Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.692

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 92.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.1. un 4.4.apakšpunktu;

1.2. izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. samaksai par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumiem, tai skaitā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pakalpojumiem, - ne mazāk kā 6,4 % apmērā;";

1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā, ievērojot šo noteikumu 2.pielikuma nosacījumus.";

1.4. aizstāt 10.11.apakšpunktā skaitli un vārdu "37.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "37.pielikuma 2.punktā";

1.5. papildināt 10.15.apakšpunktu aiz vārda "saņem" ar vārdiem "paliatīvo un";

1.6. aizstāt 13.punktā skaitli "3" ar skaitli "5";

1.7. aizstāt 14.19.apakšpunktā vārdus "par speciālistu un stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto" ar vārdiem "par ārstniecības iestāžu sniegto sekundāro";

1.8. svītrot 14.26.1.apakšpunktu;

1.9. papildināt noteikumus ar 14.32., 14.33., 14.34. un 14.35.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.32. par pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumiem;

14.33. par mākslas terapijas speciālista sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

14.34. par lielo locītavu endoprotezēšanu, izņemot gūžas, pleca vai ceļa locītavu endoprotezēšanu steidzamības vai neatliekamā kārtā;

14.35. par sporta ārsta sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izņemot Sporta medicīnas valsts aģentūras vai tās tiesību un saistību pārņēmēja sniegtos sporta medicīnas pakalpojumus bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (ja bērni papildus pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu apguvei apmeklē sporta treniņus (nodarbības) sporta izglītības iestādēs, sporta klubos vai sporta federācijās un nepiedalās sporta sacensībās).";

1.10. izteikt 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Informāciju par šo noteikumu 22. un 25.punktā minēto vienošanos ģimenes ārsts triju darbdienu laikā ievada aģentūras vadības informācijas sistēmā.

27. Aģentūra veic šādas izmaiņas aģentūras vadības informācijas sistēmā:

27.1. pacienta reģistrācijas bloķēšanu, piešķirot pacientam statusu, kas uz laiku aptur esošo reģistrāciju un nepieļauj pacienta pārreģistrāciju pie cita ģimenes ārsta šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā;

27.2. pacientu reģistrācijas atbloķēšanu un tādas reģistrācijas atjaunošanu, kāda viņam bija pirms tās bloķēšanas šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā;

27.3. pacienta izslēgšanu - pacientu izslēdz no ģimenes ārsta pacientu saraksta šo noteikumu 29., 31., 32. un 35.punktā minētajos gadījumos;

27.4. pacientu masveida pārreģistrāciju šo noteikumu 30.punktā minētajā gadījumā.";

1.11. papildināt 28.punktu aiz vārdiem "Šo noteikumu" ar skaitli un vārdu "26. un";

1.12. svītrot 36.punktā vārdus "no aģentūras";

1.13. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Vienošanos ģimenes ārsts uzglabā, kamēr pacients ir reģistrēts viņa pacientu sarakstā.";

1.14. papildināt 40.1.apakšpunktu aiz vārdiem "pacientu sarakstā" ar vārdiem "tai skaitā cita ģimenes ārsta reģistrētais pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta aizvietotāja";

1.15. papildināt noteikumus ar 40.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2.5. vēršas pie cita ģimenes ārsta atbilstoši šo noteikumu 44.8.apakšpunktam.";

1.16. izteikt 44.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. pacientu kopējais pieņemšanas laiks - ne mazāk par 25 stundām nedēļā, izņemot:

44.1.1. šo noteikumu 16.pielikuma 4.1. apakšpunktā minētās ģimenes ārsta prakses ar pacientu skaitu līdz 1000 pacientiem - ne mazāk par 20 stundām nedēļā;

44.1.2. šo noteikumu 16.pielikuma 4.2. apakšpunktā minētās ģimenes ārsta prakses ar pacientu skaitu līdz 500 pacientiem - ne mazāk par 20 stundām nedēļā;";

1.17. papildināt 44.3.apakšpunktu aiz vārda "stundās" ar vārdiem un skaitļiem "tai skaitā pieņemšana ārsta prakses vietā vismaz vienu dienu nedēļā sākas ne vēlāk kā plkst.8.00 un vismaz vienu dienu nedēļā beidzas ne agrāk kā plkst.19.00";

1.18. aizstāt 44.4.apakšpunktā vārdus "katru dienu" ar vārdiem "katru darbdienu";

1.19. papildināt noteikumus ar 44.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.8. papildus šo noteikumu 44.1. apakšpunktā noteiktajam darba laikam pacientu pieņemšana vismaz vienu sestdienu mēnesī ne mazāk par četrām stundām ar aģentūru noslēgtajā līgumā paredzētajā kārtībā.";

1.20. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Aģentūra veido primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

52.1. ģimenes ārstiem;

52.2. māsām un ārsta palīgiem (feldšeriem);

52.3. māsām un ārsta palīgiem (feldšeriem), kuri nodrošina veselības aprūpi mājās;

52.4. zobārstiem un zobu higiēnistiem.";

1.21. papildināt 53.punktu aiz vārdiem "ar aģentūru" ar vārdiem "kā arī norādījis šādas ziņas - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontakttālrunis, ārstniecības personas sertifikāta numurs, ģimenes ārsta pašreizējā darba vieta";

1.22. papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Zobārstu vai zobu higiēnistu reģistrē zobārstu un zobu higiēnistu gaidīšanas sarakstā, ja ārstniecības iestāde, kurā strādā zobārsts vai zobu higiēnists, ir iesniegusi aģentūrā rakstisku iesniegumu, kurā izteikusi vēlēšanos būt līgumattiecībās ar aģentūru un nodrošināt zobārstniecības pakalpojumus, kā arī norādījusi šādas ziņas - ārstniecības iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pakalpojuma sniegšanas adrese, kontakttālrunis, ārstniecības personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, teritorija, kurā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vēlas nodrošināt zobārstniecības pakalpojumus.";

1.23. izteikt 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"54. Māsu vai ārsta palīgu (feldšeri) reģistrē māsu un ārstu palīgu (feldšeru) gaidīšanas sarakstā:

54.1. ja māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) ir iesniedzis aģentūrā rakstisku iesniegumu, kurā izteicis vēlēšanos strādāt kopā ar ģimenes ārstu aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, kā arī norādījis šādas ziņas - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontakttālrunis, ārstniecības personas sertifikāta numurs, māsas vai ārsta palīga (feldšera) pašreizējā darba vieta un teritorija, kurā persona vēlas strādāt;

54.2. ja ārstniecības iestāde, kurā strādā māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kurš nodrošina veselības aprūpi mājās, ir iesniegusi aģentūrā rakstisku iesniegumu, kurā izteikusi vēlēšanos būt līgumattiecībās ar aģentūru un nodrošināt veselības aprūpi mājās, kā arī norādījusi šādas ziņas - ārstniecības iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pakalpojuma sniegšanas adrese, kontakttālrunis, ārstniecības personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, teritorija, kurā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vēlas sniegt veselības aprūpi mājās.

55. Šo noteikumu 52.punktā minētos veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus svītro no attiecīgā gaidīšanas saraksta, ja:

55.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs izteicis šādu vēlēšanos;

55.2. ir anulēts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sertifikāts;

55.3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir svītrots no ārstniecības personu reģistra;

55.4. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kas ir līgumattiecībās ar aģentūru, neievēro šajos noteikumos noteikto primārās veselības aprūpes kārtību vai ar aģentūru noslēgtajā līgumā ietvertos nosacījumus;

55.5. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs noslēdz līgumu ar aģentūru par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tajā teritorijā, kurā tas ir izteicis vēlēšanos strādāt.";

1.24. papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Šo noteikumu 52.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atsaka reģistrēt attiecīgajā gaidīšanas sarakstā, ja:

55.1 1. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam nav derīga ārstniecības personas sertifikāta;

55.1 2. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis šo noteikumu 53., 53.1 vai 54.punktā noteikto reģistrācijas kārtību gaidīšanas sarakstā.";

1.25. svītrot 56.punktu;

1.26. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra plāno atbilstoši šādām teritorijām:

57.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ķekavas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads, Stopiņu novads);

57.2. Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Aizputes novads, Alsungas novads, Brocēnu novads, Dundagas novads, Durbes novads, Engures novads, Grobiņas novads, Jaunpils novads, Kandavas novads, Kuldīgas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rojas novads, Rucavas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Talsu novads, Tukuma novads, Vaiņodes novads, Ventspils novads);

57.3. Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Aglonas novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads, Viļānu novads, Zilupes novads);

57.4. Vidzeme (Valmiera, Alojas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cēsu novads, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Lubānas novads, Madonas novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rugāju novads, Rūjienas novads, Salacgrīvas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Valmieras novads, Varakļānu novads, Vecpiebalgas novads, Viļakas novads);

57.5. Zemgale (Jelgava, Jēkabpils, Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Auces novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Iecavas novads, Ikšķiles novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Jelgavas novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Neretas novads, Ogres novads, Ozolnieku novads, Pļaviņu novads, Rundāles novads, Salas novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads, Viesītes novads).";

1.27. svītrot 60.6.apakšpunktu;

1.28. aizstāt 60.7.apakšpunktā skaitļus un vārdus "60.5. un 60.6.apakšpunktu" ar vārdiem un skaitļiem "un 60.5.apakšpunktu";

1.29. aizstāt 60.1 punktā skaitli "21" ar skaitli "19";

1.30. aizstāt 60.2 punktā vārdus "no mēneša kapitācijas naudas" ar vārdiem un skaitli "no šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētās mēneša kapitācijas naudas pamatmaksājuma";

1.31. aizstāt 74.1.apakšpunktā vārdu "pagastā" ar vārdiem "novada pagastā";

1.32. izteikt 76.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.2.7. pie ginekologa, tai skaitā pacientēm ar diagnozi Z01.4 ārpus valsts organizētā vēža skrīninga;";

1.33. papildināt noteikumus ar 76.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.8. pie sporta ārsta.";

1.34. papildināt 81.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "dienas stacionāru" ar vārdiem "valsts apmaksāto";

1.35. papildināt noteikumus ar 81.7. un 81.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.7. hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras veikšanai;

81.8. ķīmijterapijas un staru terapijas veikšanai.";

1.36. svītrot 85.punktā vārdus "atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aģentūru";

1.37. papildināt 86.punkta ievaddaļu aiz vārda "dzīvību" ar vārdiem "vai veselību, un kuram nav pieejama ģimenes ārsta vai dežūrārsta palīdzība vai nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci";

1.38. papildināt 86.1 punktu aiz vārda "dzīvību" ar vārdiem "vai veselību, vai kuram ir pieejama ģimenes ārsta vai dežūrārsta palīdzība vai nepieciešamā palīdzība nepārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci";

1.39. svītrot 89.punktu;

1.40. izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Aģentūra šo noteikumu 67.punktā minēto kapitācijas naudas ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) mainīgā maksājuma neizmaksāto daļu novirza speciālistu sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.";

1.41. aizstāt 91.punkta ievaddaļā vārdus "(tai skaitā dienas stacionārā)" ar vārdiem "izņemot dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus";

1.42. aizstāt 91.1.apakšpunktā skaitli un vārdus "(19.pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "(19.pielikuma 3. un 4.punkts)";

1.43. aizstāt 91.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "21.pielikums" ar skaitļiem un vārdiem "(19.pielikuma 6.punkts)";

1.44. papildināt noteikumus ar 91.1 un 91.2 punktu šādā redakcijā:

"91.1 Samaksu par dienas stacionārā sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic:

91.11. saskaņā ar manipulāciju sarakstu, par kurām paredzētas piemaksas (20.pielikums);

91.12. saskaņā ar pakalpojumu tarifiem (18.pielikums).

91.2 Samaksu par šo noteikumu 38.pielikumā minētajiem ambulatorajiem izmeklējumiem aģentūra veic, ja pacientu šiem izmeklējumiem nosūtījis sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists.";

1.45. papildināt noteikumus ar 93.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"93.12. antidopinga kabinets.";

1.46. svītrot 97.1.1 apakšpunktu;

1.47. papildināt noteikumus ar 102.1punktu šādā redakcijā:

"102.1 Ja pacients atbilst šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.12.apakšpunktā minētajai gadījuma samaksas grupai un ārstējas ilgāku laiku, nekā noteikts šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.12.apakšpunktā, aģentūra papildus gadījuma tarifam samaksā par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši šo noteikumu 18.pielikumam un 70 % no šo noteikumu 23.pielikumā noteiktā gultasdienas tarifa par katru gultasdienu pēc gadījuma apmaksas intervāla.";

1.48. izteikt 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Ja nepieciešama endoprotezēšana steidzamības kārtā, pamatojoties uz šo noteikumu 32.pielikuma 1. un 2.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuras pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots lielo locītavu problēmu ārstu konsilijs, aģentūra ārstniecības iestādei apmaksā šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.8. un 1.2.11.apakšpunktā noteikto gadījuma tarifu un veiktās manipulācijas atbilstoši šo noteikumu 100. un 101.punkta nosacījumiem un šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem manipulāciju tarifiem. Endoprotezēšanai steidzamības kārtā iekļauti visi endoprotezēšanai nepieciešamie materiāli, tai skaitā endoprotēze šādā vērtībā:

103.1 1. par gūžas locītavas cementējamu endoprotēzi - Ls 364,00;

103.1 2. par gūžas locītavas bezcementa fiksācijas protēzi - Ls 1 158,00;

103.1 3. par ceļa locītavas endoprotēzi - Ls 755,00;

103.1 4. par pleca locītavas endoprotēzi - Ls 1 367,00;

103.1 5. par gūžas locītavas hibrīda tipa endoprotēzi - Ls 656,00.";

1.49. papildināt 103.2 punktu aiz vārdiem un skaitļa "noteikts šo noteikumu 103.1 punktā" ar vārdiem "tai skaitā endoprotezēšanu neatliekamā kārtā";

1.50. izteikt 108.punktu šādā redakcijā:

"108. Veicot samaksu pēc faktiskajām gultasdienām, aģentūra samaksā:

108.1. par ārstēšanos šo noteikumu 24.pielikuma 1. un 3.punktā minētajās slimnīcās, izņemot ārstēšanos šo slimnīcu aprūpes nodaļās un aprūpes gultās, - par faktisko slimnieka ārstēšanas laiku atbilstoši šo noteikumu 23.pielikumā noteiktajam gultasdienas tarifam un par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši šo noteikumu 18.pielikumam;

108.2. par ārstēšanos šo noteikumu 24.pielikuma 1. un 3.punktā minēto slimnīcu aprūpes nodaļās un aprūpes gultās un šo noteikumu 24.pielikuma 2.punktā minētajās slimnīcās - par faktisko slimnieka ārstēšanas laiku atbilstoši šo noteikumu 23.pielikumā noteiktajam aprūpes slimnīcas gultasdienas tarifam.";

1.51. papildināt noteikumus ar 108.3 punktu šādā redakcijā:

"108.3 Ja pacientam tiek implantēts trahejas neapklātais nitinola stents, aģentūra ārstniecības iestādei samaksā neapklātā stenta cenu Ls 637,88 vērtībā. Ja pacients izvēlas dārgāku stentu, ārstniecības iestāde ar rakstisku pacienta piekrišanu iekasē no pacienta līdzmaksājumu, kas ir starpība starp pacienta izvēlētā stenta cenu un šajā punktā noteikto stenta cenu.";

1.52. aizstāt 113.punktā vārdus "ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde konstatējusi nāves faktu" ar vārdiem "kas minēts šo noteikumu 117.2 punktā, kā arī ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde konstatējusi nāves faktu";

1.53. izteikt 116.punktu šādā redakcijā:

"116. Šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā un 3.3., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.12.apakšpunktā minēto ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļas neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz visu diennakti. Citas ārstniecības iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu nodrošina savā darba laikā.";

1.54. papildināt noteikumus ar 117.2 punktu šādā redakcijā:

"117.2 Ja saskaņā ar šo noteikumu 117.punktu neatliekamās palīdzības iestādes dežūrējošai ārstniecības personai nav pietiekamas informācijas, lai atteiktu saņemto izsaukumu, maksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu no personas netiek iekasēta.";

1.55. svītrot 118.punkta ievaddaļā vārdu "administratīvajā";

1.56. aizstāt 118.1.apakšpunktā vārdu "rajonu" ar vārdu "novadu";

1.57. izteikt 119.punktu šādā redakcijā:

"119. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo brigāžu skaitu kompetentā iestāde, kura organizē neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu valstī, plāno, ņemot vērā:

119.1. iedzīvotāju blīvumu un apkalpojamās zonas lielumu teritorijā;

119.2. citus faktorus, kuri ietekmē neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību atbilstoši noteiktajam laikam (piemēram, slikta ceļu kvalitāte).";

1.58. izteikt 121. un 122.punktu šādā redakcijā:

"121. Aģentūra nodrošina līgumu slēgšanu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par:

121.1. primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 122.punktā minētajā kārtībā;

121.2. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ievērojot šādu prioritāru secību un nepieciešamību nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu visās šo noteikumu 57.punktā minētajās teritorijās:

121.2.1. ar šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētajām ārstniecības iestādēm;

121.2.2. ar šo noteikumu 24.pielikuma 2.punktā minētajām ārstniecības iestādēm;

121.2.3. ar šo noteikumu 24.pielikuma 3. un 4.punktā minētajām ārstniecības iestādēm un šo noteikumu 24.pielikuma 5.punktā minētajām ārstniecības iestādēm, kas reorganizētas par kapitālsabiedrībām;

121.2.4. ar šo noteikumu 126.punktā minētajā kārtībā atlasītiem daudzprofilu veselības centriem, kuri nodrošina ne mazāk kā četru dažādu specialitāšu ārstu, neskaitot ģimenes ārsta, pakalpojumus un vizuālās un funkcionālās diagnostikas izmeklējumus;

121.2.5. ar šo noteikumu 126.punktā minētajā kārtībā atlasītām citām ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm;

121.3. sekundārās stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ar šo noteikumu 24.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajām ārstniecības iestādēm un šo noteikumu 24.pielikuma 5.punktā minētajām ārstniecības iestādēm, kas reorganizētas par kapitālsabiedrībām;

121.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ar šo noteikumu 25.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm, izņemot ārstniecības iestādes, kuru funkciju sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību ir pārņēmis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

122. Aģentūra atlasa primārās veselības aprūpes ārstus, primārās veselības aprūpes māsas un ārsta palīgus (feldšerus), zobārstus, zobu higiēnistus un šo noteikumu 59.5.apakšpunktā minētās māsas vai ārsta palīgus (feldšerus), veidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju gaidīšanas sarakstus šo noteikumu 57.punktā minētajās teritorijās."; 

1.59. svītrot 123., 123.1 un 123.2 punktu;

1.60. izteikt 126.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.5. pret veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nav uzsākts maksātnespējas process, maksātnespējas process nav pabeigts ar bankrota procesa pabeigšanu, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam nav Maksātnespējas likumā minētā maksātnespējas procesa pazīmju, nav uzsākts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja likvidācijas process, nav apturēta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja saimnieciskā darbība;";

1.61. aizstāt 128.punktā skaitli "123" ar skaitli "126";

1.62. izteikt 130.punktu šādā redakcijā:

"130. Aģentūra līguma finanšu apmēru veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nosaka, pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

130.1. sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē:

130.1.1. faktiski veikto izmeklējumu skaits vai ārstēto pacientu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem iepriekšējā gadā, ievērojot šādus nosacījumus:

130.1.1.1. faktiski ārstēto bērnu un grūtnieču skaits iepriekšējā gada apjomā;

130.1.1.2. faktiski ārstēto pacientu skaits, kuri saņēmuši hemodialīzes, hemofiltrācijas pakalpojumus, iepriekšējā gada apjomā;

130.1.2. ārstniecības iestādē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pieejamie cilvēkresursi;

130.1.3. veikto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru rezultāti;

130.1.4. veselības aprūpes pakalpojumu teritoriālā pieejamība;

130.1.5. plānotais veselības aprūpes pakalpojuma tarifs;

130.1.6. no valsts budžeta plānotās vidējās izmaksas pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem konkrētai ārstniecības iestādei;

130.1.7. finansējuma apmērs samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam;

130.2. stacionārajā veselības aprūpē:

130.2.1. ārstēto pacientu skaits pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem iepriekšējā gadā, ievērojot šādus nosacījumus:

130.2.1.1. faktiski ārstēto bērnu un grūtnieču skaits iepriekšējā gada apjomā;

130.2.1.2. faktiski ārstēto onkoloģijas, tuberkulozes un psihiatrijas pacientu skaits ne mazāks kā 75 % no iepriekšējā gada pacientu skaita;

130.2.1.3. nosakot līguma apjomus, finansējumu prioritāri novirza šādām ārstniecības iestādēm - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca", pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca", pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca";

130.2.2. plānotais veselības aprūpes pakalpojumu tarifs;

130.2.3. no valsts budžeta plānotās vidējās izmaksas konkrētai ārstniecības iestādei pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem;

130.2.4. finansējuma apmērs samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.";

1.63. papildināt noteikumus ar 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6 un 130.7 punktu šādā redakcijā:

"130.2 Vismaz piecas darbdienas pirms līguma vai līguma grozījumu parakstīšanas ar sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju par finanšu apmēra grozījumiem aģentūra elektroniskā dokumenta veidā iesniedz Veselības ministrijā finanšu projektu atbilstoši šo noteikumu 39. un 40.pielikumam.

