Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.54

2009.gada 25.augustā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Iebildumi par Ministru kabineta sēdes protokolu

1.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējamajiem risinājumiem, vienkāršojot ar internetbankas starpniecību par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikto maksājumu atzīšanu""

TA-2069

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā Nr.53 36.§ un izteikt to šādā redakcijā:

"1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Ministrijām (par ministriju un to padotības iestādēm) un citām centrālajām valsts iestādēm veikt ietekmes uz valsts budžetu izvērtējumu par informatīvajā ziņojumā sniegtā risinājuma ieviešanas izmaksām, sniedzot maksas pakalpojumus vai iekasējot valsts budžeta maksājumus (izņemot nodokļus) Latvijas Republikas teritorijā, un divu mēnešu laikā iesniegt Finanšu ministrijā. Informāciju sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcijas Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība" IV nodaļu par anotācijas III sadaļas aizpildīšanu. Anotācijas III sadaļas 5.punktā norāda detalizētu vienreizējo un pastāvīgo izmaksu pamatojumu, bet anotācijas III sadaļas 6.punktā norāda citu papildus informāciju, tajā skaitā ietver norādi par Sistēmas risinājuma izmantošanu (tiešsaistes datu apmaiņa vai maksājumu datu informācijas pieprasīšana izmantojot Sistēmas lietotāju saskarni).

 3. Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc šī protokollēmuma 2.punktā noteiktās informācijas saņemšanas to apkopot un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atbalstītā risinājuma precizēto ietekmes uz valsts budžetu aprēķinu un finansēšanas iespējām.

 4. Finanšu ministrijai sagatavot un vienlaikus ar 2010.gada budžeta likumprojektu iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamo grozījumu Likumā par budžetu un finanšu vadību projektu.

5. Priekšlikumu par nepieciešamo budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā piedāvātā risinājuma ieviešanai skatīt kārtējā gada budžeta likumprojekta kontekstā.

 6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konkrētus risinājumus, kā pārejas periodā līdz attiecīgo normatīvo aktu pieņemšanai un nepieciešamo tehnisko risinājumu īstenošanai vienkāršot ar internetbankas starpniecību par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veikto maksājumu atzīšanu."

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2.§

Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu"

TA-2918

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību (turpmāk - nolīgums), projekta parakstīšanu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku N.Popenu parakstīt nolīgumu.

4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt nolīgumu un precizēto likumprojektu Valsts kancelejai.

5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-2518

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""

TA-2520

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 5"

TA-3166

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Bulduru prospektā 5, Jūrmalā nodošanu privatizācijai" un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma privatizācijas fonda slēgšanu"

TA-2811

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Likumprojekts "Maksājumu pakalpojumu likums"

TA-2927

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

8.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 21.§) "Par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu" izpildi

TA-2777

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 21.§) "Par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu" 3.1.apakšpunktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

 

 

9.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 36.§) "Par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles rīcības plāna 2009.gadam izstrādi" izpildi

TA-2591

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 36.§) "Par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles rīcības plāna 2009.gadam izstrādi" 2.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas-Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju"

TA-2776

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1827

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1018 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni""

TA-2851

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība""

TA-2850

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

TA-2409

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt ministrijām piešķirto līdzekļu ietvaros.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""

TA-2801

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Informatīvais ziņojums par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījumu" izpildi

TA-2973

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Informatīvais ziņojums par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījumu" izpildi, atzīt, ka protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.

 

17.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2960

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.434 "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2969

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2967

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.726 "Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības""

TA-2612

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1656

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22.§

Noteikumu projekts "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"

TA-2104

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 3.punktu atbilstoši Latvijas Darba devēju konfederācijas iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par R.Arāju"

TA-2911

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā"

TA-2929

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, R.Vējonis, K.Gerhards, E.Grēns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju papildināt rīkojuma projekta 4. punktu attiecībā par ārstniecības līdzekļiem un 5.punktu attiecībā par transporta resursiem un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2443

______________________________________________________

(E.Repše, Z.Medne, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799

______________________________________________________

(E.Repše, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar likumprojekta anotācijas VI sadaļā minētajām organizācijām atkārtoti izvērtēt likumprojektu. Ja minēto organizāciju atzinums ir pozitīvs, projektu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē, bet viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - Ministru kabineta komitejas 2009.gada 31.augusta sēdē.

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773

______________________________________________________

(E.Repše, J.Stinka, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 26.paragrāfu.

 

 

28.§

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771

______________________________________________________

(E.Repše, J.Stinka, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 26.paragrāfu.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2841

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošana nodrošināma likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija 2010.gada valsts budžeta līdzekļus 1 200 000 latu apmērā novirza no valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammas 33.02.00 "Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana" (valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" finansēšana) apakšprogrammai 33.03.00 "Medikamentu apmaksāšana".

