Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Labots ar Konkurences padomes 20.11.2009. lēmumu Nr.48 (Latvijas Vēstnesis Nr.190(4176))

Konkurences padomes lēmums Nr.25

Rīgā 2009.gada 19.augustā (prot. Nr.32, 2.§)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr.1540/09/10/6

Par AAS "Gjensidige Baltic" un "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" apvienošanosKonkurences padome 28.07.2009. saņēma AAS "Gjensidige Baltic" un "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" ziņojumu par apvienošanos (turpmāk tekstā - Ziņojums), AAS "Gjensidige Baltic" iegūstot izšķirošu ietekmi "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)".

Iepazīstoties ar Ziņojumu un tam pievienotajiem dokumentiem, Konkurences padome konstatēja, ka ir pilnībā izpildītas Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (turpmāk tekstā - Noteikumi) prasības un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta pirmajai daļai pilna Ziņojuma iesniegšanas datums ir 2009.gada 28.jūlijs.

"Gjensidige Baltic" ir apdrošināšanas akciju sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003210451, tās juridiskā adrese - Brīvības iela 39, LV-1010, Rīga.

"Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" ir apdrošināšanas sabiedrība, kura reģistrēta Zviedrijas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 516406-0609, tās juridiskā adrese - Tegeluddsvägen 11-13, SE-106 50, Stokholma.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un papildus iegūto informāciju, Konkurences padome  

konstatēja:

1. Apvienošanās dalībnieki

AB "Gjensidige Forsikring" ir tieša izšķiroša ietekme AAS "Gjensidige Baltic". AAS "Gjensidige Baltic" ir tieša izšķiroša ietekme AAS "Gjensidige Baltic" Alūksnes filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Baldones filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Balvu filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Brīvības gatves filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Cēsu filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Daugavpils filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Dobeles filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Jēkabpils filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Jelgavas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Krāslavas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Kuldīgas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Liepājas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Limbažu filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Ludzas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Madonas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Matīsa filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Ogres filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Pārdaugavas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Pērnavas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Preiļu filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Raganas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Rēzeknes filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Saldus filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Talsu filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Teikas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Tukuma filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Valmieras filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Ventspils filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Bauskas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Valkas filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Aizkraukles filiālē, AAS "Gjensidige Baltic" Gulbenes filiālē (turpmāk tekstā visi kopā - Gjensidige grupa). Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē visas iepriekš uzskaitītās komercsabiedrības uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku.

AAS "Gjensidige Baltic" ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci nodarboties ar vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/227), dzelzceļa transporta apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/229), kravu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/232), dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/228), kredītu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/233), galvojumu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/226), gaisakuģu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/224), gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/225), nelaimes gadījumu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/236), veselības apdrošināšanu (apdrošināšana pret slimībām) (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/240), palīdzības apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/237), sauszemes transporta apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/239), sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/238), īpašuma apdrošināšanu pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot uguni, eksploziju, atomenerģiju, zemes iegrimšanu un citas stihijas) (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/230), īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot sauszemes transportam, dzelzceļa transportam, gaisakuģiem, kuģiem un kravām, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas) (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/231), kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/235), kuģu apdrošināšanu (2008.gada 10.janvāra licence Nr.06.07.04.056/234).

Atbilstoši statūtiem AAS "Gjensidige Baltic" ir šādi darbības veidi: apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu (NACE 66.03); apdrošināšana un pensiju finansēšana (NACE 66.0); apdrošināšanu un pensiju finansēšanu papildinoša darbība (NACE 67.20); finanšu starpniecība (NACE 65.2); tirgus un sabiedriskās domas izpēte (NACE 74.13); konsultēšana komercdarbībā un vadzinībā (NACE 74.14); operācijas ar savu nekustamo īpašumu (NACE 70.1); sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE 70.12); sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (NACE 70.20); juridiskā darbība (NACE 74.11); izmeklēšana un drošības pasākumi (NACE 74.6); cita veida komercdarbība, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un kompānijas statūtiem.

AAS "Gjensidige Baltic" nav plānojusi mainīt darbības veidus.

Zviedrijā reģistrētajai "Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (PUBL)" ir tieša izšķiroša ietekme "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)". "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" ir tieša izšķiroša ietekme "Nordicia Apdrošināšana", kas ir Latvijas Komercreģistrā reģistrētā "Länsförsäkringar International För­säkrings­aktiebolag (PUBL)" filiāle. Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē visas iepriekš uzskaitītās komercsabiedrības uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku.

"Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" ir saņēmusi Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestādes licenci nodarboties ar uzņēmuma statūtos minētajiem apdrošināšanas veidiem: nelaimes gadījumu un medicīniskā apdrošināšana; transportlīdzekļu apdrošināšana; kravu transportlīdzekļu apdrošināšana; apdrošināšana pret ugunsgrēku un citu īpašumam nodarīto kaitējumu; kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; citu finansiālo zaudējumu apdrošināšana; juridisko pakalpojumu izmaksu apdrošināšana; palīdzības apdrošināšana. Savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" filiāle Latvijā "Nordicia Apdrošināšana" sniedz tikai īpašuma apdrošināšanas, sauszemes transporta apdrošināšanas, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu. "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" pēc apvienošanās darījuma nav plānojusi mainīt (paplašināt) darbības veidus Latvijas Republikas teritorijā.  

2. Apvienošanās veids

Saskaņā ar 2009.gada 1.jūlijā noslēgto daļu pirkuma līgumu starp "Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (PUBL)" un AAS "Gjensidige Baltic" apvienošanās paredzēta, AAS "Gjensidige Baltic" iegādājoties 100% "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" daļu no "Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (PUBL)". Līguma spēkā stāšanās termiņš ir atkarīgs no pozitīva Konkurences padomes lēmuma saņemšanas.

"Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" tiks pilnībā integrēta Gjensidige grupā.

Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka tirgus dalībnieku apvienošanās ir: "(..) tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku (..)."

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu darījums starp "Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (PUBL)" un AAS "Gjensidige Baltic" ir uzskatāms par tirgus dalībnieku apvienošanos.

3. Ziņojuma iesniegšanas pienākums

Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikts, ka "Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu. Ziņojumu neiesniedz, ja viena no diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz 1,5 miljonus latu".

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums, kas aprēķināts, ņemot vērā Noteikumu III sadaļu "Apgrozījuma aprēķināšana", 2008.finanšu gadā bija lielāks par 25 miljoniem latu (47 735 246 LVL). Abu tirgus dalībnieku apgrozījums 2008.finanšu gadā pārsniedza 1,5 miljonus latu - AAS "Gjensidige Baltic" - 45 882 684 LVL, savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" Latvijas filiāles "Nordicia Apdrošināšana" - 1 852 562 LVL.

Līdz ar to plānotās apvienošanās dalībniekiem bija jāiesniedz ziņojums Konkurences padomei.

4. Konkrētie tirgi un to izvērtējums

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Konkurences likuma 1.panta 5.punktā noteikts, ka konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Konkurences likuma 1.panta 3.punktā noteikts, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām.

4.1. Ziņojumā ir norādīts, ka AAS "Gjensidige Baltic" Latvijas Republikā darbojas kā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot šādus pakalpojumus: veselības apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana, sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana, gaisakuģu apdrošināšana, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kredītu apdrošināšana, dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana, kravu apdrošināšana, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, palīdzības apdrošināšana, galvojumu apdrošināšana, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuģu apdrošināšana, dzelzceļa transporta apdrošināšana. Savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" Latvijas filiāle "Nordicia Apdrošināšana" darbojas kā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot šādus pakalpojumus: īpašuma apdrošināšana, sauszemes transporta apdrošināšana, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

4.2. Ziņojumā tika norādīts, ka nedzīvības apdrošināšana veido atsevišķu konkrētās preces tirgu, un visi nedzīvības apdrošināšanas produkti ir jādefinē par piederošiem vienam konkrētās preces tirgum. Atsaucoties uz Eiropas Komisijas praksi1, Ziņojuma iesniedzējs norādīja, ka, vērtējot apdrošināšanas pakalpojumu no piegādātāja puses, dažādu risku apdrošināšanas nosacījumi ir samērā līdzīgi un lielākā daļa apdrošināšanas uzņēmumu darbojas vairāku risku veidu apdrošināšanā. Turklāt dažādie nedzīvības apdrošināšanas produkti pamatā tiek izplatīti pa tiem pašiem kanāliem. Apvienošanās dalībnieki kā konkrēto ģeogrāfisko tirgu norāda nacionālā mēroga tirgu, pamatojot savu viedokli ar Eiropas Komisijas praksi2.

Apvienošanās dalībnieki uzskata, ka nav nepieciešams definēt konkrētās preces tirgu atbilstoši apdrošināšanas riskiem, jo "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" daļu iegāde nerādīs un nenostiprinās dominējošo stāvokli nevienā konkrētajā tirgū, kā arī neietekmēs efektīvu konkurenci nedzīvības apdrošināšanas tirgū Latvijas Republikā.

4.3. Eiropas Komisijas lēmumos dzīvības apdrošināšanas tirgus tiek nodalīts no nedzīvības apdrošināšanas tirgus ar norādi, ka katrs no minētajiem tirgiem var būt noteikts šaurāk, ņemot par pamatu piedāvātos apdrošināšanas veidus pa riskiem, jo no patērētāja viedokļa nepastāv aizstājamības starp dažādiem apdrošināmajiem riskiem3. Vienlaicīgi Eiropas Komisija uzskata, ka nedzīvības apdrošināšanas tirgus pārsvarā ir nacionāla mēroga dēļ izveidotajiem nacionālajiem izplatīšanas kanāliem, izveidotās tirgus struktūras, nodokļu un regulēšanas sistēmas4.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Ziņojumā sniegto informāciju, Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā tiek ietekmēti šādi nedzīvības apdrošināšanas tirgi Latvijas Republikā:

1) īpašuma apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus;

2) sauszemes transporta apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus;

3) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus.

Vienlaicīgi Konkurences padome norāda, ka, pastāvot citiem faktiskajiem vai tiesiskajiem apstākļiem, konkrētie tirgi var būt definēti šaurāk.

4.4. Ziņojumā sniegtā informācija5 par nedzīvības apdrošināšanas tirgus lielumu pēc apgrozījuma (bruto parakstītās prēmijas) pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļota zemāk - tabulā Nr.1.

Tabula 1. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus pēc apgrozījuma

Apdrošinātājs

Bruto parakstītās prēmijas (latos)

Tirgus daļa pēc apgrozījuma (%)

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

Balta

43 974 441

54 202 732

61 020 475

24,3

20,1

20,0

Baltikums

13 188 840

16 232 544

19 590 281

7,3

6,0

6,4

Balva

11 069 260

24 581 381

21 356 762

6,1

9,1

7,0

BAN

5 994 601

12 514 061

13 257 968

3,3

4,6

4,3

BTA

40 498 518

65 006 764

73 067 060

22,4

24,1

23,9

Ergo Latvija

16 183 483

18 386 723

22 113 368

9,0

6,8

7,2

If Latvija

15 633 158

22 791 420

25 210 990

8,6

8,4

8,3

Lauto klubs

145 933

150 690

149 314

0,1

0,1

0,0

Gjensidige Baltic

19 607 095

37 244 092

45 882 684

10,8

13,8

15,0

RSK apdrošināšana

7 127 625

7 144 862

7 506 125

4

2,6

2,5

Seesam Latvia

7 360 234

11 839 567

14 530 602

4,1

4,4

4,8

Latvijas filiāle Nordicia Apdrošināšana6

0

0

1 852 562

0

0

0,6

Kopā

180 783 188

270 094 836

305 538 192

100

100

100

 Ziņojumā sniegtā informācija7 par nedzīvības apdrošināšanas tirgus lielumu pēc apjoma (pēc apdrošināšanas līgumu skaita) pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļota zemāk - tabulā Nr.2.

Tabula 2. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus pēc apjoma

Apdrošinātājs

Apdrošināšanas līgumu skaits

Tirgus daļa pēc apjoma (%)

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

Balta

523 016

482 056

536 690

20,1

15,4

16,4

Baltikums

483 616

472 915

577 239

18,6

15,2

17,7

Balva

298 987

418 017

350 672

11,5

13,4

10,7

BAN

31 068

138 621

125 913

1,2

4,5

3,9

BTA

612 170

757 576

709 619

23,5

24,4

21,7

Ergo Latvija

204 662

181 157

189 893

7,9

5,8

6

If Latvija

61 157

87 543

92 405

2,4

2,8

2,8

Lauto klubs

660

548

577

0

0

0

Gjensidige Baltic

246 146

425 501

509 026

9,5

13,7

15,6

RSK apdrošināšana

114 623

91 766

83 129

4,4

3,0

2,5

Seesam Latvia

23 710

54 937

85 390

0,9

1,8

2,6

Latvijas filiāle Nordicia Apdrošināšana8

0

0

4 455

0

0

0,1

Kopā

2 599 815

3 110 637

3 265 008

100

100

100

Izvērtējot tabulā Nr.1 un tabulā Nr.2 ietvertos datus par apdrošināšanas sabiedrību tirgus daļām 2008.gadā, secināms, ka neviena nedzīvības apdrošināšanas tirgus dalībnieka tirgus daļa nepārsniedz 25%. AAS "BTA" ir lielākā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība gan pēc bruto parakstītajām prēmijām (23,9%), gan pēc noslēgto apdrošināšanas līgumu skaita (21,7%) 2008.gadā. AAS "Gjensidige Baltic" ieņem trešo vietu pēc parakstīto prēmiju skaita (15%) un ceturto vietu pēc noslēgto apdrošināšanas līgumu skaita (15,6%). Nākamā (pēc AAS "Gjensidige Baltic") tirgus dalībnieka tirgus daļa pēc parakstīto prēmiju skaita ir 8,3% - AAS "If Latvija"; savukārt nākamā (pēc AAS "Gjensidige Baltic") tirgus dalībnieka tirgus daļa pēc parakstīto līgumu skaita ir 10,7% - AAS "BALVA".

Savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" filiāles Latvijā "Nordicia Apdrošināšana" tirgus daļa 2008.gadā gan pēc parakstīto prēmiju skaita, gan pēc parakstīto apdrošināšanas līgumu skaita bija mazāka par 1%.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļa kopējā nedzīvības apdrošināšanas tirgū palielināsies par mazāk nekā 1%.

Ziņojumā sniegtā informācija par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām pēc apgrozījuma pa atsevišķiem apdrošināšanas riskiem ir atspoguļota zemāk tabulā Nr.3 un tabulā Nr.49.

Tabula 3. AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļas pēc apgrozījuma

Apdrošināšanas veids

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

Bruto prēmijas (latos)

Tirgus daļa (%)

Bruto prēmijas (latos)

Tirgus daļa (%)

Bruto prēmijas (latos)

Tirgus daļa (%)

Sauszemes transporta apdrošināšana

10 074 464

14,7

18 519 643

17,4

16 304 081

16,1

Jūras apdrošināšana

84 485

23,7

82 126

26,0

79 113

24,5

Kravu apdrošināšana

60 020

2,3

86 012

3,1

88 506

3,1

Īpašuma apdrošināšana

2 235 370

7,5

1 404 513

3,5

4 934 196

10,6

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

428 514

7,5

653 371

8,5

748 655

9,0

Galvojumu apdrošināšana

51 187

3,0

148 757

6,5

218 600

8,4

Palīdzības apdrošināšana

273 438

6,6

388 757

7,1

386 272

6,6

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

114 975

3,5

190 687

4,6

233 460

5,5

OCTA

4 409 077

12,5

5 459 650

9,1

12 522 413

15,6

Citi apdrošināšanas pakalpojumi

1 568 206

-

4 654 602

-

3 099 036

-

Kopā

19 607 095

10,8

37 244 092

13,8

45 882 684

15,0

Tabulā Nr.4 "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" Latvijas filiāles "Nordicia Apdrošināšana" tirgus daļas pēc apgrozījuma

Apdrošināšanas veids

2006.gadā

2007.gadā

2008.gadā

Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%)
Sauszemes transporta apdrošināšana

0

0

0

0

1 705 337

3,7

Īpašuma apdrošināšana

0

0

0

0

66 667

0,1

OCTA

0

0

0

0

80 557

0,1

Kopā

0

0

0

0

1 852 561

0,6

Vērtējot Tabulā Nr.3 un Tabulā Nr.4 ietvertos datus par 2008.gadu, Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļa Latvijā sauszemes transporta apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū palielināsies par 3,7% un būs 19,8%; īpašuma apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū - par 0,1% un būs 10,7%; sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū - par 0,1% un būs 15,7%.

5. Apvienošanās izvērtēšana

Konkurences likuma 16.panta trešā daļa nosaka, ka "Konkurences padome ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Konkurences padome ir tiesīga atļaut šādu apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus, kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci". Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka "Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos".

Par galveno šķērsli ienākšanai konkrētajos tirgos var tikt uzskatīts Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā norādītais noteikums par licences saņemšanas nepieciešamību apdrošināšanas veikšanai (9.panta otrā daļa).

Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz licences likumā noteiktajiem apdrošināšanas veidiem. Tātad, lai uzsāktu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams saņemt licenci.

Savukārt, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētajām apdrošināšanas sabiedrībām (kurām ir izsniegta licence sniegt apdrošināšanas pakalpojumus) nav nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence, lai uzsāktu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā.

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem uz 2009.gada 31.martu10 Latvijā darbojas 11 nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības - "BALTA" (Dānija), "Baltijas Apdrošināšanas Nams", "Baltikums", "Balva", "BTA", "ERGO Latvia" (Vācija), "If Latvija" (Zviedrija), "Lauto klubs", "Gjensidige Baltic" (Norvēģija), "RSK apdrošināšanas AS", "Seesam Latvia" (Somija). Tāpat Latvijā darbojas sešas ārvalstu nedzīvības apdrošinātāju filiāles: "Euler Hermes Kreditversicherungs - AG" (Vācija), "Coface Austria Kreditversicherung AG filiāle" (Austrija), "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" filiāle "Nordicia Apdrošināšana" (Zviedrija), "Swedbank Varakindlustus AS" Latvijas filiāle (Igaunija), "Groupama Transport S.A." Latvijas filiāle "GT BALTICS" (Francija), AS "If Eesti Kindlustus" Latvijas filiāle (Igaunija).

No 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 31.martam saņemti 360 iesniegumi no 27 Eiropas Ekonomikas zonas valstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām par šajās valstīs licencēto apdrošinātāju vēlmi izmantot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu Latvijā11.

Atbilstoši Eiropas Komisijas pamatnostādnēm12 apvienošanās, kas to mazo tirgus daļu dēļ nevar negatīvi ietekmēt konkurenci konkrētajā tirgū, ir uzskatāmas par saderīgu ar kopējo tirgu. Par saderīgu ar kopējo tirgu ir uzskatāmas apvienošanās, kuru rezultātā neveidojas tirgus daļa lielāka par 25%. Ņemot vērā šī Lēmuma 4.punktu, apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa nevienā ietekmētajā tirgū, kā arī kopējā nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas tirgū nepārsniedz 25% slieksni.

Konkurences padome konstatē, ka apvienošanās rezultātā konkurence nedzīvības apdrošināšanas tirgū Latvijas Republikas teritorijā netiks negatīvi ietekmēta - konkurentu skaits konkrētajā tirgū ir pietiekams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci.

Līdz ar to Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence nevienā konkrētajā tirgū, kurā darbojas apvienošanas dalībnieki.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome  

nolēma:

atļaut AAS "Gjensidige Baltic" un "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" apvienošanos, kas paredzēta, AAS "Gjensidige Baltic" iegūstot izšķirošu ietekmi "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)".

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

________________________

1 Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.COMP/M.2676 - Sampo/Varma Sampo/If Holding/JV, 12.punkts (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2676_en.pdf ).

2 Turpat, 18.punkts.

3 Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.COMP/M.5347 - MAPFRE/ SALVADOR CAETANO/ JV'S, 18.punkts (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5347_20090420_20310_en.pdf); Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.COMP/M.2676 - Sampo/Varma Sampo/If Holding/JV (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/decisions/m2676_en.pdf).

4 Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.COMP/M.2676 - Sampo/Varma Sampo/If Holding/JV, 18.punkts (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2676_en.pdf ).

5 Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Ceturkšņa pārskati par 2006., 2007., 2008.gadu. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem un sabiedrībām (http://www.laa.lv/pub/?cmd=stat).

6 "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" nepublicētie dati.

7 Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Ceturkšņa pārskati par 2006., 2007., 2008.gadu. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem un sabiedrībām (http://www.laa.lv/pub/?cmd=stat).

8 "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" nepublicētie dati.

9 Aprēķinos tika izmantota publiski pieejamā informācija no Apdrošinātāju asociācijas mājas lapas (www.laa.lv).

10 http://www.fktk.lv/texts_files/08_200903_Apdr.xls - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa. Apdrošināšanas tirgus darbība 2009.gada 1.ceturksnī.

11 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapa. Apdrošināšanas tirgus darbība 2009.gada 1.ceturksnī - Vispārējā informācija (http://www.fktk.lv/texts_files/07_200903_Apdr_.doc).

12 Eiropas Komisijas Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrācijas kontroli // OV 031, 05.02.2004., 18.punkts.

Konkurences padomes priekšsēdētāja v.i. D.Rungēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirgus dalībnieku apvienošanos Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 25Pieņemts: 19.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 28.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
196683
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)