Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadlīnijas Nr.104

Rīgā 2009.gada 14.augustā (prot. Nr.29 3.p.)

Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas vadlīnijas

 

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem tehniskās palīdzības programmas ietvaros, ņemot vērā starptautisko, kā arī jau šobrīd Latvijas banku īstenoto labāko praksi. Vadlīnijas ietver vispārējos principus aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma (turpmāk - aizdevuma līgums) ārpustiesas izpildes nodrošināšanai.

Tā kā aizņēmējs un aizdevējs ir ieinteresēti rīkoties taisnīgi un saprātīgi aizņēmēja finansiālo problēmu risināšanā, lai domstarpības par jebkuru nokavētu maksājumu tiktu atrisinātas bez tiesas līdzdalības, kā arī ņemot vērā finanšu pakalpojumu raksturu, ierosinām ikvienam aizdevējam (bankai, krājaizdevu sabiedrībai vai citam nebanku sektora aizdevējam) rūpīgi izvērtēt sadarbību ar katru finansiālās grūtībās nonākušu aizņēmēju un aizdevuma pārstrukturēšanas procesā piemērot šajās vadlīnijās minētos principus.

Vispārējie principi aizdevuma līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanai būtu attiecināmi vienīgi uz aizdevuma līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem, un tikai gadījumos, kad konkrētā fiziskā persona ir nonākusi finansiālās grūtībās, kas varētu sarežģīt vai padarīt neiespējamu aizdevuma līguma izpildi.

Vadlīnijas nekādā veidā neietekmē tiesību aktu un noslēgtā aizdevuma līguma saistošo spēku un piemērošanu.

1. princips. Aizņēmējs pēc iespējas ātrāk vēršas pie aizdevēja, lai apspriestu maksājumu problēmas ar mērķi panākt ātrāku to atrisināšanu.

1.1. Aizņēmējs pēc iespējas ātrāk vēršas pie aizdevēja, lai apspriestu jebkuras pastāvošās vai nākotnē iespējamās kavēto maksājumu problēmas un izslēgtu ikmēneša rēķina papildinājumu ar nokavējuma procentiem un līgumsoda aprēķinu par nokavētu maksājumu.

1.2. Aizdevējs un aizņēmējs (turpmāk abi kopā - līdzēji) savā starpā vai to pilnvarotie pārstāvji apspriež parādu izveidošanās iemeslus, aizņēmēja finansiālo stāvokli un priekšlikumus parādu samaksai (piemēram, līdzēji izskata, vai parādu iemesli ir īslaicīgi vai ilglaicīgi un vai aizņēmējs var samaksāt parādus saprātīgā termiņā).

2. princips. Aizdevējs nodrošina aizņēmēju ar detalizētu aizdevuma līgumā minēto maksājumu pārskatu.

Apspriežot pastāvošās maksājumu kavējumu problēmas, aizdevējs nodrošina aizņēmēju ar detalizētu aizdevuma līgumā minēto maksājumu pārskatu, iekļaujot vismaz šādu informāciju:

1) parādu kopējais apmērs;

2) nenomaksātā aizdevuma pamatsummas apmērs;

3) piemērojamie nokavējuma procenti vai līgumsods un, ja nepieciešams, informācija par maksājamajiem procentiem vai līgumsodiem un to aprēķins.

3. princips. Darbības aizdevuma līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanai tiek sāktas, ja aizņēmējs ir nonācis finansiālās grūtībās.

3.1. Darbības aizdevuma līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanai tiek sāktas, ja aizņēmējs ir nonācis finansiālās grūtībās, kas varētu sarežģīt vai padarīt neiespējamu aizdevuma līguma izpildi.

3.2. Par darbībām aizdevuma līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanai līdzēji vienojas brīvprātīgi, un panāktā vienošanās neskar līdzēju tiesības, kas izriet no aizdevuma līguma.

3.3. Aizņēmējam tiek piedāvāta aizdevuma atmaksas iespēja, nosakot īstenojamu un maksimāli ilgspējīgu aizdevuma un piemērojamo nokavējuma procentu vai līgumsoda atmaksas grafiku.

4. princips. Laba ticība.

Visas sarunas starp aizdevēju un aizņēmēju notiek labticīgi ar mērķi atrast konstruktīvu risinājumu.

5. princips. Skaidras informācijas sniegšana.

5.1. Līdzēji bez viltus un maldiem nodrošina viens otru ar skaidru un pietiekamu informāciju.

5.2. Aizdevējs, ciktāl tas ir iespējams, dokumentē vienošanos par izmaiņām aizdevuma atmaksas grafikā un citām darbībām aizdevuma līguma izpildes nodrošināšanai.

6. princips. Aizņēmējs nodrošina aizdevēju ar visu nepieciešamo informāciju, kas ietver informāciju par ienākumiem, lai nodrošinātu sava finansiālā stāvokļa pienācīgu izvērtēšanu.

Aizņēmējs nodrošina aizdevēju tā noteiktajā termiņā ar visu nepieciešamo informāciju (dati par regulārajiem ienākumiem un citiem finanšu avotiem (krājkonti, ieguldījumi u.c.), pašreizējiem darba apstākļiem, ienākumiem no saimnieciskās darbības, turpmākajām darba perspektīvām u.c.), lai nodrošinātu sava finansiālā stāvokļa pienācīgu izvērtēšanu.

7. princips. Visi iespējamie aizdevuma pārstrukturēšanas risinājumi tiek izskatīti un apspriesti pirms aizdevuma nodrošinājuma realizācijas.

