Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2009.gada 8.septembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

TA-3098

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3158

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā"

TA-2675

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes saskaņo normatīvo aktu projektus ar Eiropas Centrālo banku"

TA-2649

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"

TA-2849

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā 4 un Saulstaru ielā 2/4, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-2837

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.355 "Par Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju""

TA-2915

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

TA-2831

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra nolikums", precizējot tos saistībā ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""

TA-3037

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība""

TA-3136

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""

TA-2853

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.427 "Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība""

TA-2872

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi"

TA-2908

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-2760

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-2930

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija""

TA-3063

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-2859

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""

TA-2691

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-2805

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2808

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 "Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju novērtēšanu un dalību zirgu sporta sacensībās""

TA-2807

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu"

TA-2712

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1878

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""

TA-3194

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""

TA-3198

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika""

TA-3199

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 "Pirmsmuitošanas darbības noteikumi""

TA-3203

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"""

TA-3201

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""

TA-3200

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""

TA-3195

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""

TA-3119

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.936 "Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums""

TA-3045

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos Nr.8 "Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums""

TA-3081

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumi īstenojami Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.744 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par ierosinātāju antimikrobo rezistenci""

TA-3080

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""

TA-3087

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-3077

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-3085

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""

TA-3078

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""

TA-3120

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""

TA-3116

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

TA-3118

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""

TA-3121

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-3122

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

44.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-3204

______________________________________________________

(J.Bundulis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Noteikumu projekts "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

TA-3205

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

46.§

Koncepcijas projekts "Par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībā"

TA-2160

______________________________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam precizēt koncepcijas projektu, paredzot, ka iestādes vadītāju pie atbildības par ziņotājam nelabvēlīgu seku radīšanu sauc Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

Informatīvie ziņojumi

47.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju regulēšanas mehānisma izveidei

TA-2641

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra A.Kampara priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I), īstenošanas pasākumiem

TA-2833

______________________________________________________

(I.Bergmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā iekļauto starptautisko konvenciju sarakstu.

3. Tieslietu ministrijai iesniegt informatīvajā ziņojumā iekļauto starptautisko konvenciju sarakstu Eiropas Komisijai.

 

 

Ministru kabineta lieta

49.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3021

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3022

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3018

______________________________________________________

(L.Mūrniece, B.Bāne, R.Vējonis, M.Segliņš, E.Repše, E.Zalāns, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai izvērtēt iespējas aprīkot rīkojuma projekta anotācijā minētos objektus ar zibensnovedējiem.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3019

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka līdzekļi tiek piešķirti, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu masu pasākumos, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3010

______________________________________________________

(E.Zalāns, R.Vējonis, L.Straujuma, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2865

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Ļitvinova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3148

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Atbildes projekts Latvijas Republikas Tiesībsargam

TA-3230, SAN-2947

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.

2. Veselības ministrijai papildināt atbildes projektu, iekļaujot tajā informāciju par piešķirto papildu finansējumu plānveida operācijām un par Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļautajiem attiecīgajiem pasākumiem, un iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

57.§

Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu uz 2.ceturksni"

TA-2838

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, M.Segliņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt izteiktos priekšlikumus par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā iekļauto uzdevumu izpildes gaitas efektivizēšanu, to skaitā: ekonomikas ministra vadībā organizēt plāna izpildē iesaistīto nozaru ministru sanāksmes, lai paātrinātu būtiskāko plāna uzdevumu izpildes gaitu; nodrošināt dokumentu elektroniskās aprites un kontroles sistēmā DAUKS plānā iekļauto uzdevumu izpildes kontroli; nozīmīgākos uzdevumus iekļaut Latvijas ekonomiskās stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā; Ekonomikas ministrijas mājas lapā publiskot plānu un regulāri aktualizētu informāciju par tā izpildes gaitu.

