Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.24

Rīgā 2009.gada 28.janvārī (prot. Nr.3, 7.p.)

Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību


 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 23.janvārī saņēma akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Latvijas Gāze") 2009.gada 22.janvāra iesniegumu Nr.01-7-3/231 ar lūgumu pārskatīt dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtību.

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" sniegto un Komisijas rīcībā esošo informāciju, Komisija konstatē:

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām (1.pants). Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti atbilstoši licences nosacījumiem tās termiņā, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

2. Komisija 2008.gada 27.februārī ar lēmumu Nr.58 ir apstiprinājusi Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika). Metodika paredz, ka Komisija, apstiprinot diferencētos tirdzniecības gala tarifus, nosaka, kā pārskata periodā piemērot aprēķināto dabasgāzes tirdzniecības cenu (40.punkts).

3. Komisija 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (turpmāk - Lēmums), ar kuru apstiprināja dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenām (Lēmuma lemjošās daļas 7.punkts).

4. Komisija uzdeva AS "Latvijas Gāze" savlaicīgi informēt lietotājus par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem dabasgāzes tarifiem norēķinos par dabasgāzi (Lēmuma lemjošās daļas 10.punkts). Atbilstoši noteiktajam AS "Latvijas Gāze" lietotājus ar dabasgāzes patēriņu gadā līdz 500 nm3 un no 500 līdz 25 000 nm3 2008.gadā bija jāinformē līdz 10.septembrim un 10.decembrim un turpmāk reizi pusgadā, līdz pusgada pēdējā mēneša 10.datumam (Lēmuma lemjošās daļas 10.1.punkts). Savukārt pārējos lietotājus AS "Latvijas Gāze" jāinformē reizi mēnesī līdz mēneša 10.datumam par piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata mēnesī un prognozēto dabasgāzes tirdzniecības cenu nākamajiem diviem mēnešiem (Lēmuma lemjošās daļas 10.2.punkts).

5. Komisija uzdeva AS "Latvijas Gāze" no 2008.gada 1.oktobra, aprēķinot dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata (esošajā) mēnesī, ņemt vērā iepriekšējā mēnesī piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenas atšķirību (Lēmuma lemjošās daļas 11.punkts).

6. Analizējot dabasgāzes apgādes nozari, Komisija no AS "Latvijas Gāze" ir ieguvusi ziņas (AS "Latvijas Gāze" 2009.gada 9.janvāra vēstule Nr.01-7-3/48, saņemta Komisijā 2009.gada 9.janvārī), ka dabasgāzes tirdzniecības cena, kas aprēķināta saskaņā ar Metodiku, 2009.gada janvārī ir 210 LVL/tūkst.nm³, savukārt 2009.gada februārī prognozēta 220 Ls/tūkst.nm3 un 2009.gada martā - 230 Ls/tūkst.nm3 apmērā.

7. AS "Latvijas Gāze" 2009.gada 22.janvāra iesniegumā Nr. 01-7-3/231 norāda, ka lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 000 nm³ 2009.gada februārī un martā piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu iespējams samazināt, pārdodot dabasgāzi minētajiem lietotājiem par dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem, kas atbilst janvāra dabasgāzes tirdzniecības cenai 210 LVL/tūkst.nm³ un piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenu atšķirības izlīdzināt nākamajos 2009.gada mēnešos. AS "Latvijas Gāze" norāda, ka nemainīgas dabasgāzes tirdzniecības cenas noteikšana 2009.gada pirmajos mēnešos būtu labvēlīga dabasgāzes lietotājiem, jo uzlabotu dabasgāzes lietotāju stāvokli.

8. Komisija 2009.gada 26.janvārī nosūtīja AS "Latvijas Gāze" vēstuli Nr.2-2.82/248 ar uzaicinājumu piedalīties Komisijas 2009.gada 28.janvāra sēdē. Komisija 2009.gada 28.janvārī saņēma AS "Latvijas Gāze" 2009. gada 27.janvāra vēstuli Nr.01-7-3/296 ar informāciju, ka AS "Latvijas Gāze" pārstāvji uz Komisijas 2009.gada 28.janvāra sēdi nevar ierasties un ka AS "Latvijas Gāze" nav iebildumu pret Komisijas lēmuma projektu.

Ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo informāciju, Komisija secina:

1. Komisijas ar Lēmumu apstiprinātie AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifi aprēķināti tādā apmērā, lai dabasgāzes lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu AS "Latvijas Gāze" izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kā to paredz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pants, tomēr situācija kopš pieņemtā Lēmuma ir būtiski mainījusies sakarā ar straujām naftas produktu cenu svārstībām.

2. Ievērojot likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, kas paredz samērot lietotāju intereses un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, un ievērojot Metodikas 40.punkta ietvaru, Komisija uzskata par lietderīgu dabasgāzes lietotāju ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 000 nm³ interešu aizstāvību, nosakot saprātīgu dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtību 2009.gada pirmajos četros mēnešos lietotājiem piegādātajai dabasgāzei, izmantojot 2008.gadā iegādātos dabasgāzes krājumus. Minētā dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtība neietekmē lietotājus ar dabasgāzes patēriņu gadā līdz 500 nm3 un no 500 līdz 25 000 nm3, jo atbilstoši Lēmuma 10.1.punktam attiecīgās lietotāju grupas par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem dabasgāzes tarifiem norēķinos par dabasgāzi tiek informētas reizi pusgadā.

3. Ņemot vērā likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto, Komisija, izvērtējot iespēju noteikt nemainīgu dabasgāzes tirdzniecības cenu 2009.gada pirmajos četros mēnešos, ir apsvērusi šāda noteikuma lietderību atbilstoši Administratīvā procesa likuma 66.pantam, kā arī vadījusies no Administratīvā procesa likuma 4. pantā noteiktajiem administratīvā procesa principiem, jo īpaši no samērīguma principa. Komisijas ieskatā šāda dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtība dotu iespēju lietotājiem apkures sezonā saņemt dabasgāzi par stabilu dabasgāzes tirdzniecības cenu, savukārt AS "Latvijas Gāze" iespēju piemērotās un faktiskās dabasgāzes cenas atšķirības izlīdzināt 2009.gada IV ceturksnī.

4. Komisija uzskata Lēmuma lemjošās daļas 11.punktā noteikto tarifu piemērošanas kārtību par optimālu pārskata ciklā un paredz tās piemērošanas atsākšanu no 2009.gada maija. Tomēr, lai samazinātu dabasgāzes tirdzniecības cenu svārstības 2009.gada pirmajos četros mēnešos, kad saskaņā ar Metodikas 4.nodaļā noteikto dabasgāzes tirdzniecības cenas kārtējam mēnesim aprēķina metodi "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) tiek izmantoti 2008.gadā augustā un septembrī iepirktie dabasgāzes krājumi, Komisijas ieskatā 2009.gada pirmajos mēnešos ir jānosaka prognozējamai situācijai atbilstoša dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtība.

5. Nemainīgu dabasgāzes tirdzniecības cenu 2009.gada pirmajos četros mēnešos nodrošina tāda dabasgāzes tirdzniecības cenas piemērošanas kārtība, kas paredz AS "Latvijas Gāze" uzskaitīt 2009.gada pirmajos četros mēnešos katra mēneša piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenas atšķirību rezultātā radušos kopējo izmaksu novirzi un to izlīdzināt 2009.gada IV ceturksnī.

Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 40.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 20.pantu un Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 13.pantu, 56.pantu, 65.panta otro daļu, 66.pantu un 87.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Uzdot AS "Latvijas Gāze" 2009.gada februārī, martā un aprīlī lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 000 nm³ piegādātās dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinā un tam atbilstošos dabasgāzes tarifos norēķinos par dabasgāzi nepiemērot Komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 11.punktu (Latvijas Vēstnesis, 2008. 114.nr.).

2. Uzdot AS "Latvijas Gāze" 2009.gada februārī, martā un aprīlī lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 000 nm³ piemērot dabasgāzes tirdzniecības cenu 210 LVL/tūkst.nm³.

3. Uzdot AS "Latvijas Gāze" 2009.gada pirmajos četros mēnešos katra mēneša piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenas atšķirību rezultātā radušos kopējo izmaksu novirzi iekļaut dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinā 2009.gada IV ceturkšņa laikā, sadalot vienmērīgi pa ceturkšņa mēnešiem.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 24Pieņemts: 28.01.2009.Stājas spēkā: 28.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 30.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
187158
28.01.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)