Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.578

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 59.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 12.pantu un Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 5.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.; 2006, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju, akvakultūras dzīvnieku audzētavu īpašnieks (turpmāk - īpašnieks) vai persona, kas uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem (turpmāk - turētājs), informāciju par dzīvnieku apzīmēšanu, uzskaiti turēšanas vietā, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un tur notikušajām pārmaiņām, notikumiem dzīvnieku dzīvē, kā arī ar krotāliju un transponderu iegādi saistītu informāciju elektroniski vai papīra formā iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) informācijas ierakstīšanai ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistros (turpmāk - datubāze)."

2. Svītrot 4.punktu.

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Reģistrējot datubāzē:

6.1. liellopus, kazas un aitas, datu centrs nosaka dzīvnieku šķirni un norāda to datubāzē;

6.2. zirgus, datu centrs norāda zirga īpašnieku un vienoto numuru dzīves laikā, vārdu, dzimšanas datumu un vietu, turēšanas vietu, izcelšanās datus, šķirni, dzimumu, zirga krāsu un pazīmju aprakstu. Zirgus reģistrē atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulas (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (turpmāk - regula Nr. 504/2008), 21.panta 1.punktam."

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Lai reģistrētu ganāmpulku vai novietni, kā arī tad, ja ganāmpulkā vai novietnē ir notikušas pārmaiņas, 30 dienu laikā pēc notikuma:

13.1. īpašnieks pēc ganāmpulka reģistrēšanas, likvidēšanas, atjaunošanas vai adreses maiņas aizpilda un iesniedz datu centrā ganāmpulka kartīti (1.pielikums);

13.2. turētājs pēc novietnes reģistrēšanas, likvidēšanas, turētāja kontaktinformācijas precizēšanas, turētāja maiņas, novietnes atrašanās vietas precizēšanas aizpilda un iesniedz datu centrā novietnes kartīti (2.pielikums)."

5. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Turētājs elektroniski vai papīra formā apkopo informāciju par konkrētās novietnes individuāli apzīmētiem dzīvniekiem un kārto pastāvīgās novietnes dzīvnieku reģistru vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistru (3.pielikums). Triju dienu laikā pēc dzīvnieka pārvietošanas vai iekļaušanas ganāmpulkā turētājs to norāda novietnes dzīvnieku reģistrā. Turētājs novietnē nodrošina nobarojamo cūku skaita un pārvietošanas datu uzskaiti. Novietnes dzīvnieku reģistrā datus par katru individuāli apzīmējamo dzīvnieku glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka pārvietošanas vai likvidēšanas. Nobarojamo cūku skaita un pārvietošanas datus glabā vismaz par trim iepriekšējiem gadiem."

6. Svītrot 17.punktu.

7. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja novietnē ir veiktas darbības, kas saistītas ar dzīvnieku apsēklošanu, kastrāciju, izmantojuma maiņu, ir piedzimuši nedzīvi dzīvnieki, notikuši aborti, nokautas aitas un kazas, pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti neapzīmēti, turētājs septiņu dienu laikā pēc minētajām pārmaiņām aizpilda un iesniedz datu centrā notikumu ziņojuma lapu (4.pielikums) vai dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapu (5.pielikums) informācijas reģistrēšanai datubāzē."

8. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ja ganāmpulka reģistrā iekļautos lauksaimniecības dzīvniekus, bišu saimes un akvakultūras dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi), turētājs aizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (6.pielikums) un septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz to datu centrā."

9. Svītrot 22.punktu.

10. Papildināt II nodaļu ar 22.2 un 22.3 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Ja dzīvnieku ieved audzēšanai Latvijas teritorijā, turētājs septiņu dienu laikā datu centrā iesniedz:

22.2 1. liellopa pases oriģinālu vai zirga pases I-III sadaļas kopiju;

22.2 2. dokumenta kopiju, kas apliecina liellopa izcelsmi;

22.2 3. veterinārā sertifikāta kopiju;

22.2 4. dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (6.pielikums), kurā norādīta valsts, no kuras dzīvnieks ir ievests.

22.3 Ja dzīvnieku izved no Latvijas teritorijas, turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā dzīvnieku izvešanas deklarāciju (12.pielikums)."

11. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Lai saņemtu identitātes numurus, turētājs vai īpašnieks elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu par krotāliju iegādi (katrai dzīvnieku sugai) (7. un 8.pielikums), zirgu elektroniskā identificētāja (transpondera) iegādi (13.pielikums) vai izdara pasūtījumu par krotāliju vai transponderu iegādi, zvanot uz datu centra mājaslapā internetā norādīto tālruņa numuru."

12. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja dzīvnieks pazaudējis vienu krotāliju ar identitātes numuru vai numurs kļuvis nesalasāms, turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā iesniegumu par krotāliju iegādi. Datu centrs, pamatojoties uz iesniegumu, 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas nodrošina krotāliju apdrukāšanu un piegādi. Lai atjaunotu dzīvniekam abas krotālijas un precizētu attiecīgo informāciju datubāzē, turētājs iesniedz datu centrā iesniegumu. Iesniegumam pievieno Pārtikas un veterinārā dienesta rakstisku atzinumu par dzīvnieka identifikāciju pēc papildu apzīmējuma vai īpašām pazīmēm, kas apliecina dzīvnieka identitāti."

13. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Lauksaimniecības dzīvnieku, bišu saimju un akvakultūras dzīvnieku audzētavu produkciju atļauts realizēt vai dzīvus dzīvniekus atļauts pārvietot, ja ganāmpulks, novietne un dzīvnieki ir reģistrēti, dzīvnieki ir apzīmēti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī liellopiem un zirgiem ir pases."

14. Svītrot 41. un 41.1 punktu.

15. Izteikt 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.2 Datu centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 22.2 punktā minētajiem dokumentiem, izraksta un mēneša laikā nosūta turētājam jaunu ievestā vai importētā liellopa pasi, bet iepriekšējās pases oriģinālu nosūta atpakaļ iestādei, kas to izsniegusi."

16. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Kuiļus, sivēnmātes, jauncūkas, jaunkuiļus, atšķirtos sivēnus ganāmpulka atražošanai (turpmāk - vaislas cūkas) apzīmē, ievērojot šādu kārtību:

42.1. krotāliju iespiež līdz dzīvnieka atšķiršanai no mātes;

42.2. identitātes numurā ietver 14 zīmes:

42.2.1. valsts apzīmējumu - LV;

42.2.2. novietnes reģistrācijas numuru, kas sastāv no septiņiem cipariem;

42.2.3. individuālo numuru, ko vaislas cūku ganāmpulkā piešķir augošā secībā no 00001 līdz 99999. No ganāmpulka reģistra svītroto cūku individuālo numuru atkārtoti piešķirt aizliegts."

17. Papildināt 43.1.apakšpunktu aiz vārda "pirms" ar vārdu "katras".

18. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Zirgu apzīmē pēc krāsas, pazīmju apraksta, kā arī izmanto transponderu vai citu alternatīvu metodi, kas nodrošina identisku informāciju ar transponderā iekodēto burtciparu kodu, atbilstoši regulas Nr. 504/2008 12.panta 1., 2. un 3.punktam."

19. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Zirga identitātes numuru veido atbilstoši regulas Nr. 504/2008 2.panta "d" punktam un 9.pantam. Zirga identitātes numuru piešķir un identifikācijas dokumentu (turpmāk - pase) izsniedz datu centrs pēc zirga reģistrācijas kartītes (11.pielikums) un individuālās uzskaites kartītes kopijas saņemšanas."

20. Izteikt 54., 55. un 56.punktu šādā redakcijā:

"54. Datu centrā reģistrēts sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts identifikācijas laikā zirgu iezīmē, implantējot transponderu, un aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (11.pielikums) divos eksemplāros. Kartīti septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā. Zirga apzīmēšanu ar transponderu veic atbilstoši regulas Nr. 504/2008 11.panta 1., 2. un 5.punktam.

55. Pamatojoties uz zirga reģistrācijas kartīti, datu centrs zirga īpašniekam 14 dienu laikā izsniedz zirga pasi atbilstoši regulas Nr. 504/2008 5.panta 1. un 2.punktam.

56. Ja mainās zirga īpašnieks, iepriek­šējais īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam zirga pasi un apliecina to ar parakstu zirga pasē. Zirgus pārvieto un pārvadā atbilstoši regulas Nr. 504/2008 13.pantam."

21. Papildināt VII nodaļu ar 59.1 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Datu centrs nodrošina regulas Nr. 504/2008 4.panta 5.punktā, 5.panta 6.punkta trešajā rindkopā, 7.panta 2.punktā, 12.panta 4.punkta pirmajā rindkopā, 22.pantā, 23.panta 2. un 3.punktā un 4.punkta pirmajā un trešajā rindkopā un 24.panta otrajā rindkopā minēto pienākumu izpildi."

22. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Šo noteikumu 51.punktā minētā prasība par zirgu apzīmēšanu ar transponderu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā."

23. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

24. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

25. Izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

26. Izteikt 7.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

27. Izteikt 8.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).

28. Izteikt 9.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).

29. Izteikt 10.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).

30. Izteikt 11.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums).

31. Papildināt noteikumus ar 12.pielikumu (9.pielikums).

32. Papildināt noteikumus ar 13.pielikumu (10.pielikums).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūliju.

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Ganāmpulka kartīte

PIEL.KN578_PAGE_01.JPG (138669 bytes)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Novietnes kartīte

PIEL.KN578_PAGE_03.JPG (105565 bytes)

Piezīme.

1. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

2. Rekvizītu "Ģeogrāfiskās koordinātas" norāda, pirmo reizi reģistrējot novietni datu bāzē."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"6.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija

PIEL.KN578_PAGE_05.JPG (120688 bytes)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"7.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

PIEL.KN578_PAGE_07.JPG (183370 bytes)

 

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"8.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

PIEL.KN578_PAGE_08.JPG (155955 bytes)

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"9.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Dzīvnieka apzīmēšanas akts

PIEL.KN578_PAGE_09.JPG (49789 bytes)

 

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"10.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Mēneša kopsavilkums par cūku kustību

PIEL.KN578_PAGE_10.JPG (63354 bytes)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"11.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Zirga reģistrācijas kartīte

PIEL.KN578_PAGE_11.JPG (131327 bytes)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs


Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"12.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Dzīvnieku izvešanas deklarācija

PIEL.KN578_PAGE_13.JPG (129241 bytes)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.578

"13.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Pieteikums zirgu elektroniskā identificētāja (transpondera) iegādei

PIEL.KN578_PAGE_14.JPG (91187 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 578Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 03.07.2009.Zaudē spēku: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 02.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194220
03.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)