Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.40

Rīgā 2009.gada 21.janvārī (prot. Nr.6 9.§)

Par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

 

1. Noteikt, ka šā rīkojuma pielikumā minētās institūcijas ir atbildīgas par grozījumu sagatavošanu attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību darbību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

2. Noteikt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par atbildīgo institūciju noteikumu projektu sagatavošanas koordinācijā.

3. Šā rīkojuma pielikumā minētajām institūcijām līdz 2009.gada 31.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgos noteikumu projektus.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šā rīkojuma izpildi.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns


Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 21.janvāra rīkojumam Nr.40

Ministru kabineta noteikumi, kuros nepieciešami grozījumi, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

Nr.
p.k.

Pieņemšanas datums

Nr.

Nosaukums

Atbildīgā institūcija

1.

1995.gada 5.septembris

Nr.267

Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju tipveida nolikums

EM

2.

1995.gada 7.novembris

Nr.337

Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu

EM

3.

1996.gada 27.februāris

Nr.46

Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu

EM

4.

1997.gada 2.septembris

Nr.312

Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

EM

5.

1998.gada 30.jūnijs

Nr.233

Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām

EM

6.

1999.gada 19.janvāris

Nr.20

Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi

EM

7.

2002.gada 30.jūlijs

Nr.324

Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā

EM

8.

2003.gada 11.februāris

Nr.71

Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi

EM

9.

2003.gada 2.septembris

Nr.487

Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem

EM

10.

2004.gada 13.aprīlis

Nr.299

Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā

EM

11.

2005.gada 20.decembris

Nr.972

Noteikumi par neizīrēta dzīvokļa nodošanu pašvaldības īpašumā

EM

12.

2006.gada 18.aprīlis

Nr.291

Noteikumi par nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu

EM

13.

2006.gada 19.septembris

Nr.770

Kārtība, kādā veicama privatizācija ar privātā kapitāla piesaistīšanas metodi

EM

14.

2006.gada 19.septembris

Nr.772

Mājokļu monitoringa sistēmas izveides, uzturēšanas un attīstības kārtība

EM

15.

2006.gada 26.septembris

Nr.792

Kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācija, izmantojot ieguldīšanas metodi

EM

16.

2006.gada 29.augusts

Nr.711

Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu

EM

17.

2007.gada 22.maijs

Nr.331

Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība

EM

18.

2007.gada 28.augusts

Nr.595

Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā

EM

19.

2008.gada 25.marts

Nr.205

Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda

EM

20.

2002.gada 22.oktobris

Nr.478

Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

KNAB

21.

2006.gada 19.decembris

Nr.1037

Bāriņtiesas darbības noteikumi

BM

22.

2003.gada 25.februāris

Nr.97

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu

LM

23.

2005.gada 8.februāris

Nr.99

Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju

LM

24.

2007.gada 4.decembris

Nr.829

Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu

LM

25.

2008.gada 10.marts

Nr.159

Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai

LM

26.

2007.gada 17.jūlijs

Nr.497

Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki

ZM

27.

2006.gada 19.septembris

Nr.776

Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība

ZM

28.

2004.gada 28.septembris

Nr.806

Meža zemes transformācijas noteikumi

ZM

29.

2007.gada 28.augusts

Nr.590

Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi

ZM

30.

2003.gada 19.novembris

Nr.648

Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu

ZM

31.

2003.gada 4.februāris

Nr.63

Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika

ZM

32.

2008.gada 14.jūlijs

Nr.556

Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam

ZM

33.

2008.gada 7.jūlijs

Nr.515

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

ZM

34.

2008.gada 1.aprīlis

Nr.238

Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību

ZM

35.

2004.gada 5.oktobris

Nr.833

Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām

ZM

36.

2004.gada 20.jūlijs

Nr.619

Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas

ZM

37.

2008.gada 15.aprīlis

Nr.282

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides un lauku ainavas uzlabošanai

ZM

38.

2008.gada 7.jūlijs

Nr.525

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

ZM

39.

2008.gada 21.aprīlis

Nr.300

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"

ZM

40.

2007.gada 17.aprīlis

Nr.268

Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem

ZM

41.

2007.gada 17.aprīlis

Nr.269

Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros

ZM

42.

2004.gada 17.februāris

Nr.83

Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

ZM

43.

2002.gada 19.marts

Nr.127

Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

ZM

44.

2000.gada 12.decembris

Nr.433

Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

ZM

45.

2001.gada 27.novembris

Nr.498

Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes

IZM

46.

2007.gada 25.septembris

Nr.652

Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība

IZM

47.

2004.gada 24.augusts

Nr.746

Pedagogu darba samaksas noteikumi

IZM

48.

2001.gada 6.marts

Nr.97

Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi

IZM

49.

2003.gada 11.marts

Nr.112

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

IZM

50.

2006.gada 4.aprīlis

Nr.253

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes

IZM

51.

2006.gada 16.maijs

Nr.395

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

IZM

52.

1999.gada 28.decembris

Nr.439

Kārtība, kādā veicama obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite

IZM

53.

