Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdu "desmit" ar vārdu "trīsdesmit".

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 88.7, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)" ar vārdiem un skaitļiem "(izņemot šā kodeksa 57., 61., 62., 66.3, 75., 75.2, 78.1, 81., 82., 82.1, 82.2, 84., 87., 87.1, 88.7, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3, 152. un 155.16 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)".

3. Papildināt 28.panta pirmo daļu pēc vārdiem "akcīzes nodokli" ar vārdiem un skaitli "un šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu".

4. Izslēgt 31.panta otrajā daļā vārdus "kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu".

5. 37.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja lietā nepieciešams saņemt eksperta atzinumu, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas dienas.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav iespējams noskaidrot visus apstākļus, lai varētu pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu."

6. Izteikt 57.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz tūkstoš latiem, amatpersonām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz divtūkstoš latiem."

7. Izteikt 65.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem."

8. Izteikt 66.3 pantu šādā redakcijā:

"66.3 pants. Meža zemju patvaļīga apbūvēšana

Par meža zemju patvaļīgu apbūvēšanu, būvējot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās veiktas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīstūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

9. Izteikt 66.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."

10. Izteikt 74.1 pantu šādā redakcijā:

"74.1 pants. Vides aizsardzības prasību pārkāpšana, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot naftas bāzes, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

11. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz tūkstoš latiem."

12. 75.1 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem."

13. 75.2 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz sešsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

14. Papildināt kodeksu ar 75.5 un 75.6 pantu šādā redakcijā:

"75.5 pants. Bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu baterijām un akumulatoriem -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības bateriju un akumulatoru ražotājam reģistrēties nepildīšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

75.6 pants. Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz piecsimt latiem.

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem."

15. Izteikt 78.1 pantu šādā redakcijā:

"78.1 pants. Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

16. Izteikt 81.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

17. Izteikt 84.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

18. Izteikt 87.pantu šādā redakcijā:

"87.pants. Bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas un sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vides piesārņošanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

19. 88.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus "ķīmiskie produkti (preparāti)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījumi" (attiecīgā locījumā);

izslēgt otrajā daļā vārdus "ķīmisko produktu (preparātu) -".

20. 88.4 pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus "ķīmiski produkti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījumi" (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdu "produktus" ar vārdu "maisījumus";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

21. Izteikt 88.5 pantu šādā redakcijā:

"88.5 pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

Par iesnieguma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata (arī papildinātā vai pārstrādātā) vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas (arī papildinātās vai pārstrādātās) neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

Par drošības sistēmas darbības atbilstības drošības pārskatam vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmai nenodrošināšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

22. 88.6 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez darbības apliecinājuma -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

23. Papildināt kodeksu ar 88. un 88.9 pantu šādā redakcijā:

"88.8 pants. Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas prasību pārkāpšana

Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu par tām Eiropas Ķimikāliju aģentūrai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par ķīmiskās drošības pārskata nesastādīšanu vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt latiem.

Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma nepildīšanu glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām bez licences, kura nepieciešama saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā licencē minēto nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

88.9 pants. Normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana, veicot darbības ar dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaužu un šo noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajiem aktiem neatbilstoša personāla veiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudi vai fluorēto siltumnīc­efekta gāzu rekuperācijas nenodrošināšanu stacionārajām saldēšanas iekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņiem (ieskaitot šo iekārtu kontūru) un ugunsdrošības sistēmām, kas satur Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās fluorētās siltumnīcefekta gāzes, -

uzliek naudas sodu operatoram no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāja, importētāja vai eksportētāja ziņojumu Eiropas Komisijai nesniegšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par ražojumu un iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, marķēšanas prasību nenodrošināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem.

Par iekārtu, kuru darbību nodrošina fluorētās siltumnīcefekta gāzes, neatļautu laišanu tirgū vai prasību attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem."

24. Izteikt 103.9 pantu šādā redakcijā:

"103.9 pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

25. 149.24 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz astoņdesmit latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no divsimt līdz trīssimt latiem."

26. Papildināt 149.25 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"Par tāda vieglā automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš reģistrēts ārvalstīs un kura izmantošanai Latvijā nepieciešama atļauja, bet atļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem."

27. Papildināt kodeksu ar 155.16 pantu šādā redakcijā:

"155.16 pants. Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

28. Izteikt 166.10 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces."

29. Izteikt 214.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts policijas priekšnieka pilnvarotas amatpersonas - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;".

30. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.panta trešajā un ceturtajā daļā" un skaitli "155.5".

31. Izteikt 215.3 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 88.8, 103.9, 166.7 pantā, 166.15 panta pirmajā daļā un 204.17 pantā (par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

32. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc vārdiem "kā arī" ar skaitli "88.8".

33. Papildināt 228.panta pirmo daļu pēc skaitļa "88.4" ar skaitli "88.8".

34. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1-108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5" ar skaitļiem un vārdiem "103.8, 103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1-108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 155.16".

35. Izteikt 230.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 101.1, 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7, 103.8 un 155.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

36. 231.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu "88.4-88.6, 88.7 pantā" ar skaitļiem un vārdu "88.4-88.9, 103.8 pantā";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors un direktora vietnieks" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors un ģenerāldirektora vietnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālās struktūrvienības direktors un direktora vietnieks";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Valsts vides dienesta daļas vai sektora vadītājs - uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju, bet par šā kodeksa 82.pantā paredzētajiem pārkāpumiem - uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam minētajā pantā paredzētajam naudas sodam;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes";

izslēgt trešo daļu.

37. Izteikt 236.11 pantu šādā redakcijā:

"236.11 pants. Labklājības ministrija

Labklājības ministrija izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Labklājības ministrijas vārdā ir tiesīgs Labklājības ministrijas valsts sekretārs un viņa pilnvarotas amatpersonas."

38. Aizstāt 251.panta trešajā daļā vārdus "rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes".

39. Aizstāt 254.panta 4.punktā vārdus "īpaši aizsargājamo dabas teritoriju" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes".

40. Aizstāt 304.panta 3.punktā vārdus "īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes".

41. Aizstāt 309.panta otrajā daļā vārdus "lēmumā norādītajai institūcijai" ar vārdiem "Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai vai Valsts policijai".

42. Aizstāt 309.2 panta otrajā daļā vārdus "lēmumā norādītajai institūcijai" ar vārdiem "Ceļu satiksmes drošības direkcijai vai Valsts policijai".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 28.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 18.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.05.2009.Stājas spēkā: 18.06.2009.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 17.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193383
18.06.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)