Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2009.gada 11.augustā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""

TA-2204

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Militārā dienesta likuma 50.pantā, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam ierobežot Militārā dienesta likuma 50.pantā atrunāto pabalstu un kompensāciju izmaksu.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2525

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2523

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.254 "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Ganību dambī 26, nodošanu privatizācijai""

TA-2714

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Aizputes novadā, Kalvenes pagastā"

TA-2607

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju ar dārgmetāla izstrādājumiem personiskie zīmogi"

TA-1480

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspilī, Pils ielā 38, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2603

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Lielbrizule" Tukuma novada Sēmes pagastā pārdošanu"

TA-2702

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Dobelē, Zaļajā ielā 46, pārdošanu"

TA-2685

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rēzeknē, Varoņu ielā 33, pārdošanu"

TA-2684

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamās daļas Liepājā, Graudu ielā 42, pārdošanu"

TA-2727

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Zivju ielā 4/6, domājamo daļu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2703

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā"

TA-2094

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2.Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības likumā"

TA-2095

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2.Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""

TA-2506

______________________________________________________

(L.Mūrniece, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajiem priekšlikumiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu sniegšanas veidlapu saturu un formu"

TA-1887

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""

TA-2269

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-2688

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Rīkojuma projekts "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām"

TA-2401

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā"

TA-2602

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-2339

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"

TA-1813

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.77 "Kārtība, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

TA-1778

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu"

TA-1028

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85""

TA-428

______________________________________________________

(N.Freivalds, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas kopīgi precizēto noteikumu projektu, kurā iekļautas arī šī protokola 68.paragrāfā minētā tiesību akta projekta (TA-2870) normas.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai

2.Valsts aģentūrai "Lauksaimniecības datu centrs" un Lauku atbalsta dienestam līdz 2009.gada 1.septembrim nodrošināt autopārvadājumus kontrolējošām institūcijām pieeju to rīcībā esošajām datu bāzēm, lai nodrošinātu šo noteikumu prasību izpildi.

 

 

 

 

 

26.§

Likumprojekts "Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju"

TA-2704

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un konvenciju iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"

TA-2711

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2.Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4.Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

28.§

Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-2708

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

29.§

Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2705

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2.Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam attiecībā uz tehniskiem labojumiem un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4.Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

30.§

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2706

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2.Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4.Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

5.Tieslietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju līdz 2010.gada 1.februārim izvērtēt tiesiskos risinājumus, lai kriminālprocesā veicinātu lēmumu par lietisko pierādījumu un arestētās mantas nodošanu realizācijai un iznīcināšanai pieņemšanu, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos.

 

 

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu"

TA-2508

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.338 "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu""

TA-2787

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Tvaikoņu ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-2631

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""

TA-1465

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""

TA-1438

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides ministrijai, izstrādājot upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus, izvērtēt biedrības "Latvijas ezeri" iebildumu attiecībā uz kvalitātes prasībām ezeros, kas noteikti par prioritārajiem zivju ūdeņiem.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai""

TA-2425

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

TA-2426

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu"""

TA-2503

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""

TA-2513

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem, kā arī to aprites kārtību"

TA-2551

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.maija noteikumos Nr.358 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""

TA-2577

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 "Medus bišu pārraudzības kārtība""

TA-2626

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu""

TA-2495

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.70 "Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi""

TA-2492

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""

TA-2491

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.352 "Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās""

TA-2420

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

TA-2584

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-2645

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.330 "Prasības to kontroles punktu iekārtojumam, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtība""

TA-2424

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

TA-2731

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.496 "Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un apstiprināšanas kārtība""

TA-2595

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-2657

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 "Cūku pārraudzības kārtība""

TA-2596

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2647

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

55.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

TA-1317

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""

TA-2449

______________________________________________________

(A.Matīss, A.Žīgure, E.Repše, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt noteikumu projekta kontroli.

 

 

57.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese būvniecības projekta īstenošanai"

