Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.; 2009, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā skaitli "70".

2. 6.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas aģentūra var izdot administratīvos aktus par aizliegumu vai ierobežojumu piemērošanu darbībām, kas saistītas ar civilās aviācijas personāla sertificēšanu, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto aviācijas drošības prasību īstenošanu. Administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Civilās aviācijas aģentūra Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt izpletņlēcēju desantēšanas, ultravieglo gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzību, ultravieglo gaisa kuģu pilotu un tehniskās apkopes personāla sertificēšanu un motoparaplānu un motodeltaplānu reģistrāciju."

3. Izslēgt 27.1 pantu.

4. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu izmantošanu

Ministru kabinets reglamentē valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un sadales kārtību, kā arī šādas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas, norādot pakalpojumus, kas ietverti šajās maksās, un atbrīvojumu no tām:

1) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksa;

2) maksa par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;

3) pasažieru apkalpošanas maksa.

Maksu par pakalpojumiem, kas nav noteikti saskaņā ar šā panta pirmo daļu (tai skaitā par pakalpojumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu pacelšanās, stāvēšanas vai nosēšanās nodrošināšanu vai pasažieru apkalpošanas nodrošināšanu), nosaka attiecīgā pakalpojuma sniedzējs.

Maksu par pašvaldības īpašumā esošā civilās aviācijas lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība."

5. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:

"30.1 pants. Civilās aviācijas personāla veselības stāvokļa izvērtēšana

Civilās aviācijas personāla un uz civilās aviācijas personāla apliecības saņemšanu pretendējošu personu veselības stāvoklim jāatbilst noteiktām prasībām.

Civilās aviācijas personāls iziet veselības pārbaudi ārstniecības iestādē vai pie aviācijas medicīnas eksperta un saņem veselības apliecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Aviācijas medicīnas centrus un aviācijas medicīnas ekspertus sertificē Civilās aviācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldība

Lai organizētu šā likuma 40.pantā minēto darbību un nodrošinātu gaisa telpas pārvaldību, izveido tādu Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem elastīgas gaisa telpas izmantošanas principiem.

Ministru kabinets nosaka:

1) Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;

2) Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldības kārtību."

7. 57.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina Valsts civilās aviācijas drošības programmu, kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 2320/2002 noteikti veicamie civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu uzrauga Eiropas Savienības tiesību aktos un Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteikto pasākumu īstenošanu. Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu apstiprina Ministru kabinets.

Pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudi lidlaukos veic personas, kas sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

8. 70.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Nacionālie bruņotie spēki" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku".

9. Aizstāt 72.pantā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

10. Aizstāt 73.panta nosaukumā, pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

11. Aizstāt 74.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 9. un 11.punktā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

12. Aizstāt 76.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes" ar vārdiem "civilās aviācijas nelaimes".

13. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk - regula Nr. 1008/2008), izņemot regulas 23. un 24.pantu, ir Satiksmes ministrija. Kompetentā iestāde, kas īsteno regulas Nr. 1008/2008 23. un 24.pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs."

14. Papildināt 88.1 panta otro daļu pēc vārdiem "Civilās aviācijas aģentūra" ar vārdiem "un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (attiecībā uz administratīvo naudas sodu uzlikšanu)".

15. Papildināt vienpadsmito nodaļu ar 112.1 pantu šādā redakcijā:

"112.1 pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

Aizsardzības ministrija:

1) veic militārās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

2) pārrauga militārās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu militārās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju;

3) sagatavo normatīvos aktus, kas regulē militārās aviācijas darbību;

4) izmeklē militārās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, kuros ir iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku vai citu valstu militārie gaisa kuģi;

5) veic Latvijas Republikas gaisa telpas uzraudzību valsts apdraudējuma gadījumā;

6) sadarbojas ar citām pilnvarotām aviācijas institūcijām elastīgas gaisa telpas izmantošanas principu īstenošanā."

16. Pārejas noteikumos:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 20.decembrim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un 4.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.";

papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"18. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 39.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumi Nr.213 "Noteikumi par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

20. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod šā likuma 57.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumi Nr.76 "Kārtība, kādā tiek veikti civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 30.martam izdod šā likuma 57.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūlijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 13.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par aviāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.07.2009.Stājas spēkā: 13.08.2009.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 16, 27.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195482
13.08.2009
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"