Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15., 24.nr.; 2008, 3., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas izdarītu noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "Ārvalstnieki un bezvalstnieki" ar vārdu "Ārzemnieki".

2. Izteikt 7.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem.

(4) Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem."

3. Aizstāt 36.panta otrās daļas 6.punktā vārdus "pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes" ar vārdiem "republikas pilsētas domes un novada domes".

4. Papildināt 42.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa, nosakot mantas konfiskāciju par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, piemēro daļēju mantas konfiskāciju un attiecina to uz dzīvniekiem."

5. Aizstāt 44.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "noteiktu nodarbošanos" ar vārdiem "noteiktu profesionālu vai cita veida nodarbošanos".

6. Aizstāt 44.1 pantā vārdus "pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes" ar vārdiem "republikas pilsētas domes un novada domes".

7. Izteikt 58.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personai, kura tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, kas paredzēti šā likuma 116., 117., 118., 125., 159., 160., 176., 190.1, 251., 252. un 253.1 pantā, vai personai, kura pati izveidojusi vai vadījusi organizētu grupu vai bandu."

8. Papildināt 58.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Prokurors likumā noteiktajā kārtībā var atbrīvot no kriminālatbildības nosacīti arī personu, kuru apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā un kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personai, kura tiek saukta pie kriminālatbildības par smagu noziegumu izdarīšanu, kas paredzēti šā likuma 125., 159., 160., 176., 190.1, 251., 252. un 253.1 pantā, vai personai, kura pati bijusi nozieguma organizētāja."

9. Izteikt 60.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu noziegumu, kas ir tikpat smags, smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

10. Izslēgt 67.pantu.

11. Aizstāt 71.pantā vārdus "sociālu, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticības" ar vārdiem "vai noteiktas reliģijas".

12. Papildināt likumu ar 71.2 pantu šādā redakcijā:

"71.2 pants. Noziegumi pret cilvēci

Par noziegumu pret cilvēci, tas ir, par darbību, kas veikta kā daļa no plaša vai sistemātiska uzbrukuma civiliedzīvotājiem un izpaudusies kā slepkavība, iznīcināšana, paverdzināšana, deportēšana vai piespiedu pārvietošana, prettiesiska brīvības atņemšana vai ierobežošana, spīdzināšana, izvarošana, personas iesaistīšana seksuālā verdzībā, piespiešana nodarboties ar prostitūciju, piespiedu apaugļošana vai sterilizēšana vai cita līdzīgas smaguma pakāpes seksuāla vardarbība, aparteīds, jebkuras cilvēku grupas vai savienības vajāšana, pamatojoties uz politisko, rasu, nacionālo, etnisko, kultūras, reliģijas vai dzimuma piederību vai citiem iemesliem, kas starptautiskajās tiesībās atzīti par nepieļaujamiem, saistībā ar jebkuru darbību, kas norādīta šajā pantā, vai genocīdu, vai kara noziegumu, vai citāda Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās tiesībās paredzēta darbība, kas rada smagas fiziskas vai psihiskas ciešanas, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem."

13. Izteikt 74.panta dispozīciju šādā redakcijā:

"Par kara noziegumiem, tas ir, par Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās tiesībās aizliegtu kara vešanas noteikumu vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšanu, tajā skaitā humanitāro tiesību aizsargātas personas slepkavošanu, spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos pret šādu personu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu deportāciju, pārvietošanu, brīvības ierobežošanu, pilsētu vai citu objektu neattaisnojamu postīšanu vai citu aizliegtu darbību -".

14. Papildināt likumu ar 74.1 pantu šādā redakcijā:

"74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošana

Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku noliegšanu vai attaisnošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu."

15. Aizstāt 125.panta otrās daļas 7.punktā un 126.panta otrās daļas 5.punktā vārdus "kas ievietota aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma" ar vārdiem "kas ievietota īslaicīgās aizturēšanas".

16. Izteikt 133.pantu šādā redakcijā:

"133.pants. Inficēšana ar cilvēka imūndeficīta un B un C hepatīta vīrusu

Par personas apzinātu inficēšanu ar cilvēka imūndeficīta vīrusu vai B vai C hepatīta vīrusu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

17. Papildināt likumu ar 133.1 pantu šādā redakcijā:

"133.1 pants. Inficēšana ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju

Par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā nodarīti smagi miesas bojājumi vai tā bijusi par iemeslu cietušā nāvei, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

18. Aizstāt 134.pantā vārdus "venerisku slimību" ar vārdiem "seksuāli transmisīvas slimības izraisītāju".

19. Aizstāt 138.panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "imūndeficīta vīrusu (CIV)" ar vārdiem "imūndeficīta vīrusu vai B vai C hepatīta vīrusu".

20. 159.pantā:

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par dzimumaktu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli (izvarošana), -";

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdu "nepilngadīgās" ar vārdu "nepilngadīgā";

aizstāt trešās daļas dispozīcijā vārdu "mazgadīgās" ar vārdu "mazgadīgā".

21. Papildināt 161.panta sankciju pēc vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu".

22. Papildināt 162.panta pirmās daļas sankciju pēc vārda "arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

23. Papildināt likumu ar 163.1 pantu šādā redakcijā:

"163.1 pants. Bordeļa izveidošana, uzturēšana, vadīšana un finansēšana

Par bordeļa (neatļauta prostitūcijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas vieta) izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

24. 164.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"164.pants. Personas iesaistīšana prostitūcijā un piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā -";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

25. 165.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz četriem gadiem" ar vārdiem "līdz sešiem gadiem";

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "pēc iepriekšējas vienošanās".

26. Izteikt 165.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai, tas ir, par jebkādu rīcību, kas šajā nolūkā veicina legālu vai nelegālu personas pārvietošanos, tranzītu vai uzturēšanos vienas valsts vai vairāku valstu teritorijā, -".

27. Izslēgt 165.2 pantu.

28. Izslēgt 209.pantu.

29. Papildināt likumu ar 220.1 pantu šādā redakcijā:

"220.1 pants. Nelikumīga naftas produktu uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija

(1) Par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai tā izdarīta lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

30. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija

(1) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām. 

(2) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai tā izdarīta lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

31. Izteikt 230.pantu šādā redakcijā:

"230.pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

(1) Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības turēt dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas publiskā vietā vai nepilngadīgā klātbūtnē vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības turēt dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

32. Izteikt 244.1 pantu šādā redakcijā:

"244.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām

Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu, glabāšanu vai izplatīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

33. Aizstāt 289.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "izdarījis tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs" ar vārdiem "izdarījis tiesnesis, prokurors vai izmeklētājs".

34. Aizstāt 290.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs" ar vārdu "prokurors".

35. Aizstāt 291.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs" ar vārdiem "tiesnesis, prokurors vai izmeklētājs".

36. Aizstāt 293.panta dispozīcijā vārdus "tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs" ar vārdiem "tiesnesis, prokurors vai pirms­tiesas izmeklēšanas iestādes darbinieks".

37. Aizstāt 294.panta dispozīcijā vārdus "izdarījis pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs" ar vārdiem "izdarījusi amatpersona, kura veic pirmstiesas kriminālprocesu".

38. Izteikt 294.1 panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"294.1 pants. Iejaukšanās pirmstiesas kriminālprocesā

(1) Par jebkādu amatpersonas, kura veic pirmstiesas kriminālprocesu, ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus pirmstiesas kriminālprocesa uzsākšanai vai veikšanai vai panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu, -".

39. Aizstāt 295.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "vispusīgai, pilnīgai un objektīvai" ar vārdu "likumīgai".

40. 297.pantā:

izslēgt panta nosaukumā un dispozīcijā vārdu "tiesājamo";

aizstāt dispozīcijā vārdu "izmeklēšanā" ar vārdu "kriminālprocesā".

41. Aizstāt 298.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "krimināllietas ierosināšanu pret kādu personu" ar vārdiem "kriminālprocesa uzsākšanu pret noteiktu personu".

42. 300.pantā:

aizstāt pirmās daļas dispozīcijā vārdu "izmeklēšanā" ar vārdu "kriminālprocesā";

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdu "izmeklējot" ar vārdiem "veicot pirmstiesas kriminālprocesu".

43. Aizstāt 301.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "aizdomās turētā, apsūdzētā, tiesājamā" ar vārdiem "personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā".

44. Papildināt 302.panta pirmās un otrās daļas dispozīciju pēc vārdiem "izmeklēšanas iestādē" ar vārdu "prokuratūrā".

45. Izteikt 303. un 304.pantu šādā redakcijā:

"303.pants. Personas, kuras neatbild par atteikšanos dot liecību

Par atteikšanos dot liecību neatbild personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī tā persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

304.pants. Pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušana

Par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu bez izmeklētāja vai prokurora atļaujas līdz šā procesa pabeigšanai, ja to izdarījusi persona, kura ir bijusi brīdināta par attiecīgo ziņu neizpaušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām."

46. Izteikt 306.panta dispozīciju šādā redakcijā:

"Par priekšmetu, dokumentu vai citu materiālu, kam var būt pierādījumu nozīme krimināllietā, tīšu neizdošanu, ja tos personai, kas nav aizturētais, persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizdomās turētais, apsūdzētais, pieprasījusi izdot pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, prokuratūra vai tiesa, -".

47. 309.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"309.pants. Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās";

aizstāt pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas dispozīcijā vārdus "kuras ievietotas aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietās" ar vārdiem "kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietās".

48. 310.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"310.pants. Bēgšana no īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietas

(1) Par bēgšanu no īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietas -";

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu pret apsardzi vai citu īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietas amatpersonu vai ja tās izdarītas atkārtoti, vai ja tās izdarījusi personu grupa, -".

49. Izteikt 311.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

"311.pants. Uzbrukums ieslodzījuma vietā

Par tādu personu organizētas grupas izveidošanu, kuras atrodas ieslodzījuma vietā, vai piedalīšanos šādā grupā, lai izdarītu uzbrukumu vai lietotu citādu vardarbību pret ieslodzījuma vietas amatpersonu, ieslodzīto vai jebkuru citu personu, kas atrodas ieslodzījuma vietā, kā arī par šādu uzbrukumu vai vardarbību -".

Pārejas noteikumi

1. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras vai tiesu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 71., 221., 230. un 244.1 panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

2. Atstāt negrozītu spriedumu personām, kuras notiesātas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim pēc Krimināllikuma 71.panta.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 21.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 10.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.05.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 10.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 09.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193112
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)