Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā

Izdarīt Slīteres nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.; 2007, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants

Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - pārvalde)."

3. Aizstāt 8.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "vietējo pašvaldību" ar vārdiem "vietējās pašvaldības".

4. Izslēgt 10.pantu.

5. Izslēgt 11.pantu.

6. Izslēgt 12.pantu.

7. Izslēgt 13.pantu.

8. Izslēgt 14.pantu.

9. Izslēgt 16.pantu.

10. Papildināt 17.panta otro teikumu ar vārdiem "un minētie dabas rezervāti".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Grozījums šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz vārdu "Talsu rajons" aizstāšanu ar vārdiem "Dundagas novads" stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

4. Līdz 2009.gada 1.jūnijam nacionālā parka pārvaldi īsteno Slīteres nacionālā parka administrācija."

12. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Talsu rajons" ar vārdiem "Dundagas novads".

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 30.aprīlī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 20.maijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūniju.

 

 

Slīteres nacionālā parka likuma

2.pielikums

Slīteres nacionālā parka robežu apraksts

Slīteres nacionālajam parkam ir šādas robežas:

Talsu rajons

Kolkas pagasts un Dundagas pagasts

Dundagas virsmežniecība

Slīteres mežniecība

1. Ārējā robeža

No 1. līdz 2. -

no valsts meža 135.kvartāla (turpmāk - kv.) rietumu stūra gar Baltijas jūras krasta līniju uz ziemeļaustrumiem līdz Kolkas ragam;

no 2. līdz 3. -

no Kolkas raga gar Rīgas jūras līča krasta līniju uz dienvidiem līdz 133.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 133.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 132., 131., 130., 129. un 128.kv. dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 127.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 127.kv. dienvidaustrumu stūra pa 134.kv. malas stigu uz dienvidiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 134.kv. dienvidu stūra pa šā kv. 126. un 105.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz 104.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 104.kv. dienvidaustrumu stūra pa 121., 124., 126., 254., 260. un 265.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 265.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 265.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 264., 263. un 262.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 261.kv. 15.nogabala dienvidu stūra uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi līdz ceļam Andžaki-Riepaldi;

no 9. līdz 10.-

pa ceļu Andžaki-Riepaldi uz dienvidiem līdz Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējai robežai;

no 10. līdz 11. -

pa Baltijas Ledus ezera kraujas nogāzes augšējo robežu uz rietumiem līdz 240.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 240.kv. dienvidrietumu stūra pa Zeltsilu īpašuma robežu līdz ceļam Grūži-Slītere;

no 12. līdz 13. -

pa ceļu Grūži-Slītere uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 236.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu un dienvidu malas stigu līdz Zaļajam dambim;

no 14. līdz 15. -

pa Zaļo dambi uz dienvidrietumiem līdz autoceļam Dundaga-Mazirbe;

no 15. līdz 16. -

pa autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206., 205., 204. un 203.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 203.kv. dienvidu stūrim;

no 17. līdz 1. -

no 203.kv. dienvidu stūra pa Slīteres mežniecības un Ances mežniecības robežstigu uz ziemeļrietumiem līdz sākumpunktam.

2. Slīteres rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 236.kv. dienvidrietumu stūra gar autoceļu Dundaga-Mazirbe uz ziemeļiem līdz Krusta dambim (207.kv. rietumu stūris);

no 2. līdz 3. -

pa Krusta dambi uz ziemeļaustrumiem līdz 212.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 212.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 226. un 239.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 239.kv. austrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 239.kv. austrumu stūra pa 240. un 241.kv. ziemeļaustrumu un austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 5. līdz 6. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 237.kv. 9.nogabala dienvidaustrumu stūra uz rietumiem pa 9., 8., 7., 6. un 5.nogabala dienvidu un rietumu malu līdz Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējai malai;

no 7. līdz 8. -

pa Baltijas Ledus ezera senkrasta nogāzes augšējo malu uz rietumiem līdz 236.kv. ziemeļu malas stigai;

no 8. līdz 1. -

pa 236.kv. ziemeļu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.

3. Bažu purva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 86.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 83.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 83.kv. dienvidrietumu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz ziemeļrietumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 83.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 84.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 66.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 66.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļiem un austrumiem pa šā kv. rietumu un ziemeļu malas stigu līdz 61.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 61.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 61.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 62. un 69.kv. ziemeļu malas stigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 50.kv. dienvidrietumu stūra pa rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz šā kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 50.kv. ziemeļrietumu stūra uz austrumiem pa šā kv. un 51.kv. ziemeļu malas stigu līdz 51.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 51.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 72.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 72.kv. ziemeļrietumu stūra pa ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz šā kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 72.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 77., 95., 99. un 111.kv. austrumu malas stigu līdz 111.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 12. līdz 13. -

no 111.kv. dienvidaustrumu stūra pa dienvidu malas stigu uz rietumiem līdz 115.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 13. līdz 14. -

no 115.kv. ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem pa šā kv. un 130.kv. austrumu malas stigu līdz robežstigai ar Ezeru mežniecību;

no 14. līdz 15. -

pa robežstigu ar Ezeru mežniecību uz rietumiem līdz 134.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 15. līdz 16. -

no 134.kv. ziemeļaustrumu stūra pa austrumu malas stigu līdz šā kv. dienvid­austrumu stūrim;

no 16. līdz 17. -

no 134.kv. dienvidaustrumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. 6., 5. un 4.nogabala un 126.kv. 5.nogabala dienvidu malu līdz Milzgrāvim;

no 17. līdz 18. -

pa Milzgrāvi uz ziemeļrietumiem līdz Saunaga dambim;

no 18. līdz 19. -

pa Saunaga dambi uz dienvidiem līdz ceļam Dūmele-Košrags;

no 19. līdz 20. -

pa ceļu Dūmele-Košrags uz rietumiem līdz Pitragdambim;

no 20. līdz 1. -

pa Pitragdambi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam.

4. Zviedru meža masīva rezervāts

No 1. līdz 2. -

no 245.kv. dienvidrietumu stūra uz ziemeļrietumiem pa šā kv. un 232.kv. dienvidrietumu malas stigu līdz 232.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 232.kv. ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa šā kv. un 233. un 234.kv. ziemeļrietumu malas stigu līdz 234.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 234.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 268.kv. dienvidu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 268.kv. dienvidu stūra pa 248.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz šā kv. ziemeļu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 248.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz 262.kv. ziemeļu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 262.kv. ziemeļu stūra pa 253. un 254.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 254.kv. ziemeļu stūrim;

no 7. līdz 8. -

no 254.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 260.kv. austrumu malas stigu uz dienvid­austrumiem līdz 260.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 260.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 259., 258. un 257.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz 261.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 261.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu malas stigu līdz tā rietumu stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 261.kv. rietumu stūra uz ziemeļiem pa valsts meža robežu līdz sākumpunktam.

5. Neitrālā zona

Kolkas ciems

No 1. līdz 2. -

no 55.kv. dienvidaustrumu stūra (Rīgas jūras līča krastā) pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz autoceļam Kolka-Rīga;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Kolka-Rīga uz ziemeļiem līdz 25.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 25.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. dienvidu stigu uz rietumiem līdz 24.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 24.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. un 18.kv. austrumu stigu uz ziemeļiem līdz 18.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 18.kv. ziemeļaustrumu stūra pa 14.kv. dienvidu stigu un 12. un 13.kv. dienvidu malu uz austrumiem līdz Rīgas jūras līča krastam;

no 6. līdz 1. -

gar Rīgas jūras līča krastu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

6. Dabas lieguma zonas

I zona

No 1. līdz 2. -

no 201.kv. dienvidu stūra pa 205., 193. un 164.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 2. līdz 3. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz autoceļu Ventspils-Kolka un Mazirbe-Dundaga krustojumam;

no 3. līdz 4. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga uz dienvidrietumiem līdz 201.kv. ziemeļu stūrim;

