Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2009.gada 3. martā (prot. Nr.15 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinā­juma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakš­aktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 171.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu iesniegšana, sniedz bezmaksas konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu, izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadar­bības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta īstenošanas līguma paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;".

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - fonds) līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 52 255 313,42 lati, un to veido fonda finansējums 44 417 016,41 lata apmērā un valsts budžeta finansējums 7 838 297,01 lata apmērā. Kopējais publiskais finansējums aktivitātes ietvaros ir sadalīts pa apakšaktivitātēm:

7.1. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 51 255 313,29 lati, un to veido fonda finansējums 43 567 016,30 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 7 688 296,99 latu apmērā;

7.2. 2.1.2.2.3.apakšaktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 1 000 000,13 latu, un to veido fonda finansējums 849 999,97 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 150 000,16 latu apmērā."

3. Svītrot 8.punktā vārdus "reģionālā finansējuma".

4. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Īstenojot projektu partnerībā, katram finansējuma saņēmējam pieejamā maksimālā finansējuma intensitāte tiek aprēķināta atsevišķi, nepārsniedzot šo noteikumu 36. un 37.punktā minētos ierobežojumus."

5. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Projektu iesniegumu atlase:

55.1. atklāta projektu iesniegumu atlase 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes īsteno­šanas laikā notiek divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases kārtās pieejamais publiskais finansējums ir:

55.1.1. 2008.gadā - 31 255 313,29 lati;

55.1.2. 2009.gadā - 20 000 000 latu;

55.2. atklāta projektu iesniegumu atlase 2.1.2.2.3.apakšaktivitātes īsteno­šanas laikā notiek vienā kārtā par visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. Projektu iesniegumu savstarpējā salīdzināšana notiek kalendāra mēneša ietvaros."

6. Papildināt noteikumus ar 56.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.10. izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (izziņā norāda šo noteikumu 10.pielikumā minēto informāciju), ja attiecināms, un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (izziņā norāda šo noteikumu 11.pielikumā minēto informāciju), ja attiecināms. Izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķir­šanu un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu iesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no projekta kopējām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 89.1 punktā minēto avansu, izziņu iesniedz par starpību starp 50 % no projekta kopējām izmaksām un avansa maksājumu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa no kredītiestādes nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām. Izziņa nav jāiesniedz, ja pieprasītais finansējuma apmērs ir mazāks par 30 000 latu."

7. Papildināt noteikumus ar 57.2.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"57.2.4. izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (izziņā norāda šo noteikumu 10.pielikumā minēto informāciju), ja attiecināms, un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (izziņā norāda šo noteikumu 11.pielikumā minēto informāciju), ja attiecināms. Izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķir­šanu un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu iesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no projekta kopējām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 89.1 punktā minēto avansu, izziņu iesniedz par starpību starp 50 % no projekta kopējām izmaksām un avansa maksājumu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa no kredītiestādes nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām. Izziņa nav jāiesniedz, ja pieprasītais finansējuma apmērs ir mazāks par 30 000 latu."

8. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes un neprecizējamiem atbilstības un neprecizēja­miem administratīvajiem kritērijiem nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balss­tiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji."

9. Papildināt noteikumus ar 85.1 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Sadarbības iestāde var lemt par līguma par projekta īstenošanu izbeigšanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja 12 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža:

85.1 1. finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par kredīta piešķiršanu par summu, ne mazāku kā 75 % no izziņā minētās summas (ja projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu);

85.1 2. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātē finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus ar ārējo pakalpojumu veicējiem par summu, ne mazāku kā 50 % no projektā paredzētajām ārējo pakalpojumu izmaksām (ja projekta iesniegumā ir paredzētas ārējo pakalpojumu izmaksas);

85.1 3. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātē nav īstenoti vismaz 50 % projektā norādīto aktivitāšu kopējā skaita."

10. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Avansa maksājuma saņemšanai un maksājumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks kā projekta īstenošanas termiņš."

11. Papildināt noteikumus ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājums

94. Projektu iesniedzējiem, kuri projektu iesniegumus iesnieguši līdz 2009.gada 31.martam, nepiemēro šo noteikumu 56.2.10. vai 57.2.4.apakšpunktā minēto prasību."

12. Izteikt 2.pielikuma 7.6.sadaļu šādā redakcijā:

"7.6. Projekta finansēšanas avoti*

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

%

1. Avansa maksājums (avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pieprasītā finansējuma apmēra)2. Projekta iesniedzēja paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)3. Aizņēmums no kredītiestādes (norādīt kredītiestādes nosaukumu) (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)Kopā (1.+2.+3.+4.+5.)


100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 7.1.sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu.

