Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.136

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 6.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2008, 175.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19.1. un 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. avansa maksājums atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktajā apmērā, bet, ja projekts tiek īstenots ilgāk nekā vienu gadu, ne vairāk kā 20 % no kopējā Eiropas Savienības fonda projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un - ja projektā ir paredzēts - valsts budžeta finansējuma apjoma, ja normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes ieviešanu nav noteikts citādi. Attiecībā uz Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, kas īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kam piešķirts komercdarbības atbalsts, avansu maksā atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006), nosacījumiem;

19.2. starpposma maksājums projekta ietvaros, ko veic, pamatojoties uz veiktajiem izdevumiem, tai skaitā avansa maksājumiem, saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu;".

2. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Nosakot maksājuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ievēro Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta nosacījumu.

21. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu atmaksa no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma tiek veikta, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes sagatavoto maksājuma uzdevumu un apstiprinātu maksājuma pieprasījumu (4.pielikums). Pirms maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārliecinās, ka līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā ir saņemts un izskatīts aktuālais Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskats par attiecīgo pārskata periodu."

3. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē ne biežāk kā reizi ceturksnī un ne retāk kā reizi pusgadā."

4. Izteikt 23.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;".

5. Izteikt 23.1.4. un 23.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde par maksājuma piepra­sījumā iekļauto izdevumu summu, ko atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atzinusi par neattiecināmu, informē centrālo valsts iestādi, kuras budžetā tika ieplānots valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai, un Finanšu ministriju. Finanšu ministrija par minētajiem gadījumiem informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli;

23.1.5. un tā līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz maksājuma pieprasījumu vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde normatīvajos aktos par asignējuma apturēšanu noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu apturēt finansēšanas plānā paredzēto asignējumu projekta īstenošanai;".

6. Izteikt 23.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.2. maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;".

7. Izteikt 23.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.5. un tas neiesniedz noteiktajos termiņos maksājuma pieprasījumu vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskatu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu un ierosināt Valsts kasei apturēt valsts budžeta finansējuma pieejamību Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam līdz maksājuma pieprasījuma vai Eiropas Savienības fonda projekta progresa pārskata iesniegšanai."

8. Izteikt 24.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. tā iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;".

9. Izteikt 25.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. tas iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;".

10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja cits Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kam ir piešķirts komercdarbības atbalsts:

26.1. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 1083/2006 un līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita avansa maksājumu. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu Valsts kasē;

26.2. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saņemtā avansa maksājuma vai saviem līdzekļiem;

26.3. tas iesniedz maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

26.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izskata šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, apstiprina un sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un - ja projektā ir paredzēts - valsts budžeta finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām."

11. Izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojošos dokumentus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos 20 darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas saņemšanas dienas).

30. Maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, aizņēmuma atmaksu vai pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trīs darbdienām). Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde vienas darbdienas laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim."

12. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Sertifikācijas iestādei ir tiesības pieprasīt, lai atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo un sertifikācijas iestādes noteiktajā termiņā iesniedz starpposma izdevumu deklarāciju, kā arī šo noteikumu 34.2 punktā minēto apliecinājumu."

13. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Sertifikācijas iestāde, sagatavojot izdevumu deklarāciju iesniegšanai Eiropas Komisijā, var labot atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes izdevumu deklarācijā kļūdaini norādīto vispārīgo informāciju (piemēram, nosaukumi, datumi, tehniskās kļūdas). Par veiktajiem labojumiem sertifikācijas iestāde sagatavo izziņu. Izziņu elektroniski saskaņo ar iestādi, kas sagatavojusi izdevumu deklarāciju. Sertifikācijas iestādei ir tiesības bez saskaņošanas labot atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes deklarētos izdevumus, ja izdevumu deklarācijas pārbaudes laikā vai arī citu auditu, kontroļu vai pārbaužu laikā tika konstatēti vai norādīti neattiecināmi izdevumi. Par veiktajiem labojumiem un turpmāko rīcību sertifikācijas iestāde informē iestādi, kas sagatavojusi izdevumu deklarāciju."

14. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Lai nodrošinātu izdevumu deklarācijas pārbaudi un izdevumu aplieci­nāšanu, sertifikācijas iestāde veic maksājuma pieprasījuma pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi, pamatojoties uz riska izvērtējumu, un citas normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadību noteiktās kontroles."

15. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418

Starpposma/Noslēguma izdevumu deklarācija (EUR)

Darbības programmas numurs (CCI kods)

_______________________________

Programmas nosaukums

_______________________________

Izdevumu deklarācija par periodu līdz (datums)

_______________________________

Apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma

_______________________________

 

Prioritāte1

2007.-2015.gads

apstiprinātā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju veikto attiecināmo izdevumu kopsumma

t.sk. Eiropas Savienības finansē­jums

t.sk. nacionā­lais publiskais finansē­jums

t.sk. privātais finansējums

1.prioritāte

pasākums

aktivitāte

2.prioritāte

pasākums

aktivitāte

3.prioritāte

pasākums

aktivitāte

Tehniskā palīdzība

Kopsumma

t.sk. šķērs­finansējums2

Piezīmes.

1 Ja darbības programma tiek finansēta no vairākiem fondiem, norāda attiecīgo fondu.

2 Aizpilda, ja līdzekļi ir izmantoti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktā paredzētajām iespējām.

 

Apstiprinātā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju veikto attiecināmo izdevumu kopsumma sadalījumā pa gadiem

Izdevumu kopsumma

Kopsumma 2007.-2015.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

"

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 19.februāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 19.02.2009.Zaudē spēku: 25.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 18.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
187951
19.02.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)