekonomikas ministram divu nedēļu laikā iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

 

37.§

Informatīvais ziņojums par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu finanšu un fizisko ieviešanas progresu, īstenojamo aktivitāšu pamatotību un to ieviešanas nepieciešamību krīzes apstākļos, kā arī iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm, īpaši tām, kurās finansējuma saņēmēji ir pašvaldības

TA-3097

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu finanšu un fizisko ieviešanas progresu

TA-3031

______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju valsts 2010.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā sagatavot priekšlikumus par ūdenssaimniecības projektu turpmāko virzību.

 

 

39.§

Informatīvais ziņojums par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pārvaldes pakalpojumu pieejamībā

TA-2935

______________________________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Noteikt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par atbildīgo ministriju visaptveroša vienas pieturas aģentūras principa ieviešanā valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā kopumā, un ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam un Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam".

3. Visām ministrijām līdz 2009.gada 30.septembrim iesniegt informāciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā par to padotības iestādēm, reģionālām struktūrvienībām un to sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par attiecīgo ministriju un to padotības iestāžu veiktajām un iecerētajām darbībām, nepieprasot papildu valsts budžeta finansējumu, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai un realizācijai valsts pakalpojumu pieejamībā.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 30.septembrim apkopot informāciju par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Visām ministrijām (to padotības iestādēm) līdz 2009.gada 30.novembrim ievadīt Publisko pakalpojumu katalogā informāciju par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā koncepcijas projektu par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.

7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā plāna projektu valsts pārvaldes iestāžu reģionālā tīkla optimizācijai.

 

 

40.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Līguma par Eiropas Savienību 34.panta 2.punkta "b" apakšpunktā paredzēto saistību izpildi"

TA-3268

______________________________________________________

(K.Kuprijanova, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nepārņemto Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1 noteiktajos pārņemšanas termiņos.

3. Zemkopības ministrijai:

3.1. līdz 2009.gada 1.oktobrim nodrošināt Komisijas direktīvas 2009/9/EK pārņemšanu;

3.2. līdz 2010.gada 13.februārim nodrošināt Komisijas direktīvas 2009/10/EK pārņemšanu;

4. Satiksmes ministrijai:

4.1. līdz 2009.gada 1.oktobrim nodrošināt Komisijas direktīvas 2009/19/EK pārņemšanu;

4.2. līdz 2010.gada 6.aprīlim nodrošināt Komisijas direktīvas 2009/26/EK pārņemšanu;

4.3. līdz 2010.gada 30.novembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/17/EK pārņemšanu;

4.4. līdz 2010.gada 31.decembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/16/EK pārņemšanu;

4.5. līdz 2011.gada 15.martam nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/12/EK pārņemšanu;

4.6. līdz 2011.gada 17.jūnijam nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/18/EK pārņemšanu;

4.7. līdz 2011.gada 17.jūnijam nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/21/EK pārņemšanu;

4.8. līdz 2012.gada 1.janvārim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/20/EK pārņemšanu;

5. Vides ministrijai:

5.1. līdz 2011.gada 25.jūnijam nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/31/EK pārņemšanu;

5.2. līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/29/EK pārņemšanu;

6. Veselības ministrijai:

6.1. līdz 2009.gada 15.novembrim nodrošināt Komisijas direktīvas 2009/36/EK pārņemšanu;

7. Finanšu ministrijai:

7.1. līdz 2010.gada 31.oktobrim nodrošināt Padomes direktīvas 2009/27/EK pārņemšanu;

7.2. līdz 2010.gada 4.decembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/33/EK pārņemšanu;

8. Ekonomikas ministrijai:

8.1. līdz 2010.gada 5.decembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/28/EK pārņemšanu;

8.2. līdz 2010.gada 31.decembrim nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/30/EK pārņemšanu;

9. Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 5.jūnijam nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/38/EK pārņemšanu.

10. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.

 

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

41.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā

TA-2601

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2009.gada 30.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādus Ministru kabineta noteikumu projektus:

2.1. "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.470 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"";

2.2. "Noteikumi par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas kārtību vai reģistrācijas kārtību".

