Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2009.gada 14.jūlijā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam"" un rīkojuma projekts "Grozījums Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam"

TA-2070

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam"".

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot svītrot rīkojuma 6.2.apakšpunktu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījums Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam".

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot svītrot pamatnostādņu sadaļā "VIII Turpmākā rīcība" 5.2.2.apakšpunktu. Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Eiropas Savienības policijas uzraudzības dienestu un pretkorupcijas institūciju iniciatīvas "Eiropas partneri pret korupciju" Uzraudzības grupā"

TA-1490

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojumā Nr.718 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""

TA-1137

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums"

TA-1440

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Juhansone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 5.punktu, paredzot, ka Vecāko amatpersonu sanāksmē ar padomdevēja tiesībām piedalās arī Ministru prezidenta biroja pārstāvis. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par darba grupu kārtējā ziņojuma sagatavošanai par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā"

TA-2270

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" Lūznavas pagastā, Rēzeknes rajonā, nodošanu privatizācijai"

TA-191

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola" Lūznavas pagastā, Rēzeknes rajonā, nodošanu privatizācijai"

TA-256

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagasts, Rēzeknes rajons"

TA-2147

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi

TA-672

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Finanšu ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Ekonomikas ministriju un līdz š.g. 20.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

10.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 41.§) "Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā" 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2276

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.80 41.§ 2.4.4.apakšpunkts), pagarināt 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2009.gada 1.oktobrim.

 

 

11.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 103.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2436

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 103.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2009.gada 1.septembrim.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību"

TA-330

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Instrukcijas projekts "Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība"

TA-1145

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2106

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Likumprojekts "Par Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005.gada Protokolu un Protokola par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērstas pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību, 2005.gada Protokolu"

TA-2091

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-2056

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Par E.Aldermani"

TA-2501

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1588

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""

TA-2096

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību"

TA-2256

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21.§

Rīkojuma projekts "Par V.Daukšti"

TA-2448

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

TA-2235

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Kalniša, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt noteikumu projekta 4.2.apakšpunktu, paredzot, ka attiecīgā priekšapmaksa ir 30 procentu apmērā no prognozētās maksas par attiecīgā veida pakalpojumu. Precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

23.§

Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijas projekts

TA-1090

______________________________________________________

(I.Urtāne, E.Zalāns, L.Straujuma, G.Veismane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

24.§

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā

TA-2257

______________________________________________________

(A.Kampars, O.Barānovs, E.Zalāns, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt darba tirgus vidēja termiņa prognožu pilnveidošanu, tai skaitā, veicot darbaspēka pieprasījuma prognožu sadalījumu pa gadiem un profesiju grupām (precizējot agregētās profesiju grupas ar Izglītības un zinātnes ministriju), un katru gadu līdz 15.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par aktualizētām darba tirgus vidēja termiņa prognozēm.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai ņemt vērā vidējā termiņa prognozes, nodrošinot izglītības piedāvājumu, un iekļaut informāciju par izglītības piedāvājuma nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši prognozēm ikgadējā pārskata ziņojumā par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2007.-2013.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumu Nr.742) izpildes gaitu.

4. Labklājības ministrijai ņemt vērā informatīvajā ziņojumā sagatavotās darba tirgus vidēja termiņa prognozes, izstrādājot darba tirgus īstermiņa prognozes un profesiju sarakstu bezdarbnieku apmācībai un pārkvalifikācijai.

 

 

25.§

Informatīvais ziņojums "Par darba grupu darbības turpināšanas lietderību Latvijas Republikas kārtējā ziņojuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā Pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2008.gadam ietvaros"

TA-1649

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par darba grupu darbības turpināšanas lietderību Latvijas Republikas kārtējā ziņojuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā Pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2008.gadam ietvaros".

2. Uzskatīt Ministru kabineta 2004.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14. 12.§) "Par Latvijas nacionālā ziņojuma par 1966.gada ANO pakta "Par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām" izpildi Latvijas Republikā noklausīšanos ANO Cilvēktiesību komitejā 2003.gada 28.-29.oktobrī" 6., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

26.§

Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā no 2004.gada līdz 2008.gadam

TA-1654

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā Pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2008.gadam.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

 

 

Ministru kabineta lieta

27.§

Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009.-2010.gadā"

TA-2417

______________________________________________________

(L.Mūrniece, E.Repše, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

2. Turpināt Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009.-2010.gadā, nosakot šādu nacionālo ekspertu skaitu 2010.gadā:

-EUMM Gruzija - 2 Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieki;

-EUPOL Afganistāna - 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieks;

-EULEX Kosova - 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieks.

