Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1025

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 10.pantu un 14.panta pirmās daļas 4.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 5./6.nr.; 2002, 97.nr.; 2003, 111.nr.; 2004, 66.nr.; 2006, 57.nr.; 2007, 108.nr.; 2008, 100.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk - Sabiedrības veselības aģentūra)" ar vārdiem "valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk - Latvijas Infektoloģijas centrs)";

1.2. izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Latvijas Infektoloģijas centrs un attiecīgā reģiona epidemiologs;";

1.3. svītrot 3.4.apakšpunktu;

1.4. svītrot 6.5.apakšpunktu;

1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja tiek konstatēta infekcijas slimība vai rodas profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar infekcijas slimību, ārstniecības persona:

7.1. par šo noteikumu 2.pielikuma 1.grupā minētajām slimībām nekavējoties jebkurā diennakts laikā telefoniski un rakstiski ziņo Latvijas Infektoloģijas centram, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā;

7.2. par šo noteikumu 2.pielikuma 2.grupā minētajām slimībām 24 stundu laikā telefoniski un rakstiski ziņo Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā;

7.3. par šo noteikumu 2.pielikuma 3.grupā minētajām slimībām (izņemot cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju, AIDS un tuberkulozi) triju dienu laikā rakstiski ziņo Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un par ziņošanas faktu izdara ierakstu pacienta medicīniskajā dokumentācijā;

7.4. par cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju, AIDS un tuberkulozi triju dienu laikā rakstiski vai elektroniski ziņo Latvijas Infektoloģijas centram, aizpildot medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.";

1.6. aizstāt 7.3 punktā vārdus "attiecīgajai Sabiedrības veselības aģentūras filiālei" ar vārdiem "Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam ";

1.7. aizstāt 8.punktā vārdus "Sabiedrības veselības aģentūras filiāle" ar vārdiem "Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologs ";

1.8. svītrot 9.punktu;

1.9. aizstāt 9.1 punkta ievaddaļā vārdus "valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akre­ditācijas birojs"" ar vārdiem "sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, metroloģijas un akreditācijas centrs"";

1.10. izteikt 9.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1 2. identifikāciju un tipēšanu, ja izdalītā mikroorganisma kultūra ir Neisseria meningitidis.";

1.11. svītrot 9.1 3. un 9.1 4.apakšpunktu;

1.12. izteikt 9.2 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2 8. putnu gripas vīrusu vai citu gripas vīrusu, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamu pandēmijas izraisītāju;";

1.13. papildināt 9.3 2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minēto slimību uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas gadījumi) mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona saskaņo ar Latvijas Infektoloģijas centru piegādājamo paraugu skaitu apstiprināšanai references laboratorijā.";

1.14. papildināt noteikumus ar 9.4 punktu šādā redakcijā:

"9.4 Ja ārstniecības personai ir profesionāli pamatotas aizdomas par pacienta inficēšanos ar kādu no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām infekcijas slimībām, ārstniecības persona nodrošina pacienta laboratorisko izmeklēšanu ar kādu no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajām izraisītāja klātbūtnes noteikšanas metodēm. Uzliesmojuma gadījumā (10 un vairāk saslimšanas gadījumi) ārstniecības persona saskaņo ar Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologu laboratoriski izmeklējamo pacientu skaitu.";

1.15. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona ziņo Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam par šo noteikumu 3.pielikumā norādīto infekcijas slimību izraisītāju klātbūtnes tiešu vai netiešu noteikšanu pārbaudītajā cilvēka materiāla paraugā vai to apstiprināšanu citā laboratorijā:

10.1. par 1.grupā minētajiem izraisītājiem nekavējoties telefoniski un reģistrē ziņošanas faktu;

10.2. par 2.grupā minētajiem izraisītājiem 72 stundu laikā, nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski, un reģistrē ziņošanas faktu.";