Ja ir norādīti pārējie finansēšanas avoti, izņemot avansa maksājumu, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par konta atlikumu.

Izziņas jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no 7.6.sadaļā norādītajiem projekta finansēšanas avotiem mīnus avansa maksājums."

13. Izteikt 3.pielikuma 7.6.sadaļu šādā redakcijā:

"7.6. Projekta finansēšanas avoti*

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

%

1. Avansa maksājums (avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pieprasītā finansējuma apmēra)2. Projekta iesniedzēja paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)3. Sadarbības partnera Nr.1 paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)4. Sadarbības partnera Nr.... paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)5. Aizņēmums no kredītiestādes (norādīt kredītiestādes nosaukumu) (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)6. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)7. Citi (norādīt finansēšanas avotu)Kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)


100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 7.1.sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu.

Ja ir norādīti pārējie finansēšanas avoti, izņemot avansa maksājumu, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par konta atlikumu.

Izziņas jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no 7.6.sadaļā norādītajiem projekta finansēšanas avotiem mīnus avansa maksājums."

14. Izteikt 6.pielikuma 5.5.sadaļu šādā redakcijā: 

"5.5. Projekta finansēšanas avoti*

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

%

1. Avansa maksājums (avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pieprasītā finansējuma apmēra)2. Projekta iesniedzēja paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)3. Aizņēmums no kredītiestādes (norādīt kredītiestādes nosaukumu) (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā komercdarbības atbalsts (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)Kopā (1.+2.+3.+4.+5.)


100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 5.1.sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu.

Ja ir norādīti pārējie finansēšanas avoti, izņemot avansa maksājumu, projekta iesniegumam jāpievieno izziņa no kredītiestādes par konta atlikumu.

Izziņas jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 50 % no 5.5.sadaļā norādītajiem projekta finansēšanas avotiem mīnus avansa maksājums."

15. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.834 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

2

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas

Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas

Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.

2.1.2.2.1.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Projektu atlases veids


Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde


Ekonomikas ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 44 pun­kti (visu kritēriju kopsumma)

1.

Izmaksu pamatotība

30


1.1.

Ārējo pakalpojumu izmaksu īpatsvars

15 punktu - visus ārējos pakalpojumus veic zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūcijā vai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai tam pielīdzināmā starptautiskā institūcijā akreditētā laboratorijā, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijā

10 punktu - vairāk par 70 % no ārējo pakalpojumu izmaksām veido zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūcijā vai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai tam pielīdzināmā starptautiskā institūcijā akreditētā laboratorijā, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijas sniegtie pakalpojumi vai arī netiek izmantoti ārpakalpojumi un visi darbi tiek veikti uzņēmuma ietvaros

0 punktu - tiek izmantoti ārējie pakalpojumi, bet mazāk par 70 % no ārējo pakalpojumu izmaksām veido zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūcijā vai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai tam pielīdzināmā starptautiskā institūcijā akreditētā laboratorijā, inspicēšanas vai sertificēšanas institūcijas sniegtie pakalpojumi

15

N

Kritērijs dod papildu punktus

1.2.

Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpildās visiem nosacījumiem)

1. Plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos: tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam

2. Attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai

3. Attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu: tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm

4. Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti

15

N

Ja vērtējums ir zem 15 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.

Novitāte

15


2.1.

Inovācijas pakāpe, ko nodrošinātu projekta īstenošana

5 punkti - projekta rezultātā uzņēmumā plānots ieviest jaunas tehnoloģijas vai jaunu produktu

2 punkti - projekta rezultātā plānots modernizēt uzņēmumā esošās tehnoloģijas vai esošos produktus

5

N

Ja vērtējums ir zem 2 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.2.

Nozare, kurā tiks sasniegti projekta rezultāti, atbilstoši OECD un Eurostat klasifikācijai tiek uzskatīta par augsti tehnoloģisku (pēc NACE (1.1.red.) kodiem)

10 punktu - jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no zemāk minētajām nozarēm:

Ražošana:

24 Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

29 Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

30 Biroja tehnikas un datoru ražošana

31 Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

32 Radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

33 Medicīnisko, precīzijas un optikas instrumentu, pulksteņu ražošana

34 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

35 Citu transportlīdzekļu ražošana (izņemot 35.1 Kuģu un laivu būve un remonts)

Pakalpojumi:

64.2 Telekomunikācijas

72 Datori un saistītās aktivitātes

73 Pētniecība un attīstība

5 punkti - ir sniegts pamatots skaidrojums, kāpēc projekta rezultātu var uzskatīt par augsti tehnoloģisku, ja tas tiek veikts citās atbalstāmajās nozarēs

0 punktu - jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta nozarē, kas nav minēta iepriekš, un nav sniegts pamatots skaidrojums, kāpēc projekta rezultātu var uzskatīt par augsti tehnoloģisku

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

3.

Pieredze un kapacitāte

20


3.1.

Komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pieredze inovāciju ieviešanā pēdējo triju gadu laikā

10 punktu - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa ir veikusi tāda paša vai lielāka apjoma rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrādņu projektu šajā nozarē

5 punkti - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa ir veikusi mazāka apjoma rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrādņu projektu šajā nozarē

0 punktu - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa nav veikusi rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrāžu projektu šajā nozarē

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

3.2.

Vadošo pētnieku, laboratorijas vadītāju u.tml. pieredze līdzīga veida darbu veikšanā

10 punktu - projekta ieviešanu vada un izpildi nodrošina speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, kuriem ir vismaz 3 gadu pieredze rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrāžu veikšanā un kuri ir vadījuši vismaz vienu tāda paša vai lielāka apjoma rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrādi

5 punkti - projekta ieviešanu vada un izpildi nodrošina speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju, kuriem ir 1-3 gadu pieredze rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrāžu veikšanā un kuri ir līdz šim vadījuši vismaz vienu tāda paša vai lielāka apjoma rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrādi

0 punktu - projekta ieviešanu vada un izpildi nodrošina darbinieki, kuriem pieredze rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālo izstrāžu veikšanā ir mazāka par 1 gadu vai kuriem nav pieredzes vismaz viena tāda paša vai lielāka apjoma rūpnieciskā pētījuma vai eksperimentālās izstrādes veikšanā

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

4.

Komercializācijas potenciāls

20


4.1.

Produktu izplatīšanas pieredze

10 punktu - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums ir 5 reizes lielāks par projekta izmaksām vai ir iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar uzņēmumiem, kuru apgrozījums 5 reizes pārsniedz projekta izmaksas

5 punkti - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums ir 3 reizes lielāks par projekta izmaksām vai ir iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar uzņēmumiem, kuru apgrozījums 3 reizes pārsniedz projekta izmaksas

0 punktu - komersanta vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas apgrozījums nav 3 reizes lielāks par projekta izmaksām un nav iesniegti sadarbības līgumi par produkcijas noietu ar uzņēmumiem, kuru apgrozījums 3 reizes pārsniedz projekta izmaksas

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

4.2.

Eksporta potenciāls (saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem; projekta īstenošanas nozare tiek noteikta saskaņā ar NACE klasifikatoru)

10 punktu - saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem nozare eksportē vairāk par 69 % saražotā

7 punkti - saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem nozare eksportē 60-69 % saražotā

4 punkti - saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem nozare eksportē 50-59 % saražotā

0 punktu - saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem nozare eksportē mazāk par 50 % saražotā

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

1.1.

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM5.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

2 punkti - projektā tiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0 punktu - projektā netiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

2

N

Kritērijs dod papildu punktus

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Pieprasītā atbalsta intensitāte

Samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, vērtējums tiek palielināts par 1 punktu. Aprēķinot samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

10

N

Kritērijs dod papildu punktus

7.

Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

5 punkti - projekta rezultātā tiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, tiek būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

0 punktu - projekta rezultātā netiek radīta energo­efektīvāka tehnoloģija, netiek būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts netiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

5

N

Kritērijs dod papildu punktus

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/Nē


1.

Projekta iesniedzējs, partneris ir Latvijā reģistrēts komersants, kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla, tas nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijā vai tā darbība nav izbeigta


N

2.

Projekta iesniedzējam, partnerim nav VID administrēto nodokļu parādu


P

3.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē.

Atbalsts netiek sniegts šādās nozarēs:

a. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

b. Finanšu starpniecība

c. Komercpakalpojumu nozare (operācijas ar nekustamo īpašumu; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana)

d. Azartspēles un derības

e. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana

f. Tabakas izstrādājumu ražošana


N

4.

Projekta iesniegumā minētie plānotie rezultāti atbilst jaunu produktu vai tehnoloģiju definīcijai


P

5.

Projekta iesniegumā plānotās darbības atbilst rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes definīcijām un ir atbilstoši klasificētas projekta iesniegumā


P

6.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst noteiktajiem atbalstāmo izmaksu veidiem


P

7.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru


P

8.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ir ievēroti noteiktie atbalstāmo izmaksu ierobežojumi


P

9.

Projektu plānots pabeigt 2 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas


P

10.

Ja pieprasītais atbalsta apjoms ir virs 50 000 LVL, atbalsta apjoms nevar pārsniegt 30 % no komersanta vai saistīto personu grupas kopējā neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā


P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/Nē


1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti


P

2.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām


P

3.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks


P

4.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta


P

5.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām


P

6.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu


P

7.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)


P

8.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā


N

9.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā, datorrakstā


P

10.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros


P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/ Nē


1.

Projekta iesniegums atbilst 8.administratīvajam kritērijam un 1., 3.atbilstības kritērijam (t.i., visiem kritērijiem, kas noteikti kā neprecizējami (negatīva vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida)), kā arī 1.2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 15 punktus, 2.1.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus un kopā ir saņēmis vismaz 44 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem


N

2.

Sarindojot 1.finansējuma piešķiršanas kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums


N

* Piezīmes.

1. N - negatīvs vērtējums (projekta iesniegumu noraida).

2. P - ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā laikā nodrošina atbilstību kritērijam)."

 

16. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.834

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

2

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas

Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas

Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.

2.1.2.2.3.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai

Projektu atlases veids


Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde


Ekonomikas ministrija

 

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 45 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1.

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprinājums


N

Ja vērtējums ir zem 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1.

Rūpnieciskā īpašuma tiesības ir plānots nostiprināt starptautiskā līmenī (ārpus Latvijas un Eiropas Savienības)

45


1.2.

Rūpnieciskā īpašuma tiesības ir plānots nostiprināt tikai Eiropas Savienībā

30


1.3.

Rūpnieciskā īpašuma tiesības ir plānots nostiprināt tikai Latvijā

10


2.

Projekta iesniedzēja kapacitāte


N

Ja vērtējums ir zem 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1.

Projekta iesniedzējs pēdējo 5 gadu laikā ir nostiprinājis vismaz vienas rūpnieciskā īpašuma tiesības

20


2.2.

Projekta iesniedzējs pēdējo 5 gadu laikā nav nostiprinājis vismaz vienas rūpnieciskā īpašuma tiesības

10


1.1.

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM3.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"


N

Kritērijs dod papildu punktus

3.1.

Projektā tiek veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

5


3.2.

Projektā netiek veidots IT risinājums vai

IT pakalpojumi

0


4.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Pieprasītā atbalsta intensitāte


N

Ja vērtējums ir zem 15 punktiem, projekta iesniegumu noraida

4.1.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir samazināta vairāk par 5 procentpunktiem no projektam maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

30


4.2.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir maksimāli pieļaujamā vai samazināta ne vairāk par 5 procentpunktiem no projektam maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes

15


2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/Nē


1.

Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants, kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla, tas nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai likvidācijā vai tā darbība nav izbeigta


N

2.

Projekta iesniedzējam nav VID administrēto nodokļu parādu


P

3.

Projekta iesniedzējs atbilst MVK statusam, un tas ir pareizi noteikts


P

4.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajās nozarē.

Atbalsts netiek sniegts šādās nozarēs:

g. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

h. Finanšu starpniecība

i. Komercpakalpojumu nozare (operācijas ar nekustamo īpašumu; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana)

j. Azartspēles un derības

k. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana

l. Tabakas izstrādājumu ražošana


N

5.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst atbalstāmo izmaksu veidiem


P

6.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, ir ievēroti atbalstāmo izmaksu ierobežojumi


P

7.

Projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz noteikto termiņu


P

8.

Aktivitātes finansējums: vērtējot projektus rindas kārtībā, aktivitātē pietiek finansējums


N

9.

Projekta aktivitātes ir noteiktas kā atbalstāmas


P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/Nē


1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti


P

2.

Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām


P

3.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks


P

4.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta


P

5.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām


P

6.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu


P

7.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)


P

8.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā


N

9.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā, datorrakstā


P

10.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros


P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma


Jā/ Nē


1.

Projekta iesniegums atbilst 8.administratīvajam un 1., 4., 8.atbilstības kritērijam (t.i., visiem kritērijiem, kas ir noteikti kā neprecizējami (negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida)), kā arī 1. un 2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā katrā ir saņēmis vismaz 10 punktus, 4.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 15 punktus un kopā ir saņēmis vismaz 45 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem


N

2.

Sarindojot 1.finansējuma piešķiršanas kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums


N

* Piezīmes.

1. N - negatīvs vērtējums (projekta iesniegumu noraida).

2. P - ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā laikā nodrošina atbilstību kritērijam)."

 

17. Papildināt noteikumus ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.834

 

Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

KN218_PAGE_15.JPG (48594 bytes)

 

 

18. Papildināt noteikumus ar 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.834

 

Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

KN218_PAGE_16.JPG (28703 bytes)

 

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 12.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 03.03.2009.Stājas spēkā: 12.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 11.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
188935
12.03.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)