Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.967

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180.nr.; 2007, 54.nr.; 2008, 53., 780.nr.; 2009, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā:

1.1.1. vārdus "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības norēķinu centrs" (attiecīgā locījumā);

1.1.2. vārdus "Zāļu cenu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ekonomikas institūts" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt I nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Norēķinus par zālēm un medicīniskajām ierīcēm, ko izplata atbilstoši kompensācijas kārtībai, veic latos.";

1.3. izteikt 6.1. un 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.  A sarakstā atbilstoši šo noteikumu 23.punktā un IV nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles zāļu vispārīgā nosaukuma vai zāļu farmakoterapeitiskās grupas ietvaros un medicīniskās ierīces ar vienādu lietošanas veidu;

6.2.  B sarakstā atbilstoši šo noteikumu 23.punktā un V nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuras neatbilst IV nodaļā minētajiem kritērijiem;";

1.4. izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. zāles paredzētas lietošanai, ja ir kāda šo noteikumu 1.pielikumā minētā slimība.";

1.5. izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Zāļu cenu valsts aģentūra sarakstā norāda zāļu vispārīgo nosaukumu, zāļu nosaukumu, zāļu kodu anatomiski terapeitiski ķīmiskajā klasifikācijā, identifikācijas numuru, reģistrācijas apliecības īpašnieku, zāļu formu, stiprumu, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu, aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli), kompensācijas summu, saraksta kategoriju un iekļaušanas termiņu, ja zāles tiek iekļautas uz noteiktu termiņu, kā arī medicīniskās ierīces grupu, nosaukumu, identifikācijas numuru, reģistrācijas apliecības īpašnieku, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu, aptiekas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli), kompensācijas summu, saraksta kategoriju un iekļaušanas termiņu, ja medicīniskā ierīce tiek iekļauta uz noteiktu laiku.";

1.6. svītrot 12.5.apakšpunktā vārdus "līdz to iekļaušanas termiņa beigām kompensējamo zāļu sarakstā";

1.7. svītrot 12.9.apakšpunktu;

1.8. svītrot 13.3.apakšpunktā vārdus "līdz to iekļaušanas termiņa beigām kompensējamo zāļu sarakstā";

1.9. papildināt 13.4.apakšpunktu aiz vārda "skaitu" ar vārdu "gadā";

1.10. svītrot 14.2.apakšpunktā vārdus "līdz to iekļaušanas termiņa beigām kompensējamo zāļu sarakstā";

1.11. papildināt 14.3.apakšpunktu aiz vārda "skaitu" ar vārdu "gadā";

1.12. svītrot 15.3.apakšpunktā vārdus "līdz to iekļaušanas termiņa beigām kompensējamo zāļu sarakstā";

1.13. izteikt 16.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Iesniegumam par kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu zālēm iesniedzējs pievieno šādus dokumentus un informāciju:";

1.14. papildināt noteikumus ar 16.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"16.4. informāciju par zāļu ražotāja realizācijas cenu attiecīgajā valūtā un latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā visās tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās attiecīgās zāles tiek realizētas.";

1.15. papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Iesniegumam par kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu medicī­niskajām ierīcēm iesniedzējs pievieno šādus dokumentus un informāciju:

16.1 1. pamatojumu kompensācijas nosacījumu pārskatīšanai konkrētai diagnozei vai pacientu mērķa grupai, vai medicīniskās ierīces iekļaušanai citā sarakstā;

16.1 2. paredzamā kompensācijai piešķirto līdzekļu patēriņa aprēķinu, ietverot pacientu mērķa grupas un pacientu skaitu, kā arī aprēķinu par iespējamo kompensācijas kārtībā Latvijā pārdodamo medicīnisko ierīču daudzumu un prognozējamo apgrozījumu, mainot izrakstīšanas nosacījumus;

16.1 3. informāciju par medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu attiecīgajā valūtā un latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā visās tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās attiecīgās medicīniskās ierīces tiek realizētas.

16.2 Iesniegumam zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai iesniedzējs pievieno šādus dokumentus un informāciju:

16.2 1. uz aprēķiniem balstītu pamatojumu ražotāja cenas vai kompensā­cijas bāzes cenas maiņai. Pamatojums kompensācijas bāzes cenas paaugstinā­šanai var būt ražošanas izmaksu pieaugums, valūtas kursa izmaiņas, maksimālā vairumtirgotāja uzcenojuma piemērošana;

16.2 2. paredzamā kompensācijai piešķirto līdzekļu patēriņa aprēķinu pēc kompensācijas bāzes cenas maiņas, ietverot salīdzinošo terapiju, pacientu mērķa grupas un pacientu skaitu, kā arī aprēķinu par iespējamo kompensācijas kārtībā Latvijā pārdodamo zāļu un medicīnisko ierīču daudzumu un prognozējamo apgrozījumu;

