Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 344

Rīgā 1996.gada 14.augustā (prot. nr. 41 25.§)

Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vienošanās memorandupar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kājnieku vada (LATPLA 2) izvietošanu, darbību un atsaukšanu


1. Saskaņā ar Saeimas 1996.gada 18.janvāra paziņojumu "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku apakšvienību Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes kopīgās militārās vienības sastāvā nosūtīšanu līdzdalībai NATO vadītajās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās bijušās Dienvidslāvijas teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 14.nr.) akceptēt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vienošanās memoranda par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kājnieku vada (LATPLA 2) izvietošanu, darbību un atsaukšanu projektu.

2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt šī rīkojuma 1.punktā minēto vienošanās memorandu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs D.Turlais

VIENOŠANĀS MEMORANDS
starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju
un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku kājnieku vada (LATPLA 2) izvietošanu, darbību un atsaukšanu

Pamatojoties uz 1994.gada 3.janvārī parakstīto divpusējo vienošanos starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, lai atbalstītu Latvijas Republikas miera uzturēšanas vada izveidošanu, ir noslēgts šis vienošanās memorands (VM).

1. pants
Vispārējie noteikumi

1. Lai palīdzētu Latvijas miera uzturēšanas vada izveidošanā, Dānijas Bruņotie spēki izvietos Latvijas kājnieku vadu Dānijas misijas rajonā Bosnijā - Hercegovinā.

2. Vienošanās memoranda mērķis ir noteikt nosacījumus Latvijas vada izvietošanai, izmantošanai un atsaukšanai.

3. Ikvienu Latvijas vada īslaicīgu uzturēšanos un mācības Dānijā, saskaņā ar tā turpmāko izvietošanu, noteiks Pušu parakstītais vienošanās memorands.

2. pants
Definīcijas un saīsinājumi

VM izmantotās definīcijas un saīsinājumi:

a. "Puses" - Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrija.

b. "IFOR" - NATO miera nodrošināšanas spēki bijušās Dienvidslāvijas teritorijā.

c. "DANBN" - Dānijas bataljons, kas izvietots misijas zonā Bosnijā Hercegovinā kopā ar Ziemeļvalstu Polijas brigādi (NORDPOLBDE).

d. "LATPLA 2" - Latvijas kājnieku vads, kas apmācīts miera uzturēšanai saskaņā ar Pušu parakstīto vienošanās memorandu un tiks izvietots misijas zonā Bosnijā - Hercegovinā kopā ar DANBN līdz 1996. gada augustam, ja nebūs citas vienošanās starp Pusēm.

e. "Militārās varas iestādes" - varas iestādes, ko likums pilnvarojis realizēt militāro jurisdikciju attiecībā uz bruņoto spēku pārstāvjiem.

f. "Misijas zona" - Bosnijas - Hercegovinas republika, kurā DANBN ir izvietots un /vai darbojas.

3. pants
Ierobežojumi

Puses vienošanās memoranda izpildē ievēro nacionālos tiesību aktus un starptautiskos līgumus.

Domstarpību gadījumā attiecīgi prevalē nacionālie tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi.

4. pants
 Latvijas personāls un priekšnoteikumi

1. LATPLA 2 sastāvēs no 33 (trīsdesmit trim) karavīriem, kas ir piedalījušies Dānijas Karalistes bruņoto spēku sagatavošanas mācībās, kuras paredzētas Pušu parakstītajā VM par LATPLA 2 apmācību.

2. LATPLA 2 sastāv no:

- 1 (viens) vada komandieris (virsnieks).

- 1 (viens) vada komandiera vietnieks (apakšvirsnieks)./p>

- 1 (viens) autovadītājs/sakaru operators (ierindnieks).

- 3 (trīs) grupu komandieri (apakšvirsnieki).

-- 27(divdesmit septiņi) kareivji (ierindnieki), izvietoti trijās kājnieku grupās.

3. Šajā vienošanās memorandā paredzēts Latvijas vada sakaru virsnieks DANBN/ rotas Ģenerālštābā.

5. pants
Uzturēšanās nosacījumi misijas zonā

1. Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jāsniedz ziņojumi NATO par savu veikumu miera uzturēšanas pasākumos saskaņā ar NATO Partnerattiecību vienošanos.

2. LATPLA 2 dalībnieki nēsās nacionālās identitātes apliecības un IFOR identitātes apliecības.

6. pants
Vadība un kontrole

DANBN komandieris īstenos LATPLA 2 operatīvo vadību, tas ir, komandiera tiesības dot uzdevumus apakšvienību komandieriem izvietot vienības, pārdislocēt spēku vienības un saglabāt vai nodot operatīvo un /vai taktisko kontroli, ja to uzskatīs par nepieciešamu. Šajā sakarā DANBN komandiera pilnvarās ir iekļauti apgādes, administratīvā atbalsta un atbildības jautājumi, kas paredzēti 8. pantā.

7. pants
Darbība

1. LATPLA 2 tiks iekļauts DANBN rotas sastāvdaļā un piedalīsies rotai uzdotajās operācijās ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Dānijas rotas dalībnieki / DANBN . LATPLA 2 uzturēsies misijas zonā uz tādiem pašiem noteikumiem kā DANBN attiecībā uz formas tērpu valkāšanu, ieroču nēsāšanu un citiem aspektiem. LATPLA 2 nacionālie formas tērpi tiks noformēti ar IFOR piederības zīmi, Larvijas Republikas karogu un valsts nosaukumu angļu valodā (Latvia).

2. LATPLA 2 ievēros visus DANBN vai NATO noteikumus, kas attiecas uz pastāvošo operāciju procedūru un noteikumiem par uzturēšanos misijas zonā. Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki nodrošinās LATPLA 2 ar "DANBN pastāvošo operāciju procedūru" kopiju, "DANBN kaujas noteikumiem", pamatprocedūrām un citām iekšējo tiesību normām latviskā tulkojumā.

