Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 13.jūlijā Noteikumi Nr. 255

Rīgā (prot. Nr. 35, 14.§)

Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības vispārizglītojošām skolām (turpmāk - skolas).

2. Skolas personāls pirms stāšanās darbā pakļaujams obligātajām pirmreizējām veselības pārbaudēm, bet turpmāk - periodiskām veselības pārbaudēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Skolas teritorija

3. Skolas teritorijā ir šādas funkcionālās zonas:

3.1. sporta zona;

3.2. atpūtas zona;

3.3. saimniecības zona.

4. Sporta laukumam jābūt klātam ar noblīvētu grunts segumu vai cita veselībai nekaitīga blīva materiāla segumu.

5. Konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai novieto saimniecības zonā (betonētā vai asfaltētā laukumā) ne tuvāk par 20 metriem no skolas ēkas.

III. Telpas

6. Mācību telpas (izņemot darbmācības kabinetu) aizliegts izvietot pagraba vai puspagraba stāvā. Darbmācības kabinetu, kurā ir smaga aparatūra, atļauts izvietot puspagraba stāvā. Skolas būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā ievēro Latvijas būvnormatīvus.

7. Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kas atbilst bērnu auguma un vecuma īpatnībām un izgatavotas no veselībai nekaitīgiem materiāliem. Attālums no tāfeles līdz rindas pirmajam solam ir ne mazāks par diviem metriem, līdz pēdējam solam - ne lielāks par desmit metriem. Viena skolēna vietai mācību telpā paredz platību, kas nav mazāka par diviem kvadrātmetriem.

8. Ķīmijas, fizikas un darbmācības kabinetu iekārto, ievērojot darba drošības prasības. Viena skolēna vietai ķīmijas un fizikas kabinetā paredz platību, kas nav mazāka par 2,4 kvadrātmetriem, darbmācības kabinetā - platību, kas nav mazāka par 6 kvadrātmetriem. Mācību kabinetā ierīko roku mazgātni.

9. Veselības punktu izvieto atsevišķās telpās.

10. Pie sporta zāles ierīko atsevišķas ģērbtuves ar dušas telpām un tualeti meitenēm un zēniem.

11. Skolēnu tualetes ierīko atsevišķi meitenēm un zēniem. Tualetē jābūt vismaz vienam klozetpodam uz 30 meitenēm un vienam - uz 40 zēniem. Skolas personāla tualeti ierīko atsevišķā telpā. Katrai tualetes kabīnei ir durvis.

12. Tualeti vai tās priekštelpu aprīko ar roku mazgātni. Tualetēs ir tualetes papīrs, ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi.

IV. Higiēnas prasības datorklases iekārtošanai

13. Grīdu pārklājumam izmanto materiālus, kuriem piemīt antistatiskas īpašības.

14. Ventilācijas, apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

15. Telpā nodrošina gaisa temperatūru 19-21 °C, relatīvo gaisa mitrumu 55-65 % un tādu gaisa kustības ātrumu, kas nepārsniedz 0,15 m/s.

16. Skaņas ekvivalentais līmenis telpā nedrīkst pārsniegt 50 dB(A).

17. Telpā nodrošina jauktu apgaismojumu - dabīgo un mākslīgo.

18. Dabīgā apgaismojuma koeficients nedrīkst būt zemāks par 1,2 %. Logus aprīko ar gaismu izkliedējošiem aizkariem (izkliedes koeficients 0,5-0,7).

19. Mākslīgā apgaismojuma līmenis horizontālā plaknē nedrīkst būt zemāks par 300 lx.

20. Vispārējā apgaismojuma lampas izvieto paralēli skolēna redzes līnijai.

21. Tiešo spožumu no gaismas avotiem ierobežo vismaz līdz 200 cd/m2, bet atstarojošo spožumu uz datormonitora ekrāna - vismaz līdz 40 cd/m2.

22. Apgaismojuma spožuma attiecības starp darba virsmām nedrīkst pārsniegt no 3:1 līdz 5:1, bet apžilbināšanas rādītājs nedrīkst būt lielāks par 25.

23. Datora galds un krēsls ir regulējami. Darba galdam ir atsevišķa virsma monitoram un klaviatūrai.

24. Monitora ekrāna minimālais attālums no acīm ir 500 mm (optimālais attālums 600-700 mm). Acu skata līnijai jābūt perpendikulārai ekrāna centram.

V. Ūdensapgāde, kanalizācija un telpu mikroklimats

25. Dzeramajam ūdenim jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

26. Skolā ierīko vienotu vai autonomu ūdensapgādi ar auksto un karsto ūdeni, kā arī kanalizāciju.

27. Telpās nodrošina relatīvo gaisa mitrumu robežās no 30-60 % un tādu gaisa kustības ātrumu, kas nepārsniedz 0,15 m/s. Skolas telpās nodrošina šo noteikumu 1.pielikumā noteikto minimālo gaisa temperatūru.

28. Visās telpās nodrošina pietiekamu ventilāciju (dabīgo vai mākslīgo), panākot svaiga vai attīrīta gaisa pieplūdumu.

29. Mehānisko pieplūdes un velkmes ventilāciju iekārto ķīmijas kabinetā, darbmācības kabinetā, sporta zālē, sanitārajās telpās, kā arī pārtikas blokā.

VI. Apgaismojums

30. Mācību telpās nodrošina dabīgo apgaismojumu. Dabīgā apgaismojuma koeficients nedrīkst būt mazāks par 1,5 %.

31. Mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

32. Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedētību, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, kā arī tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās.

33. Mācību telpās, kurās logi ir izvietoti dienvidu pusē, pie logiem ierīko saules aizsargierīces.

VII. Telpu uzkopšana

34. Visām skolas telpām (arī šo telpu iekārtai) jābūt tīrām un darba kārtībā.

35. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi darbadienā (uzkopšanas laikā logiem jābūt atvērtiem). Gaisa apmaiņu telpās nodrošina, tās regulāri vēdinot.

36. Tualetes uzkopj pēc katra starpbrīža, regulāri izmantojot dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši to lietošanas instrukcijai.

37. Tualetēs lietojamo uzkopšanas inventāru marķē, un to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai.

38. Ne retāk kā divas reizes mācību gadā skolas telpās mazgā logus, logu stiklus, durvis un gaismas ķermeņus.

VIII. Pārtikas bloks

39. Pārtikas blokā ievēro higiēnas prasības pārtikas apritē.

40. Skolēnus (izņemot sākumskolas skolēnus) atļauts iesaistīt apkalpošanas darbos skolas pārtikas blokā (galda klāšana un trauku novākšana ēdamzālē).

IX. Higiēnas prasības skolu internātu iekārtošanai

41. Skolēniem internātā iekārto:

41.1. guļamtelpas;

41.2. sadzīves telpas (virtuvi, veļas mazgāšanas un gludināšanas telpu u.c.);

41.3. sanitārās telpas (dušas telpas, tualetes).

42. Ja skolēni negatavo stundas skolas mācību telpās, internātā papildus iekārto mācību telpu.

43. Guļamtelpā skolēniem iekārto skapjus virsdrēbēm, veļai un citām personīgajām lietām.

44. Zēniem un meitenēm iekārto atsevišķas guļamtelpas, vienā telpā izvieto ne vairāk par četriem skolēniem, vienam iemītniekam paredzot platību, kas nav mazāka par četriem kvadrātmetriem.

45. Sanitārajās telpās iekārto ne mazāk par vienu tualeti, vienu roku mazgātni un vienu dušas ierīci uz sešiem skolēniem.

X. Noslēguma jautājumi

46. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs skolas direktors un tās dibinātājs vai īpašnieks.

47. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts sanitārā inspekcija.

48. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.septembri, bet šo noteikumu 11., 13., 14. un 23.punkts stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Labklājības ministrs V.Makarovs

 

1.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.255

Minimālā gaisa temperatūra skolu telpās

Nr.p.k. Telpas nosaukums Gaisa temperatūra (°C)
1. Mācību telpa 18
2. Darbnīca 16
3. Aktu zāle 18
4. Sporta zāle 15
5. Gaitenis 16
6. Dušas telpa 20
7. Tualete 16
8. Garderobe 16
9. Internāta telpas:
9.1. guļamtelpa 18
9.2. sadzīves telpa 18

 

Labklājības ministrs V.Makarovs

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.255

Mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis skolu telpās

Nr. Apgaismojamā Mākslīgā
p. Telpas nosaukums virsma, uz kuras apgaismojuma
k. tiek normēts līmenis
apgaismojums (luksos)
1. Mācību telpa uz galda vai sola virsmas 300
vertikāli tāfeles vidū 500
2. Rasēšanas un zīmēšanas kabinets vertikāli tāfeles vidū 500
3. Darbnīca uz darbagalda virsmas 300
4. Sporta zāle uz grīdas 200
5. Garderobe uz grīdas 150
6. Palīgtelpas (tualete, dušas telpa,
ģērbtuve) uz grīdas 150
7. Internāta telpas:
7.1. guļamtelpa uz grīdas 150
7.2. sadzīves telpa (stundu sagatavošana) uz galda virsmas 500

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 13.07.1999.Stājas spēkā: 01.09.1999.Zaudē spēku: 02.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231/232, 16.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19213
01.09.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva