Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.523

Rīgā 2009.gada 9.jūnijā (prot. Nr.39 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. līdz 2013.gadam piesaistīt privāto finansējumu 45 115 331,21 lata apmērā komercdarbības attīstībai;".

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 35 287 884,42 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 32 261 519,03 lati un valsts budžeta finansējums 3 026 365,39 lati."

3. Izteikt 18.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.14. ēku un būvju nojaukšanas, renovācijas, restaurācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas (mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanas, rekultivācijas un meliorācijas izmaksas;".

4. Papildināt noteikumus ar 18.19.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"18.19.1 būvprojektēšanas izmaksas;".

5. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 3 000 000 latu. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir 3 000 000 latu."

6. Izteikt 33.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.1. kredītiestādes izziņu:

33.2.1.1. par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms) projekta iesniedzējam vai juridiskajai personai, ar kuru projekta iesniedzējs ir noslēdzis priekšlīgumu par aizdevuma piešķiršanu vai tam pielīdzināmu priekšlīgumu par līdzdalību (2.pielikums);

33.2.1.2. par projekta iesniedzēja vai tādas juridiskās personas konta atlikumu (ja attiecināms), ar kuru projekta iesniedzējs ir noslēdzis priekšlīgumu par aizdevuma piešķiršanu vai tam pielīdzināmu priekšlīgumu par līdzdalību (3.pielikums);".

7. Papildināt noteikumus ar 33.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.1.1 kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms) un kredītiestādes izziņu par konta atlikumu (ja attiecināms) iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta kopējām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs ir paredzējis saņemt šo noteikumu 66.punktā norādīto avansu, izziņu iesniedz par projekta kopējo izmaksu un avansa starpību. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņas nedrīkst būt vecākas par 30 kalendāra dienām;".

8. Izteikt 33.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.4. gada pārskatus par pēdējiem trim noslēgtajiem finanšu gadiem, kas sagatavoti atbilstoši Gada pārskatu likumam. Ja to nosaka Gada pārskatu likums, jāiesniedz arī zvērināta revidenta ziņojums (kopija);".

9. Izteikt 33.2.7., 33.2.8. un 33.2.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"33.2.7. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju), ja nav izstrādāts un netiek iesniegts būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja projekta iesniegumā kā attiecināmās izmaksas ir iekļautas ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas un netiek iesniegti šo noteikumu 33.2.9.apakš­punktā minētie dokumenti);

33.2.8. būvvaldes saskaņotu būvprojektu skiču projekta stadijā (kopiju), ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ja tas ir izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā (ja projekta iesniegumā kā attiecināmās izmaksas ir iekļautas ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas un netiek iesniegti šo noteikumu 33.2.9.apakšpunktā minētie dokumenti);

33.2.9. būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju), ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja projekta iesniegumā kā attiecināmās izmaksas ir iekļautas ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas un netiek iesniegti šo noteikumu 33.2.7. un 33.2.8.apakšpunktā minētie dokumenti);".

10. Izteikt 33.2.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.18. zvērināta revidenta atzinumu par projekta iesniedzēja saistīto personu grupas ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā projekta īstenošanas nozarē vismaz 2 % apmērā no pēdējo triju noslēgto finanšu gadu neto apgrozījuma (atzinumā nepieciešams norādīt arī projekta iesniedzēja saistīto personu grupas uzņēmumus un katra uzņēmuma pētniecības un attīstības izmaksu apmēru par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem) (ja piemērojams);".

11. Papildināt noteikumus ar 33.2.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2.19. priekšlīgumu par aizdevuma piešķiršanu vai tam pielīdzināmu priekšlīgumu par līdzdalību (kopiju), kas noslēgts starp projekta iesniedzēju un juridisko personu saskaņā ar šo noteikumu 33.2.1.apakš­punktu (ja attiecināms)."

12. Izteikt 43.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. komisijas sastāvā ir valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" un Ekonomikas ministrijas izvirzītie pārstāvji;".

13. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 28.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām."

14. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim nedēļām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu."

15. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Informāciju par šo noteikumu 50.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde divu nedēļu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem."

16. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no dienas, kad sadarbības iestādē saņemts iesniegums par projekta īstenošanu, ja projekta iesnieguma iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesniedzējs plāno uzsākt atbalstāmās darbības pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no minētā līguma noslēgšanas dienas."

17. Izteikt 60.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.2. projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, pirms finansējuma saņēmējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja projekta īstenošanai nepieciešamas iekārtas, patenti un licences, uzskata, ka projekta atbalstāmās darbības uzsāktas, kad tiek parakstīts līgums par iekārtu, patentu un licenču iegādi, bet, veicot ēku un būvju būvniecību un rekonstrukciju, ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta būvdarbu uzsākšana. Ja finansējuma saņēmējs veicis projekta atbalstāmās darbības, pirms projekta iesniegums iesniegts sadarbības iestādē, finansējums netiek piešķirts;".

