Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 109.panta sestās daļas dispozīcijā vārdus "Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai" ar vārdiem "Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai".

2. Aizstāt 110.1 panta dispozīcijā vārdus "Dzelzceļa tehniskās inspekcijas" ar vārdiem "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas".

3. Aizstāt 135.panta sankcijā vārdus "līdz trim" ar vārdiem "līdz piecpadsmit".

4. Izteikt 136.pantu šādā redakcijā:

"136. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī:

1) pilsētas nozīmes maršrutos -

uzliek naudas sodu no diviem līdz pieciem latiem;

2) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes vai starptautiskajos maršrutos -

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas nozīmes vai starptautiskajos maršrutos, ko izdara transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors vai ko pieļauj transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai konduktoram no desmit līdz piecdesmit latiem."

5. Aizstāt 137.panta sankcijā vārdus "līdz pieciem" ar vārdiem "līdz piecpadsmit".

6. Izslēgt 149.4 panta vienpadsmito un divpadsmito daļu.

7. Papildināt 149.24 pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz četrdesmit latiem, bet personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no četrdesmit līdz simt latiem."

8. Izslēgt 149.32  panta astoto daļu.

9. 149.33 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.";

izteikt septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam - no piecdesmit līdz divsimt latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no trīsdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem, kravas pārvadātājam - no četrsimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no četrsimt līdz tūkstoš latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 3 līdz 5 tonnām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt divdesmit pieciem līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam - no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajai personai - no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem, kravas pārvadātājam - no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai - no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, kravas pārvadātājam - no divsimt līdz četrsimt latiem vai kravas nosū­tītājam - fiziskajai personai - no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai - no divsimt līdz četrsimt latiem.";

izslēgt divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpads­mito daļu;

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:

"Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, pārvadātājam - no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no piecdesmit līdz simt latiem.";

papildināt pantu ar divdesmit pirmo un divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, neievērošanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz četrsimt latiem, bet pārvadātājam - no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

10. Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā: 

"149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību transportlīdzeklī -

uzliek naudas sodu nosūtītājam - fiziskajai personai - no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas autopārvadājuma veikšanu bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai par transportlīdzekļa vadītāja neno­drošināšanu ar šādiem dokumentiem, vai par šādu dokumentu nepareizu noformēšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt latiem, pārvadātājam - no simt līdz septiņsimt latiem, kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet kravas nosūtītājam - juridiskajai personai - no simt līdz tūkstoš latiem.

Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā transportlīdzeklī vai konteinerā vai neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no trīssimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no četrsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai neatbilstošā iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo vielu (materiālu) nodošanu pārvadāšanai -

uzliek naudas sodu nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par tāda transportlīdzekļa dzinēja nepamatotu darbināšanu, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu, -

uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā.

Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai par tādas tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai tad, ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem vai nosūtītājam - fiziskajai personai - no simt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam - juridiskajai personai - no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet nosūtītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam - no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet nosūtītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava netiek pārvadāta, -

izsaka transportlīdzekļa vadītājam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nosūtīšanu bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem, bet nosūtītājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām darbībām, -

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par paziņojuma par drošības konsultanta (padomnieka) norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no simt līdz trīssimt latiem.

Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no divsimt līdz piecsimt latiem."

11. Papildināt 149.35 panta sesto daļu pēc vārdiem "sanitārajām prasībām" ar vārdiem "vai tai nav veikta regulārā pārbaude".

12. Izteikt 149.36 pantu šādā redakcijā:

"149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai paš­pārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt atļaujas vai apliecinājuma, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā, bet pārvadātājam - divdesmit piecu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam - no piecdesmit līdz simt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam - no simt līdz divsimt latiem.

Par licences vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma veidam -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam - no divsimt līdz piecsimt latiem."

13. Papildināt kodeksu ar 149.37, 149.38 un 149.39 pantu šādā redakcijā:

"149.37 pants. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam - no divdesmit līdz divsimt latiem.

Par iknedēļas atpūtas laika vai ikdienas atpūtas laika saīsināšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam - no četrdesmit līdz divsimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divdesmit četru stundu periodā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no četrdesmit līdz divsimt latiem.

Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu periodā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam - no četrdesmit līdz četrsimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

149.38 pants. Transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par laiku, kuram tā paredzēta, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam - no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) lietošanu divdesmit četru stundu periodā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no četrdesmit līdz divsimt latiem.

Par reģistrācijas kartē reģistrētā laika atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts laika -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā, bet pārvadātājam - piecdesmit latu apmērā.

Par nesalasāmas vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas) uzrādīšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tahogrāfam neatbilstoša tipa reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no pieciem līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam - no divdesmit līdz simt latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar pietiekamu papīra daudzumu, kas nepieciešams informācijas izdrukāšanai no digitālā tahogrāfa, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par dokumentu, protokolu un citu datu par uzņēmumā vai uz ceļa veiktajām pārbaudēm neglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) aizpildīšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no divdesmit līdz simt latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, reģistrācijas karšu vai datu nesēju neuzrādīšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz trīssimt latiem, bet pārvadātājam - no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšanu bez transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa kartes vai ar cita transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa karti -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam - no piecdesmit līdz četrsimt latiem.

Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar tahogrāfu vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam - no trīssimt līdz četrsimt latiem.

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta tahogrāfa vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam - no trīssimt līdz četrsimt latiem.

Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai tahogrāfs ir bojāts un bojājums nav savlaicīgi novērsts vai bojāta tahogrāfa gadījumā autovadītājs nereģistrē datus manuāli, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam - no trīssimt līdz četrsimt latiem.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu autopārvadājumos, kuram konstatēta patvaļīga ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa atslēgšana vai iejaukšanās ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa darbībā, kas var radīt tahogrāfa rādījumu izmaiņas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja neno­drošināšanu ar nepieciešamo reģistrācijas karšu (tahogrammu) skaitu -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu iejaukšanos digitālā tahogrāfa ierakstītajos datos vai digitālajā kartē vai par informācijas modificēšanu tahogrammā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

149.39 pants. Nesadarbošanās ar autotransporta kontroles institūcijām

Par atteikšanos pakļauties autotransporta kontroles institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt transportlīdzekli tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot transportlīdzekli minēto kontroļu veikšanai -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai - no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par atteikšanos iesniegt pārbaudei normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pēc autotransporta kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma -

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

14. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "149.32 panta septītajā un astotajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.32 panta septītajā daļā" un skaitli un vārdus "149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)" - ar skaitļiem un vārdiem "149.33 pantā, 149.36 panta pirmajā, ceturtajā un piektajā daļā".

15. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "149.33 panta divdesmitajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.36 panta astotajā un devītajā daļā".

16. 216.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punkta sankcijā vārdu "desmit" ar vārdu "piecpadsmit";

aizstāt trešajā daļā vārdu "desmit" ar vārdu "piecpadsmit".

17. Aizstāt 216.1 panta nosaukumā un pirmajā un otrajā daļā vārdus "Dzelzceļa tehniskā inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija" (attiecīgā locījumā).

18. Izslēgt 217.panta pirmajā daļā skaitļus "135., 136.".

19. Izslēgt 220.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "135.pantā, 136.panta pirmajā daļā".

20. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135., 136., 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā, septītajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37, 149.38  un 149.39 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136.panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37, 149.38 un 149.39 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas nodaļu vadītāji un vecākie inspektori - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136.panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā, - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) Autotransporta inspekcijas inspektori - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136.panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā, - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki vai pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā;

5) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā, - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."

21. Izslēgt 277.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "135.panta pirmajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 136.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā)".

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 22.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 11.februārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 25.februāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.01.2009.Stājas spēkā: 25.02.2009.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 11.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
187620
25.02.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)