Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 22. jūlija noteikumus Nr. 416 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu".

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 241

Rīgā 1999.gada 29.jūnijā (prot. Nr. 33, 36.§)

Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju karavīru un ierindas dienesta zemessargu atalgojuma sistēmu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Aizsardzības spēkiem"
26.pantu un 45.panta pirmo daļu un likuma
"Par Latvijas Republikas Zemessardzi" 25.pantu un 44.panta pirmo daļu

1. Šie noteikumi nosaka Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju virsnieku, virsdienesta karavīru un ierindas dienesta zemessargu (turpmāk - karavīri) amatu sadalījumu kvalifikācijas kategorijās un atalgojumu.

2. Karavīru amatu sadalījumu kvalifikācijas kategorijās un atbilstošās mēneša amatalgas apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

3. Karavīriem piemaksu par dienesta pakāpi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

4. Karavīriem piemaksu par izdienu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

5. Karavīriem piemaksu par dienestu specifiskos apstākļos un piemaksu par dienesta bīstamību nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

6. Karavīriem par dienesta pienākumu pildīšanu naktī (no pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00) nosaka piemaksu 50 % apmērā no karavīram noteiktās stundas vai dienas algas likmes.

7. Karavīram par papildu dienesta pienākumu veikšanu cita karavīra prombūtnes laikā vai par amata apvienošanu var noteikt piemaksu līdz 50 % no viņa mēneša amatalgas apmēra.

8. Karavīrus var materiāli stimulēt, izmantojot līdzekļus 2 % apmērā no plānotā darba samaksas fonda, kā arī darba samaksas fonda ekonomiju.

9. Karavīrs nesaņem atalgojumu par laiku, kad tas atradies patvaļīgā prombūtnē, kā arī apcietinājumā, kas noteikts kā drošības līdzeklis krimināllietā. Ja krimināllieta izbeigta vai stājas spēkā attaisnojošs spriedums krimināllietā, karavīram izmaksā ieturēto atalgojumu.

10. Šo noteikumu izpildi nodrošina Aizsardzības ministrijai valsts budžetā iedalīto līdzekļu ietvaros.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Ministru kabineta 1994.gada 9.augusta noteikumus Nr.157 "Par Aizsardzības ministrijas Militārā pretizlūkošanas dienesta karavīru darba samaksu un materiālo nodrošinājumu";

11.2. Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumus Nr.296 "Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju militārpersonu dienesta atalgojumu" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 199./200., 342./346.nr.);

11.3. Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumus Nr.430 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju militārpersonu dienesta atalgojumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 342./346.nr.).

12. Šie noteikumi piemērojami ar 1999.gada 1.jūliju.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.241