18. Papildināt noteikumus 60.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"60.6. pārbaudes projekta īstenošanas vietā sadarbības iestādei ir tiesības veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem, kad projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādē."

19. Izteikt 61.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.5. ja 12 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 35 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra;".

20. Papildināt noteikumus ar 61.6. un 61.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.6. ja 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 50 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra;

61.7. ja 24 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 75 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma apmēra."

21. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Avansa maksājuma saņemšanai un maksājumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu un būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par 14 mēnešiem no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Finansējuma saņēmējs 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumus par izsniegtā avansa apjomu."

22. Izteikt 1.pielikuma 3.sadaļu šādā redakcijā:

 

KN523_PAGE_6.JPG (80094 bytes)

23. Izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 20.jūniju.

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

 

Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.523

 

"5.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.200

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

 Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

 2.1.

 Zinātne un inovācijas

Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

 Inovācijas

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
un numurs

 2.1.2.4.

 Augstas pievienotās vērtības investīcijas

Projektu atlases veids

 Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde

 Ekonomikas ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Punkti

Min. - 10

1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) un Eiropas Kopienas Statistikas pārvaldes (Eurostat) klasifikācijai, tiek uzskatīta par augsti tehnoloģisku vai projekts tiks īstenots kokrūpniecības vai dizaina nozarē

Kritērijs dod papildu punktus

1.1.

Projekts tiks īstenots vienā no minētajām nozarēm (pēc NACE (1.1.red.) kodiem):

Ražošana

24 Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana;

29 Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana;

30 Biroja tehnikas un datoru ražošana;

31 Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana;

32 Radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana;

33 Medicīnisko, precīzijas un optikas instrumentu, pulksteņu ražošana;

34 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

35 Citu transportlīdzekļu ražošana (izņemot 35.1 Kuģu un laivu būve un remonts)

20. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana.

Pakalpojumi

64.2 Telekomunikācijas;

72 Datori un saistītās aktivitātes;

73 Pētniecība un attīstība.

74.10 Specializētie projektēšanas darbi, izņemot iekštelpu dekoratoru darbība (NACE 2.red.)

71.12 Inženiertehniskā projektēšana (NACE 2.red.)

15

1.2.

Projekts tiks īstenots citā nozarē, bet projekta iesniedzēja saistīto personu grupa iegulda pētniecībā un attīstībā projekta īstenošanas nozarē vismaz 2 % no apgrozījuma. Šajā kritērijā tiek vērtēti vidējie dati par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem

10

1.3.

Projekts tiks īstenots citā nozarē, un projekta iesniedzēja saistīto personu grupa iegulda pētniecībā un attīstībā projekta īstenošanas nozarē mazāk par 2 % no apgrozījuma. Šajā kritērijā tiek vērtēti vidējie dati par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem

0

2.

Projekta izmaksu efektivitāte. Šajā kritērijā tiek vērtēta plānotā pievienotā vērtība LVL, rēķinot uz vienu darbinieku gadā. Aprēķiniem tiek izmantoti dati par struktūrvienību, kuras izveidei vai modernizācijai ir iesniegts projekts. Pievienotā vērtība rēķināta, izmantojot šādu formulu:

(struktūrvienības plānotā bruto peļņa + struktūrvienības darbiniekiem plānotā bruto alga)/plānotais struktūrvienības darbinieku skaits

Aprēķiniem tiks izmantoti plānotie rādītāji par pirmo pilno gadu pēc projekta pabeigšanas

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir vismaz LVL 34 000

25

2.2.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir LVL 28 000-33 999

20

2.3.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir LVL 22 000-27 999

15

2.4.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir LVL 15 000-21 999

10

2.5.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir LVL 8 000-14 999

5

2.6.

Pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, ir mazāka nekā LVL 8 000

0

3.

Tās nozares eksporta potenciāls, kurā tiks īstenots projekts, saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas bankas datiem. Nozares tiek klasificētas saskaņā ar NACE 2.red. klasifikāciju. Šajā kritērijā tiek vērtēti dati par pēdējo pilno gadu. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītāji ir augstāki nekā nozares eksporta rādītāji, šajā kritērijā tiek vērtēti projekta iesniedzēja saistīto personu grupas eksporta rādītāji. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupa veic saimniecisko darbību tikai Latvijā, kritērija vērtēšanā ņem vērā datus no projekta iesniedzēja saistīto personu grupas gada pārskatiem. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupa veic saimniecisko darbību arī ārpus Latvijas, tiek ņemta vērā tikai Latvijā veiktā saimnieciskā darbība

Kritērijs dod papildu punktus

3.1.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē vairāk nekā 75 % saražotā

20

3.2.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 70 %-75 % saražotā

17

3.3.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 65 %-69 % saražotā

13

3.4.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 60 %-64 % saražotā

10

3.5.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 55 %-59 % saražotā

7

3.6.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē 50 %-54 % saražotā vai projekta iesniedzēja eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā ir sastādījis vismaz LVL 1 000 000

3

3.7.

Nozare vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

0

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punkti

4.

Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

Kritērijs dod papildu punktus

4.1.

Projekta īstenošanas vieta atrodas īpaši atbalstāmajā teritorijā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

10

4.2.

Projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas, Jūrmalas un Rīgas rajona (Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada un Krimuldas novada teritoriālās vienības Krimuldas pagasta). Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

8

4.3.

Projekta īstenošanas vieta atrodas Jūrmalā vai Rīgas rajonā (Ādažu novadā, Babītes novadā, Baldones novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Inčukalna novadā, Ķekavas novadā, Mālpils novadā, Mārupes novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā un Krimuldas novada teritoriālās vienības Krimuldas pagastā). Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

4

4.4.

Projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

0

5.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Privātā līdzfinansējuma apjoms

Kritērijs dod papildu punktus

5.1.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par 25 un vairāk procentpunktiem

15

5.2.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par 20 -24 procentpunktiem

12

5.3.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par 15 - 19 procentpunktiem

9

5.4.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par 10 -14 procentpunktiem

6

5.5.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par 5 - 9 procentpunktiem

3

5.6.

Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta par mazāk kā par 5 procentpunktiem

0

6.

Horizontālā prioritāte "Vienādas iespējas"

Kritērijs dod papildu punktus

6.1.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu un ir apzinājis darbinieku sociālo portretu, t.sk. datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

5

6.2.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, bet nav apzinājis darbinieku sociālo portretu, t.sk. datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

4

6.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis darbinieku sociālo portretu, t.sk. datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes, bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

3

6.4.

Projekta iesniedzējs neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu un nav apzinājis darbinieku sociālo portretu, t.sk. datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

0

7.

Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

Kritērijs dod papildu punktus

7.1.

Īstenojot projektu, tiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

5

7.2.

Īstenojot projektu, netiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts netiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

0

8.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedība"

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

Projektā tiks veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

5

8.2.

Projektā netiks veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

9.

Izmaksu pamatotība

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):

1) plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos: tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam;

2) attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai;

3) attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;

4) plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti

N

10.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

11.

Projekta īstenošanas laika grafiks atbilst aktivitātē noteiktajiem termiņiem

P

12.

Īstenojot projektu, plānotais izveidoto jauno darbavietu skaits ir vismaz 1 darba vieta uz LVL 120 000 pieprasītā finansējuma apjoma

P

13.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē.

Finansējums netiek piešķirts šādās nozarēs:

1) vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

2) finanšu starpniecība;

3) komercpakalpojumi (operācijas ar nekustamo īpašumu; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana);

4) azartspēles un derības;

5) alus un alkoholisko dzērienu ražošana;

6) tabakas izstrādājumu ražošana;

7) zivsaimniecība un akvakultūra;

8) kuģubūve;

9) ogļu rūpniecība;

10) tērauda rūpniecība;

11) sintētisko šķiedru ražošana;

12) Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā (saraksts, kas minēts līguma 32.punktā) uzskaitīto lauksaimniecības produktu primārā ražošana. Finansējums tiek piešķirts lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai (izņemot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un tādu lauksaimniecības produktu apstrādi, kas rada Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus), produktiem ar Kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi), kā arī to produktu ražošanai un tirdzniecībai, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula). Transporta nozarē netiek segti izdevumi transportlīdzekļu (kustamu aktīvu) iegādei

N

14.

Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas sniedz garantiju, ka saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

15.

Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, tas nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijā vai tā darbība nav izbeigta vai apturēta

N

16.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

17.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

18.

Projekta iesnieguma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks

P

19.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

20.

Ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

21.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

22.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats - LVL

P

23.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

24.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

25.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

26.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

27.

Ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija)

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

28.

Ja projekta iesniegums atbilst 23.administratīvajam un 9., 13. un 15.atbilstības kritērijam, kā arī 2.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus, tad pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

* Piezīmes.

1. N - negatīvs vērtējums (projekta iesniegumu noraida).

2. P - ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmuma noteiktajā laikā)."

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 523Pieņemts: 09.06.2009.Stājas spēkā: 20.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 19.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
193594
20.06.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)