1.16. aizstāt 10.1 punktā vārdus "Sabiedrības veselības aģentūrā" ar vārdiem "Latvijas Infektoloģijas centrā";

1.17. papildināt noteikumus ar 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.2 Ja mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atbilstoši šo noteikumu 10.punktā noteiktajam ziņo par šo noteikumu 3.pielikuma 17.punktā minētā izraisītāja Neisseria gonorrhoeae konstatēšanu, steidzamā paziņojuma veidlapā norāda rezistences pret antimikrobu līdzekļiem testēšanas metodi un rezultātu, ja šāda testēšana tika veikta.";

1.18. svītrot 11.punktu;

1.19. izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Šo noteikumu 3.punktā minētās institūcijas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 24.septembra Lēmumā 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā, Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra Lēmumā 2000/57/EK par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumentu C(1999) 4016), Komisijas 1999.gada 22.decembra Lēmumā 2000/96/EK par infekcijas slimībām, kuras pakāpeniski tiks iekļautas Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumentu C(1999) 4015), Komisijas 2002.gada 19.marta Lēmumā 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumentu C(2002) 1043) ( 2002/253/EK), Komisijas 2003.gada 17.jūlija Lēmumā 2003/534/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK un Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz tajos uzskaitītajām infekcijas slimībām un groza Lēmumu 2002/253/EK attiecībā uz infekcijas slimību gadījumu definīcijām (izziņots ar dokumentu C(2003) 2301) (dokuments attiecas uz EEZ) ( 2003/534/EK), Komisijas 2003.gada 17.aprīļa Lēmumā 2003/542/EK, kas groza Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz specializēto uzraudzības tīklu darbību (izziņots ar dokumentu C(2003) 2522) (dokuments attiecas uz EEZ) ( 2003/542/EK), Komisijas 2007.gada 18.decembra Lēmumā 2007/875/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK un Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz šajos lēmumos minētajām infekcijas slimībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6355), Komisijas 2008.gada 28.aprīļa Lēmumā 2008/351/EK, ar ko groza Lēmumu 2000/57/EK attiecībā uz atgadījumiem, par ko jāziņo, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1574), Komisijas 2008.gada 28.aprīļa Lēmumā 2008/426/EK, ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 1589), Komisijas 2009.gada 2.aprīļa Lēmumā 2009/312/EK, ar ko groza Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz infekciju slimību specializētiem uzraudzības tīkliem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2351) un Komisijas 2009.gada 30.aprīļa Lēmumā 2009/363/EK, ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517), minētās epidemioloģiskās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstu epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām.";

1.20. papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Līdz 2009.gada 1.oktobrim šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajā gadījumā ārstniecības persona par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze, aizpilda medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību un triju dienu laikā nosūta Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai.";

1.21. aizstāt 1.pielikumā vārdus "Sabiedrības veselības aģentūras filiāle" ar vārdiem "Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologs";

1.22.  2.pielikumā:

1.22.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Reģistrējamās infekcijas slimības";

1.22.2. svītrot 4.aili un divas apakšailes;

1.22.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"76.

Invazīvā Haemophilus infuenzae slimība

2"

1.22.4. svītrot 16.punktu;

1.22.5. papildināt 26.punktu aiz vārda "slimības" ar vārdiem "t.sk. hlamīdiju limfogranuloma (lymphogranuloma venereum)";

1.22.6. papildināt 49.punktu aiz vārda "gripa*" ar vārdiem "vai cita gripa, kuru izraisa vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamās pandēmijas izraisītāju (līdz laikam, kad tiks konstatēta noturīgā gripas izplatīšanās Latvijā)";

1.22.7. svītrot 54.punktu;

1.22.8. aizstāt 69.punktā vārdus "t.sk." ar vārdiem "un apstiprināta";

1.22.9. papildināt pielikumu ar 72.punktu šādā redakcijā:

"72.

Invazīvā pneimokoku izraisītā slimība

3"

1.23. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7

Reģistrējamie laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji, to noteikšanas metodes un izmeklējamie paraugi

Nr.
p.k.

Infekcijas slimības izraisītājs
(infekcijas slimība)

Metode

Klīniskais materiāls

Grupa

I. Bakteriālās infekcijas slimības

1.

Bacillus anthracis
(liesassērga, Sibīrijas lopu mēris)

izolēšana

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

1.

2.

Bordetella pertussis
(garais klepus)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

nav jāziņo

3.

Brucella spp.
(bruceloze)

izolēšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

4.

Campylobacter spp.
(kampilobakterioze)

izolēšana

izkārnījumi, asinis

2.

5.

Chlamydia trachomatis (hlamīdiju ierosināta seksuāli transmisīva slimība, ieskaitot lymphogranuloma venereum, LGV)

izolēšana

no anoģenitālā trakta vai konjunktīvas

2.

tieša imūnfluorescences reakcija

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

LGV gadījumā: izolēšana vai nukleīnskābju noteikšana ar papildu L1, L2 vai L3 serovarianta (genovarianta) identificēšanu

nav definēts**

2.

6.

Clostridium botulinum
(botulisms)

izolēšana

izkārnījumi (zīdaiņu botulisms), materiāls no brūces (brūču botulisms)

2.

botulīna toksīna noteikšana

nav definēts**

2.

7.

Clostridium tetani
(stingumkrampji)

izolēšana

no infekcijas skartas vietas

2.

stingumkrampju toksīna noteikšana

serums

2.

8.

Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans

(difterija un difterijas izraisītāju nēsāšana)

toksīnu producējošās C. diphtheriae vai C. ulcerans izolēšana

nav definēts**

2.

9.

Coxiella burnetii
(Q drudzis)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde* (IgG vai IgM II fāze)

serums

nav jāziņo

10.

Escherichia coli, kas producē Šiga toksīnu/verotoksīnu (STEC/VTEC)
(enterohemorāģiskās Escherichia coli ierosinātā ešerihioze (STEC/VTEC))

izolēšana

nav definēts**

2.

gēna(-u) stx1 vai stx2 nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

brīvu Šiga toksīnu noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

11.

Francisella tularensis
(tularēmija)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

12.

Haemophilus influenzae
(invazīva Haemophilus influenzae infekcija)

izolēšana

parasti sterils materiāls

2.

nukleīnskābju noteikšana

parasti sterils materiāls

2.

13.

Legionella pneumophila
(leģionāru slimība)

izolēšana (Legionella spp.)

elpceļu sekrēts, cits parasti sterils materiāls

2.

nukleīnskābju noteikšana (Legionella spp.)

nav definēts**

2.

antigēna noteikšana (Legionella pneumophila)

urīns, elpceļu sekrēts, plaušu audi

2.

specifisko antivielu atbilde* pret Legionella spp.

serums

2.

14.

Leptospira interrogans
(leptospiroze)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

noteikšana ar imūnfluorescences metodi

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

15.

Listeria monocytogenes
(listerioze)

izolēšana

parasti sterils materiāls

2.

izolēšana

parasti nesterils materiāls, kas ņemts no augļa, nedzīva dzimušā bērna, jaundzimušā bērna vai mātes dzemdību laikā vai 24 stundu laikā pēc tām

2.

16.

Meticilīna rezistentais S. aureus (MRSA), vankomicīna rezistentais
S. aureus (VRSA)

izolēšana

nav definēts**

2.

17.

Neisseria gonorrhoeae
(gonokoku infekcija)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

noteikšana ar nukleīnskābes zondi bez amplificēšanas

nav definēts**

2.

gramnegatīvu intracelulāru diplokoku (gonokoku) noteikšana

uztriepe no vīrieša uretras

2.

18.

Neisseria meningitidis
(invazīva meningokoku ierosināta slimība)

izolēšana

parasti sterils materiāls

2.

nukleīnskābju noteikšana

parasti sterils materiāls, purpuras ādas bojājumi

2.

antigēna noteikšana

likvors

2.

gramnegatīvu diplokoku konstatēšana mikroskopiski

likvors

2.

19.

Salmonella species
(salmoneloze un tās izraisītāju nēsāšana)

izolēšana

nav definēts**

2.

20.

Salmonella typhi un Salmonella paratyphi
(vēdertīfs un paratīfi, t.sk. vēdertīfa un paratīfu izraisītāju nēsāšana)

izolēšana

nav definēts**

2.

21.

Shigella species
(šigeloze un tās izraisītāju nēsāšana)

izolēšana

nav definēts**

2.

22.

Streptococcus pneumoniae
(invazīva pneimokoku izraisīta slimība)

izolēšana

parasti sterils materiāls

2.

nukleīnskābju noteikšana

parasti sterils materiāls

2.

antigēna noteikšana

parasti sterils materiāls

2.

23.

Treponema pallidum
(sifiliss)

tumšā lauka mikroskopija

bojājumu eksudāts, audi, iedzimtā un jaundzimušo sifilisa gadījumā - arī nabassaite, placenta, deguna izdalījumi

2.

tieša imūnfluorescences reakcija

bojājumu eksudāts, audi, iedzimtā un jaundzimušo sifilisa gadījumā - arī nabassaite, placenta, deguna izdalījumi

2.

nukleīnskābju noteikšana (PĶR)

bojājumu eksudāts vai audi

2.

Skrīninga testi***: netreponēmālie testi (SED, VDRL, RPR)

asinis, serums

nav jāziņo

Skrīninga tests***: netreponēmālais tests (VDRL)

zīdaiņa likvors

2.

Skrīninga tests***: Treponema pallidum hemaglutinācijas tests (TPHA)

asinis, serums

nav jāziņo

Skrīninga tests***: Treponema pallidum daļiņu aglutinācijas tests (TPPA)

asinis, serums

nav jāziņo

IgM un/vai IgG specifisko antivielu noteikšana (apstiprinošs tests)

asinis, serums

2.

24.

Vibrio cholerae
(holera)

izolēšana

nav definēts**

1.

25.

Yersinia enterocolitica un Yersinia pseudotuberculosis
(jersinioze)

izolēšana

nav definēts**

2.

26.

Yersinia pestis
(mēris)

izolēšana

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana (F1 antigēns)

nav definēts**

1.

specifisko antivielu atbilde* (pret Yersinia pestis F1 antigēnu)

serums

1.

II. Vīrusu infekcijas slimības

1.

A hepatīta vīruss
(A hepatīts)

nukleīnskābju noteikšana

serums, izkārnījumi

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

antigēna noteikšana

izkārnījumi

2.

2.

B hepatīta vīruss
(B hepatīts)

specifisko IgM antivielu atbilde pret B hepatīta vīrusa serdes antigēnu

serums

nav jāziņo

3.

C hepatīta vīruss
(C hepatīts)

nukleīnskābju noteikšana

serums

2.

specifisko antivielu atbilde*, kas apstiprināta ar atšķirīgu antivielu testu

serums

nav jāziņo

4.

Dzeltenā drudža vīruss
(dzeltenais drudzis)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

antigēna noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

5.

Enterovīruss

(meningīti, encefalīti)

izolēšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

nav jāziņo

nukleīnskābju noteikšana

likvors

2.

6.

Epidēmiskā parotīta vīruss
(epidēmiskais parotīts)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*, kas raksturīga akūtai infekcijai

serums, siekalas

2.

7.

I un II tipa Herpes Simplex vīrusi (anoģenitālā herpes vīrusu infekcija)

izolēšana

nav definēts**

2.

tieša imūnfluorescences reakcija

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

8.

Lyssa virus
(trakumsērga)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

tieša imūnfluorescences reakcija

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde* ar vīrusa neitralizācijas testu

serums, likvors

2.

9.

Masaliņu vīruss
(masaliņas)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde* (IgG)

serums
siekalas

2.

specifisko antivielu atbilde* (IgM)

serums

2.

10.

Masalu vīruss
(masalas)

izolēšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*, kas raksturīga akūtai infekcijai

serums, siekalas

2.

tieša imūnfluorescences reakcija ar specifiskām monoklonālām antivielām

nav definēts**

2.

11.

Poliovīruss
(poliomielīts)

izolēšana

nav definēts**

1.

12.

Putnu gripas vīruss vai cits gripas vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par iespējamo pandēmijas izraisītāju

izolēšana

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

1.

specifisko antivielu atbilde*

serums

1.

13.

Rietumnīlas drudža vīruss
(Rietumnīlas drudzis)

izolēšana

asinis, likvors

2.

nukleīnskābju noteikšana

asinis, likvors

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums, likvors

2.

14.

SARS-coronavirus
(SARS)

izolēšana un identifikācija (RT-PĶR)

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

1.

specifisko antivielu atbilde*

serums

1.

15.

Variola virus
(bakas)

izolēšana

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

1.

Orthopox vīrusa daļiņu identificēšana ar elektronu mikroskopiju

nav definēts**

1.

16.

Vīrusi, kas izraisa akūtas zarnu infekcijas (piemēram, rotavīruss, norovīruss, astrovīruss, adenovīrusi)

antigēna noteikšana

izkārnījumi

2.

nukleīnskābju noteikšana

izkārnījumi

2.

17.

Vīrusi, kas izraisa vīrusu hemorāģiskos drudžus (vīrusu hemorāģiskie drudži)

izolēšana

nav definēts**

1.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

1.

III. Parazitārās infekcijas slimības

1.

Cryptosporidum
(kriptosporidioze)

oocistu noteikšana

izkārnījumi

2.

parazīta noteikšana

zarnu šķidrums,
tievo zarnu biopsijas materiāls

2.

nukleīnskābju noteikšana

izkārnījumi

2.

antigēna noteikšana

izkārnījumi

2.

2.

Echinococcus spp.
(ehinokokoze)

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

3.

Giardia lamblia
(žiardiāze)

cistu vai trofozoītu noteikšana

izkārnījumi, duodenālais šķidrums, tievo zarnu biopsijas materiāls

2.

antigēna noteikšana

izkārnījumi

2.

4.

Plasmodium spp.
(malārija)

parazītu noteikšana, izmantojot gaismas mikroskopiju

asinis, uztriepe

2.

nukleīnskābju noteikšana

asinis

2.

antigēna noteikšana

nav definēts**

2.

5.

Toxoplasma gondii
(toksoplazmoze)

T. gondii noteikšana

nav definēts**

2.

nukleīnskābju noteikšana

nav definēts**

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

6.

Trichinella spp.
(trihineloze)

Trichinella kūniņu noteikšana

muskuļu biopsijā iegūtie audi

2.

specifisko antivielu atbilde*

serums

2.

Piezīmes.

1. Specifisko antivielu atbilde* - ja nav norādīts citādi - IgM klases antivielu klātbūtne, ja pacientam nesen nav veikta vakcinācija vai diagnostiski nozīmīgs specifisko antivielu titra pieaugums.

2. Nav definēts** - klīniskā materiāla veidu nosaka ārstniecības persona atbilstoši slimības norisei un laboratorijas prasībām.

3. Skrīninga tests*** - ja diagnosticēts sifiliss, skrīninga testu apstiprina ar specifisko IgM un/vai IgG klases antivielu noteikšanas testu - imūnfermentatīvais tests, imūnblota tests, imūnfluorescences tests (FTA-abs)."

 

2. Šo noteikumu 1.3. un 1.22.2.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 12.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1025Pieņemts: 08.09.2009.Stājas spēkā: 12.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 11.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197459
12.09.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"