Karavīru sadalījums kvalifikācijas kategorijās un mēneša amatalgas

Nr.
p.k.
Amats, dienesta pakāpe Kvalifikācijas kategorija Mēneša amatalga
(latos)
1 2 3 4
1. Augstākie virsnieki
1. Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) komandieris, ģenerālis A1 340
2. NBS štāba priekšnieks, Sauszemes spēku komandieris, ģenerālis A2 310
3. Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, Sauszemes spēku komandiera vietnieks, ģenerālis NBS Jūras spēku komandieris, admirālis Zemessardzes komandieris, NBS Gaisa spēku komandieris, pulkvedis vai ģenerālis A3 285
4. Sauszemes spēku un Zemessardzes štāba priekšnieks, brigādes komandieris, Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta komandieris, pulkvedis vai ģenerālis A4 270
2. Vecākie virsnieki
2.1. Pulkveža (jūras kapteiņa) pakāpes amati
5. Valsts prezidenta sevišķo uzdevumu virsnieks. Aizsardzības ministra militārais padomnieks. NBS Militārās pretizlūkošanas dienesta (turpmāk - MPD) priekšnieks. NBS komandiera juriskonsults, militārais padomnieks. NBS štāba departamenta priekšnieks. Spēku veida štāba priekšnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors. A5 260
6. NBS komandiera militāri politiskais padomnieks. NBS štāba pārvaldes priekšnieks, juridiskās daļas priekšnieks, Radiocentra priekšnieks. MPD priekšnieka vietnieks. Sauszemes spēku komandiera juriskonsults. Sauszemes spēku un Zemessardzes inspekcijas priekšnieks, štāba pārvaldes priekšnieks. NBS Jūras spēku flotiles un eskadras (BALTRON) komandieris. Brigādes komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. Militārās policijas komandieris. Drošības dienesta štāba priekšnieks. Rīgas garnizona priekšnieks. Aizsardzības ministrijas Militārā personāla nodaļas priekšnieks, militārais atašejs ASV un Kanādā, militārais pārstāvis NATO (Beļģijā, Briselē). Nacionālās aizsardzības akadēmijas Taktikas katedras vadītājs. A6 250
7. NBS komandpunkta priekšnieks. NBS Gaisa un Jūras spēku operatīvās daļas priekšnieks. NBS Jūras spēku Atbalsta bāzes komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra komandieris. BALTBAT komandieris. Militārās medicīnas centra priekšnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes priekšnieks. Drošības dienesta Saeimas apsardzes un Valsts prezidenta apsardzes priekšnieks. NBS sporta kluba priekšnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras vadītājs. Militārais atašejs Vācijā, Austrijā un Šveicē. Rīgas garnizona komandants. A7 240
2.2. Pulkvežleitnanta (komandkapteiņa) pakāpes amati
8. Aizsardzības ministra sevišķo uzdevumu virsnieks. Baltijas aizsardzības koledžas pasniedzējs. NBS komandiera biroja priekšnieks un īpašo uzdevumu virsnieks. NBS štāba un MPD daļas priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks. NBS Gaisa spēku štāba galvenais inženieris. NBS Jūras spēku flotiles un eskadras (BALTRON) štāba priekšnieks, Mācību centra un Kara kuģu flotiles diviziona komandieris. NBS Gaisa spēku Atbalsta bāzes komandieris. Pilna štata bataljona, diviziona un eskadriļas komandieris. Speciālo uzdevumu vienības komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra priekšnieka vietnieks un štāba priekšnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas Mācību daļas priekšnieks, katedras vadītājs. A8 230
9. Valsts prezidenta militārais adjutants. Militārais atašejs Lietuvā, Polijā un Čehijā; militārais atašejs Igaunijā un Somijā; militārais atašejs Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā. NBS komandiera biroja nodaļas priekšnieks. NBS štāba priekšnieka biroja priekšnieks, Juridiskās daļas jurists, nodaļas priekšnieks, EDSO un bruņojuma kontroles virsnieks, Sakaru centra komandieris. MPD nodaļas priekšnieks. Militārās medicīnas centra priekšnieka vietnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Spēku veida (šeit un turpmāk - arī Zemessardzes) štāba daļas un komandpunkta priekšnieks, Operatīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks, īpašo uzdevumu virsnieks. Sauszemes spēku komandiera biroja priekšnieks. Mobilo strēlnieku un NBS Jūras spēku mācību centra komandiera vietnieks, štāba priekšnieks. Izlūku, Inženiertehniskā (NMN), Kājnieku un Sakaru mācību centra komandieris. Atbalsta bāzes štāba priekšnieks. NBS Gaisa spēku štāba galvenais pretgaisa aizsardzības virsnieks, Informācijas centra priekšnieks. Pilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un Speciālo uzdevumu vienības komandiera vietnieks un štāba priekšnieks. Nepilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un pielīdzināmas vienības komandieris. Militārās policijas štāba priekšnieks un Izziņas daļas priekšnieks. Drošības dienesta apsardzes priekšnieka vietnieks, mobilās un stacionārās apsardzes priekšnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas Personāla daļas priekšnieks, Taktikas katedras vadītāja vietnieks, Aizsardzības zinātņu centra vadītāja vietnieks, Apbruņojuma nodaļas priekšnieks. A9 212
10. Aizsardzības ministrijas Militārā personāla nodaļas priekšnieka vietnieks, BALTPERS projekta vadītājs, militārais pārstāvis pie Eiropas drošības un sadarbības organizācijas (EDSO), militārā pārstāvja vietnieks NATO (Beļģijā, Briselē). NBS štāba operatīvais dežurants, Sakaru centra komandiera vietnieks un Infotehnoloģijas daļas komandieris. Radiocentra daļas priekšnieks. Sporta kluba priekšnieka vietnieks. Militārās medicīnas centra nodaļas priekšnieks. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas vecākais eksperts. Spēku veida štāba jurists (juriskonsults), nodaļas priekšnieks, vecākais inspektors, Medicīnas komisijas priekšnieks ārsts, Sporta kluba priekšnieks, Operatīvās daļas vecākais virsnieks. NBS Jūras spēku galvenais ārsts. NBS Gaisa spēku štāba aviācijas inženieris, Aviācijas eskadriļas lidojumu vadītājs, inženieris. Brigādes un Drošības dienesta štāba Operatīvās daļas priekšnieks. Militārās policijas Izziņas nodaļas priekšnieks un svarīgu izziņu virsnieks. Drošības dienesta štāba Izlūkošanas daļas priekšnieks, Valsts prezidenta mobilās apsardzes priekšnieka vietnieks un īpašo uzdevumu virsnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras vecākais pasniedzējs, Skaitļošanas centra priekšnieks. Rīgas garnizona komandanta vietnieks. Liepājas garnizona komandants. A10 202
2.3. Majora (NBS Jūras spēkos - kapteiņa) pakāpes amati
11. Aizsardzības ministra militārais adjutants. NBS virskapelāns. NBS štāba kancelejas priekšnieks, štāba komandants, virsnieks, Sakaru centra daļas komandieris, orķestra priekšnieks. MPD priekšnieka palīgs, vecākais virsnieks. Brigādes, Drošības dienesta un Radiocentra komandpunkta priekšnieks. Baltijas atbalsta grupas komandieris. Militārās medicīnas centra visu specialitāšu ārsts. Vienības galvenais ārsts medicīnas vada komandieris (Medicīnas punkta priekšnieks galvenais ārsts), poliklīnikas lazaretes priekšnieks. Mācību centra štāba priekšnieks, Mācību daļas priekšnieks. NBS Jūras spēku Atbalsta bāzes filiāles komandieris, Krasta apsardzes kuģu diviziona komandieris, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa komandieris. Mobilo strēlnieku mācību centra Starptautiskās plānošanas nodaļas priekšnieks. Aviācijas eskadriļas posma komandieris, NBS Gaisa spēku Informācijas centra priekšnieka vietnieks, Radiotehniskā bataljona radiotehniskā posteņa priekšnieks. Speciālo uzdevumu vienības kaujinieku un mācību komandas komandieris. Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas (turpmāk - NMN) nodaļas komandieris. Nepilna štata bataljona, diviziona, eskadriļas un pielīdzināmas vienības komandiera vietnieks, štāba priekšnieks. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes priekšnieka vietnieks noliktavu priekšnieks. Drošības dienesta Personāla, Apgādes, Sakaru un infotehnoloģijas daļas priekšnieks, Saeimas mobilās un stacionārās apsardzes un Valsts prezidenta stacionārās apsardzes priekšnieka vietnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas daļas vecākais virsnieks, katedras pasniedzējs (docents), vadošais pētnieks, nodaļas priekšnieks. A11 196
12. Aizsardzības ministrijas Militārā personāla nodaļas virsnieks, militārais pārstāvis NATO SHAPE (Beļģijā, MONSA). Militārā dienesta iesaukšanas centra virsnieks. NBS štāba Sakaru centra Infotehnoloģijas daļas komandiera vietnieks, sakaru darbnīcas priekšnieks. Speciālās sapieru nodaļas komandieris. Radiocentra analīzes vecākais virsnieks, stacijas un Infotehnoloģijas nodaļas priekšnieks. NBS Sporta kluba sporta daļas priekšnieks. Spēku veidu štāba virsnieks, kartogrāfs, Komandpunkta operatīvais dežurants. Zemessardzes (Sauszemes spēku) štāba inspektors, štāba priekšnieka palīgs, kancelejas priekšnieks, medicīnas komisijas ārsts. Brigādes štāba daļas priekšnieks, Operatīvās daļas vecākais virsnieks un Mācību nodaļas priekšnieks. Mazākas par brigādi vienības štāba Operatīvās nodaļas priekšnieks, Atbalsta bāzes štāba Materiāltehniskā nodrošinājuma un Sakaru un radiotehniskās nodaļas priekšnieks. NBS Jūras spēku flotiles ūdenslīdēju komandas priekšnieks, Krasta apsardzes kuģu flotiles štāba grupas vecākais virsnieks. NBS Gaisa spēku Informācijas centra vadības grupas virsnieks un maiņas priekšnieks, Aviācijas eskadriļas Lidaparātu apkopes nodaļas un Diagnostikas un kontroles nodaļas priekšnieks. Radiotehniskā bataljona štāba Inženiertehniskās nodaļas priekšnieks. Mācību centra nodaļas priekšnieks, Starptautiskās sadarbības plānošanas nodaļas vecākais virsnieks, vecākais pasniedzējs. Vienības ārsts fiziologs, psihologs. BALTBAT štāba vecākais virsnieks, medicīnas, izlūkošanas, inženiertehniskais, sakaru un humāno operāciju virsnieks. Militārās policijas vecākais izziņas virsnieks, eksperts un Kriminālmeklēšanas nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta štāba Izlūkošanas un Operatīvās daļas nodaļas priekšnieks, izlūkošanas analītiķis, mobilās apsardzes vecākais virsnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras pasniedzējs (lektors), Redakcijas un izdevniecības nodaļas priekšnieks, taktikas centra priekšnieks, informācijas analītiķis, kursa priekšnieks. Rīgas garnizona komandanta palīgs. Liepājas garnizona komandanta vietnieks. A12 186
3. Jaunākie virsnieki
3.1. Kapteiņa (kapteiņleitnanta) pakāpes amati
13. NBS komandiera biroja preses virsnieks. NBS štāba Sevišķās lietvedības priekšnieks, orķestra diriģents. MPD virsnieks. Radiocentra nodaļas priekšnieks. Pilna štata rotas, baterijas komandieris. Štāba un nodrošinājuma nodaļas vecākais virsnieks. NMN nodaļas komandiera vietnieks. Krasta apsardzes kuģa, ūdenslīdēju kuģa un palīgkuģa komandieris, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa komandiera palīgs. NBS Jūras spēku Radiotehniskā bataljona informācijas centra priekšnieks, eskadras (BALTRON) štāba vecākais virsnieks, Atbalsta bāzes poliklīnikas ārsts, rentgenologs. Vienības medicīnas vada Ārstniecības nodaļas priekšnieks. Brigādes komandpunkta operatīvais dežurants. Par brigādi mazākas vienības komandpunkta priekšnieks, medicīnas punkta priekšnieks. Aviācijas vecākais lidotājs. NBS Gaisa spēku Informācijas centra grupu vecākais virsnieks operators, vecākais stūrmanis, vecākais programmētājs, Tehniskās grupas priekšnieks. Baltijas atbalsta grupas štāba priekšnieks. Speciālo uzdevumu vienības Kaujinieku komandas komandiera vietnieks, Atbalsta komandas komandieris. Mācību centra nodaļas priekšnieks, vecākais pasniedzējs. Jaunsargu apmācības grupas priekšnieks. BALTBAT štāba vecākā virsnieka vietnieks, rotas komandiera vietnieks. Zemessardzes štāba Sevišķās lietvedības priekšnieks un preses virsnieks. NBS Jūras spēku un Zemessardzes orķestra priekšnieks. Militārās policijas Apgādes nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta komandiera palīgs, stacionārās apsardzes vada komandieris. Nacionālās aizsardzības akadēmijas ārējo sakaru un preses virsnieks, daļas virsnieks, katedras apmācību kabineta priekšnieks, Aizsardzības zinātņu centra pētnieks, Skaitļošanas centra datoru tīkla administrators, datoru inženieris, personālsastāva drošības virsnieks. A13 181
14. NBS štāba Sakaru centra nodaļas priekšnieks. Speciālās sapieru nodaļas komandiera vietnieks. Radiocentra personāla nodaļas priekšnieks un analīzes virsnieks. MPD Saimniecības nodaļas priekšnieks un Transporta nodaļas priekšnieks. Spēku veida un brigādes komandiera adjutants. Brigādes štāba virsnieks, Mācību nodaļas vecākais pasniedzējs metodiķis, pasniedzējs. Mazākas par brigādi vienības štāba, Apgādes veida un tehniskās nozares nodaļas priekšnieks, Operatīvās nodaļas virsnieks, Atbalsta bāzes Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas virsnieks, Atbalsta bāzes Sakaru un radiotehniskās nodaļas virsnieks (inženieris), Komandpunkta operatīvais dežurants, virsnieku nama un kluba priekšnieks, citos punktos neminēto vienību un apakšvienību ārsts. Krasta apsardzes kuģu flotiles štāba grupas virsnieks (inženieris). Mācību centra Personāla nodaļas priekšnieks, Starptautiskās sadarbības plānošanas nodaļas virsnieks, Mācību daļas (nodaļas) virsnieks, inženieris, mehāniķis, stūrmanis, pasniedzējs, instruktors. Jaunsargu apmācības grupas vecākais pasniedzējs. Kājnieku vada Atbalsta grupas sakaru virsnieks. Nepilna štata sastāva rotas, baterijas un pielīdzināmas apakšvienības komandieris. Atsevišķa vada komandieris. Laboratorijas priekšnieks. Visu vienību (izņemot rotu) kapelāns. Flotiles ūdenslīdēju komandas komandiera vietnieks, mīnu tralera (meklētāja) un patruļkuģa mehāniķis. Krasta apsardzes kuģu diviziona kuģu ekspluatācijas virsnieks, BALTRON štāba virsnieks. Aviācijas eskadriļas dežūrvirsnieks, lidojumu vadības stūrmanis, vecākais sinoptiķis, lidotājs, trenažiera priekšnieks, posma inženieris, lidaparātu diagnostikas un kontroles nodaļas apkalpes veida inženieris, izpletņlēkšanas instruktors. NBS Gaisa spēku Atbalsta bāzes rotas Sakaru un radiotehniskās grupas komandieris, Radiotehniskā bataljona štāba Inženiertehniskās nodaļas virsnieks, radara priekšnieks, Informācijas centra darbības veida virsnieks vecākais operators, programmētājs operators, stūrmanis, sakaru grupas priekšnieks. Speciālo uzdevumu vienības kaujinieku un mācību grupas komandieris, Izlūku un Snaiperu nodaļas komandieris. BALTBAT štāba virsnieks, jurists. Sporta kluba virsnieks. Militārās policijas tehniskā nodrošinājuma virsnieks, izziņas virsnieks, kriminālists inženieris, Kriminālmeklēšanas nodaļas vecākais virsnieks. Drošības dienesta štāba virsnieks, vecākais izlūks, mobilās apsardzes virsnieks, komandpunkta operatīvais dežurants. NBS Jūras spēku un Zemessardzes orķestra diriģents. Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras pasniedzējs (asistents), nodaļas un centra inženieris, kursa priekšnieka vietnieks, Kultūras un audzināšanas nodaļas priekšnieks. Rīgas garnizona virssardznes priekšnieks. A14 168
3.2. Virsleitnanta, leitnanta pakāpes amati
15. Rotas, baterijas komandiera vietnieks, vada komandieris, apmācības virsnieks, garnizona virssardznes priekšnieks. Speciālās sapieru nodaļas sapieris vecākais eksperts. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes starptautisko sūtījumu uzskaites priekšnieks. Baltijas atbalsta grupas virsnieks. NBS štāba Sakaru centra vadu sakaru grupas komandieris. Radiocentra Atklāto avotu nodaļas komandieris. BALTBAT kājnieku rotas kapelāns un ārsts. Mazākas par brigādi vienības štāba virsnieks, programmētājs operators, inženieris, radara priekšnieks. Krasta apsardzes kuģa "Kristaps" tipa komandieris, krasta apsardzes un ūdenslīdēju kuģa komandiera palīgs, patruļkuģa un mīnu tralera (meklētāja) stūrmanis, mīnu tralera (meklētāja) elektromehāniķis, palīgkuģa komandiera palīgs stūrmanis. Mīnu meklētāja kuģa Operāciju komandas komandieris. Flotiles atmīnēšanas ūdenslīdēju un dziļūdens ūdenslīdēju grupas komandieris. Atbalsta bāzes remontdarbnīcas priekšnieks. Aviācijas eskadriļas lidaparāta un spectehnikas apkopes veida vecākais tehniķis. Militārās policijas jaunākais izziņas virsnieks, Kriminālmeklēšanas nodaļas virsnieks. Drošības dienesta štāba Taktiskās izlūkošanas nodaļas izlūks, mobilās apsardzes jaunākais virsnieks. Mācību centra pasniedzējs instruktors. A15 163
