Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.542

Rīgā 2009.gada 12.augustā (prot. Nr.50 49.§)

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā

 

1. Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57., 149., 175.nr.; 2009, 31., 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nodaļā "Saīsinājumi" vārdus "Nevalstiska organizācija" ar vārdiem "Biedrības un nodibinājumi";

1.2. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai no EUR 200 000 līdz EUR 2 000 000, nāka­majai projektu iesniegumu atlases kārtai no EUR 200 000 līdz EUR 800 000.";

1.3. izteikt 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)"

 

1.4. izteikt 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.1.1. Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība

57 294 118

57 256 618

48 700 000

8 556 618

37 500

1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana

0

0

0

0

0

1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

57 294 118

57 256 618

48 700 000

8 556 618

37 500

1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai

0

0

0

0

0"

 

1.5. svītrot 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.6. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts kvalifikāciju ietvara sistēmas ieviešanai augstākajā izglītībā, studiju rezultātu formulēšanai pa nozarēm un studiju programmu pārstrādāšanai saskaņā ar nacionālo un Eiropas kvalifikāciju ietvaru, rezultātu vērtēšanas metodikas izstrādei, šim mērķim atbalstot ārvalstu ekspertu piesaisti un akadēmiskā personāla apmācību. Atbalsts var tikt sniegts arī pasākumiem, kas vērsti uz augstākās izglītības internacionalizāciju, - pasākumiem, kas veicina Latvijas augstākās izglītības atpazīstamību ārvalstīs, padarot sistēmu pieejamu ārvalstu studentiem.";

1.7. izteikt 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/
Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)"

 

1.8. izteikt 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.1.2. Augstākās izglītības attīstība

79 987 008

79 705 757

67 988 957

11 716 800

281 251

1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai

70 588 235

70 588 235

60 000 000

10 588 235

0

1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

13 020 068

13 020 068

11 104 951

1 915 117

0

1.1.2.1. 2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

57 568 167

57 568 167

48 895 049

8 673 118

0

1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai

9 398 773

9 117 522

7 988 957

1 128 565

281 251

1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

7 398 773

7 117 522

6 288 957

828 565

281 251

1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā

2 000 000

2 000 000

1 700 000

300 000

0"

 

1.9. svītrot 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.10. izteikt 66., 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"66. 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija.

67. Apakšaktivitātes mērķis: Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivi­tātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu.

68. Atbalsts tiks sniegts kompetenču un prasmju izpētei tautsaimniecības nozarēs izglītības pasūtījuma veikšanai, nozaru ekspertu padomju izveidei un to darbības nodrošināšanai, nozaru kvalifikācijas sistēmas izveidei, nozares pamat­profesiju standartu izstrādei un pilnveidei, profesionālās kvalifikācijas pamat­prasību izstrādei sadarbībā ar nozaru profesionālajām organizācijām, moduļu pieejas ieviešanai profesionālās izglītības programmu izstrādē vai pilnveidē pamatprofesiju, specialitāšu un specializācijas apguvei, tai skaitā profesionālajās tālākizglītības programmās, eksaminācijas uzlabošanai un ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas sistēmas aprobācijai.";

1.11. izteikt 70. un 71.punktu šādā redakcijā:

"70. Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, LDDK, LBAS.

71. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 4 268 615.";

1.12. svītrot 86.punktā vārdus "prioritāri atbalstāmajās jomās";

1.13. izteikt 106.punktu šādā redakcijā:

"106. Mērķa grupa: Vispārējās izglītības pedagogi.";

1.14. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pār­strukturizācija

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)"

 

1.15. izteikt 115.punktu šādā redakcijā:

"115. 1.2.1.1.1.apakšaktivitātē paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, ieviešot vienu centralizētu projektu, lai nodrošinātu valstī vienotas un koordinētas profesionālās izglītības pārstrukturizāciju un nozaru kvalifikācijas sistēmas izveidi.";

1.16. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība

92 535 108

92 435 108

78 654 843

13 780 265

100 000

1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes un atbilstības uzlabošana

62 905 809

62 805 809

53 469 939

9 335 870

100 000

1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija

4 268 615

4 268 615

3 628 323

640 292

0

1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

10 588 235

10 588 235

9 000 000

1 588 235

0

1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

11 764 706

11 664 706

10 000 000

1 664 706

100 000

1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

36 284 253

36 284 253

30 841 616

5 442 637

0

1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana

29 629 299

29 629 299

25 184 904

4 444 395

0

1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana

7 134 308

7 134 308

6 064 162

1 070 146

0

1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

16 000 000

16 000 000

13 600 000

2 400 000

0

1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana

6 494 991

6 494 991

5 520 742

974 249

0"

 

1.17. svītrot 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.18. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" sesto rindu šādā redakcijā:

"Profesionālajā izglītībā izglītojamo skaits, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā

0

2 000

25 000

Veicināta profesionālās izglītības pievilcība (1.2.1.1.4.)

25 000 audzēkņu, kas saņēmuši mērķa stipendijas (1 audzēknis 50 EUR/mēn. x 30 mēn.) par uzrādītajām sekmēm mācību procesā (avots - IZM dati)"

 

1.19. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" 10.rindu šādā redakcijā:

"Profesionālajā izglītībā izglītojamo, kuri saņēmuši tiešu ESF atbalstu, īpatsvars pret kopējo profesionālajā izglītībā izglītojamo skaitu

0%

5%

64%

Veicināta profesionālās izglītības pievilcība (1.2.1.1.4.)

Plānots, ka 64% izglītojamo profesionālajās izglītības iestādēs 2007.-2013.gada plānošanas periodā būs saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā

(avots - IZM dati)"

 

1.20. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" sesto rindu šādā redakcijā:

"Profesionālajā izglītībā izglītojamo skaits, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā

Rīga

0

1 000

10 800

Vidzeme

0

300

3 050

Kurzeme

0

360

3650

Zemgale

0

350

3500

Latgale

0

400

4000"

 

1.21. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" 10.rindu šādā redakcijā:

"Profesionālajā izglītībā izglītojamo, kuri saņēmuši tiešu ESF atbalstu, īpatsvars pret kopējo profesionālajā izglītībā izglītojamo skaitu reģionā

Rīga

0%

5%

64%

Vidzeme

0%

5%

64%

Kurzeme

0%

5%

64%

Zemgale

0%

5%

64%

Latgale

0%

5%

64%"

1.22. izteikt 128.6 punktu šādā redakcijā:

"128.6 Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 7 742 415.";

1.23. izteikt 128.9 un 128.10 punktu šādā redakcijā:

"128.9 Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts mūžizglītības politikas pamat­nostādnēs 2007.-2013.gadam noteikto rīcības virzienu īstenošanai, atbalstot:

- kultūras nozarē iesaistītā personāla tālākizglītības iespēju nodrošināšanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu;

- profesionālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma un pieejamības palielināšanu, tai skaitā nodrošinot atkārtotas iespējas iegūt izglītību tiem, kuri atbilstošā vecumā nav ieguvuši noteiktu izglītības pakāpi;

- izglītības un tālākizglītības iespēju pieejamības un piedāvājuma palielināšanu ieslodzītajiem un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām, tai skaitā nodrošinot atkārtotas iespējas iegūt izglītību tiem, kuri atbilstošā vecumā nav ieguvuši noteiktu izglītības pakāpi.

128.10 Mērķa grupa: Kultūras nozarē iesaistītais personāls, ieslodzītie un no ieslodzījuma atbrīvotās personas, kā arī personas, kam nepieciešama profesionālā rehabilitācija.";

1.24. svītrot 129., 130., 131., 132., 133. un 134.punktu;

1.25. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5 un 134.6 punktu šādā redakcijā:

"134.1 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

134.2 Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

134.3 Atbalsta veids: Atbalsta pasākumu īstenošana vispārējās un profe­sionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobi­litātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

134.4 Mērķa grupa: Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā nonāk jaunos darba apstākļos1 izglītības iestādē vai izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā var zaudēt darbu izglītības iestādē.

134.5 Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija.

134.6 Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: Projekts par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu EUR 28 457 436 apmērā.";

1.26. izteikt 153.2 un 153.3 punktu šādā redakcijā:

"153.2 Apakšaktivitātes mērķis: Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

153.3 Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts dalībai starptautiskajos izglītības kvalitātes pētījumos, kā arī izglītības pētījumu datu bāzes izveidei.";

1.27. izteikt 153.5 punktu šādā redakcijā:

"153.5 Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.";

1.28. svītrot 167.punktu;

1.29. izteikt 168.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu līdzsvarotu atbalstu visiem Latvijas plānošanas reģioniem, 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īsteno­šanai", 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", 1.2.2.2.aktivitātē "Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība" un 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" finanšu resursu sadalījums tiks regulēts, ņemot vērā plānošanas reģionos esošo iedzīvotāju skaitu, izglītības iestāžu skaitu, esošo un plānoto audzēkņu skaitu, esošo pedagogu skaitu, plānošanas reģionu un novadu attīstības perspektīvas vai reģionālā darba tirgus prasības, regulējumu ietverot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu.";

1.30. izteikt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūž­izglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.1.3.

Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.1.5.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5.ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana

Ierobežota projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

Atklāta projektu atlase

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu par aktivitātes ieviešanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde

3. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

2. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

3. Finanšu plānošana

4. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

5. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)"

 

1.31. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 174.3 punktu šādā redakcijā:

"174.3 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē ir paredzēta ierobežota projektu atlase, ieviešot vienu centralizētu projektu, lai nodrošinātu valstī koordinētu un vienlīdzīgu atbalsta sniegšanu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.";

1.32. izteikt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana

56 634 078

56 559 328

48 138 968

8 420 360

74 750

1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība

38 903 380

38 903 380

33 067 875

5 835 505

0

1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde

0

0

0

0

0

1.2.2.1.2. Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai

7 742 415

7 742 415

6 581 053

1 161 362

0

1.2.2.1.3. Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts

2 703 529

2 703 529

2 298 001

405 528

0

1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

28 457 436

28 457 436

24 188 821

4 268 615

0

1.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība

0

0

0

0

0

1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā

0

0

0

0

0

1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība

0

0

0

0

0

1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

1 671 874

1 671 874

1 421 093

250 781

0

1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

0

0

0

0

0

1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem

1 671 874

1 671 874

1 421 093

250 781

0

1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība

16 058 824

15 984 074

13 650 000

2 334 074

74 750

1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana

6 000 000

6 000 000

5 100 000

900 000

0

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

10 058 824

9 984 074

8 550 000

1 434 074

74 750"

 

1.33. svītrot 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.34. papildināt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Uzraudzības rādītāji" aiz rindas

"Personu skaits, kas saņem ESF atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros

0

5000

20 200

Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai (1.2.2.1.2.)

Mūžizglītības un tālākizglītības nodrošināšanai paredzētais atbalsts vienai personai sastāda vidēji 500-1000 EUR (atkarībā no nepieciešamības un izglītības vajadzības) (avots - IZM dati)"

ar jaunu rindu šādā redakcijā:

"Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kas saņēmuši atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un profesionālās un sektorālās mobilitātes paaugstināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

0

0

17 400

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (1.2.2.1.5.)

Vienam pedagogam pārkvalifikācijai vai papildu kompetenču ieguvei plānotais atbalsts vidēji sastāda EUR 250, ieskaitot apmācību stipendiju. Vienam pedagogam novērtēšanas sistēmas ieviešanas projektā plānotā mērķstipendija sastāda vidēji EUR 1300"

1.35. papildināt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" aiz rindas

"Personu skaits, kas saņem ESF atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros

Rīga

0

2400

9600

Vidzeme

0

525

2200

Kurzeme

0

625

2600

Zemgale

0

625

2500

Latgale

0

825

3300"

ar jaunu rindu šādā redakcijā:

"Pedagogi, kas saņēmuši atbalstu konkurētspējas un profesionālās un sektorālās mobilitātes paaugstināšanai

Rīga

0

0

3480

Vidzeme

0

0

3480

Kurzeme

0

0

3480

Zemgale

0

0

3480

Latgale

0

0

3480"

1.36. izteikt 189. un 190.punktu šādā redakcijā:

"189. Finansējuma saņēmēji: Biedrības, kuras apvieno saimnieciskās darbības veicējus.

190. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekta maksimālā atbalsta summa ir EUR 711 436 (LVL 500 000).";

1.37. izteikt 202.punktu šādā redakcijā:

"202. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 31 435 544.";

1.38. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 208.6 punktu šādā redakcijā:

"208.6 Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 14 186 947.";

1.39. izteikt 228.punktu šādā redakcijā:

"228. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 1 142 597.";

1.40. izteikt 246.punktu šādā redakcijā:

"246. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Aktivitātes 1.kārtas ietvaros minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 34 148 923. Aktivitātes 2.kārtas ietvaros minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 10 000, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 100 000.";

1.41. papildināt 257.punktu aiz vārdiem "izstrāde un īstenošana" ar vārdiem "darba tirgus īstermiņa prognozēšana";

1.42. izteikt 258.punktu šādā redakcijā:

"258. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 355 718. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 996 010 finansējuma saņēmējam, kuram deleģēta valsts politikas īstenošana bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā un kurš veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu, un EUR 426 862 finansējuma saņēmējam, kuram normatīvajos aktos deleģēta atbildība par darba tirgus vidēja termiņa un ilgter­miņa prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, darba tirgus konjunktūras analīzi un prognozēšanu.";

1.43. izteikt 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/
Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbī­bas iestāde

Funkcijas

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Ekonomikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

LIAA

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Ekonomikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

LIAA

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbi­nātības un uzņēmējdarbī­bas uzsākšanai

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Ekonomikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

LIAA

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

NVA

1. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

NVA

1. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Ekonomikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

LIAA

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī"

 

1.44. izteikt 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.3.1. Nodarbinātība

226 312 584

206 438 598

184 605 057

21 833 541

19 873 986

1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi

141 106 241

121 504 392

112 370 161

9 134 231

19 601 849

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurēt­spējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

21 227 056

16 981 645

16 981 645

0

4 245 411

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

47 935 545

47 935 545

42 118 311

5 817 234

0

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurēt­spējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

57 756 693

42 400 255

42 400 255

0

15 356 438

1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai

14 186 947

14 186 947

10 869 950

3 316 997

0

1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

20 368 750

20 368 750

17 313 438

3 055 312

0

1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

11 031 199

11 031 199

9 376 520

1 654 679

0

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

1 142 597

1 142 597

971 208

171 389

0

1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

9 888 602

9 888 602

8 405 312

1 483 290

0

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

3 381 812

3 381 812

2 874 539

507 273

0

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

48 457 436

48 457 436

41 188 821

7 268 615

0

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

0

0

0

0

0

1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

1 422 872

1 422 872

1 209 441

213 431

0

1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

0

0

0

0

0

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

544 274

272 137

272 137

0

272 137"

 

1.45. svītrot 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.46. izteikt 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Nr.
p.k.

Nosaukums

Atlases veids

AI1

AI funkcijas

SI2

SI funkcijas

1.3.2.1.

Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību

IPIA4

VM5

Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros;

ieviešanas nosacījumu izstrādāšana;

finanšu plānošana;

uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī;

projektu atlase un apstiprināšana;

informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

VSMTVA6

Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība;

kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana;

informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes un projektu līmenī

1.3.2.2.

Pētījumi un aptaujas par veselību darbā

IPIA

VM

Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros;

ieviešanas nosacījumu izstrādāšana;

finanšu plānošana;

uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī;

projektu atlase un apstiprināšana;

informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

VSMTVA

Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība;

kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana;

informācijas un publicitātes

pasākumi aktivitātes un projektu līmenī

1.3.2.3.

Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana

IPIA

VM

Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros;

ieviešanas nosacījumu izstrādāšana;

finanšu plānošana;

uzraudzība prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī;

projektu atlase un apstiprināšana;

informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes, pasākuma un aktivitāšu līmenī

VSMTVA

Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība;

kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana;

informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes un projektu līmenī"

 

1.47. izteikt 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,
EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1.3.2. Veselība darbā

23 058 824

23 058 824

19 600 000

3 458 824

0

1.3.2.1. Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību

0

0

0

0

0

1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā

0

0

0

0

0

1.3.2.3. Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana

23 058 824

23 058 824

19 600 000

3 458 824

0"

 

1.48. svītrot 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.49. svītrot 331., 332., 333., 334., 335. un 336.punktu;

1.50. izteikt 342.punktu šādā redakcijā:

"342. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakš­aktivitātes 1.kārtas ietvaros minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 241 888. Apakšaktivitātes 2.kārtas ietvaros minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir EUR 142 287.";

1.51. izteikt 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/
Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbī­bas iestāde

Funkcijas

1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

NVA

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

NVA

1. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī"

 

1.52. izteikt 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei" šādā redakcijā:

"Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

1.4.1.1.1.

Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū

IPIA

Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot. Optimālu rezultātu sasniegšanai projektu paredzēts īstenot sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un to apvienībām

1.4.1.1.2.

Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

IPIA

1.4.1.2.1.

Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

IPIA

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir tikai viena institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta invaliditātes ekspertīzes veikšana, - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

1.4.1.2.2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

IPIA

Projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tā ir iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un biedrības, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu, t.sk. sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu, sniegšana personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, - Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība

1.4.1.2.4.

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

APIA

Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase"

 

1.53. izteikt 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.4.1. Sociālā iekļaušana

68 460 922

68 460 922

58 191 784

10 269 138

0

1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana

25 898 554

25 898 554

22 013 770

3 884 784

0

1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū

21 661 715

21 661 715

18 412 458

3 249 257

0

1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

4 236 839

4 236 839

3 601 312

635 527

0

1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana

42 562 368

42 562 368

36 178 014

6 384 354

0

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

2 323 305

2 323 305

1 974 810

348 495

0

1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

5 382 038

5 382 038

4 574 733

807 305

0

1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

34 857 025

34 857 025

29 628 471

5 228 554

0"

 

1.54. svītrot 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.55. izteikt 351.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" ietvaros.";

1.56. izteikt 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359. un 360.punktu šādā redakcijā:

"353. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē un politikas plānošanas sistēmas pilnveidošanu, kā arī rīcībpolitikas izstrādi, stiprinot analītiskās spējas tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika un publiskās pārvaldes politika.

354. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, nodibinājumi un biedrības.

355. 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē.

356. Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē un stiprināt analītiskās spējas tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika un publiskās pārvaldes politika.

357. Atbalsta veids: Funkcionālo auditu un izvērtējumu veikšana, ilgt­spējīgu izmaksu optimizācijas plānu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās ekspertīzes piesaiste; valsts pārvaldes analītiskās kapacitātes stiprināšana tādās jomās kā budžeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzņēmējdarbības politika, publiskās pārvaldes politika; ekonomiskās analītikas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā starptautiskās ekspertīzes piesaiste, eksper­tīzes piesaiste (vietējā un starptautiskā) publisko finanšu izlietojuma efektivi­tātes izvērtēšanai; kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, tai skaitā ekspertīze un pakalpojumi valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto atalgojuma sistēmas pilnveidošanai; projekta administrē­šana (šķērs­finansējuma gadījumā pieļaujama biroja tehnikas un datortehnikas, kā arī IT programmatūras un licenču iegāde).

358. Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi.

359. Finansējuma saņēmēji: Finanšu ministrija un Valsts kanceleja.

360. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: EUR 1 280 585 un EUR 4 729 062 (LVL 900 000 un LVL 3 323 604).";

1.57. izteikt 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/
Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.5.1.1.1. apakšaktivitāte. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finanšu ministrija

1. DP izstrādāšana

2. Ieviešanas nosacī­jumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība apakš­aktivitātes līmenī

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi

1.5.1.1.2. apakš­aktivitāte. Politikas pētījumu veikšana

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Valsts kanceleja

1. DP izstrādāšana (nozares kompeten­ces ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

Sabied­rības integrā­cijas fonds

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.5.1.2. aktivitāte. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Valsts kanceleja

1. DP izstrādāšana (nozares kompeten­ces ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Sabied­rības integrā­cijas fonds

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.5.1.3. aktivitāte. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Valsts kanceleja

1. DP izstrādāšana (nozares kompeten­ces ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Sabied­rības integrā­cijas fonds

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī"

1.5.1.3.1.

apakšaktivitāte. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

1.5.1.3.2.

apakšaktivitāte. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

 

1.58. izteikt 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.1. Labāka regulējuma politika

9 082 752

9 082 752

7 720 347

1 362 405

0

1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

4 729 062

4 729 062

4 019 710

709 352

0

1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē

4 729 062

4 729 062

4 019 710

709 352

0

1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana

0

0

0

0

0

1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

2 939 682

2 939 682

2 498 730

440 952

0

1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana

1 414 008

1 414 008

1 201 907

212 101

0

1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

950 991

950 991

808 342

142 649

0

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

463 017

463 017

393 565

69 452

0"

 

1.59. svītrot 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.60. izteikt 400. un 401.punktu šādā redakcijā:

"400. 1.5.2.1.aktivitāte. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana.

401. Aktivitātes mērķis: Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmu izstrāde un ieviešana.";

1.61. izteikt 405.punktu šādā redakcijā:

"405. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros paredzēts īstenot vienu projektu, tam piešķirot visu aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu EUR 4 033 992.";

1.62. izteikt 416.punktu šādā redakcijā:

"416. Apakšaktivitātes mērķis: Panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.";

1.63. svītrot 421.punktā vārdus "NVO un";

1.64. svītrot 422.punktā vārdus "nevalstiskā sektora un";

1.65. svītrot 424. un 425.punktā vārdu "NVO";

1.66. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.5.2.1. aktivitāte. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Valsts kanceleja

1. DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Sabied­rības integrā­cijas fonds

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.5.2.2. aktivitāte. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Atklāta un ierobežota projektu iesniegumu atlase

Valsts kanceleja

1. DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Sabied­rības integrā­cijas fonds

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī"

1.5.2.2.1. apakš­aktivitāte. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

1.5.2.2.2. apakš­aktivitāte. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

Atklāta projektu iesniegumu atlase

1.5.2.2.3. apakš­aktivitāte. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savie­nības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzī­bas līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Atklāta projektu iesniegumu atlase

 

1.67. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

13 548 701

13 303 701

11 516 398

1 787 303

245 000

1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana

4 033 992

4 033 992

3 428 894

605 098

0

1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

9514709

9269709

8087503

1182206

245000

1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

3214709

3214709

2732503

482206

0

1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

3500000

3 255 000

2 975 000

280 000

245 000

1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

2800000

2 800 000

2 380 001

419 999

0"

 

1.68. svītrot 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finansējuma kategorizācija";

1.69. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulas "Uzraudzības rādītāji" piekto rindu šādā redakcijā:

"Atbalstīto NVO un pašvaldību skaits

8020

59

108

1.5.2.2.2., 1.5.2.2.3.

apakšakt.

Izvērtējot 2004.-2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanai" īstenošanu, var secināt, ka viena projekta vidējās izmaksas svārstās ap LVL 15000.

Rādītājs iegūts, apakšaktivitātei plānoto finansējumu dalot ar vidējo projekta apjomu - LVL 15000  un pieņemot, ka 20% projektu tiek iesaistītas vismaz 2 NVO vai pašvaldības"

 

1.70. izteikt 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
Apakšaktivi­tātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starp­niek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

Ierobežota projektu atlase**

RAPLM

1. DP un DPP izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, Ministru kabineta noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība pasākuma

līmenī

VRAA

1. Projektu iesniegumu atlase un vērtēšana

2. Līgumu slēgšana un projektu ieviešanas uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Atklāta projektu atlase

RAPLM

1. DP un DPP izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, Ministru kabineta noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība pasākuma

līmenī

VRAA

1. Projektu iesniegumu atlase un vērtēšana

2. Līgumu slēgšana un projektu ieviešanas uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī"

1.71. izteikt 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana

Kopā

8 537 230

8 537 230

7 256 646

1 280 584

0

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

Kopā

4 268 615

4 268 615

3 628 323

640 292

0

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Kopā

4 268 615

4 268 615

3 628 323

640 292

0"

 

1.72. svītrot 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām";

1.73. izteikt 1.6.1.pasākuma "Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes nr.

Projektu atlases veids

Starpniek­institūcija/Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadar­bības iestāde

Funkcijas

1.6.1.1. aktivitāte

Ierobežota projektu atlase

Finanšu ministrijas Projektu vērtēšanas departamenta Tehniskās palīdzības uzraudzības nodaļa

1. OP izstrādāšana

2. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana

3. Finanšu plānošana pasākumu līmenī

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1. Projektu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī"

 

1.74. izteikt 1.6.1.pasākuma "Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ESF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

18 280 717

18 280 717

18 280 717

0

0"

1.75. svītrot 1.6.1.pasākuma "Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai" tabulu "Finansējuma kategorizācija".

2. Finanšu ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu Valsts kancelejā.

 

1 Apvienotās klases, vairāki vienas jomas mācību priekšmeti vai papildu mācību priekšmeti, kuru mācīšanai trūkst attiecīgas kvalifikācijas vai prasmes, u.c.

20 Bāzes vērtība 2006.gadā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 542Pieņemts: 12.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
196105
12.08.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"