130.3 Līguma finanšu apmēru, ievērojot šo noteikumu 130.punktā noteiktos rādītājus, aģentūra nosaka šādā kārtībā:

130.3 1. aprēķina no valsts budžeta plānotās vidējās ārstēšanas izmaksas pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem konkrētā ārstniecības iestādē atbilstoši aģentūras vadības informācijas sistēmas datiem;

130.3 2. aprēķina prognozējamās izmaksas pacientu iemaksas kompensācijai šo noteikumu 10.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām;

130.3 3. no valsts budžeta plānotās vidējās ārstēšanas izmaksas reizina ar plānoto pacientu vai izmeklējumu skaitu;

130.3 4. pacientu iemaksu par līguma ietvaros ārstētiem pacientiem, kas pilnībā vai daļēji atbrīvoti no pacienta iemaksas, aģentūra kompensē virs noteiktā līguma finanšu apmēra;

130.3 5. ja kopējais finansējuma apmērs veselības aprūpei ir samazināts, plānoto apjomu samazina visos veselības aprūpes pakalpojumu veidos, izņemot šo noteikumu 130.1.1.1., 130.1.1.2., 130.2.1.1., 130.2.1.2. un 130.2.1.3.apakšpunktā noteikto.";

130.4 Šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētās slimnīcas kalendāra gadā sniedz veselības aprūpes pakalpojumus šādā apjomā:

130.4 1. nodrošina ne mazāk kā 7000 pacientu hospitalizāciju, kuri saņem valsts apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumus;

130.4 2. nodrošina dzemdību palīdzību vismaz 400 dzemdību gadījumos.

130.5 Ja šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētā slimnīca, izņemot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", nenodrošina vismaz vienu šo noteikumu 130.4 punktā minētā nosacījuma izpildi, aģentūra slēdz līgumu par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu atbilstoši šo noteikumu 108.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

130.6 Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" vai valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" nenodrošina šo noteikumu 130.4 1.apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi, aģentūra slēdz līgumu par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu atbilstoši šo noteikumu 108.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

130.7 Aģentūra neslēdz līgumu ar sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas minēts šo noteikumu 19.pielikuma 3.punktā, ja šis pakalpojumu sniedzējs iepriekšējā kalendāra gadā nav sniedzis veselības aprūpes pakalpojumus 500 aprūpes epizožu ietvaros, izņemot šo noteikumu 24.pielikuma 1.punktā minētās ārstniecības iestādes un ārstniecības iestādes, kas līgumattiecībās ar aģentūru ir mazāk par vienu gadu.";

1.64. papildināt 132.punktu aiz vārda "gadus" ar vārdiem "izņemot šādas ārstniecības iestādes - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca", valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca", pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca", pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca", ar kurām aģentūra slēdz beztermiņa līgumu, reizi piecos gados atjaunojot tā redakciju.";

1.65. svītrot 132.1 punktu;

1.66. papildināt noteikumus ar 135.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.5.1 aģentūras tiesības piemērot līgumsodu veselības aprūpes pakalpojuma tarifa desmitkārtīgā apmērā, ja veselības aprūpes pakalpojums ir norādīts medicīniskajā vai uzskaites dokumentācijā, bet faktiski nav sniegts vai ir sniegts kā maksas veselības aprūpes pakalpojums;";

1.67. papildināt noteikumus ar 135.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.11.  ārstniecības iestādei, kura veic onkoloģisko vai onkohematoloģisko slimību ķīmijterapiju vai staru terapiju, - pienākums ne mazāk kā 80 % no šīm manipulācijām veikt ambulatori.";

1.68. papildināt noteikumus ar 136.1 punktu šādā redakcijā:

"136.1 Ja stacionārā ārstniecības iestāde nav sasniegusi līgumā par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu noteikto plānoto finanšu apmēru, pēc stacionārās ārstniecības iestādes lūguma aģentūra pārskata stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai plānoto finanšu apmēru pēc sešu vai deviņu mēnešu perioda un novirza to šīs iestādes sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.";

1.69. papildināt noteikumus ar 138.1, 138.2 un 138.3 punktu šādā redakcijā:

"138.1 Ārstniecības iestāde plāno valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pa periodiem, nodrošinot pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visa kalendāra gada laikā.

138.2 Ārstniecības iestāde veido valsts apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas, savstarpēji vienojoties ar pacientu par konkrētu laiku, kad pacients saņems minētos veselības aprūpes pakalpojumus.

138.3 Stacionārā ārstniecības iestāde vismaz piecas dienas un ambulatorā ārstniecības iestāde vismaz vienu dienu iepriekš informē pacientu par to, ka ārstniecības iestādei nav iespējams sniegt plānoto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu.";

1.70. svītrot 140. un 141.1 punktu;

1.71. papildināt noteikumus ar 141.2 un 141.3 punktu šādā redakcijā:

"141.2 Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nesasniedz plānoto gada finanšu apmēru, aģentūra samaksā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam par faktiski sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

141.3 Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs pārsniedz plānoto gada finanšu apmēru, aģentūra virs plānotā gada finanšu apjoma sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus neapmaksā.";

1.72. papildināt noteikumus ar 143.1 punktu šādā redakcijā:

"143.1 Aģentūra nemaksā par pacienta stacionāru ārstēšanu, ja pacients diennakts stacionārā uzturējies vienu dienu, izņemot gadījumu, ja ārstēšanās laikā iestājusies pacienta nāve.";

1.73. izteikt 144.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"144.2. pret veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju ir uzsākts maksātnespējas process vai maksātnespējas process ir pabeigts ar bankrota procesa pabeigšanu, vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ir Maksātnespējas likumā minētās maksātnespējas procesa pazīmes, vai ir uzsākts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja likvidācijas process, vai ir apturēta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja saimnieciskā darbība;";

1.74. aizstāt 176.punktā vārdu "tarifu" ar vārdiem "sniegšanas kopējās izmaksas";

1.75. svītrot 177.punktu;

1.76. aizstāt 179.punktā vārdus "sniegšanas kopējās izmaksas" ar vārdu "tarifu";

1.77. aizstāt 180.1.apakšpunktā skaitli "654,00" ar skaitli "524,00";

1.78. aizstāt 180.2.apakšpunktā skaitli "392,00" ar skaitli "314,00";

1.79. aizstāt 180.3.apakšpunktā skaitli "262,00" ar skaitli "210,00";

1.80. aizstāt 197.2 punktā vārdus "šajos noteikumos noteiktajiem atmaksas nosacījumiem" ar vārdiem "vidējām izmaksām, kas aprēķinātas saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem";

1.81. aizstāt 208.punktā vārdus "piešķirto valsts budžeta līdzekļu un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu brigādes tāmes apmēru" ar vārdiem "un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru";

1.82. papildināt XI nodaļu ar 208.1 punktu šādā redakcijā:

"208.1 Aģentūra neatmaksā rēķinus, kas saņemti no citām Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja pieprasījums iesniegts trīs gadus pēc gada, kurā saņemts minētais pakalpojums. Trīs gadu termiņu, kas attiecas uz pieprasījumiem veikt atmaksu ar vienreizēju kopsummas maksājumu, skaita no dienas, kad "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" publicē vidējās ikgadējās pabalstu natūrā izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar regulas Nr. 574/72 94.un 95.pantu.";

1.83. izteikt 233.2 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.2 2. pacienti ar psihiskiem traucējumiem (F00-F03;F06.0-F06.3);";

1.84. izteikt 233.2 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.2 6. pacienti ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir šādas diagnozes: A81;B20-B24;E10-E11; G05; G10-G32; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I60-I69; K22.2; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98;";

1.85. papildināt noteikumus ar 233.27. un 233.2 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"233.2 7. ar tuberkulozi slimojoši HIV/AIDS pacienti;

233.2 8. pacienti, kas izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskas iejaukšanās.";

1.86. izteikt 257.punktu šādā redakcijā:

"257. Šo noteikumu 141.2 un 141.3 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī, un tajā noteikto kārtību piemēro, izvērtējot veselības pakalpojumu sniedzēju plānotā finanšu apmēra izlietojumu 2009.gadā un turpmākajos gados."

1.87. aizstāt 260.punktā vārdus "uzņemto pacientu ārstēšanu" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2008.gada 31.decembrim uzņemto pacientu ārstēšanu, bet aģentūrai - pienākumu apmaksāt minētos pakalpojumus";

1.88. svītrot 261.punktu;

1.89. papildināt noteikumus ar 265.punktu šādā redakcijā:

"265. Aģentūra ar 2010.gada 1.janvāri neslēdz šo noteikumu 121.3.apakšpunktā minētos līgumus ar šo noteikumu 24.pielikuma 1.1.6., 2.6., 3.4., 3.6. un 3.8.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm.";

1.90. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.91. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.92. svītrot 3.pielikumu;

1.93. izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.94. izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.95. papildināt 11.pielikuma 5.1.apakšpunktu aiz vārdiem "(dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem - budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 3000 "Subsīdijas un dotācijas")" ar vārdiem un skaitli "uz kārtējā gada 1.janvāri";

1.96. svītrot 11.pielikuma III daļu;

1.97. izteikt 12.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.98. svītrot 13.pielikumu;

1.99. izteikt 14.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

1.100. svītrot 15.pielikuma 6. un 7.punktā vārdu "administratīvā" (attiecīgā locījumā);

1.101. izteikt 16.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.102. izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);

1.103. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);

1.104. izteikt 19.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);

1.105. izteikt 20.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums);

1.106. svītrot 21.pielikumu;

1.107. izteikt 22.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums);

1.108. izteikt 23.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums);

1.109. izteikt 24.pielikumu jaunā redakcijā (14.pielikums);

1.110. izteikt 25.pielikumu jaunā redakcijā (15.pielikums);

1.111. izteikt 32.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Medicīniskās indikācijas endoprotezēšanai steidzamības kārtā";

1.112. svītrot 32.pielikuma 3.punktu;

1.113. svītrot 34.pielikumu;

1.114. izteikt 37.pielikuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. ginekoloģiskā apskate, citoloģiskās uztriepes paņemšana un uztriepes citoloģiskais izmeklējums, ko veic reizi trijos gados sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem;";

1.115. izteikt 37.pielikuma 3.punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p.k.

Programmas nosaukums

Diagnoze un veicamās manipulācijas

Profilaktisko izmeklējumu rezultātu kodēšana

Nosūtījums tālākiem izmeklējumiem un izmeklējumu rezultātu kodēšana (norādot atbilstošu pacientu grupu)

3.1.

Dzemdes kakla audzēju agrīnā diagnostika

3.1.1.

Ginekologa, dzemdību speciālista veikta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate

Diagnoze Z01.4

01004 - ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros

3.1.2.

Ģimenes ārsta veikta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate 

Diagnoze Z01.4

01063 - ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros

3.1.3.

Citoloģiskās uztriepes paņemšana, ko veic ginekologs, dzemdību speciālists, ģimenes ārsts, vecmāte, ārsta palīgs (feldšeris), dzemdes kakla audzēju agrīnai diagnostikai

Diagnoze Z01.4

01074 - citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla un mugurējās velves

3.1.4.

Dzemdes kakla uztriepes citoloģiskā izmeklēšana

Diagnoze Z12.4

42003 - citoloģiskās uztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts)

C0 - nevar nolasīt (maz materiāla, eritrocīti klāj redzes lauku);

C1 - norma I grupa;

C2 - norma II grupa (iekaisums);

C3 - CIN 1 = LSIL (viegla cervikālā intraepiteliālā neoplāzija);

C4 - CIN 2/CIN3 = HSIL (mērena vai izteikta cervikālā intraepiteliālā neoplāzija);

C5 - vēža šūnas;

C6 - saplīsis stikliņš, tehniska kļūda

Ja ir patoloģiska atrade, - ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei: C53.0-9; D06.0-9; N87.0; N87.1; N87.2; N87.9;

blakusdiagnoze Z12.4)

3.2.

Zarnu audzēju agrīnā diagnostika

Diagnoze Z12.1

40173 - apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir negatīvs;

40172 - apslēptās asinis ar teststrēmeli, ja izmeklējuma rezultāts ir pozitīvs

Pozitīvs

Negatīvs 

Ja ir patoloģiska atrade, - ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:

C18-C21 vai cita; blakusdiagnoze Z12.1)

3.3.

Krūts audzēju agrīnā diagnostika

Diagnoze Z12.3

 50096 - mammogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

50097 - piemaksa par standartmammogrāfijai sekojošu papildus mammogrammu ar lokālu kompresiju, palielinājumu vai citādu nestandarta projekciju  50101 - mammogrāfijas apraksts (abām krūtīm, katrai divās projekcijās) 50102 - mammogrāfijas apraksts papildus projekcijām, ja veikts izmeklējums 50097

R 1 - norma;

R 2 - potenciāli labdabīga atrade/atsevišķs labdabīgs veidojums;

R 3 - aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas;

R 4 - potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu;

R 5 - pierādīta malignitāte/ļaundabīga atrade 

Ja ir patoloģiska atrade, -ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:

C50.0- 9: N63;N64 vai cita;

blakusdiagnoze Z12.3)"

1.116. papildināt noteikumus ar 38.pielikumu (16.pielikums);

1.117. papildināt noteikumus ar 39.pielikumu (17.pielikums);

1.118. papildināt noteikumus ar 40.pielikumu (18.pielikums).

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

3. Šo noteikumu 1.8., 1.50., 1.53., 1.58., 1.59., 1.61., 1.63.apakšpunkts attiecībā uz 130.4, 130.5, 130.6 un 130.7 punktu, 1.65., 1.88., 1.89. un 1.109.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

 
 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Pacienta iemaksas apmērs

Nr.p.k.

Veselības aprūpes pakalpojumi

Pacienta iemaksas apmērs, Ls

1.

Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

1,00

2.

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot psihiatra un ftiziopneimonologa apmeklējumu šo noteikumu 76.2.1. un 76.2.3.apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi) *

5,00

3.

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

5,00

4.

Par ģimenes ārsta mājas vizīti

2,00

5.

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:

5.1.

slimnīcās

12,00

5.2.

valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās

5,00

5.3.

par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)

5,00

6.

Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

6.1.

datortomogrāfiskie izmeklējumi:

6.1.1.

izmeklējums bez kontrastvielas

10,00

6.1.2.

izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

15,00

6.1.2.1.

par izmeklējumu

10,00

6.1.2.2.

par intravenozo kontrastvielu

5,00

6.2.

kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi

6.2.1.

izmeklējums bez kontrastvielas

20,00

6.2.2.

izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

25,00

6.2.2.1.

par izmeklējumu

20,00

6.2.2.2.

par intravenozo kontrastvielu

5,00

7.

Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

7.1.

elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,00

7.2.

sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi;

ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;

radionuklīdā diagnostika

3,00

7.3.

endoskopiskie izmeklējumi

5,00

7.4.

rentgenoloģiskie izmeklējumi

7.4.1.

izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu)

2,00

7.4.2.

izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

7,00

7.4.2.1.

par izmeklējumu

2,00

7.4.2.2.

par intravenozo kontrastvielu

5,00

7.5.

datortomogrāfiskie izmeklējumi:

7.5.1.

izmeklējums bez kontrastvielas

10,00

7.5.2.

izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

15,00

7.5.2.1.

par izmeklējumu

10,00

7.5.2.2.

par intravenozo kontrastvielu

5,00

7.6.

kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi

7.6.1.

izmeklējums bez kontrastvielas

20,00

7.6.2.

izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

25,00

7.6.2.1.

par izmeklējumu

20,00

7.6.2.2.

par intravenozo kontrastvielu

5,00

8.

Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

3,00

Piezīme: * Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra. 

** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu."

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046 

Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai

1. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par ambulatoru ģimenes ārsta apmeklējumu, tai skaitā veicot šādas apskates:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

1.1

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061) *

1.2

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam) *

1.3

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam) *

1.4

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam) *

Piezīme: *Pacientu iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem

2. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta apmeklējumu, tai skaitā veicot šādas apskates:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

2.1

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam) *

2.2

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam) *

2.3

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši 2006. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")*

Piezīme: *Pacientu iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem

3. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu):

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

3.1.

60010

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā par katru dienu

4. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 4.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par ģimenes ārsta mājas vizīti, tai skaitā veicot šādu apskati:

Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam) *

Piezīme: *Pacientu iemaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem

5. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem elektrokardiogrāfiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

5.1.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

5.2.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

5.3.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

5.4.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

5.5.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

6. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem sirds neinvazīviem funkcionāliem   izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

6.1.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

6.2.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

6.3.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

6.4.

06033

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

6.5.

06034

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06011,06012 un 06021

6.6.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

6.7.

06040

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

6.8.

06041

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

6.9.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

6.10.

06051

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

7. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionāliem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

7.1.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7.2.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

7.3.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

7.4.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

7.5.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

7.6.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

7.7.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

8. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem neiroelektrofizioloģiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

8.1.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

8.2.

11005

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

8.3.

11006

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

8.4.

11007

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

8.5.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

8.6.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

8.7.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

8.8.

11011

Trijzaru nerva (n. trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

8.9.

11020

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves un datu izvērtēšana

8.10.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

8.11.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

8.12.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

8.13.

11051

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

8.14.

11052

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

8.15.

11053

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

8.16.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušajiem

8.17.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

8.18.

11058

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

8.19.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

8.20.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

8.21.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

8.22.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

8.23.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

8.24.

19064

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai

9. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem funkcionāliem kuņģa-zarnu trakta izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

9.1.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.2.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

9.3.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

9.4.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

9.5.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

9.6.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.7.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.8.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

9.9.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

9.10.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

9.11.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.12.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

9.13.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

9.14.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

9.15.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9.16.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

9.17.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9.18.

08050

Duodenālā zondēšana

9.19.

08140

C13  elptests Helicobacter pylori noteikšanai

9.20.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

9.21.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

9.22.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

10. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem ultrasonogrāfiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

10.1.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

10.2.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.3.

06102

Brahiocefālo asinsvadu duplex skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

10.4.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

10.5.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.6.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

10.7.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

10.8.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta duplex skenēšana

10.9.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta duplex skenēšana

10.10.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta duplex skenēšana

10.11.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta duplex skenēšana

10.12.

06119

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana (arī jaundzimušajiem)

10.13.

06121

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana ar kontrastvielu

10.14.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.15.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.16.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta duplex skenēšana

10.17.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

10.18.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

10.19.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

10.20.

50696

Uropoētiskās sistēmas ultrasonogrāfija

10.21.

50697

Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija, ultrasonogrāfijas izmeklējums dzemdniecībā, izmeklējumu var veikt tikai ar US aparātiem vērtībā no 70000 līdz 150000 Ls (manipulācija 50742)

10.22.

50698

Kakla un citu virspusējo audu (t.sk.vairogdziedzera) vai piena dziedzeru ultrasonogrāfija, vai sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija transabdominālā un/vai vaginālā ultrasonogrāfija, vai rektālā ultrasonogrāfija

10.23.

50699

Siekalu dziedzeru vai krūšu kurvja, vai sēklinieku vai zīdaiņa gūžu ultrasonogrāfija

10.24.

50700

Abdominālā ultrasonogrāfija

11. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem radionuklīdās diagnostikas izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

11.1.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

11.2.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

11.3.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

11.4.