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

42.§

Valsts civilās aizsardzības plāna projekts

TA-1847

______________________________________________________

(L.Mūrniece, R.Vējonis, I.Pētersone, J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju tehniski precizēt plāna projektu un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Koncepcijas projekts "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"

TA-1276

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

44.§

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009.gadā un Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 73.§) "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā" izpildi

TA-3251

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā prognozējamos ministriju budžetos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu atlikumus, noteikt, ka:

1. Ekonomikas ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp šādām Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm:

1.1. no 1.3.1.1.4. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" uz 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" 425 834 latu apmērā;

1.2. no 1.3.1.9. aktivitātes "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" uz 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" 131 015 latu apmērā;

1.3. no 2.3.1.2. aktivitātes "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai" uz 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" 100 000 latu apmērā;

1.4. no 3.4.4.2. aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" uz 3.5.2.1. aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 310 102 latu apmērā.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp šādām aktivitātēm:

2.1. no 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" uz 3.1.3.1. aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" 327 000 latu apmērā;

2.2. no aktivitātēm 1.6.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 2.4.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 3.7.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" uz 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" 450 000 latu apmērā.

3. Valsts budžeta līdzekļu pārdali veikt starp šādu ministriju pārziņā esošajām aktivitātēm:

3.1. samazināt valsts budžeta finansējumu Satiksmes ministrijas pārziņā esošajai 3.2.1.3.1. apakšaktivitātei "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas apakšprogrammā 38.07.00 "Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti" par 1 400 000 latiem;

3.2. palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - budžeta apakšprogramma 41.08.00) par 1 400 000 latiem;

3.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 22.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju tās pārziņā esošās 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" valsts budžeta finansējuma samazinājumam ne vairāk kā 1 619 097 latu apmērā sadalījumā pa projektiem, izņemot Izglītības un zinātnes ministrijas projektus, informējot attiecīgos finansējuma saņēmējus un ministrijas, kuru budžetā ir ieplānots finansējums projektu īstenošanai;

3.4. Finanšu ministrijai informēt Ekonomikas ministriju par šī protokollēmuma 3.3.apakšpunktā minētā finansējuma ne vairāk kā 1 619 097 latu apmērā pārdales iespējām Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai 1.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai";

3.5. samazināt valsts budžeta finansējumu Valsts kancelejai tās pārziņā esošajai 1.5.2.1. aktivitātei "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība" 53 099 latu apmērā un 1.5.1.2. aktivitātei "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" 27 118 latu apmērā;

3.6. Valsts kancelejai līdz 2009.gada 22.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju šī protokollēmuma 3.5.apakšpunktā minētā finansējuma par kopējo summu 80 217 latu apmērā pārdalei 1.5.1.3.1. apakšaktivitātei "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" sadalījumā pa projektiem, informējot attiecīgos finansējuma saņēmējus un ministrijas, kuru budžetā ir ieplānots finansējums attiecīgo projektu īstenošanai.

4. Ņemot vērā atbildīgo iestāžu sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 73.§) "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā" izpildi:

4.1. noteikt, ka protokollēmuma 1.5.apakšpunktā norādītā 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai tiek piešķirti 51 269 436 lati atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem;

4.2. atzīt par aktualitāti zaudējušu protokollēmuma 1.5.11.apakšpunktu un 1.5.30.apakšpunktu;

4.3. budžeta apakšprogrammas 41.08.00 atlikumu 254 872 latu apmērā rezervēt Satiksmes ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.2.1.2. "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās";

4.4. budžeta apakšprogrammas 41.08.00 atlikumu 707 944 latu apmērā rezervēt Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai 1.3.1.2. aktivitātei "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai".

5. Budžeta apakšprogrammas 41.08.00 pārējo atlikumu 1 597 866 latu apmērā rezervēt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai 2009.gadā.

6. Ekonomikas ministrijai, Valsts kancelejai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 22.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumus par apropriācijas pārdali, ja šī protokollēmuma 1., 2.punktā, 3.1., 3.2., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētās pārdales prasa izmaiņas starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

7. Valsts kancelejai, Ekonomikas ministrijai un citām ministrijām, izņemot Izglītības un zinātnes ministriju, kuru budžetā paredzēts finansējums 3.3. un 3.6.pakšpunktā minētajām aktivitātēm, līdz 2009.gada 28.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt šī protokollēmuma 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā norādītajām finansējuma pārdalēm starp ministrijām nepieciešamo informāciju.