no 4. līdz 5. -

no 201.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 213. un 227.kv. austrumu stigu uz dienvid­austrumiem līdz 227.kv. dienvidaustrumu stūrim;

no 5. līdz 6. -

no 227.kv. dienvidaustrumu stūra pa šā kv. stigu uz dienvidrietumiem līdz šā kv. dienvidu stūrim;

no 6. līdz 7. -

no 227.kv. dienvidu stūra pa šā kv. un 213. un 201.kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Mazirbe-Dundaga;

no 7. līdz 8. -

gar autoceļu Mazirbe-Dundaga līdz 199.kv. ziemeļu stūrim;

no 8. līdz 9. -

no 199.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervāta 211.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

gar Slīteres rezervāta ziemeļrietumu malu uz dienvidrietumiem līdz 207.kv. dienvidu stūrim;

no 10. līdz 1. -

no 207.kv. dienvidu stūra pa 206. un 205.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

II zona

No 1. līdz 2. -

no 242.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 230.kv. rietumu malas stigu līdz 230.kv. rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 230.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 231.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 231.kv. ziemeļu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 231.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. un 244.kv. ziemeļaustrumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Mazirbe-Vīdāle;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Mazirbe-Vīdāle uz dienvidaustrumiem līdz Slīteres rezervātam;

no 5. līdz 6. -

pa Slīteres rezervāta 241. un 240.kv ziemeļaustrumu malas stigu uz rietumiem līdz sākumpunktam.

III zona

No 1. līdz 2. -

no 125.kv. dienvidu stūra gar Zviedru meža masīva rezervāta ziemeļaustrumu malu uz ziemeļrietumiem līdz 218.kv. dienvidu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 218.kv. dienvidu stūra pa šā kv. rietumu malas stigu uz ziemeļiem līdz 189.kv. dienvidu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 189.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 4. līdz 5. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz Pitraga ceļa atzaram;

no 5. līdz 6. -

gar 81. un 56.kv. rietumu malu līdz meža ceļam Pitrags-Saunags;

no 6. līdz 7. -

gar meža ceļu Pitrags-Saunags uz ziemeļaustrumiem līdz Saunaga ceļa atzaram;

no 7. līdz 8. -

gar Saunaga ceļa atzaru uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam Ventspils-Kolka;

no 8. līdz 9. -

gar autoceļu Ventspils-Kolka uz ziemeļaustrumiem līdz 30.kv. ziemeļu stūrim;

no 9. līdz 10. -

no 30.kv. ziemeļu stūra pa šā kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz 31.kv. ziemeļrietumu stūrim;

no 10. līdz 11. -

no 31.kv. ziemeļrietumu stūra pa šā kv. un 32.kv. ziemeļu malas stigu uz austrumiem līdz 32.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 11. līdz 12. -

no 32.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 42., 53., 73., 78., 96., 100., 112., 117. un 132.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz Ezeru mežniecības robežai;

no 12. līdz 13. -

gar Ezeru mežniecības robežu uz rietumiem līdz Bažu purva rezervātam;

no 13. līdz 14. -

gar Bažu purva rezervāta austrumu, ziemeļu un rietumu malu līdz 121.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 14. līdz 1. -

no 121.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 124. un 125.kv. austrumu malas stigu uz dienvidiem līdz sākumpunktam.

IV zona

No 1. līdz 2. -

no 262.kv. dienvidu stūra pa šā kv. dienvidrietumu malas stigu uz ziemeļrietumiem līdz tā rietumu stūrim;

no 2. līdz 3. -

no 262.kv. rietumu stūra pa šā kv. un 263., 264. un 265.kv. ziemeļrietumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz 265.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

no 3. līdz 4. -

no 265.kv. ziemeļaustrumu stūra pa šā kv. un 264., 263. un 262.kv. dienvidu malu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam.

V zona

266.kv. (Dāvida pļavas) ārējā robeža.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Slīteres nacionālā parka likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.04.2009.Stājas spēkā: 03.06.2009.Zaudē spēku: 25.02.2015.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 20.05.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 25.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
192078
03.06.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)