2001.gada 20.novembris

Nr.480

Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci

IZM

54.

2005.gada 27.septembris

Nr.735

Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs

IZM

55.

2005.gada 1.novembris

Nr.822

Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)

IZM

56.

2006.gada 6.novembris

Nr.913

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

IZM

57.

2008.gada 15.aprīlis

Nr.264

Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās

IZM

58.

2006.gada 19.decembris

Nr.1046

Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība

VM

59.

2003.gada 16.decembris

Nr.726

Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības

VM

60.

2008.gada 28.jūlijs

Nr.610

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO projektu programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums

BM

61.

2008.gada 28.jūlijs

Nr.609

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums

BM

62.

2008.gada 28.jūlijs

Nr.608

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums

BM

63.

2001.gada 7.augusts

Nr.355

Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi

KM

64.

2006.gada 29.augusts

Nr.709

Bibliotēku akreditācijas noteikumi

KM

65.

1996.gada 20.jūnijs

Nr.235

Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums

KM

66.

2002.gada 28.maijs

Nr.219

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi

FM

67.

2006.gada 30.maijs

Nr.425

Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta

FM

68.

2006.gada 20.jūnijs

Nr.495

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

FM

69.

2006.gada 5.septembris

Nr.733

Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi

FM

70.

2007.gada 30.oktobris

Nr.735

Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu

FM

71.

2008.gada 25.marts

Nr.196

Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem

FM

72.

1999.gada 13.jūlijs

Nr.250

Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

FM

73.

2001.gada 23.janvāris

Nr.28

Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

TM

74.

2005.gada 25.oktobris

Nr.786

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība

TM

75.

2001.gada 25.septembris

Nr.412

Likuma "Par Latvijas valsts karogu" piemērošanas noteikumi

TM

76.

2006.gada 18.aprīlis

Nr.305

Kadastrālās vērtēšanas noteikumi

TM

77.

2006.gada 30.maijs

Nr.438

Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām

TM

78.

2006.gada 20.jūnijs

Nr.496

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība

TM

79.

2006.gada 1.augusts

Nr.636

Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi

TM

80.

2006.gada 6.novembris

Nr.920

Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību

TM

81.

2007.gada 6.februāris

Nr.97

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

TM

82.

2007.gada 20.marts

Nr.182

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu

TM

83.

2007.gada 26.jūnijs

Nr.445

Noteikumi par dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi

TM

84.

2007.gada 26.jūnijs

Nr.444

Noteikumi par lauku nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi

TM

85.

2007.gada 27.novembris

Nr.800

Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi

TM

86.

2007.gada 11.decembris

Nr.867

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

TM

87.

2007.gada 18.decembris

Nr.884

Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

TM

88.

2008.gada 10.marts

Nr.169

Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem

TM

89.

2008.gada 28.aprīlis

Nr.307

Noteikumi par Adrešu klasifikatoru

TM

90.

2008.gada 19.maijs

Nr.352

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem

TM

91.

2008.gada 7.jūlijs

Nr.507

Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

TM

92.

2002.gada 27.augusts

Nr.384

Adresācijas noteikumi

TM

93.

2008.gada 2.jūnijs

Nr.394

Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība

TM

94.

2007.gada 6.marts

Nr.166

Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību

TM

95.

2008.gada 7.jūlijs

Nr.512

Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

96.

2008.gada 3.marts

Nr.133

Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

97.

2007.gada 13.februāris

Nr.118

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

98.

2007.gada 30.janvāris

Nr.89

Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikums

VIDM

99.

2007.gada 23.janvāris

Nr.72

Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

100.

2006.gada 16.maijs

Nr.390

Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

101.

2005.gada 22.novembris

Nr.888

Noteikumi par aizsargājamām alejām

VIDM

102.

2005.gada 2.augusts

Nr.578

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas nolikums

VIDM

103.

2005.gada 29.marts

Nr.213

Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

104.

2004.gada 21.decembris

Nr.1056

Slīteres nacionālā parka administrācijas nolikums

VIDM

105.

2004.gada 21.decembris

Nr.1048

Ķemeru nacionālā parka administrācijas nolikums

VIDM

106.

2004.gada 21.decembris

Nr.1032

Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikums

VIDM

107.

2004.gada 10.augusts

Nr.702

Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

108.

2004.gada 8.aprīlis

Nr.273

Dabas parka "Bernāti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

109.

2004.gada 8.aprīlis

Nr.268

Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

110.

2004.gada 8.aprīlis

Nr.263

Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

111.

2004.gada 30.marts

Nr.181

Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu "Skrīveru svešzemju koku stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

112.

2004.gada 24.februāris

Nr.94

Dabas parka "Cirīšu ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

113.

2003.gada 25.novembris

Nr.662

Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

114.

2003.gada 16.septembris

Nr.524

Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

115.

2003.gada 15.aprīlis

Nr.179

Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem

VIDM

116.

2002.gada 29.janvāris

Nr.43

Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

117.

2001.gada 18.decembris

Nr.531

Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem

VIDM

118.

