Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.574

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 5.panta piekto daļu, 14.panta 2.1 daļu,
18.panta pirmo daļu un 28.panta piekto daļu un likuma
"Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta desmito daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 132.nr.; 2008, 162.nr.; 2009, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 5.punktā skaitli un vārdu "1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 6.punktā";

1.2. izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Ja no akcīzes preču noliktavas, kas atrodas tādā lidostas teritorijā, kurā izveidots robežkontroles punkts (turpmāk - starptautiskā lidosta), naftas produktus pārvieto uz šīs lidostas teritorijā esošiem gaisa kuģiem to apgādei ar naftas produktiem un naftas produktu pārvietošana nav iespējama šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētajā kārtībā, piegādātājs degvielas pavadzīmi noformē par attiecīgajā autocisternā esošo naftas produktu daudzumu un norāda:";

1.3. svītrot 15.punktu;

1.4. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ja lietotājs nav iekšzemes nodokļu maksātājs, šo noteikumu 14.punktā minētajā gadījumā degvielas pavadzīmi noformē divos eksemplāros. Abi eksemplāri paliek naftas produktu piegādātājam:

16.1. viens eksemplārs - nodošanai grāmatvedībā;

16.2. otrs eksemplārs - naftas produktu izsniegšanas vietā.";

1.5. aizstāt 20.2.apakšpunktā vārdus "izņemot gadījumu" ar vārdiem "izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto gadījumu un gadījumu";

1.6. papildināt I nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegtā izziņa tiek anulēta, Valsts ieņēmumu dienests informāciju par to publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.";

1.7. aizstāt 22.punktā vārdu "rakstiski" ar vārdiem "papīra formā vai elektroniski";

1.8. aizstāt 27.punktā skaitļus un vārdus "6 gramus, bet ne vairāk kā 9 gramus" ar skaitļiem un vārdiem "6,0 gramu, bet ne vairāk kā 9,0 gramu";

1.9. aizstāt 29.punktā vārdus "atbilstošu skaitītāju, kas kalibrēts saskaņā ar" ar vārdiem "skaitītāju, kas atbilst";

1.10. svītrot 33.punkta trešo teikumu;

1.11. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Lai kontrolētu šo noteikumu 33.punktā minēto prasību izpildi, noliktavas turētājs noplombē tvertni, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, un tās aprīkojumu (arī pēc parauga paņemšanas). Noliktavas turētājs tvertnes noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka tvertni un tās aprīkojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas klātbūtnē.";

1.12. svītrot 35.punktu;

1.13. aizstāt 38.punktā skaitļus un vārdus "18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu" ar skaitļiem un vārdiem "18.panta pirmās daļas 2., 3. un 6.punktu";

1.14. papildināt 39.1.apakšpunktu aiz vārdiem "slēgtā iepakojumā" ar vārdiem un skaitli "kura tilpums nepārsniedz 250 litru";

1.15. svītrot 40.punktā skaitli "35.";

1.16. izteikt 41.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"41. Ja Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ieved naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), likumā noteiktās prasības (arī nosacījumi par nodokļa mak­sātāju, kā arī likuma 25.pantā noteiktās prasības) attiecas uz tiem naftas produktiem (arī iezīmētiem (marķētiem) naftas produktiem), kas atbilst šādām Kombinētās nomenklatūras preču pozīcijām un kodiem:";

1.17. papildināt 41.3.apakšpunktu aiz vārdiem "slēgtā iepakojumā" ar vārdiem un skaitli "kura tilpums nepārsniedz 250 litru";

1.18. aizstāt 41.8.apakšpunktā skaitli "3824 90 98" ar skaitļiem un vārdu "3824 90 91 un 3824 90 97";

1.19. papildināt 43.1.apakšpunktu aiz vārdiem "slēgtā iepakojumā" ar vārdiem un skaitli "kura tilpums nepārsniedz 250 litru";

1.20. svītrot 46.punkta ceturto teikumu;

1.21. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Lietotājs saņem izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (turpmāk - izziņa iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei), kas noteikta:

47.1. šo noteikumu 6. un 7.pielikumā, lai iezīmētos (marķētos) naftas produktus varētu izmantot likuma 14.panta otrajā daļā vai 18.panta pirmās daļas 4.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 4.punktā noteiktajam mērķim;

47.2. šo noteikumu 8.pielikumā, lai iezīmētos (marķētos) naftas produktus varētu izmantot likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devītajā daļā noteiktajam mērķim.";

1.22. papildināt 48.punktu aiz vārdiem "(turpmāk - izziņa eļļas atkritumu iegādei)" ar vārdiem un skaitļiem "kas noteikta šo noteikumu 9. un 10.pielikumā";

1.23. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei un 48.punktā minēto izziņu eļļas atkritumu iegādei izsniedz uz nenoteiktu laiku. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei izsniedz uz gadu.";

1.24. izteikt 50.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;";

1.25. izteikt 51.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.4. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai eļļas atkritumus pare­dzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, - dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;";

1.26. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Lietotājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai eļļas atkritumus uzglabā tikai izziņā norādītajās vietās un tvertnēs un pārvieto tikai šo noteikumu 123.punktā minētajā gadījumā.";

1.27. papildināt 55.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "fiziskās personas aprēķina" ar vārdiem "par periodu uz vienu gadu";

1.28. izteikt 56.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"56. Ja lietotājs nav fiziskā persona, siltuma ieguvei apkurē, sadedzinā­šanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā nepieciešamos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai eļļas atkritumus aprēķina par periodu uz vienu gadu, izmantojot vienu no šādām metodēm:";

1.29. papildināt 58.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, kas minēta šo noteikumu 47.1.apakšpunktā, vai izziņā eļļas atkritumu iegādei, kas minēta šo noteikumu 48.punktā, atbilstoši šo noteikumu 6., 7., 9. vai 10.pielikumam norāda gada kopējo daudzumu, kuru atļauts piegādāt katru gadu.";

1.30. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Pēc šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa beigām lietotājs atkārtoti saņem minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei. Lai atkārtoti saņemtu šo noteikumu 47.2.apakš-punktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs iesniedz:

62.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

62.2. iepriekš izsniegto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei;

62.3. informāciju par skaitītāja rādījumu un iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikumu tvertnēs;

62.4. šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto informāciju;

62.5. informāciju par iepriekšējā laikposmā izlietoto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu litros;

62.6. ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, - dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.";

1.31. papildināt noteikumus ar 62.1, 62.2 un 62.3 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ja izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei pielikumā norādītās iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzskaites tabulas vai izziņas eļļas atkritumu iegādei pielikumā norādītās eļļas atkritumu uzskaites tabulas par noteikto produktu iegādi ir aizpildītas, lietotājs pārreģistrē attiecīgo izziņu. Pārreģistrējot šo noteikumu 47.1.apakšpunktā un 48.punktā minēto izziņu, Valsts ieņēmumu dienesta iestāde izdara atzīmi attiecīgās izziņas uzskaites tabulā par daudzumu, kuru pēc izziņas pārreģistrācijas atļauts piegādāt lietotājam līdz kārtējā gada perioda (no izziņas spēkā stāšanās dienas) beigām.

62.2 Lietotājs ir tiesīgs atkārtoti saņemt vai pārreģistrēt izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai izziņu eļļas atkritumu iegādei, ja produkti ir neatgriezeniski zuduši neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ un par to ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem.

62.3 Lai pārreģistrētu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai izziņu eļļas atkritumu iegādei, lietotājs iesniedz:

62.3 1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3., 4. vai 5.pielikumu;

62.3 2. iepriekš izsniegto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai izziņu eļļas atkritumu iegādei;

62.3 3. informāciju par skaitītāja rādījumu un iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu atlikumu tvertnēs;

62.34. ja lietotājs nav fiziska persona, - šo noteikumu 51.2. un 52.2.apakš­punktā minēto informāciju un informāciju par iepriekšējā laikposmā izlietoto iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu daudzumu litros;

62.3 5. ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, - dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.";

1.32. izteikt 64.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1. gada laikā saņemtais iezīmēto (marķēto) naftas produktu vai eļļas atkritumu daudzums pārsniedz attiecīgajā izziņā norādīto daudzumu (gada limitu), izņemot šo noteikumu 62.2 punktā minēto gadījumu;";

1.33. svītrot 65.punktā skaitli un vārdus "10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas";

1.34. svītrot 66.punktu;

1.35. izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei 10 darbdienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta iestādē (izņemot šo noteikumu 62.punktā minēto gadījumu).";

1.36. aizstāt 70.2.apakšpunktā vārdus "par katru diennakti" ar vārdiem "katra kalendāra mēneša pēdējā datumā";

1.37. aizstāt 70.3.apakšpunktā vārdu "diennaktī" ar vārdiem "kalendāra mēnesī";

1.38. papildināt V nodaļas nosaukumu aiz vārdiem "un izmanto" ar vārdiem "divējādi vai";

