Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.119

Rīgā 2009.gada 18.februārī (prot. Nr.13 6.§)

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības infrastruktūra" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/ apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starp­niek- institūcija/ Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums

3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 2.ceturksnis

3.1.1.2.

Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 1.ceturksnis"

 

1.2. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Atbalsta veids: Augstākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana (iegāde), lai modernizētu vai uzsāktu īstenot studiju programmas šādos prioritāros virzienos: izglītības tematiskajās grupās - dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; izglītības tematiskajās jomās - veselības aprūpe, izņemot izglītības programmas kopu - kosmetoloģija; lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; veterinārija; vides aizsardzība un mākslas (radošās industrijas), izņemot izglītības programmas kopu - dizains; vai citas akreditētas studiju programmas, kas saistītas ar prioritārajām jomām (dabaszinātņu skolotājs, matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs (surdotulks)); vai citas akreditētās programmas, kur 2007.gada 1.oktobrī studējušas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī lai modernizētu bibliotēkas un nodrošinātu telpu pieejamību un augstākās izglītības programmu apgūšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem augstākās izglītības institūcijās, kurās īsteno vismaz vienu no minēto prioritāro jomu programmām.";

1.3. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Atbalsta veids: Jaunu koledžas studiju programmu attīstībai vai jaunu koledžu izveidei nepieciešamo ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, tajā skaitā studiju programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju, iegāde un atbalsts modernas materiāltehniskās bāzes izveidei, tajā skaitā, lai nodrošinātu 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" ietvaros izstrādāto koledžas studiju programmu ieviešanu, tajā skaitā Rīgas augstākās izglītības institūciju filiāļu integrēšanu reģionālajās augstskolās vai koledžās, un nodrošinātu speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai svarīgos sektoros.";

1.4. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 300 000 EUR līdz 3 000 000 EUR.";

1.5. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starp­niek- institūcija/ Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums

3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 2.ceturksnis

3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība vai jaunu koledžu izveide

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 2.ceturksnis"

 

1.6. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums,

EUR

ERAF,

EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums,

EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

3.1.2. Augstākās izglītības infrastruktūra

153 207 426

152 721 564

130 226 312

22 495 252

485 862

2007.

16 736 372

16 736 372

14 225 916

2 510 456

0

2008.

18 296 013

18 296 013

15 551 611

2 744 402

0

2009.

19 981 207

19 821 207

16 984 026

2 837 181

160 000

2010.

21 738 408

21 578 408

18 477 647

3 100 761

160 000

2011.

23 559 837

23 393 975

20 025 862

3 368 113

165 862

2012.

25 460 438

25 460 438

21 641 372

3 819 066

0

2013.

27 435 151

27 435 151

23 319 878

4 115 273

0

3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

153 207 426

152 721 564

130 226 312

22 495 252

485 862

2007.

16 736 372

16 736 372

14 225 916

2 510 456

0

2008.

18 296 013

18 296 013

15 551 611

2 744 402

0

2009.

19 981 207

19 821 207

16 984 026

2 837 181

160 000

2010.

21 738 408

21 578 408

18 477 647

3 100 761

160 000

2011.

23 559 837

23 393 975

20 025 862

3 368 113

165 862

2012.

25 460 438

25 460 438

21 641 372

3 819 066

0

2013.

27 435 151

27 435 151

23 319 878

4 115 273

0

3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem

143 207 426

142 721 564

121 726 312

20 995 252

485 862

2007.

15 643 972

15 643 972

13 297 376

2 346 596

0

2008.

17 101 814

17 101 814

14 536 542

2 565 272

0

2009.

18 677 014

18 517 014

15 875 462

2 641 552

160 000

2010.

20 319 521

20 159 521

17 271 593

2 887 928

160 000

2011.

22 022 063

21 856 201

18 718 754

3 137 447

165 862

2012.

23 798 610

23 798 610

20 228 818

3 569 792

0

2013.

25 644 432

25 644 432

21 797 767

3 846 665

0

3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība vai jaunu koledžu izveide

10 000 000

10 000 000

8 500 000

1 500 000

0

2007.

