Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.981

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 15., 88., 117.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts ietver finansējumu 32 060 415 latu apmērā šādiem pasākumiem:

2.1. atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai - 194 671 lats (1.pielikums);

2.2. atbalsts lopkopības attīstībai - 12 056 331 lats (2.pielikums):

2.2.1. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 10 170 979 lati;

2.2.2. atbalsts Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā iekļautā dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai - 720 300 latu;

2.2.3. atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai - 185 052 lati;

2.2.4. atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārstrādei un iznīcināšanai - 955 000 latu;

2.2.5. atbalsts dzīvnieku liemeņu klasifikācijai kautuvēs - 25 000 latu;

2.3. atbalsts augkopības attīstībai - 1 088 105 lati (3.pielikums):

2.3.1. atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai - 21 367 lati;

2.3.2. atbalsts sēklas kartupeļu sertifikācijas izdevumu segšanai - 10 252 lati;

2.3.3. atbalsts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanai valsts informācijas sistēmā "Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma" (valsts informācijas sistēmas pārzinis - Valsts augu aizsardzības dienests) ar karantīnas organismu inficēto platību ģeogrāfiskajai kartēšanai - 56 000 latu;

2.3.4. atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai - 326 959 lati;

2.3.5. atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 45 000 latu;

2.3.6. atbalsts integrētajai dārzeņu audzēšanas sistēmai un integrētajai augļu un ogu audzēšanai - 435 779 lati;

2.3.7. atbalsts labas augu aizsardzības prakses un integrētās augu aizsardzības sistēmas izveidei lauku saimniekiem - 64 735 lati;

2.3.8. atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai - 30 013 latu;

2.3.9. atbalsts bakteriālās iedegas apkarošanai - 98 000 latu;

2.4. atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas izplatīšanai - 4 186 149 lati (4.pielikums):

2.4.1. atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, atbalsts konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai - 190 374 lati;

2.4.2. atbalsts informācijas sagatavošanai un izplatīšanai - 88 725 lati;

2.4.3. atbalsts demonstrējumiem saimniecībās un lauksaimniecības izstādei - 160 000 latu;

2.4.4. atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem - 1 121 735 lati;

2.4.5. atbalsts prakses vietām un lauksaimniecības, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanai - 995 050 latu:

2.4.5.1. atbalsts prakses vietām, kurās prakses programmu apgūst izglītojamie, kas mācās lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas ražošanas izglītības programmās, - 168 550 latu;

2.4.5.2. atbalsts mācību priekšmeta "Praktiskā lauksaimniecība" nodroši­nāšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem - 300 000 latu;

2.4.5.3. atbalsts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem - 96 000 latu;

2.4.5.4. atbalsts profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem - 325 000 latu;

2.4.5.5. atbalsts vispārizglītojošo skolu skolēnu vasaras nometņu un profesionālo konkursu rīkošanai reģionos, kā arī profesionālās orientācijas darbam - 75 000 latu;

2.4.5.6. atbalsts izmēģinājumprojektam "Lauku saimnieku aizvietotāji Latvijā" - 30 500 latu;

2.4.6. atbalsts lauksaimniecības izglītības programmu apgūšanas veicināšanai - 210 000 latu;

2.4.7. lauksaimniecības nozares tehniskais atbalsts - 920 265 lati;

2.4.8. atbalsts materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskajās institūcijās pētījumu nodrošināšanai - 500 000 latu;

2.5. atbalsts Latvijas un ārvalstu sadarbības projektiem - 100 000 latu (5.pielikums);

2.6. atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā - 5 613 433 lati (6.pielikums):

2.6.1. atbalsts 2007.gadā samaksāto kredītprocentu daļējai dzēšanai un kredītprocentu starpības kompensēšanai - 5 473 443 lati;

2.6.2. atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai - 53 590 latu;

2.6.3. atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā - 86 400 latu;

2.7. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai - 849 329 lati (7.pielikums):

2.7.1. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai - 522 729 lati;

2.7.2. atbalsts jaunajām un atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām kooperācijas attīstībai - 326 600 latu;

2.8. atbalsts lauksaimniecības tirgus veicināšanai - 2 855 164 lati (8.pielikums):

2.8.1. atbalsts tirgus veicināšanai - 2 390 000 latu;

2.8.2. atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšanai - 72 000 latu;

2.8.3. atbalsts piena produktu eksporta veicināšanai - 37 264 lati;

2.8.4. atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai - 141 900 latu;

2.8.5. atbalsts nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai - 214 000 latu;

2.9. atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai (9.pielikums) - 347 000 latu:

2.9.1. atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - 272 000 latu;

2.9.2. atbalsts dzīvnieku infekcijas slimību monitoringa veikšanai, lai izstrādātu minēto slimību apkarošanas programmas, - 75 000 latu;

2.10. valsts pagaidu atbalsts - 166 921 lats (10.pielikums):

2.10.1. valsts pagaidu atbalsts cūkkopības nozarei - 28 628 lati;

2.10.2. valsts pagaidu atbalsts aitkopības nozarei - 14 947 lati;

2.10.3. valsts pagaidu atbalsts sēklkopībai - 31 420 latu;

2.10.4. valsts pagaidu atbalsts linkopībai - 91 926 lati;

2.11. atbalsts vietējo rīcības grupu integrēto lauku attīstības izmēģinā­juma stratēģiju administrēšanai - 47 409 lati (11.pielikums);

2.12. atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs - 333 981 lats (12.pielikums);

2.13. 2007.gadā noslēgto līgumu izpildes finansējums - 4 221 922 lati, tai skaitā 2 496 000 latu maksājumiem par vaislas materiāla iegādi 2008.gadā."

2. Svītrot 14.punktu.

3. Aizstāt 2.pielikuma 7.1.apakšpunktā vārdus "vienreizējs maksājums 34 lati" ar vārdiem "vienreizējs maksājums 47 lati (ja sadaļā pietrūkst finansējuma, tiek veikts proporcionāls samazinājums)".

4. Aizstāt 2.pielikuma 24.4.apakšpunktā skaitli "0,12" ar skaitli "0,24".

5. Izteikt 2.pielikuma 87.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"87. Starptautiskas un vietējas nozīmes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests līdz 2008.gada 15.decembrim slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumam pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Pretendents līdz 2009.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:".

6. Izteikt 2.pielikuma 90.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"90. Šī pielikuma 88.punktā minēto pasākumu organizēšanas nodrošināšanai Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Pretendents līdz 2009.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:".

7. Aizstāt 3.pielikuma 11.punktā skaitli un vārdu "10.janvārim" ar skaitli un vārdu "15.februārim".

8. Izteikt 3.pielikuma 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Atbalsts tiek piešķirts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanas turpināšanai valsts informācijas sistēmā "Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma". Atbalsts paredzēts:

16.1. ArcIMS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ģeogrāfisko datu interneta publikācijas serveris) sistēmas servera migrēšanai uz ArcĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ģeogrāfisko datu interneta publikācijas serveris ar paplašinātu funkcionalitāti - programmēšanas iespējām) sistēmu un ArcĢIS funkcionālo moduļu izstrādei, lai nodrošinātu datu koriģēšanu un automātisku apstrādi;

16.2. ģeogrāfisko datu publicēšanai Valsts augu aizsardzības dienesta portālā ar dažādu pieejas līmeņu izveidi un ieviešanu;

16.3. topogrāfisko karšu un ortofotokaršu digitālo datu saņemšanai;

16.4. iekārtu iegādei ģeogrāfisko koordinātu iegūšanai."

9. Izteikt 3.pielikuma 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Lauku atbalsta dienests gala norēķinu veic pēc nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas par sistēmas ieviešanu un pēc darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas par izdevumiem saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi. Ja nepieciešams, tāme var tikt precizēta pa izdevumu pozīcijām, izdarot izmaiņas līgumā. Valsts augu aizsardzības dienests minēto aktu līdz 2008.gada 15.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā."

10. Aizstāt 3.pielikuma 52.punktā skaitli un vārdu "1.novembrim" ar skaitli un vārdu "15.decembrim".

11. Aizstāt 3.pielikuma 55.punktā skaitli un vārdu "10.janvārim" ar skaitli un vārdu "15.februārim".

12. Svītrot 3.pielikuma 60.4.apakšpunktu.

13. Izteikt 3.pielikuma 61.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.1. izdevumus par reaģentiem, serumiem, laboratorijas piederumiem un iekārtām, kas nepieciešamas analīžu veikšanai;".

14. Svītrot 3.pielikuma 61.4.apakšpunktu.

15. Aizstāt 3.pielikuma 63.punktā skaitli un vārdu "15.oktobrim" ar skaitli un vārdu "15.decembrim".

16. Aizstāt 4.pielikuma 75.punktā vārdus un skaitli "avansa maksājumu 90" ar vārdu un skaitli "priekšapmaksu 100".

17. Aizstāt 4.pielikuma 76.punktā vārdu "martam" ar vārdu "jūnijam".

18. Izteikt 4.pielikuma 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Mācību priekšmeta "Praktiskā lauksaimniecība" nodrošināšanai LLU studentiem Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar SIA "Vecauce". Līgumam pievieno Zemkopības ministrijā apstiprinātu izdevumu tāmi. Līgumā paredz priekšapmaksu 100 procentu apmērā. Zemkopības ministrijā apstiprināto noslēguma pārskatu un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu SIA "Vecauce" iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2009.gada l.jūnijam."

19. Izteikt 4.pielikuma 103.punktu šādā redakcijā:

"103. Izmēģinājumprojekta līdzekļus piešķir LLKC, un LLKC tos lieto:

103.1. lauku saimnieku aizvietotāju reģistra (uzturētājs - LLKC) uzturēšanai un lauku saimnieku aizvietotāju sagatavošanai - 12 000 latu;

103.2. lauku saimnieku pakalpojuma izmaksu daļējai samaksai (80 procenti no pakalpojuma izdevumiem) - 18 500 latu."

20. Izteikt 6.pielikuma IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Atbalsts ieguldījumiem piensaimniecībā un gaļas nozares attīstībai".

21. Papildināt 6.pielikuma 35.punktu aiz vārda "piensaimniecībā" ar vārdiem "un gaļas ražošanas nozarē".

22. Izteikt 6.pielikuma 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Atbalsts paredzēts šādas jaunas specializētās transportēšanas tehnikas un iekārtu iegādei:

36.1. transportlīdzekļiem, izņemot vilcējus, piekabēm un puspiekabēm, kas aprīkotas ar cisternu piena pārvadāšanai;

36.2. cisternām piena pārvadāšanai;

36.3. transportlīdzekļiem, izņemot vilcējus, piekabēm un puspiekabēm dzīvu dzīvnieku, atdzesētas vai saldētas gaļas pārvadāšanai."

23. Papildināt 6.pielikuma 40.punktu aiz skaitļa un vārda "1.septembrim" ar vārdiem "bet par šī pielikuma 36.3.apakšpunktā minētajiem pasākumiem - līdz 2008.gada 19.decembrim".

24. Papildināt 6.pielikuma 5.tabulas nosaukumu aiz vārda "piensaimniecībā" ar vārdiem "un gaļas nozares attīstībai".

25. Izteikt 6.pielikuma 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Kopējais atbalsta apjoms pasākuma ieviešanai nedrīkst pārsniegt 300 000 latu ieguldījumiem piensaimniecībā un 300 000 latu ieguldījumiem gaļas ražošanas nozarē. Ja iesniegumos pieprasītais atbalsta apmērs pārsniedz pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, prioritāri tiek atbalstīti pretendenti, kuriem ir lielāks pakalpojuma apgrozījums 2007.gadā starp kooperatīvu un kooperatīva biedriem."

26. Aizstāt 6.pielikuma 43.punktā skaitli un vārdu "1.martam" ar skaitli un vārdu "1.jūnijam".

27. Papildināt 7.pielikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Darba izpildes laiks ir no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim."

28. Aizstāt 7.pielikuma 10.punktā skaitli "105 000" ar skaitli "127 000".

29. Papildināt 8.pielikuma 5.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lauku atbalsta dienests līgumā paredz avansa maksājumu 900 000 latu apmērā lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas īstenošanai 2009.gadā - ar nosacījumu, ka līdz 2009.gada 1.jūnijam Zemkopības ministrijā tiek iesniegti šī pielikuma 2.punktā norādītie dokumenti."

30. Izteikt 8.pielikuma 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atbalsts 200 000 latu apmērā paredzēts, lai nodrošinātu pasākumus sabiedrības informēšanai par lauksaimniecības aktualitātēm. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā darba uzdevumu un izdevumu tāmi par informatīvā materiāla sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu 2008.gadā un līdz 2008.gada 19.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā darba uzdevumu un izdevuma tāmi par informatīvā materiāla sagatavošanu, izdošanu un izplatīšanu 2009.gadā.

12.2 Pēc šī pielikuma 12.1 punktā minētā darba uzdevuma un izdevumu tāmes saņemšanas Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar institūtu, paredzot priekšapmaksu 100 procentu apmērā.

12.3 Institūts līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā gala pārskatu par 2008.gadā paveikto un līdz 2010.gada 1.februārim - par 2009.gadā paveikto."

31. Izteikt 8.pielikuma 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

"37. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, līgumā paredzot priekšapmaksu 100 procentu apmērā.

38. Pretendents līdz 2009.gada 30.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodošanas un pieņemšanas aktu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu novērtēšanas sistēmas akreditāciju valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par veiktajiem pasākumiem."

32. Izteikt 9.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polisi, kas noslēgta, sākot ar 2007.gada 1.novembri."

33. Aizstāt 9.pielikuma 4.punktā skaitli un vārdu "1.novembrim" ar skaitli un vārdu "30.decembrim".

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 6.decembri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 981Pieņemts: 25.11.2008.Stājas spēkā: 06.12.2008.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 05.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
184818
06.12.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva