Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.951

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 25.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. attiecināmo izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 38. un 40.punktā, kā arī 37.1., 39.2. un 39.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;".

2. Izteikt 36.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;".

3. Izteikt 37.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.punktā minētajām personām, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu veselības pārbaudi;".

4. Papildināt noteikumus ar 37.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"37.4. nelaimes gadījumu darba prakses vietā apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai."

5. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver:

38.1. darba praktizēšanai nepieciešamā mazvērtīgā inventāra (priekšmeti, kuru vērtība ir līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes un inventāra nomas izmaksas. Projekta ietvaros šīs izmaksas izmanto šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Izmaksu nepieciešamību pamato ar darba prakses specifiku, un tās nedrīkst pārsniegt 12 procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

38.2. telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra, instrumentu un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām."

6. Izteikt 39.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) darba prakses vadītājam minimālās darba algas apmērā, ja īsteno šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un darba prakses vadītājs pārrauga ne mazāk kā 30 bezdarbnieku (pilna laika noslodze). Ja darba prakses vadītājs pārrauga mazāk nekā 30 bezdarbnieku, atlīdzības izmaksu apmēru aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam."

7. Svītrot 39.4. un 39.5.apakšpunktu.

8. Papildināt noteikumus ar 41.1.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"41.1.1 atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) vienam darba praktizēšanas vietu organizētājam katrā pašvaldībā, ko piešķir kā ikmēneša dotāciju 90 latu apmērā;".

9. Izteikt 44.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā un 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43.punktā vai neatbilst 38. un 40.punktā un 37.1., 37.3., 39.2., 39.3., 41.1.1 un 41.6.apakš­punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;".

10. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim."

11. Izteikt 53.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"53. Nepārsniedzot šo noteikumu 38. un 40.punktā un 37.1., 37.3., 39.2., 39.3., 41.1.1 un 41.6.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:".

12. Izteikt 53.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.4. izmaksu pārdali šo noteikumu 38.1., 38.2., 39.1., 39.2. un 39.3.apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros, nepārsniedzot 20 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;".

13. Izteikt 1.pielikuma 6.sadaļas 6.1. un 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

%

2009

2010

2011

2012

2013

20...

20...

Kopā

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100 %

Publiskais finansējums

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Attiecināmais cits publiskais finansējums13

Privātās attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Neatbilstoši veikti izdevumi 13.1

X

X

X

X

X

X

X

X

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..) + (8).

13 Piemēram, Kultūrkapitāla fonda finansējums.

13.1 Norāda projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktus izdevumus, par kuru atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL

Nr. p.k.

At­bilsto­šās aktivi­tātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas
nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

Neatbilstoši veikti izdevumi 17

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

X

1.

Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X

X

1.1.

X

1.2.

X

2.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas kopā

X

X

2.1.

X

2.2.

X

3.

Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X

X

3.1.

X

3.2.

X

3.3.

X

3.4.

4.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X

X

4.1.

X

4.2.

X

5.

Neparedzētās
izmaksas

X

X

Netiešās izmaksas:

X

X

6.

Projekta iesnieguma un pamatojuma dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

X

X

X

X

X

X

6.1.

X

X

X

X

X

X

6.2.

X

X

X

X

X

X

...

X

X

X

X

X

X

7.

Projekta administrēšanas izmaksas

X

X

X

X

X

X

7.1.

X

X

X

X

X

X

7.2.

X

X

X

X

X

X

...

X

X

X

X

X

X

KOPĀ

X

X

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.apakšpunktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Norāda vienības daudzumu katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros.

17 Norāda projekta īstenošanas laikā neatbilstoši veiktus izdevumus, par kuru atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums."

14. Izteikt 2.pielikuma 1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 38. un 40.punktā un šo noteikumu 37.1., 39.2. un 39.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 28.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 951Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 28.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 27.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196587
28.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"