Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.38

Rīgā 2009.gada 18.februārī (prot. Nr.6, 6.p)

Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

 

Elektronisko sakaru likuma 47.pants paredz, ka radiofrekvenču spektra izmantošanai komercdarbībai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tai skaitā arī uz radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē.

Izvērtējot pašreizējo situāciju radiofrekvenču spektra izmantošanā,

Komisija konstatē:

1. Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmā daļa paredz, ka radiofrekvenču spektra izmantošanai komercdarbībai Komisija piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

2. Elektronisko sakaru likuma 47.panta piektā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē, un šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

3. Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" nosaka tās radiofrekvenču spektra joslas, kuru lietošanas tiesību piešķiršana komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē tiek ierobežota.

4. Radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz ir iekļautas Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.18.punktā.

5. Ar Komisijas 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168 apstiprināto Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 8.punkts nosaka, ka Komisija var rīkot konkursu vai izsoli radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai pēc pieprasījuma par komercdarbībai izmantojamā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, nesaņemot pieprasījumu, saskaņā ar Komisijas izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

6. Līdz 2009.gada 10.februārim, lai saņemtu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības, interesi ir izrādījis viens elektronisko sakaru komersants.

7. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslas sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslas izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" (turpmāk - Radiofrekvenču plāns) noteiktajam radiofrekvenču spektra joslas sadalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

8. Elektronisko sakaru direkcija, kas saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 4.panta otro daļu veic radiofrekvenču spektra pārvaldi elektronisko sakaru nozarē, 2008.gada 10.decembra vēstulē Nr.6-2-24.2/4660 informē, ka Latvijas Republikas teritorijā radiofrekvenču spektra joslā 31,8GHz - 33,4GHz ir pieejami četri brīvi 28MHz plati kanāli.

9. Ņemot vērā ar Komisijas 2005.gada 30.marta lēmumu Nr.73 apstiprinātos Noteikumus par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem, kas izdoti, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 11.punktu, lai apzinātu elektronisko sakaru tirgus dalībnieku viedokli, Komisija 2005.gada 11.novembrī ir publicējusi (Latvijas Vēstnesis, 2005, 161.nr.) paziņojumu, ka Komisijas tīmekļa vietnē ir ievietots Konsultāciju dokuments par konkursa vai izsoles rīkošanu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai (turpmāk - Konsultāciju dokuments).

10. Atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem ir snieguši septiņi elektronisko sakaru komersanti, no kuriem pieci atbalsta konkursa nevis izsoles rīkošanu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai.

Komisija secina:

1. Komisijai, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.18.punktu un saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168 apstiprināto Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 8.punktu, ir jārīko konkurss vai izsole radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai.

2. Komisijai jāņem vērā viena elektronisko sakaru komersanta izteiktā interese par radiofrekvenču spektra radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību saņemšanu.

3. Komisija secina, ka radiofrekvenču spektra 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai ir rīkojams konkurss nevis izsole šādu apsvērumu dēļ:

3.1. lai īstenotu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 5.punktā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē, lietderīgāk ir rīkot konkursu. Rīkojot konkursu, Komisija var izvēlēties no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanā ieinteresēto elektronisko sakaru komersantu iesniegtajiem pieteikumiem un tiem pievienotajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas projektiem objektīvi piemērotāko. Izvērtējot elektronisko sakaru komersantu iesniegtos pieteikumus, Komisijai būs daudz lielāka iespēja noteikt, kurš no elektronisko sakaru komersantiem būtu spējīgs visracionālāk un visefektīvāk nodrošināt radiofrekvenču spektra izmantošanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai radiofrekvenču spektra joslās;

3.2. lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likuma mērķi, kas ir noteikts šā likuma 2.panta 1.punktā, veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, un Elektronisko sakaru likuma 2.panta 2.punktā, veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē, un Komisijas pienākumu pildīšanu, kas ir paredzēta Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktā, veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru nozarē, lietderīgāk ir rīkot konkursu. Konkursa rīkošana dod iespēju elektronisko sakaru komersantam ieguldīt elektronisko sakaru tīkla un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstībā naudas līdzekļus, kas izsoles gadījumā tiek samaksāti par dalību izsolē un vairāksolīšanā;

3.3. konkursa rīkošana nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri vēlēsies saņemt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības;

3.4. sniedzot atbildes uz Konsultāciju dokumentā uzdotajiem jautājumiem, vairākums elektronisko sakaru komersantu, tas ir, pieci no septiņiem, ir devuši priekšroku konkursa nevis izsoles rīkošanai.

Ņemot vērā ar Komisijas 2007.gada 20.jūnija lēmumu Nr.168 apstiprināto Noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām 8.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē" 2.18.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumus Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslas sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslas izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 1., 2.un 5.punktu, 8.panta pirmās daļas 5.punktu un otro daļu, 47.panta pirmo, piekto un septīto daļu un 49.panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

1. Noteikt, ka radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā piešķir konkursa uzvarētājam.

2. Apstiprināt konkursa nolikumu "Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (pielikumā).

3. Noteikt, ka šā lēmuma 2.punktā apstiprinātais nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Izsludināt konkursu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar šā lēmuma 2.punktā apstiprinātajā nolikumā noteikto konkursa priekšmetu, kārtību, norisi un kritērijiem ar šā lēmuma 2.punktā apstiprinātā nolikuma spēkā stāšanās brīdi.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


Apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38

Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Izdots saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta piekto daļu un septīto daļu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) piešķir konkursa kārtībā radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, kā arī konkursa norises kārtību, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijus.

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo un piekto daļu piešķirt elektronisko sakaru komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tādējādi īstenojot Elektronisko sakaru likuma 2.pantā noteikto mērķi: veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, konkurences attīstību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā, nodrošināt radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu un saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

3. Konkursu rīko ar Regulatora padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk - konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir nolikuma 11.punktā minētais komersants, kurš iesniedzis intereses apliecinājumu (1.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un piedalās konkursā, lai iegūtu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas atbilst nolikuma 11. un 12. punktā noteiktajam un ir izpildījis nolikuma 19.punkta nosacījumus.

2. Konkursa priekšmets

6. Konkursa priekšmets ir radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā.

7. Šā nolikuma 6.punktā noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības paredzētas izmantošanai uz 10 (desmit) gadiem no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta otro daļu radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības izmantojamas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

3. Konkursa principi

8. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

9. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

10. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

4. Konkursa dalībnieks

11. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs reģistrēts komersants.

12. Saistīti komersanti netiek pielaisti konkursam kā atsevišķi konkursa dalībnieki. Par saistītiem komersantiem uzskata tādus komersantus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē.

5. Konkursa dalībnieka pārstāvis

13. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā trīs pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (pilnvara).

14. Pārstāvja darbība (tai skaitā pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir saistoša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (pilnvara vai atsaukums).

6. Intereses apliecinājums

15. Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu aizpildītu intereses apliecinājuma (1.pielikums) oriģinālu, ko paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis, un tam pievienotas septiņas tā kopijas. Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē - http://www.sprk.gov.lv.

16. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā tam paredzētās prasības un nosacījumus.

17. Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

18. Šā nolikuma 17.punktā paredzēto paziņojumu paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis.

19. Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

19.1. ārvalstīs reģistrēts komersants - izziņu no komercreģistra, ka konkursa dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai nav ierosināts komersanta maksātnespējas process;

19.2. ārvalstīs reģistrēts komersants - reģistrācijas apliecību;

19.3. ārvalstīs reģistrēts komersants - informāciju par līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē;

19.4. konkursa dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (pilnvara);

19.5. aizpildītu deklarāciju par atbilstību (2.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļa vietnē - http://www.sprk.gov.lv.

20. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Konkursa dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

21. Konkursa dalībnieks dokumentus iesniedz valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, konkursa dalībnieks tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

22. Konkursa dalībnieks ārvalstīs izdoto dokumentu attiecīgi legalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Intereses apliecinājuma iesniegšana

23. Intereses apliecinājuma iesniegšana notiek šādi:

23.1. Intereses apliecinājumu konkursa dalībnieka pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz konkursa komisijas adresē 2.stāvā, Regulatora telpās, aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē personīgi konkursa komisijas sekretāram tādā veidā, lai konkursa komisija to saņemtu līdz 2009.gada 20.martam plkst.13.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda "Konkursam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai. Neatvērt līdz 2009.gada 20.martam plkst.13.00" un konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Konkursa komisijas adrese - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija. Tālruņa numurs uzziņām: + 371 67097200.