7.1. Visus iespējamos aizdevuma pārstrukturēšanas risinājumus līdzēji izskata un apspriež pirms aizdevuma nodrošinājuma realizācijas.

7.2. Aizdevējs ieķīlātā īpašuma realizāciju nesāk, kamēr aktīvi tiek meklēts aizdevuma pārstrukturēšanas risinājums vai aizņēmējs ir spējīgs pārliecināt aizdevēju par to, ka viņa darbības ir vērstas uz ieķīlātā īpašuma realizāciju par saprātīgu cenu.

7.3. Līdzēji apspriež iespējamos risinājumus kavēto maksājumu novēršanai, īpaši aizdevuma noteikumu maiņu, piemēram:

7.3.1. aizdevuma termiņa pagarināšanu, ja aizņēmēja vecums nesasniedz 65 gadus aizdevuma pēdējā maksājuma veikšanas datumā,

7.3.2. aizdevuma procentu likmes veida maiņu (piemēram, fiksēto aizdevuma procentu likmi aizstāt ar mainīgo likmi), ja tas var nodrošināt mēneša maksājumu apmēra samazināšanu,

7.3.3. iespēju pazemināt procentu likmes līmeni, lai sekmētu aizdevuma atdošanu,

7.3.4. aizdevuma procentu samaksas atlikšanu,

7.3.5. nokavēto maksājumu kapitalizēšanu. Nokavētie maksājumi var tikt kapitalizēti, pieskaitot tos kredīta pamatsummai vai vienojoties par jauna aizdevuma izsniegšanu, nepiemērojot līgumsodu vai nokavējuma procentus. Uzkrātie procenti var tikt kapitalizēti par ierobežotu laika periodu, ja aizdevējs uzskata, ka aizņēmēja maksājumu veikšanas grūtības ir īslaicīgas pēc būtības vai ja aizņēmējam ir labas perspektīvas uzlabot savu stāvokli nākotnē,

7.3.6. parādu kapitalizēšanu, vienojoties par jauna aizdevuma izsniegšanu, kurā esošie parādi var tikt kapitalizēti kā daļa no jaunā aizdevuma, nepiemērojot līgumsodu vai nokavējuma procentus,

7.3.7. aizdevuma daļas iesaldēšanu kā īslaicīgu risinājumu parādu novēršanai, uz laiku apturot aizdevuma pamatsummas atmaksu un nosakot aizdevuma procentu likmi nulles procentu apmērā,

7.3.8. iespēju aizdevējam ar aizņēmēja piekrišanu nopirkt ieķīlāto īpašumu un izīrēt vai iznomāt to aizņēmējam, nosakot aizņēmēja tiesības atpirkt īpašumu par noteiktu cenu, ja viņa finansiālais stāvoklis uzlabosies,

7.3.9. iespēju aizņēmējam brīvprātīgi pārdot ieķīlāto īpašumu, ja aizņēmējs ir spējīgs pārliecināt aizdevēju par to, ka viņa darbības ir vērstas uz ieķīlātā īpašuma realizāciju par saprātīgu cenu un saskaņā ar saprātīgu profesionālu padomu. Aizdevējs nesāk ieķīlātā īpašuma realizāciju tiesas ceļā, un aizņēmējs turpina veikt visas nepieciešamās darbības, lai pārdotu ieķīlāto īpašumu.

8. princips. Tūlītēja atbilde uz katru aizņēmēja priekšlikumu.

Aizdevējs nekavējoties atbild uz katru aizņēmēja rakstveida priekšlikumu par maksājumu veikšanu. Ja aizdevējs nepiekrīt šādam priekšlikumam, tas rakstveidā paziņo par nepiekrišanas iemesliem aizņēmējam 15 darba dienu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas.

9. princips. Pārdomu periods jauna priekšlikuma izskatīšanai.

9.1. Aizdevējs dod aizņēmējam ne mazāk kā 15 darba dienas ilgu laiku, kurā izskatāms katrs priekšlikums jaunam maksājumu grafikam, lai dotu iespēju aizņēmējam saņemt padomu un apspriest piedāvāto priekšlikumu.

9.2. Aizdevējs priekšlikumu sagatavo skaidri un nepārprotami, lai aizņēmējs izprastu priekšlikuma būtību.

10. princips. Saprātīga un īstenojama aizdevuma pārstrukturēšana.

Aizdevuma pārstrukturēšanas priekšlikums ir īstenojams un ar saprātīgu maksājumu grafiku, saskaņā ar kuru ar aizdevuma apkalpošanu saistītie maksājumi nepārsniedz 40 procentus no aizņēmēja mājsaimniecības ienākumiem.

11. princips. Aizdevējs neierosina tiesvedību par tiesību zaudēšanu uz ieķīlāto īpašumu, ja aizņēmējs ievēro visus aizdevuma pārstrukturēšanas noteikumus.

Aizdevējs neierosina tiesvedību par tiesību zaudēšanu uz ieķīlāto īpašumu, ja aizņēmējs un aizdevējs ir vienojušies par aizdevuma pārstrukturēšanas priekšlikumu un aizņēmējs ievēro visus aizdevuma pārstrukturēšanas noteikumus.

12. princips. Konfidencialitāte.

Aizdevējs ievēro konfidencialitāti un neizpauž nekādu informāciju par aizņēmēja finansiālo stāvokli trešajām personām, izņemot gadījumu, kad aizņēmējs ir piekritis informācijas izpaušanai vai kad likumā ir noteikts citādi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aizdevuma, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes nodrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: ieteikumi Numurs: 104Pieņemts: 14.08.2009.Stājas spēkā: 21.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 20.08.2009.
196297
21.08.2009
137
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)