1.39. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Lai varētu piemērot likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto nodokļa atbrīvojumu, par naftas produktiem, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo vai kurus saskaņā ar likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, nepieciešams saņemt izziņu par tiesībām izmantot naftas produktus divējādi vai citiem mērķiem (turpmāk - izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem).";

1.40. papildināt 75.punktu aiz vārdiem "paredzēts izmantot" ar vārdiem "divējādi vai";

1.41. papildināt 76.punktu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.42. izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem ir nepieciešama par tiem naftas produktiem, kuri minēti likuma pielikumā vai šo noteikumu 41.punktā. Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem nav nepieciešama par naftas produktiem, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29, ja tos piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo un ja tie atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai.";

1.43. papildināt 78.punktu un 79.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.44. svītrot 79.6.apakšpunktu;

1.45. papildināt 79.7.apakšpunktu un 80.punktu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.46. izteikt 82.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82. Ja mainās rekvizīti, kas norādīti izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu, izziņu naftas produktu izmanto­šanai divējādi vai citiem mērķiem (oriģinālu) un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda:";

1.47. papildināt 82.1. un 82.3.apakšpunktu, kā arī 83. un 84.punktu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.48. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem derīguma termiņa laikā lietotājs, nemaksājot nodokli, atbilstoši likumam drīkst ievest naftas produktus saskaņā ar šo noteikumu 39. un 43.punktu vai tos iegādāties (saņemt) tikai izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem norādītajā daudzumā.";

1.49. papildināt 86.punkta ievaddaļu un 86.6.apakšpunktu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.50. izteikt 87.punktu šādā redakcijā:

"87. Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā lietotājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem vai pieņem motivētu lēmumu atteikt tās izsniegšanu vai pārreģistrāciju.";

1.51. svītrot 88.punktu;

1.52. izteikt 89.punktu šādā redakcijā:

"89. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem oriģinālu glabā lietotājs. Izziņā norādītajā naftas produktu izmantošanas un uzgla­bāšanas vietā (vietās) glabā komersanta apliecinātu izziņas kopiju. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem oriģinālu vai komersanta apliecinātu kopiju uzrāda pēc kontroles institūciju pieprasījuma.";

1.53. papildināt 91.punktu aiz vārdiem "produktu izmantošanai" ar vārdiem "divējādi vai";

1.54. svītrot 110.punktā skaitli un vārdus "10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas";

1.55. svītrot 111.punktu;

1.56. papildināt noteikumus ar 121.1 punktu šādā redakcijā:

"121.1 Fiziskām personām, kuras iezīmētos (marķētos) naftas produktus nav saņēmušas saskaņā ar izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, aizliegts uzglabāt un pārvietot iezīmētos (marķētos) naftas produktus un veikt jebkuras citas darbības ar tiem. Šajā gadījumā par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kas neatbilst šo noteikumu 25.punktam, bet šajos naftas produktos ir konstatēta šo noteikumu 25.punktā minēto vielu klātbūtne.";

1.57. aizstāt 123.punkta ievaddaļā vārdus "izziņa naftas produktu izman­tošanai citiem mērķiem" ar vārdiem "izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem";

1.58. papildināt noteikumus ar 132.punktu šādā redakcijā:

"132. Izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai izziņas eļļas atkritumu iegādei, kas ir izsniegtas līdz dienai, kad stājās spēkā grozījums šo noteikumu 49.punktā, kas paredz, ka šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei un šo noteikumu 48.punktā minēto izziņu eļļas atkritumu iegādei izsniedz uz nenoteiktu laiku, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.";

1.59. izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_01.JPG (42137 bytes)

PIE-KN574_PAGE_02.JPG (110146 bytes)

PIE-KN574_PAGE_03.JPG (21823 bytes)

 

1.60. izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_04.JPG (36592 bytes)

PIE-KN574_PAGE_05.JPG (104343 bytes)

PIE-KN574_PAGE_06.JPG (21788 bytes)

 

1.61. izteikt 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_07.JPG (41166 bytes)

PIE-KN574_PAGE_08.JPG (115030 bytes)

 

1.62. izteikt 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_09.JPG (35138 bytes)

PIE-KN574_PAGE_10.JPG (111965 bytes)

 

1.63. izteikt 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_11.JPG (103068 bytes)

 

 

 

1.64. izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

"12.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525

PIE-KN574_PAGE_12.JPG (84963 bytes)

PIE-KN574_PAGE_13.JPG (56878 bytes)

2. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 574Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 04.07.2009.Piemērojams ar: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 03.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194318
04.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)