23.2. Konkursa komisijas sekretārs pieņem nolikuma 23.1.punktā minēto aploksni ar intereses apliecinājumu. Konkursa komisijas sekretārs reģistrācijas lapā (4.pielikums), kas sastādīta divos eksemplāros, norāda konkursa dalībnieka nosaukumu, aploksnes ar intereses apliecinājuma iesniegšanas datumu un laiku. Konkursa komisijas sekretārs konkursa dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

24. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 23.1.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ nosūtītājam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

8. Sazināšanās ar konkursa komisiju

25. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 2009.gada 13.martam.

26. Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas konkursa komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku, kas saistīta ar konkursu, notiek, tikai sazinoties ar konkursa dalībnieka pārstāvi rakstveidā.

27. Informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 67097277) vai e-pastu (konkurss@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda - "Konkursam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai", kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

28. Konkursa komisija saņemto rakstveida jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši intereses apliecinājumu.

29. Konkursa komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Regulatora tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

9. Ierobežotas pieejamības informācija

30. Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieka iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

31. Informācija par konkursu un konkursa norisi ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai Regulators ir piešķīris ierobežotas pieejamības informācijas statusu:

31.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits - līdz šā nolikuma 23.1.punktā minētās aploksnes atvēršanas brīdim;

31.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

31.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

32. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija.

10. Konkursa uzvarētāja noteikšana

33. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 23.1.punktā paredzēto aploksni atver 2009.gada 20.martā plkst.13.00, Rīgā, Brīvības ielā 55, 2.stāvā, Regulatora telpās, konkursa komisijas locekļu un to konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē, kuri ir ieradušies.

34. Konkursa komisija pēc šā nolikuma 23.1.punktā paredzētās aploksnes atvēršanas pārliecinās:

34.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 11. un 12.punktā noteiktajam;

34.2. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 15. un 19.punktā;

34.3. vai intereses apliecinājums, tai skaitā radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts, atbilst konkursa priekšmetam.

35. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

36. Ja konkursa komisija konstatē, ka divi vai vairāki konkursa dalībnieki šā nolikuma 12.punkta izpratnē ir saistīti, konkursa komisija par to rakstveidā informē saistītos konkursa dalībniekus, un tie divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izlemj, kurš no konkursa dalībniekiem turpinās piedalīties konkursā. Ja konkursa dalībnieki nepieņem lēmumu, konkursā turpina piedalīties tas konkursa dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis šā nolikuma 23.1.punktā minēto aploksni. Ja konkursa dalībnieki nevienojas, kurš no tiem turpinās piedalīties konkursā, un tie šā nolikuma 23.1.punktā minēto aploksni ir iesnieguši vienlaicīgi, konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz abus konkursa dalībniekus.

37. Konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz:

37.1. konkursa dalībnieku, kura intereses apliecinājums, tai skaitā radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts, neatbilst konkursa priekšmetam;

37.2. konkursa dalībnieku, kurš neatbilst nolikuma 11.punktam;

37.3. konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā vai par kuru ir ierosināts maksātnespējas process.

38. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildus informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildus informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

39. Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepil­nīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai, vai, ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 38.punktā noteiktajā kārtībā pieprasīto papildus informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

40. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto konkursā piedāvājamā radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu pēc noteiktajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

41. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts. Skaitot katra konkursa dalībnieka intereses apliecinājuma vērtēšanas rezultātā iegūto punktu kopsummu (turpmāk - Kopsumma), Kopsummā neieskaita tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma kritēriju vērtējuma summu, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vislielāko punktu summu, un tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējuma kritēriju vērtējuma summu, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vismazāko punktu summu.

42. Konkursā uzvar un iegūst radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā viens konkursa dalībnieks, kurš atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko Kopsummu.

43. Ja divi vai vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu Kopsummu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš pirmais ir iesniedzis nolikuma 23.1.punktā noteikto aploksni.

11. Rezultātu apstiprināšana un paziņošana

44. Konkursa komisija 10 darba dienu laikā no nolikuma 23.1.punktā norādītās aploksnes atvēršanas dienas apkopo konkursa rezultātus un iesniedz Regulatora padomei. Regulatora padome 10 darba dienu laikā var lemt par konkursa uzvarētāja noteikšanu, apstiprinot konkursa rezultātus.

45. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Regulators par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Regulators konkursa dalībniekam, kurš nav uzvarējis konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tas konkursā nav uzvarējis.

46. Ja konkursa komisija konstatē, ka uzvarējušais konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, un Regulatora padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad par uzvarējušo konkursa dalībnieku tiek atzīts nākošais konkursa dalībnieks, kurš ir ieguvis nākošo lielāko Kopsummu.

47. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Regulatora padome konkursu var atzīt par noslēgušos bez rezultāta un izsludina jaunu konkursu, bet ne ātrāk par 2009.gada 8.novembri, ja tiesību akti to pieļauj.

12. Konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

48. Konkursa uzvarētājs trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi konkursa uzvarētāju, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā:

48.1. reģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā komersants (ja tas iepriekš nav Latvijas Republikā reģistrēts komersants);

48.2. saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu (ja tas iepriekš nav Regulatoram nosūtījis reģistrācijas paziņojumu);

48.3. iemaksā Regulatora norādītā kontā 30 000Ls vai iesniedz Regulatoram Latvijas Republikā reģistrētas bankas rakstisku galvojumu (garantiju) (turpmāk - Garantija), ka konkursa uzvarētājs spēj izpildīt šā nolikuma 52.punktā noteikto un banka apņemas samaksāt valsts budžetā 30 000Ls, ja konkursa uzvarētājs nav izpildījis šā nolikuma 52.punktā noteikto. Konkursa uzvarētājs iesniedz Regulatorā Garantiju, kas ir spēkā vismaz gadu un trīs mēnešus vai īsāku termiņu, ja konkursa uzvarētājs rakstveidā apņemas izpildīt šā nolikuma 52.punktā noteikto īsākā termiņā no dienas, kad Regulatora padome ir noteikusi konkursa uzvarētāju. Konkursa uzvarētājs norāda konkrētu termiņu, līdz kuram izpildīs šā nolikuma 52.punktā noteikto.

49. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 48.punktā noteiktos nosacījumus, Regulatora padome konkursa uzvarētāja noteikšanu var atzīt par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo vislielāko Kopsummu. Ja nākamā konkursa dalībnieku nav, Regulatora padome konkursu atzīst par noslēgušos bez rezultāta.

50. Ja konkursa uzvarētājs izpilda šā nolikuma 48.punktā noteikto, Regulators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu konkursa uzvarētājam.

13. Konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana

51. Ja konkursa uzvarētājs ir iesniedzis Regulatorā Garantiju, kas ir spēkā mazāk par gadu un trīs mēnešiem un konkursa uzvarētājs apņēmies izpildīt šā nolikuma 52. punktā noteikto īsākā termiņā, Regulators nosaka konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību izmantošanas uzsākšanas termiņu īsāku par četrām nedēļām no iesniegtās Garantijas termiņa.

52. Konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru veidiem uzsāk viena gada laikā vai īsākā termiņā, ja konkursa uzvarētājs rakstiski Regulatorā ir iesniedzis šādu apņemšanos, no radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanas brīža, tas ir, valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" saņem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 6.3.apakš­punktā un 9.punktā minētās vismaz trīs lietošanas atļaujas (turpmāk - Lietošanas atļauja) katrā radiokanālā - kopumā 12 Lietošanas atļaujas.

53. Ja konkursa rezultātā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana ir uzsākta šā nolikuma 52.punktā noteiktajā termiņā, šā nolikuma 48.3.punktā noteikto iemaksu Regulators atmaksā konkursa uzvarētājam 30 darba dienu laikā pēc šā nolikuma 52.punkta izpildes.

54. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 52.punktā noteikto, Regulators var lemt par konkursā piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu un šā nolikuma 48.3.punktā noteikto iemaksu Regulators neatmaksā konkursa uzvarētājam un pārskaita valsts budžetā. Ja konkursa uzvarētājs ir iesniedzis Regulatoram Garantiju, tad šā nolikuma 48.3.punktā noteikto iemaksu ieskaita valsts budžetā.