1 092 400

1 092 400

928 540

163 860

0

2008.

1 194 199

1 194 199

1 015 069

179 130

0

2009.

1 304 193

1 304 193

1 108 564

195 629

0

2010.

1 418 887

1 418 887

1 206 054

212 833

0

2011.

1 537 774

1 537 774

1 307 108

230 666

0

2012.

1 661 828

1 661 828

1 412 554

249 274

0

2013.

1 790 719

1 790 719

1 522 111

268 608

0"

 

1.7. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 500 000 EUR līdz 2 000 000 EUR.";

1.8. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Lai nodrošinātu policentrisku attīstību, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros atbalsts tiks piešķirts katra rajona vai republikas pilsētas vienai skolai, izņemot Rīgas pašvaldību, kur atbalsts tiks piešķirts sešām skolām, ņemot vērā prognozējamās skolēnu skaita izmaiņas 2007.-2013.gada periodā.";

1.9. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā:

"Ieviešana

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starp­niek- institūcija/ Atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums

3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2008.gada 3.ceturksnis

3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai

APIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 2.ceturksnis

3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2009.gada 1.ceturksnis

3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

IPIA

IZM

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde

2. MK noteikumu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde par aktivitātes īstenošanu

3. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana

4. Finanšu plānošana

5. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī

6. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

VIAA

1. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu

2. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī

3. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)

2008.gada 4.ceturksnis"

1.10. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. 3.1.3.2.aktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. Ierobežota projektu iesniegumu atlase 3.1.3.1.aktivitātē ir izvēlēta, lai uzlabotu izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vidējās vispārējās izglītības posmā, 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē - lai īstenotu mērķ­tiecīgu un teritoriāli līdzsvarotu speciālās izglītības iestāžu tīkla attīstību, 3.1.3.3.2.apakš­aktivitātē - lai nodrošinātu teritoriāli līdzsvarotu vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem."

2. Izteikt Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma kopsavilkuma 3.nodaļas tabulu šādā redakcijā:

"(EUR)

Prioritāte

Kopā

Publiskais finansējums no ERAF vai KF

Fonds

Latvijas publiskais finansējums

Privātais finansējums

3.1.prioritāte

603 239 078

512 753 216

ERAF

90 000 000

485 862

3.2.prioritāte

601 739 331

511 478 431

ERAF

90 260 900

3.3.prioritāte

1 001 384 180

851 176 553

KF

150 207 627

3.4.prioritāte

452 210 815

358 409 436

ERAF

73 357 607

20 443 772

3.5.prioritāte

962 355 039

676 400 000

KF

119 364 706

166 590 333

3.6.prioritāte

309 453 278

263 035 286

ERAF

46 417 992

3.7.prioritāte

67 776 524

57 610 045

ERAF

10 166 479

3.8.prioritāte

14 352 942

12 200 000

KF

2 152 942

Kopā

4 012 511 187

3 243 062 967

581 928 253

187 519 967"

3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu un kopsavilkumu iesniegt Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs R.Vējonis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre I.Purne

 

(Ministru kabineta

2008.gada 29.aprīļa rīkojums Nr.236)

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
kopsavilkums

1. Risināmā jautājuma būtība

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fondi) kvalitatīvu apguvi 2007.-2013.gada plānošanas periodā, jāsagatavo plānošanas dokumenti un normatīvie akti, kas nepieciešami Eiropas Savienības fondu apguves uzsākšanai.

Atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Eiropas Savienības fondu plānošanu paredzēts īstenot trijos līmeņos:

1) Eiropas Savienības līmeņa stratēģija jeb Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes;

2) dalībvalstu stratēģija jeb valsts stratēģiskais ietvardokuments;

3) dalībvalstu darbības programmas.

Latvija papildus ir paredzējusi izveidot nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu - darbības programmas papildinājumu, kas hierarhiski būtu pakārtots darbības programmai un noteiktu darbības programmas ieviešanas tehniska līmeņa informāciju.

Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra sēdē (prot. Nr.59 26.§) ir apstiprināts Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gadam, bet 2008.gada 5.februāra sēdē (prot. Nr.7 53.§) - darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi".

Papildus šiem plānošanas dokumentiem ir sagatavots arī nacionālā līmeņa plānošanas dokuments - Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums (turpmāk - darbības programmas papildinājums).

2. Piedāvātais risinājums

Darbības programmas papildinājums aptver darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" jomas - transportu, vidi, enerģētiku, IKT, tūrismu, kultūru, mājokli, izglītības, veselības un sociālo infrastruktūru, izklāstot darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi" noteikto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas nosacījumus, t.sk. finansējuma saņēmējus, projektu apjomu, aktivitāšu ieviešanas veidu, atbildīgās un sadarbības iestādes aktivitāšu ieviešanai, finansējuma sadalījumu pa pasākumiem un aktivitātēm, uzraudzības rādītājus.

Darbības programmas papildinājums veidots atbilstoši darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" struktūrai. Tajā izvirzītas šādas prioritātes:

1) 3.1.prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai";

2) 3.2.prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana";

3) 3.3.prioritāte "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana";

4) 3.4.prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana";

5) 3.5.prioritāte "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana";

6) 3.6.prioritāte "Policentriska attīstība";

7) 3.7.prioritāte "Tehniska palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanai";

8) 3.8.prioritāte "Tehniska palīdzība Kohēzijas fonda ieviešanai".

Ievērojot darbības programmas papildinājumā paredzētos nosacījumus, nozares ministrijas izstrādās Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanu.

Darbības programmas papildinājums izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām nozaru ministrijām, kā arī konsultējoties ar sociālajiem partneriem, reģionu pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Darbības programmas papildinājuma sagatavošanas process, izmantojot Finanšu ministrijas administrēto Eiropas Savienības fondu mājaslapu internetā (www.esfondi.lv), ir padarīts iespējami caurskatāms. Ministriju sagatavotie priekšlikumi darbības programmas papildinājuma pasākumu aprakstiem, kā arī par tiem saņemtie komentāri publicēti mājaslapā internetā, informācija regulāri atjaunota un papildināta. Tādējādi ikvienam interesentam ir bijusi iespēja iepazīties ar aktualitātēm un līdzdarboties darbības programmas papildinājuma sagatavošanā, izsakot komentārus un priekšlikumus par darbības programmas papildinājuma pasākumiem.

3. Politikas dokumenta īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums un paredzētie finansēšanas avoti

Darbības programmas papildinājumam nav nepieciešams papildu finansējums. Tā finansēšana notiek darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros. Finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma vidējā likme darbības programmas papildinājumā ir 80,82 % no kopējā finansējuma. Līdztekus nodrošināms valsts budžeta finansējums, kā arī privātais finansējums.

Finansējuma sadalījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros Eiropas Savienības vienotajā valūtā pa prioritātēm un finanšu avotiem ir šāds:

Prioritāte

Kopā

Publiskais finansējums no ERAF vai KF

Fonds

Latvijas publiskais finansējums

Privātais finansējums

3.1.prioritāte

603 239 078

512 753 216

ERAF

90 000 000

485 862

3.2.prioritāte

601 739 331

511 478 431

ERAF

90 260 900

3.3.prioritāte

1 001 384 180

851 176 553

KF

150 207 627

3.4.prioritāte

452 210 815

358 409 436

ERAF

73 357 607

20 443 772

3.5.prioritāte

962 355 039

676 400 000

KF

119 364 706

166 590 333

3.6.prioritāte

309 453 278

263 035 286

ERAF

46 417 992

3.7.prioritāte

67 776 524

57 610 045

ERAF

10 166 479

3.8.prioritāte

14 352 942

12 200 000

KF

2 152 942

Kopā

4 012 511 187

3 243 062 967

581 928 253

187 519 967

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojumu Nr.119 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu").

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 119Pieņemts: 18.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29 (4015), 20.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
188060
18.02.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva