Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.375

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 66.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumu "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk - Rīcības programmas pasākums)."

2. Svītrot 2.punktu.

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorija:

3.1. Lauku attīstības programmas pasākumam - visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000;

3.2. Rīcības programmas pasākumam - Cēsu, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Talsu, Tukuma, Valmieras vai Ventspils rajona administratīvā teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000. Pēc 2009.gada 1.jūlija - Aizputes novada, Alojas novada, Alsungas novada, Amatas novada, Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Beverīnas novada (izņemot Trikātas pagastu), Burtnieku novada (izņemot Ēveles pagastu), Carnikavas novada, Cēsu novada, Daugavpils novada, Dundagas novada, Durbes novada, Engures novada, Garkalnes novada, Grobiņas novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Ilūkstes novada, Jaunpils novada, Kandavas novada, Krimuldas novada, Kuldīgas novada, Ķeguma novada, Ķekavas novada, Lielvārdes novada, Līgatnes novada, Limbažu novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Mazsalacas novada, Naukšēnu novada, Nīcas novada, Ogres novada, Olaines novada, Pārgaujas novada, Pāvilostas novada, Priekules novada, Priekuļu novada, Raunas novada, Rēzeknes novada, Rojas novada, Ropažu novada, Rucavas novada, Rūjienas novada, Salacgrīvas novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Skrundas novada, Stopiņu novada, Talsu novada, Tukuma novada, Vaiņodes novada, Valmieras novada, Ventspils novada un Viļānu novada administratīvā teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000;

3.3. Rīcības programmas pasākuma aktivitātei "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" - šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto rajonu administratīvajā teritorijā esošo pilsētu (kurās iedzīvotāju skaits nav lielāks par 5 000) vai pagastu teritorijas daļas vai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto novadu teritoriālās vienības (izņemot novada pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000), kur komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas darbojas zivsaimniecības nozarē (zvejniecībā, akvakultūrā, zivju apstrādā vai pārstrādē), ir reģistrējis juridisko adresi vai ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai kur ir deklarēta komersanta darbinieku dzīvesvieta."

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā, tā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām atbilst arī šādām prasībām:

7.1. vismaz viena trešā daļa no tās lēmējinstitūcijā pārstāvētajām privātpersonām - ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem - ir biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kas aizstāv tikai zivsaimniecības nozares intereses, kā arī fiziskās vai juridiskās personas, kas veic saimniecisko darbību zivsaimniecības jomā vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, izņemot amatier­zveju;

7.2. tās darbības teritorija atbilst šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām prasībām."

5. Izteikt 9.6.1. un 9.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6.1. Lauku attīstības programmā - normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

9.6.2. Rīcības programmā - normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai;".

6. Izteikt 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8. tās rīcības plānā nav iekļautas darbības, kurām atbalsts tiek piešķirts vai tiek pieprasīts no citiem Eiropas Savienības fondiem. Rīcības programmas pasākuma aktivitātē "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" nodrošina, lai šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto teritoriju daļās nepiešķir vai nepieprasa atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"."

7. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests) pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu (turpmāk - stratēģijas iesniegums) pieņemšanu Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā, norādot datumu un publiskā finansējuma apmēru, un ievieto attiecīgo informāciju dienesta mājaslapā internetā."

8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja pēc stratēģijas iesniegumu izvērtēšanas Lauku attīstības programmas pasākumā izsludinātais publiskais finansējums nav pilnībā apgūts, dienests var izsludināt atkārtotu vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu pieņemšanu par atlikušo finansējuma daļu šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajā kārtībā."

9. Papildināt noteikumus ar 15.16.apakš­punktu šādā redakcijā:

"15.16. ja vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns ietver Rīcības programmas pasākuma aktivitāti "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība", - topogrāfiskās kartes (ne vecāka par pieciem gadiem) kopiju A3 formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92, izstrādātu ar mēroga noteiktību 1:10000, kurā norādītas šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto teritoriju daļas, kur tiks īstenota Rīcības programmas pasākuma aktivitāte "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība", kā arī aprakstu ar pamatojumu konkrētajām teritorijas daļām."

10. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Atbalsta apmēru vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai dienests aprēķina no izsludinātā publiskā finansējuma atsevišķi Lauku attīstības pro­grammas pasākumam un Rīcības programmas pasākumam, nosakot maksimālo vērtību latos uz vienu iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu šo noteikumu 3.punktā minētajās teritorijās nosaka pēc stāvokļa 2008.gada 1.janvārī, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes statistikas informāciju."

11. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja pēc vietējās attīstības stratēģiju iesniegumu izvērtēšanas, kā arī ievērojot šo noteikumu 13.punktu, Lauku attīstības programmas pasākumam izsludinātais publiskais finansējums nav apgūts pilnā apmērā, dienests pārdala neapgūto atbalsta summu (turpmāk - papildu finansējums) starp visām vietējām rīcības grupām, kas ir saņēmušas atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā, pamatojoties uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību ar zemāko teritorijas attīstības indeksa vērtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritoriju attīstības indeksu, šādā kārtībā:

25.1. dienests vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajai pašvaldības zemākajai teritorijas attīstības indeksa vērtībai piešķir punktus no 1 līdz 11 atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

25.2. vietējo rīcības grupu iegūtos punktus saskaita, iegūstot kopsummu. Katras atsevišķas vietējās rīcības grupas iegūtos punktus dala ar kopsummu un aprēķina papildu finansējuma koeficientu katrai vietējai rīcības grupai;

25.3. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai papildu finansējumu aprēķina, reizinot papildu finansējumu ar vietējās rīcības grupas papildu finansējuma koeficientu."