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.626 "Noteikumi par Zāļu cenu valsts aģentūras publisko pakalpojumu cenrādi""

TA-2842

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

31.§

Informatīvais ziņojums par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam īstenošanu

TA-2825

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju sagatavot un iekšlietu ministrei līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles programmas projektu 2010.-2013.gadam.

 

 

32.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu pārcelšanu

TA-2678

______________________________________________________

(L.Vītola, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma V sadaļā "Priekšlikumi turpmākai rīcībai" ietvertā otrā priekšlikuma A apakšpriekšlikumu par turpmāko rīcību saistībā ar darbdienu pārcelšanu.

3. Labklājības ministram iesniegt Saeimā uz otro lasījumu likumprojektam "Grozījumi Darba likumā" (Nr.1181/Lp9) šādus priekšlikumus grozījumiem Darba likuma 133., 136. un 143.pantā:

3.1. papildināt Darba likuma 133.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta finansējamu institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu izdod par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.";

3.2. papildināt Darba likuma 136.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.";

3.3. papildināt Darba likuma 143.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja darba devējs vienu darba dienu, kas iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros, nedēļas atpūtas laika ilgums nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.".

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

33.§

Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam projekts

TA-1869

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§

Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.-2013.gadam projekts

TA-2323

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

35.§

Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009.-2013.gadam projekts

TA-806

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu attiecībā uz norādēm par jau izpildītajiem uzdevumiem un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""

TA-2947

______________________________________________________

(S.Gulbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""

TA-2946

______________________________________________________

(S.Gulbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""

TA-2938

______________________________________________________

(S.Gulbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Informatīvais ziņojums "Par Valsts kancelejas pārziņā esošajām Eiropas Sociālā fonda aktivitātēm"

TA-2999

______________________________________________________

(S.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt ziņojumā ietverto priekšlikumu par Eiropas Sociālā fonda finansējuma pārdali Valsts kancelejas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros - 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" ietvaros atlikušo finansējumu pēc līgumu noslēgšanas novirzīt 1.5.1.3.2.apakšaktivitātei "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", kur finansējuma saņēmēji ir arī pašvaldības un plānošanas reģioni.

3. Noteikt, ka ar iesniegto informatīvo ziņojumu ir izpildīts Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes protokola Nr. 25 37.§ "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī" 1.28.apakšpunktā Valsts kancelejai noteiktais uzdevums.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība""

TA-237

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība""

TA-2943

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

TA-2896

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

43.§

Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumu lietā Nr.2008-47-01

TA-2921

______________________________________________________

(S.Mertena, I.Sudare, V.Burkāns, M.Segliņš, I.Gratkovska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01 noteikto un sagatavot grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Finanšu ministram likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 2009.gada 1.oktobrim.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

44.§

Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu attīstību, kā arī iegūtajām zināšanām darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas procesā par projektu izmaksu mērķtiecību, līdzekļu efektīvu plānošanu un par lietderību veikt informāciju tehnoloģiju auditus projekta īstenošanas laikā"

TA-3013

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Buda, A.Kampars, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajai iestādei pārskatīt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopu un nepieciešamības gadījumā papildināt to ar izmaksu efektivitātes izvērtēšanas kritērijiem.

3. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā secināto un Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 47.§) "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī" 1.6. un 1.7.apakšpunktu, atbildīgajai iestādei trīs mēnešu laikā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" 1.pielikumā "Finansējuma sadalījums pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros" un Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu".

4. Atbildīgajai iestādei vismaz reizi gadā pārskatīt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanas progresu, 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros nozarēm pieejamā finansējuma atlikuma apjomu un nozaru jaunās prioritātes un nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu".

5. Gadījumā, ja tiešo valsts pārvaldes iestāžu, tām pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju reorganizācijas rezultātā 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta saistību pārņēmējs ir cita tiešā valsts pārvaldes iestāde, projekta saistību pārņēmējam precizēt projektu atbilstoši reālajai situācijai un vajadzībām.

6. Atbildīgajai iestādei nedēļas laikā sniegt informāciju Finanšu ministrijai par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdē 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošanai 2009.gadā piešķirtā finansējuma sadalījumu pa projektiem.

7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram:

7.1. līdz 2009.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par visām valsts informācijas sistēmām, kā arī priekšlikumus par valsts informācijas sistēmu attīstību, tai skaitā, datu savstarpējās apmaiņas un datu apmaiņas elektronisko pakalpojumu darbības nodrošināšanai uzlabošanas iespējām valsts pārvaldē un tam nepieciešamo finansējumu;

7.2. iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 56.§) "Par droša elektroniskā paraksta pilnīgas ieviešanas iespējām valsts pārvaldē" 6.3.apakšpunktā doto uzdevumu, papildināt to ar informāciju par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās kopumā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Noteikumu projekts "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

TA-2883

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2009.gada 15.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"", paredzot, ka Veselības ministrija no Medicīnas profesionālās izglītības centra pārņem rezidentūras finansēšanu.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

46.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

TA-2253

______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam nodrošināt standartam LVS ISO 5667-11:1993 "Ūdens kvalitāte - Paraugu ņemšana - 11.daļa: Norādījumi gruntsūdeņu paraugu ņemšanai" tulkojumu valsts valodā un informēt par to Valsts kanceleju.

3. Ekonomikas ministrijai līdz 2009.gada 1.oktobrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā", kurā paredzēt, ka standartu tulkošanas izmaksas sedz no attiecīgās atbildīgās ministrijas budžeta līdzekļiem.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5. aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-3033

______________________________________________________

(U.Augulis, A.Ūbelis, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 1.oktobrim izstrādāt metodiku par kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu, saskaņot to ar Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt informācijai Ministru kabinetā.

3. Labklājības ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās metodikas izstrādāšanas divu mēnešu laikā izstrādāt metodiku par kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu piemērošanu 1.3.1.5.aktivitātē ""Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" un iesniegt to Finanšu ministrijā.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību investīciju projektu vērtēšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem"

TA-3011

______________________________________________________

(I.Buda, E.Repše, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā", nosakot kārtību, kādā tiks veikta pašvaldību investīciju projektu vērtēšana mērķdotāciju saņemšanai no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju divu nedēļu laikā izvērtēt, kādā stadijā ir 2009.gadā aizsāktie projekti, kuriem var būt nepieciešams finansējums 2010.gadā, sagatavot attiecīgus priekšlikumus un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā sēdē.

 

 

49.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.marta rīkojumā Nr.144 "Par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" pamatkapitāla palielināšanu""

TA-3001, B-2373-jur

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā"

TA-3032

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

51.§

Rīkojuma projekts "Par Ē.Baranovski"

TA-3044

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3049

______________________________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3051

______________________________________________________

(M.Gruškevics, T.Koķe, E.Repše, M.Segliņš, B.Bāne, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"

TA-3053

______________________________________________________

(E.Repše, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas"

TA-3057

______________________________________________________

(A.Tiknuss, K.Gerhards, E.Zalāns, E.Repše, M.Segliņš, M.Riekstiņš, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot 8.1.apakšpunktu; tehniski precizēt 2.2.4.apakšpunktu; 2.punktā paredzēt, ka tiek dubultotas visas nodrošinājuma summas; papildināt 2.1.apakšpunktu, paredzot iemaksu 5000 latu apmērā, ja piedāvātā līgumcena ir no 1 miljona līdz 10 miljoniem latu, un iemaksu 10000 latu apmērā, ja piedāvātā līgumcena ir lielāka par 10 miljoniem latu; papildināt 2.2.apakšpunktu ar līgumcenas robežu līdz 5 miljoniem latu. Precizēto projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 15.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par noteikumu īstenošanas rezultātiem.

5. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis arī par dubultoto nodrošinājuma summu apmēru.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

56.§

Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministru un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-2901-DV

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atcelt noteikumu projektam un protokollēmuma projektam statusu "Dienesta vajadzībām".

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā pulkvežleitnantu Ēriku Nagli parakstīt pievienošanās protokolu.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju un Spānijas Karalistes Aizsardzības ministru par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-2868-DV

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atcelt noteikumu projektam statusu "Dienesta vajadzībām".

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot Latvijas nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā pulkvežleitnantu Ēriku Nagli parakstīt pievienošanās protokolu.

 

 

58.§

Par papildu informāciju Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01

TA-2794

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01.

 2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu informāciju Satversmes tiesai.

 

 

59.§

Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai

TA-2775

______________________________________________________

(L.Dilba, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr.C27177709.

 

 

60.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-2979

______________________________________________________

(E.Repše, R.Paņko, I.Gailīte, M.Brencis, D.Lagzdiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtajā informatīvo ziņojumā iekļauto priekšlikumu par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu par 43,29 milj. latu, līdzekļus gūstot no informatīvā ziņojuma 1.sadaļā minētajām programmām.

2. Ņemot vērā sēdes laikā sniegto informāciju un izteiktos viedokļus, Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu jautājumā par pamatojumu bankas pamatkapitāla palielināšanai, ievērojot Eiropas Kopienas konkurenci regulējošās normas, un iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

61.§

Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-2978

______________________________________________________

(E.Repše, R.Paņko, I.Gailīte, M.Brencis, D.Lagzdiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai par 43,29 milj. latu tiek gūti no informatīvā ziņojuma (šī protokola 60.paragrāfs) 1.sadaļā minētajām programmām, kā arī, ņemot vērā sēdes laikā sniegto informāciju un izteiktos viedokļus, precizēt rīkojuma projekta anotāciju jautājumā par pamatojumu bankas pamatkapitāla palielināšanai, ievērojot Eiropas Kopienas konkurenci regulējošās normas, un precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.30

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 54Pieņemts: 25.08.2009.
196713
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"