 

 

58.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojumā Nr.35 "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009.gadam""

TA-2836

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, E.Zalāns, K.Gerhards, E.Repše, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 57.paragrāfa 2.punktu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam"

TA-2835

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, E.Zalāns, K.Gerhards, E.Repše, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, papildinot papildus identificēto pasākumu sarakstu ar uzdevumu par elektronisko maksājumu atzīšanu atbilstoši ekonomikas ministra priekšlikumam, precizēt 73.pasākumu, ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdē jautājumu par pavadzīmju ar VID piešķirtu numuru atcelšanu.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu"

TA-3009

______________________________________________________

(A.Kampars, R.Vējonis, E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus par noteikumu projektu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Ekonomikas ministrijai iepazīties ar Eiropas Komisijas enerģētikas komisāra A.Piebalga vēstuli un izvērtēt jautājumu par projekta turpmāko virzību. Ja jautājums tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, saskaņot to ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Satiksmes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

3. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu", izvērtēt jautājumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu un darbinieku atalgojuma iekļaušanu tajā.

 

 

61.§

Informatīvais ziņojums par ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu laikposmā no 2004.gada, finansējuma izlietojumu un kompensācijas sistēmas turpmākās attīstības iespējamiem virzieniem

TA-3191

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, J.Leja, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijai izvērtēt iespējas nodrošināt lētāku ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību, izmantojot alternatīvus to sagādes mehānismus, un divu mēnešu laikā iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.

 

 

62.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-3206

______________________________________________________

(E.Repše, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt priekšlikumu diferencēt normatīvo regulējumu īpašam pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmam preču importa darījumos pēc to mērķa (patēriņam vai tālākai pārstrādei), sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajam lasījumam.

 

 

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3197, SAN-2564

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, E.Repše, B.Bāne, E.Dreimane, S.Veide, M.Segliņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, precizēt noteikumu projekta anotāciju, saskaņot to ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu un anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Noteikumu projekta īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

5. Veselības ministrija izveidot darba grupu, iekļaujot tajā Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un nozares speciālistu pārstāvjus, lai izstrādātu papildu kritērijus ģimenes ārstu darba vērtēšanai, un pēc mēneša iesniegt Ministru kabinetā informāciju par darba rezultātiem.

 

 

64.§

Informatīvais ziņojums par 2009.gada 13.septembra Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālo sanāksmi

TA-3215

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei ārējo ekonomisko attiecību jautājumos departamenta direktorei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2009.gada 13.septembra Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālajā sanāksmē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

65.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-3216

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, lai nodrošinātu funkcijas 2010.gadā saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem, precizēt valsts budžeta projekta 2010.gadam "bāzes" izdevumus, pārdalot finansējumu 59 197 latu apmērā no Valsts kancelejas budžeta Ārlietu ministrijas budžetā.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-3217

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

67.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā"

TA-3227

______________________________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas pakļautībā esošās valsts pārvaldes iestādes "Katastrofu medicīnas centrs" reorganizāciju"

TA-2956

______________________________________________________

(J.Bundulis, A.Ploriņš, R.Pupele, M.Šics, B.Rozentāle, M.Segliņš, I.V.Lieģis, R.Vējonis, E.Dreimane, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, 1.punktā paredzot, ka termiņš ir 2009.gada 10.oktobris, un 3.punktā paredzot Finanšu ministrijas līdzdalību finansējuma pārdales atbilstīgā noteikšanā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ar Katastrofu medicīnas centra reorganizāciju saistītos izdevumus nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Veselības ministrijai sagatavot normatīvā akta projektu par politikas plānošanas dokumenta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.444) atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.761 "Katastrofu medicīnas centra nolikums""

TA-2958

______________________________________________________

(J.Bundulis, M.Šics, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošana tiks nodrošināta Katastrofu medicīnas centram piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.92 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums""

TA-2954

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai.

 

 

71.§

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandieri"

TA-2942

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, M.Segliņš, A.Kampars, E.Repše, L.Mūrniece, T.Koķe, U.Augulis, R.Vējonis, J.Dūklavs, K.Gerhards, M.Riekstiņš, I.Dālderis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. (Balsojumā: par - 10 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, labklājības ministrs U.Augulis, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, satiksmes ministrs K.Gerhards, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 4 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš)).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

72.§

Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamām mājām"

TA-3238

______________________________________________________

(E.Repše, D.Tauriņš, M.Segliņš, D.Robežniece, R.Vējonis, A.Kampars, M.Lazdovskis, K.Gerhards, E.Zalāns, J.Dūklavs, T.Koķe, A.Jaunsleinis, B.Rozentāle, I.V.Lieģis, U.Augulis, M.Riekstiņš, L.Mūrniece, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamām mājām (balsojumā: par - 9 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, labklājības ministrs U.Augulis, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, veselības ministre B.Rozentāle, tieslietu ministrs M.Segliņš), atturas - 1 (satiksmes ministrs K.Gerhards)).

3. Atbalstīt sagatavoto 3.variantu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", paredzot dzīvojamo māju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli ar 0,2% likmi (balsojumā: par - 8 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše (atbalsta arī 2.variantu), iekšlietu ministre L.Mūrniece, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, veselības ministre B.Rozentāle, tieslietu ministrs M.Segliņš), par 1.variantu - 1 (labklājības ministrs U.Augulis), atturas - 1 (satiksmes ministrs K.Gerhards)).

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis par iesniegtajiem variantiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai dzīvojamām mājām.

5. Finanšu ministrijai steidzami precizēt atbalstīto likumprojekta 3.variantu, iekļaujot tajā atbalstīto likmi 0,2% apmērā, un visu triju variantu anotācijas, paredzot izdevumus nodokļa ieviešanas nodrošināšanai, un iesniegt likumprojektu un anotācijas Valsts kancelejā.

6. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, pievienojot informācijai arī abus pārējos iesniegtos likumprojekta variantus.

7. Lūgt Saeimu iekļaut likumprojektu Saeimas 2009.gada 10.septembra sēdes darba kārtībā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

73.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""

TA-3214

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

74.§

Rīkojuma projekts "Par A.Vītolu-Helvigu"

TA-3237

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3247

______________________________________________________

(G.Veismane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

76.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Baltā grāmata "IKT standartizācijas modernizēšana Eiropas Savienībā. Turpmākā virzība""

TA-3208

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Baltā grāmata "IKT standartizācijas modernizēšana Eiropas Savienībā. Turpmākā virzība"".

 

 

 

77.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 14.-15.septembra sanāksmei

TA-3243

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009. gada 14.-15.septembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr. 30 "ES paplašināšanās";

2.2. Pozīcija Nr. 9 "Afganistāna";

2.3. Pozīcija Nr. 1 "Šrilanka".

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009. gada 14.-15.septembra sanāksmē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

78.§

Par Sociālās drošības tīkla stratēģiju

TA-3145-IP

______________________________________________________

(I.Vasaraudze, A.Jaunsleinis, U.Augulis, T.Koķe, A.Kampars, B.Rozentāle, K.Vāgnere, M.Segliņš, E.Repše, R.Vējonis, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1.Apstiprināt iesniegto "Sociālās drošības tīkla stratēģiju" (turpmāk - Stratēģija). Finanšu ministrijai precizēt Stratēģijā iekļautos sociālās drošības tīkla pasākumus, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: atbalstīt labklājības jomas 1.pasākumam 1.scenāriju, 2.pasākumam paredzēt, ka tiek rezervēti 20% no nepieciešamā finansējuma; izglītības jomas 1.pasākumā atbalstīt A variantu 2009. un 2010.gadam, attiecībā uz 2.pasākumu papildus paredzēt, ka Finanšu ministrija kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izvērtē nepieciešamību pēc minētā skaita autobusu; veselības aprūpes jomas pasākumā par mājas aprūpes nodrošināšanu Finanšu ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt pakalpojuma izmaksu aprēķinus. Finanšu ministrijai precizētajai Stratēģijai noņemt lietošanas ierobežojuma statusu "Ierobežotas pieejamības informācija" un iesniegt to Valsts kancelejā. Valsts kancelejai nosūtīt precizēto Stratēģiju visām ministrijām.