2001.gada 7.augusts

Nr.352

Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

119.

2001.gada 17.aprīlis

Nr.175

Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

VIDM

120.

2001.gada 20.marts

Nr.131

Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem

VIDM

121.

2000.gada 10.oktobris

Nr.353

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

122.

2000.gada 1.augusts

Nr.259

Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

123.

2000.gada 1.augusts

Nr.258

Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums

VIDM

124.

2000.gada 18.jūlijs

Nr.241

Dabas lieguma "Pārabaine" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

VIDM

125.

1999.gada 15.jūnijs

Nr.212

Noteikumi par dabas liegumiem

VIDM

126.

1999.gada 9.marts

Nr.83

Noteikumi par dabas parkiem

VIDM

127.

1999.gada 23.februāris

Nr.69

Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem

VIDM

128.

2002.gada 4.novembris

Nr.499

Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi

IEM

129.

2003.gada 11.februāris

Nr.72

Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu

IEM

130.

2003.gada 8.aprīlis

Nr.152

Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā

IEM

131.

2003.gada 14.oktobris

Nr.565

Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība

IEM

132.

2003.gada 3.jūnijs

Nr.287

Kārtība, kādā transportlīdzekli nogādā policijas iestādē pārbaudei, glabā un atdod īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa pārbaudes veikšanas termiņi

IEM

133.

2003.gada 17.jūnijs

Nr.322

Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

IEM

134.

2003.gada 26.augusts

Nr.477

Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi

IEM

135.

2003.gada 23.septembris

Nr.538

Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi

IEM

136.

2004.gada 3.augusts

Nr.674

Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti

IEM

137.

2005.gada 1.marts

Nr.159

Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi

IEM

138.

2005.gada 20.decembris

Nr.966

Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu

IEM

139.

2006.gada 14.februāris

Nr.118

Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā

IEM

140.

2006.gada 31.oktobris

Nr.904

Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm

IEM

141.

2006.gada 5.decembris

Nr.986

Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību

IEM

142.

2006.gada 19.decembris

Nr.1065

Valsts policijas materiāltehniskās apgādes normas

IEM

143.

2007.gada 26.jūnijs

Nr.423

Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība

IEM

144.

2007.gada 7.augusts

Nr.530

Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība

IEM

145.

2008.gada 7.jūlijs

Nr.502

Nelegālās imigrācijas reģistra uzturēšanas un izmantošanas noteikumi

IEM

146.

2008.gada 15.septembris

Nr.742

Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi

IEM

147.

2008.gada 22.septembris

Nr.772

Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību

IEM

148.

2007.gada 2.oktobris

Nr.673

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā

SM

149.

2007.gada 11.decembris

Nr.843

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība

SM

150.

2007.gada 2.oktobris

Nr.672

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība

SM

151.

2007.gada 2.oktobris

Nr.677

Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos

SM

152.

2008.gada 27.maijs

Nr.380

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem

SM

153.

2008.gada 18.augusts

Nr.665

Autopārvadājumu kontroles kārtība

SM

154.

2001.gada 23.oktobris

Nr.446

Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā

SM

155.

1994.gada 7.jūnijs

Nr.110

Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības

RAPLM

156.

2003.gada 11.februāris

Nr.77

Kārtība, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām

RAPLM

157.

2003.gada 29.marts

Nr.133

Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām

RAPLM

158.

2004.gada 4.novembris

Nr.883

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

RAPLM

159.

2005.gada 5.aprīlis

Nr.236

Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi

RAPLM

160.

2005.gada 31.maijs

Nr.367

Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību

RAPLM

161.

2005.gada 28.jūnijs

Nr.480

Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas

RAPLM

162.

2006.gada 14.februāris

Nr.121

Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei

RAPLM

163.

2006.gada 14.februāris

Nr.142

Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām

RAPLM

164.

2006.gada 30.maijs

Nr.438

Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām

RAPLM

165.

2006.gada 19.septembris

Nr.766

Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība

RAPLM

166.

2007.gada 21.augusts

Nr.566

Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā

RAPLM

167.

2007.gada 13.februāris

Nr.129

Nacionālās attīstības padomes nolikums

RAPLM

168.

2007.gada 16.oktobris

Nr.698

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikums

RAPLM

169.

2008.gada 8.septembris

Nr.728

Noteikumi par kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensijas apdrošināšanai par personu, kura bijusi pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks un saņem pašvaldības pabalstu, iemaksu apmēru un kārtību, kādā reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls

RAPLM

Saīsinājumi.

BM - Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

EM - Ekonomikas ministrija

FM - Finanšu ministrija

IEM - Iekšlietu ministrija

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KM - Kultūras ministrija

KNAB - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

LM - Labklājības ministrija

RAPLM - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

SM - Satiksmes ministrija

TM - Tieslietu ministrija

VIDM - Vides ministrija

VM - Veselības ministrija

ZM - Zemkopības ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 40Pieņemts: 21.01.2009.Stājas spēkā: 21.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 23.01.2009.
186865
21.01.2009
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)