TA-2049

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Lejas Asmi 4-A" 27400 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0180), zemes vienību "Stūri A" 21500 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0184, zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0190), zemes vienību "Pureņi A" 1600 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0202), zemes vienību "Mazbebriņi A" 38100 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0214, zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0111), zemes vienību "Liepiņas - 1 - A" 7339 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0076), zemes vienību "Kalnieši 1-A" 46600 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0085, zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0086), zemes vienību "Vērenes iela 18A" 2625 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0077), zemes vienību "Kluši A" 51900 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0303), zemes vienību "Pērses līči A" 400 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0215), zemes vienību "Pakuļi A" 24500 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0200, zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0203), zemes vienību "Lieplīči A" 900 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0309), zemes vienību "Līga A" 1500 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0203), zemes vienību "Elstes A" 51 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0311), zemes vienību "Jaunkokles A" 600 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 006 0139), zemes vienību "Zvejnieki A" 17900 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0208), zemes vienību "Krātiņi A" 1000 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0213), zemes vienību "Mazupes-1 A" 14900 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0216), zemes vienību "Pīlādži A" 4700 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0220), zemes vienību "Upenieki 1-A" 1246 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0183), zemes vienību "Upesslavieši A" 35200 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0178), zemes vienību "Druvēni A" 14300 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 008 0178), zemes vienību "Jaunkalnieši A" 3135 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 008 0201), zemes vienību "Kadiķi A" 279 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 014 0367), zemes vienību "Aizupieši A" 60200 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0101), zemes vienību "Celmiņi A" 6900 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0082), zemes vienību "Ozoliņi A" 334 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0075), zemes vienību "Jaunzemi A" 60700 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0068 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0057), zemes vienību "Dālderi A" 86 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0204), zemes vienību "Daugavas iela 13B-A" 18300 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0060 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0061), zemes vienību "Zvirgzdiņi A" 600 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0048), zemes vienību "Indriķjuri A" 1400 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0204), zemes vienību "Lejas Burtnieki A" 63300 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0177 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0178), zemes vienību "Jaunžagatas A" 16 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0199), zemes vienību "Gravas A" 39800 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0186), zemes vienību "Lielupes Kāpostiņi A" 30000 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0205), zemes vienību "Lielragāļi A" 13710 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0045 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0047), zemes vienību "Liepiņas 1-A" 3100 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0107 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0106) un zemes vienību "Vērenes iela 18 A" 4300 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0103 un zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0074) Kokneses pagastā Aizkraukles rajonā par kopējo summu 622 834,47 lati.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-2778

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

59.§

Programmas Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu 2006.-2012.gadam īstenošanai projekts

TA-2176

______________________________________________________

(M.Segliņš, O.Zeile, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projekts

TA-3798

______________________________________________________

(R.Arnītis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

61.§

Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-2839

______________________________________________________

(V.Stūris, B.Rozentāle, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

62.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2769

______________________________________________________

(E.Repše, D.Robežniece, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

63.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-2886, SAN-2596

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

64.§

Priekšlikumi Ministru kabineta rīcībai sakarā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga vēstuli par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu

SAN-2622

______________________________________________________

(E.Zalāns, N.Freivalds, V.Dombrovskis)

Satiksmes ministrijai papildināt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Tiesībsargam, ņemot vērā Tiesībsarga vēstulē norādīto, un iesniegt precizēto projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdē.

 

 

65.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2527" projekts

TA-2855

______________________________________________________

(U.Augulis, M.Segliņš, L.Pierhuroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostāju uz 2009.gada 25.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2527.

3. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

4. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.

6. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā, Izglītības likumā un Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""

TA-2852

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.695 "Noteikumi par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem""

TA-2640

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85""

TA-2870

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai, ka iesniegtā noteikumu projekta normas ir iekļautas šī protokola 25.paragrāfā minētajā noteikumu projektā (TA- 428).

 

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-2871

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2343" projekts

TA-2875

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2008/2343 un tā pielikumā esošo Latvijas Republikas regulārā ziņojuma projektu "Latvijas Republikas ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas Nr.2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK, ieviešanu, saskaņā ar Direktīvas 10.panta 1. un 2.punktu".

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju ar tās pielikumu Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju ar tās pielikumu Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju ar tās pielikumu Eiropas Komisijai.

 

 

71.§

Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Eiropas Savienības fondu apguves vienkāršošanai un Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības pārskatīšanu"

TA-2484, SAN-2131

______________________________________________________

(E.Repše, A.Ūbelis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai turpināt izvērtēt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu īstenošanas iespējas un sagatavot nepieciešamos tiesību aktu projektus par grozījumu izstrādāšanu tiesību aktos informatīvajā ziņojumā ietverto attiecīgo priekšlikumu īstenošanai.

 

 

72.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Medicīnas koledžas reorganizāciju"

TA-2879

______________________________________________________

(T.Koķe, G.Rēvalde, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

73.§

Rīkojuma projekts "Par P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas reorganizāciju"

TA-2878

______________________________________________________

(T.Koķe, G.Rēvalde, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

74.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" reorganizāciju"

TA-2876

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt jautājumu par rīkojuma projekta 3.punktā minēto nekustamo īpašumu saglabāšanu uz valsts vārda Latvijas Universitātes personā, paredzot nosacījumu, ka minētos nekustamos īpašumus aizliegts atsavināt, ieķīlāt vai iznomāt bez ikreizēja Ministru kabineta lēmuma, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-2888

______________________________________________________

(I.Stepanova, B.Rozentāle, M.Segliņš, E.Repše, I.V.Lieģis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus apakšprogrammā 35.02.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" 600 000 latu apmērā no Darbinieku prasījumu garantiju fondā esošā līdzekļu atlikuma, lai nodrošinātu trūkstošos līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai 2009.gada augustā un septembrī. Finanšu ministram atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektajā daļā noteiktajam informēt Saeimu par nepieciešamību palielināt apropriāciju.

3. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus no Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu no maksas pakalpojumiem līdzekļu atlikuma. Finanšu ministram atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektajai daļai informēt Saeimu par nepieciešamību palielināt apropriāciju: apakšprogrammā 33.01.00 "Ārstniecība" novirzīt līdzekļus 476 429 latu apmērā valsts galvoto aizdevumu SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" kavēto maksājumu segšanai, kā arī līdz 2009.gada beigām plānoto kārtējo maksājumu par valsts galvotajiem aizdevumiem segšanai, tajā skaitā:

3.1. segt SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" kavētos maksājumus uz 06.08.2009 154 610 latu apmērā un paredzēt līdzekļus līdz gada beigām plānoto maksājumu par valsts galvoto aizdevumu segšanai 91 338 latu apmērā;

3.2. segt SIA "Ludzas rajona slimnīca" līdz 06.08.2009 neatmaksāto parāda daļu saskaņā ar noslēgtajiem saistību izpildes līgumiem 195 142 latu apmērā un paredzēt līdzekļus līdz gada beigām plānoto maksājumu par valsts galvoto aizdevumu segšanai 35 339 latu apmērā.

4. Veselības ministrijai izvērtēt iespēju Zāļu valsts aģentūras ieņēmumu no maksas pakalpojumiem atlikumu 4 663 369 latu apmērā novirzīt samaksai par ārstniecības iestāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 14.augustam plkst.10:00.

5. Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdē informatīvo ziņojumu par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu laikposmā no 2004.gada, finansējuma izlietojumu un par kompensācijas sistēmas turpmākās attīstības iespējamiem virzieniem.

6. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 58.panta pirmajā daļā noteikto, ka jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes, atļaut pašvaldībām līdz 2009.gada 1.novembrim nesniegt informāciju par pašvaldību plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem turpmākajām divām nedēļām un faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējām divām nedēļām (atskaite par divām nedēļām).

7. Ar 2009.gada septembri ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm valsts budžeta resursu un izdevumu sadalījumu 2009.gadam sagatavot sadalījumā pa ceturkšņiem un mēnešiem, neparedzot sadalījumu pa nedēļām.

 

 

 

76.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-2889

______________________________________________________

(B.Bāne, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

77.§

Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-2890

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

78.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" reorganizāciju"

TA-2882

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot veselības ministri B.Rozentāli Ministru kabineta vārdā parakstīt vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei.

3. Veselības ministrei līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā ar valsts aģentūras "Latvijas Medicīnas bibliotēka" reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.

 

 

79.§

Rīkojuma projekts "Par Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras pievienošanu valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs""

TA-2884

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, nosakot, ka valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs" pievienotā Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra turpina darbu tās līdzšinējās telpās, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

80.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" reorganizāciju"

TA-2885

______________________________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

81.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"

TA-2877

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

82.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra", valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs"un valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" reorganizāciju"

TA-2892

______________________________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, K.Soms, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Zemkopības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Zemkopības ministrijai izvērtēt iespēju atvieglot obligātās civiltiesiskās kārtības sistēmu traktortehnikai un speciālajai traktortehnikai un triju mēnešu laikā iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā.

 

 

83.§

Rīkojuma projekts "Par A.Brēķa atbrīvošanu no Informācijas analīzes dienesta vadītāja amata"

TA-2893

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

84.§

Rīkojuma projekts "Par funkciju audita Valsts ieņēmumu dienestā un funkcionāli saistītās iestādēs ieteikumu ieviešanu"

TA-2894

______________________________________________________

(Z.Ozola, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punkta redakciju un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

 

 

85.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Universitātes studiju un zinātniskā darba materiāli tehniskās bāzes attīstību"

TA-2895

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Muižnieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai pilnvarot Latvijas Universitāti valstij piekrītošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 054 2005) - zemes vienības 62508 m2 platībā (platība precizējama pēc uzmērīšanas dabā) - Vienības gatvē, Rīgā; Jelgavas ielā, Rīgā (pēc pilsētas iedalījuma līdz 1940.gadam - vēsturiskais gruntsgabals - 50.grupa, grunts Nr.2), tiesiskai sakārtošanai, tajā skaitā pieteikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, saņemt zemes robežu plānu, kā arī parakstīt attiecīgos dokumentus un kārtot citas formalitātes valstij piekrītošā nekustamā īpašuma tiesiskai sakārtošanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc šā protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minēto nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā.

5. Noteikt, ka attiecībā uz šā protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 50.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 7.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"" un rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" izpildi" 2.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

86.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Padomes Lēmums par 2007.gada 23.februārī Luksemburgā pieņemtā protokola, kas pievienots Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu, parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā"

TA-2897

______________________________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par nacionālo pozīciju "Padomes Lēmums par 2007.gada 23.februārī Luksemburgā pieņemtā protokola, kas pievienots Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu, parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā".

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Padomes Lēmums par 2007.gada 23.februārī Luksemburgā pieņemtā protokola, kas pievienots Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu, parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā".

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

87.§

Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par Administratīvās Apgabaltiesas 2009.gada 17.jūnija spriedumu lietā Nr.42443107(AA43-0834-09/15)

TA-2745

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

 

 

88.§

Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-42-03

TA-2651

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-42-03.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.50

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 52Pieņemts: 11.08.2009.
196384
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"