16. Nepilna štata sastāva vada komandieris. Rotas, baterijas un posteņa atbilstošas darbības veida virsnieks. NBS štāba Sakaru centra nodaļas sakaru virsnieks. Brigādes štāba jaunsargu priekšnieks, Mācību nodaļas pasniedzējs metodiķis. Mazākas par brigādi vienības apgādes veida, tehniskās nozares un tehnikas veida virsnieks, instruktors, tehniķis, mehāniķis, sinoptiķis, ekologs, ķīmiķis, vadības punkta maiņas priekšnieks. Speciālās sapieru nodaļas sapieris eksperts. Mīnu tralera, mīnu meklētāja kuģa un patruļkuģa ieroču virsnieks, krasta apsardzes un ūdenslīdēju kuģa stūrmanis, krasta apsardzes kuģa un mīnu meklētāja kuģa elektromehāniskās komandas komandieris. NBS Jūras spēku Radiotehniskā bataljona radiotehniskā posteņa priekšnieks. NBS Gaisa spēku Informācijas centra grupas atbilstošās darbības veida virsnieks operators, virsnieks. Glābšanas helikoptera glābējs operators, izpletņlēcēju instruktors. Lidaparātu borttehniķis, apkopes un ekspluatācijas tehniķis. Drošības dienesta stacionārās apsardzes vada komandiera vietnieks. Jaunsargu apmācības grupas pasniedzējs. A16 153
4. Virsdienesta (zemessardzes) instruktori
4.1. Virsniekvietnieka pakāpes amati
17. NBS štāba galvenais grāmatvedis, Sakaru un informātikas departamenta infotehnoloģijas speciālists. Spēka veidu štāba Sakaru un informātikas pārvaldes (daļas) infotehnoloģijas speciālists. Sauszemes spēku (Zemessardzes) štāba Revīzijas un kontroles daļas priekšnieks. A17 210
18. NBS štāba ekonomists, grāmatvedis, pārtikas tehnologs, Personāla departamenta un Medicīnas pārvaldes infotehnoloģijas speciālists, Ģeoinformācijas pārvaldes kartogrāfijas speciālists, Apgādes daļas pārtikas tehnologs, Sakaru centra nodaļas priekšnieks infotīkla administrators, nodaļas priekšnieks programmētājs, infoaizsardzības galvenais speciālists. MPD Finansu nodaļas priekšnieks, personāla priekšnieks. Radiocentra programmētājs. Spēku veida štāba vecākais finansists ekonomists, revidents grāmatvedis, intendants, kvartīrmeistars, datortehnikas inženieris, galvenais grāmatvedis (Finansu daļas priekšnieks ekonomists). Sauszemes spēku (Zemessardzes) štāba Videoinformācijas nodaļas režisors, TV žurnālists redaktors. Brigādes, Drošības dienesta, Mācību centra, NBS Jūras spēku flotiles un Atbalsta bāzes juriskonsults. Nacionālās aizsardzības akadēmijas jurists un Finansu nodaļas priekšnieks. A18 185
19. Aizsardzības ministrijas Militārā personāla nodaļas datu bāzes programmētājs. Spēku veida štāba personāla speciālists, finansists ekonomists, grāmatvedis, revidents, redaktors lietvedis, personāla un sabiedrisko attiecību infotehnoloģijas speciālists, izlūkošanas speciālists analītiķis, sabiedrisko attiecību speciālists, inženieris. MPD vecākais ekonomists un speciālās tehnikas speciālists. Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba Sakaru daļas (nodaļas) infotehnoloģijas speciālists, programmētājs, vecākais finansists ekonomists un galvenais grāmatvedis (Finansu nodaļas priekšnieks galvenais grāmatvedis). Mācību centra vecākais pasniedzējs, Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta Izlūkošanas daļas speciālās tehnikas inženieris. NBS komandiera biroja kultūras speciālists, NBS štāba redaktors lietvedis, Sakaru centra datortehnikas un infotehnoloģijas speciālists, programmētājs, sakaru darbnīcas tehniskās kontroles inženieris. Radiocentra informācijas, sakaru, infotehnoloģijas un radiotehnikas vecākais speciālists, posteņa priekšnieks, Speciālā autotransporta nodaļas priekšnieks. Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēkas priekšnieks, Finansu nodaļas priekšnieka vietnieks, finansists ekonomists. A19 170
20. Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba, Apgādes un nodrošinājuma nodaļas finansists ekonomists, tulks, fiziskās sagatavošanas un sporta instruktors, apbruņojuma speciālists, autotehnikas, degvielas un smērvielu, pārtikas, ekipējuma un saimniecības intendants, kvartīrmeistars, datortehnikas, elektrotehnikas, lokatoru ekspluatācijas, lidlauka ekspluatācijas un citas specialitātes inženieris, speciālists (kuram nepieciešama augstākā izglītība), metrologs, tehniskās laboratorijas, radiotehniskās darbnīcas un remontdarbnīcas nodaļas priekšnieks. NBS Gaisa spēku Informācijas centra datortīkla administrators, informācijas apstrādes grupu operators, Atbalsta bāzes štāba un apgādes rotas ģeodēzists tehniķis, radiolokācijas staciju priekšnieks, apgaismošanas sistēmas inženieris. Mācību centra Mācību daļas (nodaļas) plānošanas speciālists, pasniedzējs, kartogrāfs, datortehnikas, infotehnoloģijas, artilērijas un citas specialitātes instruktors (speciālists). Speciālo uzdevumu vienības Izpletņlēkšanas aprīkojuma nodaļas un Ūdenslīšanas aprīkojuma nodaļas priekšnieks. Drošības dienesta un brigādes štāba personāla speciālists. Spēku veida štāba kancelejas priekšnieks. Sauszemes spēku (Zemessardzes) štāba juridiskais speciālists, Jaunsargu daļas metodists instruktors. NBS štāba Sakaru centra atbilstošas specialitātes inženieris, datu pārraidīšanas un tehniskā nodrošinājuma speciālists. Orķestra grupas koncertmeistars, priekšorķestra vadītājs. NBS Jūras spēku orķestra priekšorķestra vadītājs. Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas sekretārs. Nacionālās aizsardzības akadēmijas Redakcijas un izdevniecības nodaļas redaktors, komunālās saimniecības speciālists. A20 153
4.2. Virsseržanta (bocmaņa) pakāpes amati
21. NBS štāba biroja sekretārs, kancelejas vecākais lietvedis, komandanta palīgs, departamenta lietvedis, uzskaites, administratīvais, protokola un personāla speciālists, Sakaru centra Sakaru drošības kontroles nodaļas komandieris. Spēku veida komandiera sekretārs, štāba videooperators. A21 165
