Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) dabas resursu ieguve - dabas resursu atdalīšana no to dabiskās vides, arī parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšana;".

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem, metāla folijas, koksnes vai citām dabiskām šķiedrām (turpmāk - vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi);";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona, kura ražo un realizē preces Latvijas Republikas teritorijā vai ieved preces iepakojumā no citām valstīm, izmanto atkārtoti lietojamu iepakojumu, ko nomā no citas personas, nodokļa maksātājs ir persona, kura iznomā šo iepakojumu preču iepakošanai."

3. Papildināt 4.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Aprēķinot saskaņā ar šā likuma 4.pielikuma 2.tabulu nodokļa maksājumu par stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā, valūtas kursa pārrēķinam izmantojams Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss taksācijas perioda pēdējā dienā."

4. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "vai piedalās šādas sistēmas darbībā" ar vārdiem iekavās "(turpmāk  -  nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgums)";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līguma būtiskos noteikumus.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam, pēc tam, kad Vides ministrija pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un Ceļu satiksmes drošības direkciju un sniedz tiem nepieciešamās ziņas.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Izbeidzot šajā pantā noteikto apsaimniekošanas līgumu, nodokļa maksātājs, kas tika atbrīvots no nodokļa samaksas, trīs mēnešu laikā pēc līguma izbeigšanas dienas iesniedz Vides ministrijas padotībā esošajai iestādei, ar kuru bija noslēgts apsaimniekošanas līgums, pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi par periodu no kalendārā gada sākuma līdz brīdim, kad atbrīvojums no nodokļa samaksas tika pārtraukts."

5. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "līgumu par šīs sistēmas piemērošanu" ar vārdiem "līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgums)";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu" ar vārdiem "iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līgumu";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas līguma būtiskos noteikumus.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam, pēc tam, kad Vides ministrija pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un sniedz tam nepieciešamās ziņas.";

papildināt pantu ar divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā panta pirmajai daļai, no saviem līdzekļiem sedz izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas izmaksas, ieskaitot šo atkritumu dalītās vākšanas, šķirošanas un pārstrādes vai reģenerācijas izmaksas.

(13) Izbeidzot šajā pantā noteikto apsaimniekošanas līgumu, triju mēnešu laikā pēc līguma izbeigšanas dienas:

1) nodokļa maksātājs, kas izveidojis un piemērojis izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un tika atbrīvots no nodokļa samaksas, iesniedz Vides ministrijas padotībā esošajai iestādei, ar kuru bija noslēgts apsaimniekošanas līgums, pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli par periodu no kalendārā gada sākuma līdz brīdim, kad atbrīvojums no nodokļa samaksas tika pārtraukts;

2) apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksāja nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, iesniedz Vides ministrijas padotībā esošajai iestādei, ar kuru bija noslēgts apsaimniekošanas līgums, auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli par periodu no kalendārā gada sākuma līdz brīdim, kad atbrīvojums no nodokļa samaksas tika pārtraukts."

6. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "līgumu par šīs sistēmas piemērošanu" ar vārdiem "līgumu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu (turpmāk - videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgums)";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "līgumu par nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu" ar vārdiem "videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu";

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līguma būtiskos noteikumus.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides ministrijas padotībā esoša iestāde kontrolē videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam, pēc tam, kad Vides ministrija pieņēmusi lēmumu par atbrīvošanu no nodokļa, rakstveidā informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un sniedz tam nepieciešamās ziņas.";

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Nodokļa maksātājs, kurš nemaksā nodokli atbilstoši šā panta pirmajai daļai, sedz videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ieskaitot šo atkritumu dalītās vākšanas, šķirošanas un pārstrādes vai reģenerācijas izmaksas.

(11) Izbeidzot šajā pantā noteikto apsaimniekošanas līgumu, triju mēnešu laikā pēc līguma izbeigšanas dienas:

1) nodokļa maksātājs, kas izveidojis un piemērojis videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksāja nodokli, iesniedz Vides ministrijas padotībā esošajai iestādei, ar kuru bija noslēgts apsaimniekošanas līgums, pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli par periodu no kalendārā gada sākuma līdz brīdim, kad atbrīvojums no nodokļa samaksas tika pārtraukts;

2) apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksāja nodokli par videi kaitīgām precēm, iesniedz Vides ministrijas padotībā esošajai iestādei, ar kuru bija noslēgts apsaimniekošanas līgums, auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli par periodu no kalendārā gada sākuma līdz brīdim, kad atbrīvojums no nodokļa samaksas tika pārtraukts."

7. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par piesārņojuma veidu un apjomu C kategorijas piesārņojošai darbībai nodokli aprēķina un maksā atbilstoši nodokļa maksātāja deklarētajam piesārņojuma veidam un apjomam. Nodokļa maksātājs nodrošina savas darbības radītā piesārņojuma veida un apjoma uzskaiti."

8. 19.pantā:

izslēgt pirmajā teikumā vārdus iekavās "(izņemot minerālūdeņus)";

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nodokli par tālāk realizējamo pazemes ūdeņu, saldūdeņu, minerālūdeņu un avotu ūdeņu ieguvi maksā par taksācijas periodā faktisko iegūto apjomu."

9. 22. pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "vai noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību, tajā skaitā ar jaunas iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehniskajā dokumentācijā norādīto, kā arī iekārtas vai tās daļas darbības testēšanu saskaņā ar tehniskās ekspluatācijas dokumentācijā norādīto, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ja operators nodrošina vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas darbība notiek netipiskos apstākļos."

10. Aizstāt 27.panta otrajā, septītajā un divpadsmitajā daļā vārdus "attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

11. Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta iestādes" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

12. Papildināt 31.panta trešās daļas trešo teikumu pēc vārdiem "Nodokļa maksātājs" ar vārdiem "vai apsaimniekotājs".

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 10.punktā vārdus "attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam";

aizstāt 20.punktā skaitļus un vārdus "2009.gada 1.jūlijā" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 1.janvārī".

14. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvai 98/48/EK, ar kuru groza direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā."

15. 1.pielikumā:

izteikt pirmās tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"1. Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi līdz 2009.gada 31.decembrim";

papildināt pielikumu ar otro tabulu šādā redakcijā: 

2. Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi no 2010.gada 1.janvāra

Nr.

p.k.

Resursu veids

Mērvienība

Nodokļa likme laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim

(Ls)

Nodokļa likme laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim

(Ls)

Nodokļa likme laikposmā no 2012.gada 1.janvāra

(Ls)

1.

Augsne

m3

0,25

0,30

0,30

2.

Smilšmāls un mālsmilts, aleirīts

m3

0,04

0,07

0,10

3.

Kvarca smilts

m3

0,20

0,20

0,25

4.

Smilts

m3

0,08

0,12

0,15

5.

Smilts-grants (frakcijas > 2 mm saturs > 15 %)

m3

0,15

0,20

0,25

6.

Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

m3

0,10

0,12

0,15

7.

Dekoratīvais (apdares) dolomīts

m3

0,25

0,25

0,25

8.

Dolomīts

m3

0,09

0,12

0,15

9.

Kaļķakmens

m3

0,13

0,16

0,20

10.

Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

m3

0,10

0,10

0,10

11.

Šūnakmens

m3

1,00

1,00

1,00

12.

Ģipšakmens

m3

0,25

0,30

0,35

13.

Laukakmeņi

m3

0,20

0,30

0,40

14.

Krāsu zeme

m3

0,10

0,10

0,10

15.

Kūdra (mitrums - 40 %)

tonna

0,20

0,25

0,30

16.

Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību < 30 % (mitrums - 60 %)

tonna

0,50

0,50

0,50

17.

Pārējais sapropelis (mitrums - 60 %)

tonna

0,10

0,10

0,10

18.

Visu veidu dziednieciskās dūņas

tonna

0,50

0,50

0,50

16. 3.pielikumā:

izteikt otro tabulu šādā redakcijā: 

2. Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2009.gada 1.jūlija

Nr. p.k.

Atkritumu veids

Mēr­vie-nība

Nodokļa likme laikposmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decem-brim

(Ls)

Nodokļa likme laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decem-brim

(Ls)

Nodokļa likme laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decem-brim

(Ls)

Nodokļa likme laikposmā no 2012.gada 1.janvāra

(Ls)

1.

Sadzīves atkritumi

tonna

1,25

3,00

5,00

7,00

2.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne neapstrādātā veidā)

tonna

1,25

5,00

10,00

15,00

3.

Azbests šķiedru un putekļu veidā

tonna

10,00

25,00

25,00

25,00

4.

Bīstamie atkritumi

tonna

25,00

25,00

25,00

25,00

17. 4.pielikumā:

izteikt tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"1. Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu un stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā, līdz 2009.gada 30.jūnijam";

papildināt tabulas 7.kolonnas nosaukumu pēc skaitļa un vārda "1.jūlija" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2009.gada 30.jūnijam";

papildināt pielikumu ar otro tabulu šādā redakcijā:

"2. Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu un stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā, no 2009.gada 1.jūlija

Nr.

p.

k.

Emisijas klasifikācija

Mēr­vie­nība

Likme laik-posmā no 2009. gada 1.jūlija līdz 2009. gada 31.de-cem-brim (Ls)

Likme laik-posmā no 2010. gada 1.jan-vāra līdz 2010. gada 30.jū-nijam (Ls)

Likme laik-posmā no

2010. gada 1.jūlija līdz 2010. gada 31.de-cem-brim (Ls)

Likme laik-posmā no 2011. gada 1.jan-vāra līdz 2011. gada 30.jū-nijam (Ls)

Likme laik-posmā no 2011. gada 1.jūlija līdz 2011. gada 31.de-cem-brim (Ls)

Likme laik-posmā no 2012. gada 1.jan-vāra līdz 2012. gada 30.jū-nijam (Ls)

Likme laik-posmā no 2012. gada 1.jūlija līdz 2012. gada 31.de-cem-brim (Ls)

Likme laik-posmā no 2013. gada 1.janvāra

(Ls)

1.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 1.daļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības (iekārtas), ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

0,30

0,40

0,50

0,65

0,90

1,15

1,50

2,00

2.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma 2. līdz 4.daļā minētās piesārņojošās darbības (iekārtas), ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju

tonna

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

2,00

3.

Daļiņas PM10

tonna

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4.

Oglekļa monoksīds (CO)

tonna

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5.

Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi

tonna

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

6.

Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2)

tonna

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

7.

Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

tonna

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

8.

Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

tonna

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

9.

Stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitētais siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā

tonna oglekļa dioksīda ekvi-valenta

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR
100 ekvivalents latos

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR 100 ekvi-va-lents latos

EUR
100 ekvivalents latos

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 13.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194057
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)