Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2009.gada 7.jūlijā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1769

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Birzes ielā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1912

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1911

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1671

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās un prasības šādu vietu aprīkošanai"

TA-592

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.Iekšlietu ministrijai pagaidu turēšanas vietu aprīkošanu un noteikumu īstenošanu veikt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""

TA-1815

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-1814

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

TA-1783

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1838

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevējdarbības valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-1473

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.661 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-1870

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

TA-2343

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 2007.-2013.gadā apstiprinātajiem projektiem"

TA-1893

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

TA-1607

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-1407

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Par Patentu līgumu"

TA-1663

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un līgumu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

17.§

Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-1312

______________________________________________________

(A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Veselības ministrijas š.g. 7.jūlija vēstulē Nr.S-01-12/2777 minēto, likumprojekta izskatīšanu atlikt līdz 2009.gada 21.jūlijam.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumiem"

TA-182

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2. un 4.punktu un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai nodrošināt noteikumu ievērošanas kontroli piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2349

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumos Nr.258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2350

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

TA-1504

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

3. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" un Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi", aizstājot atsauci uz Eiropas Savienības Padomes lēmumu ar atsauci uz normatīvajiem aktiem par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība"

TA-1854

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Cūku labturības prasības"

TA-1260

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību"

TA-1253

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Rīkojuma projekts "Par pašvaldības zemes vienības pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1880

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-1509

______________________________________________________

(M.Roze, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu, kompensāciju un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus"

TA-1644

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumos Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1620

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1809

______________________________________________________

(A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

(2008) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"

TA-624

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

(2008) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam, tiek paredzētas valsts saistības par garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām, kā arī izsniegto garantiju uzraudzības kārtība"

TA-616

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

32.§

Informatīvais ziņojums "Par koncepcijas "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" ieviešanas gaitu"

TA-2152

______________________________________________________

(D.Kurpniece, M.Riekstiņš, N.Vilnītis, R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai, Labklājības ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 1.septembrim veikt grozījumus minēto ministriju ētikas kodeksos, iekļaujot tajos ētiskas uzvedības noteikumus komunikācijai ar lobētājiem, vienlaikus paredzot, ka minētie nosacījumi nav attiecināmi uz starpvalstu diplomātiskajām attiecībām.

3. Visām ministrijām izvērtēt lobēšanas iespējamību to padotības iestādēs un, ja lobēšanas aktivitātes šajās institūcijās tiek veiktas, līdz 2009.gada 1.septembrim nodrošināt koncepcijā "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā" (turpmāk - koncepcija) iekļauto ētikas principu un uzvedības noteikumu iekļaušanu minēto iestāžu ētikas kodeksos.

4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ja nepieciešams, sadarbībā ar Valsts kanceleju līdz 2009.gada 1.oktobrim izstrādāt Ministru kabineta locekļu ētikas kodeksa projektu, iekļaujot tajā ētikas principus un uzvedības noteikumus komunikācijai ar lobētājiem.

5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt koncepcijā paredzēto pasākumu ieviešanas monitoringu un sekot līdzi tam, kā ministrijas un to padotības iestādes izpilda koncepcijas noteikumus attiecībā uz informācijas publicēšanu mājaslapās internetā un normatīvo aktu projektu anotācijās par notikušajām konsultācijām ar lobētājiem, un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koncepcijā paredzēto pasākumu ieviešanu ministrijās un to padotības iestādēs 2009.gadā.

6. Valsts kancelejai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2010.gada 31.martam izstrādāt ētiskas lobēšanas pamatprincipu un noteikumu formulējumus to iekļaušanai normatīvā akta projektā par valsts pārvaldē nodarbināto ētikas kodeksu, kuru paredzēts izstrādāt saskaņā ar Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam.

 

 

33.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.9 4.§) "Par Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu tekstiem, kuri nav pieejami latviešu valodā" doto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-2315

______________________________________________________

(A.Teikamanis, M.Lazdovskis, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts valodas centram pēc starptautisko līgumu tekstu iztulkošanas un saskaņošanas ar nozaru ekspertiem starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumus latviešu valodā nosūtīt atbildīgajām ministrijām un Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai starptautisko līgumu tekstus oriģinālvalodā un to tulkojumus latviešu valodā nosūtīt publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Ārlietu ministrijai, ja nepieciešams, informēt Ministru kabinetu par šajā protokollēmumā doto uzdevumu izpildes gaitu.

 

 

34.§

Informatīvais ziņojums par iestāžu rezultātu un rezultatīvo rādītāju izpildi 2008.gadā, par to izmantojamību valsts budžeta plānošanā un izpildes analīzē un par ieteikumiem to kvalitātes uzlabošanai

TA-1610

______________________________________________________

(V.Gurkovska, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm ņemt vērā informatīvajā ziņojumā iekļauto rezultātu un rezultatīvo rādītāju analīzi, kā arī secinājumus un konstatējumus par rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem, veidojot mērķu, rezultātu un to rezultatīvo rādītāju hierarhiju un struktūru, sagatavojot kārtējā gada valsts budžeta pieprasījumus, iestāžu darbības stratēģijas un attīstības plānošanas dokumentus.

 

 

35.§

Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2008.gadā"

TA-1821

______________________________________________________

(V.Gurkovska, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai, gatavojot ziņojumu par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2009.gadā, ietvert informāciju par to, kādā veidā veiktās strukturālās reformas valsts pārvaldē ir nodrošinājušas iekšējo auditoru skaita optimizāciju.

 

 

36.§

Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-2327

______________________________________________________

(A.Kampars, O.Barānovs, M.Segliņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

37.§

Informatīvais ziņojums "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem"

TA-438

______________________________________________________

(Z.Dundurs, A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra sēdes protokollēmuma 13.§ 2. un 3.punktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.

3. Veselības ministrijai līdz 2009.gada 1.novembrim paplašināt ģimenes ārstu pieejamību, mainot ģimenes ārstu darba laika nosacījumus, lai uzlabotu nevardarbīgas nāves fakta konstatēšanu.

4. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2010.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus privātās apsūdzības institūta izslēgšanai no Kriminālprocesa likuma.

5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2010.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā", paredzot Kriminālprocesa likuma 365.pantā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt arestētās mantas, kuru nav kam nodot glabāšanā, glabāšanas kārtību.

6. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts policijā konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām attiecībā uz izmeklēšanas tiesnešu savlaicīgu pieejamību un procesuālo dokumentu tulkošanu arī tajos kriminālprocesos, kuros noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav noskaidrota, norādot to risinājumus.

7. Valsts kancelejai nosūtīt iesniegto informāciju Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Juridiskajai komisijai.

 

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānā valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.-2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2008.gadā"

TA-1768

______________________________________________________

(I.Buda, E.Zalāns, A.Ploriņš, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sasaukt darba grupu un līdz 2009.gada beigām iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstībai 2008.-2010.gadam aktualizāciju.

3. Veselības ministrijai izvērtēt iespēju vienkāršot higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm un īslaicīgajām bērnu uzturēšanas vietām (piemēram, lielveikalos), kuras izvietotas citai darbībai projektētās ēkās un iesniegt attiecīgus priekšlikumus šī protokollēmuma 2.punktā minētajai darba grupai to iekļaušanai aktualizētajā plānā.

 

 

39.§

Informatīvais ziņojums "Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā"

TA-2097

______________________________________________________

(A.Ozols, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā".

2. Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā :

2.1. priekšlikumus par normatīvo aktu precizēšanu, paredzot meža īpašnieka pārskatā par koku ciršanu papildus ietveramo informāciju, kas ļauj izsekot koksnes plūsmai pievienotās vērtības ķēdē;

2.2. izvērtējumu par iespējamiem riskiem gadījumā, ja tiek pārtraukti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi valsts mežos.

3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2009.gada 1.septembrim:

3.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par precizējumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošajos normatīvajos aktos attiecībā uz saimnieciskās darbības noteikšanu;

3.2. izvērtēt iespējas publisko iepirkumu nolikumos ietvert:

3.2.1. prasību komisijai obligāti pieprasīt kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku konkrēto nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu un izslēgt pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja ir konstatēti kandidāta vai pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;

3.2.2. pretendenta maksāto valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo maksājumu budžetā kā obligāti vērtējamu kritēriju.

 

 

Ministru kabineta lieta

40.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 23.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 1.§) "Priekšlikumi par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi

TA-2412

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ministru prezidenta sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 23.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 1.§) "Priekšlikumi par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 5. un 6.punkta izpildi, noteikt, ka:

1. Informācijas analīzes dienests tiek likvidēts ar 2009.gada 15.augustu;

2. Informācijas analīzes dienesta likvidācijas komisijas darbā piesaista pārstāvjus no Satversmes aizsardzības biroja un Drošības policijas.

 

 

41.§

Par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009.-2010.gadā projektu

TA-2417

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.V.Lieģis, M.Riekstiņš, A.Ūbelis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju izvērtēt no ārpolitiskā aspekta, ņemot vērā arī fiskālo aspektu, kādā apjomā būtu lietderīga Latvijas valsts dalība starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2009.-2010.gadā.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"

TA-405

______________________________________________________

(A.Groza, M.Riekstiņš, T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai""

TA-1823

______________________________________________________

(T.Koķe, L.Sīka, A.Šmits, M.Gruškevics, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai atkārtoti izvērtēt Latvijas jauno zinātnieku apvienības priekšlikumus un, ja nepieciešams, iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi precizētu noteikumu projektu vai Latvijas jauno zinātnieku apvienības piekrišanu noteikumu projekta pieņemšanai iesniegtajā redakcijā.

3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma izpildes sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

 

44.§

Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai

TA-2434, SAN-2233

______________________________________________________

(T.Koķe, R.Lūsis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt labklājības ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju precizēt atbildes projektu un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

 

 

 

 

 

45.§

Likumprojekts "Par konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā"

TA-641

______________________________________________________

(J.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-2368

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

47.§

Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Eiropas Savienības fondu apguves vienkāršošanai un Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības pārskatīšanu"

TA-2484, SAN-2131

______________________________________________________

(A.Ūbelis, E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem Eiropas Savienības fondu apguves vienkāršošanai un Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības pārskatīšanu" (turpmāk- informatīvais ziņojums).

2. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 8.jūlijam iesniegt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā informatīvo ziņojumu.

3. Atzīmēt, ka diskusija pēc būtības par informatīvajā ziņojumā iekļautajiem pasākumiem notiks kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm.

 

 

48.§

Par Latvijas stratēģisko attīstības plānu 2009.-2013.gadam

TA-2474

______________________________________________________

(R.Bremšmits, E.Zalāns, T.Koķe, M.Bičevskis, R.Vējonis, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.

3. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus par to, ka atsevišķa plāna izstrāde nav nepieciešama, jo ekonomiskās situācijas analīze un prognozes vidējam termiņam, prioritātes un mērķi, sasniedzamie rezultāti un veicamie pasākumi to sasniegšanai ir integrēti jau spēkā esošajos attīstības plānošanas dokumentos un, ka Ministru kabinets turpinās darbu pie vidējā termiņā paredzēto triju prioritāšu īstenošanas - ekonomiskās izaugsmes veicināšana; sociālās spriedzes mazināšana; valsts pārvaldes efektivitāte un pakalpojumi, sagatavot Ministru kabineta atbildi un Valsts kancelejai to nosūtīt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

49.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 14.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2105" projekts

TA-2384

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2105.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

5. Valsts kancelejai nostājas projektu nosūtīt zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

50.§

Informatīvais ziņojums par Valsts kontroles revīzijas laikā atklātajiem pārkāpumiem Dienvidu tilta būvdarbu izmaksās un priekšlikumiem tālākajai rīcībai

TA-1537, SAN-1078-IP

______________________________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Valsts kontroles revīzijas laikā atklātajiem pārkāpumiem Dienvidu tilta būvdarbu izmaksās un priekšlikumiem tālākajai rīcībai".