22. Rotas, baterijas, komandas, orķestra virsseržants, kuģa bocmanis. Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba lietvedības priekšnieks vecākais lietvedis, grāmatvedis, izlūks analītiķis, pasniedzējs instruktors, apakšvienības ēdnīcas priekšnieks, noliktavu priekšnieks apbruņojuma mantzinis. Mācību centra sporta bāzes priekšnieks, traļmeistaru un ūdenslīdēju instruktors, ugunsdrošības un glābšanas instruktors, laivu stacijas priekšnieks. NBS Jūras spēku Atbalsta bāzes filiāles grāmatvedis. Krasta apsardzes kuģa tipa "Kristaps" komandiera palīgs stūrmanis, flotiles štāba eskadras (BALTRON) štāba lietvedis. NBS Jūras spēku Radiotehniskā bataljona Informācijas centra maiņas priekšnieks. Štāba bataljona kluba priekšnieks. Speciālo uzdevumu vienības (turpmāk - SUV) tehniskās laboratorijas inženieris, mācību grupas komandiera palīgs instruktors. Zemessardzes SUV kaujinieku, snaiperu grupas komandieris. Spēku veida štāba plānošanas, sadarbības, protokola, sociālās nodrošināšanas, izlūkošanas, uzskaites, medicīnas, administratīvais speciālists. Radiocentra informācijas, sakaru, datoru, radiotehnikas un infotehnoloģijas speciālists, vecākais operators, Spectransporta nodaļas vecākais speciālists. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes apbruņojuma un speciālo līdzekļu, munīcijas noliktavas pārzinis (sagādnieks). Sporta kluba sporta treneris. NBS štāba un spēku veida štāba lietvedis, arhivārs bibliotekārs, Sakaru centra virsseržants. Nacionālās aizsardzības akadēmijas Fiziskās kultūras katedras apmācību instruktors, vecākais lietvedis, grāmatvedis, bibliotēkas priekšnieka vietnieks, garāžas priekšnieks. Ar juridiskas personas tiesībām vienību grāmatvedis kasieris. A22 150
23. Militārā dienesta iesaukšanas centra komandants. Personāla departamenta, spēku veida un mazāku vienību štāba Personāla daļas (nodaļas) lietvedis. Spēku veida štāba kancelejas un pārvaldes lietvedis, tāmētājs, finansu speciālists, sporta instruktors. Brigādes, pielīdzināmas un mazākas vienības sadarbības speciālists, datu pārraides tīkla administrators, apgādes un nodrošinājuma apakšvienību atbilstošas nozares priekšnieks (pārzinis), speciālists, tehniķis, instruktors, pasniedzējs, ugunsdzēsēju grupas komandieris, apbruņojuma (ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, mīnu), radioelektronisko līdzekļu, medicīnas un pārtikas noliktavas mantzinis. NBS štāba sakaru aparatūras un kartogrāfijas noliktavas mantzinis. Kājnieku bataljona jaunsargu instruktors. Vienības bez juridiskas personas tiesībām štāba grāmatvedis kasieris. BALTBAT noliktavu vecākais mantzinis. Laivu stacijas bocmanis. Poliklīnikas, medicīnas punkta un apakšvienības feldšeris, aptiekārs. Mīnu tralera (meklētāja), patruļkuģa un ūdenslīdēju kuģa komandas komandieris, palīgkuģa elektromehāniskās komandas komandieris, krasta apsardzes kuģa radiotehniskās nodaļas komandieris, krasta apsardzes kutera komandieris. Lidaparātu tehniķis. Sinoptiķis novērotājs. NMN grupas komandieris, topoģeodēziskās un skaitļošanas grupas komandieris. SUV tehniķis instruktors, kaujinieku nodaļas komandieris, vecākais izlūks, vecākais snaiperis, kinologu grupas komandieris. Zemessardzes SUV kaujinieku, snaiperu grupas komandiera vietnieks. Godasardzes karognesējs. Rīgas garnizona virssardznes virsseržants. MPD operatīvais speciālists. NBS štāba orķestra administrators, grupas koncertmeistars, Sakaru centra operatīvās radiostacijas un Radioreleja lokatoru (turpmāk - RRL) staciju grupas priekšnieks, datu apstrādes, informātikas, elektronikas un telekomunikāciju speciālists. Sporta kluba sporta instruktors. Militārā medicīnas centra vecākā medicīnas māsa. NBS Jūras spēku muzeja vadītājs, NBS Jūras spēku un Zemessardzes orķestra grupas koncertmeistars. Nacionālās aizsardzības akadēmijas katedras apmācību instruktors, autovadīšanas instruktors. A23 140
4.3. Seržanta pakāpes amati
24. Vada seržants. Rotas, vada intendants. Artilērijas komandpunkta un darbnīcas priekšnieks, degvielas noliktavu pārzinis mantzinis. Palīgkuģa radiotehniskās komandas komandieris, reida kutera komandieris, krasta apsardzes kuģa elektromehāniskās nodaļas elektromehāniķis. Zemessardzes SUV kaujas grupas seržants. Poliklīnikas un medicīnas punkta vecākā medicīnas māsa. Drošības dienesta, brigādes un mazākas vienības štāba un patstāvīgas nodaļas lietvedis, filiāles lietvedības priekšnieks vecākais lietvedis. Militārās medicīnas centra lietvedis, medicīnas māsa, rentgenlaborants, laborants. Mācību centra Starptautiskās sadarbības nodaļas lietvedis. Vecākais drošības inspektors, apmācības instruktors. Radiocentra operators, uzskaites speciālists, Specautotransporta nodaļas speciālists. Spēku veida štāba arhivārs bibliotekārs. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pavairošanas biroja pārzinis, korektors, šautuves priekšnieks. A24 137
