Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.571

Rīgā 2009.gada 24.augustā (prot. Nr.52 76.§)

Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 26.pantu pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus:

1.1. Veselības ministrijai budžeta apakšprogrammai 04.04.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projektu finansēšanai 3 019 341 lata apmērā (2 528 291 lats avansa maksājumiem, 491 050 latu atmaksai finansējuma saņēmējam), tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 2 613 216 latu un valsts budžeta finansējumam 406 125 latus;

1.2. Veselības ministrijai budžeta programmai 08.00.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā projekta "Ambulatorās nodaļas izveidošana Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā" finansēšanai 36 439 latu apmērā, tai skaitā valsts budžeta finansējumam 36 439 latus;

1.3. Tieslietu ministrijai budžeta programmai 50.00.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti" Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu ""Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana" finanšu-ekonomiskā pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde un darbinieku apmācība" un ""Olaines cietuma būvniecība un uzturēšana" konkursa dokumen­tācijas izstrāde un darbinieku apmācība" finansēšanai 119 888 latu apmērā, tai skaitā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumam 91 690 latu un valsts budžeta finansējumam 28 198 latus;

1.4. Tieslietu ministrijai budžeta programmai 51.00.00 "Šveices finansiālās palīdzības finansētie projekti" Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" finansēšanai 76 407 latu apmērā, tai skaitā Latvijas-Šveices sadarbības programmas finansējumam 64 946 latus un valsts budžeta finansējumam 11 461 latu;

1.5. Labklājības ministrijai jaunizveidotajai budžeta apakšprogrammai 05.63.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie pasākumi sociālo pakalpojumu jomā (2007-2013)" Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" finansēšanai 201 889 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 161 458 latus un valsts budžeta finansējumam 40 431 latu. Vienlaikus par Eiropas Savienības finansējumu paredzēt apropriāciju budžeta apakš­programmā 07.11.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007-2013)" konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.6. Labklājības ministrijai budžeta apakš­programmai 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā" finansēšanai 2 344 234 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 1 992 599 latus un valsts budžeta finansējumam 351 635 latus. Vienlaikus par Eiropas Savienības finansējumu 1 512 038 latu apmērā paredzēt apropriāciju budžeta apakšprogrammā 07.11.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007-2013)" konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.7. Labklājības ministrijai budžeta apakšprogrammai 21.02.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007-2013)" Eiropas Sociālā fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana" projekta "Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana" finansēšanai 122 211 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 103 881 latu un valsts budžeta finansējumam 18 330 latu;

1.8. Labklājības ministrijas padotībā esošajai Nodarbinātības valsts aģentūrai budžeta apakšprogrammā 07.11.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu (2007-2013)" paredzēt apropriāciju 367 189 latu apmērā konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.9. Zemkopības ministrijai budžeta apakš­programmai 29.05.00 "Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2007.-2013.gada plānošanas perioda pasākumu finansēšanai 12 000 000 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 9 000 000 latu un valsts budžeta finansējumam 3 000 000 latu;

1.10. Zemkopības ministrijas padotībā esošajam Lauku atbalsta dienestam budžeta apakšprogrammai 29.03.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 2007.-2013.gada plānošanas perioda veikto izdevumu atmaksai paredzēt apro­priāciju 13 582 latu apmērā konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.11. Zemkopības ministrijai budžeta apakšprogrammai 24.01.00 "Valsts meža resursu uzraudzība" 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projekta "Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā" finansēšanai 66 682 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 56 680 latu un valsts budžeta finansējumam 10 002 latus;

1.12. Zemkopības ministrijai budžeta apakšprogrammai 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projekta "Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma" finansēšanai 22 141 lata apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 18 820 latu un valsts budžeta finansējumam 3 321 latu;

1.13. Zemkopības ministrijai budžeta programmai 28.00.00 "Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru­menta finansētā projekta "Integrēto vides un meža ekonomisko kontu izstrāde Latvijā" finansēšanai 55 835 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumam 47 460 latu un valsts budžeta finansējumam 8 375 latus;

1.14. Ekonomikas ministrijai budžeta apakšprogrammai 27.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" finansē­šanai 13 844 050 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 11 085 634 latus un valsts budžeta finansējumam 2 758 416 latu, un 3.4.4.1.akti­vitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" finansēšanai 300 000 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 255 000 latu un valsts budžeta finansējumam 45 000 latu. Vienlaikus par Eiropas Savienības finansējumu paredzēt apropriāciju budžeta apakšprogrammā 27.07.00 "Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansē­jumu" 10 187 937 latu apmērā konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.15. Ekonomikas ministrijai budžeta apakšprogrammai 27.08.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.3.1.2.aktivitātes "Atbalsts pašno­darbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" finansēšanai 1 437 500 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 1 221 875 latus un valsts budžeta finansējumam 215 625 latus. Vienlaikus par Eiropas Savienības finansējumu paredzēt apropriāciju budžeta apakšprogrammā 27.09.00 "Atmaksa valsts pamat­budžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu" konsolidējamai pozīcijai - atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem;

1.16. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai budžeta apakš­programmai 26.02.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.gada finansējums" Eiropas Sociālā fonda (ESF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos" finansēšanai 517 920 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 440 232 latus un valsts budžeta finansējumam 77 688 latus;

1.17. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 24.02.00 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums" Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu "Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala adminis­trācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju/ENTERPLAN", "Ostu attīstība Kurzemes reģionā" un "Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaim­niekošanā" finansēšanai 126 703 latu apmērā, tai skaitā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējumam 100 882 latus un valsts budžeta finansējumam 25 821 latu;

1.18. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai budžeta apakš­programmai 23.02.00 "Eiropas teritoriālā sadarbība" 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas projekta "Baltijas jūras un Āzijas reģionu sadarbības virzieni globalizācijas kontekstā" finansēšanai 31 411 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 26 699 latus un valsts budžeta finansējumam 4 712 latu;

1.19. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai jaunizveidotajai budžeta apakšprogrammai 22.03.00 "Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekti" Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" finansēšanai 16 425 latu apmērā, tai skaitā Latvijas-Šveices sadarbības programmas finansējumam 12 584 latus un valsts budžeta finansējumam 3 841 latu.

2. Finanšu ministram izdot rīkojumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriāciju izmaiņām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 571Pieņemts: 24.08.2009.Stājas spēkā: 24.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 27.08.2009.
196591
24.08.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"