Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2009.gada 4.augustā

Sēdi vada

   

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

E.Repše

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Ķīšezera ielā 27, Rīgā"

TA-2599

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par kuģu M 01 un M 02 atsavināšanu"

TA-2545

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā""

TA-2533

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.222 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""

TA-2398

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""

TA-2449

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"

TA-2716

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru A.Kamparu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumā Nr.819 "Par neapbūvētas zemes vienības daļas Gulbenes rajona Rankas pagastā nodošanu privatizācijai""

TA-2275

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti"

TA-2282

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Auru pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1736

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam""

TA-2344

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam"

TA-2356

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam"

TA-2319

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību"

TA-2320

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.760 "Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2405

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu iekšzemes uzņēmumam""

TA-2582

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atļauju, atzītā komersanta sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu"

TA-1816

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā"

TA-1812

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

 

 

18.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""" 6.punkta, par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 30.§) "Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"" 6. un 7.punkta un par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 48.§) "Par pasākumu makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam izpildes gaitu" 2.5.punktā minētā 5.10.pasākuma izpildi

TA-775

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" 6.punktā noteiktā uzdevuma izpildes gaitu, atzīt, ka dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

2. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 30.§) "Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"" 6.punktā noteiktā uzdevuma izpildes gaitu, Finanšu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju pēc grozījumu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pantā, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 30.§) "Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"" 5.punktam, spēkā stāšanās izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas paredzēti likumprojekta "Augstākās izglītības likums" 92.panta otrajā daļā.

3. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 30.§) "Likumprojekts "Augstākās izglītības likums"" 7.punktā noteiktā uzdevuma izpildes gaitu, pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 2009.gada 30.septembrim.

4. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 48.§) "Par pasākumu makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam izpildes gaitu" 2.5.punktā minētā 5.10.pasākuma izpildi, noteikt 5.10.pasākumā minēto PVN izvēles normu ieviešanas termiņu - 2009.gada 4.ceturksnis.

 

 

19.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gulbenē, Brīvības ielā 42, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2488

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus "Valstij piekritīgā zeme (pierobežas josla)" Viļakas novada Vecumu pagastā"

TA-2512

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ķengaraga ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2644

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes""

TA-2597

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2762

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.marta rīkojumā Nr.208 "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""

TA-2498

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.35 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana" individuālo projektu iesniegumu otrā atklātā konkursa nolikums""

TA-2408

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.jūlija rīkojumā Nr.473 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2648

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas"

TA-1813

______________________________________________________

(E.Repše)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros"

TA-2273

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu"

TA-1626

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2403

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar šī protokollēmuma 59.§ minēto likumprojektu.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""

TA-2430

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi""

TA-2254

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā"

TA-2100

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par motorkuģa "VEJLE" nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai"

TA-2505

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.819 "Ciltsdarba valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2457

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu"

TA-2322

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.979 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2473

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1079 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""

TA-2546

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā"

TA-1904

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos"

TA-2422

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41.§

Noteikumu projekts "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"

TA-2184

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-776

______________________________________________________

(M.Gruškevics, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

TA-1804

______________________________________________________

(M.Gruškevics, R.Krūmiņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-1312

______________________________________________________

(A.Ploriņš, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 

 

45.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1099

______________________________________________________

(A.Ploriņš, E.Dreimane, M.Segliņš, E.Repše)

1. Jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.

2. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt alternatīvas iespējas jautājuma risinājumam un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par notiesāto personu iesaistīšanu darbā un darba samaksas kārtību brīvības atņemšanas iestādēs"

TA-3570

______________________________________________________

(M.Segliņš, E.Repše)

1.Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2.Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.