16.2 3. informāciju par zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu attiecīgajā valūtā un latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam iesnieguma iesniegšanas dienā visās tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās attiecīgās zāles vai medicīniskās ierīces tiek realizētas.";

1.16. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Iesniedzējs nekavējoties informē Zāļu cenu valsts aģentūru, ja ir mainīts kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis.";

1.17. izteikt 21.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja iesniedzējs ir jau samaksājis par iesnieguma izskatīšanu vai par zāļu vai medicīnisko ierīču uzturēšanu kompensējamo zāļu sarakstā, izdevumi viņam netiek atmaksāti.";

1.18. svītrot 32.punkta ievaddaļā vārdus "savstarpēji aizvietojamas";

1.19. svītrot 32.1.apakšpunktā vārdus "lietošanas indikāciju un";

1.20. izteikt 32.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. zāļu farmakoterapeitiskās grupas (trīs-piecas zīmes ATC/DDD kla­sifikācijā) ietvaros, ja:

32.2.1. zālēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte vienas un tās pašas šo noteikumu 1.pielikumā minētās slimības ārstēšanai;

32.2.2. nav klīniski nozīmīgu atšķirību, ņemot vērā klīnisko pētījumu datus, terapeitisko efektivitāti un blakusparādības;";

1.21. papildināt 32.3.apakšpunktu aiz vārdiem "zāļu vispārīgie nosaukumi" ar vārdiem "vai līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu vispārīgie nosaukumi";

1.22. izteikt 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"33. Zāles A sarakstā grupē līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupās, ņemot vērā zāļu formu, zāļu stiprumu, kā arī iepakojuma lieluma atbilstību ārstēšanas kursam. Zāles, kas paredzētas terapijas uzsākšanai vai devas titrācijai (pakāpeniska zāļu devas samazināšana vai palielināšana), tiek grupētas vienā grupā ar tuvākā stipruma zālēm.

34. Medicīniskās ierīces A sarakstā grupē, ņemot vērā to lietošanas veidu.";

1.23. izteikt 35.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Katrai A sarakstā iekļautajai zāļu vai medicīnisko ierīču grupai tiek aprēķināta references cena, kas ir līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes grupas lētāko zāļu vai lētākās medicīniskās ierīces aptiekas cena.";

1.24. aizstāt 36.2.apakšpunktā vārdus "savstarpēji aizvietojamās" ar vārdiem "līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes";

1.25. papildināt 36.7.apakšpunktu aiz vārdiem "zāļu vispārīgā nosaukuma" ar vārdiem "vai līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu vispārīgā nosaukuma";

1.26. izteikt 38.punkta ievaddaļu un 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38. Zāļu cenu valsts aģentūra pārskata A sarakstā iekļauto zāļu un medi­cīnisko ierīču references cenu vai kompensācijas bāzes cenu, pamatojoties uz:

38.1. iesniedzēja iesniegumu, kam pievienoti šo noteikumu 16.2 punktā minētie dokumenti un informācija;";

1.27. papildināt noteikumus ar 38.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"38.5. references cenas aprēķināšanai veikto zāļu grupēšanu.";

1.28. papildināt IV nodaļu ar 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Ja iesniedzējs piesaka pazemināt A sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu, nosakot to zemāku par attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču cenu, vai iekļaut sarakstā jaunas references zāles vai medicīniskās ierīces, šo zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu.";

1.29. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Zāles iekļauj B sarakstā, ja papildus šo noteikumu 23.punktā minētajiem kritērijiem to cena ir pamatota ar farmakoekonomisko aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajām zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijām un kurā aprēķinātas izmaksas par vienu papildus iegūtu terapeitiskās efektivitātes rezultāta vienību (izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients), kā arī pierādīta zāļu izmaksu efektivitāte veselības aprūpes sistēmā kopumā vai noteiktai pacientu grupai.";

1.30. izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. ir saņemts iesniedzēja iesniegums, kam pievienoti šo noteikumu 16.2 punktā minētie dokumenti un informācija;";

1.31. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Zāļu cenu valsts aģentūra pieņem lēmumu par B sarakstā esošo zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu A sarakstā, ja ir pieņemts lēmums par līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes jauna zāļu nosaukuma, zāļu vispārīgā nosaukuma vai jaunu vienāda lietošanas veida medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā.";

1.32. izteikt 46.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Zāles un medicīniskās ierīces iekļauj C sarakstā, ja iesniedzējs kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem ne mazāk kā 10 % apmērā no šo noteikumu 47.1.apakšpunktā noteiktā pacientu skaita vai prognozējamā zāļu vai medicīnisko ierīču apgrozījuma zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros un ja tās atbilst šo noteikumu 6.3.apakšpunktā, 39. un 41.punktā minētajiem nosacīju­miem un šādiem kritērijiem:";