55. Konkursa kārtībā piešķirto radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību tālāknodošana nav atļauta.

56. Konkursa uzvarētājs, izmantojot konkursa rezultātā piešķirtās radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības, īsteno intereses apliecinājumā norādīto radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu, pretējā gadījumā Regulators var lemt par konkursa uzvarētājam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

57. Konkursa uzvarētājs divas reizes gadā līdz 10.februārim par situāciju līdz 1.janvārim un līdz 10.augustam par situāciju līdz 1.jūlijam iesniedz Regulatoram informāciju par elektronisko sakaru tīkla izveidi, izmantojot radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības komercdarbībai Latvijas Republikas teritorijā, un sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, tai skaitā par intereses apliecinājumā norādīto bāzes staciju un citu radioiekārtu ieviešanas termiņu atbilstību intereses apliecinājumā paredzētajam.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


1.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra
joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu
lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38

 

Intereses apliecinājums

konkursam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Komersanta nosaukums

2. Komersanta juridiskā adrese
3. Komersanta reģistrācijas datums, numurs un valsts


4. Komersanta pārstāvji (ne vairāk kā trīs personas):

vārds un uzvārds

 

pārstāvības pamats

amats

adrese

telefona numurs

fakss

e-pasta adrese

5. Uz Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanu vērsts radiofrekvenču spektra izmantošanas projekts, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

5.1. plānotais tehniskais risinājums radiofrekvenču spektra izmantošanā;

5.2. plānotais elektronisko sakaru pakalpojumu klāsts un to ieviešanas termiņi;

5.3. plānotais elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskais pārklājums (pa gadiem);

5.4. informācija par konkursa dalībnieka esošās infrastruktūras izmantošanu projektā;

5.5. informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē.

 

6. Cita svarīga informācija pēc konkursa dalībnieka ieskatiem
 

Datums____________________

Pārstāvis

_______________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

 

2. pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz
četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai
konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38

 

 

Deklarācija par atbilstību

konkursam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks), kuru pārstāv _____________________________ (pārstāvis), kas darbojas, pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas norādīti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šī konkursa nolikumu un piešķiramo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā;

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājumā un tā pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar otru konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar otru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt ziņas par citu konkursa dalībnieka sniegto informāciju intereses apliecinājumā un konkursa komisijai;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar otru konkursa dalībnieku vai tā likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz konkursa noslēguma dienai par tā pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos konkursa komisijai pēc iespējas īsākā laikā;

(j) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā.

Datums____________________

Pārstāvis

_______________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

3.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu
radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38

 

 

Vērtēšanas kritēriji konkursam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas
tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Konkursa dalībnieks_____________________________

Radiofrekvenču spektra izmantošanas projektu raksturojoši kritēriji

Iespējamie punkti

Vērtējums
Punkti

Plānotais tehniskais risinājums radiofrekvenču spektra izmantošanā

0 - 10

Plānotais elektronisko sakaru pakalpojumu klāsts un to ieviešanas termiņi

0 - 10

Plānotais elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskais pārklājums (pa gadiem)

0 - 10

Informācija par konkursa dalībnieka esošās infrastruktūras izmantošanu projektā

0 - 10

Informācija par konkursa dalībnieka līdzšinējo pieredzi elektronisko sakaru nozarē

-5 - 5

Kopā:

-5 - 45


Konkursa komisijas priekšsēdētājs / loceklis:

 

 

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


4.pielikums

Nolikumam radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu
radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38

 

07.JPG (60658 bytes)

 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 18.februāra lēmumu Nr.38 apstiprinātā Nolikuma radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz - 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā 23.2.punktu konkursa komisijas sekretārs pieņem nolikuma 23.1.punktā minēto aploksni ar intereses apliecinājumu. Konkursa komisijas sekretārs reģistrācijas lapā, kas sastādīta divos eksemplāros, norāda konkursa dalībnieka nosaukumu, aploksnes ar intereses apliecinājuma iesniegšanas datumu un laiku. Konkursa komisijas sekretārs konkursa dalībniekam izsniedz reģistrācijas lapas vienu eksemplāru.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 18.februāra lēmuma Nr.39 lemjošās daļas 4.punktu par konkursa komisijas sekretāri apstiprināta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Ierobežoto resursu nodaļas vadītāja Gundega Rutka.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 38Pieņemts: 18.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29 (4015), 20.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
188052
18.02.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva