Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.91

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 81.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, pacienta iemaksu maksā 50 % apmērā no šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās pacienta iemaksas.

7.2 Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.

7.3 Sniedzot stacionāros pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai drīkst iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 30 latu apmērā par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

7.4 Šo noteikumu 7.3 punktā minēto pacienta līdzmaksājumu izlieto ar ārstniecības procesu saistīto tiešo izdevumu segšanai, nodrošinot, ka neveidojas parādsaistības par piegādātajiem ārstniecības līdzekļiem, kas nepieciešami operāciju veikšanai.

7.5 Šo noteikumu 7.3 punktā minēto pacienta līdzmaksājumu neiekasē no šo noteikumu 10.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām un no pacientiem, kuriem tiek veiktas endoprotezēšanas operācijas. Minētajos izņēmuma gadījumos līdzmaksājumu nesedz no valsts budžeta līdzekļiem.";

1.2. aizstāt 8.punktā skaitli "80" ar skaitli "250";

1.3. aizstāt 9.punktā skaitli "150" ar skaitli "400";

1.4. svītrot 10.4.apakšpunktu;

1.5. papildināt noteikumus ar 10.16.apakš­punktu šādā redakcijā:

"10.16.  I grupas invalīdi.";

1.6. papildināt 13.punktu aiz vārdiem "kā arī" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 24.pielikuma 3.punktā minētās";

1.7. izteikt 14.26.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.26.1. pacientus, kas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņem­šanai nosūtīti tieši no slimnīcas vai ar ģimenes ārsta vai ārsta rehabilitologa nosūtījumu pēc izrakstīšanas no slimnīcas un stacionēti rehabilitācijai sešu mēnešu laikā pēc izrakstīšanās no tās;";

1.8. svītrot 14.28. un 14.29.apakšpunktu;

1.9. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Ģimenes ārsts saņem no aģentūras pilnu savu pacientu sarakstu un informāciju par izmaiņām sarakstā, izmantojot aģentūras vadības informācijas sistēmu.";

1.10. izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Ģimenes ārsta pacients ir:

40.1. persona, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā;

40.2. ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrējusies persona (turpmāk - īslaicīgais pacients), kura:

40.2.1. īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimusi un vērsusies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības;

40.2.2. periodiski atrodas tuvinieku vai aizbildņu aprūpē attiecīgā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

40.2.3. tiek vakcinēta vakcinācijas iestādē;

40.2.4. nav vispār reģistrējusies pie ģimenes ārsta, bet vērsusies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības.";

1.11. izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Šo noteikumu 58.punktā minētos valsts budžeta līdzekļus aģentūra plāno novirzīt samaksai par:

59.1. ģimenes ārstu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

59.2. māsas un ārsta palīga (feldšera) darbu;

59.3. zobārstu, zobārstu asistentu, zob­ārstu māsu un higiēnistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

59.4. vecmātes un dežūrārsta darbu;

59.5. māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbu, kuri nodrošina veselības aprūpi mājās.";

1.12. papildināt 75.punkta ievaddaļu aiz vārdiem "ārstniecības persona" ar vārdiem "vai ārstniecības atbalsta persona";

1.13. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Ja pacients, kuram ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību, vēršas slimnīcas uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas un pacients netiek stacionēts, slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros pakalpojumus aģentūra apmaksā:

86.1. saskaņā ar manipulāciju sarakstu, par kurām veic piemaksas (šo noteikumu 20.pielikums);

86.2. saskaņā ar pakalpojumu tarifiem (šo noteikumu 18.pielikums).";

1.14. papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Ja pacients, kuram nav traumas, pēkšņas saslimšanas vai hroniskas slimības saasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību, vēršas slimnīcas uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas un pacients netiek stacionēts, par saņemtajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacients maksā atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim.";

1.15. svītrot 98.3.apakšpunktu;

1.16. svītrot 100.punkta pirmo teikumu;

1.17. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Ja pacients atbilst gadījuma samaksas grupai, kurai šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.apakšpunktā ir noteikta diena, no kuras piemēro gadījuma tarifu, un viņš ārstējas īsāku laiku, nekā šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.apakšpunktā noteikts, aģentūra samaksā par faktiskajām slimnīcā pavadītajām dienām atbilstoši šo noteikumu 23.pielikumā noteiktajam gultasdienas tarifam stacionārā un par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši šo noteikumu 18.pielikumam.";

1.18. svītrot 103.punktu;

1.19. papildināt noteikumus ar 103.1 un 103.2 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Plānveida endoprotezēšanas gadījumā aģentūra ārstniecības iestādei apmaksā šo noteikumu 22.pielikuma 1.2.apakš­punktā noteikto gadījuma tarifu un veiktās manipulācijas atbilstoši šo noteikumu 100. un 101.punkta nosacījumiem un šo noteikumu 18.pielikumā noteiktajiem manipulāciju tarifiem. Plānveida endo­protezēšanas gadījumā iekļauti visi endoprotezēšanai nepieciešamie materiāli, tai skaitā endo­protēze šādā vērtībā:

103.1 1. par gūžas locītavas cementējamu endoprotēzi - Ls 404,00;

103.1 2. par gūžas locītavas bezcementa fiksācijas protēzi - Ls 1 286,00;

103.1 3. par ceļa locītavas endoprotēzi - Ls 839,00;

103.1 4. par pleca locītavas endoprotēzi - Ls 1 519,00;

103.1 5. par gūžas locītavas hibrīda tipa endoprotēzi - Ls 729,00.

103.2 Ja pacients izvēlas dārgāku endoprotēzi, nekā noteikts šo noteikumu 103.1 punktā, ārstniecības iestāde ar rakstisku pacienta piekrišanu iekasē no pacienta līdzmaksājumu, kas ir starpība starp pacienta izvēlēto endoprotēzes vērtību un 103.1 punktā noteikto endoprotēzes vērtību.";

1.20. papildināt noteikumus ar 108.2 punktu šādā redakcijā:

"108.2 Ja pacientam, neizrakstot to no stacionāras ārstniecības iestādes, tiek veiktas manipulācijas citā stacionārā ārstniecības iestādē, tad izdevumus par manipulācijām aģentūra samaksā tai stacionārajai ārstniecības iestādei, kurā slimnieks ir stacionēts. Attiecīgā stacionārā iestāde norēķinās ar manipulāciju veicēju.";

1.21. papildināt noteikumus ar 130.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"130.4. stacionārajā ārstniecības iestādē ārstēto pacientu skaitu no citām administratīvajām teritorijām.";

1.22. papildināt noteikumus ar 135.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.8.1 ārstniecības iestādei - pienākums atmaksāt pacientam prettiesiski vai nepamatoti iekasētu pacienta iemaksu vai samaksu par maksas pakalpojumiem;";

1.23. papildināt noteikumus ar 136.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"136.6. tiek samazināti veselības aprūpei paredzētie valsts budžeta līdzekļi.";

1.24. svītrot 149.punktu;

1.25. izteikt 150.punktu šādā redakcijā:

"150. Aģentūra, veicot ārstniecības līdzekļu centralizētos iepirkumus, darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs.";

1.26. svītrot 151. un 152.punktu;

1.27. izteikt 178.punktu šādā redakcijā:

"178. Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas veido no valsts budžeta apmaksātais veselības aprūpes pakalpojumu tarifs un pacientu iemaksas. Ārstniecības iestāde iekasētās pacientu iemaksas un no valsts budžeta samaksātās pacientu iemaksas par atbrīvotajām personu kategorijām novirza tarifa formulas elementu segšanai.";

1.28. papildināt noteikumus ar 262., 263. un 264.punktu šādā redakcijā:

"262. Šo noteikumu 14.27.apakšpunkts ir spēkā līdz 2009.gada 31.martam.

263. Ārstniecības iestādes atbilstoši aģentūras - centralizēto iepirkumu veicējas - 2008. un 2009.gadā ar piegādātājiem noslēgtajiem vispārīgās vienošanās līgumiem slēdz piegādes līgumus ar piegādātājiem un veic samaksu par iepirkumu.

264. Aģentūra ar 2009.gada 1.aprīli neapmaksā psihiatriskā profila stacionārajās nodaļās sniegto palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nav kontrindikāciju uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.";

1.29. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.30. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);

1.31. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.32. izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);

1.33. izteikt 8.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);

1.34. izteikt 14.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

1.35. izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);

1.36. izteikt 18.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);

1.37. izteikt 20.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);

1.38. izteikt 21.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);

1.39. izteikt 22.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums);

1.40. izteikt 23.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums);

1.41. izteikt 24.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums);

1.42. svītrot 28.pielikumu;

1.43. papildināt 31.pielikumu ar 1.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"1.4. Redzes korekcijas līdzekļi bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar šo noteikumu 14.12.apakšpunktu.";

1.44. svītrot 31.pielikuma 2.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.martā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.martu.Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Pacienta iemaksas apmērs

(latos)

  1.

  Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

1,00

  2. 

  Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot psihiatra un ftiziopneimonologa apmeklējumu šo noteikumu 76.2.1. un 76.2.3.apakšpunktos minētajos gadījumos) *

5,00

  3. 

  Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

5,00

  4. 

  Par ģimenes ārsta mājas vizīti

2,00

  5. 

  Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:

  5.1. 

slimnīcās

12,00

  5.2. 

 valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās

5,00

  5.3. 

 par ārstēšanos onkoloģijā un onkohematoloģijā (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48)

5,00

  5.4.

 par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)

5,00

  6. 

Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

  6.1.

 datortomogrāfiskie izmeklējumi (var iekasēt vienu reizi viena izmeklējuma laikā):

  6.1.1.

bez kontrastvielas

10,00

  6.1.2.

ar kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

15,00

  6.1.3.

koronarogrāfija

30,00

  6.2.

  kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi (var iekasēt vienu reizi viena izmeklējuma laikā):

6.2.1.

bez kontrastvielas

20,00

6.2.2.

ar kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

25,00

7.

Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

7.1.

  elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,00

7.2.

- sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi;

- galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi;

- neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi;

- funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi;

- ultrasonoskopiskie izmeklējumi;

- radionuklīdā diagnostika

3,00

7.3.

  endoskopiskie izmeklējumi

5,00

  7.4.

  rentgenoloģiskie izmeklējumi, ieskaitot kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

2,00

7.5.

 datortomogrāfiskie izmeklējumi (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā):

7.5.1.

bez kontrastvielas

10,00

7.5.2.

ar kontrastvielu (ja viena apmeklējuma laikā izmeklējumam bez kontrastvielas seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

15,00

7.5.3.

koronarogrāfija

30,00

7.6.

  kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā):

7.6.1.

bez kontrastvielas

20,00

7.6.2.

ar kontrastvielu (ja viena apmeklējuma laikā izmeklējumam bez kontrastvielas seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

25,00

8.

  Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

3,00

* Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra."

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu saraksts pacienta iemaksas noteikšanai

1. Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.1.apakšpunktam

Nr.
p.k.

Manipulā-cijas kods

 Manipulācijas nosaukums

1.1.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1.2.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

1.3.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot p/o

1.4.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

1.5.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

1.6.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

1.7.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nelietot kopā ar manipulāciju 06021

1.8.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nelietot kopā ar manipulāciju 060212. Sirds neinvazīvie funkcionālie  izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

2.1.

06015

  Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

2.2.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

2.3.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

2.4.

06033

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

2.5.

06034

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provēm. Nelietot kopā ar manipulācijām 06011,06012 un 06021

2.6.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

2.7.

06040

Stresehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

2.8.

06041

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšananu

2.9.

06050

  Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

2.10.

06051

  Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai3. Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

3.1.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

3.2.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

3.3.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

3.4.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

3.5.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

3.6.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

3.7.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem4. Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

4.1.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

4.2.

11005

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datotizētu datu apstrādi

4.3.

11006

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

4.4.

11007

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

4.5.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

4.6.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

4.7.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

4.8.

11011

Trijzaru nerva (N. trigeminus,) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

4.9.

11020

  Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves un datu izvērtēšana

4.10.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

4.11.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

4.12.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

4.13.

11051

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

4.14.

11052

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

4.15.

11053

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

4.16.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušajiem

4.17.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

4.18.

11058

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

4.19.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

4.20.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

4.21.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

4.22.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

4.23.

11097

  Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

4.24.

19064

Elektromiogrāfija starpenes muskulatūrai5. Funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

5.1.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

5.2.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

5.3.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

5.4.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

5.5.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

5.6.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.7.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.8.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

5.9.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

5.10.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

5.11.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

5.12.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

5.13.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

5.14.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

5.15.

08030

  Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

5.16.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

5.17.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

5.18.

08050

  Duodenālā zondēšana

5.19.

08140

C13  elptests Helicobacter pylori noteikšanai

5.20.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

5.21.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

5.22.

08144

  C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai6. Endoskopiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.3.apakšpunktam

6.1.

08016

  Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

6.2.

08035

  Endoskopiskā pH-metrija

6.3.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

6.4.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

6.5.

08062

  Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

6.6.

08108

 Kapsulas endoskopija

6.7.

08110

Rektoskopija

6.8.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

6.9.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

6.10.

08113

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

6.11.

08120

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

6.12.

08122

  Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

6.13.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

6.14.

18100

  Fibrorinofaringolaringoskopija

6.15.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

6.16.

19059

  Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

6.17.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

6.18.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

6.19.

19173

  Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

6.20.

31185

  Bronhoskopija

6.21.

31186

  Fibrobronhoskopija (var lietot kopā ar manipulāciju 08136)7. Sonoskopiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

7.1.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

7.2.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.3.

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektra analīzi

7.4.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

7.5.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.6.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

7.7.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

7.8.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta dupleks skenēšana

7.9.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta dupleks skenēšana

7.10.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta dupleks skenēšana

7.11.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta dupleks skenēšana

7.12.

06119

Transkraniāla krāskodēta dupleks skenēšana (arī jaundzimušajiem)

7.13.

06121

Transkraniāla krāskodēta dupleks skenēšana ar kontrastvielu

7.14.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

7.15.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

7.16.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

7.17.

11050

  Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

7.18.

17120

  Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

7.19.

18045

  Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

7.20.

50687

Ultrasonogrāfijas izmeklējums lietojot US aparātus ar 15000 līdz 40000 Ls vērtībām (ieskaitot aparāta izmaksas)

7.21.

50688

Ultrasonogrāfijas izmeklējums lietojot US aparātus ar 40000 līdz 70000 Ls vērtībām (ieskaitot aparāta izmaksas)

7.22.

50689

Ultrasonogrāfijas izmeklējums lietojot US aparātus ar 70000 līdz 150000 Ls vērtībām (ieskaitot aparāta izmaksas)8. Rentgenoloģiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.4.apakšpunktam

8.1.

17096

  Fluorescentā angiogrāfija  ar  kontrastvielu

8.2.

50011

Jostas skriemeļu un ciskas kaula galviņas osteodensitometrijas izmeklējums ar DEXA aparātu

8.3.

50026

Krūšu vai vēdera dobuma, iegurņa orgānu caurskate. Kaulu, kaulu-locītavu, ekstremitāšu, krūšu kurvja, vēdera, iegurņa rentgenogrāfijas izmeklējumi

8.4.

50053

  Mielogrāfija

8.5.

50056

Digitālā skenogramma

8.6.

50064

 Bronhogrāfija (lieto kopā ar manipulāciju 04102)

8.7.

50066

  Retrogrādā holepankreatogrāfija

8.8.

50071

Žults pūšļa un/ vai žults vai aizkuņģa dziedzera vadu, urīntrakta kontrastizmeklēšana ar i/v kontrastēšanu ar pārskata uzņēmumiem

8.9.

50074

Barības vada vai kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas, vai tievo vai resnās zarnas rentgenizmeklējums ar per orālu vai rektālu zarnu trakta kontrastēšanu

8.10.

50086

Urīnizvadkanāla, urīnūšļa, augšējo urīnceļu izmeklējums ar retrogrādu kontrastvielas ievadi. Dzemdes un olvadu kontrastizmeklēšana vai fistulogrāfija.

8.11.

50096

  Mamogrāfija (abām  krūtīm, katrai 2 projekcijās)

8.12.

50103

Dabiskas vai slimības ceļā radušos izvadsistēmu, dobumu vai fistulu rentgena izmeklēšana (fistulogrāfija). Galaktogrāfija. Pneimocistogrāfija.

8.13.

50104

Digitālais rentgenizmeklējums zobiem un sejas-žokļu aovidum. Digitālā cefalogrāfija9. Radionuklīdā diagnostika, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšpunktam

9.1.

50220

  Smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija un statiskā scintigrāfija ar 99 m-TC pertehnetātu

9.2.

50222

  Cistenogrāfija

9.3.

50223

Plaušu perfūzijas statiskā scintigrāfija

9.4.

50224

Plaušu ventilācijas scintigrāfiska izmeklēšana, lietojot radioaktīvās gāzes vai radioaktīvos aerosolus

9.5.

50225

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī

9.6.

50226

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP, sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

9.7.

50227

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī

9.8.

50228

Kardioventrikuloscintigrāfija (ar iezīmētu plazmu vai Er), sinhronizēta ar EKG miera stāvoklī + slodze

9.9.

50229

Sirds muskuļa statiskā scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP sinhronizēta ar EKG slodzē

9.10.

50230

Maģistrālo asinsvadu dinamiskā un statiskā scintigrāfija

9.11.

50234

Statiskā nieru scintigrāfija

9.12.

50235

Dinamiskā nieru scintigrāfija

9.13.

50236

Virsnieru scintigrāfija

9.14.

50237

Skeleta daļas scintigrāfiskā izmeklēšana, aptverot kontralaterālo pusi

9.15.

50238

Vairāku skeleta daļu scintigrāfiska izmeklēšana

9.16.

50239

Visa skeleta scintigrāfiska izmeklēšana

9.17.

50240

Vairogdziedzera skenēšana

9.18.

50241

Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai 99m-TC pertehnetātu

9.19.

50242

Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija

9.20.

50243

Vairogdziedzera blakusķermenīšu scintigrāfiskā izmeklēšana

9.21.

50244

Statiskā sialoscintigrāfija

9.22.

50255

Aknu un liesas statiskā scintigrāfija ar koloīdiem

9.23.

50256

Aknu un žults izvadceļu dinamiskā scintigrāfija

9.24.

50257

Selektīvā liesas scintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem Er

9.25.

50258

Liesas scintigramma, ieskaitot funkcijas un/vai kapacitātes noteikšanu ar radioaktīvi iezīmētiem, izmainītiem Er

9.26.

50260

Limfatiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana

9.27.

50261

Kaula smadzeņu scintigrāfiska izmeklēšana ar 99m-TC iezīmētām vielām

9.28

50262

Imūnscintigrāfija ar radioaktīvi iezīmētiem antiķermeņiem

9.29.

50265

  Barības vada un kuņģa dinamiskā scintigrāfija

9.30.

50270

Duodenogastroezofageālā refluksa diagnostika

9.31.

50271

Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai

9.32.

50275

  Venozo asinsvadu scintigrāfija, preparātu ievadot perifērās vēnās

9.33.

50277

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi

9.34.

50278

Radionefrogrāfija vienā stāvoklī ar līkņu analīzi vairākos stāvokļos

9.35.

50280

Rezorbcijas vai zarnu tauku zuduma, dzelzs, žultsskābes, olbaltuma vai asins noteikšana ar radioaktīvām vielām

9.36.

50285

Asins tilpuma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētiem Er

9.37.

50286

Eritrocītu, leikocītu un trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, neuzrādot sabrukšanas vietu

9.38.

50287

Eritrocītu, leikocītu, trombocītu dzīves ilguma noteikšana ar radioaktīvi iezīmētām šūnām, uzrādot sabrukšanas vietu

9.39.

50289

Dzelzs kinētikas noteikšana ar radioaktīvo dzelzi

9.40.

50290

Visa ķermeņa ārējā radiometrija uz Cs 134 + Cs 13710. Datortomogrāfiskie izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.5.apakšpunktam

10.1.

50591

CT izmeklējums bez kontrastēšanas ar 1 slāņa aparātu

10.2.

50592

CT izmeklējums bez kontrastēšanas ar 2 līdz 4 slāņa aparātiem

10.3.

50593

CT izmeklējums bez kontrastēšanas ar 6 līdz 8 slāņa aparātiem

10.4.

50594

CT izmeklējums bez kontrastēšanas ar 16 līdz 64 slāņa aparātiem

10.5.

50595

CT izmeklējums ar kontrastēšanu ar 1 slāņa aparātu (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

10.6.

50596

CT izmeklējums ar kontrastēšanu ar 2 līdz 4 slāņa aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

10.7.

50597

CT izmeklējums ar kontrastēšanu ar 6 līdz 8 slāņa aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

10.8.

50598

CT izmeklējums ar kontrastēšanu ar 16 līdz 64 slāņa aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

10.9.

50599

CT koronarogrāfija ar 16 līdz 64 slāņa aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

10.10.

50546

CT kvantitatīvā osteodensitometrija (ieskaitot aparāta amortizāciju)11. Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi, atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 7.6.apakšpunktam

11.1.

50825*

MR izmeklējums bez kontrastēšanas ar 0,2 - 0,3 Tesla aparātiem

11.2.

50826*

MR izmeklējums ar kontrastēšanu ar 0,2 - 0,3 Tesla aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

11.3.

50827*

MR angiogrāfija bez kontrastēšanas ar 0,2 - 0,3 Tesla aparātiem

11.4.

50828*

MR angiogrāfija ar kontrastēšanu ar 0,2 - 0,3 Tesla aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

11.5.

50829*

MR izmeklējums bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem

11.6.

50830*

MR izmeklējums ar kontrastēšanu ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)

11.7.

50831*

MR angiogrāfija bez kontrastēšanas ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem

11.8.

50832*

MR angiogrāfija ar kontrastēšanu ar 1,0 Tesla un stiprāka magnētiskā lauka aparātiem (ieskaitot kontrastvielas izmaksas)"

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"3.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ambulatori un dienas stacionārā veicamo operāciju saraksts pacienta iemaksām 

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

  Manipulācijas nosaukums

1.

03180

 Locītavas punkcija

2.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

3.

03184

Vēdera dobuma punkcija

4.

03185

Sirds somiņas punkcija

5.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

6.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

7.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

8.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

9.

08060

 Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

10.

08061

 Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju, punkciju un ureāzes uzrādīšanu

11.

08070

 Barības vada struktūras lāzera koagulācija

12.

08077

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

13.

08090

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

14.

08093

 Endoskopiskā papilosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

15.

08100

 Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

16.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

17.

16007

 Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

18.

16008

 Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija

19.

16009

 Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

20.

16020

 Cervikālā kanāla polipu noņemšana

21.

16026

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

22.

16029

 Histeroskopija

23.

16032

 Maksts mugurējās velves punkcija

24.

17136

 Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

25.

17138

 Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

26.

17139

 Orbītas  veidojuma  ekstirpācija

27.

17140

 Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

28.

17141

 Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

29.

17142

 Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

30.

17143

 Plakstiņa sašūšana

31.

17151

 Dakriocistorinostomija

32.

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

33.

17165

 Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

34.

17166

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

35.

17170

 Asaru maisiņa izņemšana

36.

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

37.

17180

 Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

38.

17181

 Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

39.

17183

 Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

40.

17184

 Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

41.

17185

 Blefarorafija

42.

17186

 Acu konjunktīvas saaugumu operācija ar plastiku

43.

17187

 Pterīga operācija

44.

17188

 Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

45.

17189

 Konjunktīvas brūces sašūšana

46.

17195

 Radzenes vai sklēras  brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

47.

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Nelietot kopā ar manipulāciju 17195

48.

17197

 Radzenes segšana ar konjunktīvu

49.

17199

 Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

50.

17216

 Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

51.

17217

 Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

52.

17225

 Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

53.

17226

 Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

54.

17227

 Keratotomija

55.

17228

 Radzenes kārtainā transplantācija

56.

17229

 Radzenes totāla transplantācija

57.

17230

 Radzenes ķīmiskā piededzināšana

58.

17231

 Radzenes nokasīšana

59.

17232

 Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

60.

17233

 Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

61.

17240

 Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

62.

17242

 Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

63.

17243

 Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

64.

17245

 Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

65.

17250

 Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

66.

17251

 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

67.

17252

 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

68.

17253

 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi antiglaukomatozu operāciju

69.

17254

 Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

70.

17255

 Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju

71.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību

72.

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

73.

17270

 Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

74.

17271

 Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

75.

17272

 Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

76.

17273

 Mugurējā sklerotomija

77.

17274

 Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

78.

17280

 Lāzera iridektomija

79.

17281

 Lāzera trabekuloplastika

80.

17285

 Atvērta kakta glaukomas operācija

81.

17286

 Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

82.

17287

 Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

83.

17288

 Bazāla iridektomija

84.

17289

 Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

85.

17320

 Acs ābola eviscerācija

86.

17321

 Acs ābola enukleācija

87.

17325

 Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

88.

17340

 Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

89.

18022

 Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

90.

18023

 Operatīva deguna polipu izņemšana

91.

18024

 Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

92.

18032

 Abscesa atvēršana deguna starpsienā

93.

18033

 Submukoza rezekcija deguna starpsienā

94.

18034

 Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

95.

18038

 Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

96.

18040

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

97.

18041

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

98.

18047

 Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

99.

18048

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

100.

18055

 Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

101.

18056

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

102.

18060

 Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

103.

18061

 Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

104.

18062

 Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

105.

18071

 Bioptāta paņemšana no rīkles

106.

18076

 Peritonsilāra abscesa atvēršana

107.

18077

 Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

108.

18078

 Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

109.

18079

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

110.

18092

 Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

111.

18093

 Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

112.

18101

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē pielietojot fibroendoskopu

113.

18106

 Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes pieaugušajiem

114.

18108

 Balsenes abscesa atvēršana

115.

18109

 Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

116.

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

117.

18128

 Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

118.

18141

Bungu drenāžas ielikšana bez protēzes vērtības

119.

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana bez protēzes vērtības

120.

18152

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

121.

18156

 Timpanoplastika

122.

18177

 Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

123.

18180

 Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

124.

18187

 Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

125.

18188

 Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

126.

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana

127.

18198

 Abscesu un flegmonu uzgriešana sejas, žokļu rajonā

128.

18199

 Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

129.

18205

 Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās

130.

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (izņemot aukslējas)

131.

18242

 Kakla cistu izņemšana

132.

18243

Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu paplašināta izņemšana

133.

18340

 Otoakustiskā emisija

134.

19009

 Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

135.

19019

 Meatotomija

136.

19021

 Cirkumcīzija

137.

19030

 Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

138.

19031

 Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

139.

19034

 Hidro- un/vai spermatocēles operācija

140.

19035

 Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

141.

19036

 Abpusēja orhektomija

142.

19048

 Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

143.

19057

 Optiska uretrotomija

144.

19059

 Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

145.

19065

 Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

146.

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēja uzlikšanu, ieskaitot katetra vērtību

147.

19068

 Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

148.

19069

 Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, lietojot elektrodus

149.

19070

 Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

150.

19075

 Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana, un stenta izņemšana

151.

19076

 Akmens, tā šķembu vai svešķermeņa ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)

152.

19077

Urīnvada atveres paplašināšana ar griezienu

153.

19079

 Nieres cistas perkutāna punkcija

154.

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana

155.

19117

 Periuretrālas cistas ekscīzija

156.

19148

 Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

157.

19151

 Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

158.

19158

 Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

159.

19187

 Ekstrakorporālā litotripsija

160.

20014

 Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

161.

20028

 Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

162.

20029

 Nekrektomija audiem virs 150 cm2 virsmas

163.

20039

 Punkcijas biopsija operāciju zālē

164.

20040

 Virspusējo audu punkcijas biopsija  (ambulatori)

165.

20041

 Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operāciju zālē)

166.

20043

 Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

167.

20044

 Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

168.

20050

 Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

169.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

170.

20070

 Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

171.

20071

 Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

172.

20073

 Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

173.

20085

 Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija, traumu audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

174.

20087

 Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām

175.

20100

 Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana.  Traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi

176.

20108

 Ahilla cīpslas  šuve

177.

20127

 Ambulatora svešķermeņa izņemšana Rtg kontrolē

178.

20128

 Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

179.

20147

 Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)

180.

20149

 Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

181.

20203

 Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

182.

20204

 Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

183.

20205

Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana

184.

20207

 Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

185.

20209

 Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

186.

20210

 Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana bez aparāta vērtības

187.

20212

 Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

188.

20217

 Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

189.

20249

 Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

190.

20281

Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai)

191.

20282

Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējoša operācija

192.

20288

Artroskopija (pleca, gūžas locītavai)

193.

21018

 Konvencionāla apendektomija

194.

21020

 Saaugumu pārdalīšana

195.

21022

 Piena dziedzera sektorāla rezekcija

196.

21024

 Konvencionāla herniorafija

197.

21026

 Postoperatīva trūces plastika

198.

21067

 Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

199.

21100

 Diagnostiskā laparoskopija

200.

21101

 Laparoskopiska holecistektomija

201.

21102

 Laparoskopiska apendektomija

202.

21103

 Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

203.

21104

 Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

204.

21105

 Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika

205.

21130

 Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska operācija)

206.

21190

 Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

207.

22020

 Krūšu daļas simpatektomija

208.

22060

 Virspusējo vēnu operācijas

209.

22061

 Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

210.

22062

 Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

211.

22063

 Segmentāra vēnas ekstirpācija

212.

23002

 Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

213.

23052

 Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

214.

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

215.

23062

 Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

216.

23063

 Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

217.

23064

 Ganglija operācija

218.

23065

 Pirksta rētas Z, V-Y plastika

219.

23068

 Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

220.

23078

 Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces   apstrādi

221.

23079

 Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

222.

23090

 Dipitrēna kontraktūras operācija

223.

23091

 Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

224.

23093

 Saites primārā šuve un/vai locītavas  somas sašūšana  rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

225.

23094

 Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja  bojājuma  gadījumā

226.

23106

 Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

227.

23111

 Pirkstu Z,V-Y plastika svaigas traumas gadījumā

228.

24107

 Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

229.

24127

 Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām  distrofijām

230.

24128

 Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

231.

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā

232.

29001

 Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

233.

29002

 Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

234.

29003

 Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

235.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

236.

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

237.

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

238.

29007

Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams, brūce, izņemšana (ambulatori)

239.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

240.

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

241.

29016

 Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

242.

29019

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

243.

29020

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

244.

29022

 Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija

245.

29023

 Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju

246.

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

247.

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

248.

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

249.

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

250.

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

251.

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

252.

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

253.

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

254.

29040

 Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

255.

29045

 Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

256.

29046

 Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

257.

29050

Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai žokļu rezekcijas gadījumā

258.

29070

 Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kura saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

259.

29084

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu - a.temporalis superficialis, a.facialis

260.

29087

 Hematomas i/o atvēršana

261.

29089

 Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

262.

29090

 Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

263.

29095

 Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

264.

29096

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

265.

29097

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

266.

29098

Vienā vietā lauztam žoklim - šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

267.

29099

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

268.

29100

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

269.

29101

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam un neievainotam žoklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

270.

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

271.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

272.

29110

 Flegmonas e/o atvēršana: viena topogrāfiskā rajona robežās (operācijas zālē)

273.

29113

 Žokļa sekvestroektomija

274.

29119

 Žokļa kaulu trepanācija

275.

29126

 Gļotādas proliferācijas ekscīzija - epulis izoperēšana

276.

29127

 Gļotādas proliferācijas ekscīzija - fibromas, papilomas izoperēšana

277.

29128

 Fisurālās cistas ekstirpācija

278.

29129

 Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā līdz 2 cm

279.

29130

 Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas - diametrā virs 2 cm

280.

29131

 Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

281.

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

282.

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu viensakņu zobiem un dzerokļiem

283.

29143

 Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām

284.

29144

 Gļotu cistas izoperēšana

285.

29145

 Orālā cistotomija (ranula)

286.

29146

 Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

287.

29147

 Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija

288.

29148

 Extra orāla siekalu fistulas slēgšana

289.

29149

 Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no izvada

290.

29150

 Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens izņemšana no dziedzera

291.

29151

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot reģionālās limfātiskās sistēmas izņemšanu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus

292.

29157

 Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - neireskerēze

293.

29158

 Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - atveres dekompresija

294.

29159

 Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode - kanāla dekompresija

295.

29165

 Nerva trauma - intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

296.

29166

 Nerva trauma - epineirāla šuve (nerva apvalka šuve)

297.

29167

 Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

298.

29168

 Odontomas un osteomas izņemšana

299.

29169

 Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

300.

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa processus alveolaris daļas nokalšana

301.

29183

 Mīksto audu un/vai limfmezglu biopsija

302.

29187

 Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

303.

29188

 Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

304.

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

305.

29190

Tuber plastika vienā pusē

306.

29196

 Mēles saitītes atbrīvošana ar Z plastiku

307.

29197

 Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

308.

29199

 Deguna plastika - osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

309.

29202

 5-10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

310.

29203

 Garākas par 10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

311.

29204

 Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

312.

29205

 Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

313.

29220

Ādas slīpēšana: līdz 500 mm2

314.

29221

Ādas slīpēšana: 501-1000 mm2

315.

29222

Ādas slīpēšana:1001-2000 mm2

316.

29223

Ādas slīpēšana: 2001-4000 mm2

317.

29224

 Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

318.

29238

 Ekspandera ielikšana

319.

29239

 Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

320.

29240

 Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

321.

29257

 Viena zoba implanta ielikšana

322.

29258

 Viena zobu implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

323.

30027

 Astes kaula rezekcija

324.

30028

 Hallo aparāta uzlikšana

325.

30030

 Implanta izņemšana no mugurkaula

326.

31001

 Pleiras drenas uzlikšana

327.

31022

 Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

328.

31030

 Ribas rezekcija

329.

31033

 Krūšu kaula lūzuma fiksācija

330.

31097

 Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

331.

31130

Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības

332.

31145

 Torakoskopija ar biopsiju

333.

31160

 Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi)

334.

31175

 Krūšu sienas biopsija

335.

31177

 Mikrotraheostoma

336.

31187

 Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

337.

31215

 Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa  biopsijas adatu (tru-cut, si-cut, bio-cut vai analogi)

338.

31216

 Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas - aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci"

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"6.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts

Samaksa par manipulācijām ar kodu 40001, 40003- 40006 tiek veikta, ja tās uzrāda par bērnu un grūtnieču veselības aprūpi.

Samaksa par manipulācijām ar kodu 46060,46065,46066 un 46067, ko pielieto ambulatori tiek veikta tikai tad, ja to uzrāda, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumu saskaņā ar alergologa, bērnu alergologa, bērnu pneimonologa, ftiziopulmanologa nosūtījumu.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Laboratorisko izmeklējumu nosaukums

1.

40001

  Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

2.

40002

  Seruma (plazmas) iegūšana

3.

40003

  Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

4.

40004

  Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

5.

40005

  Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

6.

40006

  Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

7.

40010

  Hemoglobīns

8.

40011

  Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes

9.

40012

  Eritrocīti (skaitot kamerā)

10.

40013

  Leikocīti (skaitot kamerā)

11.

40014

  Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

12.

40016

  Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

13.

40017

  Trombocīti (skaitot kamerā)

14.

40018

  Retikulocīti

15.

40019

  Retikulocīti - automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

16.

40025

  Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

17.

40028

  Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

18.

40029

  Hematokrīts (nosakot ar Hct centrifūgu)

19.

40034

  Sternālpunktāta izmeklēšana

20.

40040

  Asins analīze ar triju daļu diferencējošo asins analizatoru

21.

40041

  Asins analīze ar piecu daļu diferencējošo asins analizatoru (papildus nelieto kodus - 40010, 40012, 40013, 40014, 40017, 40029)

22.

40043

  Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

23.

40085

  Protrombīns un INR

24.

40086

  Protrombīna komplekss un INR

25.

40087

  Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

26.

40088

  Fibrinogēns

27.

40089

  Antitrombīns III

28.

40090

  Trombīna laiks

29.

40095

  Fibrīna degradācijas produkti

30.

40096

  D-dimēru noteikšana (kvalitatīvi un puskvantitatīvi)

31.

40097

  Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

32.

40098

  VIII faktora aktivitātes noteikšana

33.

40099

  IX faktora noteikšana

34.

40100

  VIII faktora C aktivitātes noteikšana

35.

40105

  IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

36.

40106

  XI faktora aktivitātes noteikšana

37.

40107

  Proteīna C noteikšana

38.

40108

  Proteīna S noteikšana

39.

40109

  Von Villebranda faktors

40.

40115

  Plazminogēna aktivitātes noteikšana

41.

40116

  Plazminogēna koncentrācijas noteikšana

42.

40118

  Heparīna kvantitatīva noteikšana

43.

40119

  Proteīna C rezistences tests (APC-R)

44.

40123

  D-dimēri (kvantitatīvi)

45.

40131

  Olbaltums kvantitatīvi (ar pirogalola sarkanā reakciju)

46.

40132

  Glikoze kvantitatīvi

47.

40133

  Ketonvielas

48.

40134

  Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

49.

40135

  Glikoze un ketonvielas urīnā

50.

40140

  Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

51.

40148

  Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

52.

40149

  Urīna īpatnējais svars ar refraktometru, urometru

53.

40150

  Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

54.

40160

  Koprogramma

55.

40161

  Apslēptās asinis fēcēs

56.

40164

  Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

57.

40165

  Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi

58.

40168

  Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

59.

40169

  Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

60.

40170

  Helmintu un to fragmentu noteikšana

61.

40171

  Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

62.

40172

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)

63.

40173

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)

64.

40180

  Žults izmeklēšana mikroskopiski (viena porcija)

65.

40181

  Likvora klīniskā analīze

66.

40183

  Krēpu klīniskā analīze

67.

40184

  Eozinofīlie leikocīti krēpās

68.

40188

  Prostatas eksprimāta izmeklēšana

69.

40190

  Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana sēnītes noteikšanai

70.

40191

  Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

71.

40193

  Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

72.

40194

  Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

73.

40300

  Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

74.

40301

  Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

75.

40302

 Rh (D)  pazīmes noteikšana  ar plaknes metodi (ar 2 reaģentiem)

76.

40303

  Rh (D)  pazīmes noteikšana  gel-tehnikā (ar 1 reaģentu)

77.

40304

  Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel-tehnikā

78.

40306

 RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana ar plaknes metodi

79.

40307

 RH fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana gel-tehnikā

80.

40309

  Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā ar 2 skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)

81.

40315

  Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gel-tehnikā ar vienu antigēnu (ID karte Liss/Coombs)

82.

40316

  Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID - paneli gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs )

83.

40318

  Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā (ABO saderība - plaknes tests, saderība Rh un citās sistēmās - gel-tehnikā)

84.

40325

  Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

85.

40326

  Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gel-tehnikā (ID karte IgG+C3d+ctl/IgG+C3d+ctl)

86.

40327

  Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gel-tehnikā (ID karte IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)

87.

40330

  Krioglobīni kvalitatīvi

88.

40335

  Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā

89.

40336

  AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana sērumā

90.

40338

  Antigēnu M un N fenotipizācija gel-tehnikā

91.

40339

  Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gel-tehnikā

92.

40340

  Antigēnu K un k fenotipizācija gel-tehnikā

93.

40341

  Antigēna P1 noteikšana gel-tehnikā

94.

40342

  Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gel-tehnikā

95.

40343

  Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gel-tehnikā

96.

40344

  Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gel-tehnikā

97.

40345

  Antigēnu Fya un Fyb fenotipizācija gela tehnikā

98.

40346

  Antigēnu S un s fenotipizācija gel-tehnikā

99.

41001

  Kopējais olbaltums

100.

41002

  Albumīns

101.

41003

  Olbaltuma frakcijas serumā

102.

41004

  Urīnviela

103.

41005

  Urīnskābe

104.

41006

  Kreatinīns

105.

41020

  Sārmainā fosfotāze

106.

41021

  Skābā fosfotāze

107.

41022

  ALAT

108.

41023

  ASAT

109.

41024

  Gamma glutamīntransferāze

110.

41025

  Kreatīnkināze

111.

41026

  Laktātdehidrogenāze

112.

41027

  Lipāze

113.

41028

  Laktātdehidrogenāzes frakcijas

114.

41030

  Kreatīnkināzes MB frakcija

115.

41031

  Kreatīnkināzes MB masa

116.

41032

  Holīnesterāze

117.

41033

  Sārmainās fosfotāzes frakcijas

118.

41034

  Alfa amilāze

119.

41035

  Angiotenzīna konvertāze

120.

41045

  Kopējais holesterīns

121.

41046

  Triglicerīdi

122.

41047

  ABL-holesterīns (tiešā metode)

123.

41048

  Apolipoproteīns A1

124.

41049

  Apolipoproteīns B

125.

41050

  Lipoproteīdu frakcijas

126.

41051

  Lipoproteīns (A)

127.

41052

  Bilirubīns, frakcijas

128.

41054

  ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

129.

41055

  ZBL - holesterīns (tiešā metode)

130.

41065

  Kālijs

131.

41067

  Nātrijs

132.

41068

  Kalcijs

133.

41069

  Fosfors

134.

41070

  Hlorīdi

135.

41071

  Dzelzs

136.

41072

  Magnijs

137.

41073

  Dzelzs saistīšanas spēja

138.

41077

  Varš asinīs

139.

41081

  Jonizētais kalcijs

140.

41095

  Glikoze asinīs

141.

41096

  Glikozes slodzes tests

142.

41097

  Glikohemoglobīns

143.

41099

  C peptīds

144.

41100

  Insulīns

145.

41101

  Mikroalbumīnūrijas noteikšana

146.

41102

  Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

147.

41115

  Antistreptolizīns (kvalitatīvi)

148.

41116

  Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

149.

41117

  Transferīns

150.

41122

  Ceruloplazmīns

151.

41124

  Ferritīns

152.

41125

  CRO kvalitatīvi

153.

41126

  Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

154.

41127

  CRO kvantitatīvi

155.

41128

  Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

156.

41129

  Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

157.

41130

  Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

158.

41140

  Trijodtironīns (T3)

159.

41141

  Tiroksīns (T4)

160.

41142

  Tireotropais hormons (TSH)

161.

41143

  Brīvais tiroksīns (T4)

162.

41144

  Brīvais trijodtironīns (T3)

163.

41150

  Prolaktīns

164.

41151

  Folikulstimulējošais hormons (FSH)

165.

41152

  Luteinizētājhormons (LH)

166.

41153

  Estradiols

167.

41154

  Testosterons

168.

41155

  Progesterons

169.

41156

  Estriols (brīvais)

170.

41161

  Dehidroepiandrosterona sulfāts

171.

41163

  Androstendions

172.

41164

  Horiongonadotropīns

173.

41170

  Aldosterons

174.

41172

  Somatotropais  hormons

175.

41173

  Kortizols

176.

41175

  Parathormons

177.

41176

  Adrenokortikotropais hormons (AKTH)

178.

41184

  Ciklosporīns A (Sandimuns) (radioimunoloģiskā metode)

179.

41189

  Etanola noteikšana fermentatīvi

180.

41200

  Vitamīns B 12

181.

41202

  Deoksipiridolīns

182.

41203

  Troponīns I

183.

41205

  Mioglobīns

184.

41209

  Eritropoetīns

185.

41223

  Reducētais glutations

186.

41230

  Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

187.

41231

  Sifilisa ekspresdiagnostika kvantitatīvā metode (SED, RPR, VDRL titri)

188.

41232

  Sifiliss - TPHA

189.

41233

  Sifiliss - TPHA kvantitatīvā metode (titri)

190.

41234

  Uzsējums uz gonoreju (negatīvs)

191.

41235

  Uzsējums uz gonoreju (pozitīvs)

192.

41236

  Bālās treponēmas imobilizācijas reakcija (Nelsona tests)

193.

41237

  Imunofluorescences reakcija uz sifilisu, toksoplazmozi

194

41240

  Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns

195.

41245

  Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi (TIFR) - MOMP antigēns sievietēm (no dzemdes kakla kanāla un urīnizvadkanāla)

196.

41247

  Uzsējums uz mikoplazmu

197.

41248

  Uzsējums uz ureaplazmu

198.

41251

  Imunofluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgM)

199.

41253

  Imūnfermentatīvā analīze sifilisa diagnostikai

200.

41254

  Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgG noteikšanai

201.

41255

  Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgA noteikšanai

202.

41260

  Uzsējums uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm

203.

41262

  Chlamydia  trachomatis specifiskās DNS noteikšana (PĶR )

204.

41263

  Antitoksoplazmozes IgM

205.

41264

  Antitoksoplazmozes IgG

206.

41279

  Anti-Hg Ehrlichia sp. IgM

207.

41280

  Anti-Borrelia burgdorferi IgG 

208.

41281

  Anti-Borrelia burgdorferi IgM 

209.

41283

  Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG 

210.

41284

  Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM 

211.

41286

  Gonorejas izsaucēja noteikšana ar metodi "Gen-probe"

212.

41287

  Chlamydia trachomatis noteikšana ar metodi "Gen-probe"

213.

41290

  Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)

214.

41291

  Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)

215.

41301

  HBs Ag

216.

41302

  Anti-HBs (kvalitatīvi)

217.

41303

  Anti-HBs (kvantitatīvi) 

218.

41304

  HBs Ag (apstiprinošais tests)

219.

41305

  HBs Ag (ekspresdiagnostika)

220.

41306

  HBV DNS 

221.

41307

  Anti-HAV IgM

222.

41308

 Anti-HAV

223.

41309

 Anti-HCV 

224.

41310

  Anti-HCV (WB) (apstiprinošais)

225.

41317

  HCV RNS (PĶR)

226.

41320

  Anti-HCV IgM

227.

41321

  Anti-HBc IgM

228.

41322

  Anti-HBc IgG

229.

41323

 Anti-HBe

230.

41324

  HBe Ag

231.

41325

  HDV Ag

232.

41326

  Anti-HDV IgM

233.

41327

  Anti-HDV IgG

234.

41328

  Izmeklējamā materiāla sagatavošana (piemaksa pie p.p. 41302, 41303, 41306, 41307, 41308, 41309, 41310, 41316, 41317, 41318, 41319, 41320, 41321, 41322, 41323, 41324, 41325, 41326, 41327, 41401, 41405, 47035, 47038, 47039, 47043, 47044, 47052, 47054, 47055, 47057, 47058, 47059, 47065, 47066)

235.

41401

  Anti-HIV 1/2 (IFA) (bez diagnostikas cenas)

236.

41404

  Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot apstiprinošais tests) (bez diagnostikas cenas)

237.

41405

  Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (ar diagnostikas cenu) 

238.

42003

  Onkocitoloģiskās iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves (viens preparāts)

239.

42004

  Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti)

240.

42005

  Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti)

241.

42006

  Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) (serozo dobumu šķidrumi)

242.

42007

  Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonu vai ķīmijterapijas (trīs preparāti))

243.

42008

  Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi (pieci preparāti)

244.

42012

  Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)

245.

42013

  Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti)

246.

42014

  Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts)

247.

42015

  Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana

248.

42016

  Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti)

249.

44001

  Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

250.

44002

  Asins uzsējums uz mikrofloru - negatīvs (ar BACTEC)

251.

44003

  Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs

252.

44004

  Asins uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs (ar BACTEC)

253.

44008

  Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - negatīvs

254.

44009

  Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna ), skalojumu u.c. materiālu uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru - pozitīvs

255.

44015

  Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - negatīvs

256.

44016

  Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana - pozitīvs

257.

44017

  Krēpu uzsējums uz mikrofloru - negatīvs

258.

44018

  Krēpu uzsējums uz mikrofloru - pozitīvs 

259.

44025

  Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - negatīvs

260.

44026

  Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs

261.

44027

  Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās identifikācijas sistēmas)

262.

44028

  Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - negatīvs

263.

44029

  Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Shigella, Salmonella identifikācija līdz serogrupai)

264.

44030

  Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru - pozitīvs (Sigella, Salmonella identifikācija līdz serotipam)

265.

44031

 Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. Coli - negatīvs

266.

44032

 Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. Coli - pozitīvs

267.

44046

  Uzsējums no kakla un deguna uz C. Diphtheriae - negatīvs

268.

44047

  Uzsējums no kakla un deguna uz C. Diphtheriae - pozitīvs

269.

44048

  Uzsējums no kakla un deguna uz C. Diphtheriae - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās sistēmas )

270

44049

  Uzsējums no kakla uz N. Meningitidis nēsāšanu - negatīvs

271.

44050

  Uzsējums no kakla uz N. Meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (bez N. Meningitidis seroloģiskās tipēšanas)

272.

44051

  Uzsējums no kakla uz N. Meningitidis nēsāšanu - pozitīvs (ar N. Meningitidis seroloģisko tipēšanu)

273.

44055

  Uzsējums uz B. Pertussis un B. Parapertussis - negatīvs

274.

44056

  Uzsējums uz B. Pertussis un B. Parapertussis - pozitīvs

275.

44057

  Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - negatīvs

276.

44058

  Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem - pozitīvs (identifikācija līdz Lensfilda grupai)

277.

44059

 Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. Aureus (MRSA) nēsāšanu - negatīvs

278.

44060

 Uzsējums uz meticilīna rezistentā S. Aureus (MRSA) nēsāšanu - pozitīvs

279.

44064

  Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - negatīvs

280.

44065

  Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs

281.

44082

  Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām ar difūzijas metodi agārā, lietojot diskus

282.

44105

  Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm - pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētas identifikācijas sistēmas)

283.

44106

  Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām (lietojot kompjuterizētas sistēmas)

284.

44107

  Uzsējums uz ureoplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu

285.

44108

  Antivielu pret Helycobacter pylori noteikšana ar ekspresmetodi

286.

44110

  Aglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (garais klepus, bruceloze, tularēmija u.c.)

287.

44115

  Hemaglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (salmonelloze, dizentērija, jersinioze, pseidotuberkuloze u.c.)

288.

44116

  Seroloģiskā  reakcija uz antivielām pret Y. Enterocolitica un Y. Pseudotuberculosis

289.

44117

  Izmeklējamā materiāla sagatavošana pirmajai seroloģiskai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

290.

44118

  Izmeklējamā materiāla sagatavošana katrai nākamajai seroloģiskai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

291.

44119

  ELISA reakcija specifisko IgG klases antivielu noteikšanai pret difterijas toksīnu

292

44126

  Barotņu pagatavošana mycobacteria ģints mikroorganismu audzēšanai

293.

44127

  Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas )

294.

45001

  Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar BACTEC sistēmu

295.

45002

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

296.

45003

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2. rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

297.

45004

  Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar BACTEC sistēmu

298.

45005

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar BACTEC sistēmu

299.

45006

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

300.

45007

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

301.

45008

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 1. un 2.rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

302.

45009

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret 2. rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

303.

45010

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar BACTEC sistēmu

304.

45011

  Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi

305.

45012

  Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret  vienu medikamentu uz cietajām barotnēm

306.

45014

  Cietās Lēvenšteina-Jansena barotnes pagatavošana

307.

46010

  T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana (viena pozīcija)

308.

46015

  CD3+ un CD19+ šūnu noteikšana

309.

46016

  CD4+ un CD8+ šūnu noteikšana

310.

46017

  T un B šūnu virsmas receptoru noteikšana (CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/HLA-DR, HLA-DR) (citofluorimetrija)

311.

46022

  Citokīnu noteikšana asins serumā

312.

46036

  HLA-B27 noteikšana (imunofluorescences metode)

313.

46051

  Imūnglobulīnu G (A, M) noteikšana

314.

46054

  Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski

315.

46056

 Imūnglobulīna IgG noteikšana nefelometriski  (turbidimetriski)

316.

46057

  Imūnglobulīna Ig A noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

317.

46058

 Imūnglobulīna  Ig M  noteikšana  nefelometriski (turbidimetriski)

318.

46059

  Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA)

319.

46060

  Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 5 Ag)

320.

46065

  Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 12 Ag)

321.

46066

  Specifisko Ig E noteikšana - 20 atsevišķu antigēnu panelis

322.

46067

  Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA)

323.

46069

  C1 inhibitora noteikšana (radiālā imūndifūzijā)

324.

46070

  Komplementa komponentes C3 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

325.

46071

  Komplementa komponentes C4 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

326.

46074

  Cistatīna C noteikšana

327.

46075

  Seruma amiloīda A noteikšana

328.

46085

  ANA noteikšana HEP - 2 šūnu kultūrā (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

329.

46086

  ANA noteikšana HEP - 2 šūnu kultūrā (titrēšana - netiešā imunfluorescence)

330.

46087

  ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

331.

46088

  ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (titrēšana - netiešā imunfluorescence)

332.

46089

  ANCA noteikšana (skrīnings - netiešā imunfluorescence)

333.

46092

  Anti-DNS antivielu noteikšana (kvantitatīvi)

334.

46095

  Reimatoīdo faktoru noteikšana (RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM) (ELISA)

335.

46100

  ENA noteikšana (skrīnings - ELISA)

336.

46101

  ENA subtipu (SM, RNP, SSB, SSA, J0-1, Scl-70) noteikšana

337.

46102

  ENA subtipu (1 pozīcijas no sešām, punktā 409101 norādītām) noteikšana (ELISA)

338.

46104

 ENA skrīnings un ANA noteikšana HEP - 2 šūnu kultūrā

339.

46107

  Antivielu pret Helicobacter pylori IgG noteikšana (ELISA)

340.

46108

  Antivielu pret Helicobacter pylori IgA noteikšana (ELISA)

341.

46109

  Antitireoidālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

342.

46110

  Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana

343.

46111

 Autoantivielu pret fosfolipīdiem noteikšana

344.

46112

 Autoantivielu pret MPO noteikšana

345.

46113

 Autoantivielu pret PR3 noteikšana

346.

46115

  Antimikrosomālo antivielu noteikšana (ELISA)

347.

46116

  Tireoglobulīns

348.

46117

  Antigliadīna antivielu noteikšana (IgG)

349.

46118

  Antigliadīna antivielu noteikšana (IgA)

350.

46119

  Antispermālo antivielu total IgG, IgM noteikšana (ELISA)

351.

46120

  Antiadrenālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

352.

46121

 Antisēklinieku antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence)

353.

46122

  Antiolnīcu antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

354.

46123

  Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

355.

46124

  Antihistonu antivielu noteikšana (ELISA)

356.

46125

  Antikardiolipīnu antivielu noteikšana

357.

46130

  Antivielu pret skeleta muskulatūru noteikšana (netiešā imunfluorescence)

358.

46131

  Antivielu noteikšana pret glutamildekarboksilāzi

359.

46132

  TSH receptoru antivielu noteikšana

360.

46134

 Antivielu noteikšana pret acetilholīnu receptoriem

361.

46135

  Anti-GM1 antivielu noteikšana

362.

46136

  Anti-MAG antivielas

363.

46145

  Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika ar tumora marķieri (bez reaģenta cenas)

364.

46146

  Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika - par otro marķieri (bez reaģenta cenas)

365.

46147

  Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika - par trešo marķieri (bez reaģenta cenas)

366.

46148

  CYFRA

367.

46149

  SCC

368.

46150

  Beta-HGH

369.

46151

  Alfa-FP

370.

46152

  CEA

371.

46153

  CA-125

372.

46154

  CA 19-9

373.

46155

  NSE

374.

46156

  PSA

375.

46157

  PSA, brīvais

376.

46158

  MCA, CA 15-3

377.

46159

  Beta 2 mikroglobulīns

378.

46164

 Antivielas pret transglutamināzi (IgA)

379.

46165

 Antivielas pret transglutamināzi (IgG)

380.

46166

 Antivielas pret GM1, asialo GM2, GD1a, GD1b, GQ1b

381.

46171

  Dauna sindroma un trisomijas 18 (Edvardsa sindroma) diagnostika (AFP + HGH + brīvais estriols) (ELISA)

382.

46172

  Spontāna aborta draudu imunoloģiskā kontrole (LAI - tests + HGH)

383.

47026

  Rotavīrusa Ag

384.

47027

Kvantitatīva CMV DNS un EBV DNS noteikšana (polimerāzes ķēdes reakcija)

385.

47035

  IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

386.

47038

  Anti-CMV-IgG

387.

47039

  Anti-CMV-IgG (kvantitatīvi)

388.

47040

  Anti-CMV-IgM

389.

47042

  Anti-EBV-IgM

390.

47043

  Anti-EBV-IgG

391.

47044

  Anti-EBV-IgG (kvantitatīvi)

392.

47045

  Anti-EBV total

393.

47050

  Antivielas pret EBV kodola antigēnu (EBV EBNA total)

394.

47052

  Paul-Bunell tests 

395.

47053

  Anti-Herpes simplex I, II IgM

396.

47054

  Anti-Herpes simplex I, II IgG

397.

47055

  Anti-Herpes simplex I, II IgG (kvantitatīvi)

398.

47056

  Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgM

399

47057

  Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG

400.

47058

  Anti-Varicella Zoster (VZV) - IgG (kvantitatīvi)

401.

47059

  Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana (ērču encefalīta vīruss)

402.

47061

  Anti-Rubella IgG

403.

47062

  Anti-Rubella IgM

404.

47065

  Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

405.

47066

  Vīrusa specifisko IgM klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

406.

48001

  Kašķa ērce

407.

48002

 Anti-Trichinella spiralis

408.

48003

  Anti-Echinococcus sp. (Ag)

409.

48004

  Giardia lamblia trofozītu un cistu Ag

410.

48005

  Lambliju un helmintu oliņu noteikšana žults natīvā preparātā un sedimentā (viena porcija)

411.

48006

  Anti-Toxocara canis

412.

48007

  Anti-Echinococcus (HA)

413.

48010

  Izmeklēšana uz demodekozi, dziedzerērci

414.

48013

  Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no viena perēkļa

415.

48014

  Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no vairākiem perēkļiem (vidēji 2-3 perēkļi)

416.

48015

  Materiāla (nagi, āda, mati) no vairākiem perēkļiem izmeklēšana uz sēnītēm

417.

49001

  Aminoskābju spektra noteikšana asinīs ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

418.

49002

  Aminoskābju spektra noteikšana urīnā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

419.

49003

  Aminoskābju spektra noteikšana amniotiskajā šķidrumā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

420.

49004

  Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija urīnā

421.

49005

  Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija asins serumā

422.

49006

  Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings

423.

49007

  Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings

424.

49008

  PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī

425.

49009

  Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī

426.

49010

  Alfa-fetoproteīna un brīvā beta-horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm otrajā trimestrī (grūtnieču divu marķieru bioķīmiskais skrīnings augļa trisomiju procentuālā riska noteikšanai)

427.

49015

  Alfa-fetoproteīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm (prenatālais skrīnings augļa nervu caurules defektiem)

428.

49016

  Alfa-fetoproteīna noteikšana amniotiskajā šķidrumā riska grupas grūtniecēm

429.

49017

  Organisko skābju spektra noteikšana urīnā ar gāzu hromatogrāfijas palīdzību

430.

49021

  Mukopolisaharīdu (MPS) skrīnings un kvantitatīvā spektrometriskā noteikšana urīnā

431.

49022

  Mukopolisaharīdu (MPS) kvantitatīva spektrofotometriska noteikšana amniotiskajā šķidrumā

432.

49023

  Mukopolisaharīdu (MPS) spektra noteikšana urīnā ar elektroforēzes palīdzību

433.

49025

  Genoma DNS izdalīšana

434.

49026

Himērisma monitorings pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot STR lokusu genotipēšanu

435.

49030

  DNS analīze, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju

436.

49031

  Genoma DNS izdalīšana no Guthrie papīrīšiem

437.

49032

  Gēnu mutāciju selektīvais skrīnings ar DGGE analīzi

438.

49033

  SMA gēna mutāciju noteikšana

439.

49034

  Fenilalanīnhidroksilāzes gēna mutāciju noteikšana (vienai mutācijai)

440.

49035

  Vidēja garuma Acil-Ko A dehidrogenāzes gēna K329E mutācijas noteikšana

441.

49036

  Fragilā X sindroma selektīvais skrīnings ar PCR metodi

442.

49037

  Fragilā X sindroma mutācijas noteikšana ar Sauzerna blotingu, izmantojot neradioaktīvas iezīmes

443.

49038

  Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

444.

49039

  Fibroblastu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam)

445.

49040

  Papildu metafāžu hromosomu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

446.

49045

  Papildu hromosomu C joslu krāsošana ar bārija hidroksīdu

447.

49046

  Papildu hromosomu KOR joslu krāsošana ar Gimzas krāsu

448.

49047

  Postnatālās fragilās X hromosomas analīzes (izmaksas vienam pacientam)

449.

49048

  Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi

450.

49049

  Amniocītu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

451.

49050

  Horiona biopsijas kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

452.

49061

  VNTR (minisatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

453.

49062

  STR (mikrosatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

454.

49063

  Y hromosomas delēciju noteikšana, izmantojot "Promega System, Version 1.1" kitu ar PCR metodi

455.

54007

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1-4 preparāti), 1.kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes izmeklējumi)

456.

54008

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 5-10 preparāti), kā arī papildus krāsošanas metožu izmantošana; displastisko un priekšvēža stāvokļu un labdabīgo audzēju diagnosticēšana neatkarīgi no preparātu skaita. Ādas, muskuļu, mīksto audu labdabīgie audzēji. 2.kategorija (vidēji sarežģīts izmeklējums)

457.

54009

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2-20 preparātiem, kā arī endoskopiju laikā iegūtais materiāls un ļaundabīgo audzēju biopsijas neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes (serežģīts izmeklējums ar diferenciāldiagnostiskām grūtībām). Mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem virs 10 preparātiem, tai skaitā histotopogrammas, intraoperācijas materiāls un endobiopsija, bronhobiopsija, trepanobiopsijas, nieru, aknu, oliņu, priekšdziedzeru, limfmezglu biopsijas, visu veidu ļaundabīgie audzēji; neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildus krāsošanas metodes), 3. kategorija (sarežģīta), ja ir diferencialdiagnostiskas grūtības

458.

54010

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildus griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums)

459.

54015

Operāciju un biopsiju materiāla elektronmikroskopija

460.

54016

Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija

461.

54017

Nieres biopsijas gaismas mikroskopija (pārskata preparāti, PAS, Masson trihroma)

462.

54018

Nieres biopsijas materiāla imūnfluorescences izmeklējums

463.

54019

Nieres biopsijas materiāla elektronmikroskopija

464.

54050

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 1 vielas grupu

465.

54051

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 2 vielas grupu

466.

54052

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 3 vielas grupu

467.

54053

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 4 vielu grupām

468.

54054

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 5 vielu grupām

469.

54055

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 6 vielu grupām

470.

54056

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 7 vielu grupām

471.

54057

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 8 vielu grupām

472.

54058

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 9 vielu grupām

473.

54059

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 10 vielu grupām

474.

54060

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 11 vielu grupām

475.

54061

Testēšana ar enzimatisko imūnometodi uz 12 vielu grupām

476.

54062

"Pilna" ķīmiski toksikoloģiskā analīze

477.

54063

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz opija alkaloīdiem

478.

54064

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz efedrīnu un efedronu

479.

54065

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz amfetamīnu un MDA

480.

54066

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz metamfetamīnu un MDMA (ecstasy)

481.

54067

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns, noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

482.

54068

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - urīns

483.

54069

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz hašišu (marihuanu); objekts - noskalojumi no mutes dobuma, nomazgājumi no rokām

484.

54070

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz barbiturātiem

485.

54071

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz 1,4 - benzodiazepīna atvasinājumiem (trankvilizatoriem)

486.

54072

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz kokaīnu

487.

54073

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz promedolu

488.

54074

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ciklodolu

489.

54075

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz dimedrolu

490.

54076

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz klofelīnu

491.

54077

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tricikliskiem antidepresantiem (amitriptilīns, notriptilīns, imipramīns)

492.

54078

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz fenotiazīna atvasinājumiem (neiroleptiķiem)

493.

54079

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz acetonu

494.

54080

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz imovānu

495.

54081

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz tramadolu

496.

54082

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz beta - adrenoblokatoriem

497.

54083

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz ketamīnu

498.

54084

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze uz gamma - oksibutirātu

499.

54085

Alkohola reibuma izmeklējumi izelpojamā gaisā

500.

54086

Alkohola reibuma laboratoriskie izmeklējumi bioloģiskā vidē

501.

60257

Himērisma analīze pēc alogēno kaulu smadzeņu vai perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācijas, izmantojot faktiskā laika  polimerāzes ķēdes reakciju (real time PCR)"

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"8.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ambulatorās fizikālās medicīnas manipulācijas

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

 Manipulācijas nosaukums

1.

05001

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana, funkcionālā stāvokļa izvērtēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana, procedūru nozīmējumu izrakstīšana (uzrāda ārsts)

2.

05002

Pacienta atkārtota izmeklēšana, ieskaitot nepieciešamo ārstēšanas plāna un procedūru parametru korekciju (uzrāda ārsts)

3.

05017

Elektroforēze

4.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

5.

05023

Fonoforēze

6.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija

7.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze

8.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija

9.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze

10.

05031

Darsonvalizācija

11.

05035

Induktotermija

12.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

13.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

14.

05044

Ultraskaņas terapija

15.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

16.

05047

Ultravioletā apstarošana

17.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija

18.

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

19.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam (40 minūtes)

20.

05103

Vispārējā masāža bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam (50 minūtes)

21.

05104

Vispārējā masāža bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes)"

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"14.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārstam apmaksājamās manipulācijas

Nr.
p.k.

  Manipulācijas nosaukums

Manipulā­cijas kods

Diagnoze

 Primārās veselības aprūpes speciālists, kuram maksā par veikto manipulāciju

1.

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

 01016

 Z00.0

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

2.

 Ārsta apskate pirms vakcinācijas (nelieto kopā ar manipulāciju 01061 vai manipulāciju 01016)

 01018

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

3.

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

 01061

 Z00.1

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

4.

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

 01062

 Z34

 ģimenes ārsts

5.

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

 01063

 Z01.4

 ģimenes ārsts

6.

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

01064

Z00.1

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

7.

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

 01074

  

 ģimenes ārsts

8.

 Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

 01078

  

 ģimenes ārsts

9.

 Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai (bez barotnes cenas)

 01083

  

 ģimenes ārsts

10.

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

 03004

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

11.

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

 03006

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

12.

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

 03015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

13.

 Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 1 locītavai

03035

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

14.

  Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana divām locītavām

03036

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

15.

 Ģipša pārsēja noņemšana

03041

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

16.

Vakcīnas ievadīšana muskulī (intra muskulāri)

03081

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

17.

Vakcīnas ievadīšana perorāli

03082

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

18.

Locītavas punkcija

 03180

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

19.

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

04103

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

20.

  Elektrokardiogrammas   ar 12 novadījumiem pieraksts

 06003

 I10-I50

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

21.

  Elektrokardiogrammas  ar 12 novadījumiem apraksts

 06004

  I10-I50

 ģimenes ārsts

22.

 Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

 07002

 J44-J45

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

23.

 Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

 16010

  

 ģimenes ārsts

24.

 Spirāles izņemšana

 16016

  

 ģimenes ārsts

25.

 Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

 17010

 H53.9, H54.2

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

26.

 Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

 17123

  

 ģimenes ārsts

27.

 Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

 18115

  

 ģimenes ārsts

28.

 Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

 18118

  

 ģimenes ārsts, pediatrs

29.

 Urīnpūšļa katetrizācija (bez vienreizējā katetra cenas)

 19015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

30.

 Urīnpūšļa katetrizācija, izmantojot ārstniecības iestādes apmaksātu vienreizējo katetru

 19016

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

31.

 Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu. Pastāvīga katetra ielikšana

 19017

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

32.

 Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetra gadījumā

 19018

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

33.

Mazas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana ( brūces garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)

 20010

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

34.

Lielas brūces primārā apdare, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana (garums lielāks par 5 cm,virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)

 20013

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

35.

 Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

 20014

  

 ģimenes ārsts

36.

 Diegu vai klamburu izņemšana no brūcēm vienā vai vairākās apmeklējumu reizēs

 20015

  

 ģimenes ārsts, pediatrs, internists

37.

 Ligatūras, svešķermeņa, kas redzams brūcē, izņemšana (ambulatori)

 20019

  

 ģimenes ārsts

38.

 Lielas, primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

 20028

  

 ģimenes ārsts

39.

Zāļu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

 20030

  

 ģimenes ārsts

40.

 Antirabiskais darbs (pirmā pieņemšana)

 20031

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

41.

 Virspusēja incīzija ar/bez drenāžu (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

 20044

  

 ģimenes ārsts

42.

 Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

 20070

 B35.1, L03.0, S60.1, S61.1

 ģimenes ārsts

43.

 Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

 29001

  

 ģimenes ārsts

44.

 Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma ambulatori

 29002

  

 ģimenes ārsts

45.

 Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm ambulatori

 29003

  

 ģimenes ārsts

46.**

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

 40003

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

47.**

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

 40004

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

48.**

 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

 40005

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

49.

 Hemoglobīns

 40010

 D45-D89,M16, M47, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

50.

 Urīna analīze ar teststrēmeli (9-10 parametri)

 40148

 B15-B18, C00-C97,E10-E27,E79, E83,I10-I15.9, I25-I50.9,K71-K74,M30-M34,N04-N11, N04-N11,N18-N30, N40, T66, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

51.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (pozitīva)

40172

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

52.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli (negatīva)

40173

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

53.

 Kopējais holesterīns

 41045

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9,I25-I50.9,I60-I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

54.

 Triglicerīdi

 41046

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I25-I50.9, I60- I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

55.

 ABL - holesterīns (tiešā metode)

 41047

 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I25-I50.9, I60- I70.2

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

56.

 Glikoze asinīs

 41095

 E10-E14, E23.2,I10-I15.9, Z34

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

57.

 Mikroalbumīnūrijas noteikšana

 41101

 E10 - E14

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

58.

 Mājas apstākļos mirušas personas nāves fakta apliecināšana

 60085

  

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

59.

 Ģimenes ārsta mājas vizīte veicot paliatīvo aprūpi un veselības aprūpi mājās

 60086

 Pamata diagnozes kodi veicot paliatīvo aprūpi: B20-B24;C00-97;D37-D48; G05;G12;G13;G35;G54.6;G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1;G95.2; G99.2;I50;I69; K22.2;L89; T91.3; blakusdiagnozes kods visos gadījumos - Z51.5

 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

60.

Speciālista vai ģimenes ārsta vizīte pie pacienta kam nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija

60250

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

61.

R.Mantoux izdarīšana un nolasīšana. Ģimenes ārstam apmaksā atbilstoši tarifam, bet ftiziopulmonologs šo manipulāciju uzrāda sniegto pakalpojumu statistiskajai uzskaitei

60256

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

62.*

Vakcinācija pret B hepatītu 1. pote (0-12 stundas pēc dzimšanas)

60265

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

63.*

 Vakcinācija pret tuberkulozi viena deva (4-5 dienu vecumā)

60266

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

64.*

Vakcinācija pret B hepatītu 2. pote (1 mēneša vecumā)

60267

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

65.*

 Vakcinācija pret difteriju 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60268

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

66.*

 Vakcinācija pret stinguma krampjiem 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60269

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

67.*

 Vakcinācija pret garo klepu 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60270

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

68.*

 Vakcinācija pret poliomielītu 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60271

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

69.*

 Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 1.pote (3 mēnešu vecumā)

60272

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

70.*

 Vakcinācija pret difteriju 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60273

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

71.*

 Vakcinācija pret stinguma krampjiem 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60274

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

72.*

 Vakcinācija pret garo klepu 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60275

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

73.*

 Vakcinācija pret poliomielītu 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60276

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

74.*

 Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 2.pote (4,5 mēnešu vecumā)

60277

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

75.*

 Vakcinācija pret difteriju 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60278

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

76.*

 Vakcinācija pret stinguma krampjiem 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60279

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

77.*

Vakcinācija pret garo klepu 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60280

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

78.*

Vakcinācija pret poliomielītu 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60281

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

79.*

Vakcinācija pret b tipa Haemophilus influenzae infekciju 3.pote (6 mēnešu vecumā)

60282

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

80.*

Vakcinācija pret B hepatītu 3.pote (6-8 mēnešu vecumā)

60283

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

81.*

Vakcinācija pret masalām 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60284

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

82.*

Vakcinācija pret masaliņām 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60285

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

83.*

Vakcinācija pret epidēmisko parotītu 1.pote (15 mēnešu vecumā)

60286

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

84.*

Vakcinācija pret vējbakām viena deva (15 mēnešu vecumā)

60287

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

85.*

 Revakcinācija pret difteriju (18 mēnešu vecumā)

60288

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

86.*

 Revakcinācija pret stinguma krampjiem (18 mēnešu vecumā)

60289

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

87.*

 Revakcinācija pret garo klepu (18 mēnešu vecumā)

60290

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

88.*

 Revakcinācija pret poliomielītu (18 mēnešu vecumā)

60291

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

89.*

 Revakcinācija pret difteriju (7 gadu vecumā)

60292

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

90.*

 Revakcinācija pret stinguma krampjiem (7 gadu vecumā)

60293

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

91.*

 Revakcinācija pret poliomielītu (7 gadu vecumā)

60294

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

92.*

Revakcinācija pret masalām (7 gadu vecumā)

60295

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

93.*

Revakcinācija pret masaliņām (7 gadu vecumā)

60296

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

94.*

Revakcinācija pret epidēmisko parotītu (7 gadu vecumā)

60297

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

95.*

Vakcinācija pret masalām 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60298

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

96.*

Vakcinācija pret masaliņām 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60299

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

97.*

Vakcinācija pret epidēmisko parotītu 1.pote (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60300

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

98.*

Revakcinācija pret masalām (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60301

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

99.*

Revakcinācija pret masaliņām (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60302

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

100.*

Revakcinācija pret epidēmisko parotītu (12 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētas meitenes)

60303

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

101.*

Vakcinācija pret B hepatītu 1.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60304

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

102.*

Vakcinācija pret B hepatītu 2.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60305

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

103.*

Vakcinācija pret B hepatītu 3.pote (14 gadu vecumā) (vakcinē iepriekš nevakcinētus bērnus)

60306

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

104.*

 Revakcinācija pret difteriju (14 gadu vecumā)

60307

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

105.*

 Revakcinācija pret stinguma krampjiem (14 gadu vecumā)

60308

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

106.*

 Revakcinācija pret poliomielītu (14 gadu vecumā)

60309

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

107.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 1. pote

60310

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

108.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 1. pote

60311

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

109.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 2. pote

60312

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

110.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 2. pote

60313

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

111.*

Pieaugušo vakcinācija pret difteriju 3. pote

60314

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

112.*

Pieaugušo vakcinācija pret stinguma krampjiem 3. pote

60315

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

113.*

Pieaugušo revakcinācija pret difteriju

60316

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

114.*

Pieaugušo revakcinācija pret stinguma krampjiem

60317

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

115.

 Vakcinācija  pret stinguma krampjiem (pielieto pēc medicīniskām indikācijām)

60318

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

116.*

 Vakcinācija pret gripu 

60319

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

117.*

 Vakcinācija pret trakumsērgu (antirabiskā vakcīna)

60320

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

118.*

 Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 1.pote

60321

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

119.*

 Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 2.pote

60322

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

120.*

 Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 3.pote

60323

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

121.*

 Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem 4.pote

60324

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

122.*

 Vakcinācija pret trakumsērgu (antirābiskais Ig šķīdums)

60325

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

123.

Vakcinēšana ar pretērču encefalīta Ig šķīdumu

60329

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

* Manipulācijas uzrāda Ambulatorā pacienta talonā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi".

** Ambulatorajā veselības aprūpē apmaksā bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm."

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"17.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Fiksētā ikmēneša maksājuma aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Šo noteikumu 93.punktā noteikto speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu gada apjomu latos nosaka:

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1 slodze

0.25 slodzes

0,5 slodzes

0.75 slodzes

1.25 slodzes

1.5 slodzes

 Psihiatrs

6 007

1 502

3 004

4 505

7 509

9 011

 Narkologs

 2 275

 569

 1 137

 1 706

 2 844

 3 412

 Ftiziopneimonologs

4 763

1191

2 382

3 573

5 954

7 145

 Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

 2 220

 555

 1 110

 1 665

 2 775

 3 330

 Paliatīvās aprūpes kabinets

 2 268

 567

 1 134

 1 701

 2 835

 3 402

 Bronhiālās astmas kabinets

 2 100

 525

 1 050

 1 575

 2 625

 3 150

 Traumpunkts

 5 492

 1 373

 2 746

4 119

 6 866

 8 239

 Stomas kabinets

 3 408

 852

 1 704

 2 556

 4 260

 5 112

 Dežūrārsta kabinets

 2 225

 556

 1 112

 1 669

 2 781

 3 337

 Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

 24636

 -

 -

 -

 -

 -

Traumpunkts BKUS*

 8 436

2 109

4 746

 6 327

10 545

12 654

 Psihologa kabinets

 1908

 477

 954

 1431

 2385

 2862

Specialitātes vai struktūrvienības nosaukums

1.75 slodzes

2.0 slodzes

2.25 slodzes

3.00 slodzes

4.50 slodzes

 Psihiatrs

 10 512

11 265

13 516

15 317

17 571

 Narkologs

 3 981

 4 267

5 118

 5 801

 6 654

 Ftiziopneimonologs

8 336

8 933

 10 718

12 147

 13 933

 Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets

 3 885

 4 164

 4 995

 5 661

 6 494

 Paliatīvās aprūpes kabinets

 3 969

 4 254

 5 103

 5 783

 6 634

 Bronhiālās astmas kabinets

 3 675

 3 939

 4 725

 5 355

 6 143

 Traumpunkts

9 612

 10 300

 12 358

 14 005

 16 065

 Stomas kabinets

 5 964

 6 392

 7 668

 8 690

 9 969

 Dežūrārsta kabinets

 3 894

 4 173

5 006

 5 674

 6 508

 Paliatīvās aprūpes kabinets BKUS*

 -

 -

 -

 -

 -

Traumpunkts BKUS*

14 763

15 820

18 981

21 512

24 675

 Psihologa kabinets

 3339

 3579

 4293

 4865

 5581

2. Ikmēneša fiksētā maksājuma apjoms darbības nodrošināšanai sastāda 1/12 daļu no tabulā noteiktā gada apjoma.

 3. Ārstu un māsu noteikto darba samaksu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 180.punktam, ņemot vērā līgumā ar aģentūru noteikto ārstu un māsu darba apjomu. Veicot narkomānu multidisciplināro rehabilitāciju un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanu BKUS*, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu atbilstoši šo noteikumu 180.punktā noteiktajai ārsta darba samaksai.3 4. Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu sastāda šī pielikuma 2. un 3. punktā aprēķināto maksājumu summa.

* Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca""

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.91

"18.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046

Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti atsevišķās sadaļās pa pakalpojumu veidiem.

2. Manipulācijas no citām sadaļām var izmantot, ja speciālistam atbilstošajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas, bet speciālistam ir attiecīgās manipulācijas veikšanai nepieciešamā specializācija, kvalifikācija un metodes sertifikāts..

3. Manipulācijas medicīniskajā dokumentācijā uzrāda tikai tad, ja manipulācija ir veikta pilnībā

4. Piemaksu manipulācijas par implantu, šuvēju un citu medicīnas preču pielietošanu medicīniskajā dokumentācijā drīkst uzrādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanai pielietotajiem materiāliem.

5. Par manipulācijām, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), tiek piemaksāts pie gultas dienas tarifa atbilstoši šo noteikumu 97.2. un 97.3.apakšpunktam.

6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts savādāk.

VISPĀRĒJIE AMBULATORIE PAKALPOJUMI,
(manipulācijas ar kodu 01004-01083)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

1.

01004

Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

4,15

2.

01016

Pieaugušo profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

3,36

3.

01018

 Ārsta apskate pirms vakcinācijas (neuzrāda kopā ar manipulāciju 01061 vai manipulāciju 01016)

1,03

4.

01019

Ārsta palīga apskate pirms vakcinācijas

0,70

5.

01029

Vecmātes pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces vai nedēļnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 9.panta trešo daļu)

2,13

6.

01061

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

3,14

7.

01062

Ģimenes ārsta pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

3,72

8.

01063

Ģimenes ārsta ginekoloģiskā profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

3,24

9.

01064

Bērnu profilaktiskās apskates, ko veic ģimenes ārsts pie bērna mājās (atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam)

3,14

10.

01065

Oftalmologa veikta profilaktiskā apskate (atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam)

3,87

11.

01070

Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja vai atkārtota grūtnieces apskate (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība", kas izdoti saskaņā ar Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 9.panta trešo daļu)

4,74

12.

01074

Citoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla

1,18

13.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

0,89

14.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

1,58REIMATOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 02034 - 02043)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

15.

02034*

Intravenozā zāļu Methylprednisolone ievade plaukstas vēnās roku pirkstu intra-falangiālo locītavu bojājuma gadījumā ar žņauga nospiešanu uz 30 minūtēm

6,81

16.

02035*

Zāļu Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam diennakts kurss

54,75

17.

02036*

Zāļu Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam diennakts kurss

56,57

18.

02037*

Zāļu Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma diennakts kurss

58,18

19.

02038*

Zāļu Methylprednisolone pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam 3 dienu kurss pa 2 stundām

76,82

20.

02039*

Zāļu Methylprednisolone pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam 3 dienu kurss pa 2 stundām

81,07

21.

02040*

Zāļu Methylprednisolone pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma 3 dienu kurss pa 2 stundām

85,31

22.

02041*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem līdz 5 gadu vecumam 3 dienu kurss pa 2 stundām

77,24

23.

02042*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem no 5 līdz 10 gadu vecumam 3 dienu kurss pa 2 stundām

82,81

24.

02043*

Kombinētā zāļu Methylprednisolone un Cyclophosphamide pulss terapija bērniem virs 10 gadu vecuma 3 dienu kurss pa 2 stundām

89,68NEONATOLOĢIJA UN PEDIATRIJA (manipulācijas ar kodu 02077 - 02156)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda par stacionāru neo­natālā un zīdaiņa perioda bērnu ārstēšanu, bet netiek veikta ja to uzrāda par pieaugušo ārstēšanu.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

25.

02077*

Piemaksa par gaismas jūtīgu medikamentu ievadīšanas šļirces un savienotājvadu pielietošanu

1,93

26.

02078*

Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam

9,26

27.

02079*

Zematslēgkaula vēnas (v.subclavia) vai jūga vēnas (v.jugularis) punkcija, katetra ievadīšana medikamentu, infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam ar rentgena-kontrastējamo katetru

12,31

28.

02080*

Piemaksa par vienreizējās lietošanas kontrastējamo katetru

7,35

29.

02082*

Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī)

5,43

30.

02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP) sistēmas "Infant flow" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

66,77

31.

02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure - CPAP sistēmas "Bubble" sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

50,29

32.

02085*

CPAP "Bubble" un "Infant flow" sistēma - par katru nākamo stundu sākot no otrās

1,78

33.

02086*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo elpināšanas kontūru pirmā stundā

172,48

34.

02087*

Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot ar otrās

2,38

35.

02088*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu

3,83

36.

02089*

Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, sākot ar otro stundu

2,12

37.

02090*

Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v.umbilicalis) ievadītu katetri

64,22

38.

02091*

Asins apmaiņas operācija jaundzimušajam ar vienreizējās lietošanas asins apmaiņas sistēmu

127,69

39.

02101

Lumbālpunkcija

7,85

40.

02103*

Diagnostiskā lumbālpunkcija

9,87

41.

02105*

Laterālā ventrikuļa punkcija caur lielo avotiņu ultrasonoskopijas kontrolē

10,13

42.

02107*

Pleiras dobuma punkcija

23,59

43.

02120*

Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu noteikšana un monitora pārbaude

6,63

44.

02130

Bērna sagatavošana fototerapijai

4,71

45.

02131*

Fototerapija 12 stundu kursam

44,26

46.

02132*

Piemaksa par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13. stundas (pielieto pie manipulācijas 02131)

4,14

47.

02139*

Spieķa kaula artērijas (a.radialis) vai ciskas artērijas (a.femoralis) punkcija arteriālo asins gāzu kontrolei

12,29

48.

02140*

Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija

6,18

49.

02141*

Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu - masku)

7,02

50.

02142*

Vienlaicīgi ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža

7,11

51.

02147*

Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus

7,81

52.

02148*

Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām

20,67

53.

02149*

Mākslīga plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās

16,07

54.

02150*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā

9,85

55.

02151*

No perifērās uz centrālo vēnu vienreizlietojamā rtg- kontrastējamā katetra (līnijas) ievadīšana parenterālās barošanas nodrošinājumam jaundzimušajiem

43,45

56.

02152*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas kontūras izmantošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

6,30

57.

02153*

Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar apsildīšanu lietošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas

12,60

58.

02154*

Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā un nabas artērijā

12,24

59.

02155*

Piemaksa par zāļu Lung surfactants (Surfactantum SF- RI 1) (1,2 ml, 50 mg) pielietošanu

210,08

60.

02156*

Piemaksa par zāļu Lung surfactants (Phospholipida ex pulmonibus suum) (1,5 ml, 120 mg) pielietošanu

300,14VAKCINĀCIJA UN NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA
(manipulācijas ar kodu 03004 - 03225)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

61.

03004

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsēju uzlikšana

1,66

62.

03006

Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana

0,76

63.

03015

Ģipša longetes, aptverot divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas) vai pagaidu pārsēja uzlikšana lūzuma gadījumā

9,51

64.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera

12,31

65.

03017

Ģipša pārsēja uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa)

6,68

66.

03018

Ģipša longetes uzlikšana metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

8,57

67.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm pie apakšstilba kaulu distālās 1/3 lūzuma vai citas pataloģijas pēdas locītavas rajonā

11,14

68.

03028

Cirkulārs ģipša pārsēja uzlikšana 1 locītavai (tutors)

8,82

69.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

13,50

70.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs 3 locītavām (gonita tipa pārsējs)

18,97

71.

03035

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana 1 locītavai

2,51

72.

03036

Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2 locītavām

3,33

73.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

44,21

74.

03040

Ģipša gultas vai nakts trauka ķermenim izveidošana

16,62

75.

03041

Ģipša pārsēja noņemšana

0,74

76.

03081

Vakcīnas ievadīšana muskulī (intra muskulāri)

0,45

77.

03082

Vakcīnas ievadīšana perorāli

0,22

78.

03138*

Piemaksa par BCG vakcīnu intravezikālai ievadīšanai (BCG vaccine) lietošanu

69,76

79.

03148*

Piemaksa par Anti - D(rh) immunoglobulin (1250IU) lietošanu

24,75

80.

03173*

Piemaksa par Anti-D (rh) immunoglobulin (250 IU) lietošanu

10,86

81.

03180

Locītavas punkcija

5,23

82.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

10,24

83.

03184

Vēdera dobuma punkcija

6,54

84.

03185

Sirds somiņas punkcija

7,36

85.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

5,73

86.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

5,23

87.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

7,36

88.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

4,42

89.

03203*

Augšējo elpošanas ceļu atvēršana ar konikotomijas palīdzību, ieskaitot endotraheālo intubāciju

13,74

90.

03205*

Dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts -mākslīgā elpināšana mute - mutē vai ar masku un ekstratorakāla sirds masāža virs 20 minūtēm

7,72

91.

03206*

Izvērstais dzīvības pamatfunkciju uzturēšanas standarts (asistolijas, bezpulsa elektriskās aktivitātes, ventrikuļu fibrillācijas vai bezpulsa ventrikuļu tahikardijas)

45,06

92.

03207*

Transkutānā kardiostimulācija, lietojot multifunkcionālu elektrodu

26,55

93.

03208*

Neatliekama kardiostimulācija ar transvenozo katetru

84,33

94.

03209*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 1 stundai. Pacientiem, kas ilgstoši atkarīgi no mākslīgās plaušu ventilācijas (MPV), bet periodiski tiek atslēgti patstāvīgās elpošanas stimulācijai, manipulāciju pielieto vienu reizi

15,26

95.

03210*

Aparāta mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu līdz 4 stundām (turpmākās MPV izmaksas līdz pirmās diennakts beigām iekļautas kopējā gultas dienas vērtībā)

11,22

96.

03211*

Piemaksa par mākslīgo plaušu ventilāciju (MPV) par katru nākamo diennakti par vienreizlietojamiem materiāliem un aparatūras lietošanu, sākot no otrās diennakts

21,51

97.

03221*

Tiešā asins pārliešana

42,89

98.

03224*

Piemaksa par traheostomas kaniles lietošanu

10,64

99.

03225*

Piemaksa par traheostomas armētās kaniles lietošanu

20,61ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI (manipulācijas ar kodu 04100 - 04198)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas - intensīvās terapijas nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas robežās pēc operācijas beigām. Tālākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā.

Ja pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā jānorāda manipulācijas ar kodu 03209 un 03210.

Slimnieka potencēšanas gadījumā nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā.

Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

100.

04100

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

2,90

101.

04101

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

3,61

102.

04103

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli, vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

3,94

103.

04106*

Spinālo nervu vada anestēzija

8,06

104.

04107

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē

6,09

105.

04108

Muguras smadzeņu nerva, muguras smadzeņu gangliona un simpātiska Ramus communicans anestēzija vienā pusē

5,29

106.

04115*

Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm. Var lietot kopā ar manipulāciju 04103

9,90

107.

04116*

Nervu pinumu anestēzija pirmā stunda

34,08

108.

04117*

Nervu pinumu anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

13,82

109.

04118*

Intravenozā reģionālā anestēzija (Bīra bloks)

21,79

110.

04119*

Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmām divām stundām

47,70

111.

04120*

Prolongētas spinālās analgēzijas sistēmas uzlikšana un saņemšana pirmajā diennaktī

37,81

112.

04121*

Prolongētas epidurālās analgēzijas sistēmas uzlikšana. Nevar lietot kopā ar manipulācijām 04119, 04135

22,80

113.

04122*

Kaudālā anestēzija

24,10

114.

04123*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo diennakti

18,44

115.

04124*

Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām nākošām 12 stundām

9,26

116.

04125*

Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupvakaine) lietošanu pirmās divās stundās

3,59

117.

04127*

Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu

22,20

118.

04128*

Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku sākot no otrās stundas

13,95

119.

04129*

Prolongēta spināla analgēzija par katru nākošo diennakti sākot no otrās diennakts

8,86

120.

04130*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces līdz vienai diennaktij ("easy pump") vai analoga izmantošanu

16,80

121.

04131*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces līdz trīs diennaktīm ("easy pump") vai analoga izmantošanu

21,21

122.

04132*

Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces līdz astoņām diennaktīm ("easy pump") vai analoga izmantošanu

25,20

123.

04133*

Spinālā anestēzija pirmās divas stundas

46,68

124.

04134*

Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu sākot no trešās stundas

12,89

125.

04135*

Kombinētā spināli - epidurālā anestēzija pirmās divas stundas

71,40

126.

04138*

Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru pirmās 24 stundas

8,41

127.

04139

Piemaksa par kontrolēto analgēziju (PCA) par katrām nākamajām 12 stundām

3,37

128.

04140*

Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Nevar lietot kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

22,46

129.

04141*

Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Nevar lietot kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

10,46

130.

04142*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu

58,41

131.

04143*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

25,29

132.

04144*

Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi kardioloģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par pirmo stundu

277,52

133.

04145*

Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi kardioķirurģijā un asinsvadu operācijās mākslīgajā asinsritē par katru nākamo stundu sākot no otrās stundas

32,52

134.

04146*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Nevar lietot kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

64,96

135.

04147*

Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas. Nevar lietot kopā ar manipulācijām 04142 un 04143

23,94

136.

04149*

Intravenoza narkoze zoba sanācijas vai ekstrakcijas gadījumā

10,20

137.

04150*

Implantējamo "portu" ievietošana ar implantējamā "porta" komplekta vērtību

182,86

138.

04155*

Piemaksa par zāļu Halotāna lietošanu par vienu stundu

1,47

139.

04156*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā

11,48

140.

04157*

Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā

12,48

141.

04158*

Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamamo stundu, sākot no otrās stundas

7,67

142.

04159*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā

12,47

143.

04160*

Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākošo stundu sākot no otrās stundas

8,32

144.

04161*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā

5,67

145.

04162*

Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas

2,84

146.

04163*

Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu

7,35

147.

04164*

Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) par vienu ampulu (50 mg)

7,35

148.

04165

Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu

4,41

149.

04166*

Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu

57,94

150.

04170*

Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) izmantošanu

32,63

151.

04171*

Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija bez katetra vērtības

13,25

152.

04172*

Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu

8,40

153.

04173*

Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu

12,81

154.

04174*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

12,50

155.

04175*

Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu

23,63

156.

04176*

Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu

36,75

157.

04177*

Piemaksa par hemodialīzes dubultlūmena katetra lietošanu

27,30

158.

04178*

Piemaksa par hemodialīzes trīslūmena centrālās vēnas katetra lietošanu

30,45

159.

04179*

Ilgtermiņa hemodialīzes katetera ievietošana vai pārlikšana bez katetera vērtības

15,57

160.

04180*

Piemaksa par hemodialīzes ilgtermiņa katetera lietošanu

84,00

161.

04185*

Plaušu artērijas (A. pulmonalis) kateterizācija ar fibrooptisko SvO2/CCO VIGILANCE tipa katetru ar ievades komplekta vērtību

275,63

162.

04186*

Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Nelietot kopā ar manipulāciju 04144

36,66

163.

04187*

Piemaksa par sistēmas ar1 signāla pārveidotāju pielietošanu. Nelietot kopā ar manipulāciju 04144

8,61

164.

04188*

Piemaksa par sistēmas ar 2 signālu pārveidotāju pielietošanu Nelietot kopā ar manipulāciju 04144

17,22

165.

04189*

Piemaksa par sistēmas ar 3 signālu pārveidotāju pielietošanu. Nelietot kopā ar manipulāciju 04144

25,83

166.

04190*

Plaušu artērijas (A.pulmonalis ) kateterizācija ar parasto (SWAN - GANZ) katetri ar sirds funkcionālo rādītāju novērtējumu

115,50

167.

04191*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par pirmo diennakti ar katetra vērtību

141,75

168.

04192*

Hemodinamikas monitorēšana izmantojot PiCCO sistēmu par katru nākošo diennakti sākot no otrās bez katetera vērtības

15,12

169.

04193*

Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu

54,02

170.

04194*

Piemaksa par kombinētās caurules (Combi-Tube) lietošanu

36,38

171.

04195*

Piemaksa par speciālās anestēzijas iekārtas ar monitoru un perfuzoru pielietošanu magnētiskās rezonanses izmeklējuma procedūras laikā

7,80

172.

04196*

Piemaksa par sensora lietošanu anestēzijas dziļuma monitorēšanai (Bispektrālais indeks)

24,37

173.

04198*

Piemaksa par parenterālo barošanu par vienu diennakti

25,39FIZIKĀLĀ MEDICĪNA (manipulācijas ar kodu 05001 - 05104)

Ultraskaņas, fonoforēzes, darsonvalizācijas terapijas seansi (manipulācijas ar kodu 05023, 05031 un 05044) uzskatāmi par vienu ārstniecisko manipulāciju, neatkarīgi no norādīto terapijas lauku skaita, izņemot šādus gadījumus:

• ja atsevišķu terapijas lauku apstrādei medicīniski un tehnoloģiski pamatoti tiek izmantoti dažādi izstarotāji (elektrodi) vai atšķirīga terapeitiskā aparatūra, ar obligātu šo terapijas lauku apstrādes īpatnību atspoguļojumu medicīniskajā dokumentācijā;

• ja atsevišķie terapijas lauki, atbilstoši saslimšanas diagnozei un attiecīgi pamatotiem fizikālās terapijas nozīmējumiem, lokalizēti atšķirīgos ķermeņa reģionos, t.sk. arī simetriskās ekstremitātēs, ieskaitot gūžu un plecu locītavas pie bilaterāliem patoloģiskiem procesiem.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

174.

05001

Pacienta pirmreizēja izmeklēšana, funkcionālā stāvokļa izvērtēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana, procedūru nozīmējumu izrakstīšana (uzrāda ārsts)

5,09

175.

05002

Pacienta atkārtota izmeklēšana, ieskaitot nepieciešamo ārstēšanas plāna un procedūru parametru korekciju (uzrāda ārsts)

2,02

176.

05017

Elektroforēze

2,09

177.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

1,83

178.

05023

Fonoforēze

2,95

179.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS) terapija

1,83

180.

05025

Diadinamiskās strāvas (DDS) forēze

2,35

181.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) terapija

1,83

182.

05027

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) forēze

2,35

183.

05031

Darsonvalizācija

2,45

184.

05035

Induktotermija

1,54

185.

05036

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

1,24

186.

05041

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

1,22

187.

05044

Ultraskaņas terapija

2,79

188.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

1,77

189.

05047

Ultravioletā apstarošana

1,81

190.

05048

Lāzera terapija vai magnetolāzera terapija

2,45

191.

05053

Parafīna - ozokerīta terapija

3,16

192.

05102

Vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam (40 minūtes)

2,69

193.

05103

Vispārējā masāža bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam (50 minūtes)

3,52

194.

05104

Vispārējā masāža bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam (60 minūtes)

4,38SIRDS UN ASINSVADU SISTĒMA (manipulācijas ar kodu 06003 - 06202)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

195.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

1,19

196.

06004

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

2,30

197.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja

0,74

198.

06006

Elektrokardiogrammas ar mazāk par 12 novadījumiem apraksts

1,01

199.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts bērniem līdz 3 gadu vecumam

2,13

200.

06008

Elektrokardiogrammas apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām elektrokardiogrammām. Nelietot kopā ar manipulācijām 06004 un 06006

3,28

201.

06011

Elektrokardiogrammas 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot per os

3,66

202.

06012

Elektrokardiogramma 12 novadījumos ar medikamentozām provēm, zāles ievadot i/v

3,81

203.

06013

Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo aparātu pie slimnieka mājās

3,48

204.

06014

Miokarda perfūzijas scintigrāfija (MPS) ar elektrokardiogrammu 12 novadījumos un medikamentozām provēm

15,28

205.

06015

Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām

13,90

206.

06016

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa ar slodzes testu, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nelietot kopā ar manipulāciju 06021

15,73

207.

06017

Miokarda perfūzijas scintigrāfijas kardioloģiskā daļa, kombinējot slodzes testu ar medikamentozām provēm, ar rezultātu izvērtēšanu un arhivāciju darba stacijā. Nelietot kopā ar manipulāciju 06021

27,11

208.

06021

Veloergometrijas slodzes tests

10,77

209.

06032

Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu

7,62

210.

06033*

Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju

21,55

211.

06034*

Stressehokardiogrāfija ar fizisku slodzi vai medicīniskām provām. Nelietot kopā ar manipulācijām 06011,06012 un 06021

37,04

212.

06035

Skrīningehokardiogrāfija

11,53

213.

06040*

Stresehokardiogrāfija, lietojot sinusa mezgla kairinājumu

33,37

214.

06041*

Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšananu

27,39

215.

06042

Doplerogrāfiskās manipulācijas grūtnieces un augļa izmeklēšanā

6,57

216.

06050

Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests

12,08

217.

06051*

Transezofageāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

12,08

218.

06052*

Transezofageāla elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai

13,58

219.

06053*

Piemaksa manipulācijām 06050, 06051 par elektrodiem transezofageālai elektrofizioloģiskai izmeklēšanai

39,90

220.

06054*

Piemaksa par elektrodu (zondi) manipulācijai 06052

120,75

221.

06056*

Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija, ieskaitot vēnu punkciju, elektrodu ievadīšanu krūšu kurvja rentgena kontrolē

30,51

222.

06057*

Piemaksa manipulācijai 06056 par zondi transvenozai sirds elektrostimulācijai

57,75

223.

06060*

Pagaidu EKS sistēmas korekcija

87,04

224.

06061*

Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai

28,27

225.

06062*

Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu reģistrācijas lietošanu

270,66

226.

06063*

Piemaksa par elektroda endokardiālai izmeklēšanai un katetra ablācijai lietošanu

542,59

227.

06064*

Piemaksa par speciālas pagarinātas radiofrekvences ablācijas elektrodu ievades un stabilizācijas sistēmas lietošanu

68,25

228.

06065*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par elektrodu endokardiālai izmeklēšanai

131,25

229.

06066*

Piemaksa pie manipulācijām 06061, 06062 par koronārā sinusa elektrodu (CSL)

189,00

230.

06067*

   Piemaksa par ievades komplekta radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem lietošanu

11,47

231.

06068

Elektroimpulsu plānveida terapija (defibrilācija)

10,39

232.

06069

Elektroimpulsu neatliekamā terapija (defibrilācija)

6,02

233.

06070*

Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija)

19,57

234.

06071*

Piemaksa manipulācijai 06070 par speciālo defibrilācijas zondi

120,00

235.

06075

Centrālā venozā spiediena mērīšana

3,69

236.

06076

Piemaksa manipulācijai 06075 par katetra pielietošanu

12,60

237.

06080

Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

6,37

238.

06081

Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā

0,81

239.

06082

Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta

2,55

240.

06085

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana

1,26

241.

06086

Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām provēm

5,30

242.

06087

Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana

2,56

243.

06100

Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija ar spektra analīzi un funkcionālām provēm

5,57

244.

06101

Transkraniāla asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

5,57

245.

06102

Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektra analīzi

15,11

246.

06103

Potītes indeksa noteikšana ar 6 mērījumiem

5,93

247.

06104

Abu apakšējo ekstremitāšu segmentālā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem

9,38

248.

06105

Abu augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

4,90

249.

06106

Abu apakšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu doplerogrāfija un spektra analīze

9,39

250.

06107

Abu augšējo ekstremitāšu segmentāla doplerogrāfija ar 8 mērījumiem

3,70

251.

06109

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrāfijas pieraksts

3,52

252.

06110

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera doplerogrammas apraksts

1,90

253.

06111

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrāfijas pieraksts

6,79

254.

06112

Abu apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera doplerogrammas apraksts

4,38

255.

06115

Vēdera aortas un visu tās zaru krāskodēta dupleks skenēšana

16,85

256.

06116

Aortas loka un descendējošās daļas krāskodēta dupleks skenēšana

9,10

257.

06117

Abu roku artēriju krāskodēta dupleks skenēšana

7,34

258.

06118

Abu kāju artēriju krāskodēta dupleks skenēšana

14,31

259.

06119

Transkraniāla krāskodēta dupleks skenēšana (arī jaundzimušajiem)

19,95

260.

06121

Transkraniāla krāskodēta dupleks skenēšana ar kontrastvielu

75,35

261.

06122

Abu roku vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

11,65

262.

06123

Abu kāju vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

16,11

263.

06124

Vēdera dobuma vēnu krāskodēta dupleks skenēšana

18,92

264.

06125*

Hiperbārā oksigenācija, par katru pilnu stundu

11,90

265.

06130*

Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības

199,00

266.

06131*

Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības

275,51

267.

06132*

Vienkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

13,30

268.

06133*

Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana

19,39

269.

06134*

Vienkameru ventrikulārā ICD pārbaude un programmēšana

19,39

270.

06135*

Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana

24,33

271.

06136*

ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības

275,51

272.

06137*

Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības

203,48

273.

06138*

Endokardiālā elektroda maiņa

203,48

274.

06139*

Elektrokardiostimulatora ložas maiņa

203,48

275.

06140*

Elektrokardiostimulatora ekstirpācija

203,48

276.

06141*

Ilgstošās elektrokardiogrammas monitorēšanas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības

129,50

277.

06150*

Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija

843,02

278.

06151*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSI tipa bez papildu funkcijām un SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

236,25

279.

06152*

Piemaksa par vienkameru elektrokardiostimulatoru SSIR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju un automātisko stimulācijas sliekšņa mērīšanas sistēmu lietošanu

535,64

280.

06153*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru VDD un DDD tipa bez papildu funkcijām lietošanu

568,92

281.

06154*

Piemaksa par divkameru elektrokardiostimulatoru DDDR tipa ar slodzes adaptīvo funkciju lietošanu

730,03

282.

06155*

Piemaksa par divkameru sarežģīto elektrokardiostimulatoru - antitahikardītisko, biatriālo, trīskameru lietošanu

2200,46

283.

06156*

Piemaksa manipulācijai 06136 par vienkameru itrakardiālā defibrilatora (ICD) lietošanu

3008,25

284.

06157*

Piemaksa manipulācijai 06136 par divkameru intrakardiālā defibrilatora lietošanu

7077,00

285.

06158*

Piemaksa manipulācijai 06141 par implantējamās ilgstošas elektrokardiogrammas monitorēšanas diagnostiskās iekārtas "REVALT" lietošanu

1522,50

286.

06160*

Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija

305,54

287.

06165*

Piemaksa par elektrokardiostimulatora ar fiziskās slodzes adaptīvo funkciju un telemetrijas iespējām ar diviem bipolāriem elektrodiem lietošanu

2310,00

288.

06166*

Piemaksa par elektroda koronāram sinusam biventrikulārajai vai biartriālai stimulācijai lietošanu

415,80

289.

06167*

Piemaksa par ievades komplekta sinus coronarius elektrodu ievadei lietošanu

445,20

290.

06168*

Piemaksa par aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulācijai lietošanu

172,18

291.

06169*

Piemaksa par miokardiāli bipolārā elektroda pastāvīgai elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai lietošanu

234,10

292.

06170*

Piemaksa par pastāvīgā implantējamā elektroda adaptera lietošanu

36,75

293.

06171*

Piemaksa par ievadu sistēmu pastāvīgā elektroda implantācijai lietošanu

12,05

294.

06172*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora elektroda ievades ierīces ar ievadsistēmu un pagaidu elektrostimulācijas elektrodu lietošanu

39,27

295.

06173*

Piemaksa par pagaidu ārējās stimulācijas vadiem intraoperatīviem mērījumiem lietošanu

52,50

296.

06174*

Piemaksa par pagaidu elektrokardiostimulatora aktīvās fiksācijas bipolārā elektroda lietošanu

187,52

297.

06175*

Piemaksa par pieaugušo kardiostimulācijas-defibrilācijas kontaktspilventiņu lietošanu

15,96

298.

06176*

Piemaksa par savienojošas ierīces pierakstam no katetrablācijas elektroda AMAZR lietošanu

210,00

299.

06177*

Piemaksa par ar Localisa 9670590 savienojama pasīvā elektroda lietošanu

72,45

300.

06178*

Piemaksa par transezofagiālās elektrokardiostimulācijas sešpolāra elektroda lietošanu

189,00

301.

06179*

Piemaksa par vienas sirds kameras stimulācijai lietojamo ārējā pagaidu elektrokardiostimulatora lietošanu

21,00

302.

06185*

Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

36,47

303.

06186*

Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

53,88

304.

06187*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds kreisās puses ventrikulogrāfiju

4,04

305.

06188

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198, ja izdara šuntogrāfiju ar digitālo angiogrāfu

4,04

306.

06189*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06190, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās puses ventrikulogrāfiju ar digitālo angiogrāfu.

6,96

307.

06190*

Piemaksa manipulācijām 06185, 06186, 06189, 06191, 06195, 06196, 06197, 06198 par sirds labās vai kreisās puses zondēšanu.

10,39

308.

06192*

Koronārā angioplastija (PTCA) ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu - bez stenta un citu materiālu vērtībām

91,99

309.

06193*

Piemaksa par koronāro angiogrāfiju ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

463,75

310.

06194*

Piemaksa par koronāro angioplastiju (PTCA) bez stenta ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

2173,03

311.

06195*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu ar nejonēto kontrastvielu ar digitālo angiogrāfu par materiāliem

2892,22

312.

06196*

Piemaksa par koronāro angioplastiju ar stentu par materiāliem, izmantojot papildu revaskularizācijas ierīces -ar zālēm pildītus stentus (DES) un/vai rotoblatoru, un/vai aterektomijas ierīces, un/vai griezošos balonus

4541,33

313.

06197*

Neatliekamā koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

46,29

314.

06198*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu bez materiālu vērtībām

67,74

315.

06199*

Neatliekamā koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu ar stentu bez stenta un citu materiālu vērtībām

89,46

316.

06201*

Intravaskulārā ultrasonogrāfija (IVUS) ar materiālu vērtībām. Nelieto kopā ar manipulācijām 06186, 06192, 06194, 06195, 06196, 06198, 06199, 60072, 60073, 60074

722,09

317.

06202*

Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi

3894,11PULMONOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 07002 - 07045)

Samaksa par šīs sadaļas manipulācijām tiek veikta, ja tās uzrāda ftiziopneimonologi. Invazīvajiem diagnostiskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem manipulācijas norādītas sadaļā "Torakālā ķirurģija" (manipulācijas ar kodu 31001 - 31230).

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

318.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija)

0,92

319.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze, izmantojot portatīvu spirogrāfu (pneimotahogrāfu)

3,25

320.

07017

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi

4,42

321.

07018

Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

6,10

322.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana ar metaholīna inhalācijām

18,08

323.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

8,59

324.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

9,54

325.

07028

Plaušu difūzijas spēju noteikšana

9,22

326.

07029

Piemaksa manipulācijai 07002 par bērna līdz 10 gadu vecumam apmācību (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,33

327.

07030

Piemaksa manipulācijām 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20-30 minūtes pirms testa veikšanas)

1,92

328.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar cistiskās fibrozes (CF) indikatoru

10,89

329.

07044*

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar sviedru analīzes sistēmu (NANODUCT) (arī rezultātu novērtēšana)

25,15

330.

07045

Kardiopulmonālais slodžu tests

14,51GASTROENTEROLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 08001 - 08152)

Ja veiktas manipulācijas ar kodu 08061, 08111, 08113, bet neparedzētu apstākļu dēļ neizdodas ievadīt endoskopu (anatomisku īpatnību dēļ, slimnieks slikti sagatavots izmeklēšanai vai izrauj ievadīto endoskopu) samaksa par manipulāciju tiek veikta pilnā apjomā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

331.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

35,44

332.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

44,96

333.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi vairākkārtējai lietošanai

55,46

334.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

37,94

335.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru vairākkārtējai lietošanai

46,88

336.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru vairākkārtējai lietošanai

37,68

337.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

22,49

338.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

26,90

339.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

26,90

340.

08010

Barības vada manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

43,40

341.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņkanālu ūdens perfūzijas katetru

39,94

342.

08012

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar četrektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

64,20

343.

08013

24 stundu barības vada un/vai kunģa pH-metrija pieaugušajiem ar trīsektroda zondi vairākkārtējai lietošanai

61,05

344.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

49,16

345.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņkanālu katetru

23,28

346.

08016

Gastroskopija ar pH-metriju vienlaikus

10,33

347.

08017

Piemaksa manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113, 08136 par zondes ievadīšana ar endoskopu

8,03

348.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

10,81

349.

08035

Endoskopiskā pH-metrija

10,68

350.

08036

Kuņģa-barības vada refluksa izmeklēšana

10,89

351.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

12,39

352.

08050

Duodenālā zondēšana

5,67

353.

08051

Piemaksa manipulācijām 08059, 08062 par barības vada bužēšanu kombinēti ar ezofagoskopiju

8,91

354.

08052

Piemaksa manipulācijai 08059, 08062 par barības vada bužēšanu bērniem

9,11

355.

08053*

Barības vada endoprotēzes ielikšana bez endoprotēzes vērtības. Var lietot kopā ar manipulāciju 08059

18,89

356.

08054*

Piemaksa manipulācijai 08053 par barības vada metālisko stentu ar poliestera apvalku un platīna marķieriem

703,50

357.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

17,58

358.

08059

Ezofagoskopija bez parauga ekscīzijas un/vai punkcijas

7,29

359.

08060*

Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju

13,86

360.

08061*

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju un ureāzes uzrādīšanu

24,08

361.

08062*

Neatliekamā ezofagoskopija un/vai gastroskopija un/vai parciālā duodenoskopija

24,54

362.

08063*

Hemostāze neatliekamās augšējās vai apakšējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lietošanas materiālu vērtībām. Var lietot kā piemaksu manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

20,41

363.

08064*

Piemaksa manipulācijām 08063 un 08072 par vienreizējas lietošanas injektoru

47,25

364.

08065*

Piemaksa manipulācijai 08063 par vienreizējas lietošanas hemostāzes klipsi

36,75

365.

08066*

Piemaksa manipulācijai 08063 par endocilpu

157,50

366.

08070*

Barības vada striktūras lāzera koagulācija

11,69

367.

08071*

Svešķermeņa izņemšana no barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas. Var lietot kā piemaksu manipulācijām 08061 un 08062

21,76

368.

08072*

Endoskopiska varikozu vēnu terapija augšējā un apakšējā gremošanas sistēmā bez varikožu klipšu un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asiņojošu vēnu gadījumā. Var lietot kā piemaksu manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 08113

28,94

369.

08074*

Piemaksa manipulācijai 08072 par cilpām varikozo vēnu liģēšanai

136,50

370.

08075*

Piemaksa manipulācijai 08072 par endoskopa distālā gala uzmavām lokālai aspirācijai

99,75

371.

08076*

Endoskopiska kuņģa un duodena čūlas ārstēšana vienā seansā. Nelieto kopā ar manipulāciju 08135

17,61

372.

08077*

Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadīšanu un/vai sekrēta ņemšanu (ERHP) bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

44,42

373.

08078*

Piemaksa manipulācijām 08077 un 08090 par dilatācijas balona lietošanu

99,75

374.

08079*

Piemaksa manipulācijai 08077 par balonkatetra lietošanu

120,75

375.

08080*

Piemaksa manipulācijai 08077 par stenta izņemšanu no žultsceļiem

7,35

376.

08081*

Līdz galam neveikta manipulācija neparedzētu apstākļu dēļ. Nelieto kopā ar manipulāciju 08077

27,33

377.

08085

Pacienta sedācija endoskopisku izmeklējumu laikā

4,12

378.

08086*

Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu

984,67

379.

08090*

Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lietošanas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām

63,21

380.

08091*

Piemaksa manipulācijai 08090 par vienreizējās lietošanas katetra un vadītāja lietošanu

94,50

381.

08093*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju

51,72

382.

08094*

Piemaksa manipulācijai 08093 par balonkatetra lietošanu

47,25

383.

08095*

Piemaksa manipulācijai 08093 par groziņveida ekstraktora lietošanu

170,10

384.

08096*

Piemaksa manipulācijai 08093 par mehāniskā litotriptora lietošanu ar viena maināmā groziņa vērtību

231,00

385.

08097*

Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievietošana žults vai aizkuņģdziedzera vados bez endoprotēžu vērtības

59,40

386.

08098*

Piemaksa manipulācijai 08097 par plastikāta drenas komplektu

189,00

387.

08099*

Piemaksa manipulācijai 08097 par nazobiliārās drenas komplektu

113,40

388.

08100*

Perkutānā endoskopiskā gastrostomija

23,26

389.

08101*

Piemaksa manipulācijai 08100 par perkutānās endoskopiskās gastrostomijas (PEG) komplektu

105,00

390.

08108*

Kapsulas endoskopija

416,95

391.

08109*

Kapsulas endoskopijas datu apstrāde

33,84

392.

08110

Rektoskopija

4,51

393.

08111

Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju

16,71

394.

08112

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim

23,91

395.

08113*

Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoidoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju

38,95

396.

08114*

Līdz divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu gļotādas paraugu ņemšanu, ar augstfrekvences elektroinstrumentu

24,18

397.

08115*

Vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšana sakarā ar polipu izgriešanu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu. Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu gļotādas paraugu ņemšanu ar augstfrekvences elektroinstrumentu

28,90

398.

08120*

Endosonogrāfija, lietojot elastīgos endoskopus

16,64

399.

08121*

Terapeitiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

84,48

400.

08122*

Diagnostiskā endoskopiskā ultrasonogrāfija ar sektorāla detektora endoskopu

67,71

401.

08124*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas MAJ 363-365 lietošanu

80,85

402.

08125*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas MAJ 903-919 lietošanu

101,91

403.

08126*

Piemaksa par aspirācijas biopsijas adatas komplekta EECHOTIP lietošanu

157,50

404.

08127*

Piemaksa par histoloģijas biopsijas adatas komplekta
EUSN - 19 QC lietošanu

315,00

405.

08128*

Piemaksa par Plexus coeliacus neirolīzes adatas komplekta
EUSN - 20 - CPN lietošanu

210,00

406.

08130*

    Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora hemostāzei gremošanas orgānu endoskopijās lietošanu

35,70

407.

08132*

Piemaksa manipulācijai 08097 par endoprotēzes - žultsceļu metālisko stentu ar platīna marķieriem

577,50

408.

08133*

Piemaksa manipulācijām 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08077, 08081, 08090, 08111, 08112, 08113, 08121, 08122 par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

6,30

409.

08134*

Piemaksa par argonplazmas koagulācijas iekārtas izmantošanu

63,71

410.

08135*

Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 08070

8,29

411.

08136*

Piemaksa manipulācijām 08016, 08051, 08053, 08058, 08059, 08060, 08061, 08062, 08070, 08076, 08077, 08090, 08100, 08111, 08112, 08113, 08120, 08121, 08122, lietojot speciāli paredzētos dezinfekcijas līdzekļus elastīgo endoskopu apstrādei endoskopiskajos izmeklējumos

5,25

412.

08140

C13  elptests Helicobacter pylori noteikšanai

31,98

413.

08141

C13 metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

45,52

414.

08142

C13 etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

38,17

415.

08143

Resno zarnu tīrīšanas metode pacienta sagatavošanai resno zarnu endoskopiskai izmeklēšanai vai irigoskopijai ar klizmām

3,66

416.

08144

C13 jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

60,22

417.

08152

Tievās zarnas biopsija ar Vatsona kapsulu bērniem rentgena kontrole

19,41ENDOKRINOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 09004 - 09189)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

418.

09004

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (statiskā)

3,46

419.

09005

Pēdu noslogojuma noteikšana ar podogrāfu (dinamiskā un posturālā )

5,48

420.

09182*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - STH stimulācijas prove bez stimulatora

17,67

421.

09183*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - Synacthen prove

17,31

422.

09184*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - GnRH (analogi arī TRH, ACTH, GHRH) proves

18,32

423.

09185*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - insulīna un/vai
C-peptīda līmeņa noteikšana perorālā glikozes tolerances testa laikā

13,57

424.

09186*

Hormonālo diagnostisko testu izdarīšana - horioniskā gonadotropīna tests

5,73

425.

09187

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - Insulin (human) lietošanu

0,53

426.

09188*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - GHRH lietošanu (Somatropin un somatropin agonists)

10,50

427.

09189*

Piemaksa manipulācijai 09182 par stimulatora - glukagona (Glucagon) lietošanu

12,60ALERGOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 10008 - 10044)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

428.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar 1 alergēnu

2,76

429.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) par katru nākošo alergēnu

1,08

430.

10010

Ādas dūriena prick testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu

8,03

431.

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu

4,96

432.

10012

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) ar vienu alergēnu

1,59

433.

10013

Dūriena-dūriena raudze (prick-prick tests) par katru nākamo alergēnu

0,35

434.

10020

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu alergēnu

5,73

435.

10021

Intrakutānā testa izdarīšana par katru nākamo alergēnu

1,18

436.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu

6,36

437.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu

3,28

438.

10025

Specifiska imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) par katru injekciju

1,26

439.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija) ar bišu, lapseņu indi, ieskaitot alergēna vērtību

8,33

440.

10033

Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar trim alergēniem, ieskaitot alergēna vērtību

6,51

441.

10034

Ādas aplikācijas testa veikšana par katru nākamo alergēnu

0,81

442.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai vienam pacientam

32,46

443.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

4,45

444.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

12,00

445.

10042*

Bronhu provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, izmantojot pneimotahogrāfu un alergēna ekstraktu (lieto tikai stacionārā)

56,79

446.

10043

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

25,96

447.

10044

"Inducēto krēpu" iegūšana un sagatavošana analīzei

12,86NEIROLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 11001 - 11103)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

448.

11001

Lumbālpunkcija ar anestēziju

4,28

449.

11002

Lumbālpunkcija bērniem ar anestēziju

8,21

450.

11003

Piemaksa manipulācijām 11001, 11002 par likvora dinamisko provju pārbaudi

2,83

451.

11004

Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana

9,74

452.

11005*

Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datotizētu datu apstrādi

31,57

453.

11006*

Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem

12,73

454.

11007*

Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi

19,53

455.

11008

Tremora analīze un ekstrapiramidālās sistēmas izmeklēšana

10,53

456.

11009

Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi

11,68

457.

11010

Miastēniskās reakcijas noteikšana

5,04

458.

11011

Trijzaru nerva (N. trigeminus,) un sejas nerva (n. facialis) izmeklēšanas tests

5,78

459.

11020*

Klasiskā elektromiogrāfija, pielietojot toniskās muskuļu proves un datu izvērtēšana

21,08

460.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu zīdaiņiem

10,24

461.

11022

Bērna izmeklēšana pēc Vojta metodikas, lietojot Landau, collis verticalis, collis horisontalis, Peiper-Labert proves

4,86

462.

11023

Elektroencefalogrāfijas datu analīze

3,03

463.

11024

Diafonoskopija bērnam līdz 1 gada vecumam

0,57

464.

11025

Orientējoša redzes lauka pārbaude un datu analīze

1,06

465.

11026

Redzes nerva diska apskate un izvērtējums

1,31

466.

11027

Dzirdes funkciju pārbaude ar kamertoņiem

2,43

467.

11028

Ožas un garšas sajūtu pārbaude

3,46

468.

11035

Muskuļu spēka izvērtējums un pārbaude ar speciāliem sarežģītiem un instrumentāliem testiem pa muskuļu grupām

3,03

469.

11036

Kustību koordinācijas un līdzsvara pārbaude ar testiem (citi testi, izņemot Romberga, pirksta-degungala, papēža-ceļgala, adiodohokinēzes mēģinājumiem)

2,02

470.

11037

Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem

2,43

471.

11038

Stereognozes un citu sarežģīto jušanas veidu pārbaude ar palīgierīcēm

1,25

472.

11039

Minora testa un citu veģetatīvo speciālo provju pārbaude

7,91

473.

11040

Augstākās nervu sistēmas funkciju mērķtiecīga pārbaude, izmantojot speciālus testus

1,03

474.

11041

Kompresijas neiropātiju klīnisko testu pārbaude vienam līmenim

2,02

475.

11050

Ehoencefaloskopijas izpilde un datu analīze

2,21

476.

11051*

Elektroencefalogrāfija ar indicēto miegu

35,38

477.

11052*

Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem

28,11

478.

11053*

Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu

27,69

479.

11054

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušajiem

12,19

480.

11055

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem līdz 3 gadu vecumam

29,31

481.

11056

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

19,56

482.

11057

Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem

25,70

483.

11058*

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu (pirmās 12 stundas)

69,34

484.

11059*

Piemaksa datorizēta elektroencefalografijai ar video sinhrono monitorēšanu (par katrām nākošajām 12 stundām)

51,94

485.

11060*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (pirmo 12 stundu pierakstam)

38,62

486.

11061*

Datorizēta elektroencefalogrāfijas ar video sinhrono monitorēšanu datu apstrāde darba stacijā (nākamo 12 stundu pierakstam)

18,63

487.

11065

Nervu sensoro šķiedru izmeklēšana

4,75

488.

11066

Redzes izsaukto potenciālu noteikšana

12,63

489.

11067

Dzirdes izsaukto potenciālu noteikšana

12,53

490.

11068

Somatosensori izsaukto potenciālu noteikšana

7,90

491.

11096

Ehopulsogrāfija (ACI, ACM, AV) - simetriski, dažādos sānu un artēriju segmentos un datu izvērtēšana

5,82

492.

11097

Nervu motoro šķiedru izmeklēšana

12,86

493.

11098*

Stimulācijas elektromiogrāfijas un datu analīze bērniem līdz 7 gadu vecumam

31,20

494.

11101

Infiltrējoša blokāde, blokāde nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes ar materiālu un zāļu vērtībām

7,34

495.

11102

Infiltrējoša blokāde, blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes bez materiālu un zāļu vērtībām

4,90

496.

11103

Zvaigžņu veida un citu veģetatīvo gangliju blokāde ar materiālu un zāļu vērtībām

7,34PSIHIATRIJA UN NARKOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 12016, 13015 - 13026)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

497.

12016

Vienas tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšana un atzinuma sagatavošana (ambulatori)

129,48

498.

13015*

Akūtas intoksikācijas ārstēšana stacionārā

2,52

499.

13016*

Smagas alkohola abstinences ārstēšana stacionārā

1,94

500.

13017*

Alkohola motivācija stacionārā

0,47

501.

13018*

Narkotisko vielu abstinences ārstēšana stacionārā

2,52

502.

13019*

Pusaudžu motivācija stacionārā

0,47

503.

13020*

Narkomānu motivācija stacionārā

0,47

504.

13021*

Pusaudžu detoksikācija stacionārā

1,94

505.

13022*

Minesotas programma stacionārā

0,47

506.

13025

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana līdz 10 dienām par katru dienu dienas stacionārā

7,73

507.

13026

Opioīdu atkarīgo pacientu abstinences sindroma kupēšana no 11. līdz 20. dienai par katru dienu dienas stacionārā

4,96DERMATOLOĢIJA UN VENEROLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 14020 - 14028, 15008)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

508.

14020

Fototerapija ar ultravioletajiem "B" stariem (UVB)

5,16

509.

14021

Fotoķīmijterapija (PUVA)

12,54

510.

14022

Lokāla fotoķīmijterapija (PUVA)

8,85

511.

14023

Fotodinamiskā terapija

12,21

512.

14024

Piemaksa pie manipulācijas 14023 par zālēm Metilester vienai procedūrai

100,80

513.

14025

Ādas, gļotādu un ādas derivātu dermatoskopija

0,69

514.

14026

Dermatožu lāzerterapija

6,47

515.

14027

Dermatožu fototerapija

5,89

516.

14028

Ādas pigmentveidojumu diagnostika ar datordermatoskopu

4,23

517.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

1,13DZEMDNIECĪBA - GINEKOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 16001 - 16136)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

518.

16001

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu

13,37

519.

16007*

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

18,07

520.

16008*

Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija

14,39

521.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

4,12

522.

16010

Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi

3,55

523.

16015

Spirāles ievadīšana

4,00

524.

16016

Spirāles izņemšana

2,55

525.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana bērniem

6,77

526.

16018

Bartolīnī dziedzera incīzija

16,44

527.

16019

Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana

39,59

528.

16020*

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

14,54

529.

16026*

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija

13,02

530.

16027*

Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai

57,62

531.

16028*

Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai

53,78

532.

16029*

Histeroskopija

33,64

533.

16032

Maksts mugurējās velves punkcija

6,49

534.

16033*

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

14,01

535.

16034*

Transvagināla punkcija US kontrolē horionbiopsija, folikula iegūšana

43,23

536.

16040*

Dzemdes kakla amputācija

117,36

537.

16041*

Maksts un starpenes plastika

126,71

538.

16042*

Dzemdes venterofiksācija

122,40

539.

16043*

Endometrija rezektoskopija

79,04

540.

16044*

Operācija uz dzemdes piedēkļiem

111,84

541.

16045*

Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaicīgi veiktu citu operāciju

53,89

542.

16046*

Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5 l 4% ikodekstrīna šķīdums) pielietošanu. Var lietot arī ķirurģijā un uroloģijā

77,29

543.

16047*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7cm) pielietošanu. Var lietot arī ķirurģijā un uroloģijā

94,50

544.

16048*

Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7cm) pielietošanu. Var lietot arī ķirurģijā un uroloģijā

157,50

545.

16050*

Olvadu plastiskas operācijas

99,88

546.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

6,18

547.

16052*

Dzemdes perforācijas atveres sašūšana

114,68

548.

16053*

Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas. Dzemdes plīsuma sašūšana

160,36

549.

16054*

Konservatīva miomektomija

139,52

550.

16060*

Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

165,87

551.

16061*

Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšanas

168,94

552.

16062*

Dzemdes vagināla ekstirpācija

183,81

553.

16063*

Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēkļu izņemšanas

197,13

554.

16064*

Vienkārša vulvektomija

69,46

555.

16065*

Radikāla vulvektomija

216,12

556.

16070*

Vertheima operācija

233,08

557.

16071*

Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju

207,75

558.

16072*

Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju

63,87

559.

16073*

Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas

10,26

560.

16074*

Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija

207,93

561.

16075*

Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

38,17

562.

16076

Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmo-cervikālās mazspējas gadījumā

12,29

563.

16080*

Diagnostiskā laparoskopija

176,05

564.

16082*

Laparaskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija

560,23

565.

16086*

Laparaskopiska sterilizācija

185,14

566.

16087*

Laparaskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī

383,48

567.

16088*

Laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem

651,08

568.

16089*

Laparaskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija

357,55

569.

16100*

Dzemdības ārpus stacionāra

34,53

570.

16101

Ārējā kardiotokogrāfija, sākot ar 22 grūtniecības nedēļām

4,12

571.

16102*

Ģimenes dzemdības. Nelietot kopā ar manipulācijām 16106, 16107 un 16108

78,77

572.

16103

Ārējais augļa apgrozījums ultrasonogrāfijas kontrolē

7,18

573.

16106*

Fizioloģiskās dzemdības. Nelietot kopā ar manipulācijām 16102, 16107 un 16108

76,55

574.

16107*

Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā. Nelietot kopā ar 16102, 16106 un 16108

98,67

575.

16108*

Dzemdības ekstraģenitālas patoloģijas gadījumā. Nelietot kopā ar 16102, 16106 un 16107

84,43

576.

16109*

Augļa vakuumekstrakcija vai akušierisko stangu uzlikšana

7,48

577.

16110*

Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija

17,95

578.

16111*

Tuboligācija pēc dzemdībām

56,25

579.

16112*

Amnioinfūzijas

26,88

580.

16115*

Ķeizargrieziens

120,89

581.

16117*

Mazais ķeizargrieziens

91,69

582.

16118*

Vaginālais ķeizargrieziens

65,74

583.

16119*

Augļa sadalīšanas operācija

37,63

584.

16120*

Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana

12,33

585.

16121*

Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija

12,28

586.

16130*

Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sašūšana

22,09

587.

16131*

Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana

35,68

588.

16132*

Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana

19,61

589.

16133*

Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana

59,27

590.

16134*

Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana

16,69

591.

16135*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi dzemdību laikā

7,88

592.

16136*

Piemaksa par jaundzimušā aprūpi par katru dienu pēcdzemdību periodā (vienu reizi dienā)

9,12OFTALMOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 17001 - 17406)

Samaksa par manipulācijām ar kodu 17360 - 17406 tiek veikta tikai tad, ja tās uzrāda VSIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca".

Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.

Samaksa par manipulāciju ar kodu 04101 "Virsmas anestēzija rīkles, balsenes, bronhu rajonam, dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim" netiek veikta, ja to uzrāda oftalmoloģijā.

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

593.

17001

Subjektīva refrakcijas noteikšana

0,92

594.

17002

Subjektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,33

595.

17003

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā

1,31

596.

17004

Subjektīva refrakcijas noteikšana astigmātisma gadījumā līdz 8 gadu vecumam

1,65

597.

17005

Objektīvā refrakcijas noteikšana ar skioskopijas metodi

0,63

598.

17006

Retinoskopija pieaugušiem un bērniem pēc 8 gadu vecuma

1,38

599.

17007

Retinoskopija bērniem līdz 8 gadu vecumam

2,06

600.

17008

Akomodācijas rezervju noteikšana

0,72

601.

17009

Oftalmometrija (keratometrija)

0,56

602.

17010

Redzes spēju orientējoša pārbaude, novērtējums

0,62

603.

17015

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,10

604.

17016

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā bērniem līdz 8 gadu vecumam

1,10

605.

17017

Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā

0,92

606.

17018

Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā

0,92

607.

17019

Redzes asuma noteikšana bērniem ar Cardiff redzes aktivitātes testu

1,62

608.

17020

Objektīva refrakcijas noteikšana bērniem līdz 8 gadu vecumam ar skioskopijas metodi

0,92

609.

17025

Dinamiskā objektīvās refrakcijas noteikšana (dinamiskā retinoskopija)

1,74

610.

17028

Asaru izdalīšanās daudzuma un/vai pārtraukuma laika (break-up-time) noteikšana

1,27

611.

17029

Refraktometrija

0,43

612.

17030

Autorefraktometrija

2,63

613.

17040

Slēptās šķielēšanas un šķielēšanas kvalitatīva pārbaude

1,65

614.

17042

Stereoredzes pārbaude tuvumā, tālumā (Lang, TNC un "Mušas" testi)

1,05

615.

17045

Binokulāro funkciju pārbaude, izmantojot sinoptoforu (Maddox tests)

1,12

616.

17046

Pozitīvo un negatīvo fūziju noteikšana

1,12

617.

17052

Abu acu kustības diferenciālanalīze

2,13

618.

17056

Kampimetrija (Kampimetrie) tuvumā un/vai tālumā

1,06

619.

17060

Redzes lauka noteikšana

1,06

620.

17061

Projekcijas krāsu perimetrija

2,17

621.

17062

Datorizētā projekcijas statiskā krāsu perimetrija vienai acij

4,74

622.

17065

Plaksta spraugas un kustību novērtējums

2,02

623.

17066

Plaksta pacēlāja muskuļa funkcijas novērtējums un shematisks pieraksts

1,94

624.

17070*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

35,55

625.

17071*

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

28,55

626.

17072*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

51,86

627.

17073*

Kombinētā krio un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaicīgi otrai acij

35,26

628.

17080

Acs biomikroskopija abām acīm

1,89

629.

17081

Gonioskopija abām acīm

2,21

630.

17082

Biomikrooftalmoskopija (ar Goldmaņa lēcu) abām acīm un rezultātu salīdzinoša izvērtēšana

3,01

631.

17083

Diafonoskopija abām acīm

0,59

632.

17084

Eksoftalmometrija

0,53

633.

17085

Tiešā oftalmoskopija abām acīm

1,27

634.

17086

Netiešā oftalmoskopija abām acīm

1,17

635.

17087

Oftalmohromoskopija abām acīm

0,40

636.

17088

Binokulārā netiešā oftalmoskopija

2,19

637.

17089

Binokulāra indirekta oftalmoskopija neiznēsātiem bērniem ar duktoru lietošanu abām acīm

6,26

638.

17095

Acs asinsvadu doplerogrāfija

1,24

639.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

16,91

640.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

5,31

641.

17098

Elektroretinogrāfija

2,23

642.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

3,95

643.

17101

Tonometrija abām acīm

0,89

644.

17102

Tonogrāfija vai elastotonometrija

1,21

645.

17112

Oftalmodinamometriska izmeklēšana

1,37

646.

17113

Acs ass garuma noteikšana ar ultraskaņas biometrijas palīdzību, ieskaitot otras acs salīdzinošo izmeklēšanu

1,37

647.

17114

Ehobiometrija retrobulbārās telpas un muskuļu biezuma noteikšanai

1,89

648.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu

3,20

649.

17122*

Beta aplikatora pielietošana vienai acij par vienu seansu

6,78

650.

17123

Svešķermeņu izņemšana no acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

1,14

651.

17135

Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana

9,26

652.

17136

Rūsas gredzena izfrēzēšana no radzenes

13,24

653.

17138*

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

20,97

654.

17139*

Orbītas veidojuma ekstirpācija

32,72

655.

17140*

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

26,70

656.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

24,38

657.

17142*

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

26,38

658.

17143*

Plakstiņa sašūšana

24,77

659.

17151*

Dakriocistorinostomija

37,41

660.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem vienā pusē

3,09

661.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem vienā pusē

3,05

662.

17157*

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā vienā pusē

30,74

663.

17165*

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

30,37

664.

17166*

Asaru punktiņa operācija vienā pusē

13,98

665.

17170*

Asaru maisiņa izņemšana

40,61

666.

17171*

Asaru dziedzeru izņemšana

40,61

667.

17172*

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

34,92

668.

17180*

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

47,41

669.

17181*

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

41,32

670.

17182*

Piemaksa manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

63,00

671.

17183*

Tenona telpas bioplombēšanas operācija pie progresējošas tuvredzības vienā acī

37,27

672.

17184*

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

36,10

673.

17185*

Blefarorafija

35,26

674.

17186*

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

44,27

675.

17187*

Pterīga operācija

33,39

676.

17188*

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

38,74

677.

17189*

Konjunktīvas brūces sašūšana

11,71

678.

17195*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz 5 šuvēm

46,71

679.

17196*

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par 5 šuvēm. Nelietot kopā ar manipulāciju 17195

63,36

680.

17197*

Radzenes segšana ar konjunktīvu

36,85

681.

17199*

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

31,00

682.

17205*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana ar magnētu

54,31

683.

17206*

Intraokulāra svešķermeņa amagnētiska izņemšana

178,98

684.

17207*

Intraokulāra svešķermeņa izņemšana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes piešūšana sklēras grieziena vietā

87,01

685.

17215*

Acs muskuļu miotomija un tenotomija

39,35

686.

17216*

Vienas acs viena muskuļa operācija pie šķielēšanas

46,71

687.

17217*

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

51,73

688.

17218*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

19,01

689.

17219*

Piemaksa manipulācijām 17216, 17217 par otras acs operāciju

11,38

690.

17225*

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas asā ceļā

14,95

691.

17226*

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

15,62

692.

17227*

Keratotomija

29,10

693.

17228*

Radzenes kārtainā transplantācija

49,78

694.

17229*

Radzenes totāla transplantācija

77,09

695.

17230*

Radzenes ķīmiska piededzināšana

11,89

696.

17231*

Radzenes nokasīšana

12,72

697.

17232*

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

10,45

698.

17233*

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkal atjaunošana ar šuvju uzlikšanu

44,65

699.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

3,64

700.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

3,60

701.

17242*

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

44,53

702.

17243*

Kataraktas operācija - kataraktas krioekstrakcija

54,21

703.

17244*

Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju

22,57

704.

17245*

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

55,08

705.

17250*

Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas

56,48

706.

17251*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

84,23

707.

17252*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

75,85

708.

17253*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju

90,90

709.

17254*

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

271,53

710.

17255*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju

84,97

711.

17256*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju-aspirāciju ar lēcas vērtību

113,18

712.

17257*

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju

137,98

713.

17258*

Piemaksa manipulācijai 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

49,39

714.

17259*

Piemaksa par salokāmās lēcas lietošanu

54,60

715.

17270*

Intraokulāra lēcas implantācija priekšējā kamerā

83,62

716.

17271*

Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā

81,60

717.

17272*

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

67,95

718.

17273*

Mugurējā sklerotomija

37,19

719.

17274*

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

29,94

720.

17280*

Lāzera iridektomija

4,89

721.

17281

Lāzera trabekuloplastika

11,30

722.

17285*

Atvērta kakta glaukomas operācija

51,21

723.

17286*

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

54,92

724.

17287*

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

51,21

725.

17288*

Bazāla iridektomija

40,51

726.

17289*

Neovaskulāra glaukomas operācija - modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējošiem elementiem

54,92

727.

17290*

Operācija pie varavīksnenes, ciliārķermeņa traumatiskiem bojājumiem

43,33

728.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

4,80

729.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

4,89

730.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

10,04

731.

17298*

Piemaksa par zāļu Verteporfinum lietošanu (1 procedūra)

940,82

732.

17300*

Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklāža

77,10

733.

17301*

Acs priekšējo daļu rekonstrukcija

97,14

734.

17302*

Orbītas eksenterācija

97,39

735.

17303*

Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju

245,00

736.

17304*

Vitreālā ķirurģija (caur pars plana)

219,30

737.

17305*

Piemaksa par silikona ievadīšanu

134,40

738.

17306*

Piemaksa par perfluordekalīna šķīduma ACRI-DECA lietošanu intraokulārām aplikācijām

138,60

739.

17307*

Piemaksa manipulācijai 17304 par vitrektomijas vienreizējās lietošanas komplekta lietošanu

232,16

740.

17308*

Piemaksa manipulācijai 17304 par intravitreālās gāzes lietošanu

33,60

741.

17310*

Skleroplastiskās operācijas

72,07

742.

17320*

Acs ābola eviscerācija

28,47

743.

17321*

Acs ābola enukleācija

29,63

744.

17322*

Piemaksa manipulācijām 17320, 17321, 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

26,25

745.

17323*

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

35,81

746.

17324*

Rutēna un joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

316,41

747.

17325*

Acs ābola enukleācija ar 4 muskuļu sašūšanu un/vai implanta iešūšanu

75,72

748.

17326*

Orbitotomija

99,78

749.

17335*

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

15,84

750.

17336*

Krioterapija vienlaicīgi otrai acij

10,70

751.

17340*

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

11,74

752.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu vai bērniem līdz 3 gadu vecumam ar neskaidrību par redzes spējām

2,87

753.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

2,36

754.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana pie dažādām redzes spējām bērniem

2,46

755.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

2,35

756.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

2,77

757.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

10,05

758.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas lietošanai bērniem

2,23

759.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz 8 gadu vecumam

3,52

760.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana pēc dzīves un mācību vietas

21,48

761.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu, neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa manipulācijām, kur nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu)

3,51

762.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

3,75

763.

17371

Koordimetrija

4,05

764.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

7,52

765.

17373

Prizmu adaptācijas tests

4,51

766.

17374

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 7 skata virzienos

3,31

767.

17375

Šķielēšanas kvalitatīva leņķa noteikšana 9 skata virzienos

4,33

768.

17380

Vizuālo vingrinājumu un sensoro etalonu lietošana redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai

7,77

769.

17381

Neredzīga, vājredzīga bērna izziņas darbības novērtēšana, psiholoģiski pedagoģiskā izpēte

5,64

770.

17382

Taktilā jutīguma izkopšanas nodarbības

5,22

771.

17383

Orientēšanās spēju attīstīšana un izkopšana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

5,12

772.

17384

Vecāku un pedagogu apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

5,28

773.

17390

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu runas traucējumu diagnostikas testi

8,04

774.

17391

Vecāku un pedagogu konsultēšana un apmācība individuālam darbam ar vājredzīgu vai neredzīgu bērnu

4,99

775.

17392

Valodas attīstības nodarbība vājredzīgiem vai neredzīgiem bērniem

4,94

776.

17393

Mikrologopēdiskās nodarbības bērniem līdz 1 gada vecumam, ietverot sejas, artikulācijas aparāta un elpošanu stimulējošas masāžas. Punktu un pirkstu sīkās motorikas un palmāro refleksu stimulējošas masāžas

3,66

777.

17394

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu valodas attīstības stimulēšana pirmsrunas periodā

2,65

778.

17395

Alternatīvās saziņas metožu lietošana vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ar valodas attīstības traucējumiem

4,83

779.

17400

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (līdz 10 testiem)

12,29

780.

17401

Vājredzīgu un neredzīgu, vājdzirdīgu un nedzirdīgu bērnu pirmreizējā psiholoģiskā izpēte (virs 10 testiem)

18,28

781.

17402

Atkārtota pacienta stāvokļa noteikšana un salīdzināšana ar iepriekšējiem rezultātiem

2,83

782.

17403

Pārrunas ar vecākiem par mājās veicamo korekciju attīstošo darbu psihisko procesu attīstībai

5,43

783.

17404

Psihokorekcijas nodarbība psihisko procesu attīstīšanai

4,13

784.

17405

Psiholoģiskā konsultēšana

4,83

785.

17406

Atbalsta grupas vadīšana

4,13OTORINOLARINGOLOĢIJA (manipulācijas ar kodu 18012 - 18351)

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

Tarifs

786.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses

8,41

787.

18013

Mugurējā tamponāde

12,13

788.

18014

Elektrokoagulācijas pielietošana otorinolaringoloģijā

4,54

789.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma) vienā apmeklējumā

11,12

790.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu

5,01

791.

18022*

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

69,56

792.

18023

Operatīva deguna polipu izņemšana

8,26

793.

18024*

Sarežģīta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna

69,56

794.

18030

Piemaksa manipulācijām 18022, 18023, 18024 par lāzera koagulāciju

5,65

795.

18031

Krioterapija - pielieto ausu, kakla, deguna saslimšanu gadījumos, ja to izdara dobumos, izmantojot specializētos LOR instrumentus

3,36

796.

18032*

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

6,25

797.

18033*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

69,56

798.

18034*

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

69,56

799.

18035*

Plastiska operācija deguna šķērssienas perforācijas slēgšanai

69,56

800.

18036*

Operatīva deguna eju sašaurināšana

69,56

801.

18037*

Skrimšļainās hoānu stenozes vai slēguma novēršana

69,56

802.

18038*

Deguna kaulu operatīva repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā

66,49

803.

18040*

Deguna koriģējoša operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas

69,56

804.

18041*

Deguna koriģējošas un rekonstruktīvas operācijas

69,56

805.

18042*

Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā daļā

69,56

806.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

3,31

807.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

4,94

808.

18047*

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

53,68

809.

18048*

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zāļu ievadīšanu (operācija)

60,34

810.

18055*

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

93,82

811.

18056*

Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

61,30

812.

18057*

Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija

65,28

813.

18058*

Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēgšana

65,28

814.

18059*

Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā

65,28

815.

18060*

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

65,28

816.

18061*

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

14,66

817.

18062*

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

65,28

818.

18063*

Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana no ārpuses

65,28

819.

18064*

Orbītas apakšējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības

98,64

820.

18065*

Piemaksa manipulācijai 18064 par biomateriālu

84,00

821.

18066*

Orbītas dekompresija

98,64

822.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

4,08

823.

18071*

Bioptāta paņemšana no rīkles

7,49

824.

18073*

Tonsilektomija - vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu

55,34

825.

18075*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

55,34

826.

18076*

Peritonsilāra abscesa atvēršana

6,90

827.

18077*

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

5,99

828.

18078*

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

7,05

829.

18079*

Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles izņemšana

55,34

830.

18080*

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc adenotomijas

55,34

831.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

3,92

832.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

12,62

833.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija ar mikroskopu un balsta laringoskopu

12,76

834.

18092*

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

38,50

835.

18093*

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

59,03

836.

18094*

Zāļu (botulina toksīna (Botulinum toxin), silikona vai tauku) ievadīšana balsenē mikrolaringoskopijas laikā ar zāļu vērtību

57,92

837.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

11,79

838.

18101*

Mikroķirurģiska biopsijas paņemšana balsenē, pielietojot fibroendoskopu

17,56

839.

18102*

Piemaksa par CO2 lāzera izmantošanu ausu, kakla un deguna operācijās

94,50

840.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

5,70

841.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes

6,35

842.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes bērniem līdz 7 gadu vecumam

7,17

843.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

3,93

844.

18109*

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

7,32

845.

18110*

Traheostomas slēgšana

57,33

846.

18115

Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja

2,47

847.

18118

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

3,08

848.

18126*

Operācija ārējā dzirdes ejā - labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana

63,34

849.

18127*

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma, arī vairākas procedūras (stacionārā)

63,34

850.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

8,24

851.

18129*

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

63,34

852.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

3,37

853.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

3,41

854.

18141*

Bungu drenāžas ielikšana ar protēzes vērtību

74,89

855.

18142*

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana ar protēzes vērtību

74,89

856.

18152*

Miringoplastika no dzirdes kanāla puses

64,35

857.

18153*

Aizmugurējās dzirdes ejas sieniņas plastika, rekonstrukcija

85,47

858.

18154*

Radikāla vidusauss operācija

85,47

859.

18155*

Vidusauss holesteatomas operācija

85,47

860.

18156*

Timpanoplastika

85,47

861.

18157*

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

85,47

862.

18158*

Piemaksa manipulācijai 18157 par protēzi

236,25

863.

18159*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta lietošanu

9828,00

864.

18160*

Piemaksa par Kohleārā (dzirdes) implanta ārējās daļas procesora lietošanu

7881,30

865.

18161*

Piemaksa par iekšējās auss implanta (Kohleāra) sistēmas ar runas procesoru lietošanu

17850,00

866.

18162*

Kohleārā implantācija bez implanta vērtības

191,40

867.

18163*

Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta daļas ievietošana bez implanta vērtības

109,55

868.

18164*

Piemaksa manipulācijai 18163 par kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA ) lietošanu

4990,00

869.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude pie horizontāla un vertikāla kairinājuma ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

10,86

870.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

11,28

871.

18175*

Mastoidantrotomija

85,47

872.

18177*

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

6,62

873.

18178*

Bojātas ārējās auss rezekcija

64,35

874.

18179*

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

64,35

875.

18180*

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

64,35

876.

18187*

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

58,00

877.

18188*

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumos

6,33

878.

18196*

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu liģēšana

58,00

879.

18198*

Abscesu un flegmonu atvēršana sejas, žokļu rajonā

6,20

880.

18199*