8. pants
Apgāde un administrācija

LATPLA 2 iekļaušanas / atsaukšanas no DANBN un tā izmantošanas laikā misijas zonā DANBN atbild par visiem administrācijas un apgādes jautājumiem.

9. Pants
Repatriācija

1. Ja kāds no LATPLA 2 dalībniekiem atstāj dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, tad viņš/viņa tiks repatriēts.

2. Ja DANBN komandieris pieprasa izvest LATPLA 2 karavīru no misijas zonas, tad Latvijas Republikas varas iestādes ir atbildīgas par personas uzņemšanu atpakaļ savā teritorijā vai viņa izvešanu no Dānijas karalistes / misijas zonas.

10.pants
Kriminālā jurisdikcija

1. Dānijas Karalistes militārās varas iestādes atturēsies no LATPLA 2 karavīru sodīšanas, disciplinārās ietekmēšanas un citām sankcijām vai pasākumiem, kas noteikti Dānijas Karalistes militāri kriminālajā un militāri procesuālajā likumdošanā.

2. Latvijas Republikas militārās varas iestādes atbild par sodu piemērošanu, disciplināru ietekmēšanu vai citu sankciju vai pasākumu pielietošanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem. Pirms disciplinārsoda piemērošanas misijas zonā Latvijas Republikas militārajām varas iestādēm jākonsultējas par izvēlēto sodu vai disciplināro iespaidošanu ar DANBN komandieri.

DANBN komandieris uzkrās informāciju par LATPLA 2 karavīru izdarītajiem tiesību pārkāpumiem.

3. LATPLA 2 personāls pakļauts NATO Militārās policijas noteiktajai kārtībai tādā pašā mērā kā DANBN personāls .

4. Civilā jurisdikcija tiek realizēta saskaņā ar NATO un vietējo varas iestāžu nolīgumiem.

11. pants
Zaudējumu atmaksas saistības

Puses atsakās no jebkurām pretenzijām viena pret otru par īpašuma vai personāla zaudējumiem IFOR pasākumos. Šī atteikšanās ir piemērojama Pusēm misijas zonā un ceļā uz un no misijas zonas.

12. Pants
Medicīniskā un stomatoloģiskā aprūpe

1. LATPLA 2 personāls saņems medicīnisko un stomatoloģisko aprūpi, iekļaujot militāro hospitalizāciju un transportēšanu, uz tādiem pašiem noteikumiem kā DANBN personāls.

2. Pēc ārstēšanas pabeigšanas un ar pacienta rakstisku piekrišanu visa klīnisko pierakstu dokumentācija, oriģināli vai to kopijas, kas iegūtas ambulatorās vai stacionārās ārstēšanas laikā kā medicīniski oficiāls dokuments tiks nodots Latvijas Republikas amatpersonām. Ja pacients nedos rakstisku piekrišanu, Dānijas Karalistes amatpersonas konfidenciālo informāciju glabās arhīvā atbilstoši savas valsts likumdošanā noteiktajam termiņam.

13. Pants
Izdevumu segšana

1. LATPLA 2 personāla transportēšanu uz un no misijas zonas veiks Dānijas Karalistes Bruņotie spēki, kompensējot 1,000.00 Dānijas kronu par personāla transportēšanu no Dānijas uz misijas zonu.

Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki segs aizbraukšanas (iekļaujot aizbraukšanu neparedzētos apstākļos) un LATPLA 2 dalībnieka repatriācijas izdevumus no misijas zonas uz Latvijas Republiku, vai citā virzienā saskaņā ar 9. panta 2. paragrāfu.

2. Saskaņā ar LATPLA 2 personāla nodrošināšanas noteikumiem Dānijas Bruņotie spēki uz kompensācijas pamata nodrošinās 20,000 Dānijas kronu personai katru dienu.

3. Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki segs LATPLA 2 personāla algu un pabalstu izdevumus.

Latvijas Republikas Nacionālie Bruņotie spēki katru mēnesi ieskaitīs Dānijas Bruņoto spēku bankas kontā ekvivalentu naudas summu US$; DANBN, ja Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki izteiks tādu vēlmi, uzņemsies atbildību par LATPLA 2 karavīru algu un pabalstu izmaksu. Latvijas Republikas varas iestādes ir atbildīgas par individuālu LATPLA 2 dalībnieku algu un pabalstu dokumentu iesniegšanu.

14.pants
Nobeiguma noteikumi

1. Šis vienošanās memorands stāsies spēkā vienības izvietošanas brīdī.

2. Šis vienošanās memorands būs spēkā līdz izvietošanas, iesaistīšanas un atsaukšanas procesa beigām.

Puses konsultēsies gadījumā, ja būtiski mainās mandāta noteikumi vai citu būtisku apstākļu dēļ.

3. Papildinājumi un grozījumi šajā vienošanās memorandā izdarāmi jebkurā laikā pēc Pušu savstarpējas vienošanās un ir iesniedzami rakstveidā.

4. Vienošanās memorands zaudē savu spēku vienu mēnesi pēc tam, kad viena no Pusēm iesniegusi otrai Pusei rakstisku paziņojumu par tā denonsēšanu.

5. Šis vienošanās memorands parakstīts, četros eksemplāros latviešu un četros eksemplāros angļu valodā. Domstarpību gadījumā Puses konsultējas un par pamatu izmanto vienošanās memoranda tekstu angļu valodā.

Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums

         

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vienošanās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 344Pieņemts: 14.08.1996.Stājas spēkā: 14.08.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 20.08.1996.
197393
14.08.1996
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"