2.Noteikt Stratēģijas ieviešanas termiņu no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim. Stratēģijas ieviešanas termiņš var tikt pārskatīts saskaņā ar Stratēģijā noteiktajiem pārskatīšanas principiem.

3.Finanšu ministrijai nodrošināt apropriācijas palielinājumu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2009.gadā Stratēģijas ieviešanai par kopējo summu LVL 15 336 429. Finanšu ministrijai precizēt šo summu, kā arī aprēķināt tās sadalījumu pa ministrijām.

4.Pēc pieteikuma par apropriācijas palielinājumu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izskatīšanas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 16.septembrim sagatavot finanšu ministra rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu Stratēģijas īstenošanā iesaistītajām ministrijām.

5.Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 15.septembrim iesniegt Stratēģijas īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

6.Ministrijām, kas atbildīgas par Stratēģijas īstenošanu, pēc 5.punktā minēto normatīvo aktu apstiprināšanas līdz 2009.gada 17.septembrim sagatavot tāmes par nepieciešamajiem līdzekļiem 2009.gadā un iesniegt tās Finanšu ministrijā, kā arī sagatavot finansēšanas plānus iesniegšanai Valsts kasē līdzekļu saņemšanai.

7.Stratēģijas finansējumu 2010. un 2011.gadā izvērtēt attiecīgo gadu budžeta procesa sagatavošanas un izskatīšanas laikā.

8.Noteikt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par atbildīgo institūciju par Stratēģijas ieviešanas uzraudzību un kontroli (turpmāk - Atbildīgā institūcija).

9.Atbildīgajai institūcijai līdz 2009.gada 20.novembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Stratēģijas ieviešanas gaitu līdz 2009.gada oktobra beigām, līdz 2009.gada 20.decembrim - par Stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gada novembrī un līdz 2010.gada 20.janvārim - par Stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gadā.

10.Sākot ar 2010.gadu, līdz stratēģijas darbības termiņa beigām, Atbildīgajai institūcijai katru ceturksni iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Stratēģijas ieviešanas gaitu. Informatīvais ziņojums Ministru kabinetā jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam (izņemot par gada ceturto ceturksni), kā arī līdz 20.janvārim - par attiecīgo iepriekšējo gadu.

 

 

79.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2009-69-03

TA-2939

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2009-69-03.

2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.

3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei nozaru politikas jautājumos L. Medinai pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr. 2009-69-03.

 

 

80.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-3228-IP

______________________________________________________

(E.Repše, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Lai 2009.gadā pastiprinātu valstī realizēto fiskālo politiku un nodrošinātu fiskālās disciplīnas un uzraudzības pasākumus atbilstoši 2009.gada 27.jūlijā Starptautiskajam valūtas fondam nosūtītā Nodomu protokola (Letter of Intent) 15.punkta otrajā un ceturtajā daļā noteikto:

2.1. līdz Publiskās un privātās partnerības likuma spēkā stāšanās:

2.1.1. neatļaut saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešo daļu slēgt pakalpojumu līgumus, kas klasificējami kā valsts un privātās partnerības līgumi;

2.1.2. neatļaut koncesijas resursu nodošanu koncesijā saskaņā ar Koncesiju likumu, ja koncesijas piešķiršanas nosacījumos paredzēts iekļaut izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem.

2.2. 2009.gadā pēc Publiskās un privātās partnerības likuma spēkā stāšanās:

2.2.1. Finanšu ministrijai, ja potenciālais publiskās un privātās partnerības līgums paredz samaksu par publiskās un privātās partnerības līguma izpildi veikt no valsts, pašvaldības vai cita publiskā partnera budžeta līdzekļiem, atzinumā par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu norādīt, ka potenciālais publiskās un privātās partnerības līgums radīs nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu vai valsts parādu;

2.2.2. noteikt, ka Ministru kabinets pieņem lēmumu neuzsākt publiskās un privātās partnerības procedūru, ja Finanšu ministrijas atzinumā par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu konstatēts, ka potenciālais publiskās un privātās partnerības līgums paredz samaksu par publiskās un privātās partnerības līguma izpildi veikt no valsts, pašvaldības vai cita publiskā partnera budžeta līdzekļiem.

2.3. Zemkopības ministrijai nodrošināt, ka izvērtējot valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" garantiju portfeļa risku, pieļaujamais multiplikators nepārsniedz 3,5 reizes tā pašu kapitāla līmeni.

2.4. Lai nodrošinātu stingru garantiju politikas uzraudzību, sākot ar 2009.gada 1.oktobri katru ceturksni mēneša laikā pēc ceturkšņa beigām:

2.4.1. Ekonomikas ministrijai iesniegt Fiskālās disciplīnas uzraudzības komitejai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" izsniegtajām garantijām pieaugošā kārtībā un novērtējumu par tās darbību un garantiju politiku;

2.4.2. Zemkopības ministrijai iesniegt Fiskālās disciplīnas uzraudzības komitejai informāciju par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" izsniegtajām garantijām pieaugošā kārtībā un novērtējumu par tās darbību un garantiju politiku.

3. Noteikt, ka 2.1. un 2.2.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz publiskās un privātās partnerības projektu "Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība un apsaimniekošana četrās pašvaldībās", kas uzsākts atbilstoši Ministru kabineta 13.10.2008. rīkojumam Nr.614 "Par atļauju Tukuma pilsētas domei, Ogres novada domei, Mārupes pagasta padomei un Ķekavas pagasta padomei noslēgt apvienoto iepirkuma līgumu par četru pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību un apsaimniekošanu pašvaldību teritorijās".

4. Visām ministrijām līdz 2009.gada 8.oktobrim atbilstoši Finanšu ministrijas nosūtītajai formai iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par ministriju, to padotībā esošo iestāžu, valsts kapitālsabiedrību un citu juridisko personu, kurās attiecīgās ministrijas ir valsts kapitāla daļu turētājas un kuras atrodas valsts tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē, uzsāktajiem vai 2009.-2010.gadā plānotājiem publiskās un privātās partnerības projektiem.

5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai apkopot 4.punktā minēto informāciju par pašvaldību, to padotībā esošo iestāžu, pašvaldību kapitālsabiedrību un citu juridisko personu, kurās attiecīgās pašvaldības ir pašvaldības kapitāla daļu turētājas un kuras atrodas pašvaldības tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē, publiskās un privātās partnerības projektiem un līdz 2009.gada 30.oktobrim iesniegt to Finanšu ministrijai.

6. Aicināt citas institūcijas, kas atbilst publiskā partnera definīcijai Publiskās un privātās partnerības likuma izpratnē, līdz 2009.gada 8.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijai 4. punktā minēto informāciju par to publiskās un privātās partnerības projektiem.

7. Finanšu ministrijai trīs darba dienu laikā nosūtīt visām ministrijām uz to oficiālajām elektroniskā pasta adresēm formu, kādā sniedzama 4.punktā minētā informācija.

8. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) sniegt atbalstu Finanšu ministrijai un Valsts kasei metodoloģiski novērtēt vispārējās valdības sektorā 2009.gadā veikto lielāko darījumu ietekmi uz vispārējās valdības sektora neto aizņēmumiem vai aizdevumiem atbilstoši Eiropas kontu sistēmas 95 principiem.

9. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomiju, Finanšu ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai kā Ministru kabineta lietu grozījumu projektu Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi", paredzot samazināt komandējuma dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas 20% apmērā.

 

 

 

 

81.§

Par valsts budžeta "bāzes izdevumiem" 2010. - 2011.gadam

TA-3245

______________________________________________________

(E.Repše, I.Stepanova, I.Dālderis, T.Koķe, U.Augulis, M.Riekstiņš, B.Bāne, L.Mūrniece, M.Segliņš, E.Zalāns, A.Kampars, B.Rozentāle, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Pamatā akceptēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk - ministrijas) valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2010.gadam (saskaņā ar anotācijas pielikuma 1.tabulu), pamatojoties uz kuriem tiks veikta tālāka valsts budžeta izdevumu samazināšana. Konceptuāli atbalstīt valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2011.gadam.

3. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam precizēt un palielināt Ārlietu ministrijas valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2010.gadam par 1 328 195 latiem, ievērojot telpu nomas maksas telpu nomai Kr.Valdemāra ielā 3, Vašingtonā un Beļģijas Karalistē Briselē samazinājumu par 15 procentiem.

4. Ārlietu ministrijai un Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") viena mēnešu laikā noslēgt vienošanos par nomas maksas apmēru 3.punktā minētajiem objektiem.

5. Ārlietu ministrijai pēc 4.punktā minētās vienošanās noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot priekšlikumus grozījumiem attiecīgajos Ministru kabineta rīkojumos.

6. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam precizēt un palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2010. - 2011.gadam par 1 975 677 latiem mērķdotācijām pašvaldību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

7. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam precizēt un palielināt Kultūras ministrijas valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2010. - 2011.gadam par 3 548 974 latiem mērķdotācijām profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un par 1 727 919 latiem profesionālajai mākslai, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās operas, teātru un koncertorganizāciju darbību.

8. Labklājības ministrijai atļaut precizēt 2011.gada valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta "bāzes izdevumus" sociālajiem pabalstiem saistībā ar izmaiņām pabalstu un pensiju vidējos apmēros un saņēmēju skaitā un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 14.septembrim.

9. Labklājības ministrijai līdz 2009.gada 14.septembrim vienoties ar Finanšu ministriju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta "bāzes izdevumu" palielināšanu 2010. un 2011.gadam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumiem precēm un pakalpojumiem reģionālo tīklu un IT sistēmu darbības nodrošināšanai, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumu samazinājumu saistībā ar pabalstu un pensiju bezmaksas piegādes klienta dzīvesvietā pārtraukšanu ar 2009.gada 1.jūliju.

10. Iekļaut papildu līdzekļu pieprasījumā virs 2010.gada valsts budžeta "bāzes izdevumiem" papildu pieprasījumu Veselības ministrijai 28 259 061 lata apmērā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

11. Noteikt Veselības ministrijai 2011.gada "bāzes izdevumus" valsts pamatfunkciju īstenošanai (izņemot ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās) 2010.gada līmenī.

12. Ministriju valsts budžeta "bāzes izdevumi" 2010.gadam tiks precizēti pēc Sociālā drošības tīkla finansējuma sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

13. Ministriju papildu līdzekļu pieprasījumus virs 2010.gada valsts budžeta "bāzes izdevumiem" izskatīt pēc tam, kad būs nodrošināts nepieciešamais fiskālās konsolidācijas apjoms.

14. Iekšlietu ministrijai vienoties ar Izglītības un zinātnes ministriju par finansējuma pārdali atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumam Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju" un iesniegt vienošanās protokolu Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 15.septembrim.

15. Labklājības ministrijai atļaut precizēt valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 2010.gadā plānoto ieņēmumu no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem depozītā apmēru atbilstoši aktualizētajām līdzekļu ieguldījumu prognozēm un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 15.septembrim.

