Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.252

Rīgā 1999.gada 13.jūlijā (prot. Nr.35 9.§)
Noteikumi par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 14.pantu

1. Šie noteikumi nosaka likuma "Par valsts budžetu 1999.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto resoru - ministriju un citu centrālo valsts iestāžu - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvos rādītājus (pielikums), kas paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.

2. Ministrs vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs, vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka attiecīgās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo valsts budžeta finansēto institūciju programmu (apakšprogrammu) rezultatīvos rādītājus. Ministrs vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs ir tiesīgs papildus noteikt to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām no valsts budžeta finansētajām institūcijām arī citus programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus, kā arī štata vienību (likmju) skaitu, kas ir mazāks par maksimāli noteikto.

3. No valsts budžeta finansēto institūciju vadītāji ir atbildīgi par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi.

4. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar pusgada un gada grāmatvedības finansu pārskatu iesniedz Finansu ministrijā pārskatu par attiecīgās programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildi. Ja tie nav izpildīti, pārskatam pievienojams attiecīgs paskaidrojums.

5. Ja rezultatīvie rādītāji nav izpildīti bez pamatojuma, finansu ministrs ir tiesīgs uz laiku ierobežot attiecīgās programmas (apakšprogrammas) finansēšanu vai noteiktā kārtībā ierosināt grozījumus likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" attiecībā uz konkrētās ministrijas vai centrālās valsts iestādes programmai (apakšprogrammai) apstiprināto apropriāciju. Finansu ministrija par pieņemto lēmumu nedēļas laikā informē attiecīgās ministrijas vai centrālās valsts iestādes vadību, kā arī no valsts budžeta finansētās institūcijas vadītāju.

6. Finansu ministrs var atcelt šo noteikumu 5.punktā minēto ierobežojumu, ja līdz 1999.gada 15.novembrim Finansu ministrijā tiek saņemts attiecīgā ministra vai centrālās valsts iestādes vadītāja pamatots apliecinājums, ka programmas (apakšprogrammas) rezultatīvie rādītāji līdz gada beigām tiks izpildīti.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis
Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.252
Resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 1999.gadam
Programmas vai
apakšprogrammas kods
Resora nosaukums un tā programmu un
apakšprogrammu rezultatīvo
rādītāju nosaukums
Skaitliskie rādītāji
pirmajā
pusgadā
gadā
1 2 3 4
01 Valsts prezidenta Kanceleja
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 51 51
01.00.00 Vispārējie valdības dienesti
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 51 51
Plānotās valsts un oficiālās vizītes 3 6
Kārtējās darba vizītes dažādos starptautiskos forumos 2
Ārvalstu pārstāvju plānotās valsts vizītes 2
Iegādātās automašīnas Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai 1
Iegādātās automašīnas autoparka atjaunošanai 1
02 Saeima
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 2 2
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 751 751
01.00.00 Saeimas darbības nodrošinājums
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 751 751
03 Ministru kabinets
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 6 6
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 305 305
01.00.00 Vispārējā vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 177 177
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 57 57
02.01.00 Valsts pārvaldes reformas vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 16 16
Gada publisko pārskatu skaits 1 1
02.02.00 Civildienests
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 25 25
Informatīvo ziņojumu skaits 2 4
02.03.00 Ierēdņu apmācība
Apmācāmo ierēdņu kandidātu vidējais nosacītais skaits:
ierēdņu kandidātu pamata mācībās 1260 2430
valodu mācībās 105 225
ārvalstu sadarbības programmās 200 600
02.04.00 Valsts administrācijas skola
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 16 16
Valsts administrācijas skolas rīkotie pasākumi:
ierēdņu pamata mācību grupu skaits 70 135
valodu mācību grupu skaits 7 15
ārvalstu sadarbības programmu grupu skaits 10 30
03.00.00 "Viedoklis"
Sabiedriskās domas ikmēneša aptaujas 6 12
Kvalitatīvie pētījumi 1 2
Informatīvās lapas "Budžets '99" sagatavošana un
izplatīšana 235000 235000
Informatīvo kampaņu skaits 1 2
Semināri ministriju un centrālo valsts pārvaldes
iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistiem 1 2
04.00.00 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 71 71
04.01.00 Eiropas integrācijas birojs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 35 35
Eiropas integrācijas padomes organizēto sēžu skaits 6 12
Vecāko amatpersonu sanāksmju par Eiropas integrācijas
jautājumiem koordinācija (sanāksmju skaits) 11 22
Latvijas iesaistīšanās Eiropas Kopienu programmās
(programmu skaits) 2 2
Eiropas Savienības PHARE tehniskās palīdzības
programmu koordinācija (programmu skaits) 2 2
Eiropas Komisijas Tehniskās palīdzības informācijas
apmaiņas biroja rīkoto semināru koordinācija (semināru skaits) 25 50
Divpusējās tehniskās palīdzības koordinācija -
projektu administrēšana (projektu skaits) 4 10
Atzinumi par tiesību aktu projektu atbilstību Eiropas
līguma prasībām (skaits) 125 250
04.03.00 Tulkošanas un terminoloģijas centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 27 27
Komandējumu skaits 7 15
Tulkoto normatīvo aktu skaits 35 70
04.04.00 Specializētais atašejs Briselē
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
Dienesta pārskati par Eiropas Komisijas aktivitātēm (skaits) 15 30
10 Aizsardzības ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 79 79
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 5893 5893
t.sk. pedagoģiskās likmes 60 60
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 4922 4922
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 970 970
01.00.00 Valsts militārās aizsardzības vadība un administrācija
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 225 225
01.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 109 109
01.02.00 Centralizētie pasākumi
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 16 16
01.03.00 Transporta nodrošināšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 100 100
Autotransporta pārvadājumu pakalpojumi Nacionālo
bruņoto spēku Rīgas reģionam un Aizsardzības
ministrijai (transporta vienības vidēji gadā) X 91
02.00.00 Valsts militārā aizsardzība
Maksimālais iestāžu skaits 65 65
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 3286 3286
t.sk. militārpersonu štata vienības 2958 2958
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 970 970
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 2150 2150
02.02.00 Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas
kontrole un aizsardzība
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 464 464
t.sk. militārpersonu štata vienības 342 342
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 12 12
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 440 440
02.03.00 Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 195 195
t.sk. militārpersonu štata vienības 160 160
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 80 80
02.05.00 Valsts teritoriālā militārā aizsardzība
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 1659 1659
t.sk. militārpersonu štata vienības 1624 1624
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 250 250
02.06.00 Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 968 968
t.sk. militārpersonu štata vienības 832 832
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 108 108
Obligātā militārā dienesta karavīru skaits 1380 1380
02.07.00 Zemessardzes pašu ieņēmumi
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 850 850
03.00.00 Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās
starptautiskajās operācijās
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 349 349
t.sk. militārpersonu štata vienības 344 344
Pasākumu skaits "Partnerattiecības mieram" ietvaros 4 10
Ministru kabineta akceptētie un Aizsardzības ministrijas
parakstītie līgumi par starpvalstu sadarbību (valstu skaits) 15 16
04.00.00 Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas
nodrošināšana
Maksimālais iestāžu skaits 6 6
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 287 287
Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija 8000 12000
Pilsoņi, kurus gatavo iesaukšanas komisijai 18000 36000
Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā 1480 3345
Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta
iesaukšanas centrs 18000 36000
05.00.00 Valsts augstāko amatpersonu un oficiālo ārvalstu
delegāciju vizīšu drošība
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 506 506
Apsargājamo objektu skaits:
stacionārie objekti 18 18
mobilie objekti 7 7
Posteņu skaits:
stacionārie posteņi 37 37
mobilie posteņi 7 7
06.00.00 Valsts drošības aizsardzība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
10.00.00 Nacionālās aizsardzības akadēmija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits,
kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 189 189
t.sk. pedagoģiskās likmes 60 60
Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā, t.sk.: X 452
kadeti (vidēji gadā) X 396
neklātienes kursu klausītāji (vidēji gadā) X 225
Uzņemto kadetu skaits 120 120
Uzņemto neklātienes kursu klausītāju skaits 180 180
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolventu skaits 94 177
Neklātienes kursu absolventu skaits 30 60
Stipendiju fonds (Ls) 79833 159667
Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls) 911 1822
Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu kadetu
(klausītāju) gadā (Ls) X 2988
Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 7
12.00.00 Kara muzejs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 81 81
Apmeklējumu skaits 11000 30000
Izstāžu skaits 2 4
15.00.00 Jaunsargu apmācība
Mācību iestādēs ar padziļinātu militāro apmācību
apmācāmo jaunsargu skaits 410 410
Zemessardzes apakšvienībās apmācāmo jaunsargu skaits 4440 4440
11 Ārlietu ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 34 35
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 393 394
01.00.00 Ārlietu pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 34 35
Maksimālais štata vienību skaits 393 394
Izdoto vīzu skaits 45200 95400
Konsulāro pakalpojumu skaits 15000 31500
01.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 228 228
Izdoto vīzu skaits 200 400
Konsulāro pakalpojumu skaits 3000 6500
01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs
Maksimālais iestāžu skaits 33 34
Maksimālais štata vienību skaits 165 166
Izdoto vīzu skaits 45000 95000
Konsulāro pakalpojumu skaits 12000 25000
12 Ekonomikas ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 35 35
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 705 705
01.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais pārstāvniecību skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 152 152
01.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 150 150
01.03.00 Latvijas pārstāvniecības Briselē, Ženēvā
Maksimālais pārstāvniecību skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 2 2
03.00.00 Centrālā statistikas pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 428 428
Tieši no respondentiem saņemamo un apstrādājamo
statistisko rādītāju skaits (milj.) 65 121
Statistisko izlases apsekojumu skaits 18 38
No respondentiem saņemamo un apstrādājamo
pārskatu skaits (tūkst. gab.) 410 780
Izmēģinājuma apsekojuma respondentu skaits 5000 5000
04.00.00 Metroloģija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu skaits (tūkst. gab.) 27 54
05.00.00 Energoapgādes regulēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 30 30
Uzraudzībai un regulēšanai pakļauto licencēto
energoapgādes uzņēmumu skaits 400 400
Izdoto licenču skaits 10 20
Izstrādāto normatīvo aktu skaits 5 6
06.00.00 Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas
institūciju akreditācija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
Akreditēto institūciju skaits (t.sk. atkārtoti akreditēto) 14 35
Akreditēto institūciju uzraudzības procedūru skaits 23 66
07.00.00 Konkurences padome
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 46 46
Sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu skaits 4 8
Konkurences un Eiropas Savienības līguma aspektā
izvērtēto tiesību aktu projektu skaits 4 10
Konkurences padomē izskatīto lietu skaits 16 35
08.00.00 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 34 34
Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veikto
pārbaužu skaits 1000 2000
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
01.00.00 Valsts īpašuma privatizācijas fonds
Privatizācijai nodoto objektu skaits 887 900
Privatizēto objektu skaits 30 60
02.00.00 Centrālā dzīvojamo māju privatizācija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 85 85
Privatizēto dzīvokļu skaits 40000 101000
Latvijas Hipotēku bankā ieskaitīto sertifikātu skaits 2800000 5600000
13 Finansu ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 45 45
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 5519 5524
01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un
valsts budžeta pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 432 432
01.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 195 195
01.02.00 Valsts kase
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 237 237
Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto
asignējumu vienu latu (Ls) 0,001 0,001
Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda
vienu latu (Ls) 0,003 0,003
02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana
Maksimālais iestāžu skaits 31 31
Maksimālais štata vienību skaits 4869 4869
Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts un
pašvaldību budžetu kopējie ieņēmumi (milj. Ls) 655,87 1343,48
Valsts ieņēmumu dienesta kopējie izdevumi uz vienu
iekasēto nodokļu latu (Ls), 0,025 0,026
t.sk. darba samaksa uz vienu iekasēto latu (Ls) 0,01 0,01
02.01.00 Valsts nodokļu administrēšana un muitas politikas
nodrošināšana
Maksimālais štata vienību skaits 4860 4860
Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo valsts un
pašvaldību budžetu ieņēmumi (milj. Ls) 655,87 1343,48
02.05.00 Muitas kontroles punktu būvniecība
Muitas kontroles punkta nodošana X 1
02.08.00 VID modernizācijas projekts
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
VID struktūrvienību darbības optimizēšanā samazināto
teritoriālo iestāžu skaits 4 4
Pilotreģionu (Zemgales un Latgales) struktūrvienību
pilnīga nokomplektēšana atbilstoši ES prasībām X 2
03.00.00 Uzraudzība un kontrole
Maksimālais iestāžu skaits 5 5
Maksimālais štata vienību skaits 153 158
03.01.00 Akcizēto preču aprites uzraudzība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 62 62
Akcizēto preču uzņēmējdarbības pārbaužu skaits 2300 3800
03.03.00 Dārgmetālu proves uzraudzība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Dārgmetālu izstrādājumiem noteikto un uzsisto provju skaits 265500 530400
Dārgmetāla proves un valsts garantijas zīmoga vidējās
izmaksas (Ls) 0,3 0,3
Veikto analīžu un ekspertīžu skaits 1000 2000
Analīzes un ekspertīzes vidējās izmaksas (Ls) 0,8 0,8
Briljantu sertificēšana 4500 9800
Briljantu sertificēšanas vidējās izmaksas (Ls) 0,79 0,79
03.04.00 Vērtspapīru tirgus komisija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 30 35
Vērtspapīru tirgus dalībnieku darbības pārbaudes 20 40
03.05.00 Apdrošināšanas uzraudzība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 25 25
Revīziju skaits apdrošināšanas sabiedrībās 4 8
03.06.00 Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas
nodrošināšana
Iepirktās alkohola akcīzes markas (milj. gab.) 39 75
Iepirktās tabakas izstrādājumu akcīzes markas (milj. gab.) 103,5 200
03.07.00 Izložu un azartspēļu inspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Izsniegto licenču skaits 25 25
Izsniegto azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju skaits 17000 34000
Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķējumu zīmju
izsniegšanas (tūkst. Ls) 85 170
07.00.00 Satiksmes biroja darbība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 50 50
08.00.00 ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 10
09.00.00 Nacionālais fonds
Maksimālais štata vienību skaits 5 5
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
02.02.00 Noguldījumu garantiju fonda pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
14 Iekšlietu ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 116 116
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 24776 24776
t.sk. pedagoģiskās likmes 198,5 198,5
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 22274 22274
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 2502 2502
01.00.00 Ministrijas vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 181 181
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 181 181
02.00.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un
informācijas sistēma
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 280 280
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 178 178
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 102 102
03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 215 215
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 201 201
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 14 14
04.00.00 Ekspertīžu centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 79 79
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 79 79
Ekspertīžu skaits 10000 20000
Ekspertīžu veidu skaits 29 29
05.00.00 Autotransporta uzturēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 149 149
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 149 149
Viena transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumi gadā (Ls) X 1584
Autotransporta tehniskās gatavības koeficients 0,86 0,86
06.00.00 Valsts policija
Maksimālais iestāžu skaits 50 50
Maksimālais štata vienību skaits 12343 12343
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 10209 10209
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 2134 2134
No valsts budžeta finansējamo valsts policijas
darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem 4,2 4,2
Uz līguma pamata apsargājamo objektu skaits 11000 11000
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 67 67
Apsargājamo objektu skaits, kurus finansē no pašu
ieņēmumiem 18 18
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas
darbinieku gadā (Ls) X 2986
07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Maksimālais iestāžu skaits 24 24
Maksimālais štata vienību skaits, 3448 3448
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3448 3448
07.01.00 Ugunsdzēsība
Maksimālais iestāžu skaits 22 22
Maksimālais štata vienību skaits 3337 3337
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3337 3337
Ugunsdzēsības depo un posteņu skaits 89 89
07.02.00 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 87 87
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 87 87
07.03.00 Ugunsdrošības aģitācija un propaganda
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 24 24
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 24 24
Muzeja apmeklētāju skaits 3650 7300
08.00.00 Ieslodzījuma vietas
Maksimālais iestāžu skaits 17 17
Maksimālais štata vienību skaits, 2531 2531
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2315 2315
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 216 216
08.01.00 Ieslodzījuma vietu pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 17 17
Maksimālais štata vienību skaits, 2351 2351
t.sk. pedagoģiskās likmes 14 14
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2315 2315
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 36 36
Maksimālais speciālais kontingents, kas nodarbināts
ieslodzījuma vietās saimnieciskos darbos (skaits) 796 796
Vidējais uzturamo ieslodzīto skaits gadā X 10000
Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls) 3,24 3,24
08.02.00 Notiesāto nodarbinātība
Maksimālais štata vienību skaits 180 180
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 180 180
Maksimālais ieslodzījuma vietās ražošanā
nodarbinātais speciālais kontingents (skaits) 300 300
09.00.00 Drošības policija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
10.00.00 Robežsardze
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Maksimālais štata vienību skaits 3283 3283
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3283 3283
Sauszemes robežas ar Krievijas Federāciju un
Baltkrievijas Republiku apsardzība (km) 437 437
Regulāra valsts sauszemes robežas apsardzība (km) 923 923
Robežkontroles nodrošināšana:
lidostu robežkontroles punktu skaits 4 4
ostu robežkontroles punktu skaits 9 9
robežpārejas punktu skaits 39 39
ceļu robežkontroles punktu skaits 16 16
dzelzceļu robežkontroles punktu skaits 12 12
Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas
nodaļu skaits 25 25
Robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu
skaits robežkontrolē:
personu robežkontrole 2800000 6900000
automašīnu robežkontrole 890000 1928000
vilcienu robežkontrole 10000 21600
lidmašīnu robežkontrole 8000 17400
peldošo līdzekļu robežkontrole 11500 24200
Radiācijas kontrole uz valsts robežas:
stacionāro iekārtu skaits 7 9
pārnēsājamo iekārtu skaits 56 56
Dienesta suņu skaits 70 70
11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 909 909
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 873 873
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 36 36
Izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits 70000 140000
Izsniedzamo Latvijas nepilsoņa pasu skaits 130000 290000
Izsniedzamo vīzu skaits 7000 15000
Izsniedzamo uzturēšanās (termiņuzturēšanās un
patstāvīgās uzturēšanās) atļauju skaits 4500 9500
Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits 6000 12000
Apstiprināto ielūgumu skaits 45000 90000
Paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits 400 800
Paredzamais izskatāmo patvēruma meklētāju
pieteikumu skaits 25 50
13.00.00 Veselības aprūpe
Ambulatoro apmeklējumu skaits, 51500 103000
t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikā 42500 85000
Stacionārā ārstēto slimnieku skaits, 680 1360
t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās
rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku skaits 405 810
Stacionāra gultu dienu skaits 4692 9384
Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) 12 12
Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās
rehabilitācijas nodaļas gultu skaits 30 30
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu
ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas
nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls) 9 9
14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 407 407
t.sk. pedagoģiskās likmes 141 141
Studējošo vidējais nosacītais skaits gadā X 1401
Uzņemto studentu skaits X 833
Mācību iestādes absolventu skaits X 580
Stipendiju fonds (Ls) 168000 336000
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 14500 29000
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls) X 1234
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 10
15.00.00 Pirmsskolas bērnu iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, 72 72
t.sk. pedagoģiskās likmes 29,5 29,5
Vidējais audzēkņu skaits gadā 213 213
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 550
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 7
16.00.00 Starptautiskā sadarbība
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1 1
22.00.00 Sardzes pulks
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 294 294
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 294 294
Maksimālais obligātā valsts dienesta dienestnieku skaits 1071 1071
Dienesta apmaksas fonds (Ls) 97300 194600
23.00.00 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, kuras finansē no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 17 17
15 Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā, 156 156
t.sk. sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 534 534
t.sk. štata vienības sporta federācijās 130 130
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 16254
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 8212
01.00.00 Vispārējā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 4 4
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 321
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 146
01.02.00 Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību skaits gadā, X 140
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 72
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 400
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 987
01.03.00 Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un
audzināšanas problēmas
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 181
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 74
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 129
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 7742
01.04.00 Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
integrācija vispārizglītojošās skolās
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 3 10
Skolu skaits, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas
bērnu invalīdu integrēšanai vispārizglītojošajās skolās X 9
01.10.00 Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 10 22
01.11.00 Interešu izglītības pasākumi
Organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu skaits 18 23
01.14.00 Mācību literatūras iegāde
Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 2,3
02.00.00 Profesionālā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 55 55
Maksimālais štata vienību skaits 36 36
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 5835
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata ienības X 3500
02.01.00 Pārējie izglītības pasākumi
Izdoto mācību līdzekļu informatīvo un normatīvo
dokumentu krājumu skaits 2 10
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 14 26
Jauno izglītības programmu ieviešana (programmu skaits) 4 4
Direktoru atestācijas X 61
02.03.00 Centralizētā grāmatvedība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 36 36
Apkalpojamo iestāžu skaits 16 16
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 54 54
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 5835
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 3500
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā, X 24087
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 22510
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto audzēkni
gadā (Ls) X 546
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls) X 502
Uzņemto audzēkņu skaits, 855 12149
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 50 9350
Mācību iestāžu absolventu skaits, 8653 9581
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 6700 6763
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi un
pedagoģisko darbinieku štata vienību X 7
03.00.00 Augstākā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 9325
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 4188
03.01.00 Augstskolas
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 9325
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 4188
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 29797
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 18513
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo
gadā (Ls) X 846
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 775
Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits, X 16370
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 5291
Mācību iestāžu absolventu skaits, 20 8027
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 16 4243
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 9,53
04.00.00 Pirmsskolas izglītība
04.02.00 Metodiskais darbs
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 7 13
Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits 8 17
Izstrādāto metodisko līdzekļu skaits X 1
05.00.00 Zinātne
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana
Zinātnisko projektu skaits X 650
Valsts emeritēto zinātnieku skaits X 124
Latvijas Zinātnes padomes doktorantu skaits X 85
Izgudrojumu un patentu skaits 150 300
05.05.00 Tirgus pieprasītie pētījumi
Jauno un iepriekšējos gados noslēgto līgumu skaits, 60 100
t.sk. jaunie līgumdarbi 40 70
05.06.00 Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi
Zinātnisko projektu skaits 20 60
06.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 7 7
Maksimālais štata vienību skaits 314 314
06.01.00 Pedagogu izglītības atbalsta centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 19 36
Vadīto projektu skaits 6 14
Izstrādāto metodisko materiālu skaits 10 30
06.02.00 Izglītības valsts inspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 47 47
06.03.00 Izglītības satura un eksaminācijas centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40 40
06.04.00 Profesionālās izglītības centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Izstrādāto metodisko materiālu skaits 27 34
Izstrādāto projektu un programmu skaits 8 20
06.05.00 Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 17 17
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 8 16
06.06.00 Centralizētā grāmatvedība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 26 26
Apkalpojamo iestāžu skaits 12 12
06.07.00 Integrācija Eiropā
Izstrādāto projektu skaits 7 7
06.08.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 140 140
07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 85
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 47
07.01.00 Kursu pasākumi
Klausītāju skaits 2000 5300
07.02.00 Skolotāju tālākizglītības fonds
Mācību programmu skaits X 66
Skolotāju skaits, kuriem daļēji sedz mācību maksu par
tālākizglītošanos 850 2300
07.03.00 Interešu izglītības iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 26
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 11
Organizēto semināru, konferenču u.c. koordinēto
pasākumu skaits 12 21
07.04.00 Interešu izglītības pasākumi
Organizēto pasākumu skaits 9 12
Organizēto sporta sacensību, olimpiāžu u.c. pasākumu skaits 10 14
Speciālo olimpiāžu skaits 3 5
07.05.00 Metodiskās iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 59
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 36
Organizēto metodisko semināru, koordinēto pasākumu skaits 15 25
07.06.00 Pārējie izglītības pasākumi
Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits 16 29
07.08.00 Atestācijas organizācija
Atestēto vispārizglītojošo skolu direktoru skaits 200 400
07.09.00 Jaunatnes politikas valsts programma
Organizēto semināru u.c. pasākumu skaits X 19
09.00.00 Sports
Maksimālais iestāžu skaits, 76 76
t.sk. nacionālo sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits, 178 178
t.sk. štata vienības nacionālajās sporta federācijās 130 130
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits
izglītības iestādēs gadā, X 688
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 331
09.01.00 Sporta pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 19 19
09.02.00 Sportistu sagatavošanas centri
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 129
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 111
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 1970
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 114
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 20
Metodiskajos centros gadā apmācāmo sportistu skaits X 3890
09.03.00 Nacionālās sporta skolas
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 311
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 116
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 580
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 816
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,8
09.05.00 Nacionālās sporta federācijas
Maksimālais iestāžu skaits, 60 60
t.sk. sporta federāciju skaits 60 60
Maksimālais štata vienību skaits, 130 130
t.sk. štata vienības sporta federācijās 130 130
Sporta pasākumu (sacensības, semināri u.c.) skaits X 500
Tālākizglītojošo semināru skaits X 10
09.06.00 Centralizētā grāmatvedība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
09.07.00 Sporta pasākumi
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Sporta pasākumu (sacensības, semināri u.c.) skaits X 315
Tālākizglītojošo semināru skaits X 18
09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 210
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 84
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 216
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 2662
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 2,5
09.11.00 Latvijas jaunatnes sporta centrs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, X 38
t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagoģisko darbinieku
štata vienības X 20
Sporta pasākumu skaits 12 25
09.12.00 Latvijas sporta muzejs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Izstāžu skaits 3 6
Apmeklētāju skaits 1700 2400
11.00.00 Augstākās izglītības padome
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 5 5
13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un
starptautiskajām organizācijām
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
13.01.00 Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu
nosacījumu izpilde
Noslēgto starptautisko līgumu skaits, kuru nosacījumu
izpildi veic 1999.gadā 11 30
13.02.00 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības
nodrošināšana
Maksimālais štata vienību skaits 1 1
1 3.03.00 Līdzdalība Eiropas Savienības programmās
"Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"
LEONARDO DA VINCI programmas ietvaros:
profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņu,
skolotāju, instruktoru apmaiņa (cilvēku skaits) X 276
divgadīgo un viengadīgo pilotprojektu skaits X 16
divgadīgo un viengadīgo pētījumu skaits X 7
SOCRATES programmas ietvaros:
skolām un augstskolām veidoto projektu skaits X 48
apmācības kursi izglītības vadītājiem (cilvēku skaits) X 15
studentu un mācību spēku apmaiņā iesaistīto iestāžu skaits X 24
YOUTH FOR EUROPE programmas ietvaros:
realizēto projektu skaits X 20
14.00.00 Izglītības sistēmas informatizācija
Realizējamo projektu skaits 1 1
17.00.00 Bērna tiesību aizsardzības valsts programma
Vadīto projektu skaits 5 10
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 4 8
18.00.00 Vispārējās izglītības saturs
18.01.00 Izglītības satura reforma
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 10 47
18.02.00 Izglītības kvalitātes kontrole
Izstrādāto diagnosticējošo darbu skaits 6 6
Izstrādāto valsts pārbaudes datu skaits 20 20
Organizēto semināru, konferenču u.c. pasākumu skaits 2 4
18.03.00 Mācību literatūras izdošana
Izdoto mācību grāmatu nosaukumu skaits 10 25
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
03.00.00 Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi
Maksimālais štata vienību skaits, t.sk.: 8 8
Latvijas Olimpiskajā vienībā (LOV) 8 8
LOV sporta veidu skaits 17 17
LOV audzēkņu skaits 56 54
04.00.00 Studējošo un studiju kreditēšana
04.01.00 Studējošo kreditēšana
Studentu - kredīta saņēmēju skaits 7674 7874
04.02.00 Studiju kreditēšana
Studentu - kredīta saņēmēju skaits X 16600
04.03.00 Studējošo un studiju kreditēšanas administrēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
16 Zemkopības ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 149 149
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 9356 9356
t.sk. pedagoģiskās likmes 1694 1694
01.00.00 Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes
prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai
Saražotās augsta ataudzējuma sēklas, arī otrā gada
pavairojumā (t) X 552
Lauksaimniecības augu genofonda uzturēšana (gab.) X 12500
Sertificētas šķirnes sēklas realizācija (t) 10000 20000
Augstas kvalitātes linšķiedras ražošana (tilināti stiebriņi, t) X 4500
Alus miežu realizācija pārstrādei (t) 800 4000
Kartupeļu realizācija pārstrādei (t) X 20000
Govju skaits pārraudzībā 80000 80000
Aitu skaits pārraudzībā 800 800
Šķirnes materiāla iegādei:
govkopībā (skaits) 14 50
cūkkopībā (skaits) X 120
Mājlopu šķirņu valsts ciltsgrāmatu izdošana:
par cūkām (grāmatas eksemplāru skaits) X 400
par zirgiem (grāmatas eksemplāru skaits) X 300
Pārraudzības datu izdošana (grāmatas eksemplāru skaits) 500 500
Katalogu sagatavošana un izdošana (kataloga
eksemplāru skaits) X 2000
02.00.00 Lauksaimniecība
Maksimālais iestāžu skaits 65 65
Maksimālais štata vienību skaits 1636 1636
02.01.00 Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 755 755
Valsts ūdensnoteku kopšana (km) 2400 6000
Valsts ūdensnoteku remonts (km) X 130
Nosusināšanas režīma nodrošinājums polderētajās
zemēs ar sūkņu stacijām (sūkņu staciju skaits/tūkst. ha) 45/35,7 45/35,7
Meliorācijas sistēmu nodošana zemes īpašniekiem
un meliorācijas pasu izgatavošana (pasu skaits/tūkst. ha) 7500/63,5 16000/136
Veikto novērojumu un materiālu apstrādes skaits
meliorācijas sistēmu hidrometriskajos posteņos 83 83
Augsnes agroķīmiskā stāvokļa izpēte un ieteikumi
augsnes uzlabošanai un mēslošanas līdzekļu
racionālai izmantošanai (ha) 8800 26300
02.03.00 Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti
Maksimālais iestāžu skaits 64 64
Maksimālais štata vienību skaits 867 867
Sēklu tirdzniecības vietās pārbaudei ņemto paraugu skaits 700 1000
Izmēģinājuma augu šķirņu skaits X 1182
Entomofitopatoloģisko izmēģinājumu skaits X 80
Testēto lauksaimniecības mašīnu skaits X 30
Ķīmiski tehnoloģiskās analīzes laboratorijās veikto
analīžu skaits 1500 4000
Fitosanitārā ziņojuma sagatavošana:
augu slimību veidi X 25
augu kaitēkļu veidi X 25
Licencētu augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietu
kontrole (tirdzniecības vietu skaits) 70 110
Izsniegto apliecību skaits par tiesībām lietot augu
aizsardzības līdzekļus 1500 2000
Augu un augu produkcijas pārbaude fitosanitāro
sertifikātu izsniegšanai (sertifikātu skaits) 5000 10000
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu
produkcijas ražotāju pārbaude (pārbaužu skaits) X 100
Pārtikas produkcijas kvalitātes kontroles un
sertificēšanas pasākumu skaits 100 250
Pārtikas produkcijas kvalitātes analīzei ņemto paraugu skaits 1900 4500
Labības inspicēšanas un kvalitātes sertifikātu
izsniegšana ārējai tirdzniecībai un tranzīta pārvadājumiem (t) X 160000
Valsts labības rezerves kvalitātes kontrole (t) X 40000
Izsniegto sertifikātu skaits X 600
02.04.00 Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Sagatavoto labības patēriņa bilanču skaits 6 12
02.06.00 Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes
Pasākumu skaits X 3
02.07.00 Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 4 4
Sagatavoto nacionālo projektu skaits X 3
02.08.00 Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par
valsts vajadzībām atsavināto zemi
Izpērkamā platība (ha) X 2
03.00.00 Sanitārā robežinspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 240 240
Pārbaudīto kravu skaits 200000 400000
04.00.00 Veterinārmedicīna
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 746 746
04.01.00 Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 746 746
Eiropas Savienības direktīvu harmonizācija (direktīvu skaits) 23 29
Veterinārajai kontrolei pakļauto uzraudzības objektu skaits 5370 10205
Diagnostiskā darba laboratoriju skaits 15 15
Laboratoriju diagnostisko izmeklējumu skaits 489313 1223283
04.04.00 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības
un kontroles sistēma
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmeklējumu skaits 74275 185688
05.00.00 Zivsaimniecība un zvejniecība
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību skaits 175 175
05.01.00 Zivju resursu atražošana
Maksimālais iestāžu skaits 8 8
Maksimālais štata vienību skaits 161 161
Izaudzēti un izlaisti zivju mazuļi:
lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un mazuļi (milj.gab.) X 1
nēģu, līdaku u.c. vietējo zivju kāpuri (milj. gab.) X 7
zandartu, vimbu un plaužu mazuļi (milj. gab.) X 3,6
05.02.00 Zivju resursu pētīšana, limitēšana un regulēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi ūdenstilpēs
(ūdenstilpju skaits) 10 20
Ūdenstilpju skaits, kurām noteikti zvejas limiti X 800
Ezeru un ūdenskrātuvju skaits, par kuriem apkopoti dati
Latvijas ūdenstilpju zivsaimniecisko resursu kadastra izveidei X 280
Valsts publiskajām ūdenstilpēm izstrādāto zivsaimniecības
ekspluatācijas noteikumu skaits 5 10
06.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 204 204
06.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 147 147
06.02.00 Valsts zivsaimniecības pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 21 21
06.03.00 Valsts meža dienests
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 36 36
07.00.00 Izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 39 39
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 6298 6298
t.sk. pedagoģiskās likmes 1694 1694
Vidējais nosacītais kursu klausītāju un audzēkņu skaits gadā, X 15668
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 14762
07.01.00 Vispārējā un profesionālā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 38 38
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 4667 4667
t.sk. pedagoģiskās likmes 1175 1175
Vidējais nosacītais kursu klausītāju un audzēkņu skaits gadā, X 12105
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 11840
Uzņemto audzēkņu skaits, X 7635
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 5100
Mācību iestāžu absolventu skaits X 5549
Dotācijas iedzīvotājiem (audzēkņiem un kursantiem) (Ls) X 1620703
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls) X 742
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits uz vienu
pedagoģisko likmi gadā X 10,3
07.02.00 Augstākā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1631 1631
t.sk. pedagoģiskās likmes 519 519
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 3570
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 2922
Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits, X 1600
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 850
Mācību iestāžu absolventu skaits X 772
Dotācijas iedzīvotājiem (studentiem, maģistrantiem un
doktorantiem un kursantiem bezdarbniekiem) (Ls) X 550880
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 1080
Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu
pedagoģisko likmi gadā X 7
Studentu prakses dienu skaits VMPS "Vecauce" X 5000
07.03.00 Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību
iestāžu metodiskā darba nodrošināšana
Grāmatvedības sistēmu lietotāju skaits 950 950
Izstrādāto ražošanas plānu skaits 500 1300
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu klausītāju
stundu skaits 54696 112000
Aktualizēto izglītības programmu skaits X 5
Interešu grupu skaits 30 60
Mācību literatūras sagatavošana (autorloksnes) 4 10
Mācību literatūras izdošana (iespiedloksnes) 12 25
08.00.00 Kultūra
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 41 41
Muzeju apmeklētāju skaits 2400 5500
Izstāžu skaits 3 7
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
01.00.00 Zivju fonds
Finansēto valsts zivju audzētavu attīstības projektu skaits 3 5
Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības programmu skaits 4 7
Reģionālās zivsaimniecības attīstības projektu skaits 5 10
Starpvalstu sadarbības programmu un projektu skaits
zivsaimniecības jomā 2 4
Zivju resursu aizsardzības projektu skaits 2 8
Iespiesto makšķerēšanas karšu skaits 95000 120000
02.00.00 Mežsaimniecības attīstības fonds
Maksimālais iestāžu skaits 37 37
Maksimālais štata vienību skaits 5024 5024
02.01.00 Mežu pārvalde un mežu resursu realizācija
Maksimālais iestāžu skaits 35 35
Maksimālais štata vienību skaits 4842 4842
Sēklu sagatavošana (kg) 3000 3800
Priekšdarbi valsts mežu ierakstīšanai zemesgrāmatā
(tūkst. ha) 3 20
Meža ceļu uzturēšana (km) 2380 4760
Meža ceļu rekonstrukcija (km) 30 80
Nepabeigto apmežojumu agrotehniska kopšana (ha) 3000 9700
Ugunsnovērošanas torņu celtniecība (skaits) 15 15
Meža kopšana (ha) 10000 22700
02.02.00 Mežierīcība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 162 162
Meža inventarizācija valsts mežos (tūkst. ha) 50 166,3
Meža apsaimniekošanas projekta izstrādāšana valsts
mežiem (tūkst. ha) 58 98,5
02.03.00 Vides aizsardzība
Apsaimniekojamā platība (tūkst. ha) 95 95
02.04.00 Valsts meža un medību inspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 20 20
Pārbaudes mežniecībās (skaits) 24 70
Pārbaudes mežsargu apgaitās (skaits) 140 340
02.05.00 Mežzinātne
Pētāmo tēmu skaits X 22
02.06.00 Nozares attīstība
Apmācīto speciālistu skaits X 40
02.07.00 Valsts pasūtījums medību saimniecībai
Reprezentācijas medību skaits 8 25
17 Satiksmes ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 4 4
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 324 324
02.00.00 Sakari
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Maksimālais štata vienību skaits 146 146
02.01.00 Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 6 6
Noteikto telekomunikāciju pamatpakalpojumu tarifu
un likmju pamatotības izvērtēšana (reizes) 16 31
Sabiedrības informēšana par izvērtēšanas rezultātiem (reizes) 17 32
02.02.00 Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās
korespondences saņemšana un nogāde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40 40
Nogādātās oficiālās korespondences sūtījumu skaits 30000 60000
02.03.00 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana
ar sakaru kanāliem
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 100 100
Valsts speciālo sakaru un valsts nozīmes datu pārraides
tīkla apkalpojamo iestāžu skaits 450 480
Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēguma mezglu
punktu skaits rajonu centros un rajonu pilsētās 60 157
Ministriju un to padotībā esošo iestāžu valsts nozīmes
datu pārraides tīkla pieslēguma punktu skaits 560 842
03.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 178 178
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
02.00.00 Valsts autoceļu fonds
02.01.00 Autoceļi
Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:
sniega tīrīšana (km) 15000 15000
kaisīšana (km) 3000 3000
Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:
melno segumu bedrīšu remonts (m2) 100000 200000
grants ceļu planēšana (km) 12000 12000
melno segumu atjaunošana (km) X 500
03.00.00 Latvijas ostu attīstības fonds
Ostu attīstības projektu skaits 6 12
04.00.00 Lidostu nodeva
Pasažieru termināla atlidošanas centra būvniecības
I etaps (apjoms % no kopējām projekta izmaksām) X 24
Pasažieru reģistrācijas sistēmas iegāde X 1
Pasažieru termināla izlidošanas sektora būvniecība
(apjoms % no kopējām projekta izmaksām) X 4
Ārējo inženiertīklu pārbūve (apjoms % no kopējām
projekta izmaksām) X 1
05.00.00 Dzelzceļa infrastruktūras fonds
05.01.00 Dzelzceļa infrastruktūra
Maksimālais štata vienību skaits 6235 6235
Sliežu ceļu kapitālais remonts (km) X 75
Sliežu ceļu vidējais remonts (km) X 45
05.02.00 Dzelzceļa tehniskā inspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 130 130
05.03.00 Dzelzceļa administrācija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 7 7
18 Labklājības ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais štata vienību skaits - kopā, 10549,9 10615,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 597,9 663,5
01.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 196 196
01.01.00 Labklājības lietu pārvalde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 196 196
Īstenojamo valsts investīciju projektu skaits X 36
02.00.00 Izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 10 10
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1808 1808
t.sk. pedagoģiskās likmes 663,5 663,5
02.01.00 Profesionālā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 6 6
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 639 639
t.sk. pedagoģiskās likmes 307,5 307,5
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā X 1557
Uzņemto audzēkņu skaits X 880
Absolventu skaits X 472
Stipendiju fonds (Ls) 85502 159839
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 31715 62050
Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) 62 5497,6
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,3
02.02.00 Centralizētā grāmatvedība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 7 7
02.03.00 Augstākā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits, 1104 1104
t.sk. pedagoģiskās likmes 356 356
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 1832
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 1396
Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu, doktorantu skaits, X 635
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 335
Mācību iestāžu absolventu skaits 413 413
Stipendiju fonds (Ls) 124797 249594
Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 47517 95034
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls) X 1761
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 2050
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 5,1
02.04.00 Papildizglītība
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 58 58
Apmācību cilvēkmēnešu skaits 638 1248
03.00.00 Veselības aprūpe
Maksimālais štata vienību skaits 671 671
03.10.00 Katastrofu medicīnas programma
Maksimālais štata vienību skaits 671 671
Izbraukumu skaits uz ārstniecības iestādēm 1727 2363
Sagatavotas asinis ar konservantu (l) 10520 19000
03.27.00 Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)
Ārstēto slimnieku skaits 420 420
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu slimnīcā ārstēto
slimnieku (Ls) 1320 1320
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
04.01.00 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai
Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai (Ls): X 3180000
par personām, kuras atrodas obligātajā militārajā
dienestā (skaits vidēji mēnesī) 3379 3379
par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu
vecumam (skaits vidēji mēnesī) 22830 22830
par personām, kuru laulātais pilda diplomātisko
dienestu ārvalstīs (skaits vidēji mēnesī) 82 82
Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai (Ls): X 372407
par personām, kuras atrodas obligātajā militārajā
dienestā (skaits vidēji mēnesī) 3379 3379
par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam
(skaits vidēji mēnesī) 22830 22830
05.00.00 Sociālā palīdzība
Maksimālais iestāžu skaits 37 37
Maksimālais štata vienību skaits 4720 4720
Maksimālais vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs 5799 5799
05.01.00 Sociālā un profesionālā rehabilitācija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 90 90
Maksimālais vietu skaits profesionālās rehabilitācijas
iestādēs 96 96
Vidējais audzēkņu skaits gadā 284 284
Uzņemto audzēkņu skaits 118 138
Absolventu skaits 97 112
Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros
personām ar garīga rakstura traucējumiem 160 185
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 2013
Sociāli rehabilitēto cilvēku skaits X 5548
Vidējais rehabilitācijas ilgums (dienas) 19 19
Visu veidu izgatavoto protēžu skaits X 2500
Izgatavoto ortožu skaits X 9770
Izgatavoto ortopēdisko apavu skaits X 8350
Piegādāto personisko pārvietošanās palīgierīču skaits X 9227
Piegādāto krūts protēžu skaits X 610
Pielāgotās medicīniskās palīgierīces nedzirdīgām personām X 600
05.02.00 Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā
Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu (Ls) X 2604996
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 4200 5500
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (Ls) X 1966200
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 5150 5650
Atlīdzība audžuģimenei (Ls) X 22800
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 10 50
Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir
pārvietošanās grūtības (Ls) X 402584
Saņēmēju skaits 6500 7189
Komunālo maksājumu kompensācija Černobiļas AES
avārijas seku likvidācijas dalībniekiem (Ls) X 382800
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 2500 2900
Transporta kompensācija Černobiļas AES avārijas
seku likvidācijas dalībniekiem (Ls) X 77000
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 4400 4400
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (Ls) X 4272000
Saņēmēju skaits vidēji mēnesī 11000 11000
Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem - kopā (Ls) X 47461380
Vidējais saņēmēju skaits gadā - kopā, X 569500
t.sk.:
bērna piedzimšanas pabalsts (Ls) X 3433920
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 1600 1600
bērna kopšanas pabalsts (Ls) X 10062000
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 45800 45800
ģimenes valsts pabalsts (Ls) X 30773460
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 514500 514500
piemaksas par bērnu invalīdu (Ls) X 3192000
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 7600 7600
Apbedīšanas pabalsts (Ls) X 39120
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 50 50
05.03.00 Aprūpe iestādēs
Maksimālais iestāžu skaits 34 34
Maksimālais štata vienību skaits 4383 4383
Maksimālais vietu skaits iestādēs 5703 5703
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls) X 1915
05.04.00 Sociālās palīdzības administrēšana
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 227 241
Minimālais komisionēto personu skaits 24000 50000
06.00.00 Kultūra
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 189 189
06.01.00 Bibliotēka
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 65 65
Lasītāju skaits 7908 7910
Apmeklētāju skaits 32700 58400
Izsniegto grāmatu un izdruku skaits 105975 192950
06.02.00 Muzejs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 124 124
Apmeklētāju skaits 22000 38000
Izstāžu skaits 20 20
07.01.00 Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana
Maksimālais štata vienību skaits 601 601
Apkalpoto darba meklētāju skaits vidēji mēnesī 100000 100000
Apmācīto un pārkvalificēto bezdarbnieku skaits 6000 13000
Darba meklētāju klubu pasākumos iesaistīto
bezdarbnieku skaits 3800 7600
Reģistrēto darba meklētāju skaits 49500 90000
Piešķirts bezdarbnieka statuss 44050 87000
Noņemts bezdarbnieka statuss 42000 92000
07.02.00 Darba aizsardzības un darba likumdošanas
piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība
Maksimālais štata vienību skaits 181 181
Pārbaudīto iestāžu un uzņēmumu skaits 4800 9600
07.03.00 Pagaidu sabiedriskie darbi
Nodarbināto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī, 4740 4740
t.sk. pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 400 1180
09.00.00 Valsts uzraudzības organizācija un kontrole
Maksimālais štata vienību skaits 280,5 280,5
10.02.00 AIDS izplatības ierobežošana
Maksimālais štata vienību skaits 18 18
Nolasīto lekciju skaits 12 25
Izdoto informatīvo materiālu skaits 1 2
10.03.00 Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība
Maksimālais štata vienību skaits 1750 1750
Nozares attīstībai izstrādāto programmu un stratēģisko
projektu skaits 2 5
Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits 5 10
Izsniegtās, pagarinātās licences 100 200
Apsekotie epidēmiskie perēkļi 12000 25000
Epidēmiskos perēkļos veikto dezinfekcijas pasākumu skaits 8000 16000
Laboratoriskie izmeklējumi 320000 700000
10.04.00 Valsts sanitārā uzraudzība
Maksimālais štata vienību skaits 180 180
Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole
un uzraudzība objektos (objektu skaits) 15000 30000
10.16.00 Veselības veicināšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Izdotie informatīvie materiāli - bukleti 5 10
Informatīvie materiāli - plakāti 2 3
Organizētie semināri, mācību kursi 4 6
Radio raidījumi 24 48
TV raidījumi 6 12
Mācību filmas 1 1
10.20.00 Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana
Maksimālais štata vienību skaits 21 21
Izstrādāto normatīvo dokumentu projektu skaits 4 7
Izstrādāto normatīvo dokumentu grozījumu projektu skaits 1 1
Pārtikas inspektoriem organizēto mācību semināru skaits X 2
Piedalīšanās starptautiskos projektos 4 4
Starptautiska līmeņa pārtikas konkursu organizēšana X 1
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 451718 906406
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 4155858 8311716
Maksimālais štata vienību skaits 4527 4527
01.00.00 Veselības aprūpes apmaksa
Plānotie bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls) 2,30 2,30
Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas
uz vienu iedzīvotāju (Ls) 39,34 39,34
Plānotās stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 24,43 24,43
Viena ārstētā slimnieka izmaksa stacionārā vidēji gadā (Ls) 67,06 67,06
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 446396 895762
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 3896758 7793516
Viena ambulatorā apmeklējuma vidējā izmaksa (Ls) 3,64 3,64
01.01.00 Medikamentu apmaksa
Plānotie bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls) 2,30 2,30
01.02.00 Pakalpojumu apmaksa
Plānotie bezmaksas medikamenti uz vienu iedzīvotāju (Ls) 2,30 2,30
Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas
uz vienu iedzīvotāju (Ls) 39,34 39,34
Plānotās stacionāra izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls) 24,43 24,43
Viena ārstētā slimnieka vidējā izmaksa stacionārā (Ls) 67,06 67,06
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 446396 895762
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 3896758 7793516
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 3,64 3,64
02.00.00 Centralizētie pasākumi
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 5322 10644
Viena ārstētā slimnieka vidēja izmaksa stacionārā (Ls) 381,43 381,43
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 259100 518200
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 2,61 2,61
02.01.00 Medikamentu iegāde
Medikamentu centralizēta iegāde (Ls) 5000000 9161561
02.02.00 Terciālās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa
Plānotais stacionārā ārstēto slimnieku skaits 5322 10644
Viena ārstētā slimnieka vidējā izmaksa stacionārā (Ls) 381,43 381,43
Plānotais ambulatoro apmeklējumu skaits 259100 518200
Viena ambulatorā apmeklējuma izmaksa (Ls) 2,61 2,61
03.00.00 Rezidentu apmācība
Rezidentu skaits 120 265
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Vecuma pensijas:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 515216 515216
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 56,94 57,80
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 29438 29438
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 46,62 47,19
Izdienas pensijas:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 9750 9750
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 82,57 83,58
Apbedīšanas pabalsti:
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 113,23 114,62
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2300 2300
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
Bezdarbnieku pabalsti:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 37895 37895
pabalsta apmērs vidēji mēnesī (Ls) 49,48 49,48
Bezdarbnieku stipendijas:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 4333 4333
stipendijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 25 25
Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:
uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto
bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī 1083 1083
apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušo skaits 6000 13000
Darba meklētāju klubu organizētajos pasākumos
iesaistīto bezdarbnieku skaits 4500 9000
Profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpoto
cilvēku skaits 7290 7743
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets
Slimības pabalsti:
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī (Ls) 5845 5845
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 3,57 3,57
Atlīdzība par darbaspēju zaudējumu:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 330 330
atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls) 59,14 60,2
Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 25 25
atlīdzības apmērs vidēji uz vienu saņēmēju mēnesī (Ls) 99,1 100,4
Apbedīšanas pabalsti:
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 2 2
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 150 150
04.04.00 Valsts invaliditātes, maternitātes un slimības
speciālais budžets
Invaliditātes pensijas:
saņēmēju skaits vidēji mēnesī 93274 93274
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 57,14 57,86
Maternitātes pabalsti:
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 4,46 4,46
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 95833 95833
Slimības pabalsti:
pabalsta apmērs vidēji dienā (Ls) 3,57 3,57
apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī 158333 158333
Apbedīšanas pabalsti:
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 251,04 251,04
izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī 150 150
05.00.00 Administrēšanas izdevumi
Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases
dalībnieku (Ls) 0,74 0,74
Reģistrā iekļauto pacientu skaits 231398 231398
05.01.00 Administrēšanas izdevumi slimokasēs
Maksimālais štata vienību skaits 419 419
Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases
dalībnieku (Ls) 0,74 0,74
05.02.00 Uzraudzības kontroles un veselības informācijas
izdevumi
Maksimālais štata vienību skaits 97 97
05.03.00 Reģistru uzturēšanas izdevumi
Maksimālais štata vienību skaits 154 154
Reģistrā iekļauto pacientu skaits 231398 231398
07.00.00 Maksas pakalpojumi
Maksimālais štata vienību skaits 4527 4527
19 Tieslietu ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 69 69
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 3306 3306
01.00.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 102 102
Piedalīšanās Eiropas Padomes organizētajās
apspriedēs (skaits) X 5
Semināru skaits par Lugāno konvenciju 2 4
Starptautisko privāttiesisko dokumentu ratifikācijas
priekšdarbi (dokumentu skaits) 2 5
Jaunizveidojušos reliģisko organizāciju un iestāžu
reģistrēšana (skaits) 80 140
02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 103 103
Plānotais likvidējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) skaits 2000 6000
Reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), akciju
sabiedrību u.c. skaits 4000 9000
Reģistrēto masu informācijas līdzekļu skaits 55 115
Reģistrēto ārvalstu pārstāvniecību skaits 25 50
Reģistrēto sabiedrisko organizāciju skaits 250 500
Izsniegto informācijas vienību skaits par Uzņēmumu
reģistra objektiem 700000 1500000
03.00.00 Valsts dzimtsaraksti
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 22 22
Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde 36000 74000
Labojumu un papildinājumu veikšana reģistros 7000 15000
04.00.00 Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 3 3
Saskaņā ar likumu "Par politiski represētās personas
statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā
režīmā cietušajiem" izsniegto informācijas vienību skaits 1500 2000
Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusu" izsniegto informācijas vienību skaits 1200 3000
05.00.00 Naturalizācija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 174 174
Plānotais pilsonības pretendentu iesniegumu skaits 6000 12000
Pilsonības piešķiršana (skaits) 5750 11500
Latviešu valodas prasmes pārbaudes pretendentu
grupu skaits 400 800
Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes
pretendentu grupu skaits 400 800
06.00.00 Valsts arhīvu sistēma
Maksimālais iestāžu skaits 20 20
Maksimālais štata vienību skaits 822 822
Visu arhīvu fondu fiziskās glabāšanas vienību skaits (milj.) 14 14
Glabāšanā pieņemto lietu vienību skaits 25000 55000
Juridisko un fizisko personu izpildīto pieprasījumu skaits 33000 66000
Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls) 0,19 0,19
08.00.00 Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 25 25
Atestēto cilvēku skaits 20000 35000
Izstrādāto tiesību aktu un koncepciju skaits 1 3
Pārbaudāmo uzņēmumu skaits 1450 2600
Rakstisko konsultāciju skaits 6300 10600
Izskatīto sūdzību skaits 400 830
Sagatavotie TV un radio raidījumi 4 6
Profesionālās sagatavotības semināru skaits 3 6
Normatīvo un informatīvi metodisko materiālu
sagatavošana un izdošana (skaits) 1 3
09.00.00 Apgabaltiesas
Maksimālais iestāžu skaits 5 5
Maksimālais štata vienību skaits, 560 560
t.sk. tiesnešu štata vienības 172 172
Izskatīto lietu skaits 4200 8200
Neizskatīto lietu skaits 4300 4300
Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 255 255
Zemesgrāmatu nodaļās iesniegto nostiprinājuma
līgumu skaits 55000 110000
10.00.00 Rajonu (pilsētu) tiesas
Maksimālais iestāžu skaits 34 34
Maksimālais štata vienību skaits, 1290 1290
t.sk. tiesnešu štata vienības 229 229
Izskatīto lietu skaits 46000 86000
Neizskatīto lietu skaits 26000 26000
Vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls) 46 46
11.00.00 Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 58 58
Veicamo ekspertīžu skaits 1250 2500
Izbraukumi uz tiesas sēdēm 50 100
Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem sniegto
konsultāciju skaits 225 450
Jaunu ekspertu sagatavošana X 2
Jaunu ieviesto pētīšanas metožu skaits X 2
12.00.00 Patentu tehniskā bibliotēka
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 97 97
Lasītāju skaits 4300 7000
Apmeklējumu skaits 25000 45000
Iepirktā literatūra (milj. eks.) 0,6 1,4
Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.) 18,2 19
13.00.00 Nacionālās kultūras biedrības
Finansiāli atbalstīto nacionālo kultūras biedrību
pasākumu skaits 65 130
15.00.00 Bēgļu lietu apelācijas padome
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
Dalība Eiropas Savienības u.c. starptautiskajās
organizācijās un forumos 2 4
Izskatīto patvēruma meklētāju apelāciju un sūdzību
par bēgļa statusa piešķiršanu skaits 40 40
Pārbaudīto Bēgļu lietu centra lēmumu skaits par bēgļa
statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību 30 30
16.00.00 Patentu valde
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 40 40
Preču zīmju pieteikumi 1600 3200
Izgudrojumu patentu pieteikumi 250 500
Dizainparaugu pieteikumi 50 100
18.00.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām,
arestētajām un notiesātajām personām un tās
administrēšana
Iesniegto pieteikumu skaits 50 110
Apmierināto pieteikumu skaits 20 45
Daļēji apmierināto pieteikumu skaits 20 45
Noraidīto pieteikumu skaits 10 20
21 Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 24 24
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 1748 1748
01.00.00 Nozaru vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 124 124
02.00.00 Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana
Maksimālais iestāžu skaits 15 15
Maksimālais štata vienību skaits 744 744
02.01.00 Vides politikas līdzekļu pilnveidošana
Sagatavoto likumdošanas aktu skaits 3 8
Metodisko materiālu, informatīvo un izglītojošo
semināru skaits 4 7
Sagatavotie projektu pieteikumi Eiropas Savienības
Pirmsstrukturālo fondu finansējumam X 4
02.02.00 Vides valsts inspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 73 73
Inspekcijas reidu skaits 31 62
02.03.00 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
02.04.00 Vides politikas realizācija reģionos
Maksimālais iestāžu skaits 9 9
Maksimālais štata vienību skaits 555 555
Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veikto reidu skaits 4070 8000
Jūras vides pārvaldes inspektoru veikto reidu skaits 1000 2000
02.05.00 Dabas aizsardzība
Maksimālais iestāžu skaits 4 4
Maksimālais štata vienību skaits 103 103
Dabas aizsardzībai veltīto tiesību aktu apkopojums
(izdevumu skaits) X 2
Sagatavoto likumdošanas aktu skaits X 5
03.00.00 Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 98 98
03.01.00 Vides datu nodrošinājums
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 79 79
03.02.00 Vides monitorings un kadastri
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 19 19
Valsts mēroga informatīva materiāla sagatavošana X 1
Starptautisku konferenču organizēšana X 2
04.00.00 Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi
teritoriālā reforma
04.01.00 Reģionālās attīstības plānošana
Demonstrējamo projektu un izstrādājamo reģionu
attīstības plānu skaits 1 5
Sagatavoto metodisko materiālu un tiesību aktu skaits 3 10
Organizēto apmācību un informatīvo semināru skaits 4 12
Pašvaldību plānu daļu darbiniekiem paredzēto informatīvo
ziņojumu skaits 3 6
Izstrādāto nacionālā plānojuma sadaļu skaits 1 3
04.02.00 Administratīvi teritoriālā reforma
Sagatavoto pašvaldību apvienošanās procesam paredzēto
metodisko materiālu skaits 1 1
Izstrādāto apvienošanās projektu skaits X 5
Administratīvo teritoriju izpētes projektu skaits X 11
Valsts atbalsta programmas izstrādāšana iedzīvotāju
nodrošināšanai ar informāciju par administratīvi
teritoriālās reformas procesa norisēm pašvaldībās X 1
Organizētās konferences par administratīvi teritoriālo reformu X 1
Publicēto rakstu un rakstu krājumu skaits 2 5
05.00.00 Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 561 561
Sastādīto prognožu skaits 55000 105000
06.00.00 Tūrisma attīstība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
06.01.00 Tūrisma politikas izstrāde
Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits X 2
06.02.00 Tūrisma politikas īstenošana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 9 9
Piedalīšanās starptautiskajās tūrisma izstādēs (izstāžu skaits) 12 16
Izdoto tūrisma reklāmas materiālu skaits X 3
07.00.00 Zemes dzīļu racionāla izmantošana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 109 109
Izdoto ģeoloģisko karšu skaits 1 2
Ģeoloģiskas informācijas publikāciju skaits 1 2
08.00.00 Būvniecība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 33 33
08.01.00 Būvniecības stratēģijas realizācija
Izstrādāto programmu un koncepciju skaits 2 6
Sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits 2 7
Izstrādāto metodiku un rekomendāciju skaits X 4
08.02.00 Valsts būvinspekcija
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 33 33
Apsekoto būvju skaits 500 1025
Sagatavoto atzinumu par būvobjektiem skaits 200 400
Sagatavoto atsauksmju un izskatīto sūdzību skaits 35 75
Sagatavoto atzinumu par pilsētbūvniecības
dokumentiem skaits X 1
09.00.00 Dotācijas
09.01.00 Lībiešu krasts
Bērnu un jauniešu vasaras nometnes "Mazā zvaigzne"
organizēšana X 1
Mēnešraksta "Līvi" publicēšana 2 3
Sagatavoto vai izdoto grāmatu, rakstu krājumu u.c.
nosaukumu skaits 1 2
10.00.00 Pašvaldību darbības pārraudzība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 25 25
Reģionālās sanāksmes (semināri) par pašvaldības
interesējošiem jautājumiem 3 6
Pašvaldību vadītāju informatīvās sanāksmes 6 12
Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma
prasībām izvērtēšana (skaits) 150 300
12.00.00 Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 45 45
12.01.00 Valsts uzņēmums "Radons"
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 45 45
Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana (kiriji) 3000 6000
Spectērpu dezaktivācija (kg) 1500 3000
12.02.00 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi
Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošanas un
drošības nodrošināšana (novietņu skaits) 2 2
Izstrādāto koncepciju un projektu skaits 2 4
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
01.00.00 Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi
Kuldīgas reģionālās slimnīcas celtniecība (plānotā
etapa izmaksa gadā Ls) 320000 850000
Skrundas pilsētas attīrīšanas iekārtas (projekta
plānotās izmaksas gadā Ls) 120000 480000
02.00.00 Vides aizsardzības fonds
02.02.00 Vides aizsardzības projekti
Ekspluatācijā nodoto jauno vai rekonstruēto
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar kopējo jaudu
170000 m3/diennaktī skaits X 17
Ekspluatācijā nodoto jauno vai rekonstruēto
municipālās ūdens apgādes sistēmu ar kopējo jaudu
25000 m3/diennaktī skaits X 3
Ekspluatācijā nodoto jauno vai rekonstruēto
sadzīves atkritumu noglabāšanas poligonu, kas aptvers
120000 iedzīvotāju, skaits X 2
Uzlabotie cieto sadzīves atkritumu savākšanas un
apsaimniekošanas sistēmu komponenti, aptverot
100000 iedzīvotāju, (reģionu skaits) X 1
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
stikla lausku pārstrāde (tonnas gadā) X 10000
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
svina akumulatoru pārstrāde (gabali gadā) X 180000
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
dzīvsudraba luminiscēto spuldžu pārstrāde (gabali gadā) X 450000
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
minerālo eļļu pārstrāde (tonnas gadā) X 2000
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
plastmasas iepakojuma materiālu pārstrāde (tonnas gadā) X 400
Valsts subsīdiju programmas ietvaros atbalstītā
nolietoto riepu pārstrāde (tonnas gadā) X 1800
02.03.00 Dabas muzejs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 77 77
Apmeklētāju skaits 37000 74000
Izstāžu skaits 10 20
22 Kultūras ministrija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā, 56 56
t.sk. teātri, filharmonija un opera 12 12
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 2046 2046
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 2522,5 2522,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 1636 1636
01.00.00 Kultūra
Maksimālais iestāžu skaits, 27 27
t.sk. teātri un filharmonija 12 12
Maksimālais štata vienību skaits 1950 1950
01.01.00 Muzeji
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Maksimālais štata vienību skaits 1210 1210
Apmeklētāju skaits 273920 559425
Izstāžu skaits 90 194
01.02.00 Bibliotēkas
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 584 584
Lasītāju skaits 22100 37600
Apmeklētāju skaits 200000 439000
01.03.00 Teātri un filharmonija
Maksimālais iestāžu skaits 11 11
Pirmizrāžu skaits 36 74
Kopējais izrāžu un koncertu skaits 1451 2841
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 321100 637050
Vienas biļetes vidējā cena (Ls) 1,70 1,70
01.04.00 Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde
Kultūrvēsturisko objektu skaits, 16845 16845
t.sk. kultūras pieminekļu skaits 8428 8428
Kultūras pasākumu skaits 10 30
01.06.00 Pārējās kultūras iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 2 2
Maksimālais štata vienību skaits 156 156
Organizēto svētku, festivālu un citu pasākumu skaits 46 97
01.17.00 Latvijas Nacionālā opera
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Pirmizrāžu skaits 3 4
Kopējais izrāžu un koncertu skaits 101 153
Kopējais skatītāju un klausītāju skaits 92703 135418
Vienas biļetes vidējā cena (Ls) 4,23 4,23
02.00.00 Izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 27 27
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 2535,5 2535,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 1636 1636
02.01.00 Profesionālā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 15 15
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 1553 1553
t.sk. pedagoģiskās likmes 934 934
Vidējais nosacītais audzēkņu skaits gadā, X 2445
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 2387
Uzņemto audzēkņu skaits, X 617
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 543
Mācību iestāžu absolventu skaits 411 411
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto
audzēkni gadā (Ls) X 1101
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto audzēkni gadā (Ls) X 1061
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 2,6
02.02.00 Augstākā izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 3 3
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 678,5 678,5
t.sk. pedagoģiskās likmes 411 411
Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā, X 1601,5
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 1104,5
Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits, X 530
t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem X 383
Mācību iestāžu absolventu skaits X 384
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto
studējošo gadā (Ls) X 929
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studējošo gadā (Ls) X 1183
Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 4
02.03.00 Interešu izglītība
Maksimālais iestāžu skaits 8 8
Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā, 291 291
t.sk. pedagoģiskās likmes 291 291
Vidējais audzēkņu skaits gadā X 2054
Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls) X 147
Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi X 7
02.05.00 Metodiskais darbs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 13 13
Organizēto pasākumu skaits 17 32
03.00.00 Kino
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
03.01.00 Hronikālo filmu uzņemšana
Hronikālo īsfilmu skaits X 8
Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtēs) X 80
03.02.00 Pilnmetrāžas spēļfilmu uzņemšana
Pilnmetrāžas spēļfilmu skaits X 2
Uzņemtais pilnmetrāžas spēļfilmu apjoms (minūtēs) X 180
03.03.00 Filmu uzņemšana, kino pasākumi un iestādes
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 10 10
Dokumentālo filmu skaits X 2
Dokumentālo filmu apjoms (minūtēs) X 80
Animācijas filmu skaits X 3
Animācijas filmu apjoms (minūtēs) X 34
Īsmetrāžas spēļfilmu skaits X 2
Īsmetrāžas spēļfilmu apjoms (minūtēs) X 52
Projektu sagatavošana (spēļfilmu skaits) X 6
04.00.00 Kultūras lietu pārvalde un vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 73 73
04.01.00 Centrālais aparāts
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 41 41
04.02.00 Valsts kultūras inspektori
Maksimālais štata vienību skaits 32 32
Valsts inspektoru un pārraudzībā esošo iestāžu skaits 1943 1943
23 Valsts zemes dienests
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 31 31
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 3584 3584
01.00.00 Vispārējā vadība
Maksimālais iestāžu skaits 28 28
Maksimālais štata vienību skaits 915 915
Īpašumu sagatavošana tiesiskai reģistrācijai un zemes
lietojumu un zemes īpašumu reģistrācija kadastra
reģistrā un kadastra datu aktualizācija (skaits) 150000 500000
Dzīvokļu īpašumu reģistrācija kadastra reģistrā
(pilnā dzīvokļu privatizācija) (skaits) 12000 30000
02.00.00 Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma
formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas,
valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
Maksimālais iestāžu skaits 32 32
Maksimālais štata vienību skaits 1079 1079
Ierādītas un uzmērītas zemes īpašuma robežas
bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētajiem,
invalīdiem (personu skaits) 3100 7500
Kompensācijas aprēķins bijušajiem zemes īpašniekiem
(personu skaits) 6000 12000
Latvijas Republikas satelītkartes mērogā 1 : 50000
iespiešana (lapu skaits) 30 121
Ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits) 450 800
Ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits) 500 1500
Gravimetriskā pamattīkla izveidošana (punktu skaits) X 60
Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits) 1000 2000
Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā
1 : 50000 sastādīšana (lapu skaits) 5 16
Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā
1 : 50000 iespiešana (lapu skaits) 2 4
Izstrādāto, ieviesto un pilnveidoto datorizēto nekustamā
īpašuma valsts reģistra teksta un grafiskās daļas modeļu
Valsts zemes dienesta nodaļās skaits 14 15
Adrešu reģistra pilotmodeļa izstrāde un prototipizēšana
(modeļu skaits) 1 1
Kadastrālās kartēšanas pamatmateriāla (ortoplānu)
izgatavošana republikas pilsētām un rajoniem (lapu -
ortfoto plānu - skaits) 400 800
Nekustamā īpašuma tirgus informācijas un kadastrālās
vērtēšanas centrālo datu bāzu uzturēšana (datu bāzu skaits) X 2
04.00.00 Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana
Maksimālais iestāžu skaits 29 29
Maksimālais štata vienību skaits 463 463
Inventarizēto būvju arhīva datu apstrāde - formas 1c
sastādīšana un ievade kadastra reģistrā (būvju skaits) 600000 1400000
Nekustamā īpašuma (zemes) kadastrālo vērtību
aktualizācija masveidā (īpašumu, lietojumu skaits) 20000 350000
Nepieciešamās būvju papildu informācijas
sagatavošana masveida vērtēšanai, veicot būvju
apsekošanu dabā (būvju skaits) 100000 400000
Pilsētu zemes vērtējumu zonējumu aktualizācija
(administratīvo vienību skaits) X 74
Tirgus datu vākšana un analīze (darījumu skaits) 9000 13000
Tirgus datu analīzes informatīvā pārskata veidošana
(pārskatu skaits) X 1
05.00.00 Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma
formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas,
ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
Maksimālais iestāžu skaits 32 32
Maksimālais štata vienību skaits 1485 1485
Zemes lietojumu un īpašumu robežu ierādīšana un
uzmērīšana (īpašumu skaits) 16000 42000
Nekustamā īpašuma (zemes) individuālā kadastrālā
vērtēšana (īpašumu, lietojumu skaits) 18000 40000
Paātrināti reģistrēto privatizēto dzīvokļu skaits 10000 30000
Būvju tehniskās inventarizācijas individuālie darbi (skaits) 50000 120000
24 Valsts kontrole
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 190 190
01.00.00 Valsts kontrole
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 190 190
28 Augstākā tiesa
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 161 161
01.00.00 Tiesa
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 161 161
t.sk. tiesnešu štata vienības 47 47
Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas 500 1000
Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas 700 1400
Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārinājumi 265 530
Slēdzienu skaits represēto personu krimināllietās 1000 2000
30 Satversmes tiesa
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 48 48
01.00.00 Tiesa
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits, 48 48
t.sk. tiesnešu štata vienības 7 7
32 Prokuratūra
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 52 52
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 1112 1112
01.00.00 Prokuratūras iestāžu uzturēšana
Maksimālais iestāžu skaits 51 51
Maksimālais štata vienību skaits, 1096 1096
t.sk. prokuroru štata vienības 654 654
Uz tiesu nosūtīto krimināllietu skaits X 10500
02.00.00 Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 16 16
Ziņojumu skaits X 1000
35 Centrālā vēlēšanu komisija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 12 12
01.00.00 Vispārējā vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
37 Centrālā zemes komisija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 12 12
01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Izšķirti zemes strīdi un atjaunotas īpašuma tiesības 100 200
Rakstisko atbilžu un nosūtīto dokumentu skaits 500 1000
Pieņemti lēmumi un sniegti atzinumi, kas regulē zemes
reformu (skaits) 7 12
47 Radio un televīzija
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 27 27
01.00.00 Nozares vadība
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 27 27
Darbinieku profesionālās kvalifikācijas un erudīcijas
paaugstināšana (stundas) 22 48
02.00.00 Radio programmu veidošana un izplatīšana
Radio programmu raidapjoms stundās (62 stundas diennaktī), 11222 22630
t.sk.:
informatīvi analītiskie raidījumi 3417,6 6893
kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi 2374,4 4787
mūzikas raidījumi 5430 10950
03.01.00 Programmu sagatavošana un realizācija
TV I un II programmas raidapjoms stundās (20 stundas
diennaktī), 3157 7306
t.sk.:
informatīvi dokumentālās programmas 627 1553
vērtīborientējošās, kultūras un izglītojošās programmas 739 1709
rekreatīvās programmas 1213 2803
programmas bērniem 265 615
pašreklāma, rezerves u.c. 268 626
03.02.00 Surdotulkojumu realizācija
Surdotulkojumu raidapjoms stundās 78 156
48 Valsts cilvēktiesību birojs
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 18 18
01.00.00 Valsts cilvēktiesību birojs
Maksimālais iestāžu skaits 1 1
Maksimālais štata vienību skaits 18 18
Saņemto un izskatīto rakstisko sūdzību skaits 350 700
Organizēto semināru, lekciju u.c. pasākumu skaits 80 160
Biroja izbraukumi uz pašvaldībām (skaits) 10 20
Izdoto informatīvo materiālu (bukletu) skaits 4 8
49 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām
sekretariāts
Valsts pamatbudžeta programmas un
apakšprogrammas
Maksimālais iestāžu skaits - kopā 1 1
Maksimālais štata vienību skaits - kopā 22 22
01.00.00 Starptautisko palīdzības programmu koordinācija
Maksimālais štata vienību skaits 14 14
Piesaistītie līdzekļi uz vienu asignējuma latu (Ls) 550 550
02.00.00 Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība
ar starptautiskajām finansu institūcijām
Maksimālais štata vienību skaits 8 8
03.00.00 Pasaules Bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts
Piesaistītās investīcijas uz vienu no valsts dotācijas
piešķirto latu 2,33 2,33
Valsts speciālā budžeta programmas un
apakšprogrammas
01.00.00 Tehniskā vienība
Maksimālais štata vienību skaits 12 12
Finansu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 252Pieņemts: 13.07.1999.Stājas spēkā: 18.07.1999.Zaudē spēku: 01.01.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 17.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19256
18.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)