8. Finanšu ministram veikt nepieciešamās darbības Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā, lai tiktu nodrošināta valsts budžeta līdzekļu pārdale atbilstoši šī protokollēmuma 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā noteiktajam un saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

9. Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot normatīvo aktu projektus valsts budžeta līdzekļu pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 1. un 2.punktā, 3.1., 3.2., 3.5. un 3.6.apakšpunktā noteiktajam un saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

 

 

45.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3246

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3218

______________________________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, R.Vējonis, B.Bāne, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

47.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3219

______________________________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, R.Vējonis, B.Bāne, T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3220

______________________________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, R.Vējonis, B.Bāne, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

49.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3229

______________________________________________________

(A.Draudiņš, T.Koķe, E.Repše, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas kompetencē esošo likumu grozījumu nepieciešamību saistībā ar Privātās un publikās partnerības likuma spēkā stāšanos" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-3267

______________________________________________________

(L.Zikmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

4. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju, ka grozījumu izstrāde likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību", Zemesgrāmatu likumā un likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" nav nepieciešama.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

51.§

Informatīvais ziņojums par iespējām atcelt pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem lietošanu

TA-3312

______________________________________________________

(I.Bahanovska, E.Repše, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" paketē:

2.1. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" par pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem lietošanas atcelšanu;

2.2. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" par kārtību, kādā nodokļa maksātājs numurē izrakstītos pievienotās vērtības nodokļa rēķinus un sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par iekšzemē piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumu pieņemšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"", lai pilnveidotu tiesisko regulējumu attiecībā uz grāmatvedības attaisnojuma dokumentu noformēšanu un lietošanu un grāmatvedības reģistru kārtošanu.

 

 

52.§

Informatīvais ziņojums par 2009.gada 17.septembra neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3326

______________________________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatu"

TA-3309

______________________________________________________

(D.Cakule, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

TA-3270

______________________________________________________

(I.Sudare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem mikro, mazo un vidējo komersantu un atbilstīgu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

TA-3287

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai"

TA-3296

______________________________________________________

(A.Liepiņš, R.Vējonis, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" slēgt līgumus par sekojošu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošinās no saviem līdzekļiem:

2.1. 2.1.2.2.1 apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 5 073 465 lati;

2.2. 2.1.2.2.2 apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 432 414 lati;

2.3. 2.1.2.2.3 apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 69 465 lati;

2.4. 2.1.2.4. aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 4 156 622 lati;

2.5. 2.3.1.1.1 apakšaktivitātē "2.3.1.1.1 Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 1 563 262 lati;

2.6. 2.3.2.2. aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās", paredzot atmaksas finansējuma saņēmējiem par summu ne vairāk kā 4 458 006 lati.

3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

 

 

57.§

Koncepcijas projekts par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem

TA-3334

______________________________________________________

(J.Endziņš, U.Augulis, E.Repše, M.Lazdovskis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju divu nedēļu laikā saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

58.§

Rīkojuma projekts "Funkciju auditu plāns līdz 2009.gada 31.decembrim"

TA-3336

______________________________________________________

(V.Stūris, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku"

TA-3337

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-3338

______________________________________________________

(I.Bite, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai tehniski precizēt likumprojektu un anotāciju un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 

 

61.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"

TA-3339

______________________________________________________

(I.Bite, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai tehniski precizēt likumprojektu un anotāciju un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

62.§

Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Ietvarlēmumam par kriminālprocesa nodošanu

TA-3293

______________________________________________________

(I.Melnace, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Padomes Ietvarlēmumam par kriminālprocesa nodošanu.

 

 

63.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 21.septembra sanāksmei

TA-3320

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par "Vienotās ES Pārvietošanas programmu izveidi" un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, kas groza Lēmumu Nr. 573/2007, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK.

3. Iekšlietu ministrei L.Mūrniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2009.gada 21.septembra sanāksmē Briselē.

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.25

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 57Pieņemts: 15.09.2009.
197843
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"