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

2.1. izvērtēt Rīgas domes izstrādāto un apstiprināto grozījumu Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.17 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" tiesiskuma izvērtēšana un izvērtēšana saistībā ar Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta revīzijas ziņojumu (24.02.2009. Nr.5.1.-2-19/2008) par Dienvidu tilta pār Daugavu Rīgā projektēšanas, būvniecības un finansēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2.2. atkarībā no uzsāktā kriminālprocesa par iespējamajām nelikumībām Dienvidu tilta būvniecības iepirkuma organizēšanā un finansējuma piesaistē un Rīgas pilsētas pašvaldības rīcības nelietderīgi un neekonomiski izlietoto līdzekļu atgūšanā, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 77.panta sestajai un septītajai daļai, izvērtēt iespēju un nepieciešamības gadījumā celt prasību tiesā pret attiecīgajām pašvaldības amatpersonām par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu rezultātiem informēt Ministru kabinetu.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai"

TA-2362

______________________________________________________

(A.Andreičika, A.Ūbelis, E.Zalāns, R.Vējonis, I.Dālderis, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē informāciju par pašvaldību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumiem, kas līdz 2009.gada 30.jūnijam ir saņemti atbildīgajās iestādēs vai sadarbības iestādēs, un tiem pieprasīto valsts budžeta dotācijas apjomu 2009., 2010. un 2011.gadiem.

 

 

52.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 14.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2264" projekts

TA-2442

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2264.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu"

TA-662

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā līdz 2009.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos", novēršot tiesību normu dublēšanos ar apstiprinātajiem noteikumiem.

 

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Par aktualizēto Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāna projektu 2007.-2013.gadam"

TA-2444

______________________________________________________

(A.Lapiņš, S.Zvidriņa, J.Dūklavs, M.Riekstiņš, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Zemkopības ministrijai, ņemot vērā Kultūras ministrijas izteiktos priekšlikumus, precizēt plāna projektu attiecībā uz pasākumiem tūrisma aktivitāšu veicināšanai un precizēto plānu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc precizētā plāna saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2009. gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2453

______________________________________________________

(I.Tāre, V.Dombrovslis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2009.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē.

 

 

56.§

Rīkojuma projekts "Par 2010.gada valsts budžeta sagatavošanas grafiku"

TA-2451

______________________________________________________

(M.Bičevskis, M.Segliņš, T.Koķe, M.Gruškevics, J.Dūklavs, L.Mūrniece, A.Kampars, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atzīmēt, ka Izglītības un zinātnes ministrija valsts budžeta programmu, apakšprogrammu, pasākumu un kopsavilkumu tāmes (2007.-2009.gadam) Finanšu ministrijā iesniedz pakāpeniski ar Finanšu ministriju saskaņotā apjomā un termiņos.

 

 

57.§

Rīkojuma projekts "Par E.Krastiņa atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-2460

______________________________________________________

(M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Rīkojuma projekts "Par Ē.Škapara iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-2461

______________________________________________________

(M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-2462

______________________________________________________

(M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju Ē.Škaparam savienot amatus"

TA-2463

______________________________________________________

(M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

61.§

Rīkojuma projekts "Par A.Tiesneša atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2466

______________________________________________________

(M.Bičevskis, M.Segliņš, R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt. Balsojumā par šī protokola 61., 62., 63. un 64.paragrāfā minēto rīkojumu projektu pieņemšanu: par -7, pret - 4 (visi Tautas partijas deleģētie klātesošie ministri).

2. Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabinetu veidojošo 9.Saeimas frakciju sadarbības līguma 5.2.3.apakšpunktu, sasaukt sadarbības padomi viedokļu saskaņošanai pirms jautājuma atkārtotas izskatīšanas nākamajā Ministru kabineta sēdē.

 

 

62.§

Rīkojuma projekts "Par S.Bukanes iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-2467

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 61.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

63.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-2464

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 61.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

64.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju S.Bukanei savienot amatus"

TA-2468

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 61.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

65.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-2446

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""

TA-2471

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu par grozījumiem darbības programmas 778.punktā un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

TA-2458

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"

TA-2465

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru Arti Kamparu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu.

 

 

69.§

Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi

TA-2480

______________________________________________________

(M.Pēkalis, S.Mertena, K.Gerhards, M.Riekstiņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīguma par starptautisko automobiļu satiksmi (turpmāk - Nolīgums) projektu.

2. Parakstīt Nolīguma projektu.

3. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.

4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

5. Nolīgumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā.

6. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu"

TA-2470

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt protokolu.

 

 

71.§

(2008) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

TA-2010

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Liepiņš, M.Riekstiņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.

3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu noslēgšanu.

 

 

72.§

(2008) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

TA-2011

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.

3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu par Latvijas Republikas valdības un Dānijas Karalistes valdības līguma par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu noslēgšanu.

 

 

73.§

(2008) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

TA-2013

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.

3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu par Latvijas Republikas valdības un Nīderlandes Karalistes valdības līguma par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu noslēgšanu.

 

 

74.§

(2008) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

TA-2016

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.

3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības līguma par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu noslēgšanu.

 

 

75.§

(2008) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgmu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu"

TA-2017

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.

3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorātu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līguma par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu noslēgšanu.

 

 

76.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma likvidāciju"

TA-2479

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 4.punktu, paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrijai šajā punktā minētie uzdevumi veicami līdz 2009.gada 1.oktobrim un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

77.§

Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"

TA-2455, TA-1592

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

78.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 13.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-2454

______________________________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ceļā uz saskaņotu stratēģiju Eiropas Lauksaimniecības pētniecības programmā"" uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 13.jūlija sanāksmi.

3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 13.jūlija sanāksmē.

 

 

79.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2009.gada 10.jūlija sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-2459

______________________________________________________

(S.Ribkina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2009.gada 10.jūlija sanāksmē izskatāmajā Finanšu ministrijas kompetences jautājumā:

"Par budžeta projektu Eiropas Savienības 2010. finanšu gadam" (pozīcija Nr.2).

3. Finanšu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes sanāksmē.

 

 

80.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par cilvēku tirdzniecības novēršanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI

TA-2482

______________________________________________________

(S.Laganovskis, J.Stepanova, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par cilvēku tirdzniecības novēršanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par cilvēku tirdzniecības novēršanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru atceļ ietvarlēmumu 2002/629/TI.

3. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai Latvijas nacionālās pozīcijas īstenošanai 2010.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

81.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ ietvarlēmumu 2004/68/TI

TA-2483

______________________________________________________

(S.Laganovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ ietvarlēmumu 2004/68/TI.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes ietvarlēmumam par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ ietvarlēmumu 2004/68/TI.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

82.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-2308

______________________________________________________

(A.Lubāns, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.A42781808.

 

 

83.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai

TA-2077

______________________________________________________

(K.Krasovska, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt tieslietu ministra iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2009-12-03.

2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.

3. Veselības ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniekam R.Osim pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr. 2009-12-03.

 

 

84.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai par Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 12.maija spriedumu lietā Nr.A42395707

TA-1899

______________________________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42395707.

 

 

85.§

Paskaidrojuma projekts administratīvajā lietā Nr.A42564506 par Rīgas rajona padomes 2006.gada 24.oktobra lēmuma (protokols Nr.9 21.§) atcelšanu

TA-2476, SAN-1732

______________________________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā lietā Nr.A42564506.

 

 

86.§

Atbildes vēstules projekts Satversmes tiesai

TA-2477, SAN-2413

______________________________________________________

(M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt finanšu ministra iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt atbildi un nosūtīt Satversmes tiesai.

 

 

87.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāra apliecinājuma sniegšanu Vācijas banku apvienībai"

TA-2469-IP

______________________________________________________

(M.Pietkevičs, G.Veismane, M.Bičevskis, E.Dreimane, M.Lazdovskis, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par akciju sabiedrības "Parex banka" akcionāra apliecinājuma sniegšanu Vācijas banku apvienībai".

2. Finanšu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Tieslietu ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumus par informatīvo ziņojumu un apliecinājuma projektu.

Ja saņemtie atzinumi ir bez iebildumiem, Valsts kancelejai nekavējoties rakstiski informēt valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" par Finanšu ministrijai dotā uzdevuma izpildes rezultātiem.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" parakstīt apliecinājumu Vācijas banku apvienībai pēc informācijas saņemšanas no Valsts kancelejas par šī protokollēmuma 2.punktā Finanšu ministrijai dotā uzdevuma izpildi.

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.00

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 47Pieņemts: 07.07.2009.
194711
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"