1.33. papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Zāļu cenu valsts aģentūrai ir tiesības pieņemt lēmumu par C sarakstā esošo zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu A sarakstā, ja ir saņemts iesniegums par līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu vai vienāda lietošanas veida medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un šo zāļu vai medicīnisko ierīču izmaksas vienam pacientam gadā nepārsniedz 3000 latu.";

1.34. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Zāļu cenu valsts aģentūrai ir tiesības pārskatīt C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu vai kompensācijas nosacījumus, ja Zāļu cenu valsts aģentūras rīcībā ir informācija par šo zāļu un medicīnisko ierīču cenu izmaiņām citās valstīs.";

1.35. izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Lēmumu par kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu pieņem saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kritērijiem, kā arī pamatojoties uz:

56.1. publicētu zāļu klīnisko pētījumu rezultātu analīzi;

56.2. ietekmes izvērtēšanu uz kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;

56.3. farmakoekonomisko aprēķinu izvērtēšanas rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajām zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijām un kuros ir aprēķinātas izmaksas par vienu papildus iegūtu terapeitiskās efektivitātes rezultāta vienību (izmaksu efektivitātes pieauguma koeficients), kā arī pierādītu zāļu izmaksu efektivitāti, ārstējot noteiktu slimību vai pacientu mērķa grupu.";

1.36. papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Lēmumu par medicīnisko ierīču kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu pieņem saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un kritērijiem, kā arī ņemot vērā iesniegto pamatojumu kompensācijas nosacījumu pārskatīšanai un izvērtējot ietekmi uz kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.";

1.37. izteikt 57.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanas termiņš (laikposms, kurā zāles vai medicīniskās ierīces ir kompensējamo zāļu sarakstā), ja zāles vai medicīniskās ierīces tiek iekļautas uz noteiktu laiku;";

1.38. izteikt 57.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.5. lēmuma spēkā stāšanās laiks.";

1.39. izteikt 58.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.2. pacientu skaits kalendāra gadā, kam vienlaikus izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi sedz iesniedzējs no saviem līdzekļiem (iesniedzējs zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē līdz ārstniecības iestādes - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" - vadītāja apstiprināta attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmumā norādītā termiņa beigām).";

1.40. izteikt 59., 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"59. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, pamatojoties uz Zāļu cenu valsts aģentūras lēmumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā, 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas no Zāļu cenu valsts aģentūras sagatavo un noslēdz līgumu ar iesniedzēju par konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču daudzuma piegādi bez maksas ārstniecības iestādei, ar kuru Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra ir noslēgusi līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

60. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59.punktā noteiktā līguma noslēgšanas ar iesniedzēju informē par to Zāļu cenu valsts aģentūru. Zāļu cenu valsts aģentūra lēmumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Zāļu cenu valsts aģentūras lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā stājas spēkā tā publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

61. Konkrētu slimību ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces kompensējamo zāļu sarakstā iekļauj uz nenoteiktu laiku (izņemot gadījumus, ja iekļaušanas termiņš jau sākotnēji tiek noteikts) līdz lēmuma pieņemšanai par zāļu vai medicīnisko ierīču svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta.";

1.41. papildināt noteikumus ar 61.1 un 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Zāļu cenu valsts aģentūra izvērtē kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas nosacījumus un pieņem lēmumu par zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, pamatojoties uz zāļu vai medicīnisko ierīču klīniskās un ekonomiskās efektivitātes novērtējumu, kā arī ietekmes izvērtēšanu uz kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

61.2 Zāļu cenu valsts aģentūrai ir tiesības:

61.2 1. atkārtoti vērtēt kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kritērijiem. Ja Zāļu cenu valsts aģentūra konstatē zāļu vai medicīnisko ierīču neatbilstību šiem noteikumiem, tā nosūta iesniedzējam brīdinājumu;

61.2 2. iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā zāles un medicīniskās ierīces uz noteiktu laiku.";

1.42. izteikt 62.punkta ievaddaļu un 62.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62. Zāļu cenu valsts aģentūra kompensējamo zāļu sarakstā zāles vai medicīniskās ierīces neiekļauj un kompensācijas nosacījumus pēc iesniedzēja iniciatīvas nepārskata, ja:

62.1. zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā vai kompensācijas nosacījumu pārskatīšana neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kritērijiem;";

1.43. papildināt noteikumus ar 62.1 un 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā (zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu un svītrošanu, kompensācijas nosacījumu pārskatīšanu, kompensācijas bāzes cenas un references cenas pārskatīšanu) Zāļu cenu valsts aģentūra veic divas reizes gadā - uz 1.janvāri un 1.jūliju.

62.2 Lai kompensācijas bāzes cenu pārskatītu pēc iesniedzēja iniciatīvas, iesniegums kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai jāiesniedz līdz 15.oktobrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1.janvāri) vai 15.aprīlim (ja izmaiņas paredzamas ar 1.jūliju).";

1.44. izteikt 63.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.6. iesniedzējs nepilda šo noteikumu 57.punktā minētā lēmuma nosacījumus, šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minēto nosacījumu vai šo noteikumu 59.punktā minētā ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru noslēgtā līguma nosacījumus;";

1.45. papildināt noteikumus ar 63.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"63.7. iesniedzējs mēneša laikā pēc šo noteikumu 61.2 1.apakšpunktā minētā Zāļu cenu valsts aģentūras brīdinājuma nosūtīšanas nav iesniedzis iesniegumu neatbilstības novēršanai.";

1.46. izteikt 67.punkta ievaddaļu un 67.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67. Lai uzsāktu C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanu pēc šo noteikumu 59.punktā minētā līguma spēkā stāšanās:

67.1. ārstniecības iestādes - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" - vadītāja apstiprināts attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilijs pieņem lēmumu par konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētajam pacientam, lēmumā norādot diagnozi, diagnozes kodu saskaņā ar SSK klasifikāciju, zāļu nosaukumu, formu un stiprumu vai medicīniskās ierīces veidu, zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamības pamatojumu un ieteicamo ārstēšanas kursa ilgumu atbilstoši konkrētās slimības ārstēšanas shēmām vai starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām, kā arī zāļu vietu attiecīgās slimības ārstēšanas shēmā;";

1.47. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Iesniedzējs no saviem līdzekļiem sedz izdevumus katram otrajam pacientam, līdz tiek sasniegts Zāļu cenu valsts aģentūras lēmumā norādītais pacientu skaits, kuram izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi sedz iesniedzējs no saviem līdzekļiem saskaņā ar šo noteikumu 58.2.apakšpunktu. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra pēc attiecīgā konsilija lēmuma reģistrēšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot ārstniecības iestādi, kurai iesniedzējs piegādā zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noslēgtajam līgumam.";

1.48. izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra uzskaita visus ārstu konsiliju lēmumus, kas saņemti par C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību, un norāda:";

1.49. izteikt 70.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja pacients pārtraucis attiecīgo zāļu lietošanu vai medicīnisko ierīču izmantošanu vai saņēmis pilnu ārstēšanas kursu, konkrētā ārstniecības iestāde 10 dienu laikā pēc zāļu lietošanas vai medicīnisko ierīču izmantošanas pārtraukšanas par to informē Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru.";

1.50. izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Atbilstoši šo noteikumu 79.punktam aprēķināto ārstu specialitātē prognozēto ambulatoro apmeklējumu skaitu Veselības norēķinu centrs saskaņo ar Veselības ekonomikas institūtu.";

1.51. izteikt 97.punktu šādā redakcijā:

"97. Veselības norēķinu centrs ir tiesīgs pieprasīt Veselības ekonomikas institūta atzinumu par šo noteikumu 92.punktā minētajā konsilija lēmumā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču izvēles pamatojumu. Veselības ekonomikas institūts atzinumu sniedz 14 dienu laikā pēc Veselības norēķinu centra pieprasījuma saņemšanas.";

1.52. izteikt 102.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.5. saskaņā ar šo noteikumu 97.punktu Veselības ekonomikas institūts ir sniedzis atzinumu, ka zāļu vai medicīnisko ierīču izvēle nav pamatota;";

1.53. svītrot 106.punktu;

1.54. papildināt 1.pielikumu ar 10.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.4. Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija

10.4.1.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar infekcijas vai parazitāru slimību

B20.0-B20.9

100

10.4.2.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar ļaundabīgu audzēju

B21.0-B21.3; B21.7-B21.9

100

10.4.3.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citu precizētu slimību izpausmi

B22.0-B22.2; B22.7

100

10.4.4.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citām izpausmēm

B23.0-B23.2; B23.8

100

10.4.5.

Neprecizēta humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija

B24

100

"

 1.55. papildināt 1.pielikumu ar 16.5. un 16.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5.

Iespēja inficēties un kontakts ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV)

Z20.6

100

16.6.

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV)

Z21

100

"

 1.56. svītrot 7.pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.1., 1.50., 1.51. un 1.52.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

3. Šo noteikumu 1.54. un 1.55.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

4. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 967Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196792
01.09.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"