3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punkta izpildei Iekšlietu ministrijai dalības nodrošināšana starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009. un 2010.gadā tiek segta no budžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

 

28.§

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ieviešanas izvērtēšanu un iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm"

TA-2493

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Repše, I.Liepa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt ziņojumā sniegtos priekšlikumus par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai atlikt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā" īstenošanu, tās kopējo publisko finansējumu 1 405 608 latu apmērā novirzot darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātei "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana".

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana""

TA-2497

______________________________________________________

(T.Koķe, L.Sīka, A.Aivare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu attiecībā uz neattiecināmo izmaksu un netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu 1.2.1.1.4.apakšaktivitātē "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma izpildes sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""

TA-2452

______________________________________________________

(K.Gerhards, M.Tapiņa, A.Aivare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai sagatavot un nosūtīt visām ministrijām un Valsts kancelejai informējošu vēstuli attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanas iespējām projekta attiecināmajās izmaksās.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai""

TA-2418

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

TA-2440

______________________________________________________

(U.Augulis, A.Aivare, E.Zalāns, E.Milča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai neizsludināt projektu konkursu līdz darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma grozījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

 

33.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 122.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" 8.punkta izpildi, par Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 35.§) "Priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""" 4.punkta izpildi un par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 74.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 3.punkta izpildi

TA-2435

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā labklājības ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 122.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 8.punkta izpildi, par Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (Nr.40 35.§) "Priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 4.punkta izpildi un par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 74.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 3.punkta izpildi, atzīt minētajos protokollēmumos dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.

 

 

34.§

Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

TA-2567, SAN-2316

______________________________________________________

(E.Repše, J.Dūklavs, A.Ozols, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

2. Finanšu ministrijai papildināt atbildes projektu ar informāciju par to, ka Finanšu ministrijā notiek darbs pie normatīvā akta izstrādes, kurā tiks konkrēti noteikti kritēriji saimnieciskās darbības veicējiem, un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

35.§

Rīkojuma projekts "Par A.Tiesneša atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2466

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Rīkojuma projekts "Par S.Bukanes iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-2467

______________________________________________________

(E.Repše, M.Segliņš, S.Bukane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-2464

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju S.Bukanei savienot amatus"

TA-2468

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

39.§

Informatīvais ziņojums par 2009.gada 27.janvārī Ministru kabineta sēdē pieņemto noteikumu Nr.91"Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" īstenošanas praksi

TA-2441

______________________________________________________

(B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

TA-2532

______________________________________________________

(T.Koķe, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Ekonomikas ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""

TA-2509

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""

TA-2542

______________________________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Rīkojuma projekts "Par grozījumiem darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2534

______________________________________________________

(E.Repše, A.Aivare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

TA-2526

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumos Nr.267 "Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums""

TA-2527

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

TA-2549

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-2550

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""

TA-2548

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu""

TA-2553

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""

TA-2554

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru neformālās padomes 2009.gada 15.-17.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2561

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 15.-17.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 15.-17.jūlija sanāksmē Stokholmā Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

52.§

Informatīvais ziņojums "Par Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas priekšlikumiem ministriju centrālajos aparātos nodarbināto skaita samazinājumam un valsts aģentūru skaita samazinājumam"

TA-2583

______________________________________________________

(B.Pētersone, L.Mūrniece, T.Koķe, A.Kampars, A.Teikmanis, B.Rozentāle, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut ministriju centrālajos aparātos palielināt amata vietu skaitu tikai gadījumos, ja tiek centralizētas padotības iestāžu funkcijas un ministriju vai iestāžu reorganizācijas rezultātā tiek pārņemtas reorganizējamo iestāžu funkcijas un uzdevumi.

3. Lai līdz 2009.gada 1.septembrim nodrošinātu valsts aģentūru skaita samazinājumu indikatīvi par 50 % no to kopējā skaita uz 2008.gada 31.decembri, ministrijām mēneša laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojumu projektus par to pārziņā esošo aģentūru reorganizāciju.

4. Veselības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā precizēto ministrijas centrālā aparāta un padotības iestāžu strukturālo reformu plānu.

5. Valsts kancelejai tehniski precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju un precizēto ziņojumu nosūtīt visām ministrijām zināšanai.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par J.Kiukucānu"

TA-2543

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2535

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Koteļņikova, J.Plūme, M.Segliņš, R.Vējonis, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.

 

 

55.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2537

______________________________________________________

(I.Koteļņikova, J.Plūme, M.Segliņš, R.Vējonis, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Ņemot vērā 2009.gada 16.jūnijā Saeimā pieņemtos grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam", kur būtiski ir samazināts finansējums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammai 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem", izveidojoties ārkārtas, avārijas situācijām vairākās pašvaldību izglītības iestādēs, lai nekavējoties rastu risinājumu un 2009.gada 1.septembrī būtu iespējams nodrošināt izglītības iestāžu darbību noteikt, ka:

2.1. novada un republikas pilsētu pašvaldībām, kam 2009.gadā tika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem", bet, veicot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" finansējums samazināts, nepieciešamo finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem";

2.2. rajona pašvaldībām, kam 2009.gadā tika piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums izglītības iestādei no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem", bet, veicot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" finansējums samazināts, izveidojoties ārkārtas, avārijas situācijai līdz 2009.gada 17.jūlijam nepieciešamības gadījumā ir iespējams iesniegt pieprasījumu ar pamatojumu (noslēgti līgumi, uzsākti darbi, tāmes u.c.) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai par to finansējuma apmēru, kas nepieciešams, lai likvidētu ārkārtējo situāciju un izglītības iestādes būtu gatavas uzsākt jauno mācību gadu. Noteikt, ka netiek pieprasīts finansējums par darbiem, kam nav būtiskas ietekmes uz objekta nodošanu ekspluatācijā;

2.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai detalizēti izvērtēt, šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētos pieprasījumus un, ja tie ir pamatoti, iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdē attiecīgus tiesību aktu projektus finansējuma pieprasījumam no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

3. Turpmāk jautājumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabinetā izskatīt reizi mēnesī, iekļaujot mēneša otrās nedēļas Ministru kabineta sēdes darba kārtībā visus iepriekšējā mēnesī Valsts kancelejā saņemtos attiecīgos tiesību aktu projektus.

 

 

56.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2538

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"

TA-2574

______________________________________________________

(B.Rozentāle, A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Par Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu

TA-1252

______________________________________________________

(B.Rozentāle, A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri 5 139 798 latu apmērā novirza:

1.1. 764 944 latu apmērā valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammā 33.04.00 "Centralizēta medikamentu iegāde", lai nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmes palielinājumu medikamentiem ar 2009.gada 1.janvāri, peritoneālās dialīzes pacientiem uzsāktās terapijas nodrošināšanai un vakcīnu iegādei;

1.2. 4 374 854 latu apmērā valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammā 33.03.00 "Medikamentu apmaksāšana", lai kaut daļēji segtu apakšprogrammā 33.03.00 "Medikamentu apmaksāšana" 2009.gadā izveidojušos deficītu un nodrošinātu iedzīvotājiem kompensējamās zāles.

2. Veselības ministrijai vienoties ar Finanšu ministriju par termiņu, kādā tiek veikta šī protokollēmuma 1.punktā minētās apropriācijas palielināšana atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piektās daļas 1.punktam.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Dzelzceļnieku skolas likvidāciju"

TA-2575

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 4. un 5.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

TA-2359

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""

TA-2563

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai""

TA-2564

______________________________________________________

(U.Augulis, I.Lipskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2565

______________________________________________________

(U.Augulis, I.Lipskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Labklājības ministrijai saskaņot noteikumu projekta anotāciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

Valsts kancelejai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Labklājības ministrijai nodrošināt normatīvā akta īstenošanu 2009.gadā un turpmākajos gados budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta otrajā daļā, papildinot tajā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam noteikt preventīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles principus.

 

 

64.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"

TA-2576

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2164

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-2586, SAN-2544

______________________________________________________

(I.Liepa, L.Sīka, T.Koķe, A.Kampars, B.Rozentāle, A.Andreičika, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai noteikumu projektā paredzēt, ka ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu Ministru kabinets var lemt par avansa piešķiršanu aktivitātes īstenošanai, saskaņot to ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""

TA-2585

______________________________________________________

(I.Liepa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 56.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 19.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2589

______________________________________________________

(E.Zalāns)

Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 56.§.) 19.punktā doto uzdevumu apturēt līdz turpmākam Ministru kabineta rīkojumam finansējuma izmaksu pašvaldībām no apakšprogrammas 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem" un 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem".

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

69.§

Latvijas nacionālā pozīcijā par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru 2009.gada 16.-17. jūlija neformālajā padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2562

______________________________________________________

(M.Segliņš, S.Laganovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2009.gada 16.- 17.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Stokholmas programmas sagatavošanu.

3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim piedalīties 2009.gada 16.-17.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē un pārstāvēt Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

70.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas tiesas sēdi lietā "Kononovs pret Latviju"

TA-2481-DV

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sagatavoto ziņojumu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.30

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 48Pieņemts: 14.07.2009.
195008
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"