12. Svītrot 26., 27. un 28.punktu.

13. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Pēc paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējā rīcības grupa un dienests slēdz vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas līgumu. Līguma slēgšanas brīdī vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu, vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā ietverto rīcību pa gadiem un projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai."

14. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Lai īstenotu vietējo attīstības stratēģiju, vietējā rīcības grupa:

30.1. pēc saskaņošanas ar dienestu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot datumu, konkrētajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, rīcības mērķi un tajā plānotās darbības, projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, kas jāiegūst, lai saņemtu pozitīvu atzinumu par projektu, kā arī vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus. Projektu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma;

30.2. izvērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, ievērojot šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasības, un sagatavo atzinumu par katru projektu. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda noraidīšanas iemeslus;

30.3. projektu atzinumus kopā ar projektiem mēneša laikā pēc projektu pieņemšanas termiņa beigām iesniedz dienestā;

30.4. uzņemas projektu īstenošanas saturisko uzraudzību;

30.5. katru gadu pirmajā kalendāra ceturksnī novērtē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu iepriekšējā gadā un novērtējumu iesniedz Zemkopības ministrijā;

30.6. nodrošina publicitāti un sniedz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu."

15. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar atbilstošo plānošanas reģionu var aktualizēt un papildināt vietējo attīstības stratēģiju un dienestā atkārtoti iesniegt aktualizēto vietējo attīstības stratēģiju un šo noteikumu 15.10. un 15.13.apakšpunktā minētos dokumentus. Dienests mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un rakstiski informē vietējo rīcības grupu par izmaiņu apstiprināšanu vietējā attīstības stratēģijā vai nepieciešamību precizēt vietējo attīstības stratēģiju, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības."

16. Papildināt noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu, ja apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsumma ir vismaz 50 procentu no vietējai attīstības stratēģijai piešķirtā atbalsta apmēra. Lai piešķirtu papildu atbalstu, dienests:

35.1. izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un pieejamo publisko finansējumu. Iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma;

35.2. pieņem vietējo rīcības grupu iesniegumus papildu finansēšanas saņemšanai (5.pielikums);

35.3. vietējām rīcības grupām, kas iesniegušas šo noteikumu 35.2.apakš­punktā minēto iesniegumu un atbilst šajā punktā minētajām prasībām:

35.3.1. aprēķina, cik liels ir apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas procentuālais īpatsvars, un piešķir punktus no 1 līdz 7 atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam;

35.3.2. vietējo rīcības grupu iegūtos punktus saskaita, iegūstot kopsummu. Katras atsevišķas vietējās rīcības grupas iegūtos punktus dala ar kopsummu un aprēķina papildu atbalsta koeficientu katrai vietējai rīcības grupai;

35.3.3. papildu atbalstu vietējai attīstības stratēģijai aprēķina, reizinot izsludināto papildu publisko finansējumu ar vietējās rīcības grupas papildu atbalsta koeficientu;

35.3.4. mēneša laikā pēc šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām informē vietējo rīcības grupu par papildu atbalsta piešķiršanu un tā apmēru.

17. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

18. Izteikt 2.pielikuma 2.sadaļu "Rīcības plāns" šādā redakcijā:

"2. Rīcības plāns

2.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns 2009.-2013.gadam Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Vietējās attīstības stratēģijas"

Nr. p.k.

Rīcība

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu)

Atbalsta apmērs (Ls)*

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums **

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (to skaits un termiņi)

Piezīmes.

1. * Aizpilda pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

2. ** Norāda konkrēto Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti. Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu.

 

2.2. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns 2007.-2013.gadam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" 2009.-2013.gadam

Nr. p.k.

Rīcība

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu)

Atbalsta apmērs (Ls)*

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (to skaits un termiņi)

Piezīme.

 * Aizpilda pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai."

 

19. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

Punktu sadalījums apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas procentuālajam īpatsvaram Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana"

Nr. p.k.

Procentuālais īpatsvars

Punkti

1.

No 50 līdz 55

1

2.

No 56 līdz 60

2

3.

No 61 līdz 65

3

4.

No 66 līdz 70

4

5.

No 71 līdz 75

5

6.

No 76 līdz 80

6

7.

Vairāk par 81

7"

20. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu (2.pielikums).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 8.maiju.

 
 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.375

"1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

1.Pielikums Word formātā

KN375P1_PAGE_1.JPG (86036 bytes)

KN375P1_PAGE_2.JPG (134603 bytes)

KN375P1_PAGE_3.JPG (119965 bytes)

KN375P1_PAGE_4.JPG (117363 bytes)

KN375P1_PAGE_5.JPG (168965 bytes)

KN375P1_PAGE_6.JPG (166696 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.375

"5.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

5.Pielikums Word formātā

KN375P2_PAGE_1.JPG (79465 bytes)

KN375P2_PAGE_2.JPG (14359 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 375Pieņemts: 28.04.2009.Stājas spēkā: 08.05.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 07.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
191508
08.05.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)