25. NBS štāba Autotransporta nodaļas komandieris. Izlūku (izlūkošanas) nodaļas (grupas) komandieris, Mīnmetēju nodaļas komandieris, skaitļotāju grupas komandiera palīgs. SUV vecākais kaujinieks, izlūks, snaiperis, kinologs, mantzinis tehniķis, Bruņutransportieru (specautotransporta) nodaļas komandieris. Zemessardzes SUV grupas seržanta palīgs, vecākais kaujinieks, vecākais snaiperis. Brigādes un mazākas vienības citos punktos neminētas noliktavas mantzinis, apkopes un remonta darbnīcas priekšnieks, sakaru darbnīcas priekšnieks, Autotransporta un remonta nodaļas komandieris, šautuves priekšnieks, apķēdējuma priekšnieks, tehniķis laborants, remontdarbnīcas tehniķis, bibliotēkas vadītājs, filmotēkas priekšnieks, medicīnas māsa, šefpavārs, autotehniķis, elektrotehniķis, radiotehniķis, vecākais topoģeodēzists, speciālists, tehniķis. Drošības dienesta, brigādes, mācību centra un pielīdzināmas vienības štāba plānošanas un uzskaites speciālists, pakļautās apakšvienības lietvedis. Mīnu meklētāja sonāra operatoru komandieris, ūdenslīdēju grupas komandieris, krasta apsardzes kuģa tipa "Kristaps" elektromehāniķis. Aviācijas radiostacijas priekšnieks, specautotransporta tehniķis, glābējhelikoptera glābējs, lidaparāta apkopes veida mehāniķis. Drošības dienesta štāba arhivārs lietvedis, Saeimas un Valsts prezidenta apsardzes lietvedis, mobilās apsardzes vecākais apsargs, Stacionārās apsardzes nodaļas komandieris. NBS Sporta kluba sporta instruktors. Materiāltehnisko līdzekļu bāzes ieroču remonta darbnīcas priekšnieks, bruņojuma un munīcijas noliktavas lietvedis, lietvedis speciālists. NBS Sakaru centra RRL stacijas priekšnieks, telekomunikāciju tehniķis, vecākais sakaru (sakaru kontroles) operators, sakaru darbnīcas tehniķis un mehāniķis, orķestra solists, bibliotekārs, mūzikas instrumentu meistars. NBS Jūras spēku un Zemessardzes orķestra solists, bibliotekārs. Karognesēja asistents. Liepājas garnizona virssardznes seržants. Nacionālās aizsardzības akadēmijas sakaru tehniķis, elektrotehniķis. A25 129
4.4. Kaprāļa pakāpes amati
26. Nodaļas un grupas, lielgabala un mīnmetēja komandieris. Visa veida izlūkošanas nodaļas un ūdenslīdēju grupas komandiera palīgs, Mīnmetēju nodaļas komandiera vietnieks. Radiostacijas un radiorelejstacijas, telefonu centrāles, elektrostacijas priekšnieks. Ieroču meistars, topoģeodēzists, rasētājs, sanitārais instruktors, pavārs instruktors, medicīnas laborants, veikala vadītājs, orķestra solista palīgs, mūziķis (NBS Jūras spēku un Zemessardzes - solista palīgs). Mazākas par brigādi vienības štāba plānošanas un uzskaites speciālists, bāzes filiāles lietvedis, bibliotēkas vadītājs videooperators. SUV kaujinieks, Bruņutransportieru (specautotransporta) nodaļas komandiera palīgs. Zemessardzes SUV kaujinieks, snaiperis. Poligona pārraugs, drošības inspektors. Drošības dienesta Saeimas un Valsts prezidenta apsardzes mantzinis, Stacionārās apsardzes nodaļas komandiera palīgs. NBS Sakaru centra sakaru (kontroles) operators. Nacionālās Aizsardzības akadēmijas iespiedmašīnas operators, saimniecības pārzinis, tehniķis. A26 126
4.5. Virsseržanta, seržanta un kaprāļa pakāpes amati
27. Seržantu sastāva amati pirmo trīs mēnešu laikā (sākumapmācības posmā). A 27 100
5. Virsdienesta kareivji (zemessargi)
5.1. Dižkareivja (dižmatroža, vecākā zemessarga) pakāpes amati
28. Kareivja, matroža un zemessarga atbilstošā nosaukuma amata vecākais. Brigādes, pielīdzināmas un mazākas vienības štāba, apakšvienības, apgādes veida un tehniskās nozares rakstvedis, datoroperators, bibliotekārs, dispečers, laborants, mantziņa palīgs, šautuves operators. Patstāvīgas rotas, pielīdzināmas un mazākas apakšvienības lietvedis, mantzinis. Kaujas grupas, mīnmetēja komandieris, nodaļas un grupas komandiera palīgs. Akustiķis, mobilās apsardzes apsargs, elektrogāzmetinātājs, kuģu elektromehāniķis, kinomehāniķis, koks (kuģa pavārs), mākslinieks, mehāniķis vadītājs, elektromehānikas, elektronikas, sakaru, radioelektronikas un dzinēju mehāniķis, meistars, reida un krasta apsardzes kutera motorists, meteooperators, sonāra operators, operators skaitļotājs, militārais policists, radiomehāniķis, radiometrists, kuģa radists, rasētājs, sapieris spridzinātājs, artilērijas skaitļotājs, apsardzes strēlnieks, traļmeistars, ūdenslīdējs, uzskaitvedis. Priekšorķestra mūziķis, NBS Jūras spēku un Zemessardzes orķestra mūziķis. A28 119
5.2. Kareivja (matroža, vecākā zemessarga) pakāpes amati
29. Atbilstoša amata vecākais, ja viņa tuvākais tiešais priekšnieks ir dižkareivja, dižmatroža vai vecākā zemessarga pakāpē. Divkāršo specialitāšu amati. Atmīnētājs, autoelektromehāniķis, autobusa vadītājs, vilcējautomobiļa vadītājs, autoceltņa operators, degazētājs, elektromehāniķis, elektrometinātājs, galdnieks, gāzmetinātājs, granātnieks, ložmetējnieks, mehāniķis, mīnētājs, optiķis, pavārs, kuģa stūresvīrs, tālmērītājs, tēmētājs (artilērija), topoģeodēzists, ugunsdzēsējs, zenītraķešu strēlnieks. A29 115
30. Akumulatorists, apgaismotājs, apsargs, artilērists, atslēdznieks, autoatslēdznieks, automehāniķis, autovadītājs, buldozerists, dīzelists, drēbnieks, ekskavatorists, elektriķis, izlūks, kareivis, kurpnieks, artilērists lādētājs, matrozis, mīnmetējnieks, motociklists, motorists, mūrnieks, namdaris, novērotājs, operators, atbilstoša amata palīgs, pastnieks, pavārs, pirtnieks, planšetists, radiotelefonists, radiotelegrāfists, radists, regulētājs, sakarnieks, sanitārs, sanitārtehniķis, sapieris, sargs, signālists, skārdnieks, snaiperis, stjuarts, strēlnieks, stropētājs, takelāžists, telefonists, tilpnes vīrs, vulkanizatorists (vulkanizācijas operators), ziņnesis. A30 110
5.3. Kareivja un dižkareivja (matroža, dižmatroža, zemessarga, vecākā zemessarga) pakāpes amati
31. Kareivja un dižkareivja (matroža, dižmatroža, zemessarga, vecākā zemessarga) pakāpes amati pirmo trīs mēnešu dienesta laikā (sākumapmācības posmā). A 31 84

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.241

Piemaksa par dienesta pakāpi

Nr.
p.k.
Dienesta pakāpe Piemaksas apmērs latos, mēnesī
1. Dižkareivis, dižmatrozis, vecākais zemessargs 2
2. Kaprālis, Zemessardzes kaprālis 5
3. Seržants, Zemessardzes seržants 8
4. Virsseržants, bocmanis, Zemessardzes virsseržants 11
5. Virsniekvietnieks, Zemessardzes virsniekvietnieks 15
6. Leitnants, Zemessardzes leitnants 20
7. Virsleitnants, Zemessardzes virsleitnants 25
8. Kapteinis, kapteiņleitnants, Zemessardzes kapteinis 30
9. Majors, kapteinis Jūras spēkos, Zemessardzes majors 35
10. Pulkvežleitnants, komandkapteinis, Zemessardzes pulkvežleitnants 40
11. Pulkvedis, jūras kapteinis, Zemessardzes pulkvedis 45
12. Ģenerālis, admirālis, Zemessardzes ģenerālis 55

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

3.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.241

Piemaksa par izdienu

Nr.
p.k.
Amata klasifikācijas kategorija Piemaksas apmērs (latos) par izdienas gadiem
par 1.gadu par 2.gadu par 3.-4. gadu par 5.-7. gadu par 8.-11. gadu par 12.-15. gadu par 16.-19. gadu par 20.-24. gadu par 25.gadu un turpmākiem gadiem
1. A1 17 34 51 68 82 95 109 122 136
2. A2 16 31 47 62 74 87 99 112 124
3. A3 14 29 43 57 68 80 91 103 114
4. A4 14 27 41 54 65 76 86 97 108
5. A5 13 26 39 52 62 73 83 94 104
6. A6 13 25 38 50 60 70 80 90 100
7. A7 12 24 36 48 58 67 77 86 96
8. A8 12 23 35 46 55 64 74 83 92
9. A9 11 21 32 42 51 59 68 76 85
10. A10 10 20 30 40 48 57 65 73 81
11. A11 10 20 29 39 47 55 63 71 78
12. A12 9 19 28 37 45 52 60 67 74
13. A13 9 18 27 36 43 51 58 65 72
14. A14 8 17 25 34 40 47 54 60 67
15. A15 8 16 24 33 39 46 52 59 65
16. A16 8 15 23 31 37 43 49 55 61
17. A17 11 21 32 42 50 59 67 76 84
18. A18 9 19 28 37 44 52 59 67 74
19. A19 9 17 26 34 41 48 54 61 68
20. A20 8 15 23 31 37 43 49 55 61
21. A21 8 17 25 33 40 46 53 59 66
22. A22 8 15 23 30 36 42 48 54 60
23. A23 7 14 21 28 34 39 45 50 56
24. A24 7 14 21 27 33 38 44 49 55
25. A25 6 13 19 26 31 36 41 46 52
26. A26 6 13 19 25 30 35 40 45 50
27. A27 5 10 15 20 24 28 32 36 40
28. A28 6 12 18 24 29 33 38 43 48
29. A29 6 12 17 23 28 32 37 41 46
30. A30 6 11 17 22 26 31 35 40 44
31. A31 4 8 13 17 20 24 27 30 34

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

4.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.241

Piemaksa par dienestu specifiskos apstākļos un piemaksa par dienesta bīstamību

Nr.
p.k.
Amats Piemaksas apmērs
(latos, mēnesī)
Nosacījums
1 2 3 4
1. Aviācijas gaisa kuģu (lidaparātu) lidotājs-pilots 50 Ir attiecīgi apmācīts, ieņem atbilstošu amatu, ir veicis ne mazāk kā vienu lidojumu pēdējā mēneša laikā
2. Aviācijas gaisa kuģu (lidaparātu) apkalpes loceklis 25 Ir attiecīgi apmācīts, ieņem atbilstošu amatu, ir veicis ne mazāk kā vienu lidojumu pēdējā mēneša laikā
3. Sapieris un atmīnētājs, kurš veic bīstamu priekšmetu likvidācijas vai spridzināšanas darbus 50 Ir attiecīgi apmācīts, veic dienestu attiecīgā apakšvienībā, ir veicis ne mazāk kā vienu bīstama priekšmeta likvidēšanu vai spridzināšanu pēdējā mēneša laikā
4. Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta karavīrs, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi 25
5. Jūras spēku vienību un speciālo uzdevumu vienību ūdenslīdējs 50 Ir attiecīgi apmācīts, veic dienestu attiecīgā apakšvienībā, ir veicis ne mazāk kā vienu niršanu pēdējā mēneša laikā
6. Speciālo uzdevumu vienību izpletņlēcējs un karavīrs, kurš veic desantēšanos no gaisa 25 Ir attiecīgi apmācīts, ir veicis ne mazāk kā vienu desantēšanos pēdējā mēneša laikā
7. Speciālo uzdevumu vienību karavīrs, kurš veic darbības uz slīpa (slīpuma leņķis lielāks par 75 grādiem) vai vertikāla šķēršļa vai piekārtā stāvoklī 25 Ir attiecīgi apmācīts, veic dienestu attiecīgā apakšvienībā, ir veicis ne mazāk kā vienu darbību uz slīpa vai vertikāla šķēršļa vai piekārtā stāvoklī pēdējā mēneša laikā
8. Karavīrs, kurš pilda dienesta pienākumus veselībai kaitīgos apstākļos 25 Atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 4.marta noteikumu Nr.86 "Noteikumi par obligāto veselības pārbaudi un apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" 1.pielikumam "Veselībai kaitīgie darba vides apstākļi"
9. Militārās policijas Izziņas daļas karavīrs 25 Ir attiecīgi apmācīts, veic izziņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem
10. Jūras kuģu apkalpes loceklis,

kurš pilda dienesta

pienākumus jūrā uz kuģa
50 Ir pildīti dienesta pienākumi jūrā uz kuģa ne mazāk kā piecas dienas pēdējā mēneša laikā
11. Militārās pretizlūkošanas dienesta personālsastāvs, kas pilda operatīvās darbības 50

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo institūciju karavīru un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 29.06.1999.Stājas spēkā: 07.07.1999.Piemērojams ar: 01.07.1999.Zaudē spēku: 07.08.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 06.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
18961
07.07.1999
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"