Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2009.gada 17.jūnijā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

     

Sēdi sāk plkst.13.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.609 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums""

TA-1512

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.608 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums""

TA-1508

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.610 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums""

TA-1513

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""

TA-1383

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"

TA-1385

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspilī, Staldzenes ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-956

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1579

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-1299

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai, ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, precizēt likumprojekta 2.panta redakciju, svītrojot regulējumu attiecībā uz teritoriālo iestāžu direktoriem.

3. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai pēc precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību""

TA-1304

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-2025

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi"

TA-1830

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstību reģistrēšanas nosacījumiem veidlapas paraugu, tā sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību"

TA-1615

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1503

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1382

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt uz trim mēnešiem.

2. Ekonomikas ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar jaunievēlēto novadu domi un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienību un energoapgādes objektu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-1775

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-395

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-396

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-669

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""

TA-1409

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs posma 25,3.-35,5.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1507

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Jaunbeitēni-A" 450 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 007 0540) un zemes vienību "Vecbrekti-A" 1300 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 006 0116) Vecpiebalgas pagastā, Cēsu rajonā, par kopējo summu 200 latu.

 

 

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-1408

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.969 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-1402

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības"

TA-857

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektā paredzēto regulējumu 2009.gadā un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""

TA-351

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1384

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.86 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-2027

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""

TA-753

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām""

TA-1495

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumos Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība""

TA-1497

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.652 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""

TA-1401

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-1487

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-1488

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru""

TA-1452

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2029

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 ''Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums""

TA-1609

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"

TA-766

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-1593

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, I.Alliks, V.Dombrovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-1457

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Adrešu klasifikatoru""

TA-1875

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.

2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām"

TA-1476

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.

2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"

TA-1471

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Laktas ielā 2/4, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-1472

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

TA-643

______________________________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Veselības ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.

5. Ekonomikas ministrijai nodrošināt likumā minētā standarta LVS ISO 8454:2008 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode" tulkojumu valsts valodā līdz 2011.gada 31.decembrim.

6. Veselības ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta instrukcijai Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem" likumprojektu iesniegt Ekonomikas ministrijai saskaņošanai ar Eiropas Komisiju.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""

TA-1400

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""

TA-1500

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"

TA-1604

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""

TA-1428

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Atļaujas izsniegšanas kārtība tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem"

TA-762

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.606 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi""

TA-1483

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-2045

______________________________________________________

(E.Repše, A.Ūbelis, J.Dūklavs, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju līdz š.g. 1.augustam vienoties par norobežojumu starp Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai komercdarbības atbalstam.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""

TA-2043

______________________________________________________

(E.Repše, E.Zalāns, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.janvāra rīkojumā Nr.8 "Par Pārtikas padomi""

TA-1602

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1430

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.184 "Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju""

TA-1902

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

55.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.132 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Baltijas jūras reģiona valstu biznesa konferences organizēšanai""

TA-2209

______________________________________________________

(A.Matīss, E.Repše, J.Dūklavs, B.Bāne, K.Lore, I.Bergmane, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta š.g. 25.jūnija sēdē.

2. Ekonomikas ministrijai konceptuāli vienoties ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju par piemērotāko risinājumu jautājuma virzībai.

 

 

56.§

Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

SAN-2131

______________________________________________________

(A.Ūbelis, E.Repše, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.

2. Valsts kancelejai, ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto informāciju, noformēt un sagatavot parakstīšanai Ministru kabineta starpatbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

3. Finanšu ministrijai atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.jūlija sēdē.

 

 

57.§

Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

TA-1958

______________________________________________________

(A.Stucka, E.Zalāns, J.Piešiņš, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt likumprojekta redakciju, svītrojot regulējumu attiecībā uz plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja apstiprināšanu Ministru kabinetā, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju. Precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" (TA-1962).

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

58.§

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-1962

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā" (TA-1958).

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

TA-2054

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""

TA-1228

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-1259

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

2. Satiksmes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par valstij vai pašvaldībai piederošo zemi ostu teritorijās un tās nomas maksas apmēriem un informāciju par kravu apgrozījumu ostās salīdzinājumā ar citām valstīm.