16. Aizsardzības ministrijai vienoties ar Labklājības ministriju par izdevumu transferta uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu precizēto apmēru 2011.gadam un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 15.septembrim.

 

 

 

 

82.§

Par pasākumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai 2010.gadā

TA-3248

______________________________________________________

(E.Repše, I.Stepanova, B.Bāne, E.Zalāns, A.Kampars, T.Koķe, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam", nodrošināt fiskālās konsolidācijas pasākumus 500 milj. latu apmērā, tajā skaitā 90 milj. latu apmērā palielinot valsts budžeta nodokļu ieņēmumus nodokļu politikas izmaiņu rezultātā, bet 410 milj. latu apmērā samazinot apstiprinātos valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2010.gadam.

3. Ja netiek paredzēti papildu nodokļu ieņēmumi šā protokollēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, tad atbilstošā apmērā papildus jāsamazina valsts budžeta izdevumi.

4. Noteikt, ka ministrijām būs procentuāli jānodrošina izdevumu samazinājums atbilstoši funkciju sadalījumam:

4.1. sociālajai aizsardzībai;

4.2. izglītībai;

4.3. ekonomiskajai darbībai;

4.4. sabiedriskajai kārtībai un drošībai;

4.5. valsts pārvaldes iestādēm;

4.6. aizsardzībai;

4.7. vispārīgajiem valdības dienestiem;

4.8. kultūrai, sportam, atpūtai;

4.9. neatkarīgajām iestādēm;

4.10. politiku veidošanai;

4.11. vides aizsardzībai.

5. Lai panāktu šā protokollēmuma 2. un 3.punktam atbilstošo nepieciešamo izdevumu samazinājumu, ko nesedz šā protokola 4.punktā minētie pasākumi, pārējo nepieciešamo samazinājumu aprēķina proporcionāli visām funkcijām pēc 4.punktā minētajām korekcijām.

6. Samazinājumam netiek pakļauti ar ārvalstu finanšu palīdzību saistītie izdevumi, klimata pārmaiņu finanšu instrumentā paredzētie izdevumi, izdevumi valsts parāda vadībai, iemaksas Eiropas Kopienas budžetā, iemaksas NATO un izdevumi veselībai (izņemot izdevumus veselības nozares administrēšanai).

7. Ņemot vērā būtisko izdevumu apjomu sociālajai aizsardzībai, Labklājības ministrijai detalizēti izvērtēt sociālajai aizsardzībai paredzētos izdevumus, īpašu uzmanību pievēršot bezdarbnieku pabalstu aprēķināšanas kritērijiem, izvērtēt sociālo pabalstu izmaksas kritērijus un apmērus, kā arī informēt par likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" 71.panta trešās daļas trešajā apakšpunktā minētā uzdevuma (virzīties uz sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu sabalansēšanu ar ieņēmumiem, izskatīt iespēju pakāpeniski palielināt pensionēšanās vecumu) izpildes gaitu un iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdē.

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

83.§

Konfidenciāli

226-k

______________________________________________________

()

 

 

84.§

Par militāro draudu analīzi

223-s

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, R.Vējonis, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

85.§

Konfidenciāli

297-k

______________________________________________________

()

 

 

86.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Aļošins pret Latviju"

300-k

______________________________________________________

()

Konfidenciāli

 

 

87.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Buks pret Latviju"

301-k

______________________________________________________

(I.Reine, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

88.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ņikitenko pret Latviju"

302-k

______________________________________________________

(I.Reine, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 16.jūlija sprieduma lietā "Ņikitenko pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 16.jūlija sprieduma tulkojuma nosūtīšanu Zemgales apgabaltiesai, Ģenerālprokuratūrai, Zemgales tiesu apgabala prokuratūrai, Tieslietu ministrijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, Iekšlietu ministrijai, Valsts policijai un Jelgavas policijas pārvaldei.

 

 

Sēdi slēdz plkst.21.05

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 56Pieņemts: 08.09.2009.
197564
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"