 

 

47.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 5.decembra rīkojumā Nr.775 "Par Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju""

TA-1859

______________________________________________________

(M.Segliņš, O.Zeile, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

48.§

Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes koncepcijas projekts

TA-751

______________________________________________________

(M.Segliņš, O.Zeile, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Arhitektūras politikas pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projekts

TA-1475

______________________________________________________

(I.Dālderis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

50.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu"

TA-2333

______________________________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

TA-2660

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Salmiņš, R.Timma, E.Dreimane, U.Augulis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto precizēto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu"

TA-2750

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-2066

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, J.Bundulis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražošanas uzņēmums ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

TA-2065

______________________________________________________

(J.Bundulis, M.Segliņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

55.§

Informatīvais ziņojums par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanas gaitu

TA-2240

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Matīss, M.Riekstiņš, R.Vējonis, M.Segliņš, I.Dālderis, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

56.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā

TA-2601

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše)

1. Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Zemkopības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.

 

 

57.§

Informatīvais ziņojums par nozaru politiku virzību Čehijas prezidentūrā un plānoto attīstību Zviedrijas prezidentūrā

TA-2679

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Juhansone, R.Vējonis, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas valsts prioritātes un būtiskos nozaru jautājumus Zviedrijas prezidentūras laikā.

3. Ministrijām atbilstoši kompetencei nodrošināt turpmāko nepieciešamo rīcību Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā šī protokollēmuma 2.punktā minētajos jautājumos.

4. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 185.5. pantu ārlietu ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

 

58.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi

TA-2710

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Juhansone, M.Segliņš, J.Dūklavs, M.Lazdovskis, R.Vējonis, A.Kampars, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides ministrijai sagatavot risinājumu un līdz 2009.gada 15.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu Direktīvas 94/63/EK pilnīgai prasību ieviešanai.

3. Ekonomikas ministrijai sagatavot risinājumu un līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu Direktīvas 68/414/EEK un Direktīvas 2006/67/EK pilnīgai prasību ieviešanai.

4. Vides ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Direktīvas 96/61/EK prasību ieviešanas gaitu.

5. Tieslietu ministrijai turpmāk informāciju par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar informāciju, kas iesniedzama saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdē nolemto (prot. Nr.6 35.§ "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi").

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

59.§

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-2431

______________________________________________________

(M.Segliņš, E.Repše)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2.Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar šī protokola 30.§ minēto likumprojektu.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

60.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/0692" projekts

TA-2804

______________________________________________________

(J.Eiduks, E.Repše)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/0692.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību jaunatnes un sporta jomā"

TA-2789

______________________________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā"

TA-2798

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru A.Kamparu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""

TA-2785

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Pūrīte, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests līdzfinansē probācijas klientiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzraudzības ietvaros, un līdzfinansējuma apmērs"

TA-2786

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Pūrīte, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību""

TA-2784

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Pūrīte, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2788

______________________________________________________

(E.Kivriņa, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-2815

______________________________________________________

(M.Bičevskis, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Lai pastiprinātu valstī realizēto fiskālo politiku un nodrošinātu fiskālās disciplīnas un uzraudzības pasākumus:

2.1. Valsts kasei veikt valsts budžeta iestāžu (turpmāk - iestāde) izpildei iesniegto maksājumu uzraudzību, kontrolējot maksājumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Par neparastu maksājumu uzskatāms maksājums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

2.1.1. iestādes pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

2.1.2. iestāde viena kalendārā mēneša ietvaros veic lielu skaitu maza apmēra identiskus maksājumus;

2.1.3. iestāde veic maksājumu uz savu norēķinu kontu komercbankā;

2.1.4. iestādes maksājumā norādītais ekonomiskās klasifikācijas kods neatbilst norādītajam maksājuma mērķim;

2.1.5. maksājuma mērķī norādīti vārdi: "depozīts", "noguldījums", "termiņnoguldījums", "naudas pārvedums", "prēmija";

2.1.6. maksājuma mērķis ir nepilnīgs un pēc tā nav iespējams noteikt maksājuma ekonomisko pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķī nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

2.1.7. iestāde ir vairākkārt veikusi neparastus maksājumus, kā rezultātā visi iestādes maksājumi tiek klasificēti kā neparasti.

2.2. Valsts kasei, konstatējot neparastu maksājumu, aizturēt maksājuma izpildi līdz desmit darba dienām no maksājuma iesniegšanas dienas un lūgt iestādei iesniegt ministrijas vai centrālās valsts iestādes saskaņotu paskaidrojumu vai papildu informāciju par aizturēto maksājumu. Ja saņemtais iestādes paskaidrojums vai papildu informācija nav pietiekoša, lai maksājums netiktu klasificēts kā neparasts, Valsts kasei Fiskālās disciplīnas uzraudzības komitejai rakstiskā veidā iesniegt ziņojumu par 2.1.punktā minētajiem maksājumiem, pievienojot iestādes paskaidrojumu.

2.3. Fiskālās disciplīnas uzraudzības komitejai reizi nedēļā izvērtēt Valsts kases iesniegtos ziņojumus par neparastiem maksājumiem un atkarībā no lēmuma:

2.3.1. akceptēt aizturētā maksājuma izpildi;

2.3.2. noraidīt maksājuma izpildi.

2.4. Valsts budžeta iestādēm - finansējuma devējām nodrošināt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma kontroli atbilstoši finansējuma mērķim.

3. Finanšu ministrijai trīs mēnešu laikā sagatavot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, kā arī, ja nepieciešams, citos normatīvajos aktos, pamatojoties uz šādiem pamatprincipiem:

3.1. pastiprināt finansējuma devēju atbildību par piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli atbilstoši finansējuma piešķiršanas mērķim;

3.2. iekļaut Likumā par budžetu un finanšu vadību deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuros noteiktu kontu atvēršanas, izmantošanas un maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē, tai skaitā iekļaujot neparastu maksājumu klasificēšanas pazīmes un maksājumu uzraudzības pasākumu veikšanu Valsts kasē, kā arī paredzēt Valsts kasei tiesības aizkavēt un noraidīt maksājumus noteikto disciplīnas un uzraudzības pasākumu ietvaros.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.232 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2806

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

69.§

Rīkojuma projekts "Par Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktoru"

TA-2812

______________________________________________________

(A.Kampars, R.Vējonis, M.Segliņš, A.Slokenbergs, I.Dālderis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Informatīvais ziņojums par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

TA-2813

______________________________________________________

(K.Gerhards, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2008. pārskata gadu LVL 900352,80 apmērā iemaksāt Valsts kasē saskaņā ar šādu grafiku:

2.1. līdz 2009.gada 15.augustam - LVL 180000,00;

2.2. līdz 2009.gada 15.septembrim - LVL 180000,00;

2.3. līdz 2009.gada 15.oktobrim - LVL 180000,00;

2.4. līdz 2009.gada 15.novembrim - LVL 180000,00;

2.5. līdz 2009.gada 15.decembrim - LVL 180352,80.

3. Satiksmes ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājam akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens" kontrolēt dividenžu iemaksas Valsts kasē grafika izpildi.

 

 

71.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2793

______________________________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai nodrošināt normatīvā akta īstenošanu 2009.gadā un turpmākajos gados valsts budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

 

 

72.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām""

TA-2810

______________________________________________________

(J.Plūme, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

73.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā Nr.166 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2782

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

74.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2803

______________________________________________________

(E.Severs, M.Segliņš, L.Mūrniece, M.Riekstiņš, E.Dreimane, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka iekšlietu ministrei ir atšķirīgs viedoklis par rīkojuma projekta pieņemšanu.

 

 

75.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-2819

______________________________________________________

(B.Bāne, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

76.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.940 "Valsts ieņēmumu dienesta nolikums""

TA-2820

______________________________________________________

(A.Rudzīte, M.Segliņš, N.Jezdakova, R.Vējonis, L.Mūrniece, A.Kampars, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministrs, ņemot vērā izteiktos viedokļus, atsauc iesniegto noteikumu projektu, un Valsts kancelejai izbeigt projekta kontroli.

2. Pieņemt zināšanai finanšu ministra sniegto informāciju, ka jautājums par Valsts ieņēmumu dienesta struktūru tiks risināts Valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā.

 

 

77.§

Informatīvais ziņojums
par priekšlikumiem ekonomikas atveseļošanai vidēja termiņa periodā

TA-2817

______________________________________________________

(A.Kampars, M.Segliņš, K.Gerhards, R.Vējonis, B.Rozentāle, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai mēneša laikā organizēt ziņojuma sabiedrisku apspriešanu (konferenci) un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgi precizētu ziņojumu un tiesību akta projektu, kurā ietvert konkrētus priekšlikumus prioritāro nozaru atbalsta instrumenta pilnveidošanai.

 

 

78.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.996 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-2824

______________________________________________________

(M.Brencis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

79.§

Informatīvais ziņojums par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam)

TA-2634

______________________________________________________

(K.Drēviņa, R.Vējonis, B.Rozentāle, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai izvairītos no tiesvedības Eiropas Kopienu Tiesā, visām ministrijām:

2.1. pievērst pastiprinātu uzmanību tādu direktīvu savlaicīgai pārņemšanai, kuru ieviešanai nepieciešams ilgs laiks vai lieli resursi (cilvēku, tehniskie, finansiālie u.c.);

2.2. pievērst pastiprinātu uzmanību to direktīvu pārņemšanai, par kuru neieviešanu jau ir uzsāktas pārkāpuma procedūras, jo īpaši pēc iespējamās Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

2.3. pārkāpuma novēršanai nepieciešamos grozījumus normatīvajā aktā ieteicams virzīt atsevišķi no citiem grozījumiem attiecīgajā normatīvajā aktā un citām ministrijām ieteicams atturēties no tādu papildu grozījumu iekļaušanas normatīvā akta projektā, kas neattiecas uz konkrētā pārkāpuma novēršanu vai citu neatliekamu no Eiropas Savienības tiesībām izrietošu prasību ieviešanu, jo īpaši, ja šie papildu grozījumi var būtiski aizkavēt projekta raitu virzību;

2.4. pēc direktīvas pārņemšanas nekavējoties par to informēt Eiropas Komisiju, kā arī pēc nostājas uz formālo paziņojumu vai argumentētu atzinumu pārkāpuma procedūras lietā apstiprināšanas Ministru kabinetā, informēt Eiropas Komisiju par svarīgākajām darbībām, kas tiek veiktas pārkāpuma novēršanai un progresu, kāds sasniegts;

2.5. rūpīgi uzglabāt visu ar direktīvu pieņemšanu un pārņemšanu saistīto informāciju, tajā skaitā arī neformālo saraksti ar Eiropas Savienības institūcijām;

2.6. sagatavojot nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu vai argumentētu atzinumu, situāciju vērtēt objektīvi un pārkāpuma neatzīšanas gadījumā izmantot tikai tādu argumentāciju, kuru ir iespējams uzturēt Eiropas Kopienu Tiesā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.

 

 

80.§

Informatīvais ziņojums "Par akcīzes nodokļa ieņēmumiem un par situāciju attiecībā uz akcīzes preču kontrabandu 2009.gada pirmajā pusgadā"

TA-2735-IP

______________________________________________________

(D.Robežniece, M.Segliņš, M.Burijs, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

81.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-2555

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai (A 8516-09/8 17995).

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

 

 

82.§

Par Ministru kabineta atbildi Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-2792

______________________________________________________

(E.Dreimane, U.Augulis, E.Repše)

1. Ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneses A.Brantas 2009.gada 31.jūlija Lēmumā par pieaicināto personu norādītās informācijas un viedokļa sagatavošanai ir nepieciešams papildu laiks, lūgt Satversmes tiesas tiesnesi līdz 2009.gada 19.augustam pagarināt termiņu Ministru kabineta kā pieaicinātās personas viedokļa iesniegšanai Satversmes tiesai lietā Nr.2009-08-01 "Par 2009.gada 12.marta likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""" 2.panta vārdu "valsts pensijas 2009.gadā pārskatītas netiek" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam.

2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju sagatavot un līdz 2009.gada 14.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdē Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneses A.Brantas 2009.gada 31.jūlija Lēmumā par pieaicināto personu norādīto informāciju.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Satversmes tiesai.

 

 

83.§

Informatīvais ziņojums "Privātā sektora parādu restrukturizācijas stratēģija"

TA-2821, SAN-2712

______________________________________________________

(R.Fišers, R.Vējonis, M.Segliņš, T.Tverijons, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.50

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 51Pieņemts: 04.08.2009.
195810
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)