3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju, izvērtēt nepieciešamību sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu".

 

 

62.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.647 "Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemi""

TA-1463

______________________________________________________

(O.Geitus-Eitvina, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu""

TA-1315

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""

TA-2083

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu""

TA-2084

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.792 "Kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija, izmantojot ieguldīšanas metodi""

TA-2087

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.770 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi""

TA-2088

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides aizsardzībā"

TA-2108

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot vides ministru R.Vējoni parakstīt līgumu.

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Tukuma rajona padomes pansionāta "Rauda", ar to saistītās mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu Engures novada pašvaldībai"

TA-1876

______________________________________________________

(E.Zalāns, R.Vējonis, A.Draudiņš, J.Piešiņš, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 30.jūnija sēdē.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai uz jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta š.g. 30.jūnija sēdē uzaicināt ieinteresēto pašvaldību pārstāvjus.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

TA-2115

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra lietošanas noteikumiem"

TA-1915

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot jūras kapteini H.Černovu, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta komandieri, parakstīt lietošanas noteikumus.

 

 

72.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-2110

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

73.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju O.Pulkam savienot amatus"

TA-1704

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 

74.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-2219

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, U.Augulis, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Labklājības ministrijas pieprasījumu palielināt 2009.gada jūnijam pieejamo apropriāciju par 239 429 latiem, attiecīgi samazinot pieejamo apropriāciju ceturtajā ceturksnī. Labklājības ministrijai novirzīt apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošināšana" un 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" 2009.gada otrajā ceturksnī (jūnijā) papildu nepieciešamos līdzekļus 239 429 latu apmērā, pieejamo resursu ietvaros veicot iekšējo līdzekļu pārdali starp programmām/apakšprogrammām, nosakot, ka 2009.gada jūnijā uz izdevumiem 239 429 latu apmērā neattiecas Ministru kabineta 2009.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 41.§) "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" 5.punktā noteiktais izdevumu ierobežojums.

2. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt 2009.gada jūnijam pieejamo apropriāciju par 200 000 latiem apakšprogrammai 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana", samazinot ceturtajā ceturksnī pieejamo apropriāciju, lai jūnijā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā" ietvaros nodrošinātu plānoto pasākumu īstenošanu.

3. Lai nodrošinātu Ministru kabineta š.g. 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 35.§) 4.punkta izpildi, Labklājības ministrijai steidzami sagatavot ar Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un sociālajiem partneriem saskaņotus grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.jūnija sēdē.

 

 

75.§

Informatīvais ziņojums "Par iespējām slēgt līgumu vai vienošanos ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju gadījumos, kad finanšu resursi līgumā vai vienošanās paredzēto saistību izpildei ir Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja rīcībā"

TA-2231

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot un triju nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā:

2.1. attiecīgo normatīvo aktu grozījumu projektus, lai paredzētu iespēju slēgt līgumus vai vienošanās par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs pilnā apmērā no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai;

2.2. attiecīgo normatīvo aktu grozījumu projektus par maksājumu plūsmu Eiropas Savienības fondu projektos, kas neparedz maksājumus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas.

 

 

76.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas"

TA-2225

______________________________________________________

(J.Stinka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

77.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotu Eiropas Savienības komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru"

TA-2162

______________________________________________________

(J.Stinka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

78.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-2233

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

79.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"""

TA-2143

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

80.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"

TA-2206

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2009.gada 17.jūlijam veikt grozījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 120.punktā, nosakot, ka 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" ietvaros finansējumu var saņemt arī lielie komersanti.

 

 

81.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"""

TA-2036

______________________________________________________

(E.Kivriņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

82.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.249 "Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2217

______________________________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

83.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" likvidāciju"

TA-2221

______________________________________________________

(U.Augulis, A.Ploriņš, I.Alliks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Labklājības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Veselības ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai saskaņoto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

84.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijām"

TA-2180

______________________________________________________

(I.Ilgaža, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

85.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Par izvērtējumu par pievienošanās Eiropas Savienības sarunu ar Turciju 16.sadaļas Nodokļu politika atvēršanas nosacījuma izpildi"

TA-2156

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apstiprināšanu par izvērtējumu par pievienošanās Eiropas Savienības sarunu ar Turciju 16.sadaļas Nodokļu politika atvēršanas nosacījuma izpildi".

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju par izvērtējumu par pievienošanās Eiropas Savienības sarunu ar Turciju 16.sadaļas Nodokļu politika atvēršanas nosacījuma izpildi.

 

 

86.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2009.gada 22.-23.jūnija sanāksmei

TA-2159

______________________________________________________

(J.Dūklavs, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2009.gada 22.-23.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. "Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģiju - Padomes secinājumi" (pozīcija Nr.2);

2.2. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu" (pozīcija Nr.2);

2.3. "Komisijas Paziņojums - apspriešanās par zvejas iespējām 2010.gadam" (pozīcija Nr.1).

3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2009.gada 22.-23.jūnija sanāksmē.

 

 

87.§

DV Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikumi Starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) pagaidu ģenerālsekretāra amata un pagaidu sekretariāta mītnes pilsētas kandidātu atbalstam IRENA otrās Sagatavošanas komisijas sanāksmes ietvaros 2009.gada 29., 30.jūnijā Šarmelšeihā"

TA-2185

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Kužnieks, R.Vējonis, K.Gerhards, M.Riekstiņš, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g. 25.jūnija sēdē.

 

 

88.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2009.gada 18.-19.jūnija sanāksmei

TA-2213

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2009.gada 18.-19.jūnija sanāksmē izskatāmajā jautājumā - 2009.gada 18.-19.jūnija Eiropadomes secinājumu projekts.

3. Pieņemt zināšanai, ka Eiropadomes ietvaros tiek plānota Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna parakstīšana.

 

 

89.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2009.gada 25.jūnija sanāksmei

TA-2220

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides padomes 2009.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. "EK bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma novērtējums" un "Virzībā uz ES stratēģiju par invazīvajām svešzemju sugām" (Padomes secinājumu projekts);

2.2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un padomes direktīvai par rūpnieciskajām emisijām (integrēta piesārņojuma novēršana un kontrole)";

2.3. "Par Eiropas Komisijas projektu direktīvai, ar kuru izveido ietvaru augsnes aizsardzībai un groza direktīvu 2004/35/EC";

2.4. "Padomes secinājumu projekts par Zaļo grāmatu "Bioatkritumu apsaimniekošana Eiropas Savienībā"".

3. Vides ministrijas parlamentārajai sekretārei Ž.Mikosai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes sanāksmē 2009.gada 25.jūnijā.

 

 

90.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavēšanas novēršanu komercdarījumos (Pārstrādāto redakciju)

TA-2232

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Bergmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavēšanas novēršanu komercdarījumos (Pārstrādāto redakciju).

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavēšanas novēršanu komercdarījumos (Pārstrādāto redakciju).

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

91.§

Par līguma projekta apstiprināšanu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu pirmo transakciju ietvaros

TA-2208-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

92.§

Par līguma projekta apstiprināšanu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu pirmo transakciju ietvaros

TA-2210-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

93.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ivanovas pret Latviju"

194-k

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 1.punkta iespējamo pārkāpumu.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

94.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Beiere pret Latviju"

195-k

______________________________________________________

(I.Reine, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

3. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju, ka būtiski palielinās Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu apjoms un esošās kapacitātes ietvaros ir apgrūtinoša to savlaicīga un kvalitatīva apstrāde, un ka nākotnē, iespējams, būs jārisina jautājums par papildu finansējuma piesaistīšanu valsts pārstāvības funkcijas nodrošināšanai.

 

 

95.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Epners-Gefners pret Latviju"

198-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta, 6.panta 1.punkta un 8.panta iespējamiem pārkāpumiem.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.35

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 43Pieņemts: 17.06.2009.
194642
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"