50220

Smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija un statiskā scintigrāfija ar 99m -TC pertehnetātu

11.5.

50222

Cistenogrāfija

11.6.

50223

Plaušu perfūzijas statiskā scintigrāfija

11.7.

50224

Plaušu ventilācijas scintigrāfiska izmeklēšana, lietojot radioaktīvās gāzes vai radioaktīvos aerosolus

11.8.

50225

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī

11.9.

50226

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

11.10.

50227

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai eritrocītiem), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

11.11.

50228

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai eritrocītiem), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī + slodze

11.12.

50229

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP sinhronizēta ar EKG slodzē

11.13.

50230

Maģistrālo asinsvadu dinamiskā un statiskā scintigrāfija

11.14.

50234

Statiskā nieru scintigrāfija

11.15.

50235

Dinamiskā nieru scintigrāfija

11.16.

50236

Virsnieru scintigrāfija

11.17.

50237

Skeleta daļas scintigrāfiskā izmeklēšana, aptverot kontralaterālo pusi

11.18.

50238

Vairāku skeleta daļu scintigrāfiska izmeklēšana

11.19.

50239

Visa skeleta scintigrāfiska izmeklēšana

11.20.

50240

Vairogdziedzera skenēšana

11.21.

50241

Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai 99m-TC pertehnetātu

11.22.

50242

Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija

11.23.

50243

Vairogdziedzera blakusķermenīšu scintigrāfiskā izmeklēšana

11.24.

50244

Statiskā sialoscintigrāfija

11.25.

50255

Aknu un liesas statiskā scintigrāfija ar koloīdiem

11.26.

50256

Aknu un žults izvadceļu dinamiskā scintigrāfija

11.27.

50257

Selektīvā liesas scintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem eritrocītiem

11.28.

50258

Liesas scintigramma, ieskaitot funkcijas un/vai kapacitātes noteikšanu ar radioaktīvi iezīmētiem, izmainītiem eritrocītiem

11.29.

50260

Limfatiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana

11.30.

50261

Kaula smadzeņu scintigrāfiska izmeklēšana ar 99m-TC iezīmētām vielām

11.31.

50262

Imūnscintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem antiķermeņiem

11.32.

50265

Barības vada un kuņģa dinamiskā scintigrāfija

11.33.

50270

Duodenogastroezofageālā refluksa diagnostika

11.34.

50271

Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai

11.35.

50275

Venozo asinsvadu scintigrāfija, preparātu ievadot perifērās vēnās

11.36.

50277

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi

11.37.

50278

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi vairākos stāvokļos

11.38.

50280

Rezorbcijas vai zarnu tauku zuduma, dzelzs, žultsskābes, olbaltuma vai asins noteikšana ar radioaktīvām vielām

11.39.

50285

Asins tilpuma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētiem eritrocītiem

11.40.

50286

Eritrocītu, leikocītu un trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, neuzrādot sabrukšanas vietu

11.41.

50287

Eritrocītu, leikocītu, trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, uzrādot sabrukšanas vietu

11.42.

50289

Dzelzs kinētikas noteikšana ar radioaktīvo dzelzi

11.43.

50290

Visa ķermeņa ārējā radiometrija uz Cs 134 + Cs 137

12. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem endoskopiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

12.1.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

12.2.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

12.3.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

12.4.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

12.5.

08062

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

12.6.

08108

Kapsulas endoskopija

12.7.

08110

Rektoskopija

12.8.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

12.9.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

12.10.

08113

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

12.11.

08120

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

12.12.

08122

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

12.13.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

12.14.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

12.15.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

12.16.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

12.17.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

12.18.

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

12.19.

31185

Bronhoskopija

12.20.

31186

Fibrobronhoskopija. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08136

13. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 7.4.1.apakšpunktā un 7.4.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem rentgenoloģiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

13.1.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

13.2.

50012

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā

13.3.

50013

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās

13.4.

50014

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3-4 projekcijās

13.5.

50027

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5-6 projekcijās

13.6.

50053

Mielogrāfija

13.7.

50066

Retrogrādā holepankreatogrāfija

13.8.

50072

Krūšu dobuma orgānu vai barības vada caurskate ar uzņēmumiem, ieskaitot barības vada kontrastēšanu

13.9.

50073

Kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas un tievo zarnu kontrastizmeklējums, ieskaitot zarnu pasāžu

13.10.

50085

Urīntrakta kontrastizmeklēšana ar i/v kontrastvielu (ekskretorā urogrāfija ar pārskata uzņēmumiem)

13.11.

50087

Resnās zarnas retrogrādā kontrastizmeklēšana

13.12.

50088

Urīnizvadkanāla un/vai urīnpūšļa kontrastizmeklēšana vai dzemdes olvadu kontrastizmeklēšana, vai fistulogrāfija, vai galaktogrāfija, vai pneimocistogrāfija

13.13.

50094

Augšējo urīnceļu izmeklēšana ar retrogrādu kontrastvielas ievadīšanu

13.14.

50096

Mammogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

13.15.

50104

Digitālais rentgenizmeklējums zobiem un sejas-žokļu apvidum. Digitālā cefalogrāfija

13.16.

50122

Superselektīvās vienas artērijas angiogrāfijas (bronhiālo, lumbālo, liesas, vairogdziedzera un citas), lietojot mikrokatetru

13.17.

50124

Aortogrāfija, kavogrāfija, pulmangiogrāfija, splenoportogrāfija

13.18.

50130

Selektīva vienas artērijas angiogrāfija

13.19.

50134

Perifēra angiogrāfija

13.20.

50138

Perifēra flebogrāfija

13.21.

50144

Perkutāna transhepatiska holangiogrāfija (PTHA)

13.22.

60071

Koronarogrāfija dienas stacionārā

14. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.1., 6.1.2.1., 7.5.1.un 7.5.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem datortomogrāfiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

14.1.

50509

Galvas, deguma blakusdobuma vai kakla mīksto audu CT bez kontrastēšanas

14.2.

50515

Krūšu kurvja CT bez kontrastēšanas

14.3.

50521

Vēdera dobuma, mazā iegurņa CT bez kontrastēšanas

14.4.

50529

Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) CT bez kontrastēšanas

14.5.

50531

Ekstremitāšu un locītavu CT bez kontrastēšanas (vienai daļai)

14.6.

50539

Daudzslāņu CT koronogrāfija un sirds funkcionālie izmeklējumi bez kontrastēšanas (Ca scoring)

14.7.

50540

CT angiogrāfija

14.8.

50542

Daudzslāņu CT perfūzija vai difūzija

14.9.

50546

CT kvantitatīvā osteodensitometrija, iekļautas izmaksas par izmeklējuma veikšanu ar CT aparātu

15. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.1.2.2., 7.4.2.2. un 7.5.2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu kontrastvielu datortomogrāfiskiem un rentgenoloģiskiem izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

15.1.

50555

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (20 ml)

15.2.

50556

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (50 ml)

15.3.

50557

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (100 ml)

15.4.

50558

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 300 (200 ml)

15.5.

50560

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 60 % (20 ml)

15.6.

50561

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (20 ml)

15.7.

50562

Piemaksa par kontrastvielu Sodium amidotriozoicum Meglumine 76 % (100 ml)

15.8.

50563

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 180 (10 ml)

15.9.

50564

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (10 ml)

15.10.

50565

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (20 ml)

15.11.

50566

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol un Iopromide 240 (50 ml)

15.12.

50567

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (20 ml)

15.13.

50568

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (50 ml)

15.14.

50569

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (100 ml)

15.15.

50570

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 300 (200 ml)

15.16.

50572

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (20 ml)

15.17.

50573

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (50 ml)

15.18.

50574

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (100 ml)

15.19.

50575

Piemaksa par kontrastvielu Iohexol 350 (200 ml)

15.20.

50577

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (50 ml)

15.21.

50578

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (100 ml)

15.22.

50580

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (20 ml)

15.23.

50581

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (50 ml)

15.24.

50582

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (100 ml)

15.25.

50583

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 270 (200 ml)

15.26.

50585

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (20 ml)

15.27.

50586

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (50 ml)

15.28.

50587

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (100 ml)

15.29.

50588

Piemaksa par kontrastvielu Iodixanol 320 (200 ml)

15.30.

50590

Piemaksa par kontrastvielu Iopromide 370 (200 ml)

16. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.2.1, 6.2.2.1, 7.6.1. un 7.6.2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādiem kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

16.1.

50825

MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar magnētiskā lauka aparātiem līdz 1,0 Teslai. Viena apmeklējuma laikā vienam pacientam var uzrādīt tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi

16.2.

50827

MR angiogrāfija vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar magnētiskā lauka aparātiem līdz 1,0 Teslai. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 50825

16.3.

50829

MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Viena apmeklējuma laikā vienam pacientam var uzrādīt tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi

16.4.

50831

MR angiogrāfija vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla vai stiprāka magnētiskā lauka aparātiem. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 50829

17. Pacientu iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 6.2.2.2. un 7.6.2.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādu kontrastvielu kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem:

Nr. p.k.

 Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

17.1.

50837

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (10 ml)

17.2.

50838

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (15 ml)

17.3.

50839

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (20 ml)

17.4.

50840

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (10 ml)

17.5.

50841

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (15 ml)

17.6.

50842

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamidum (20 ml)

17.7.

50843

Piemaksa par kontrastvielu Gadopentetic acid Meglumine (5 ml)

17.8.

50844

Piemaksa par kontrastvielu Gadodiamide (5 ml)

17.9.

50845

Piemaksa par kontrastvielu Gadobutroum (7,5 ml)

17.10.

50846

Piemaksa par kontrastvielu Gadobutroum (15 ml)

17.11.

50848

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (5 ml)

17.12.

50849

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (7,5 ml)

17.13.

50850

Piemaksa par kontrastvielu Gd-EOB-DTPA disodium (gadoxetic acid, disodium) (10 ml)

17.14.

50851

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (10 ml)

17.15.

50852

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (15 ml)

17.16.

50853

Piemaksa par kontrastvielu Gadofosveset trisodium (20 ml)

18. Pacienta iemaksa šo noteikumu 1.pielikuma 8.punktā noteiktajā apmērā tiek veikta par šādām ambulatori un dienas stacionārā veicamajām operācijām:

Nr. p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

18.1

03180

Locītavas punkcija

18.2

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

18.3

03184

Vēdera dobuma punkcija

18.4

03185

Sirds somiņas punkcija

18.5

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

18.6

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

18.7

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

18.8

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

18.9

08060

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

18.10

08061

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

18.11

08070

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

18.12

08077

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

18.13

08090

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

18.14

08093

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

18.15

08100

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

18.16

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

18.17

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

18.18

16008

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

18.19

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

18.20

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

18.21

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

18.22

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

18.23

16026

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

18.24

16027

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

18.25

16029

Histeroskopija

18.26

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

18.27

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

18.28

17138

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

18.29

17139

Orbītas veidojuma ekstirpācija

18.30

17140

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

18.31

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

18.32

17142

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

18.33

17143

Plakstiņa sašūšana

18.34

17151

Dakriocistorinostomija

18.35

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

18.36

17165

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

18.37

17166

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

18.38

17170

Asaru maisiņa izņemšana

18.39

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

18.40

17180

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

18.41

17181

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

18.42

17183

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

18.43

17186

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

18.44

17187

Pterīga operācija

18.45

17188

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

18.46

17189

Konjunktīvas brūces sašūšana

18.47

17195

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

18.48

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195

18.49

17197

Radzenes segšana ar konjunktīvu

18.50

17199

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

18.51

17216

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

18.52

17217

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

18.53

17225

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

18.54

17226

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

18.55

17227

Keratotomija

18.56

17228

Radzenes kārtainā transplantācija

18.57

17229

Radzenes totāla transplantācija

18.58

17230

Radzenes ķīmiska piededzināšana

18.59

17231

Radzenes nokasīšana

18.60

17232

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

18.61

17233

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

18.62

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

18.63

17242

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

18.64

17243

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

18.65

17245

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

18.66

17250

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

18.67

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

18.68

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

18.69

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

18.70

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

18.71

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

18.72

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

18.73

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

18.74

17270

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

18.75

17271

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

18.76

17272

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

18.77

17273

Mugurējā sklerotomija

18.78

17274

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

18.79

17280

Lāzera iridektomija

18.80

17281

Lāzera trabekuloplastika

18.81

17285

Atvērta kakta glaukomas operācija

18.82

17286

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

18.83

17287

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

18.84

17288

Bazāla iridektomija

18.85

17289

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

18.86

17320

Acs ābola eviscerācija

18.87

17321

Acs ābola enukleācija

18.88

17325

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

18.89

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

18.90

18022

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

18.91

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

18.92

18024

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

18.93

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

18.94

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.95

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.96

18038

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

18.97

18040

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

18.98

18041

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

18.99

18047

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

18.100

18048

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

18.101

18055

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

18.102

18056

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

18.103

18057

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

18.104

18060

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

18.105

18061

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

18.106

18062

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

18.107

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

18.108

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

18.109

18073

Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

18.110

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

18.111

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

18.112

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

18.113

18079

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

18.114

18092

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

18.115

18093

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

18.116

18101

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

18.117

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

18.118

18108

Balsenes abscesa atvēršana

18.119

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

18.120

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

18.121

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

18.122

18141

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

18.123

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

18.124

18152

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

18.125

18154

Radikāla vidusauss operācija

18.126

18155

Vidusauss holesteatomas operācija

18.127

18156

Timpanoplastika

18.128

18157

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

18.129

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

18.130

18179

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

18.131

18180

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

18.132

18187

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

18.133

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

18.134

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana

18.135

18198

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

18.136

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

18.137

18205

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

18.138

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

18.139

18209

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

18.140

18211

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)

18.141

18213

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

18.142

18242

Kakla cistu izņemšana

18.143

18243

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

18.144

18265

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

18.145

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

18.146

19019

Meatotomija

18.147

19021

Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.148

19030

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

18.149

19031

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

18.150

19032

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.151

19033

Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.152

19034

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

18.153

19035

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

18.154

19036

Abpusēja orhektomija

18.155

19038

Cirkšņa kriptorhisma operācija

18.156

19048

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

18.157

19057

Optiska uretrotomija

18.158

19065

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

18.159

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu un katetra vērtību

18.160

19068

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

18.161

19069

Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

18.162

19070

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

18.163

19075

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

18.164

19076

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņu ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

18.165

19077

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

18.166

19078

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

18.167

19079

Nieres cistas perkutāna punkcija

18.168

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

18.169

19081

Perkutānā litotripsija

18.170

19085

Urīnpūšļa fistulas izveidošana ar katetra ielikšanu, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju un katetra vērtību

18.171

19117

Periuretrālas cistas ekscīzija

18.172

19148

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

18.173

19151

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

18.174

19158

Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību

18.175

19187

Ekstrakorporālā litotripsija

18.176

20014

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

18.177

20028

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

18.178

20029

Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

18.179

20039

Punkcijas biopsija operāciju zālē

18.180

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

18.181

20041

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

18.182

20043

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

18.183

20044

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

18.184

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

18.185

20059

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operāciju zālē

18.186

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

18.187

20070

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

18.188

20071

Kājas vai rokas pirksta naga ablācija ar daļēju vai pilnīgu naga saknes iznīcināšanu

18.189

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

18.190

20085

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

18.191

20087

Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

18.192

20100

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

18.193

20101

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana. Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

18.194

20108

Ahilla cīpslas šuve

18.195

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

18.196

20128

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

18.197

20139

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

18.198

20146

Locītavu saišu plastika, sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

18.199

20147

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

18.200

20149

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

18.201

20155

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

18.202

20159

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

18.203

20161

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

18.204

20200

Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

18.205

20202

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

18.206

20203

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

18.207

20204

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

18.208

20205

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

18.209

20207

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

18.210

20209

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

18.211

20210

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

18.212

20212

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

18.213

20217

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

18.214

20218

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

18.215

20219

Sinovijektomija ceļa locītavai

18.216

20220

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

18.217

20222

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

18.218

20224

Apakšdelma viena kaula osteosinteze

18.219

20229

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

18.220

20249

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

18.221

20251

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

18.222

20263

Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

18.223

20270

Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)

18.224

20281

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

18.225

20282

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.226

20288

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

18.227

20290

Artroskopiska ceļa locītavas menisku sašūšana

18.228

20291

Artroskopiska ceļa locītavas skrimšļa defekta mozaikplastika

18.229

20292

Artroskopiska ceļa locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)

18.230

20293

Artroskopiska ceļa locītavas sinovijektomija

18.231

21018

Konvencionāla apendektomija

18.232

21020

Saaugumu pārdalīšana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.233

21022

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

18.234

21024

Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdušas trūces gadījumā)

18.235

21026

Postoperatīva trūces plastika

18.236

21067

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

18.237

21100

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.238

21101

Laparoskopiska holecistektomija

18.239

21102

Laparoskopiska apendektomija

18.240

21103

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.241

21104

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.242

21105

Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

18.243

21130

Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

18.244

21190

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

18.245

22020

Krūšu daļas simpatektomija

18.246

22034

Arteriovenozu fistulu izveidošana

18.247

22062

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

18.248

23002

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

18.249

23021

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

18.250

23037

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V-Y lēveri , mazie)

18.251

23052

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

18.252

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

18.253

23062

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

18.254

23063

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

18.255

23064

Ganglija operācija

18.256

23065

Pirksta rētas Z, V-Y plastika

18.257

23068

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

18.258

23069

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

18.259

23070

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

18.260

23078

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

18.261

23079

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

18.262

23080

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

18.263

23081

Cīpslas tenolīze, miolīze

18.264

23083

Cīpslas transpozīcija

18.265

23084

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

18.266

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā)

18.267

23091

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

18.268

23092

Karpāltuneļa vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

18.269

23093

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

18.270

23094

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

18.271

23098

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

18.272

23106

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

18.273

23111

Pirkstu Z, V-Y plastika svaigas traumas gadījumā

18.274

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

18.275

24127

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

18.276

24128

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

18.277

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā

18.278

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

18.279

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

18.280

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

18.281

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

18.282

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

18.283

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

18.284

29007

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams, brūce, izņemšana (ambulatori)

18.285

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

18.286

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

18.287

29015

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

18.288

29016

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

18.289

29019

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

18.290

29020

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

18.291

29022

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

18.292

29023

Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

18.293

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

18.294

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

18.295

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

18.296

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

18.297

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

18.298

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

18.299

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

18.300

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

18.301

29039

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

18.302

29040

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

18.303

29045

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

18.304

29046

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

18.305

29050

Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā

18.306

29070

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

18.307

29084

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

18.308

29087

Hematomas i/o atvēršana

18.309

29089

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

18.310

29090

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

18.311

29095

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

18.312

29096

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

18.313

29097

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

18.314

29098

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

18.315

29099

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

18.316

29100

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

18.317

29101

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

18.318

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

18.319

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

18.320

29104

Dziļā abscesa vai karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

18.321

29110

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

18.322

29111

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

18.323

29112

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

18.324

29113

Žokļa sekvestroektomija

18.325

29119

Žokļa kaulu trepanācija

18.326

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

18.327

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

18.328

29128

Fisurālas cistas ekstirpācija

18.329

29129

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm

18.330

29130

Radikulāras cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas diametrā virs 2 cm

18.331

29131

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

18.332

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

18.333

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem

18.334

29143

Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

18.335

29144

Gļotu cistas izoperēšana

18.336

29145

Orālā cistotomija (ranula)

18.337

29146

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

18.338

29147

Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija

18.339

29148

Extra orāla siekalu fistulas slēgšana

18.340

29149

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada

18.341

29150

Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera

18.342

29151

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfatiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus

18.343

29157

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - neirekserēze

18.344

29158

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - atveres dekompresija

18.345

29159

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

18.346

29165

Nerva traumas gadījumā - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

18.347

29166

Nerva traumas gadījumā - epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

18.348

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

18.349

29168

Odontomas un osteomas izņemšana

18.350

29169

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

18.351

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana

18.352

29183

Mīksto audu un/vai limfmezglu biopsija

18.353

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

18.354

29188

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

18.355

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

18.356

29190

Tuber plastika vienā pusē

18.357

29196

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

18.358

29197

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

18.359

29199

Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

18.360

29202

5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

18.361

29203

Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

18.362

29204

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

18.363

29205

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

18.364

29224

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

18.365

29238

Ekspandera ielikšana

18.366

29239

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

18.367

29240

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

18.368

29257

Viena zoba implanta ielikšana

18.369

29258

Viena zoba implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

18.370

30027

Astes kaula rezekcija

18.371

30028

Hallo aparāta uzlikšana

18.372

30030

Implanta izņemšana no mugurkaula

18.373

31001

Pleiras drenas uzlikšana

18.374

31022

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

18.375

31030

Ribas rezekcija

18.376

31033

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

18.377

31097

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

18.378

31130

Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības

18.379

31145

Torakoskopija ar biopsiju

18.380

31160

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi)

18.381

31175

Krūšu sienas biopsija

18.382

31177

Mikrotraheostoma

18.383

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

18.384

31187

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

18.385

31215

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi )

18.386

31216

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas-aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

18.387

60072

Koronārā angioplastija bez stenta implantācijas dienas stacionārā

18.388

60073

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju dienas stacionārā

18.389

60074

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES) dienas stacionārā"

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"5.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Profilaktiskās apskates un izmeklējumi

1. Bērnu profilaktiskās apskates:

1.1. pirmajā dzīves mēnesī:

1.1.1. ģimenes ārsta veikta apskate mājās - vienu reizi pirmajās trijās dienās pēc izrakstīšanas no stacionāras ārstniecības iestādes vai vienu reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās, un vienu reizi trešajā dzīves nedēļā;

1.1.2. vecmātes vai ģimenes ārsta praksē strādājošas māsas vai ārsta palīga (feldšera) veikta apskate mājās - vienu reizi pirmajās trijās dienās pēc izrakstīšanas no stacionāras ārstniecības iestādes vai vienu reizi pirmajās sešās dienās pēc bērna dzimšanas, ja bērns dzimis plānotās ārpusstacionāra dzemdībās, un turpmāk vienu reizi 10 dienās;

1.1.3. trešajā - ceturtajā dzīves dienā - veikta dzirdes pārbaude ar otoakustiskās emisijas metodi;

1.1.4. trešajā - piektajā dzīves dienā veikta asins paraugu noņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteikšanu asinīs. Līdz divdesmit astotajai dzīves dienai - atkārtota  asins paraugu noņemšana un nosūtīšana uz fenilalanīna un tireotropā hormona noteišanu asinīs, ja pirmais izmeklējums veikts agrāk nekā trešajādzīves dienā.

1.1.5. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

1.2. no viena līdz sešu mēnešu vecumam - vienu reizi mēnesī:

1.2.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā;

1.2.2. māsas vai ārsta palīga (feldšera) mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.2.3. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

1.3. no septiņu līdz 11 mēnešu vecumam:

1.3.1. māsas, ārsta palīga (feldšera) vai ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā - divas reizes minētajā laikposmā;

1.3.2. māsas vai ārsta palīga (feldšera) mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.4. 12 mēnešu vecumā:

1.4.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā;

1.4.2. hemoglobīna koncentrācijas noteikšana asinīs;

1.4.3. māsas vai ārsta palīga (feldšera) mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.4.4. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

1.5. 13-24 mēnešu vecumā:

1.5.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā - divas reizes gadā;

1.5.2. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

1.5.3. okulista veikta apskate (redzes spēju orientējoša pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6.  2-6 gadu vecumā:

1.6.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā - reizi gadā;

1.6.2. zobu higiēnista apmeklējums - reizi gadā;

1.6.3. okulista veikta apskate triju gadu vecumā (salīdzinoša redzes asuma pārbaude pēc E burtu tabulas vai zīmējumu tabulas, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6.4. okulista veikta apskate pirms skolas 6-7 gadu vecumā (redzes asums tuvumā un tālumā, stereoredzes un binokulārās redzes pārbaude, acu kustību pārbaude, konverģences pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6.5. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

1.7.  7-18 gadu vecumā:

1.7.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā - reizi gadā;

1.7.2. zobu higiēnista apmeklējums - reizi gadā, izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumā - divas reizes gadā;

1.7.3. imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram.

2. Pieaugušo imūnprofilakse atbilstoši vakcinācijas kalendāram.

3.Grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu.

4. Sporta ārsta profilaktiskās pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.195 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība" bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (ja bērni papildus pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu apguvei apmeklē sporta treniņus (nodarbības) sporta izglītības iestādēs, sporta klubos vai sporta federācijās un nepiedalās sporta sacensībās).

5. Šī pielikuma 1. punktā minētajā ģimenes ārsta apskatē ģimenes ārsts izvērtē papildu izmeklējumu un speciālistu konsultāciju nepieciešamību.

6. Profilaktisko apskašu un izmeklējumu realizācijas nosacījumi:

 Nr. 
p.k.

Programmas nosaukums

Diagnoze

Veicamās manipulācijas (norādot atbilstošu pacientu grupu un 4.aprūpes epizodi)

Tālākā izmeklēšana

6.1.

Ģimenes ārsta veiktā bērnu vispārējā veselības pārbaude

Z00.1

01061 - bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts;

01064 - bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts bērna mājās

6.2.

Okulista veiktā profilaktiskā apskate

Z01.0

01065 - Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate

6.3.

Ginekologa, dzemdību speciālista veiktā grūtnieces aprūpe

01070 - ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši 2006. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam

6.4.

Vecmātes veiktā grūtnieces aprūpe

01029 - vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši 2006. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam

6.5.

Ģimenes ārsta veiktā grūtnieces aprūpe

Z34.0, Z34.8, Z34.9

01062 - ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate

Atbilstoši normatīvajos aktos par dzemdību palīdzības nodrošināšanu noteiktajam"

6.6.

Sporta ārsta veiktās profilaktiskās pārbaudes

02400 - sporta ārsta veiktā padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

Atbilstoši normatīviem aktiem bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.

02401 - sporta ārsta veiktā papildus profilaktiskā medicīniskā pārbaude

02402 - sporta ārsta posma profilaktiskā medicīniskā pārbaude

02403 - sporta ārsta veiktā kārtējā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

02404 - sporta ārsta veiktie medicīniskie novērojumi

02405 - sporta ārsta veiktā fiziskās sagatavotības pēc EUROFIT metodes un balsta un kustību sistēmas novērtēšana bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem.";

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"6.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Laboratorisko izmeklējumu nosaukums

Apmaksas papildnosacījumi

1.

40001

Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

2.

40002

Seruma (plazmas) iegūšana

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

3.

40003

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

4.

40004

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

5.

40005

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

6.

40006

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

7.

40010

Hemoglobīns

8.

40014

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

9.

40016

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

10.

40018

Retikulocīti

11.

40019

Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

12.

40025

Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

13.

40028

Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

14.

40034

Sternālpunktāta izmeklēšana

15.

40040

Asins analīze ar 3 daļu diferencējošo asins analizatoru

16.

40041

Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru. Papildus neuzrādīt manipulācijas - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017 un 40029

17.

40043

Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

18.

40085

Protrombīns un INR

19.

40086

Protrombīna komplekss un INR

20.

40087

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

21.

40088

Fibrinogēns

22.

40089

Antitrombīns III (AT-III)

23.

40090

Trombīna laiks

24.

40098

VIII faktora aktivitātes noteikšana

25.

40099

IX faktora noteikšana

26.

40100

VIII faktora C aktivitātes noteikšana

27.

40105

IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

28.

40106

XI faktora aktivitātes noteikšana

29.

40107

Proteīna C noteikšana

30.

40108

Proteīna S noteikšana

31.

40109

Von Villebranda faktors

32.

40119

Proteīna C rezistences tests (APC-R)

33.

40123

D-dimēri (kvantitatīvi)

34.

40131

Olbaltums (kvantitatīvi ar pirogalola sarkanā reakciju)

35.

40132

Glikoze (kvantitatīvi)

36.

40133

Ketonvielas

37.

40134

Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

38.

40135

Glikoze un ketonvielas urīnā

39.

40140

Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

40.

40148

Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

41.

40150

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

42.

40160

Koprogramma

43.

40161

Apslēptās asinis fēcēs

44.

40164

Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam

45.

40168

Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

46.

40169

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

47.

40170

Helmintu un to fragmentu noteikšana

48.

40171

Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

49.

40172

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)

50.

40173

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)

51.

40183

Krēpu klīniskā analīze

52.

40184

Eozinofīlie leikocīti krēpās

53.

40188

Prostatas eksprimāta izmeklēšana

54.

40190

Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana uz sēnītēm

55.

40191

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

56.

40193

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

57.

40194

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

58.

40300

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

59.

40301

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

60.

40302

Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)

61.

40303

Rh (D) pazīmes noteikšana gel-tehnikā (ar 1 reaģentu)

62.

40304

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel- tehnikā

63.

40307

RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā

64.

40309

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)

65.

40315

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar 1 antigēnu (ID karte - Liss/Coombs)

66.

40325

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

67.

40330

Krioglobīni kvalitatīvi

68.

40335

Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā

69.

41001

Kopējais olbaltums

70.

41002

Albumīns

71.

41003

Olbaltuma frakcijas serumā

72.

41004

Urīnviela

73.

41005

Urīnskābe

74.

41006

Kreatinīns

75.

41020

Sārmainā fosfotāze (SF)

76.

41021

Skābā fosfotāze

77.

41022

ALAT - Alanīnaminotransferāze

78.

41023

ASAT - Aspartātaminotransferāze

79.

41024

Gamma glutamīntransferāze

80.

41025

Kreatīnkināze

81.

41026

Laktātdehidrogenāze

82.

41027

Lipāze

83.

41030

Kreatīnkināzes MB frakcija

84.

41031

Kreatīnkināzes MB masa

85.

41034

Alfa amilāze

86.

41035

Angiotenzīna konvertāze

87.

41045

Kopējais holesterīns

88.

41046

Triglicerīdi

89.

41047

ABL - holesterīns (tiešā metode)

90.

41052

Bilirubīns, frakcijas

91.

41054

ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

92.

41055

ZBL - holesterīns (tiešā metode)

93.

41065

Kālijs

94.

41067

Nātrijs

95.

41068

Kalcijs

96.

41069

Fosfors

97.

41070

Hlorīdi

98.

41071

Dzelzs

99.

41072

Magnijs

100.

41077

Varš asinīs

101.

41095

Glikoze asinīs

102.

41096

Glikozes slodzes tests

103.

41097

Glikohemoglobīns

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu vai ja pacientam ir diagnozes E10-E17

104.

41099

C peptīds

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu

105.

41100

Insulīns

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endokrinologa nosūtījumu

106.

41101

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

107.

41102

Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

108.

41116

Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

109.

41117

Transferīns

110.

41122

Ceruloplazmīns

111.

41124

Feritīns

112.

41127

CRO kvantitatīvi

113.

41128

Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

114.

41129

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

115.

41130

Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

116.

41140

Trijodtironīns ( T3 )

117.

41141

Tiroksīns (T4)

118.

41142

Tireotropais hormons (TSH)

119.

41143

Brīvais tiroksīns (T4)

120.

41144

Brīvais trijodtironīns (T3)

121.

41150

Prolaktīns

122.

41151

Folikulstimulējošais hormons (FSH)

123.

41152

Luteinizētājhormons (LH)

124.

41153

Estradiols

125.

41154

Testosterons

126.

41155

Progesterons

127.

41156

Estriols (brīvais)

128.

41161

Dehidroepiandrosterona sulfāts

129.

41163

Androstendions

130.

41164

Horiongonadotropīns

131.

41170

Aldosterons

132.

41172

Somatotropais hormons (STH)

133.

41173

Kortizols

134.

41175

Parathormons

135.

41176

Adrenokortikotropais hormons (AKTH)

136.

41184

Ciklosporīns A (Sandimuns) (radioimunoloģiskā metode)

137.

41200

Vitamīns B 12

138.

41203

Troponīns I

139.

41205

Mioglobīns

140.

41209

Eritropoetīns

141.

41230

Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

142.

41232

Sifiliss - TPHA

143.

41233

Sifiliss - TPHA kvantitatīvā metode (titri)

144.

41234

Uzsējums uz gonoreju (negatīvs)

145.

41235

Uzsējums uz gonoreju (pozitīvs)

146.

41236

Bālās treponēmas imobilizācijas reakcija (Nelsona tests)

147.

41237

Imunofluorescences reakcija IgG antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgG)

148.

41240

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imūnfluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns

149.

41245

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imūnfluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns sievietēm (no dzemdes kakla kanāla un urīnizvadkanāla )

150.

41247

Uzsējums uz mikoplazmu

151.

41248

Uzsējums uz ureaplazmu

152.

41251

Imūnfluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgM)

153.

41253

Imūnfermentatīvā analīze IgG vai IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa

154.

41254

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgG noteikšanai

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

155.

41255

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgA noteikšanai

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

156.

41260

Uzsējums uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm

157.

41262

Chlamydia trachomatis specifiskās DNS noteikšana (PĶR )

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

158.

41263

Anti-Toxoplasma gondii IgM

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

159.

41264

Anti-Toxoplasma gondii IgG

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

160.

41280

Anti-Borrelia burgdorferi IgG

161.

41281

Anti-Borrelia burgdorferi IgM

162.

41283

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG

163.

41284

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM

164.

41286

Neisseria gonorrhea RNS noteikšana ar hibridizācijas metodi

165.

41287

Chlamydia trachomatis RNS noteikšana ar hibridizācijas metodi

166.

41290

Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)

167.

41291

Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)

168.

41301

HBs Ag

169.

41303

Anti-HBs (kvantitatīvi)

170.

41304

HBs Ag (apstiprinošais tests)

171.

41307

Anti-HAV IgM

172.

41309

Anti-HCV

173.

41321

Anti-HBc IgM

174.

41322

Anti-HBc

175.

41401

Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag ELISA (bez reaktīvu cenas)

176.

41404

Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot - apstiprinošais tests) (bez diagnostiskuma cenas)

177.

41405

Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (bez reaktīvu cenas)

178.

42003

Onkocitoloģiskās iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves izmeklēšana (viens preparāts)

179.

42004

Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti)

180.

42005

Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti)

181.

42006

Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) (serozo dobumu šķidrumi)

182.

42007

Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonu vai ķīmijterapijas) (trīs preparāti)

183.

42008

Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi (pieci preparāti)

184.

42012

Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)

185.

42013

Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti)

186.

42014

Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts)

187.

42015

Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana

188.

42016

Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)

189.

44001

Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

190.

44002

Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs ar automātisku sistēmu

191.

44003

Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs

192.

44004

Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs ar automātisku sistēmu

193.

44008

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - negatīvs

194

44009

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. Materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - pozitīvs

195.

44015

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - negatīvs

196.

44016

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - pozitīvs

197.

44017

Krēpu uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

198.

44018

Krēpu uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs

199.

44025

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - negatīvs

200.

44026

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs

201.

44028

Fēču uzsējums uz Shigella, Salmonella - negatīvs

202.

44029

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonellaidentifikācija līdz serogrupai)

203.

44030

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonella identifikācija līdz serotipam)

204.

44031

Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli - negatīvs

205.

44032

Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli - pozitīvs

206.

44045

A grupas hemolītiskais streptokoks - ātrais tests

207.

44046

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - negatīvs

208.

44047

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs

209.

44048

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae - pozitīvs, lietojot identifikācijā kompjuterizētās sistēmas

210.

44049

Uzsējums no kakla N. meningitidis nēsāšanu - negatīvs

211.

44050

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (bez N.Meningitidis seroloģiskās tipēšanas )

212.

44051

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (ar N.Meningitidis seroloģisko tipēšanu)

213.

44055

Uzsējums uz B.Pertussis un B.Parapertussis - negatīvs

214.

44056

Uzsējums uz B.Pertussis un B.Parapertussis - pozitīvs

215.

44057

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - negatīvs

216.

44058

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - pozitīvs (identifikācija līdz Lensfilda grupai)

217.

44059

Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. aureus (MRSA) nēsāšanu - negatīvs

218.

44060

Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. aureus (MRSA) nēsāšanu - pozitīvs

219.

44064

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - negatīvs

220.

44065

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs

221.

44105

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētas identifikācijas sistēmas)

222.

44106

Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām

223.

44107

Uzsējums uz ureaplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu

224.

44108

Antivielu pret Helycobacter pylori noteikšana ar ekspresmetodi

225.

44110

Aglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (garais klepus, bruceloze, tularēmija u.c.)

226.

44115

Hemaglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (salmonelloze, šigelloze)

227.

44116

Seroloģiskā reakcija uz antivielām pret Y. enterocolitica un Y. pseudotuberculosis

228.

44119

IgG antivielas pret difterijas toksīnu

229.

44127

Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas)

230.

45001

Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar automātisko sistēmu

231.

45002

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu

232.

45003

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1.un 2.rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu

233.

45004

Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar automātisko sistēmu

234.

45005

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar automātisko sistēmu

235.

45006

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

236.

45007

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

237.

45008

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

238.

45009

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2.rindas medikamentiem ar automātisko sistēmu

239.

45010

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar automātisko sistēmu

240.

45011

Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi

241.

45012

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm

242.

45014

Cietās Lēvenšteina-Jansena barotnes pagatavošana

243.

46010

T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana (viena pozīcija)

244.

46017

T un B šūnu virsmas receptoru noteikšana (CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/HLA-DR, HLA-DR) (citofluorimetrija)

245.

46051

Imūnglobulīnu G (A, M) noteikšana

246.

46054

Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski

247.

46056

Imūnglobulīna IgG noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

248.

46057

Imūnglobulīna IgA noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

249.

46058

Imūnglobulīna Ig M noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

250.

46059

Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA)

251.

46060

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 5 Ag)

Apmaksā ar alergologa, bērnu alergologa, pneimonologa, bērnu pneimonologa, imunologa nosūtījumu

252.

46065

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 12 Ag)

Apmaksā ar alergologa, bērnu alergologa, pneimonologa, bērnu pneimonologa, imunologa nosūtījumu

253.

46066

Specifisko Ig E noteikšana - 20 atsevišķu antigēnu panelis

Apmaksā ar alergologa, bērnu alergologa, pneimonologa, bērnu pneimonologa, imunologa nosūtījumu

254.

46067

Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA)

Apmaksā ar alergologa, bērnu alergologa, pneimonologa, bērnu pneimonologa, imunologa nosūtījumu

255.

46074

Cistatīna C noteikšana

Apmaksā ar nefrologa, bērnu nefrologa, urologa nosūtījumu

256.

46085

ANA noteikšana HEP-2 šūnu kultūrā (skrīnings - netiešā imūnfluorescence)

257.

46089

ANCA noteikšana (skrīnings - netiešā imūnfluorescence)

258.

46092

Anti-DNS antivielu noteikšana (kvantitatīvi)

259.

46100

ENA noteikšana (skrīnings - ELISA)

260.

46102

ENA subtipu (1 pozīcijas no sešām, punktā 409101 norādītām) noteikšana (ELISA)

261.

46104

ENA skrīnings un ANA noteikšana HEP - 2 šūnu kultūrā

262.

46107

Antivielu pret Helicobacter pylori IgG noteikšana (ELISA)

263.

46108

Antivielu pret Helicobacter pylori IgA noteikšana (ELISA)

264.

46110

Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endo-krinologa nosūtījumu

265.

46111

Autoantivielu pret fosfolipīdiem noteikšana

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

266.

46112

Autoantivielu pret MPO noteikšana

 267.

46113

Autoantivielu pret PR3 noteikšana

268.

46115

Antimikrosomālo antivielu noteikšana (ELISA)

269.

46116

Tireoglobulīns

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endo-krinologa nosūtījumu

 270

46117

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgG)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

271.

46118

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgA)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

272.

46119

Antispermālo antivielu total IgG, IgM noteikšana (ELISA)

273.

46120

Antiadrenālo antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)

274.

46121

Antisēklinieku antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)

275.

46122

Antiolnīcu antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)

276.

46123

Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)

277.

46124

Antihistonu antivielu noteikšana (ELISA)

278.

46125

Antikardiolipīnu antivielu noteikšana

279.

46132

TSH receptoru antivielu noteikšana

Apmaksā ar endokrinologa, bērnu endo-krinologa nosūtījumu

280.

46148

CYFRA 21-1 citokeratīna 19 fragments

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

281.

46149

SCC - plakanšūnu vēža antigēns

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

282.

46150

Beta - HGH - Brīvais horiongonado-tropīns

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

283.

46151

Alfa - FP - Alfa fetoproteīns

284.

46152

CEA - Karcioembrionālais antigēns

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista nosūtījumu

285.

46153

Audzēja marķieris CA - 125

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista nosūtījumu

286.

46154

Audzēja marķieris CA 19 - 9

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista nosūtījumu

287.

46155

NSE - Neironu-specifiskā enolāze

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

288.

46156

PSA - Prostatas specifiskais antigēns

289.

46157

PSA, brīvais - Prostatas specifiskais antigēns

Apmaksā ar urologa,onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

290.

46158

Audzēja marķieris CA 15-3

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, bērnu ginekologa, ginekologa, dzemdību speciālista nosūtījumu

291.

46159

BMG - Beta 2 mikroglobulīns

Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga nosūtījumu

292

46164

Antivielas pret transglutamināzi (IgA)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

293.

46165

Antivielas pret transglutamināzi (IgG)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

 294.

46171

Dauna sindroma un trisomijas 18 (Edvardsa sindroma) diagnostika (AFP + HGH + brīvais estriols) (ELISA)

295.

46172

Spontāna aborta draudu imunoloģiskā kontrole (LAI tests + HGH)

296.

47026

Rotavīrusa Ag

 297.

47027

Kvantitatīva CMV DNS vai EBV DNS noteikšana (polimerāzes ķēdes reakcija)

298.

47035

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

299.

47038

Anti-CMV - IgG

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

300.

47039

Anti-CMV - IgG (kvantitatīvi)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

301.

47040

Anti-CMV - IgM

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

302.

47042

Anti-EBV IgM

303.

47043

Anti-EBV IgG

304.

47052

Paul-Bunell tests heterofilo antivielu noteikšanai

305.

47053

Anti-Herpes simplex I, II IgM

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

306.

47054

Anti-Herpes simplex I, II IgG

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

307.

47055

Anti-Herpes simplex I, II IgG (kvantitatīvi)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

308.

47056

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgM

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

309.

47057

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

310.

47058

Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG (kvantitatīvi)

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

311.

47059

IgG klases antivielu noteikšana pret ērču encefalīta vīrusu

312.

47061

Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgG

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

313.

47062

Anti-Rubella (masaliņas) vai Anti-Rubeola (masalas) IgM

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

314.

47065

IgG klases antivielas pret parotīta vīrusu

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

315.

47066

IgM klases antivielas pret parotīta vīrusu

Apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm

316.

48002

Anti-Trichinella spiralis

317.

48004

Giardia lamblia trofozītu un cistu Ag

318.

48006

Anti-Toxocara canis IgG

319.

48007

Anti-Echinococcus sp.

320.

48010

Izmeklēšana uz demodekozi, dziedzerērci

321.

48013

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no viena perēkļa

322.

48014

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no vairākiem perēkļiem (vidēji 2-3 perēkļi)

323.

48015

Materiāla (nagi, āda, mati) no vairākiem perēkļiem izmeklēšana uz sēnītēm

324.

49001

Aminoskābju spektra noteikšana asinīs ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

325.

49002

Aminoskābju spektra noteikšana urīnā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

326.

49003

Aminoskābju spektra noteikšana amniotiskajā šķidrumā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

327.

49004

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija urīnā

328.

49005

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija asins serumā

329.

49006

Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings

330.

49007

Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings

331.

49008

PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī

332.

49009

Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī

333.

49010

Alfa-fetoproteīna un brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm otrajā trimestrī (grūtnieču divu marķieru bioķīmiskais skrīnings augļa trisomiju procentuālā riska noteikšanai)

334.

49015

Alfa-fetoproteīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm (prenatālais skrīnings augļa nervu caurules defektiem)

335.

49016

Alfa-fetoproteīna noteikšana amniotiskajā šķidrumā riska grupas grūtniecēm

336.

49017

Organisko skābju spektra noteikšana urīnā ar gāzu hromatogrāfijas palīdzību

337.

49021

Mukopolisaharīdu (MPS) skrīnings un kvantitatīvā spektrometriskā noteikšana urīnā

338.

49022

Mukopolisaharīdu (MPS) kvantitatīva spektrofotometriska noteikšana amniotiskajā šķidrumā

339.

49023

Mukopolisaharīdu (MPS) spektra noteikšana urīnā ar elektroforēzes palīdzību

340.

49025

Cilvēka genoma DNS izdalīšana

341.

49026

Himērisma monitorings pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot STR lokusu genotipēšanu

342.

49027

Hroniskās mieloleikozes molekulārā diagnostika (La/Mob 075)

343.

49028

PH pozitīvas hroniskās mieloleikozes terāpijas efektivitātes molekulārā kontrole (La/MoB 089)

344.

49030

DNS analīze, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju cilvēka ģenētisko pataloģiju diagnostikai

345.

49031

Genoma DNS izdalīšana no Guthrie papīrīšiem cilvēka ģenētisko pataloģiju diagnostikai

346.

49032

Gēnu mutāciju selektīvais skrīnings ar DGGE analīzi

347.

49033

SMA gēna mutāciju noteikšana

348.

49034

Fenilalanīnhidroksilāzes gēna mutāciju noteikšana (vienai mutācijai)

349.

49035

Vidēja garuma Acil-Ko A dehidrogenāzes gēna K329E mutācijas noteikšana

350.

49036

Fragilā X sindroma selektīvais skrīnings ar PCR metodi

351.

49037

Fragilā X sindroma mutācijas noteikšana ar Sauzerna blotingu, izmantojot neradioaktīvas iezīmes

352.

49038

Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

353.

49039

Fibroblastu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam)

354.

49040

Papildu metafāžu hromosomu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

355.

49045

Papildu hromosomu C joslu krāsošana ar bārija hidroksīdu

356.

49046

Papildu hromosomu KOR joslu krāsošana ar Gimzas krāsu

357.

49047

Postnatālā fragilā X hromosomu analīze (izmaksas vienam pacientam)

358.

49048

Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi

359.

49049

Amniocītu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

360.

49050

Horiona biopsijas kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

361.

49061

VNTR (minisatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

362.

49062

STR (mikrosatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

363.

49063

Y hromosomas delēciju noteikšana, izmantojot "Promega System, Version 1.1" kitu ar PCR metodi

364.

54007

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1-4 preparāti), 1.kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes izmeklējumi)

365.

54008

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 5-10 preparāti), kā arī papildus krāsošanas metožu izmantošana; displastisko un priekšvēža stāvokļu un labdabīgo audzēju diagnosticēšana neatkarīgi no preparātu skaita. Ādas, muskuļu, mīksto audu labdabīgie audzēji. 2.kategorija (vidēji sarežģīts izmeklējums)

366.

54009

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2-20 preparātiem, kā arī endoskopiju laikā iegūtais materiāls un ļaundabīgo audzēju biopsijas neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes (serežģīts izmeklējums ar diferenciāldiagnostiskām grūtībām). Mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem virs 10 preparātiem, tai skaitā histotopogrammas, intraoperācijas materiāls un endobiopsija, bronhobiopsija, trepanobiopsijas, nieru, aknu, oliņu, priekšdziedzeru, limfmezglu biopsijas, visu veidu ļaundabīgie audzēji; neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes), 3. kategorija (sarežģīta), ja ir diferencialdiagnostiskas grūtības

367.

54010

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildus griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums)

 

368.

54015

Operāciju un biopsiju materiāla elektronmikroskopija

369.

54016

Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija

370.

54017

Nieres biopsijas gaismas mikroskopija (pārskata preparāti, PAS, Masson trihroma)

371.

54018

Nieres biopsijas materiāla imūnfluorescences izmeklējums

372.

54019

Nieres biopsijas materiāla elektronmikroskopija

373.

54050

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 1 vielas grupu

374.

54051

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 2 vielas grupu

375.

54052

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 3 vielas grupu

376.

54053

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 4 vielu grupām

377.

54054

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 5 vielu grupām

378.

54055

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 6 vielu grupām

379.

54056

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 7 vielu grupām

380.

54057

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 8 vielu grupām

381.

54058

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 9 vielu grupām

382.

54059

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 10 vielu grupām

383.

54060

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 11 vielu grupām

384.

54061

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 12 vielu grupām

385.

54062

"Pilna" ķīmiski toksikoloģiskā analīze

386.

54063

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz opija alkaloīdiem

387.

54064

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz efedrīnu un efedronu

388.

54065

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz amfetamīnu un MDA

389.

54066

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz metamfetamīnu un MDMA (ecstasy)

390.

54067

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns, noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

391.

54068

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns

392.

54069

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

393.

54070

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz barbiturātiem

394.

54071

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz 1,4 - benzodiazepīna atvasinājumiem (trankvilizatoriem)

395.

54072

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz kokaīnu

396.

54073

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz promedolu

397.

54074

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ciklodolu

398.

54075

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz dimedrolu

399

54076

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz klofelīnu

400.

54077

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tricikliskiem antidepresantiem (amitriptilīns, notriptilīns, imipramīns)

401.

54078

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz fenotiazīna atvasinājumiem (neiroleptiķiem)

402.

54079

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz acetonu

403.

54080

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz imovānu

404.

54081

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tramadolu

405.

54082

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz beta - adrenoblokatoriem

406.

54083

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ketamīnu

407.

54084

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz gamma - oksibutirātu

408.

54085

Alkohola reibuma izmeklējumi izelpojamā gaisā

409.

54086

Alkohola reibuma laboratoriskie izmeklējumi bioloģiskā vidē

410.

60257

Himērisma analīze pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot faktiskā laika polimerāzes ķēdes reakciju (real time PCR)"

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"12.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Fiksētās piemaksas un maksājumi

1. Ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei - Ls 240 mēnesī. Minēto maksājumu saņem visas ģimenes ārstu prakses, kuras atbilstoši līgumam ar aģentūru saņem kapitācijas naudu.

2. Ikmēneša fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu ir Ls 100, ja attiecīgā ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ja:

2.1. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir citā teritoriālajā vienībā. Maksājumu par papildu pieņemšanas vietu tajā pašā teritoriālajā vienībā veic, ja tās nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību ir noteikusi aģentūra;

2.2. prakses papildu pieņemšanas vietas pamatteritorija ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem;

2.3. prakses papildu pieņemšanas vieta reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā;

2.4. ģimenes ārsts šajā papildu pieņemšanas vietā pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā.

3. Ja ģimenes ārsta prakses papildu pieņemšanas vieta ir tajā pašā teritoriālajā vienībā, šī pielikuma 2.punktā minēto maksājumu saņem, ja papildu pieņemšanas vietas nepieciešamība ir akceptēta ar pašvaldību saskaņotajā primārās veselības aprūpes plānā un tiek izpildītas šī pielikuma 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteiktās prasības.

4. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma:

4.1.teritorija ar blīvumu virs 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - piemaksas nav;

4.2. teritorija ar blīvumu no 100 līdz 499 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - Ls 180 gadā (15 Ls/mēn.);

4.3. teritorija ar blīvumu no 20 līdz 99 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - Ls 300 gadā (25 Ls/mēn.);

4.4. teritorija ar blīvumu zem 20 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - Ls 480 gadā (40 Ls/mēn.). 

5. Piemaksu par teritorijas blīvumu nenosaka, ja ģimenes ārsta prakses vieta, kura atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, neatrodas aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā.

6. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas teritoriālās vienības (pilsētas, pagasti), nosaka šo pagastu iedzīvotāju vidējo blīvumu uz kvadrātkilometru. Teritoriju, piemēram, pilsētu, kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu.

7. Ikmēneša fiksētā piemaksa atkarībā no ģimenes ārsta prakses attāluma līdz slimnīcai:

7.1. līdz 20 km - piemaksas nav;

7.2. no 20 līdz 40 km - Ls 240 gadā  (20 Ls/mēn.);

7.3. virs 40 km - Ls 480 gadā (40 Ls /mēn.).

8. Par attālumu līdz slimnīcai uzskata attālumu no apdzīvotās vietas, kurā atrodas ģimenes ārsta darba vieta, līdz tuvākajai slimnīcai.

9. Piemaksu par attālumu līdz slimnīcai nenosaka, ja ģimenes ārsta prakses vieta, kura ir novērtēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, neatrodas aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā.

10. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas teritoriālās vienības un katrā no tām ir vismaz viena ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta, kurā ģimenes ārsts pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā, fiksēto piemaksu nosaka par katru teritoriālo vienību.

11. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par reģistrēto pacientu vecuma struktūras atbilstību ģimenes ārsta prakses tipam - Ls 20.

12. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētās piemaksas par hronisko slimnieku aprūpi:

Nr.

Piemaksa par katru pacientu Ls/mēnesī

Diagnožu kodi

12.1.

 0,04

 C00, C17, C26, C43, C44, C63, C68, I09, I11,  I50, K50

12.2.

 0,09

 C04, C09, C15, C18, C53, C54, C76, E25, E27, I20,

 K74, M06, N18

12.3.

 0,17

 C20, C22, C23, C32, C50, C67, C70, C90, C91, C92,  E84,  G10, I05, I10, I25, N04, Z95

12.4.

 0, 30

 C16, C25, C31, C48, C55, C56, C64, C74, C81, C88, E10, E22, E23, F20, G70, J45, K51

12.5.

 0,42

 C12, C13, C34, C39, C61, C71, C72, C73, C82, E11, E83, G20, G40, M05, M34

12.6.

 0,53

 C07, G35, M33, T66

12.7.

 0,68

 C37, C51, C57, C96, M32

12.8.

 0,98

 C45, C47, C66

13. Ģimenes ārsts saņem šī pielikuma 12.punktā minētās piemaksas tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārstu trīs vai vairāk reizes.

14. Maksājums par katru šo noteikumu 5.pielikumā noteikto profilaktisko izmeklējumu saņēmušo pieaugušo pacientu - Ls 0,50 par ģimenes ārsta praksē vai laboratorijā veiktu slēpto asiņu izmeklējumu fēcēs (no trim sekojošām vēdera izejām).

15. Maksājums par katru pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu mēnesī (kapitācijas nauda) - Ls 0,63. Ikmēneša kapitācijas naudas apmēru katram ģimenes ārstam aprēķina atbilstoši šo noteikumu 11.pielikuma nosacījumiem, izņemot par 2009.gada otro pusgadu, kurā kapitācijas naudu ģimenes ārstam aprēķina no šo noteikumu 11.pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātās summas atņemot 10 %.

16. Maksājums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu šo noteikumu 74.punktā minētajā gadījumā - Ls 100 mēnesī.

17. Maksājums ģimenes ārsta prakses reģistratora darba samaksai - Ls 160 mēnesī, ņemot vērā darba samaksas aprēķinu par 1800 reģistrētajiem pieaugušiem pacientiem un par 800 reģistrētajiem pacientiem vecumā līdz 18 gadiem.

18. Ģimenes ārsta prakses reģistratora darba samaksas apmēru (Ar) katru mēnesi nosaka šādi:

18.1. aprēķina darba samaksas daļu par pieaugušo pacientu aprūpi:

Ap = Np:1800x(D+S), kur

N - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pieaugušo pacientu skaits;

D - noteiktā darba samaksa Ls 160 mēnesī;

S - valsts sociālās apdrošināšanas  obligāto iemaksu likme;

18.2. aprēķina reģistratora darba samaksas daļu par pacientu vecumā līdz 18 gadiem aprūpi:

Ab = Nb:800x(D+S), kur

Nb - ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits līdz 18 gadu vecumam;

D - noteiktā darba samaksa Ls 160 mēnesī;

S - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme;

18.3. aprēķina kopējo ģimenes ārsta praksei paredzēto reģistratora darba samaksas apjomu:

Ar = A+Ab"

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"14.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārstam apmaksājamās manipulācijas

Nr.
p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipulācijas kods

Diagnoze

Primārās veselības aprūpes speciālists, kuram maksā par veikto manipulāciju

 1.

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061)

01018

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 2.

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

01061

 Z00.1

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 3.

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

01062

 Z34

 ģimenes ārsts

 4.

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros

01063

Z01.4

 ģimenes ārsts

 5.

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

01064

Z00.1

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 6.

Piemaksa par ģimenes ārsta veiktu profilaktisko apskati, izmeklējot pacientu ar saslimšanu (apmaksā tikai bērniem)

01066

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 7.

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

01074

  

 ģimenes ārsts

 8.

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

01078

  

 ģimenes ārsts

 9.

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

01083

  

 ģimenes ārsts

 10.

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

03004

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 11.

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

03006

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 12.

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

03015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 13.

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

03035

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 14.

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

03036

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 15.

Ģipša pārsēja noņemšana

03041

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 16.

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī

03081

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 17.

Vakcīnas ievadīšana perorāli

03082

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 18.

Locītavas punkcija

03180

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 19.

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

04103

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 20.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

06003

 I10-I50

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 21.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

06004

  I10-I50

 ģimenes ārsts

 22.

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

07002

 J44-J45

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 23.

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

16010

  

 ģimenes ārsts

 24.

Spirāles izņemšana

16016

  

 ģimenes ārsts

 25.

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

17010

 H53.9, H54.2

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 26.

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

17123

  

 ģimenes ārsts

 27.

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

18115

  

 ģimenes ārsts

 28.

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

18118

  

 ģimenes ārsts, pediatrs

 29.

Urīnpūšļa kateterizācija bez vienreizietojamā katetra vērtības

19015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 30.

Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizlietojamā katetra vērtību

19016

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 31.

Pastāvīga katetra ielikšana, urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu

19017

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 32.

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

19018

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 33.

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)

20010

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 34.

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)

20013

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 35.

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

20014

  

 ģimenes ārsts

 36.

Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

20015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

 37.

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

20019

  

 ģimenes ārsts

 38.

Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

20028

  

 ģimenes ārsts

 39.

Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

20030

  

 ģimenes ārsts

 40.

Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

20031

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 41.

Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

20044

  

 ģimenes ārsts

 42.

Rokas vai kājas pirksta naga trepanācija vai rezekcija

20070

 B35.1, L03.0, S60.1, S61.1

 ģimenes ārsts

 43.

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

29001

  

 ģimenes ārsts

 44.

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

29002

  

 ģimenes ārsts

 45.

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

29003

  

 ģimenes ārsts

 46.**

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

40003

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 47.**

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

40004

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 48.**

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

40005

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 49.

Hemoglobīns

40010

 D45-D89,M16, M47, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 50.

Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

40148

 B15-B18, C00-C97,E10-E27,E79, E83,I10-I15.9, I25-I50.9,K71-K74,M30-M34,N04-N11, N04-N11, N18-N30, N40, T66, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 51.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)

40172

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 52.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)

40173

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 53.

Kopējais holesterīns

41045

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9,I25-I50.9,I60-I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 54.

Triglicerīdi

41046

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I25-I50.9, I60- I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 55.

ABL - holesterīns (tiešā metode)

41047

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I25-I50.9, I60- I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 56.

Glikoze asinīs

41095

 E10-E14, E23.2,I10-I15.9, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 57.

A grupas hemolītiskais streptokoks - ātrais tests

44045

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 58.

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

41101

 E10 - E14

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 59.

Mājas apstākļos mirušas personas nāves fakta apliecināšana

60085

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 60.

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie slimniekiem, veicot paliatīvu aprūpi un veselības aprūpi mājās

60086

 Pamata diagnozes kodi veicot paliatīvo aprūpi: B20-B24; C00-97; D37-D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos - Z51.5.

Pamata diagnozes kodi veicot veselības aprūpi mājās: C00-C97; D37- D48; F00-F03; F06.0-F06.3; G80-G83; L89; Z99.1; pacienti ar pārvietošanās traucējumiem un diagnozēm: A81; B20-B24; E10-E11; G05; G10- G32; G35; G54.6;G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I60-I69; K22.2; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98; ar tuberkulozi slimojoši HIV/AIDS pacienti; pacienti, kas izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskas iejaukšanās

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 61.

Speciālista vai ģimenes ārsta mājas vizīte pie pacienta, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija

60250

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 62.

R.Mantoux izdarīšana un nolasīšana. Ģimenes ārstam apmaksā atbilstoši tarifam, bet ftiziopulmonologs šo manipulāciju uzrāda sniegto pakalpojumu statistiskajai uzskaitei

60256

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 63.*

Vakcinācija pret B hepatītu 1. pote (0-12 stundas pēc dzimšanas)

60265

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 64.*

Vakcinācija pret tuberkulozi viena deva (4-5 dienu vecumā)

60266

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 65.*

Vakcinācija pret B hepatītu 2.pote (1 mēneša vecumā)

60267

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 66.*

Vakcinācija pret difteriju 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60268

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 67.*

Vakcinācija pret stinguma krampjiem 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60269

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 68.*

Vakcinācija pret garo klepu 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60270

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 69.*

Vakcinācija pret poliomielītu 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60271

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 70.*

Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60272

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 71.*

Vakcinācija pret difteriju 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60273

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 72.*

Vakcinācija pret stinguma krampjiem 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60274

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 73.*

Vakcinācija pret garo klepu 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60275

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 74.*

Vakcinācija pret poliomielītu 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60276

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 75.*

Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60277

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 76.*

Vakcinācija pret difteriju 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60278

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 77.*

Vakcinācija pret stinguma krampjiem 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60279

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 78.*

Vakcinācija pret garo klepu 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60280

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 79.*

Vakcinācija pret poliomielītu 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60281

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 80.*

Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60282

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 81.*

Vakcinācija pret B hepatītu 3.pote (6-8 mēnešu vecumā)

60283

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 82.*

Vakcinācija pret masalām 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60284

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 83.*

Vakcinācija pret masaliņām 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60285

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 84.*

Vakcinācija pret epidēmisko parotītu 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60286

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 85.*

Vakcinācija pret vējbakām viena deva (15 mēnešu vecumā)

60287

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

86.*

Revakcinācija pret difteriju (18 mēnešu vecumā)

60288

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

87.*

Revakcinācija pret stinguma krampjiem (18 mēnešu vecumā)

60289

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

88.*

Revakcinācija pret garo klepu (18 mēnešu vecumā)

60290

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

89.*

Revakcinācija pret poliomielītu (18 mēnešu vecumā)

60291

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 90.*

Revakcinācija pret difteriju (7 gadu vecumā)

60292

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 91.*

Revakcinācija pret stinguma krampjiem (7 gadu vecumā)

60293

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 92.*

Revakcinācija pret poliomielītu (7 gadu vecumā)

60294

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 93.*

Revakcinācija pret masalām (7 gadu vecumā)

60295

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 94.*

Revakcinācija pret masaliņām (7 gadu vecumā)

60296

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 95.*

Revakcinācija pret epidēmisko parotītu (7 gadu vecumā)

60297

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 96.*

Vakcinācija pret masalām 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60298

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 97.*

Vakcinācija pret masaliņām 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60299

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 98.*

Vakcinācija pret epidēmisko parotītu 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60300

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 99.*

Revakcinācija pret masalām (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60301

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 100.*

Revakcinācija pret masaliņām (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60302

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 101.*

Revakcinācija pret epidēmisko parotītu (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60303

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 102.*

Vakcinācija pret B hepatītu 1.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60304

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 103.*

Vakcinācija pret B hepatītu 2.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60305

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 104.*

Vakcinācija pret B hepatītu 3.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60306

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

105.*

Revakcinācija pret difteriju (14 gadu vecumā)

60307

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 106.*

Revakcinācija pret stinguma krampjiem (14 gadu vecumā)

60308

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 107.*

Revakcinācija pret poliomielītu (14 gadu vecumā)

60309

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 108.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 1. pote

60310

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 109.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 1. pote

60311

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 110.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 2.pote

60312

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 111.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 2. pote

60313

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

 112.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 3. pote

60314

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

113.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 3. pote

60315

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

114.

Pieaugušo revakcinācija pret difteriju

60316

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

115.*

Pieaugušo revakcinācija pret stinguma krampjiem

60317

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

116.*

Vakcinācija  pret stinguma krampjiem (pielieto pēc medicīniskām indikācijām)

60318

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

117.*

Vakcinācija pret gripu

60319

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

118.*

Vakcinācija pret trakumsērgu (antirabiskā vakcīna)

60320

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

119.*

Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 1.pote

60321

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

120.*

Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 2.pote

60322

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

121.*

Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 3.pote

60323

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

122.*

Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 4.pote

60324

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

123.*

Vakcinācija pret trakumsērgu (antirābiskais Ig šķīdums)

60325

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

124.

Vakcinēšana ar pretērču encefalīta Ig šķīdumu

60329

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

Piezīme: * Manipulācijas uzrāda Ambulatorā pacienta talonā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi".

** Ambulatorajā veselības aprūpē apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm."

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"16.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika

1. Ģimenes ārstam nosaka šādus gada darbības rādītājus:

1.1.apskatīto pacientu skaits (turpmāk - aptvere):

1.1.1. pieaugušo pacientu aptvere;

1.1.2. bērnu profilaktisko apskašu aptvere;

1.1.3. vakcinācijas aptvere bērniem;

1.2. glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi 2.tipa cukura diabēta slimniekiem;

1.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie bronhiālās astmas (diagnožu kodi pēc SSK-10 - J45.0,1,8,9) un primārās hipertensijas (diagnozes kods pēc SSK-10 - I10) slimniekiem.

2. Minēto kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriji ir sekojoši:

Nr.
p.k.

Kvalitātes rādītāji

Nosacījumi

Vērtēšanas kritēriji

2.1.

Pieaugušo pacientu aptvere - veselības stāvokļa novērtējums sakarā ar slimību vai profilaktiski.

No 18 gadiem

Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 65% savā praksē reģistrēto pacientu.

2.2.

Bērnu profilaktisko apskašu aptvere saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

No 3 mēnešu līdz 18 gadu vecumam atbilstoši šī pielikuma 3.punktā norādītajām vecuma grupām un nosacījumiem.

Ģimenes ārsts gada laikā ir novērtējis veselības stāvokli vismaz 90% savā praksē reģistrēto pacientu.

2.3.

Bērnu vakcinācijas aptvere

Bērni vecumā no 3 mēnešiem līdz 14 gadiem atbilstoši šī pielikuma 3.punktā norādītajām vecuma grupām un nosacījumiem.

Atbilstoši vakcinācijas kalendāram vismaz 95% pacientu.

2.4.

Glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi 2.tipa cukura diabēta slimniekiem

1.Diagnoze uzstādīta iepriekšējos gados.

2.Pacients visa gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta.

Vismaz 80% pacientu gada laikā veikti divi un vairāk glikolizētā hemoglobīna izmeklējumi, neskaitot veiktos ārstēšanās gadījumā stacionārā.

2.5.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izbraukumi pie bronhiālās astmas un primārās hipertensijas slimniekiem

1.Diagnoze uzstādīta iepriekšējos gados.

2.Pacients visa gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta.

Vismaz 90% ar šīm slimībām slimojošo pacientu nav izsaukuši neatliekamās palīdzības brigādi.

 

3. Vērtējamās vecumu grupas un nosacījumi pediatriskā tipa ģimenes ārsta praksei - bērnu profilaktisko apskašu un vakcinācijas aptvere:

Nr.
p.k.

Nosaukums

Vecuma periods

Manipulāciju/ apmeklējumu skaits periodā

Pieļaujamības intervāls sākumā (dienās)*

Pieļaujamības intervāls beigās (dienās)*

3.1.

Bērnu profilaktiskā apskate 7-11 mēnešu vecumā

no 211. līdz 365. dzīves dienai

2

10

20

3.2.

Bērnu profilaktiskā apskate 12 mēnešu vecumā

no 366. līdz 396. dzīves dienai

1

10

20

3.3.

Bērnu profilaktiskā apskate 13-24 mēnešu vecumā

no 397. līdz 730. dzīves dienai

2

10

20

3.4.

Bērnu profilaktiskā apskate 2-6 gadu vecumā

no 2 līdz 6 gadiem

5

10

20

3.5.

Vakcinācija 6 mēnešu vecumā

no 180. līdz 210. dzīves dienai

1

15

60

3.6.

Vakcinācija 7 gadu vecumā

7 gadi

1

60

60

 

Piezīme: * pieļaujamības intervāls - pieļaujamā novirze no noteiktā perioda, kurā veselības aprūpes pakalpojums (bērna profilaktiskā apskate, vakcinācija) tiek uzskatīts par sniegtu atbilstoši attiecīgā kvalitātes kritērija nosacījumiem.

4. Novērtējot ģimenes ārsta gada darbību atbilstoši kvalitātes rādītājiem, visas prakses sadala divās grupās atkarībā no bērnu īpatsvara, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ģimenes ārsta prakse - bērnu skaits sastāda līdz 70% no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita;

4.2. pediatriskā prakse - bērnu skaits sastāda vairāk kā 70% no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita.

5. Gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus sadala atbilstoši prakses tipam sekojošās proporcijās:

5.1. Ģimenes ārsta prakse

Pieaugušo pacientu aptvere

Glikolizētā hemoglobīna noteikšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumi

50%

30%

20%

5.2. Pediatriskā prakse

Bērnu profilaktiskās apskates

Vakcinācija

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumi

45%

45%

10%

6. Aģentūra aprēķina katram ģimenes ārstam kopējo gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļu apjomu atbilstoši šo noteikumu 63.2.apakšpunktam un 64.punktam un sadala tos atbilstoši šī pielikuma 4. un 5. punkta prasībām.

7. Aģentūra apkopo vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par katram pacientam novērtējamā gada laikā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam aprēķina šī pielikuma 1.punktā noteiktos kvalitātes rādītājus.

8. Iegūtos rādītājus salīdzina ar šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par kvalitātes rādītājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi vai pārsniedz noteiktos vērtēšanas kritērijus, ārsts saņem 100% no atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķinātā gada darbības novērtējuma maksājuma apjoma;

8.2. ja aprēķinātie rādītāji ir robežās starp 80% un 100% no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu proporcionāli samazina;

8.3. ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par 80% no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu ģimenes ārstam neizmaksā.

9. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar aģentūru, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), vai ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, aģentūra ģimenes ārsta gada darbības vērtēšanu atbilstoši šī pielikuma 8.punktam neveic.

10. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar aģentūru, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), gada darbības mainīgo maksājumu ģimenes ārstam aprēķina, izmantojot aprēķina formulu:

A = B x %, kur

A - attiecīgajam ģimenes ārstam izmaksājamais gada darbības mainīgais maksājums;

B - par pilniem nostrādātajiem mēnešiem ģimenes ārstam uzkrātā mainīgā maksājuma summa attiecīgajā teritoriālajā nodaļā. Periodā, kad ģimenes ārsts saņem normatīvajos aktos paredzēto fiksēto maksājumu jaunatvērtai ģimenes ārsta praksei un nesaņem kapitācijas naudu, B = 0;

% - vidējais izmaksājamais gada darbības mainīgā maksājuma procents attiecīgās teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta prakses tipā, ko Aģentūra aprēķina teritoriālajā nodaļā attiecīgajam ģimenes ārsta prakses tipam izmaksājamos gada darbības novērtējuma līdzekļus dalot ar attiecīgajam ģimenes ārsta prakses tipam gadā uzkrātajiem gada darbības novērtējuma mainīgā maksājuma līdzekļiem un reizinot ar 100.

11. Ja ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, gada darbības mainīgo maksājumu ģimenes ārstam un viņa aizvietotājam aprēķina, izmantojot šādas formulas:

1) ģimenes ārstam, kurš aizvieto

BA = BAP x %, kur

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

BAP - aizvietojamā ģimenes ārsta uzkrātā mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

% - gada darbības mainīgā maksājuma procents aizvietojamā ģimenes ārsta praksē, ko aprēķina dalot izmaksājamo gada darbības mainīgo maksājumu par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā (A) ar aprēķināto gada kvalitātes maksājumu aizvietojamajam ģimenes ārstam (B);

2) ģimenes ārstam, kuru aizvieto

BB = A - BA , kur

BB - aizvietojamā ģimenes ārsta izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par nostrādātajiem mēnešiem;

A - izmaksājamais gada darbības mainīgais maksājums par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā;

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais darbības mainīgais maksājums par aizvietošanas mēnešiem.

12. Ja notikusi ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņa, pārejot no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā u.c.) (turpmāk - ārstniecības iestāde) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi, gada darbības mainīgo maksājumu izmaksā, ja līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi:

12.1. attiecīgajam ģimenes ārstam, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi novērtējamā gada laikā;

12.2. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot gada darbības mainīgo maksājumu ārstniecības iestādes kontā, ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā ir izbeidzis prakses darbību un kļuvis par darba ņēmēju ārstniecības iestādē;

12.3. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot gada darbības mainīgo maksājumu tās ārstniecības iestādes kontā, kurā ģimenes ārsts bija darba ņēmējs, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi pēc novērtējamā gada 31.decembra.

13. Izmaksājamos gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus aprēķina pēc stāvokļa uz novērtējamā gada 31.decembri. Izmaksājamos līdzekļus ģimenes ārstam izmaksā līdz nākošā gada 1.maijam neatkarīgi no novērtējamā gada laikā notikušās ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņas (pāreja no darba ņēmēja statusa slimnīcā, poliklīnikā, doktorātā u.c., uz ārsta prakses darba formu vai otrādi), ja vien līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi."

Veselības ministre B.Rozentāle

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"17.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Fiksētā ikmēneša maksājuma aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Šo noteikumu 93.punktā noteikto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjomu latos nosaka:

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1 slodze

0.25 slodzes

0,5 slodzes

0.75 slodzes

1.25 slodzes

1.5 slodzes

Psihiatrs

5 382

1 346

2 691

4 037

6 728

8 074

Narkologs

1 989

497

995

1 492

2 487

2 984

Pneimonologs

4 252

1 063

2 126

3 189

5 315

6 378

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

1 940

485

970

1 455

2 425

2 909

Paliatīvās aprūpes kabinets

1 983

496

992

1 487

2 479

2 975

Bronhiālās astmas kabinets

1 831

458

915

1 373

2 288

2 746

Traumpunkts

4 914

1 229

2 457

3 686

6 143

7 372

Stomas kabinets

3020

755

1 510

2 265

3 775

4 529

Dežūrārsta kabinets

1 945

486

972

1 458

2 430

2 916

Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

22 318

-

-

-

-

-

Traumpunkts BKUS*

7 590

1 898

3 795

5 693

9 488

11 386

Psihologa kabinets

1 656

414

828

1 242

2 070

2 484

Antidopinga kabinets

108 864

-

-

-

-

-


Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1.75 slodzes

2.0 slodzes

2.25 slodzes

3.00 slodzes

4.50 slodzes

Psihiatrs

9 420

10 093

12 111

13 727

15 743

Narkologs

3 482

3 732

4 476

5 075

5 819

Pneimonologs

7 440

7 973

9 567

10 843

12 437

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

3 394

3 638

4 364

4 947

5 674

Paliatīvās aprūpes kabinets

3 471

3 720

4 462

5 059

5 801

Bronhiālās astmas kabinets

3 203

3 433

4 119

4 669

5 355

Traumpunkts

8 601

9 216

11 057

12 533

14 375

Stomas kabinets

5 284

5 663

6 794

7 701

8 833

Dežūrārsta kabinets

3 402

3 646

4 375

4 959

5 687

Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

-

-

-

-

-

Traumpunkts BKUS*

13 284

14 234

17 078

19 357

22 202

Psihologa kabinets

2 898

3 106

3 726

4 224

4 44

Antidopinga kabinets

-

-

-

-

-

 

Piezīme: * BKUS - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2. Ikmēneša fiksētā maksājuma apjoms darbības nodrošināšanai sastāda 1/12 daļu no tabulā noteiktā gada apjoma.

3. Ārstu un māsu darba samaksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.punktam, ņemot vērā līgumā ar aģentūru noteikto ārstu un māsu darba apjomu. Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanu BKUS*, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši šo noteikumu 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.

4. Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu sastāda šī pielikuma 2. un 3. punktā aprēķināto maksājumu summa."

Veselības ministre B.Rozentāle

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.692

"18.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

 

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti atsevišķās sadaļās pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.

2. Manipulācijas no citām sadaļām var izmantot, ja speciālistam atbilstošajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas, bet speciālistam ir attiecīgās manipulācijas veikšanai nepieciešamā specializācija, kvalifikācija un metodes sertifikāts.

3. Manipulācijas medicīniskajā dokumentācijā uzrāda, ja manipulācija ir veikta pilnībā.

4. Piemaksu manipulācijas par implantu, šuvēju un citu medicīnas preču pielietošanu medicīniskajā dokumentācijā drīkst uzrādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanai pielietotajiem materiāliem.

5. Par manipulācijām, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), tiek piemaksāts pie gultas dienas tarifa atbilstoši šo noteikumu 97.2. un 97.3. punktiem.

6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts savādāk.

VISPĀRĒJIE AMBULATORIE PAKALPOJUMI, (manipulācijas 01004 - 01083)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

0.84

2.

01018

Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061)

0.48

3.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas

0.51

4.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši 2006. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

1.57

5.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2.38

6.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2.90

7.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā apskate valsts organizētās vēža skrīningprogrammas ietvaros (atbilstoši šo noteikumu 37.pielikumam)

2.47

8.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

2.83

9.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam)

2.82

10.

01066

Piemaksa par ģimenes ārsta veiktu profilaktisko apskati, izmeklējot pacientu ar saslimšanu (apmaksā tikai bērniem)

1.20

11.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši 2006. gada 25. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība")

1.26

12.

01074

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

0.86

13.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0.66

14.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1.22

 

REIMATOLOĢIJA (manipulācijas 02034 - 02043)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

15.

02034*

Intravenozā zāļu Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

5.40

16.

02035*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; diennakts kurss

40.03

17.

02036*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; diennakts kurss

41.67

18.

02037*

Zāļu Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; diennakts kurss

43.12

19.

02038*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57.49

20.

02039*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

61.32

21.

02040*

Zāļu Methylprednisolone pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

65.13

22.

02041*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

57.87

23.

02042*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

62.88

24.

02043*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulsa terapija bērniem virs 10 gadu vecumam; 3 dienu kurss pa 2 stundām

69.07

NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas 02077 - 02405)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām no 02077 līdz 02156 tiek veikta, ja tās uzrāda par stacionārā esošo neonatālā un zīdaiņa perioda (ja manipulācijā nav noteikts citādi) bērnu ārstēšanu. Samaksa par manipulācijām netiek veikta, ja tās uzrāda par pieaugušo ārstēšanu.

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām: 02400; 02401; 02402; 02404 un 02405 tiek veikta, ja tās uzrāda Valsts SIA "Sporta medicīnas centrs". Viena apmeklējuma laikā vienam bērnam var uzrādīt tikai vienu no šīm manipulācijām.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

25.

02077

Piemaksa par gaismas jūtīgu medikamentu ievadīšanas šļirces un savienotājvadu pielietošanu

1.74

26.

02078*

Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

7.25

27.

02079*

Zematslēgkaula vēnas (v.subclavia) vai jūga vēnas (v.jugularis) punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rentgena-kontrastējamo katetru

9.44

28.

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

6.62

29.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

4.89

30.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

59.06

31.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

44.23

32.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu sākot no otrās stundas

1.60

33.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru pirmā stundā

154.20

34.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2.15

35.

02088*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3.45

36.

02089*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

1.91

37.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v.umbilicalis) ievadītu katetri

48.10

38.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

100.61

39.

02103*

Diagnostiskā lumbālpunkcija

7.85

40.

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu ultrasonoskopijas kontrolē

7.68

41.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

19.93

42.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

5.31

43.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4.12

44.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

34.06

45.

02132*

Piemaksa par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13. stundas (pielieto pie manipulācijas 02131)

2.99

46.

02139*

Spieķa kaula artērijas (a.radialis) vai ciskas artērijas (a.femoralis) punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

10.36

47.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija

5.56

48.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

6.32

49.

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža

6.35

50.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

6.98

51.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

16.65

52.

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas. Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam

12.52

53.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

8.49

54.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā Rtg - kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

38.40

55.

02152*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

5.67

56.

02153*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu lietošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

11.34

57.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

10.46

58.

02156*

Piemaksa par zāļu Curosurf 120mg/1,5ml endotraheopulmonārā instilācija, suspensija (Phospholipida ex pulmonibus suum) pielietošanu

311.85

59.

02400

Sporta ārsta veiktā padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

7.11

60.

02401

Sporta ārsta veiktā papildus profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2.28

61.

02402

Sporta ārsta posma profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2.28

62.

02403

Sporta ārsta veiktā kārtējā profilaktiskā medicīniskā pārbaude

2.37

63.

02404

Sporta ārsta veiktie medicīniskie novērojumi

4.75

64.

02405

Sporta ārsta veiktā fiziskās sagatavotības pēc EUROFIT metodes un balsta un kustību sistēmas novērtēšana bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Nedrīkst uzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

6.64

VAKCINĀCIJA UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA (manipulācijas 03004 - 03225)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

65.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

1.32

66.

03006

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

0.62

67.

03015

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

7.79

68.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

9.78

69.

03017

Ģipša pārsēja uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

5.25

70.

03018

Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

6.75

71.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā

8.95

72.

03028

Cirkulārs ģipša pārsēja uzlikšana 1 locītavai (tutors)

7.14

73.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

11.07

74.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

16.11

75.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

1.90

76.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

2.52

77.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

36.40

78.

03040

Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana

13.99

79.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana

0.55

80.

03081

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un muskulī

0.34

81.

03082

Vakcīnas ievadīšana perorāli

0.16

82.

03138*

Piemaksa par BCG vakcīnu intravezikālai ievadīšanai (BCG vaccine) lietošanu

62.78

83.

03148*

Piemaksa par Anti - D(rh) immunoglobulin (1250IU) lietošanu

22.27

84.

03173*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU) lietošanu

9.77

85.

03180

Locītavas punkcija

4.00

86.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

8.25

87.

03184

Vēdera dobuma punkcija

4.92

88.

03185

Sirds somiņas punkcija

5.48

89.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

4.36

90.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

4.00

91.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

5.48

92.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

3.42

93.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

12.13

94.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts -mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm

6.29

95.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

34.07

96.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

21.94

97.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

75.42

98.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 1 stundai. Pacientiem, kas ilgstoši atkarīgi no mākslīgās plaušu ventilācijas (MPV), bet periodiski tiek atslēgti patstāvīgās elpošanas stimulācijai, manipulāciju pielieto vienu reizi

11.78

99.

03210*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

8.14

100.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras lietošanu, sākot no otrās diennakts

19.36

101.

03221*

Tiešā asins pārliešana

34.70

102.

03224*

Piemaksa par traheostomas kaniles lietošanu

9.20

103.

03225*

Piemaksa par traheostomas armētās kaniles lietošanu

18.17

 

ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI (manipulācijas 04100 - 04199)

1. Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas - intensīvās terapijas nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas robežās pēc operācijas beigām. Tālākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā.

2. Ja pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā jānorāda manipulācijas 03209 un 03210.

3. Pacienta potencēšanas gadījumā nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā.

4. Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

104.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2.50

105.

04101

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

2.59

106.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

2.89

107.

04106*

Spinālo nervu vada anestēzija

6.60

108.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē

4.46

109.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija vienā pusē

3.80

110.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 04103

7.95

111.

04116*

Nervu pinumu anestēzija pirmā stunda

28.72

112.

04117*

Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

10.48

113.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

17.65

114.

04119*

Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmām divām stundām

39.03

115.

04120*

Prolongētas spinālās analgēzijas sistēmas uzlikšana un saņemšana pirmajā diennaktī

33.07

116.

04121*

Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. Nevar uzrādīt kopā ar manipulācijām 04119, 04135

19.56

117.

04122*

Kaudālā anestēzija

19.74

118.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti

16.60

119.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākošajām 12 stundām

8.33

120.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivakaine) lietošanu pirmās divās stundās

3.23

121.

04126*

Piemaksa par zāļu Levobupivakaīna (Levobupivacaini hydrochloridum) 1 ampulas (50 mg/10 ml) lietošanu

2.23

122.

04127*

Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu

18.04

123.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas

10.60

124.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par katru nākošo diennakti, sākot no otrās diennakts

7.97

125.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz vienai diennaktij

15.12

126.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz trīs diennaktīm

19.09

127.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz astoņām diennaktīm

22.68

128.

04133*

Spinālā anestēzija pirmās divas stundas

38.11

129.

04134*

Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas

9.66

130.

04135*

Kombinētā spināli - epidurālā anestēzija pirmās divas stundas

60.36

131.

04138*

Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru pirmās 24 stundas

7.57

132.

04139

Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām

3.03

133.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19.26

134.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

8.46

135.

04142*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu

50.61

136.

04143*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

20.82

137.

04144*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par pirmo stundu

247.81

138.

04145*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

27.31

139.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

56.51

140.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

19.59

141.

04149*

Intravenoza narkoze zoba sanācijas vai ekstrakcijas gadījumā

7.89

142.

04150*

Implantējamo ''portu'' ievietošana ar implantējamā "porta" komplekta vērtību

162.62

143.

04155*

Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu

1.32

144.

04156*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā

10.33

145.

04157*

Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā

11.24

146.

04158*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamamo stundu, sākot no otrās stundas

6.90

147.

04159*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā

11.22

148.

04160*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

7.49

149.

04161*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā

5.10

150.

04162*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2.56

151.

04163*

Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu

6.62

152.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) par vienu ampulu (50 mg)

6.62

153.

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

3.97

154.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

52.15

155.

04170*

Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) izmantošanu

29.37

156.

04171*

Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija bez katetra vērtības

10.96

157.

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu

7.56

158.

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu

11.53

159.

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

11.25

160.

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetra lietošanu

21.27

161.

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu

33.08

162.

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetra lietošanu

24.57

163.

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetra lietošanu

27.41

164.

04179*

Ilgtermiņa hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana bez katetera vērtības

14.01

165.

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa katetera lietošanu

75.60

166.

04185*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru ar ievades komplekta vērtību

248.07

167.

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

32.03

168.

04187*

Piemaksa par sistēmas ar1 signāla pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

7.75

169.

04188*

Piemaksa par sistēmas ar 2 signālu pārveidotāju pielietošanu Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

15.50

170.

04189*

Piemaksa par sistēmas ar 3 signālu pārveidotāju pielietošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04144

23.25

171.

04190*

Plaušu artērijas (A.pulmonalis ) kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

103.95

172.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par pirmo diennakti ar katetra vērtību

127.58

173.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par katru nākošo diennakti sākot no otrās bez katetera vērtības

13.61

174.

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

48.62

175.

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) lietošanu

32.74

176.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

7.02

177.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

21.93

178.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04199

22.85

179.

04199*

Piemaksa par vienu diennakti par enterālo barošanu. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 04198

11.27

FIZIKĀLĀ MEDICĪNA (manipulācijas 05017 - 05104)

Ultraskaņas, fonoforēzes, darsonvalizācijas terapijas seansi (manipulācijas 05023, 05031 un 05044) uzskatāmi par vienu ārstniecisko manipulāciju, neatkarīgi no norādīto terapijas lauku skaita, izņemot šādus gadījumus:

1. ja atsevišķu terapijas lauku apstrādei medicīniski un tehnoloģiski pamatoti tiek izmantoti dažādi izstarotāji (elektrodi) vai atšķirīga terapeitiskā aparatūra, ar obligātu šo terapijas lauku apstrādes īpatnību atspoguļojumu medicīniskajā dokumentācijā;

2. ja atsevišķie terapijas lauki, atbilstoši saslimšanas diagnozei un attiecīgi pamatotiem fizikālās terapijas nozīmējumiem, lokalizēti atšķirīgos ķermeņa reģionos, t.sk. arī simetriskās ekstremitātēs, ieskaitot gūžu un plecu locītavas pie bilaterāliem patoloģiskiem procesiem.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

180.

05017

Elektroforēze

1.53

181.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1.42

182.

05023

Fonoforēze

2.14

183.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija

1.42

184.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze

1.68

185.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija

1.42

186.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze

1.68

187.

05031

Darsonvalizācija

1.90

188.

05035

Induktotermija

1.20

189.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

0.94

190.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

0.94

191.

05044

Ultraskaņas terapija

2.12

192.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1.29

193.

05047

Ultravioletā apstarošana

1.42

194.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija

1.90

195.

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

2.29

196.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam (40 minūtes)

2.03

197.

05103

Vispārējā masāža bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam (50 minūtes)

2.57

198.

05104

Vispārējā masāža bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes)

3.34

SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMA (manipulācijas 06003 - 06202)

1. Par ambulatori veiktām manipulācijām (06014; 06016; 06017) samaksa tiek veikta tikai ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista nosūtījumu (SAVA).

Nr.

p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

199.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

0.91

200.

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

1.66

201.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

0.18

202.

06006

Elektrokardiogrammas ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

0.79

203.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

1.57

204.

06008

Elektrokardiogrammas apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām elektrokardiogrammām. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06004 un 06006

2.37

205.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

2.64

206.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

2.80

207.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

2.50

208.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

11.45

209.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

10.43

210.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

10.54

211.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 06021

19.93

212.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

8.41

213.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

5.88

214.

06033*

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

16.77

215.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 06011,06012 un 06021

29.44

216.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

8.75

217.

06040*

Stressehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

26.14

218.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana

22.08

219.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

5.18

220.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

9.31

221.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

9.31

222.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

10.54

223.

06053*

Piemaksa manipulācijām 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

35.91

224.

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) manipulācijai 06052

108.68

225.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

26.29

226.

06057*

Piemaksa manipulācijai 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

51.98

227.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

76.38

228.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

23.43

229.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

238.08

230.

06063*

Piemaksa par elektroda endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai lietošanu

488.33

231.

06064*

Piemaksa par speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēmas lietošanu

61.43

232.

06065*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

118.13

233.

06066*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par koronārā sinusa elektrodu (CSL)

170.10

234.

06067*

Piemaksa par ievades komplekta radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem lietošanu

10.32

235.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

7.90

236.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

4.76

237.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

15.98

238.

06071*

Piemaksa manipulācijai 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

108.00

239.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

2.66

240.

06076

Piemaksa manipulācijai 06075 par katetra pielietošanu

11.34

241.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

4.79

242.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

0.61

243.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

1.86

244.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

0.96

245.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

4.12

246.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

1.86

247.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

4.34

248.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

4.34

249.

06102

Brahiocefālo asinsvadu duplex skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi

12.48

250.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

4.60

251.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

7.43

252.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

3.91

253.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.44

254.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

2.95

255.

06109

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

2.86

256.

06110

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1.40

257.

06111

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

5.50

258.

06112

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

3.35

259.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta duplex skenēšana

14.07

260.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta duplex skenēšana

7.51

261.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta duplex skenēšana

6.15

262.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta duplex skenēšana

11.76

263.

06119

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana (arī jaundzimušajiem)

16.52

264.

06121

Transkraniāla krāskodēta duplex skenēšana ar kontrastvielu

66.43

265.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta duplex skenēšana

9.70

266.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta duplex skenēšana

13.45

267.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta duplex skenēšana

15.79

268.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

8.76

269.

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības

170.35

270.

06131*

Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības

234.85

271.

06132*

Vienkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

10.28

272.

06133*

Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

14.90

273.

06134*

Vienkameru ventrikulārā ICD pārbaude un programmēšana

14.90

274.

06135*

Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana

18.78

275.

06136*

ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības

234.22

276.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības

174.38

277.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

174.38

278.

06139*

Elektrokardiostimulatora ložas maiņa

174.38

279.

06140*

Elektrokardiostimulatora ekstirpācija

174.38

280.

06141*

Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības

112.18

281.

06150*

Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija

752.40

282.

06151*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSI tipa bez papildu funkcijām un SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

212.63

283.

06152*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu lietošanu

482.08

284.

06153*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru VDD un DDD tipa bez papildu funkcijām lietošanu

512.03

285.

06154*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru DDDR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

657.03

286.

06155*

Piemaksa manipulācijai 06131 par divkameru sarežģīto elektrokardiostimulatoru - antitahikardītisko, biatriālo vai biventrikulāro sirds kambaru resinhronizācijai (CRT) lietošanu

1 980.41

287.

06156*

Piemaksa manipulācijai 06136 par vienkameru intrakardiālā defibrilatora (ICD) lietošanu

2 707.43

288.

06157*

Piemaksa manipulācijai 06136 par divkameru intrakardiālā defibrilatora vai implantējamiem kambaru kardioverteri -defibrilatoriem ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas funkcijām lietošanu

6 369.30

289.

06158*

Piemaksa manipulācijai 06141 par implantējamās ilgstošas elektrokardiogrammas monitorēšanas diagnostiskās iekārtas ''REVALT'' lietošanu

1 370.25

290.

06160*

Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija

273.03

291.

06165*

Piemaksa par elektrokardiostimulatora ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem lietošanu

2 079.00

292.

06166*

Piemaksa par elektroda koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai lietošanu

374.22

293.

06167*

Piemaksa par ievades komplekta sinus coronarius elektrodu ievadei lietošanu

400.68

294.

06168*

Piemaksa par aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulācijai lietošanu

154.96

295.

06169*

Piemaksa par miokardiāli bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai lietošanu

210.69

296.

06170*

Piemaksa par pastāvīgā implantējamā elektroda adaptera lietošanu

33.08

297.

06171*

Piemaksa par ievadu sistēmu pastāvīgā elektroda implantācijai lietošanu

10.84

298.

06172*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu lietošanu

35.34

299.

06173*

Piemaksa par pagaidu ārējās stimulācijas vadiem intraoperatīviem mērījumiem lietošanu

47.25

300.

06174*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu

168.77

301.

06175*

Piemaksa par pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu lietošanu

14.36

302.

06176*

Piemaksa par savienojošas ierīces pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR lietošanu

189.00

303.

06177*

Piemaksa par ar Localisa 9670590 savienojama pasīvā elektroda lietošanu

65.21

304.

06178*

Piemaksa par transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāra elektroda lietošanu

170.10

305.

06179*

Piemaksa par vienas sirds kameras stimulācijai lietojamo ārējā pagaidu elektrokardiostimulatora lietošanu

18.90

306.

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

26.29

307.

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

39.04

308.

06187

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

3.64

309.

06188

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

3.64

310.

06189*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

5.30

311.

06190*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu

7.90

312.

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu - bez stenta un citu materiālu vērtībām

72.60

313.

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

417.36

314.

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) bez stenta ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

1 955.79

315.

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

2 603.00

316.

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu par materiāliem, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces -ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus

4 087.17

317.

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

35.34

318.

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

51.52

319.

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu bez stenta un citu materiālu vērtībām

67.90

320.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar materiālu vērtībām. Nelieto kopā ar manipulācijām 06186, 06192, 06194, 06195, 06196, 06198, 06199, 60072, 60073, 60074

647.19

321.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3 500.68

PULMONOLOĢIJA (manipulācijas 07002 - 07045)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda ftiziopneimonologi. Invazīvajiem diagnostiskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem manipulācijas norādītas sadaļā "Torakālā ķirurģija" (manipulācijas 31001 - 31230).

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

322.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

0.66

323.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze, izmantojot portatīvu spirogrāfu (pneimotahogrāfu)

2.56

324.

07017

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

3.75

325.

07018

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

5.08

326.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ar metaholīna inhalācijām

14.32

327.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

7.06

328.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

7.78

329.

07028

Plaušu difūzijas spēju noteikšana

7.80

330.

07029

Piemaksa manipulācijai 07002 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

0.94

331.

07030

Piemaksa manipulācijām 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1.42

332.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar cistiskās fibrozes (CF) indikatoru

8.36

333.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

21.83

334.

07045

Kardiopulmonālais slodžu tests

11.11

 

GASTROENTEROLOĢIJA (manipulācijas 08001 - 08152)

Ja veiktas manipulācijas 08061, 08111, 08113, bet neparedzētu apstākļu dēļ neizdodas ievadīt endoskopu (anatomisku īpatnību dēļ, pacients slikti sagatavots izmeklēšanai vai izrauj ievadīto endoskopu) samaksa par manipulāciju tiek veikta pilnā apjomā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

335.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

29.33

336.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

37.77

337.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

47.31

338.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31.54

339.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

38.86

340.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

31.30

341.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

17.69

342.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21.64

343.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

21.64

344.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

37.14

345.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

34.69

346.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

55.86

347.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

53.03

348.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

41.64

349.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

19.90

350.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

7.92

351.

08017

Piemaksa manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136 par zondes ievadīšana ar endoskopu

6.46

352.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

8.53

353.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

8.23

354.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

8.39

355.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

9.95

356.

08050

Duodenālā zondēšana

4.19

357.

08051

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu kombinēti ar ezofagoskopiju

6.94

358.

08052

Piemaksa manipulācijai 08059, 08062 par barības vada bužēšanu bērniem

7.12

359.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 08059

15.81

360.

08054*

Piemaksa manipulācijai 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

633.15

361.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

14.27

362.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

5.93

363.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

11.06

364.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

19.37

365.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

19.95

366.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

17.41

367.

08064*

Piemaksa manipulācijām 08063 un 08072 par vienreizējas lietošanas injektoru

42.53

368.

08065*

Piemaksa manipulācijai 08063 par vienreizējas lietošanas hemostāzes klipsi

33.08

369.

08066*

Piemaksa manipulācijai 08063 par endocilpu

141.75

370.

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

9.18

371.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 08062

16.29

372.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

23.74

373.

08074*

Piemaksa manipulācijai 08072 par cilpām varikozo vēnu liģēšanai

122.85

374.

08075*

Piemaksa manipulācijai 08072 par endoskopa distālā gala uzmavām lokālai aspirācijai

89.78

375.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana vienā seansā. Nelieto kopā ar manipulāciju 08135

13.54

376.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

35.65

377.

08078*

Piemaksa manipulācijām 08077 un 08090 par dilatācijas balona lietošanu

89.78

378.

08079*

Piemaksa manipulācijai 08077 par balonkatetra lietošanu

108.68

379.

08080*

Piemaksa manipulācijai 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

6.62

380.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija neparedzētu apstākļu dēļ. Nelieto kopā ar manipulāciju 08077

20.36

381.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā

3.24

382.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu

881.60

383.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

51.68

384.

08091*

Piemaksa manipulācijai 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

85.05

385.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

41.12

386.

08094*

Piemaksa manipulācijai 08093 par balonkatetra lietošanu

42.53

387.

08095*

Piemaksa manipulācijai 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

153.09

388.

08096*

Piemaksa manipulācijai 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu ar viena maināmā groziņa vērtību

207.90

389.

08097*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības

48.25

390.

08098*

Piemaksa manipulācijai 08097 par plastikāta drenas komplektu

170.10

391.

08099*

Piemaksa manipulācijai 08097 par nazobiliārās drenas komplektu

102.06

392.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

17.33

393.

08101*

Piemaksa manipulācijai 08100 par perkutānās endoskopiskās gastrostomijas (PEG) komplektu

94.50

394.

08108*

Kapsulas endoskopija

372.29

395.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

24.39

396.

08110

Rektoskopija

3.65

397.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

13.27

398.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

18.18

399.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

31.51

400.

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu, ar augstfrekvences elektroinstrumentu

17.77

401.

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu ar augstfrekvences elektroinstrumentu

22.02

402.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

13.25

403.

08121*

Terapeitiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

73.12

404.

08122*

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

57.18

405.

08124*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas MAJ 363-365 lietošanu

72.77

406.

08125*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas MAJ 903-919 lietošanu

91.74

407.

08126*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas komplekta EECHOTIP lietošanu

141.75

408.

08127*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas komplekta EUSN - 19 QC lietošanu

283.50

409.

08128*

Piemaksa par Plexus coeliacus neirolīzes adatas komplekta EUSN - 20 - CPN lietošanu

189.00

410.

08130*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora hemostāzei gremošanas orgānu endoskopijās lietošanu

32.13

411.

08132*

Piemaksa manipulācijai 08097 par endoprotēzes - žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem lietošanu

519.75

412.

08133*

Piemaksa manipulācijām 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

5.67

413.

08134*

Piemaksa par argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošanu

56.38

414.

08135*

Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070

6.50

415.

08136*

Piemaksa manipulācijām 08016, 08051, 08053, 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08070, 08076, 08077, 08090, 08100, 08111, 08112, 08113, 08120, 08121, 08122, lietojot speciāli paredzētos dezinfekcijas līdzekļus elastīgo endoskopu apstrādei endoskopiskajos izmeklējumos

4.73

416.

08140

C13  elptests Helicobacter pylori noteikšanai

27.70

417.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

38.91

418.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

32.30

419.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

2.84

420.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

52.12

421.

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem rentgena kontrole

14.78

ENDOKRINOLOĢIJA (manipulācijas 09004 - 09189)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

422.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

2.52

423.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

4.09

424.

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

13.36

425.

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

14.11

426.

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

15.02

427.

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

10.03

428.

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

4.60

429.

09187

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0.48

430.

09188*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

9.45

431.

09189*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

11.34

ALERGOLOĢIJA (manipulācijas 10008 - 10044)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

432.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu

2.21

433.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) par katru nākošo alergēnu

0.80

434.

10010

Ādas dūriena (prick testa) izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu

6.57

435.

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu

4.30

436.

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1.20

437.

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) par katru nākamo alergēnu

0.25

438.

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

4.87

439.

10021

Intrakutānā testa izdarīšana par katru nākamo alergēnu

0.94

440.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu

5.07

441.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu

2.73

442.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) par katru injekciju

0.95

443.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) ar bišu, lapseņu indi, ieskaitot alergēna vērtību

6.53

444.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar trim alergēniem, ieskaitot alergēna vērtību

4.90

445.

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

0.61

446.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

25.26

447.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

3.55

448.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

9.01

449.

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (lieto tikai stacionārā)

44.21

450.

10043*

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

20.22

451.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

9.76

 

NEIROLOĢIJA (manipulācijas 11001 - 11103)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

452.

11001

Lumbālpunkcija ar anestēziju

3.32

453.

11002

Lumbālpunkcija bērniem ar anestēziju

6.07

454.

11003

Piemaksa manipulācijām 11001, 11002 par likvora dinamisko provju pārbaudi

2.21

455.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

7.14

456.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi

23.51

457.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

9.68

458.

11007*

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

14.70

459.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

8.01

460.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

8.86

461.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

3.86

462.

11011

Trijzaru nerva (n.trigeminus) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

4.40

463.

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves un datu izvērtēšana

15.13

464.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

7.50

465.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

3.79

466.

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze

2.37

467.

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0.41

468.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude un datu analīze

0.79

469.

11026

Redzes nerva diska apskate un izvērtējums

1.02

470.

11027

Dzirdes funkciju pārbaude ar kamertoņiem

1.90

471.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

2.52

472.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

2.37

473.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, izņemot Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

1.57

474.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

1.90

475.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

0.96

476.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

6.07

477.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

0.79

478.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude vienam līmenim

1.57

479.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

1.71

480.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

26.32

481.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

20.78

482.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

20.40

483.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušajiem

9.29

484.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

21.53

485.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

14.69

486.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

19.52

487.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

51.54

488.

11059*

Piemaksa datorizēta elektroencefalografijai ar video sinhrono monitorēšanu (par katrām nākošajām 12 stundām)

38.00

489.

11060*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

28.45

490.

11061*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

14.23

491.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

3.55

492.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

9.54

493.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

9.45

494.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

6.00

495.

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos un datu izvērtēšana

4.24

496.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

9.85

497.

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas un datu analīze bērniem līdz 7 gadu vecumam

22.75

498.

11101

Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes ar materiālu un zāļu vērtībām

5.64

499.

11102

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes bez materiālu un zāļu vērtībām

3.79

500.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde ar materiālu un zāļu vērtībām

5.64

 

PSIHIATRIJA UN NARKOLOĢIJA (manipulācijas 12016, 13015 - 13026)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

501.

12016

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšana un atzinuma sagatavošana (ambulatori)

99.54

502.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2.27

503.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1.75

504.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0.42

505.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2.27

506.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0.42

507.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0.42

508.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1.75

509.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0.42

510.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām par katru dienu dienas stacionārā

6.96

511.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana no 11. līdz 20. dienai par katru dienu dienas stacionārā

4.46

DERMATOLOĢIJA UN VENEROLOĢIJA (manipulācijas 14020 - 14028, 15008)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

512.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB)

3.84

513.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

9.84

514.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

6.51

515.

14023

Fotodinamiskā terapija

9.37

516.

14024

Piemaksa pie manipulācijas 14023 par zālēm Metilester vienai procedūrai

90.72

517.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0.51

518.

14026

Dermatožu lāzerterapija

4.91

519.

14027

Dermatožu fototerapija

4.81

520.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

3.21

521.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

0.95

 

DZEMDNIECĪBA - GINEKOLOĢIJA (manipulācijas 16001 - 16136)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

522.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

11.07

523.

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

15.30

524.

16008*

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

12.47

525.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

3.23

526.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

2.94

527.

16015

Spirāles ievadīšana

3.12

528.

16016

Spirāles izņemšana

2.04

529.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

5.62

530.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

14.42

531.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

34.12

532.

16020*

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

11.67

533.

16026*

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

10.64

534.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

48.57

535.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

45.12

536.

16029*

Histeroskopija

28.58

537.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

5.53

538.

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

11.57

539.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

37.83

540.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

92.29

541.

16041*

Maksts un starpenes plastika

100.70

542.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

96.82

543.

16043*

Endometrija rezektoskopija

69.07

544.

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

95.45

545.

16045*

Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaicīgi veiktu citu operāciju

46.55

546.

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5l 4% ikodekstrīna šķīdums) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

69.56

547.

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7cm) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

85.05

548.

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7cm) pielietošanu. Var uzrādīt arī ķirurģijā un uroloģijā

141.75

549.

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

81.04

550.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

4.97

551.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

95.08

552.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

133.64

553.

16054*

Konservatīva miomektomija

116.72

554.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

138.11

555.

16061*

Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas

139.17

556.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

148.45

557.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

164.08

558.

16064*

Vienkārša vulvektomija

59.13

559.

16065*

Radikāla vulvektomija

172.56

560.

16070*

Vertheima operācija

187.56

561.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

169.18

562.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

54.20

563.

16073*

Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas

8.45

564.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

169.53

565.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

32.66

566.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

10.11

567.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām

147.38

568.

16082*

Laparaskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

495.84

569.

16087*

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

336.28

570.

16088*

Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem

572.75

571.

16089*

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

318.41

572.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

30.48

573.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija, sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

3.05

574.

16102*

Ģimenes dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16108

67.00

575.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

5.87

576.

16106*

Fizioloģiskās dzemdības. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 16102, 16107 un 16108

65.00

577.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar 16102, 16106 un 16108

82.99

578.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā. Neuzrādīt kopā ar 16102, 16106 un 16107

70.17

579.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana

6.33

580.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

15.19

581.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

47.11

582.

16112*

Amnioinfūzijas

22.24

583.

16115*

Ķeizargrieziens

106.11

584.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

79.01

585.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

57.10

586.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

30.71

587.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

10.50

588.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

10.46

589.

16130*

Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana

18.92

590.

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

30.82

591.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

16.69

592.

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

51.39

593.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

14.06

594.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7.09

595.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi par katru dienu pēcdzemdību periodā (vienu reizi dienā)

7.54

OFTALMOLOĢIJA (manipulācijas 17001 - 17406)

1. Samaksa par manipulācijām 17360 - 17406 tiek veikta tikai tad, ja tās uzrāda VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca".

2. Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.

3. Samaksa par manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim" netiek veikta, ja to uzrāda oftalmoloģijā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

596.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0.67

597.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam

0.95

598.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

0.95

599.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1.20

600.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0.46

601.

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1.04

602.

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

1.54

603.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0.53

604.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0.40

605.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0.48

606.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0.80

607.

17016

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

0.80

608.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā

0.66

609.

17018

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā

0.66

610.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1.27

611.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0.67

612.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1.26

613.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

0.94

614.

17029

Refraktometrija

0.32

615.

17030

Autorefraktometrija

2.17

616.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1.20

617.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

0.79

618.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox tests)

0.81

619.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

0.81

620.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

1.57

621.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

0.79

622.

17060

Redzes lauka noteikšana

0.79

623.

17061

Projekcijas krāsu perimetrija

1.57

624.

17062

Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij

3.62

625.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

1.57

626.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1.42

627.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

28.61

628.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

22.31

629.

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

41.16

630.

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

27.40

631.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1.46

632.

17081

Gonioskopija abām acīm

1.75

633.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm un rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

2.23

634.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0.46

635.

17084

Eksoftalmometrija

0.40

636.

17085

Tiešā oftalmoskopija abām acīm

0.94

637.

17086

Netiešā oftalmoskopija abām acīm

0.85

638.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0.29

639.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija

1.62

640.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

4.67

641.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

0.92

642.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

13.38

643.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

4.12

644.

17098

Elektroretinogrāfija

1.60

645.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3.20

646.

17101

Tonometrija abām acīm

0.65

647.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

0.90

648.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1.03

649.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1.03

650.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1.38

651.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

2.70

652.

17122*

Beta aplikatora pielietošana vienai acij par vienu seansu

5.40

653.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

0.87

654.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

7.52

655.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

10.95

656.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

18.22

657.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

27.32

658.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

20.87

659.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

21.28

660.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

22.68

661.

17143*

Plakstiņa sašūšana

21.33

662.

17151*

Dakriocistorinostomija

28.93

663.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem vienā pusē

2.57

664.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem vienā pusē

2.57

665.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

26.20

666.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

25.64

667.

17166*

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

11.88

668.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

34.38

669.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

34.38

670.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

30.39

671.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

41.31

672.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

35.83

673.

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

56.70

674.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

32.84

675.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

37.27

676.

17187*

Pterīga operācija

29.09

677.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

33.57

678.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

9.88

679.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

40.29

680.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 17195

53.64

681.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

31.60

682.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

27.04

683.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

45.96

684.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

158.17

685.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

73.14

686.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

33.64

687.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

38.88

688.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

43.38

689.

17218*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

16.16

690.

17219*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par otras acs operāciju

10.24

691.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

12.98

692.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

13.36

693.

17227*

Keratotomija

25.02

694.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

41.46

695.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

64.53

696.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

10.22

697.

17231*

Radzenes nokasīšana

10.97

698.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

8.93

699.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

38.42

700.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3.07

701.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

2.77

702.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

38.30

703.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

47.02

704.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

16.97

705.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

46.23

706.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

47.49

707.

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

72.47

708.

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

64.93

709.

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

79.86

710.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

239.46

711.

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

73.31

712.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

98.52

713.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

120.28

714.

17258*

Piemaksa manipulācijai 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

44.45

715.

17259*

Piemaksa par salokāmās lēcas lietošanu

49.14

716.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

74.29

717.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

71.67

718.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

59.38

719.

17273*

Mugurējā sklerotomija

32.32

720.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

26.09

721.

17280*

Lāzera iridektomija

3.99

722.

17281

Lāzera trabekuloplastika

8.87

723.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

42.75

724.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

46.09

725.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

42.75

726.

17288*

Bazāla iridektomija

35.50

727.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

46.09

728.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

37.04

729.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

3.70

730.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

3.78

731.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

7.74

732.

17298*

Piemaksa par zāļu Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

846.74

733.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

64.66

734.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

81.11

735.

17302*

Orbītas eksenterācija

79.78

736.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

212.62

737.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

191.05

738.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

120.96

739.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

124.74

740.

17307*

Piemaksa manipulācijai 17304 par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekta lietošanu

208.94

741.

17308*

Piemaksa manipulācijai 17304 par intravitreālās gāzes lietošanu

30.24

742.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

61.95

743.

17320*

Acs ābola eviscerācija

24.77

744.

17321*

Acs ābola enukleācija

24.97

745.

17322*

Piemaksa manipulācijām 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

23.63

746.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

30.28

747.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

282.82

748.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

66.19

749.

17326*

Orbitotomija

83.48

750.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

12.64

751.

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

8.01

752.

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

9.71

753.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2.18

754.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

1.72

755.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

1.81

756.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

1.71

757.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2.09

758.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

7.83

759.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

1.81

760.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

2.76

761.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas

16.09

762.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa manipulācijām, kur nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu)

2.72

763.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

2.78

764.

17371

Koordimetrija

3.05

765.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

5.96

766.

17373

Prizmu adaptācijas tests

3.26

767.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

2.38

768.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

3.18

769.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

5.78

770.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

4.27

771.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

3.89

772.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

3.80

773.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3.94

774.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

6.02

775.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

3.58

776.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

3.56

777.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem līdz 1 gada vecumam, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

2.77

778.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

1.99

779.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

3.56

780.

17400

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

8.95

781.

17401

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

13.41

782.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2.14

783.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekciju attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

4.08

784.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

3.12

785.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

3.64

786.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

3.12

OTORINOLARINGOLOĢIJA (manipulācijas 18012 - 18351)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

787.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses

6.49

788.

18013

Mugurējā tamponāde

9.84

789.

18014

Elektrokoagulācijas pielietošana otorinolaringoloģijā

3.61

790.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma) vienā apmeklējumā

8.05

791.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

3.61

792.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

59.32

793.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

6.47

794.

18024*

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

59.32

795.

18030

Piemaksa manipulācijām 18022, 18023, 18024 par lāzera koagulāciju

4.13

796.

18031

Krioterapija - pielieto ausu, kakla, deguna saslimšanu gadījumos, ja to izdara dobumos, izmantojot specializētos LOR instrumentus

2.55

797.

18032*

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

4.60

798.

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

59.32

799.

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

59.32

800.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

59.32

801.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

59.32

802.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

59.32

803.

18038*

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

56.56

804.

18040*

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

59.32

805.

18041*

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

59.32

806.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

59.32

807.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

2.66

808.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

3.65

809.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

47.40

810.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

51.88

811.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

82.01

812.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

52.74

813.

18057*

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

56.32

814.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana

56.32

815.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā

56.32

816.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

56.32

817.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

10.78

818.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

56.32

819.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

56.32

820.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības

82.46

821.

18065*

Piemaksa manipulācijai 18064 par biomateriālu

75.60

822.

18066*

Orbītas dekompresija

82.46

823.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

3.02

824.

18071*

Bioptāta paņemšana no rīkles

5.79

825.

18073*

Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

47.91

826.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

47.91

827.

18076*

Peritonsilāra abscesa atvēršana

5.18

828.

18077*

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

4.38

829.

18078*

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

5.31

830.

18079*

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

47.91

831.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

47.91

832.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

2.87

833.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

9.40

834.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija ar mikroskopu un balsta laringoskopu

9.53

835.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

31.73

836.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

47.31

837.

18094*

Zāļu (botulina toksīna (Botulinum toxin), silikona vai tauku) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā ar zāļu vērtību

48.90

838.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

7.19

839.

18101*

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

13.85

840.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

85.05

841.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

4.17

842.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

4.75

843.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

5.31

844.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3.06

845.

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

5.62

846.

18110*

Traheostomas slēgšana

49.95

847.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

1.90

848.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

2.29

849.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

54.79

850.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

54.79

851.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

6.45

852.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

54.79

853.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

2.52

854.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

2.59

855.

18141*

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

65.19

856.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

65.19

857.

18152*

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

55.70

858.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija

70.50

859.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

70.50

860.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

70.50

861.

18156*

Timpanoplastika

70.50

862.

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

70.50

863.

18158*

Piemaksa manipulācijai 18157 par protēzi

212.63

864.

18159*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta lietošanu

8 845.20

865.

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesora lietošanu

7 093.17

866.

18161*

Piemaksa par iekšējās auss implanta (Kohleāra) sistēmas ar runas procesoru lietošanu

16 065.00

867.

18162*

Kohleārā implantācija bez implanta vērtības

156.47

868.

18163*

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības

94.47

869.

18164*

Piemaksa manipulācijai 18163 par kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA ) lietošanu

4 490.96

870.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

8.20

871.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

8.59

872.

18175*

Mastoidantrotomija

70.50

873.

18177*

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

4.92

874.

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

55.70

875.

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

55.70

876.

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

55.70

877.

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

49.78

878.

18188*

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

4.66

879.

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana

49.78

880.

18198*

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

4.54

881.

18199*

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

4.66

882.

18205*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

49.78

883.

18206*

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

49.78

884.

18207*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem

49.78

885.

18208*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kājiņas

146.31

886.

18209*

Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības

59.40

887.

18210*

Augšžokļa lūzuma operatīva korekcija

59.40

888.

18211*

Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (izņemot augšžokļa)

59.40

889.

18212*

Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos

59.40

890.

18213*

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā

59.40

891.

18214*

Faringostomas plastika

49.78

892.

18215*

Faringoplastika ar ādas lēveru

136.86

893.

18220*

Labdabīga rīkles audzēja izņemšana

47.91

894.

18221*

Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla

136.86

895.

18224*

Laringektomija

136.86

896.

18225*

Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju

136.86

897.

18229*

Hordektomija

136.86

898.

18230*

Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi

21.46

899.

18231*

Piemaksa par balsenes stentu

118.13

900.

18240*

Laringostomas plastika

49.78

901.

18241*

Laringofaringostomas plastika

136.86

902.

18242*

Kakla cistu izņemšana

49.78

903.

18243*

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

49.78

904.

18244*

Moura operācija

161.40

905.

18245*

Augšžokļa kaula rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180.41

906.

18246*

Maksilektomija - totāla augšžokļa kaula izņemšana ļaundabīga audzēja gadījumā

240.32

907.

18247*

Ārējās auss rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

76.05

908.

18248*

Ārējās auss amputācija ļaundabīga audzēja gadījumā

112.78

909.

18249*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ļaundabīgiem audzējiem galvas-kakla rajonā

151.31

910.

18250*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)

170.56

911.

18260*

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ļaundabīga audzēja gadījumā

153.42

912.

18261*

Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

221.62

913.

18262*

Apakšžokļa daļas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

153.25

914.

18263*

Apakšžokļa totāla rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

180.09

915.

18264*

Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ļaundabīga audzēja gadījumā abās pusēs

245.48

916.

18265*

Ļaundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija

75.86

917.

18266*

Komplicēta defekta slēgšana ar lēveru sejas, kakla apvidū

119.63

918.

18267*

Mutes pamatnes rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119.63

919.

18268*

Lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

119.63

920.

18269*

Komplicēta lūpas rezekcija ļaundabīga audzēja gadījumā

170.62

921.

18270*

Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ļaundabīga audzēja gadījumā

144.09

922.

18280

Audiometrija - dzirdes sliekšņa pārbaude

3.75

923.

18281

Virssliekšņa testi

3.77

924.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana vienai ausij

3.83

925.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

2.85

926.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (vienpusēji vai abpusēji)

4.65

927.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, ar kontralaterāliem novadījumiem, nosakot arī refleksa izzušanas brīdi (vienpusēji vai abpusēji)

4.55

928.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

6.43

929.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana

6.91

930.

18340*

Otoakustiskā emisija

5.48

931.

18341*

Objektīvā audiometrija -smadzeņu izraisīto potenciālu mērīšana

37.09

932.

18344*

Kohleārā implanta runas procesora programmēšana

73.91

933.

18351*

Individuālā auss ieliktņa izgatavošana un pielāgošana

32.20

 

UROLOĢIJA (manipulācijas 19009 - 19309)

1. Jebkurai endouretrālai manipulācijai nepieciešamības gadījumā papildus var uzrādīt manipulāciju 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim".

2. Manipulācijas 19281 tarifā iekļautas visas pacientam nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu izmaksas.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

934.

19009*

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

19.50

935.

19015

Urīnpūšļa kateterizācija bez vienreizietojamā katetra vērtības

1.36

936.

19016

Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizlietojamā katetra vērtību

2.30

937.

19017

Pastāvīga katetra ielikšana, urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu

4.57

938.

19018

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

2.11

939.

19019*

Meatotomija

61.30

940.

19020

Parafimozes neasiņojoša likvidēšana

8.80

941.

19021

Cirkumcīzija (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

60.67

942.

19022

Priekšādas salipuma atdalīšana

2.77

943.

19030*

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

58.59

944.

19031*

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

63.39

945.

19032

Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisiņa griezumu (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

63.39

946.

19033

Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums) (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā)

63.39

947.

19034*

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

63.39

948.

19035*

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

63.39

949.

19036*

Abpusēja orhektomija

63.39

950.

19037*

Orhopeksija

63.39

951.

19038*

Cirkšņa kriptorhisma operācija

63.39

952.

19039*

Oliņas novadīšana pie augstas retences vai izņemšana

63.39

953.

19045*

Vazovazostomija

63.39

954.

19046*

Dzimumlocekļa endoprotezēšana bez protēzes vērtības

63.39

955.

19047*

Prostatas adenomas operatīva izņemšana

63.39

956.

19048*

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

96.27

957.

19049*

Piemaksa pie manipulācijām 19048, 19067, 19075, 19085 Cistofix komplekta lietošanu

18.90

958.

19050*

Piemaksa par kapsulas iešķelšanas naža lietošanu

24.57

959.

19052

Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā

85.07

960.

19053

Mikcijas cistometrija un uretras spiediena profilometrija ar datu apstrādi darba stacijā

119.58

961.

19055*

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

44.57

962.

19056*

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

80.17